11.12.2019. Prognoza dla tego miesiąca i latach 2019-2020.

Prognoza EUR-USD na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza EUR USD w tabeli.

Data Dzień Kurs Maks. Min.
12.12 czwartek 1.1177 1.1345 1.1009
13.12 piątek 1.1205 1.1373 1.1037
16.12 poniedziałek 1.1206 1.1374 1.1038
17.12 wtorek 1.1165 1.1332 1.0998
18.12 środa 1.1182 1.1350 1.1014
19.12 czwartek 1.1187 1.1355 1.1019
20.12 piątek 1.1193 1.1361 1.1025
23.12 poniedziałek 1.1253 1.1422 1.1084
24.12 wtorek 1.1259 1.1428 1.1090
25.12 środa 1.1266 1.1435 1.1097
26.12 czwartek 1.1248 1.1417 1.1079
27.12 piątek 1.1260 1.1429 1.1091
30.12 poniedziałek 1.1251 1.1420 1.1082
31.12 wtorek 1.1204 1.1372 1.1036
01.01 środa 1.1190 1.1358 1.1022
02.01 czwartek 1.1190 1.1358 1.1022
03.01 piątek 1.1197 1.1365 1.1029
06.01 poniedziałek 1.1214 1.1382 1.1046
07.01 wtorek 1.1250 1.1419 1.1081
08.01 środa 1.1261 1.1430 1.1092
09.01 czwartek 1.1257 1.1426 1.1088
10.01 piątek 1.1235 1.1404 1.1066
13.01 poniedziałek 1.1248 1.1417 1.1079
14.01 wtorek 1.1215 1.1383 1.1047

Prognoza kursu EUR USD w czwartek 12 grudnia: kurs 1.1177 złotych, maksymalny kurs 1.1345 i minimal 1.1009. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 13 grudnia: kurs 1.1205 złotych, maksymalny kurs 1.1373 i minimal 1.1037. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 16 grudnia: kurs 1.1206 złotych, maksymalny kurs 1.1374 i minimal 1.1038. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 17 grudnia: kurs 1.1165 złotych, maksymalny kurs 1.1332 i minimal 1.0998. Prognoza kursu EUR USD w środę 18 grudnia: kurs 1.1182 złotych, maksymalny kurs 1.1350 i minimal 1.1014.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 19 grudnia: kurs 1.1187 złotych, maksymalny kurs 1.1355 i minimal 1.1019. Prognoza kursu EUR USD w piątek 20 grudnia: kurs 1.1193 złotych, maksymalny kurs 1.1361 i minimal 1.1025. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 23 grudnia: kurs 1.1253 złotych, maksymalny kurs 1.1422 i minimal 1.1084. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 24 grudnia: kurs 1.1259 złotych, maksymalny kurs 1.1428 i minimal 1.1090. Kurs euro do dalara prognoza w środę 25 grudnia: kurs 1.1266 złotych, maksymalny kurs 1.1435 i minimal 1.1097.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 26 grudnia: kurs 1.1248 złotych, maksymalny kurs 1.1417 i minimal 1.1079. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 27 grudnia: kurs 1.1260 złotych, maksymalny kurs 1.1429 i minimal 1.1091. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 30 grudnia: kurs 1.1251 złotych, maksymalny kurs 1.1420 i minimal 1.1082. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 31 grudnia: kurs 1.1204 złotych, maksymalny kurs 1.1372 i minimal 1.1036. Prognoza kursu EUR USD w środę 1 stycznia: kurs 1.1190 złotych, maksymalny kurs 1.1358 i minimal 1.1022.

EUR/USD Online.

Prognoza kursu EURO.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 2 stycznia: kurs 1.1190 złotych, maksymalny kurs 1.1358 i minimal 1.1022. Prognoza kursu EUR USD w piątek 3 stycznia: kurs 1.1197 złotych, maksymalny kurs 1.1365 i minimal 1.1029. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 6 stycznia: kurs 1.1214 złotych, maksymalny kurs 1.1382 i minimal 1.1046. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 7 stycznia: kurs 1.1250 złotych, maksymalny kurs 1.1419 i minimal 1.1081. Kurs euro do dalara prognoza w środę 8 stycznia: kurs 1.1261 złotych, maksymalny kurs 1.1430 i minimal 1.1092.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 9 stycznia: kurs 1.1257 złotych, maksymalny kurs 1.1426 i minimal 1.1088. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 10 stycznia: kurs 1.1235 złotych, maksymalny kurs 1.1404 i minimal 1.1066.

Prognoza kursu EUR-USD według miesięcy na 2019-2020

Prognoza na 2019-2020 w tabeli.

Rok Miesiąc Мin-Maks Koniec Sum,%
2019 Grudzień 1.1022-1.1372 1.1204 1.65%
2020 Styczeń 1.1103-1.1441 1.1272 2.27%
2020 Luty 1.0959-1.1293 1.1126 0.94%
2020 Marzec 1.1126-1.1532 1.1362 3.08%
2020 Kwiecień 1.1131-1.1470 1.1300 2.52%
2020 Maj 1.1043-1.1379 1.1211 1.71%
2020 Czerwiec 1.0840-1.1211 1.1005 -0.15%
2020 Lipiec 1.0951-1.1285 1.1118 0.87%
2020 Sierpień 1.0919-1.1251 1.1085 0.57%
2020 Wrzesień 1.0916-1.1248 1.1082 0.54%
2020 Październik 1.0755-1.1083 1.0919 -0.93%
2020 Listopad 1.0678-1.1004 1.0841 -1.64%
2020 Grudzień 1.0672-1.0998 1.0835 -1.70%
2021 Styczeń 1.0828-1.1158 1.0993 -0.26%
2021 Luty 1.0734-1.1060 1.0897 -1.13%
2021 Marzec 1.0548-1.0897 1.0709 -2.84%
2021 Kwiecień 1.0548-1.0870 1.0709 -2.84%
2021 Maj 1.0458-1.0776 1.0617 -3.67%
2021 Czerwiec 1.0458-1.0776 1.0617 -3.67%
2021 Lipiec 1.0458-1.0776 1.0617 -3.67%
2021 Sierpień 1.0197-1.0617 1.0352 -6.08%
2021 Wrzesień 0.9949-1.0352 1.0100 -8.37%
2021 Październik 0.9949-1.0252 1.0100 -8.37%
2021 Listopad 0.9789-1.0100 0.9938 -9.83%
2021 Grudzień 0.9938-1.0491 1.0336 -6.22%

Kurs euro do dalara prognoza na Grudzień 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1022 złote. Maksymalny kurs 1.1372 i minimalny kurs 1.1022. Prognoza średniego kursu 1.1155. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1204, zmiana w Grudzień 1.65%.

Prognoza kursu EUR USD na Styczeń 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.1204 złote. Maksymalny kurs 1.1441 i minimalny kurs 1.1103. Prognoza średniego kursu 1.1255. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1272, zmiana w Styczeń 0.61%.

Kurs euro do dalara prognoza na Luty 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.1272 złote. Maksymalny kurs 1.1293 i minimalny kurs 1.0959. Prognoza średniego kursu 1.1163. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1126, zmiana w Luty -1.30%.

Prognoza kursu EUR USD na Marzec 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.1126 złote. Maksymalny kurs 1.1532 i minimalny kurs 1.1126. Prognoza średniego kursu 1.1287. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1362, zmiana w Marzec 2.12%.

Kurs euro do dalara prognoza na Kwiecień 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.1362 złote. Maksymalny kurs 1.1470 i minimalny kurs 1.1131. Prognoza średniego kursu 1.1316. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1300, zmiana w Kwiecień -0.55%.

Prognoza kursu EUR USD na Maj 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.1300 złote. Maksymalny kurs 1.1379 i minimalny kurs 1.1043. Prognoza średniego kursu 1.1233. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1211, zmiana w Maj -0.79%.

Kurs euro do dalara prognoza na Czerwiec 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.1211 złote. Maksymalny kurs 1.1211 i minimalny kurs 1.0840. Prognoza średniego kursu 1.1067. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1005, zmiana w Czerwiec -1.84%.

Prognoza kursu EUR USD na Lipiec 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.1005 złote. Maksymalny kurs 1.1285 i minimalny kurs 1.0951. Prognoza średniego kursu 1.1090. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1118, zmiana w Lipiec 1.03%.

Prognoza kursu DOLARA.

Bitcoin prognozy.

Kurs euro do dalara prognoza na Sierpień 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.1118 złote. Maksymalny kurs 1.1251 i minimalny kurs 1.0919. Prognoza średniego kursu 1.1093. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1085, zmiana w Sierpień -0.30%.

Prognoza kursu EUR USD na Wrzesień 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.1085 złote. Maksymalny kurs 1.1248 i minimalny kurs 1.0916. Prognoza średniego kursu 1.1083. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1082, zmiana w Wrzesień -0.03%.

Kurs euro do dalara prognoza na Październik 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.1082 złote. Maksymalny kurs 1.1083 i minimalny kurs 1.0755. Prognoza średniego kursu 1.0960. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0919, zmiana w Październik -1.47%.