15.10.2019. Prognoza dla tego miesiąca i latach 2019-2020.

Prognoza EUR-USD na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza EUR USD w tabeli.

Data Dzień Kurs Maks. Min.
16.10 środa 1.1118 1.1285 1.0951
17.10 czwartek 1.1122 1.1289 1.0955
18.10 piątek 1.1110 1.1277 1.0943
21.10 poniedziałek 1.1145 1.1312 1.0978
22.10 wtorek 1.1168 1.1336 1.1000
23.10 środa 1.1193 1.1361 1.1025
24.10 czwartek 1.1180 1.1348 1.1012
25.10 piątek 1.1169 1.1337 1.1001
28.10 poniedziałek 1.1180 1.1348 1.1012
29.10 wtorek 1.1193 1.1361 1.1025
30.10 środa 1.1222 1.1390 1.1054
31.10 czwartek 1.1256 1.1425 1.1087
01.11 piątek 1.1217 1.1385 1.1049
04.11 poniedziałek 1.1234 1.1403 1.1065
05.11 wtorek 1.1203 1.1371 1.1035
06.11 środa 1.1131 1.1298 1.0964
07.11 czwartek 1.1156 1.1323 1.0989
08.11 piątek 1.1125 1.1292 1.0958
11.11 poniedziałek 1.1106 1.1273 1.0939
12.11 wtorek 1.1120 1.1287 1.0953
13.11 środa 1.1081 1.1247 1.0915
14.11 czwartek 1.1147 1.1314 1.0980
15.11 piątek 1.1078 1.1244 1.0912
18.11 poniedziałek 1.1094 1.1260 1.0928

Prognoza kursu EUR USD w środę 16 października: kurs 1.1118 złotych, maksymalny kurs 1.1285 i minimal 1.0951. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 17 października: kurs 1.1122 złotych, maksymalny kurs 1.1289 i minimal 1.0955. Prognoza kursu EUR USD w piątek 18 października: kurs 1.1110 złotych, maksymalny kurs 1.1277 i minimal 1.0943. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 21 października: kurs 1.1145 złotych, maksymalny kurs 1.1312 i minimal 1.0978. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 22 października: kurs 1.1168 złotych, maksymalny kurs 1.1336 i minimal 1.1000.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro do dalara prognoza w środę 23 października: kurs 1.1193 złotych, maksymalny kurs 1.1361 i minimal 1.1025. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 24 października: kurs 1.1180 złotych, maksymalny kurs 1.1348 i minimal 1.1012. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 25 października: kurs 1.1169 złotych, maksymalny kurs 1.1337 i minimal 1.1001. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 28 października: kurs 1.1180 złotych, maksymalny kurs 1.1348 i minimal 1.1012. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 29 października: kurs 1.1193 złotych, maksymalny kurs 1.1361 i minimal 1.1025.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w środę 30 października: kurs 1.1222 złotych, maksymalny kurs 1.1390 i minimal 1.1054. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 31 października: kurs 1.1256 złotych, maksymalny kurs 1.1425 i minimal 1.1087. Prognoza kursu EUR USD w piątek 1 listopada: kurs 1.1217 złotych, maksymalny kurs 1.1385 i minimal 1.1049. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 4 listopada: kurs 1.1234 złotych, maksymalny kurs 1.1403 i minimal 1.1065. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 5 listopada: kurs 1.1203 złotych, maksymalny kurs 1.1371 i minimal 1.1035.

EUR/USD Online.

Prognoza kursu EURO.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro do dalara prognoza w środę 6 listopada: kurs 1.1131 złotych, maksymalny kurs 1.1298 i minimal 1.0964. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 7 listopada: kurs 1.1156 złotych, maksymalny kurs 1.1323 i minimal 1.0989. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 8 listopada: kurs 1.1125 złotych, maksymalny kurs 1.1292 i minimal 1.0958. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 11 listopada: kurs 1.1106 złotych, maksymalny kurs 1.1273 i minimal 1.0939. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 12 listopada: kurs 1.1120 złotych, maksymalny kurs 1.1287 i minimal 1.0953.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w środę 13 listopada: kurs 1.1081 złotych, maksymalny kurs 1.1247 i minimal 1.0915. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 14 listopada: kurs 1.1147 złotych, maksymalny kurs 1.1314 i minimal 1.0980.

Prognoza kursu EUR-USD według miesięcy na 2019-2020

Prognoza na 2019-2020 w tabeli.

Rok Miesiąc Мin-Maks Koniec Sum,%
2019 Październik 1.0935-1.1425 1.1256 2.94%
2019 Listopad 1.1256-1.1609 1.1437 4.59%
2019 Grudzień 1.1204-1.1546 1.1375 4.02%
2020 Styczeń 1.1117-1.1455 1.1286 3.21%
2020 Luty 1.0913-1.1286 1.1079 1.32%
2020 Marzec 1.1025-1.1361 1.1193 2.36%
2020 Kwiecień 1.0993-1.1327 1.1160 2.06%
2020 Maj 1.0990-1.1324 1.1157 2.03%
2020 Czerwiec 1.0828-1.1158 1.0993 0.53%
2020 Lipiec 1.0750-1.1078 1.0914 -0.19%
2020 Sierpień 1.0744-1.1072 1.0908 -0.25%
2020 Wrzesień 1.0901-1.1233 1.1067 1.21%
2020 Październik 1.0805-1.1135 1.0970 0.32%
2020 Listopad 1.0619-1.0970 1.0781 -1.41%
2020 Grudzień 1.0619-1.0943 1.0781 -1.41%
2021 Styczeń 1.0529-1.0849 1.0689 -2.25%
2021 Luty 1.0529-1.0849 1.0689 -2.25%
2021 Marzec 1.0529-1.0849 1.0689 -2.25%
2021 Kwiecień 1.0266-1.0689 1.0422 -4.69%
2021 Maj 1.0015-1.0422 1.0168 -7.01%
2021 Czerwiec 1.0015-1.0321 1.0168 -7.01%
2021 Lipiec 0.9855-1.0168 1.0005 -8.50%
2021 Sierpień 1.0005-1.0561 1.0405 -4.85%
2021 Wrzesień 1.0334-1.0648 1.0491 -4.06%
2021 Październik 1.0414-1.0732 1.0573 -3.31%

Kurs euro do dalara prognoza na Październik 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.0935 złote. Maksymalny kurs 1.1425 i minimalny kurs 1.0935. Prognoza średniego kursu 1.1138. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1256, zmiana w Październik 2.94%.

Prognoza kursu EUR USD na Listopad 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1256 złote. Maksymalny kurs 1.1609 i minimalny kurs 1.1256. Prognoza średniego kursu 1.1390. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1437, zmiana w Listopad 1.61%.

Kurs euro do dalara prognoza na Grudzień 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1437 złote. Maksymalny kurs 1.1546 i minimalny kurs 1.1204. Prognoza średniego kursu 1.1391. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1375, zmiana w Grudzień -0.54%.

Prognoza kursu EUR USD na Styczeń 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.1375 złote. Maksymalny kurs 1.1455 i minimalny kurs 1.1117. Prognoza średniego kursu 1.1308. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1286, zmiana w Styczeń -0.78%.

Kurs euro do dalara prognoza na Luty 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.1286 złote. Maksymalny kurs 1.1286 i minimalny kurs 1.0913. Prognoza średniego kursu 1.1141. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1079, zmiana w Luty -1.83%.

Prognoza kursu EUR USD na Marzec 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.1079 złote. Maksymalny kurs 1.1361 i minimalny kurs 1.1025. Prognoza średniego kursu 1.1165. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1193, zmiana w Marzec 1.03%.

Kurs euro do dalara prognoza na Kwiecień 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.1193 złote. Maksymalny kurs 1.1327 i minimalny kurs 1.0993. Prognoza średniego kursu 1.1168. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1160, zmiana w Kwiecień -0.29%.

Prognoza kursu EUR USD na Maj 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.1160 złote. Maksymalny kurs 1.1324 i minimalny kurs 1.0990. Prognoza średniego kursu 1.1158. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1157, zmiana w Maj -0.03%.

Prognoza kursu DOLARA.

Bitcoin prognozy.

Kurs euro do dalara prognoza na Czerwiec 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.1157 złote. Maksymalny kurs 1.1158 i minimalny kurs 1.0828. Prognoza średniego kursu 1.1034. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0993, zmiana w Czerwiec -1.47%.

Prognoza kursu EUR USD na Lipiec 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.0993 złote. Maksymalny kurs 1.1078 i minimalny kurs 1.0750. Prognoza średniego kursu 1.0934. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0914, zmiana w Lipiec -0.72%.

Kurs euro do dalara prognoza na Sierpień 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.0914 złote. Maksymalny kurs 1.1072 i minimalny kurs 1.0744. Prognoza średniego kursu 1.0910. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0908, zmiana w Sierpień -0.05%.