25.04.2018. Prognoza dla tego miesiąca i latach 2018-2019.

Prognoza EUR-USD na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza kursu EUR USD w czwartek 26 kwietnia: kurs 1.2163 złotych, maksymalny kurs 1.2345 i minimal 1.1981. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 27 kwietnia: kurs 1.2200 złotych, maksymalny kurs 1.2383 i minimal 1.2017. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 30 kwietnia: kurs 1.2101 złotych, maksymalny kurs 1.2283 i minimal 1.1919. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 1 maja: kurs 1.2101 złotych, maksymalny kurs 1.2283 i minimal 1.1919. Prognoza kursu EUR USD w środę 2 maja: kurs 1.2003 złotych, maksymalny kurs 1.2183 i minimal 1.1823.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 3 maja: kurs 1.2003 złotych, maksymalny kurs 1.2183 i minimal 1.1823. Prognoza kursu EUR USD w piątek 4 maja: kurs 1.2003 złotych, maksymalny kurs 1.2183 i minimal 1.1823. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 7 maja: kurs 1.2101 złotych, maksymalny kurs 1.2283 i minimal 1.1919. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 8 maja: kurs 1.2101 złotych, maksymalny kurs 1.2283 i minimal 1.1919. Kurs euro do dalara prognoza w środę 9 maja: kurs 1.2003 złotych, maksymalny kurs 1.2183 i minimal 1.1823.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 10 maja: kurs 1.2003 złotych, maksymalny kurs 1.2183 i minimal 1.1823. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 11 maja: kurs 1.2101 złotych, maksymalny kurs 1.2283 i minimal 1.1919. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 14 maja: kurs 1.2101 złotych, maksymalny kurs 1.2283 i minimal 1.1919. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 15 maja: kurs 1.2200 złotych, maksymalny kurs 1.2383 i minimal 1.2017. Prognoza kursu EUR USD w środę 16 maja: kurs 1.2101 złotych, maksymalny kurs 1.2283 i minimal 1.1919.

EUR/USD Online.

Prognoza kursu EURO.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 17 maja: kurs 1.2101 złotych, maksymalny kurs 1.2283 i minimal 1.1919. Prognoza kursu EUR USD w piątek 18 maja: kurs 1.2101 złotych, maksymalny kurs 1.2283 i minimal 1.1919. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 21 maja: kurs 1.2101 złotych, maksymalny kurs 1.2283 i minimal 1.1919. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 22 maja: kurs 1.2101 złotych, maksymalny kurs 1.2283 i minimal 1.1919. Kurs euro do dalara prognoza w środę 23 maja: kurs 1.2101 złotych, maksymalny kurs 1.2283 i minimal 1.1919.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 24 maja: kurs 1.2003 złotych, maksymalny kurs 1.2183 i minimal 1.1823. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 25 maja: kurs 1.1907 złotych, maksymalny kurs 1.2086 i minimal 1.1728.

Prognoza EUR USD w tabeli.

Randka Dzień Kurs Maks. Min.
26.04 czwartek 1.2163 1.2345 1.1981
27.04 piątek 1.2200 1.2383 1.2017
30.04 poniedziałek 1.2101 1.2283 1.1919
01.05 wtorek 1.2101 1.2283 1.1919
02.05 środa 1.2003 1.2183 1.1823
03.05 czwartek 1.2003 1.2183 1.1823
04.05 piątek 1.2003 1.2183 1.1823
07.05 poniedziałek 1.2101 1.2283 1.1919
08.05 wtorek 1.2101 1.2283 1.1919
09.05 środa 1.2003 1.2183 1.1823
10.05 czwartek 1.2003 1.2183 1.1823
11.05 piątek 1.2101 1.2283 1.1919
14.05 poniedziałek 1.2101 1.2283 1.1919
15.05 wtorek 1.2200 1.2383 1.2017
16.05 środa 1.2101 1.2283 1.1919
17.05 czwartek 1.2101 1.2283 1.1919
18.05 piątek 1.2101 1.2283 1.1919
21.05 poniedziałek 1.2101 1.2283 1.1919
22.05 wtorek 1.2101 1.2283 1.1919
23.05 środa 1.2101 1.2283 1.1919
24.05 czwartek 1.2003 1.2183 1.1823
25.05 piątek 1.1907 1.2086 1.1728
28.05 poniedziałek 1.2003 1.2183 1.1823
29.05 wtorek 1.2101 1.2283 1.1919

Prognoza kursu EUR-USD według miesięcy na 2018-2019

Kurs euro do dalara prognoza na Kwiecień 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.2300 złote. Maksymalny kurs 1.2390 i minimalny kurs 1.1919. Prognoza średniego kursu 1.2178. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2101, zmiana w Kwiecień -1.62%.

Prognoza kursu EUR USD na Maj 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.2101 złote. Maksymalny kurs 1.2183 i minimalny kurs 1.1823. Prognoza średniego kursu 1.2028. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2003, zmiana w Maj -0.81%.

Kurs euro do dalara prognoza na Czerwiec 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.2003 złote. Maksymalny kurs 1.2183 i minimalny kurs 1.1823. Prognoza średniego kursu 1.2003. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2003, zmiana w Czerwiec 0.00%.

Prognoza kursu EUR USD na Lipiec 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.2003 złote. Maksymalny kurs 1.2003 i minimalny kurs 1.1634. Prognoza średniego kursu 1.1863. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1811, zmiana w Lipiec -1.60%.

Kurs euro do dalara prognoza na Sierpień 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.1811 złote. Maksymalny kurs 1.2467 i minimalny kurs 1.1811. Prognoza średniego kursu 1.2093. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2283, zmiana w Sierpień 4.00%.

Prognoza kursu EUR USD na Wrzesień 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.2283 złote. Maksymalny kurs 1.2570 i minimalny kurs 1.2198. Prognoza średniego kursu 1.2359. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2384, zmiana w Wrzesień 0.82%.

Kurs euro do dalara prognoza na Październik 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.2384 złote. Maksymalny kurs 1.2667 i minimalny kurs 1.2293. Prognoza średniego kursu 1.2456. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2480, zmiana w Październik 0.78%.

Prognoza kursu EUR USD na Listopad 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.2480 złote. Maksymalny kurs 1.2617 i minimalny kurs 1.2245. Prognoza średniego kursu 1.2443. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2431, zmiana w Listopad -0.39%.

Prognoza kursu DOLARA.

Bitcoin prognozy.

Kurs euro do dalara prognoza na Grudzień 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.2431 złote. Maksymalny kurs 1.2673 i minimalny kurs 1.2299. Prognoza średniego kursu 1.2472. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2486, zmiana w Grudzień 0.44%.

Prognoza kursu EUR USD na Styczeń 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.2486 złote. Maksymalny kurs 1.3092 i minimalny kurs 1.2486. Prognoza średniego kursu 1.2741. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2899, zmiana w Styczeń 3.31%.

Kurs euro do dalara prognoza na Luty 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.2899 złote. Maksymalny kurs 1.3335 i minimalny kurs 1.2899. Prognoza średniego kursu 1.3068. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.3138, zmiana w Luty 1.85%.

Prognoza na 2018-2019 w tabeli.

Rok Miesiąc Początek Maks. Мin. Koniec Średnie MiesZmi,% SumaZmi,%
2018 Kwiecień 1.2300 1.2390 1.1919 1.2101 1.2178 -1.62% -1.62%
2018 Maj 1.2101 1.2183 1.1823 1.2003 1.2028 -0.81% -2.41%
2018 Czerwiec 1.2003 1.2183 1.1823 1.2003 1.2003 0.00% -2.41%
2018 Lipiec 1.2003 1.2003 1.1634 1.1811 1.1863 -1.60% -3.98%
2018 Sierpień 1.1811 1.2467 1.1811 1.2283 1.2093 4.00% -0.14%
2018 Wrzesień 1.2283 1.2570 1.2198 1.2384 1.2359 0.82% 0.68%
2018 Październik 1.2384 1.2667 1.2293 1.2480 1.2456 0.78% 1.46%
2018 Listopad 1.2480 1.2617 1.2245 1.2431 1.2443 -0.39% 1.07%
2018 Grudzień 1.2431 1.2673 1.2299 1.2486 1.2472 0.44% 1.51%
2019 Styczeń 1.2486 1.3092 1.2486 1.2899 1.2741 3.31% 4.87%
2019 Luty 1.2899 1.3335 1.2899 1.3138 1.3068 1.85% 6.81%
2019 Marzec 1.3138 1.3712 1.3138 1.3509 1.3374 2.82% 9.83%
2019 Kwiecień 1.3509 1.4030 1.3509 1.3823 1.3718 2.32% 12.38%
2019 Maj 1.3823 1.4189 1.3769 1.3979 1.3940 1.13% 13.65%
2019 Czerwiec 1.3979 1.3979 1.3444 1.3649 1.3763 -2.36% 10.97%
2019 Lipiec 1.3649 1.4103 1.3649 1.3895 1.3824 1.80% 12.97%
2019 Sierpień 1.3895 1.3895 1.3210 1.3411 1.3603 -3.48% 9.03%
2019 Wrzesień 1.3411 1.3414 1.3018 1.3216 1.3265 -1.45% 7.45%
2019 Październik 1.3216 1.3399 1.3003 1.3201 1.3205 -0.11% 7.33%
2019 Listopad 1.3201 1.3471 1.3073 1.3272 1.3254 0.54% 7.90%
2019 Grudzień 1.3272 1.3412 1.3016 1.3214 1.3229 -0.44% 7.43%
2020 Styczeń 1.3214 1.3214 1.2676 1.2869 1.2993 -2.61% 4.63%
2020 Luty 1.2869 1.3149 1.2761 1.2955 1.2934 0.67% 5.33%
2020 Marzec 1.2955 1.3675 1.2955 1.3473 1.3265 4.00% 9.54%
2020 Kwiecień 1.3473 1.3722 1.3316 1.3519 1.3508 0.34% 9.91%