27.11.2020. Prognoza dla tego miesiąca i latach 2020-2021.

Prognoza EUR-USD na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza EUR USD w tabeli.

Data Dzień Kurs Maks. Min.
30.11 poniedziałek 1.2025 1.2205 1.1845
01.12 wtorek 1.2020 1.2200 1.1840
02.12 środa 1.2038 1.2219 1.1857
03.12 czwartek 1.2095 1.2276 1.1914
04.12 piątek 1.2084 1.2265 1.1903
07.12 poniedziałek 1.2072 1.2253 1.1891
08.12 wtorek 1.2091 1.2272 1.1910
09.12 środa 1.2074 1.2255 1.1893
10.12 czwartek 1.2079 1.2260 1.1898
11.12 piątek 1.2105 1.2287 1.1923
14.12 poniedziałek 1.2135 1.2317 1.1953
15.12 wtorek 1.2161 1.2343 1.1979
16.12 środa 1.2121 1.2303 1.1939
17.12 czwartek 1.2116 1.2298 1.1934
18.12 piątek 1.2063 1.2244 1.1882
21.12 poniedziałek 1.2123 1.2305 1.1941
22.12 wtorek 1.2209 1.2392 1.2026
23.12 środa 1.2180 1.2363 1.1997
24.12 czwartek 1.2307 1.2492 1.2122
25.12 piątek 1.2301 1.2486 1.2116
28.12 poniedziałek 1.2273 1.2457 1.2089
29.12 wtorek 1.2193 1.2376 1.2010
30.12 środa 1.2116 1.2298 1.1934
31.12 czwartek 1.2125 1.2307 1.1943

Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 30 listopada: kurs 1.2025 złotych, maksymalny kurs 1.2205 i minimal 1.1845. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 1 grudnia: kurs 1.2020 złotych, maksymalny kurs 1.2200 i minimal 1.1840. Prognoza kursu EUR USD w środę 2 grudnia: kurs 1.2038 złotych, maksymalny kurs 1.2219 i minimal 1.1857. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 3 grudnia: kurs 1.2095 złotych, maksymalny kurs 1.2276 i minimal 1.1914. Prognoza kursu EUR USD w piątek 4 grudnia: kurs 1.2084 złotych, maksymalny kurs 1.2265 i minimal 1.1903.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 7 grudnia: kurs 1.2072 złotych, maksymalny kurs 1.2253 i minimal 1.1891. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 8 grudnia: kurs 1.2091 złotych, maksymalny kurs 1.2272 i minimal 1.1910. Kurs euro do dalara prognoza w środę 9 grudnia: kurs 1.2074 złotych, maksymalny kurs 1.2255 i minimal 1.1893. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 10 grudnia: kurs 1.2079 złotych, maksymalny kurs 1.2260 i minimal 1.1898. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 11 grudnia: kurs 1.2105 złotych, maksymalny kurs 1.2287 i minimal 1.1923.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 14 grudnia: kurs 1.2135 złotych, maksymalny kurs 1.2317 i minimal 1.1953. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 15 grudnia: kurs 1.2161 złotych, maksymalny kurs 1.2343 i minimal 1.1979. Prognoza kursu EUR USD w środę 16 grudnia: kurs 1.2121 złotych, maksymalny kurs 1.2303 i minimal 1.1939. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 17 grudnia: kurs 1.2116 złotych, maksymalny kurs 1.2298 i minimal 1.1934. Prognoza kursu EUR USD w piątek 18 grudnia: kurs 1.2063 złotych, maksymalny kurs 1.2244 i minimal 1.1882.

EUR/USD Online.

Prognoza kursu EURO.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 21 grudnia: kurs 1.2123 złotych, maksymalny kurs 1.2305 i minimal 1.1941. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 22 grudnia: kurs 1.2209 złotych, maksymalny kurs 1.2392 i minimal 1.2026. Kurs euro do dalara prognoza w środę 23 grudnia: kurs 1.2180 złotych, maksymalny kurs 1.2363 i minimal 1.1997. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 24 grudnia: kurs 1.2307 złotych, maksymalny kurs 1.2492 i minimal 1.2122. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 25 grudnia: kurs 1.2301 złotych, maksymalny kurs 1.2486 i minimal 1.2116.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 28 grudnia: kurs 1.2273 złotych, maksymalny kurs 1.2457 i minimal 1.2089. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 29 grudnia: kurs 1.2193 złotych, maksymalny kurs 1.2376 i minimal 1.2010.

Prognoza kursu EUR-USD według miesięcy na 2020-2021

Prognoza na 2020-2021 w tabeli.

Rok Miesiąc Мin-Maks Koniec Sum,%
2020 Listopad 1.1640-1.2205 1.2025 3.27%
2020 Grudzień 1.1899-1.2261 1.2080 3.74%
2021 Styczeń 1.1797-1.2157 1.1977 2.86%
2021 Luty 1.1624-1.1978 1.1801 1.35%
2021 Marzec 1.1765-1.2123 1.1944 2.58%
2021 Kwiecień 1.1944-1.2608 1.2422 6.68%
2021 Maj 1.2368-1.2744 1.2556 7.83%
2021 Czerwiec 1.2540-1.2922 1.2731 9.34%
2021 Lipiec 1.2567-1.2949 1.2758 9.57%
2021 Sierpień 1.2457-1.2837 1.2647 8.61%
2021 Wrzesień 1.2410-1.2788 1.2599 8.20%
2021 Październik 1.2273-1.2647 1.2460 7.01%
2021 Listopad 1.2460-1.2876 1.2686 8.95%
2021 Grudzień 1.2333-1.2709 1.2521 7.53%
2022 Styczeń 1.2521-1.2979 1.2787 9.82%
2022 Luty 1.2526-1.2908 1.2717 9.22%
2022 Marzec 1.2428-1.2806 1.2617 8.36%
2022 Kwiecień 1.2200-1.2617 1.2386 6.37%
2022 Maj 1.2325-1.2701 1.2513 7.46%
2022 Czerwiec 1.2289-1.2663 1.2476 7.15%
2022 Lipiec 1.2286-1.2660 1.2473 7.12%
2022 Sierpień 1.2106-1.2474 1.2290 5.55%
2022 Wrzesień 1.2019-1.2385 1.2202 4.79%
2022 Październik 1.2013-1.2379 1.2196 4.74%
2022 Listopad 1.2188-1.2560 1.2374 6.27%

Kurs euro do dalara prognoza na Listopad 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.1644 złote. Maksymalny kurs 1.2205 i minimalny kurs 1.1640. Prognoza średniego kursu 1.1879. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2025, zmiana w Listopad 3.27%.

Prognoza kursu EUR USD na Grudzień 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.2025 złote. Maksymalny kurs 1.2261 i minimalny kurs 1.1899. Prognoza średniego kursu 1.2066. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2080, zmiana w Grudzień 0.46%.

Kurs euro do dalara prognoza na Styczeń 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.2080 złote. Maksymalny kurs 1.2157 i minimalny kurs 1.1797. Prognoza średniego kursu 1.2003. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1977, zmiana w Styczeń -0.85%.

Prognoza kursu EUR USD na Luty 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.1977 złote. Maksymalny kurs 1.1978 i minimalny kurs 1.1624. Prognoza średniego kursu 1.1845. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1801, zmiana w Luty -1.47%.

Kurs euro do dalara prognoza na Marzec 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.1801 złote. Maksymalny kurs 1.2123 i minimalny kurs 1.1765. Prognoza średniego kursu 1.1908. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1944, zmiana w Marzec 1.21%.

Prognoza kursu EUR USD na Kwiecień 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.1944 złote. Maksymalny kurs 1.2608 i minimalny kurs 1.1944. Prognoza średniego kursu 1.2230. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2422, zmiana w Kwiecień 4.00%.

Kurs euro do dalara prognoza na Maj 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.2422 złote. Maksymalny kurs 1.2744 i minimalny kurs 1.2368. Prognoza średniego kursu 1.2523. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2556, zmiana w Maj 1.08%.

Prognoza kursu EUR USD na Czerwiec 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.2556 złote. Maksymalny kurs 1.2922 i minimalny kurs 1.2540. Prognoza średniego kursu 1.2687. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2731, zmiana w Czerwiec 1.39%.

Prognoza kursu DOLARA.

Bitcoin prognozy.

Kurs euro do dalara prognoza na Lipiec 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.2731 złote. Maksymalny kurs 1.2949 i minimalny kurs 1.2567. Prognoza średniego kursu 1.2751. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2758, zmiana w Lipiec 0.21%.

Prognoza kursu EUR USD na Sierpień 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.2758 złote. Maksymalny kurs 1.2837 i minimalny kurs 1.2457. Prognoza średniego kursu 1.2675. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2647, zmiana w Sierpień -0.87%.

Kurs euro do dalara prognoza na Wrzesień 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.2647 złote. Maksymalny kurs 1.2788 i minimalny kurs 1.2410. Prognoza średniego kursu 1.2611. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2599, zmiana w Wrzesień -0.38%.