18.10.2017. Prognoza dla tego miesiąca i latach 2017-2018.

Prognoza EUR-USD na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza kursu EUR USD w czwartek 19 października: kurs 1.1822 złotych, maksymalny kurs 1.1999 i minimal 1.1645. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 20 października: kurs 1.1799 złotych, maksymalny kurs 1.1976 i minimal 1.1622. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 23 października: kurs 1.1770 złotych, maksymalny kurs 1.1947 i minimal 1.1593. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 24 października: kurs 1.1756 złotych, maksymalny kurs 1.1932 i minimal 1.1580. Prognoza kursu EUR USD w środę 25 października: kurs 1.1727 złotych, maksymalny kurs 1.1903 i minimal 1.1551.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 26 października: kurs 1.1780 złotych, maksymalny kurs 1.1957 i minimal 1.1603. Prognoza kursu EUR USD w piątek 27 października: kurs 1.1849 złotych, maksymalny kurs 1.2027 i minimal 1.1671. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 30 października: kurs 1.1864 złotych, maksymalny kurs 1.2042 i minimal 1.1686. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 31 października: kurs 1.1880 złotych, maksymalny kurs 1.2058 i minimal 1.1702. Kurs euro do dalara prognoza w środę 1 listopada: kurs 1.1828 złotych, maksymalny kurs 1.2005 i minimal 1.1651.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 2 listopada: kurs 1.1846 złotych, maksymalny kurs 1.2024 i minimal 1.1668. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 3 listopada: kurs 1.1851 złotych, maksymalny kurs 1.2029 i minimal 1.1673. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 6 listopada: kurs 1.1776 złotych, maksymalny kurs 1.1953 i minimal 1.1599. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 7 listopada: kurs 1.1808 złotych, maksymalny kurs 1.1985 i minimal 1.1631. Prognoza kursu EUR USD w środę 8 listopada: kurs 1.1847 złotych, maksymalny kurs 1.2025 i minimal 1.1669.

EUR/USD Online.

Prognoza kursu EURO na 2017-2018.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 9 listopada: kurs 1.1800 złotych, maksymalny kurs 1.1977 i minimal 1.1623. Prognoza kursu EUR USD w piątek 10 listopada: kurs 1.1734 złotych, maksymalny kurs 1.1910 i minimal 1.1558. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 13 listopada: kurs 1.1640 złotych, maksymalny kurs 1.1815 i minimal 1.1465. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 14 listopada: kurs 1.1650 złotych, maksymalny kurs 1.1825 i minimal 1.1475. Kurs euro do dalara prognoza w środę 15 listopada: kurs 1.1701 złotych, maksymalny kurs 1.1877 i minimal 1.1525.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 16 listopada: kurs 1.1599 złotych, maksymalny kurs 1.1773 i minimal 1.1425. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 17 listopada: kurs 1.1637 złotych, maksymalny kurs 1.1812 i minimal 1.1462.

Prognoza EUR USD w tabeli.

Randka Dzień Kurs Maks. Min.
19.10 czwartek 1.1822 1.1999 1.1645
20.10 piątek 1.1799 1.1976 1.1622
23.10 poniedziałek 1.1770 1.1947 1.1593
24.10 wtorek 1.1756 1.1932 1.1580
25.10 środa 1.1727 1.1903 1.1551
26.10 czwartek 1.1780 1.1957 1.1603
27.10 piątek 1.1849 1.2027 1.1671
30.10 poniedziałek 1.1864 1.2042 1.1686
31.10 wtorek 1.1880 1.2058 1.1702
01.11 środa 1.1828 1.2005 1.1651
02.11 czwartek 1.1846 1.2024 1.1668
03.11 piątek 1.1851 1.2029 1.1673
06.11 poniedziałek 1.1776 1.1953 1.1599
07.11 wtorek 1.1808 1.1985 1.1631
08.11 środa 1.1847 1.2025 1.1669
09.11 czwartek 1.1800 1.1977 1.1623
10.11 piątek 1.1734 1.1910 1.1558
13.11 poniedziałek 1.1640 1.1815 1.1465
14.11 wtorek 1.1650 1.1825 1.1475
15.11 środa 1.1701 1.1877 1.1525
16.11 czwartek 1.1599 1.1773 1.1425
17.11 piątek 1.1637 1.1812 1.1462
20.11 poniedziałek 1.1650 1.1825 1.1475
21.11 wtorek 1.1673 1.1848 1.1498

Prognoza kursu EUR-USD według miesięcy na 2017-2018

Kurs euro do dalara prognoza na Październik 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.1810 złote. Maksymalny kurs 1.2058 i minimalny kurs 1.1668. Prognoza średniego kursu 1.1854. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1880, zmiana w Październik 0.59%.

Prognoza kursu EUR USD na Listopad 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.1880 złote. Maksymalny kurs 1.2145 i minimalny kurs 1.1787. Prognoza średniego kursu 1.1945. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1966, zmiana w Listopad 0.72%.

Kurs euro do dalara prognoza na Grudzień 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.1966 złote. Maksymalny kurs 1.2098 i minimalny kurs 1.1740. Prognoza średniego kursu 1.1931. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1919, zmiana w Grudzień -0.39%.

Prognoza kursu EUR USD na Styczeń 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.1919 złote. Maksymalny kurs 1.2152 i minimalny kurs 1.1792. Prognoza średniego kursu 1.1959. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1972, zmiana w Styczeń 0.44%.

Kurs euro do dalara prognoza na Luty 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.1972 złote. Maksymalny kurs 1.2554 i minimalny kurs 1.1972. Prognoza średniego kursu 1.2217. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2368, zmiana w Luty 3.31%.

Prognoza kursu EUR USD na Marzec 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.2368 złote. Maksymalny kurs 1.2786 i minimalny kurs 1.2368. Prognoza średniego kursu 1.2530. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2597, zmiana w Marzec 1.85%.

Kurs euro do dalara prognoza na Kwiecień 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.2597 złote. Maksymalny kurs 1.3147 i minimalny kurs 1.2597. Prognoza średniego kursu 1.2824. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2953, zmiana w Kwiecień 2.83%.

Prognoza kursu EUR USD na Maj 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.2953 złote. Maksymalny kurs 1.3453 i minimalny kurs 1.2953. Prognoza średniego kursu 1.3153. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.3254, zmiana w Maj 2.32%.

Prognoza kursu DOLARA na 2017-2018.

Exchange Rates Online At 30Rates.com.

Kurs euro do dalara prognoza na Czerwiec 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.3254 złote. Maksymalny kurs 1.3605 i minimalny kurs 1.3203. Prognoza średniego kursu 1.3367. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.3404, zmiana w Czerwiec 1.13%.

Prognoza kursu EUR USD na Lipiec 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.3404 złote. Maksymalny kurs 1.3404 i minimalny kurs 1.2891. Prognoza średniego kursu 1.3197. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.3087, zmiana w Lipiec -2.36%.

Kurs euro do dalara prognoza na Sierpień 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.3087 złote. Maksymalny kurs 1.3523 i minimalny kurs 1.3087. Prognoza średniego kursu 1.3255. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.3323, zmiana w Sierpień 1.80%.

Prognoza na 2017-2018 w tabeli.

Rok Miesiąc Początek Maks. Мin. Koniec Średnie MiesZmi,% SumaZmi,%
2017 Październik 1.1810 1.2058 1.1668 1.1880 1.1854 0.59% 0.59%
2017 Listopad 1.1880 1.2145 1.1787 1.1966 1.1945 0.72% 1.32%
2017 Grudzień 1.1966 1.2098 1.1740 1.1919 1.1931 -0.39% 0.92%
2018 Styczeń 1.1919 1.2152 1.1792 1.1972 1.1959 0.44% 1.37%
2018 Luty 1.1972 1.2554 1.1972 1.2368 1.2217 3.31% 4.72%
2018 Marzec 1.2368 1.2786 1.2368 1.2597 1.2530 1.85% 6.66%
2018 Kwiecień 1.2597 1.3147 1.2597 1.2953 1.2824 2.83% 9.68%
2018 Maj 1.2953 1.3453 1.2953 1.3254 1.3153 2.32% 12.23%
2018 Czerwiec 1.3254 1.3605 1.3203 1.3404 1.3367 1.13% 13.50%
2018 Lipiec 1.3404 1.3404 1.2891 1.3087 1.3197 -2.36% 10.81%
2018 Sierpień 1.3087 1.3523 1.3087 1.3323 1.3255 1.80% 12.81%
2018 Wrzesień 1.3323 1.3323 1.2666 1.2859 1.3043 -3.48% 8.88%
2018 Październik 1.2859 1.2862 1.2482 1.2672 1.2719 -1.45% 7.30%
2018 Listopad 1.2672 1.2847 1.2467 1.2657 1.2661 -0.12% 7.17%
2018 Grudzień 1.2657 1.2916 1.2534 1.2725 1.2708 0.54% 7.75%
2019 Styczeń 1.2725 1.2859 1.2479 1.2669 1.2683 -0.44% 7.27%
2019 Luty 1.2669 1.2669 1.2153 1.2338 1.2457 -2.61% 4.47%
2019 Marzec 1.2338 1.2606 1.2234 1.2420 1.2400 0.66% 5.17%
2019 Kwiecień 1.2420 1.3111 1.2420 1.2917 1.2717 4.00% 9.37%
2019 Maj 1.2917 1.3155 1.2767 1.2961 1.2950 0.34% 9.75%
2019 Czerwiec 1.2961 1.3124 1.2736 1.2930 1.2938 -0.24% 9.48%
2019 Lipiec 1.2930 1.3493 1.2930 1.3294 1.3162 2.82% 12.57%
2019 Sierpień 1.3294 1.3294 1.2571 1.2762 1.2980 -4.00% 8.06%
2019 Wrzesień 1.2762 1.2762 1.2378 1.2567 1.2617 -1.53% 6.41%
2019 Październik 1.2567 1.2716 1.2340 1.2528 1.2538 -0.31% 6.08%