10.12.2018. Prognoza dla tego miesiąca i latach 2018-2019.

Prognoza EUR-USD na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza kursu EUR USD we wtorek 11 grudnia: kurs 1.1334 złotych, maksymalny kurs 1.1504 i minimal 1.1164. Kurs euro do dalara prognoza w środę 12 grudnia: kurs 1.1341 złotych, maksymalny kurs 1.1511 i minimal 1.1171. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 13 grudnia: kurs 1.1368 złotych, maksymalny kurs 1.1539 i minimal 1.1197. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 14 grudnia: kurs 1.1420 złotych, maksymalny kurs 1.1591 i minimal 1.1249. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 17 grudnia: kurs 1.1320 złotych, maksymalny kurs 1.1490 i minimal 1.1150.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 18 grudnia: kurs 1.1420 złotych, maksymalny kurs 1.1591 i minimal 1.1249. Prognoza kursu EUR USD w środę 19 grudnia: kurs 1.1320 złotych, maksymalny kurs 1.1490 i minimal 1.1150. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 20 grudnia: kurs 1.1320 złotych, maksymalny kurs 1.1490 i minimal 1.1150. Prognoza kursu EUR USD w piątek 21 grudnia: kurs 1.1420 złotych, maksymalny kurs 1.1591 i minimal 1.1249. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 24 grudnia: kurs 1.1420 złotych, maksymalny kurs 1.1591 i minimal 1.1249.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 25 grudnia: kurs 1.1420 złotych, maksymalny kurs 1.1591 i minimal 1.1249. Kurs euro do dalara prognoza w środę 26 grudnia: kurs 1.1320 złotych, maksymalny kurs 1.1490 i minimal 1.1150. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 27 grudnia: kurs 1.1320 złotych, maksymalny kurs 1.1490 i minimal 1.1150. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 28 grudnia: kurs 1.1320 złotych, maksymalny kurs 1.1490 i minimal 1.1150. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 31 grudnia: kurs 1.1222 złotych, maksymalny kurs 1.1390 i minimal 1.1054.

EUR/USD Online.

Prognoza kursu EURO.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 1 stycznia: kurs 1.1320 złotych, maksymalny kurs 1.1490 i minimal 1.1150. Prognoza kursu EUR USD w środę 2 stycznia: kurs 1.1420 złotych, maksymalny kurs 1.1591 i minimal 1.1249. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 3 stycznia: kurs 1.1420 złotych, maksymalny kurs 1.1591 i minimal 1.1249. Prognoza kursu EUR USD w piątek 4 stycznia: kurs 1.1420 złotych, maksymalny kurs 1.1591 i minimal 1.1249. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 7 stycznia: kurs 1.1522 złotych, maksymalny kurs 1.1695 i minimal 1.1349.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 8 stycznia: kurs 1.1420 złotych, maksymalny kurs 1.1591 i minimal 1.1249. Kurs euro do dalara prognoza w środę 9 stycznia: kurs 1.1320 złotych, maksymalny kurs 1.1490 i minimal 1.1150.

Prognoza EUR USD w tabeli.

Data Dzień Kurs Maks. Min.
11.12 wtorek 1.1334 1.1504 1.1164
12.12 środa 1.1341 1.1511 1.1171
13.12 czwartek 1.1368 1.1539 1.1197
14.12 piątek 1.1420 1.1591 1.1249
17.12 poniedziałek 1.1320 1.1490 1.1150
18.12 wtorek 1.1420 1.1591 1.1249
19.12 środa 1.1320 1.1490 1.1150
20.12 czwartek 1.1320 1.1490 1.1150
21.12 piątek 1.1420 1.1591 1.1249
24.12 poniedziałek 1.1420 1.1591 1.1249
25.12 wtorek 1.1420 1.1591 1.1249
26.12 środa 1.1320 1.1490 1.1150
27.12 czwartek 1.1320 1.1490 1.1150
28.12 piątek 1.1320 1.1490 1.1150
31.12 poniedziałek 1.1222 1.1390 1.1054
01.01 wtorek 1.1320 1.1490 1.1150
02.01 środa 1.1420 1.1591 1.1249
03.01 czwartek 1.1420 1.1591 1.1249
04.01 piątek 1.1420 1.1591 1.1249
07.01 poniedziałek 1.1522 1.1695 1.1349
08.01 wtorek 1.1420 1.1591 1.1249
09.01 środa 1.1320 1.1490 1.1150
10.01 czwartek 1.1320 1.1490 1.1150
11.01 piątek 1.1320 1.1490 1.1150

Prognoza kursu EUR-USD według miesięcy na 2018-2019

Kurs euro do dalara prognoza na Grudzień 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.1300 złote. Maksymalny kurs 1.1430 i minimalny kurs 1.1054. Prognoza średniego kursu 1.1252. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1222, zmiana w Grudzień -0.69%.

Prognoza kursu EUR USD na Styczeń 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1222 złote. Maksymalny kurs 1.1252 i minimalny kurs 1.0920. Prognoza średniego kursu 1.1120. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1086, zmiana w Styczeń -1.21%.

Kurs euro do dalara prognoza na Luty 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1086 złote. Maksymalny kurs 1.1154 i minimalny kurs 1.0824. Prognoza średniego kursu 1.1013. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0989, zmiana w Luty -0.87%.

Prognoza kursu EUR USD na Marzec 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.0989 złote. Maksymalny kurs 1.0989 i minimalny kurs 1.0638. Prognoza średniego kursu 1.0854. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0800, zmiana w Marzec -1.72%.

Kurs euro do dalara prognoza na Kwiecień 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.0800 złote. Maksymalny kurs 1.0962 i minimalny kurs 1.0638. Prognoza średniego kursu 1.0800. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0800, zmiana w Kwiecień 0.00%.

Prognoza kursu EUR USD na Maj 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.0800 złote. Maksymalny kurs 1.0869 i minimalny kurs 1.0547. Prognoza średniego kursu 1.0731. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0708, zmiana w Maj -0.85%.

Kurs euro do dalara prognoza na Czerwiec 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.0708 złote. Maksymalny kurs 1.0869 i minimalny kurs 1.0547. Prognoza średniego kursu 1.0708. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0708, zmiana w Czerwiec 0.00%.

Prognoza kursu EUR USD na Lipiec 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.0708 złote. Maksymalny kurs 1.0869 i minimalny kurs 1.0547. Prognoza średniego kursu 1.0708. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0708, zmiana w Lipiec 0.00%.

Prognoza kursu DOLARA.

Bitcoin prognozy.

Kurs euro do dalara prognoza na Sierpień 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.0708 złote. Maksymalny kurs 1.0708 i minimalny kurs 1.0283. Prognoza średniego kursu 1.0535. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0440, zmiana w Sierpień -2.50%.

Prognoza kursu EUR USD na Wrzesień 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.0440 złote. Maksymalny kurs 1.0440 i minimalny kurs 1.0032. Prognoza średniego kursu 1.0274. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0185, zmiana w Wrzesień -2.44%.

Kurs euro do dalara prognoza na Październik 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.0185 złote. Maksymalny kurs 1.0338 i minimalny kurs 1.0032. Prognoza średniego kursu 1.0185. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0185, zmiana w Październik 0.00%.

Prognoza na 2018-2019 w tabeli.

Rok Miesiąc Początek Maks. Мin. Koniec Średnie MiesZmi,% SumaZmi,%
2018 Grudzień 1.1300 1.1430 1.1054 1.1222 1.1252 -0.69% -0.69%
2019 Styczeń 1.1222 1.1252 1.0920 1.1086 1.1120 -1.21% -1.89%
2019 Luty 1.1086 1.1154 1.0824 1.0989 1.1013 -0.87% -2.75%
2019 Marzec 1.0989 1.0989 1.0638 1.0800 1.0854 -1.72% -4.42%
2019 Kwiecień 1.0800 1.0962 1.0638 1.0800 1.0800 0.00% -4.42%
2019 Maj 1.0800 1.0869 1.0547 1.0708 1.0731 -0.85% -5.24%
2019 Czerwiec 1.0708 1.0869 1.0547 1.0708 1.0708 0.00% -5.24%
2019 Lipiec 1.0708 1.0869 1.0547 1.0708 1.0708 0.00% -5.24%
2019 Sierpień 1.0708 1.0708 1.0283 1.0440 1.0535 -2.50% -7.61%
2019 Wrzesień 1.0440 1.0440 1.0032 1.0185 1.0274 -2.44% -9.87%
2019 Październik 1.0185 1.0338 1.0032 1.0185 1.0185 0.00% -9.87%
2019 Listopad 1.0185 1.0185 0.9872 1.0022 1.0066 -1.60% -11.31%
2019 Grudzień 1.0022 1.0579 1.0022 1.0423 1.0262 4.00% -7.76%
2020 Styczeń 1.0423 1.0667 1.0351 1.0509 1.0488 0.83% -7.00%
2020 Luty 1.0509 1.0750 1.0432 1.0591 1.0571 0.78% -6.27%
2020 Marzec 1.0591 1.0707 1.0391 1.0549 1.0560 -0.40% -6.65%
2020 Kwiecień 1.0549 1.0754 1.0436 1.0595 1.0584 0.44% -6.24%
2020 Maj 1.0595 1.1109 1.0595 1.0945 1.0811 3.30% -3.14%
2020 Czerwiec 1.0945 1.1315 1.0945 1.1148 1.1088 1.85% -1.35%
2020 Lipiec 1.1148 1.1635 1.1148 1.1463 1.1349 2.83% 1.44%
2020 Sierpień 1.1463 1.1906 1.1463 1.1730 1.1641 2.33% 3.81%
2020 Wrzesień 1.1730 1.2040 1.1684 1.1862 1.1829 1.13% 4.97%
2020 Październik 1.1862 1.1862 1.1408 1.1582 1.1679 -2.36% 2.50%
2020 Listopad 1.1582 1.1968 1.1582 1.1791 1.1731 1.80% 4.35%
2020 Grudzień 1.1791 1.1791 1.1209 1.1380 1.1543 -3.49% 0.71%