21.06.2018. Prognoza dla tego miesiąca i latach 2018-2019.

Prognoza EUR-USD na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza kursu EUR USD w piątek 22 czerwca: kurs 1.1600 złotych, maksymalny kurs 1.1774 i minimal 1.1426. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 25 czerwca: kurs 1.1600 złotych, maksymalny kurs 1.1774 i minimal 1.1426. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 26 czerwca: kurs 1.1600 złotych, maksymalny kurs 1.1774 i minimal 1.1426. Kurs euro do dalara prognoza w środę 27 czerwca: kurs 1.1600 złotych, maksymalny kurs 1.1774 i minimal 1.1426. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 28 czerwca: kurs 1.1600 złotych, maksymalny kurs 1.1774 i minimal 1.1426.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 29 czerwca: kurs 1.1403 złotych, maksymalny kurs 1.1574 i minimal 1.1232. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 2 lipca: kurs 1.1500 złotych, maksymalny kurs 1.1673 i minimal 1.1328. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 3 lipca: kurs 1.1403 złotych, maksymalny kurs 1.1574 i minimal 1.1232. Prognoza kursu EUR USD w środę 4 lipca: kurs 1.1403 złotych, maksymalny kurs 1.1574 i minimal 1.1232. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 5 lipca: kurs 1.1403 złotych, maksymalny kurs 1.1574 i minimal 1.1232.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w piątek 6 lipca: kurs 1.1403 złotych, maksymalny kurs 1.1574 i minimal 1.1232. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 9 lipca: kurs 1.1500 złotych, maksymalny kurs 1.1673 i minimal 1.1328. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 10 lipca: kurs 1.1500 złotych, maksymalny kurs 1.1673 i minimal 1.1328. Kurs euro do dalara prognoza w środę 11 lipca: kurs 1.1500 złotych, maksymalny kurs 1.1673 i minimal 1.1328. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 12 lipca: kurs 1.1500 złotych, maksymalny kurs 1.1673 i minimal 1.1328.

EUR/USD Online.

Prognoza kursu EURO.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 13 lipca: kurs 1.1500 złotych, maksymalny kurs 1.1673 i minimal 1.1328. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 16 lipca: kurs 1.1700 złotych, maksymalny kurs 1.1876 i minimal 1.1525. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 17 lipca: kurs 1.1599 złotych, maksymalny kurs 1.1773 i minimal 1.1425. Prognoza kursu EUR USD w środę 18 lipca: kurs 1.1500 złotych, maksymalny kurs 1.1673 i minimal 1.1328. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 19 lipca: kurs 1.1500 złotych, maksymalny kurs 1.1673 i minimal 1.1328.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w piątek 20 lipca: kurs 1.1500 złotych, maksymalny kurs 1.1673 i minimal 1.1328. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 23 lipca: kurs 1.1403 złotych, maksymalny kurs 1.1574 i minimal 1.1232.

Prognoza EUR USD w tabeli.

Randka Dzień Kurs Maks. Min.
22.06 piątek 1.1600 1.1774 1.1426
25.06 poniedziałek 1.1600 1.1774 1.1426
26.06 wtorek 1.1600 1.1774 1.1426
27.06 środa 1.1600 1.1774 1.1426
28.06 czwartek 1.1600 1.1774 1.1426
29.06 piątek 1.1403 1.1574 1.1232
02.07 poniedziałek 1.1500 1.1673 1.1328
03.07 wtorek 1.1403 1.1574 1.1232
04.07 środa 1.1403 1.1574 1.1232
05.07 czwartek 1.1403 1.1574 1.1232
06.07 piątek 1.1403 1.1574 1.1232
09.07 poniedziałek 1.1500 1.1673 1.1328
10.07 wtorek 1.1500 1.1673 1.1328
11.07 środa 1.1500 1.1673 1.1328
12.07 czwartek 1.1500 1.1673 1.1328
13.07 piątek 1.1500 1.1673 1.1328
16.07 poniedziałek 1.1700 1.1876 1.1525
17.07 wtorek 1.1599 1.1773 1.1425
18.07 środa 1.1500 1.1673 1.1328
19.07 czwartek 1.1500 1.1673 1.1328
20.07 piątek 1.1500 1.1673 1.1328
23.07 poniedziałek 1.1403 1.1574 1.1232
24.07 wtorek 1.1403 1.1574 1.1232
25.07 środa 1.1403 1.1574 1.1232

Prognoza kursu EUR-USD według miesięcy na 2018-2019

Kurs euro do dalara prognoza na Czerwiec 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.1700 złote. Maksymalny kurs 1.1820 i minimalny kurs 1.1232. Prognoza średniego kursu 1.1539. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1403, zmiana w Czerwiec -2.54%.

Prognoza kursu EUR USD na Lipiec 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.1403 złote. Maksymalny kurs 1.1403 i minimalny kurs 1.1041. Prognoza średniego kursu 1.1264. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1209, zmiana w Lipiec -1.70%.

Kurs euro do dalara prognoza na Sierpień 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.1209 złote. Maksymalny kurs 1.1209 i minimalny kurs 1.0765. Prognoza średniego kursu 1.1028. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0929, zmiana w Sierpień -2.50%.

Prognoza kursu EUR USD na Wrzesień 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.0929 złote. Maksymalny kurs 1.0929 i minimalny kurs 1.0502. Prognoza średniego kursu 1.0756. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0662, zmiana w Wrzesień -2.44%.

Kurs euro do dalara prognoza na Październik 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.0662 złote. Maksymalny kurs 1.0822 i minimalny kurs 1.0502. Prognoza średniego kursu 1.0662. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0662, zmiana w Październik 0.00%.

Prognoza kursu EUR USD na Listopad 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.0662 złote. Maksymalny kurs 1.0662 i minimalny kurs 1.0334. Prognoza średniego kursu 1.0537. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0491, zmiana w Listopad -1.60%.

Kurs euro do dalara prognoza na Grudzień 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.0491 złote. Maksymalny kurs 1.1075 i minimalny kurs 1.0491. Prognoza średniego kursu 1.0742. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0911, zmiana w Grudzień 4.00%.

Prognoza kursu EUR USD na Styczeń 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.0911 złote. Maksymalny kurs 1.1166 i minimalny kurs 1.0836. Prognoza średniego kursu 1.0979. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1001, zmiana w Styczeń 0.82%.

Prognoza kursu DOLARA.

Bitcoin prognozy.

Kurs euro do dalara prognoza na Luty 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1001 złote. Maksymalny kurs 1.1253 i minimalny kurs 1.0921. Prognoza średniego kursu 1.1066. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1087, zmiana w Luty 0.78%.

Prognoza kursu EUR USD na Marzec 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1087 złote. Maksymalny kurs 1.1209 i minimalny kurs 1.0877. Prognoza średniego kursu 1.1054. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1043, zmiana w Marzec -0.40%.

Kurs euro do dalara prognoza na Kwiecień 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1043 złote. Maksymalny kurs 1.1258 i minimalny kurs 1.0926. Prognoza średniego kursu 1.1080. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1092, zmiana w Kwiecień 0.44%.

Prognoza na 2018-2019 w tabeli.

Rok Miesiąc Początek Maks. Мin. Koniec Średnie MiesZmi,% SumaZmi,%
2018 Czerwiec 1.1700 1.1820 1.1232 1.1403 1.1539 -2.54% -2.54%
2018 Lipiec 1.1403 1.1403 1.1041 1.1209 1.1264 -1.70% -4.20%
2018 Sierpień 1.1209 1.1209 1.0765 1.0929 1.1028 -2.50% -6.59%
2018 Wrzesień 1.0929 1.0929 1.0502 1.0662 1.0756 -2.44% -8.87%
2018 Październik 1.0662 1.0822 1.0502 1.0662 1.0662 0.00% -8.87%
2018 Listopad 1.0662 1.0662 1.0334 1.0491 1.0537 -1.60% -10.33%
2018 Grudzień 1.0491 1.1075 1.0491 1.0911 1.0742 4.00% -6.74%
2019 Styczeń 1.0911 1.1166 1.0836 1.1001 1.0979 0.82% -5.97%
2019 Luty 1.1001 1.1253 1.0921 1.1087 1.1066 0.78% -5.24%
2019 Marzec 1.1087 1.1209 1.0877 1.1043 1.1054 -0.40% -5.62%
2019 Kwiecień 1.1043 1.1258 1.0926 1.1092 1.1080 0.44% -5.20%
2019 Maj 1.1092 1.1631 1.1092 1.1459 1.1319 3.31% -2.06%
2019 Czerwiec 1.1459 1.1846 1.1459 1.1671 1.1609 1.85% -0.25%
2019 Lipiec 1.1671 1.2180 1.1671 1.2000 1.1881 2.82% 2.56%
2019 Sierpień 1.2000 1.2463 1.2000 1.2279 1.2186 2.33% 4.95%
2019 Wrzesień 1.2279 1.2604 1.2232 1.2418 1.2383 1.13% 6.14%
2019 Październik 1.2418 1.2418 1.1943 1.2125 1.2226 -2.36% 3.63%
2019 Listopad 1.2125 1.2528 1.2125 1.2343 1.2280 1.80% 5.50%
2019 Grudzień 1.2343 1.2343 1.1734 1.1913 1.2083 -3.48% 1.82%
2020 Styczeń 1.1913 1.1916 1.1564 1.1740 1.1783 -1.45% 0.34%
2020 Luty 1.1740 1.1902 1.1550 1.1726 1.1730 -0.12% 0.22%
2020 Marzec 1.1726 1.1966 1.1612 1.1789 1.1773 0.54% 0.76%
2020 Kwiecień 1.1789 1.1913 1.1561 1.1737 1.1750 -0.44% 0.32%
2020 Maj 1.1737 1.1737 1.1260 1.1431 1.1541 -2.61% -2.30%
2020 Czerwiec 1.1431 1.1680 1.1334 1.1507 1.1488 0.66% -1.65%