15.08.2018. Prognoza dla tego miesiąca i latach 2018-2019.

Prognoza EUR-USD na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza kursu EUR USD w czwartek 16 sierpnia: kurs 1.1501 złotych, maksymalny kurs 1.1674 i minimal 1.1328. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 17 sierpnia: kurs 1.1400 złotych, maksymalny kurs 1.1571 i minimal 1.1229. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 20 sierpnia: kurs 1.1400 złotych, maksymalny kurs 1.1571 i minimal 1.1229. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 21 sierpnia: kurs 1.1400 złotych, maksymalny kurs 1.1571 i minimal 1.1229. Prognoza kursu EUR USD w środę 22 sierpnia: kurs 1.1301 złotych, maksymalny kurs 1.1471 i minimal 1.1131.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 23 sierpnia: kurs 1.1204 złotych, maksymalny kurs 1.1372 i minimal 1.1036. Prognoza kursu EUR USD w piątek 24 sierpnia: kurs 1.1204 złotych, maksymalny kurs 1.1372 i minimal 1.1036. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 27 sierpnia: kurs 1.1204 złotych, maksymalny kurs 1.1372 i minimal 1.1036. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 28 sierpnia: kurs 1.1204 złotych, maksymalny kurs 1.1372 i minimal 1.1036. Kurs euro do dalara prognoza w środę 29 sierpnia: kurs 1.1204 złotych, maksymalny kurs 1.1372 i minimal 1.1036.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 30 sierpnia: kurs 1.1108 złotych, maksymalny kurs 1.1275 i minimal 1.0941. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 31 sierpnia: kurs 1.1108 złotych, maksymalny kurs 1.1275 i minimal 1.0941. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 3 września: kurs 1.1108 złotych, maksymalny kurs 1.1275 i minimal 1.0941. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 4 września: kurs 1.1108 złotych, maksymalny kurs 1.1275 i minimal 1.0941. Prognoza kursu EUR USD w środę 5 września: kurs 1.1204 złotych, maksymalny kurs 1.1372 i minimal 1.1036.

EUR/USD Online.

Prognoza kursu EURO.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 6 września: kurs 1.1108 złotych, maksymalny kurs 1.1275 i minimal 1.0941. Prognoza kursu EUR USD w piątek 7 września: kurs 1.1108 złotych, maksymalny kurs 1.1275 i minimal 1.0941. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 10 września: kurs 1.1108 złotych, maksymalny kurs 1.1275 i minimal 1.0941. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 11 września: kurs 1.1108 złotych, maksymalny kurs 1.1275 i minimal 1.0941. Kurs euro do dalara prognoza w środę 12 września: kurs 1.1204 złotych, maksymalny kurs 1.1372 i minimal 1.1036.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 13 września: kurs 1.1204 złotych, maksymalny kurs 1.1372 i minimal 1.1036. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 14 września: kurs 1.1108 złotych, maksymalny kurs 1.1275 i minimal 1.0941.

Prognoza EUR USD w tabeli.

Randka Dzień Kurs Maks. Min.
16.08 czwartek 1.1501 1.1674 1.1328
17.08 piątek 1.1400 1.1571 1.1229
20.08 poniedziałek 1.1400 1.1571 1.1229
21.08 wtorek 1.1400 1.1571 1.1229
22.08 środa 1.1301 1.1471 1.1131
23.08 czwartek 1.1204 1.1372 1.1036
24.08 piątek 1.1204 1.1372 1.1036
27.08 poniedziałek 1.1204 1.1372 1.1036
28.08 wtorek 1.1204 1.1372 1.1036
29.08 środa 1.1204 1.1372 1.1036
30.08 czwartek 1.1108 1.1275 1.0941
31.08 piątek 1.1108 1.1275 1.0941
03.09 poniedziałek 1.1108 1.1275 1.0941
04.09 wtorek 1.1108 1.1275 1.0941
05.09 środa 1.1204 1.1372 1.1036
06.09 czwartek 1.1108 1.1275 1.0941
07.09 piątek 1.1108 1.1275 1.0941
10.09 poniedziałek 1.1108 1.1275 1.0941
11.09 wtorek 1.1108 1.1275 1.0941
12.09 środa 1.1204 1.1372 1.1036
13.09 czwartek 1.1204 1.1372 1.1036
14.09 piątek 1.1108 1.1275 1.0941
17.09 poniedziałek 1.1108 1.1275 1.0941
18.09 wtorek 1.1108 1.1275 1.0941

Prognoza kursu EUR-USD według miesięcy na 2018-2019

Kurs euro do dalara prognoza na Sierpień 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.1700 złote. Maksymalny kurs 1.1700 i minimalny kurs 1.0941. Prognoza średniego kursu 1.1362. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1108, zmiana w Sierpień -5.06%.

Prognoza kursu EUR USD na Wrzesień 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.1108 złote. Maksymalny kurs 1.1108 i minimalny kurs 1.0661. Prognoza średniego kursu 1.0925. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0823, zmiana w Wrzesień -2.57%.

Kurs euro do dalara prognoza na Październik 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.0823 złote. Maksymalny kurs 1.0985 i minimalny kurs 1.0661. Prognoza średniego kursu 1.0823. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0823, zmiana w Październik 0.00%.

Prognoza kursu EUR USD na Listopad 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.0823 złote. Maksymalny kurs 1.0985 i minimalny kurs 1.0661. Prognoza średniego kursu 1.0823. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0823, zmiana w Listopad 0.00%.

Kurs euro do dalara prognoza na Grudzień 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.0823 złote. Maksymalny kurs 1.0823 i minimalny kurs 1.0394. Prognoza średniego kursu 1.0648. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0552, zmiana w Grudzień -2.50%.

Prognoza kursu EUR USD na Styczeń 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.0552 złote. Maksymalny kurs 1.0552 i minimalny kurs 1.0141. Prognoza średniego kursu 1.0385. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0295, zmiana w Styczeń -2.44%.

Kurs euro do dalara prognoza na Luty 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.0295 złote. Maksymalny kurs 1.0449 i minimalny kurs 1.0141. Prognoza średniego kursu 1.0295. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0295, zmiana w Luty 0.00%.

Prognoza kursu EUR USD na Marzec 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.0295 złote. Maksymalny kurs 1.0295 i minimalny kurs 0.9978. Prognoza średniego kursu 1.0175. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0130, zmiana w Marzec -1.60%.

Prognoza kursu DOLARA.

Bitcoin prognozy.

Kurs euro do dalara prognoza na Kwiecień 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.0130 złote. Maksymalny kurs 1.0693 i minimalny kurs 1.0130. Prognoza średniego kursu 1.0372. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0535, zmiana w Kwiecień 4.00%.

Prognoza kursu EUR USD na Maj 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.0535 złote. Maksymalny kurs 1.0781 i minimalny kurs 1.0463. Prognoza średniego kursu 1.0600. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0622, zmiana w Maj 0.83%.

Kurs euro do dalara prognoza na Czerwiec 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.0622 złote. Maksymalny kurs 1.0866 i minimalny kurs 1.0544. Prognoza średniego kursu 1.0684. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0705, zmiana w Czerwiec 0.78%.

Prognoza na 2018-2019 w tabeli.

Rok Miesiąc Początek Maks. Мin. Koniec Średnie MiesZmi,% SumaZmi,%
2018 Sierpień 1.1700 1.1700 1.0941 1.1108 1.1362 -5.06% -5.06%
2018 Wrzesień 1.1108 1.1108 1.0661 1.0823 1.0925 -2.57% -7.50%
2018 Październik 1.0823 1.0985 1.0661 1.0823 1.0823 0.00% -7.50%
2018 Listopad 1.0823 1.0985 1.0661 1.0823 1.0823 0.00% -7.50%
2018 Grudzień 1.0823 1.0823 1.0394 1.0552 1.0648 -2.50% -9.81%
2019 Styczeń 1.0552 1.0552 1.0141 1.0295 1.0385 -2.44% -12.01%
2019 Luty 1.0295 1.0449 1.0141 1.0295 1.0295 0.00% -12.01%
2019 Marzec 1.0295 1.0295 0.9978 1.0130 1.0175 -1.60% -13.42%
2019 Kwiecień 1.0130 1.0693 1.0130 1.0535 1.0372 4.00% -9.96%
2019 Maj 1.0535 1.0781 1.0463 1.0622 1.0600 0.83% -9.21%
2019 Czerwiec 1.0622 1.0866 1.0544 1.0705 1.0684 0.78% -8.50%
2019 Lipiec 1.0705 1.0823 1.0503 1.0663 1.0674 -0.39% -8.86%
2019 Sierpień 1.0663 1.0871 1.0549 1.0710 1.0698 0.44% -8.46%
2019 Wrzesień 1.0710 1.1230 1.0710 1.1064 1.0929 3.31% -5.44%
2019 Październik 1.1064 1.1438 1.1064 1.1269 1.1209 1.85% -3.68%
2019 Listopad 1.1269 1.1761 1.1269 1.1587 1.1472 2.82% -0.97%
2019 Grudzień 1.1587 1.2034 1.1587 1.1856 1.1766 2.32% 1.33%
2020 Styczeń 1.1856 1.2170 1.1810 1.1990 1.1957 1.13% 2.48%
2020 Luty 1.1990 1.1990 1.1531 1.1707 1.1805 -2.36% 0.06%
2020 Marzec 1.1707 1.2097 1.1707 1.1918 1.1857 1.80% 1.86%
2020 Kwiecień 1.1918 1.1918 1.1330 1.1503 1.1667 -3.48% -1.68%
2020 Maj 1.1503 1.1506 1.1166 1.1336 1.1378 -1.45% -3.11%
2020 Czerwiec 1.1336 1.1493 1.1153 1.1323 1.1326 -0.11% -3.22%
2020 Lipiec 1.1323 1.1555 1.1213 1.1384 1.1369 0.54% -2.70%
2020 Sierpień 1.1384 1.1504 1.1164 1.1334 1.1347 -0.44% -3.13%