18.04.2019. Prognoza dla tego miesiąca i latach 2019-2020.

Prognoza EUR-USD na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza EUR USD w tabeli.

Data Dzień Kurs Maks. Min.
19.04 piątek 1.1178 1.1346 1.1010
22.04 poniedziałek 1.1196 1.1364 1.1028
23.04 wtorek 1.1174 1.1342 1.1006
24.04 środa 1.1179 1.1347 1.1011
25.04 czwartek 1.1217 1.1385 1.1049
26.04 piątek 1.1197 1.1365 1.1029
29.04 poniedziałek 1.1210 1.1378 1.1042
30.04 wtorek 1.1220 1.1388 1.1052
01.05 środa 1.1262 1.1431 1.1093
02.05 czwartek 1.1255 1.1424 1.1086
03.05 piątek 1.1234 1.1403 1.1065
06.05 poniedziałek 1.1272 1.1441 1.1103
07.05 wtorek 1.1270 1.1439 1.1101
08.05 środa 1.1259 1.1428 1.1090
09.05 czwartek 1.1248 1.1417 1.1079
10.05 piątek 1.1228 1.1396 1.1060
13.05 poniedziałek 1.1198 1.1366 1.1030
14.05 wtorek 1.1163 1.1330 1.0996
15.05 środa 1.1174 1.1342 1.1006
16.05 czwartek 1.1101 1.1268 1.0934
17.05 piątek 1.1057 1.1223 1.0891
20.05 poniedziałek 1.1123 1.1290 1.0956
21.05 wtorek 1.1140 1.1307 1.0973
22.05 środa 1.1150 1.1317 1.0983

Prognoza kursu EUR USD w piątek 19 kwietnia: kurs 1.1178 złotych, maksymalny kurs 1.1346 i minimal 1.1010. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 22 kwietnia: kurs 1.1196 złotych, maksymalny kurs 1.1364 i minimal 1.1028. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 23 kwietnia: kurs 1.1174 złotych, maksymalny kurs 1.1342 i minimal 1.1006. Kurs euro do dalara prognoza w środę 24 kwietnia: kurs 1.1179 złotych, maksymalny kurs 1.1347 i minimal 1.1011. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 25 kwietnia: kurs 1.1217 złotych, maksymalny kurs 1.1385 i minimal 1.1049.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 26 kwietnia: kurs 1.1197 złotych, maksymalny kurs 1.1365 i minimal 1.1029. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 29 kwietnia: kurs 1.1210 złotych, maksymalny kurs 1.1378 i minimal 1.1042. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 30 kwietnia: kurs 1.1220 złotych, maksymalny kurs 1.1388 i minimal 1.1052. Prognoza kursu EUR USD w środę 1 maja: kurs 1.1262 złotych, maksymalny kurs 1.1431 i minimal 1.1093. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 2 maja: kurs 1.1255 złotych, maksymalny kurs 1.1424 i minimal 1.1086.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w piątek 3 maja: kurs 1.1234 złotych, maksymalny kurs 1.1403 i minimal 1.1065. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 6 maja: kurs 1.1272 złotych, maksymalny kurs 1.1441 i minimal 1.1103. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 7 maja: kurs 1.1270 złotych, maksymalny kurs 1.1439 i minimal 1.1101. Kurs euro do dalara prognoza w środę 8 maja: kurs 1.1259 złotych, maksymalny kurs 1.1428 i minimal 1.1090. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 9 maja: kurs 1.1248 złotych, maksymalny kurs 1.1417 i minimal 1.1079.

EUR/USD Online.

Prognoza kursu EURO.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 10 maja: kurs 1.1228 złotych, maksymalny kurs 1.1396 i minimal 1.1060. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 13 maja: kurs 1.1198 złotych, maksymalny kurs 1.1366 i minimal 1.1030. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 14 maja: kurs 1.1163 złotych, maksymalny kurs 1.1330 i minimal 1.0996. Prognoza kursu EUR USD w środę 15 maja: kurs 1.1174 złotych, maksymalny kurs 1.1342 i minimal 1.1006. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 16 maja: kurs 1.1101 złotych, maksymalny kurs 1.1268 i minimal 1.0934.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w piątek 17 maja: kurs 1.1057 złotych, maksymalny kurs 1.1223 i minimal 1.0891. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 20 maja: kurs 1.1123 złotych, maksymalny kurs 1.1290 i minimal 1.0956.

Prognoza kursu EUR-USD według miesięcy na 2019-2020

Prognoza na 2019-2020 w tabeli.

Rok Miesiąc Мin-Maks Koniec Sum,%
2019 Kwiecień 1.1052-1.1388 1.1220 0.09%
2019 Maj 1.1032-1.1368 1.1200 -0.09%
2019 Czerwiec 1.0870-1.1202 1.1036 -1.55%
2019 Lipiec 1.0793-1.1121 1.0957 -2.26%
2019 Sierpień 1.0787-1.1115 1.0951 -2.31%
2019 Wrzesień 1.0944-1.1278 1.1111 -0.88%
2019 Październik 1.0849-1.1179 1.1014 -1.75%
2019 Listopad 1.0662-1.1014 1.0824 -3.44%
2019 Grudzień 1.0662-1.0986 1.0824 -3.44%
2020 Styczeń 1.0570-1.0892 1.0731 -4.27%
2020 Luty 1.0570-1.0892 1.0731 -4.27%
2020 Marzec 1.0570-1.0892 1.0731 -4.27%
2020 Kwiecień 1.0306-1.0731 1.0463 -6.66%
2020 Maj 1.0055-1.0463 1.0208 -8.94%
2020 Czerwiec 1.0055-1.0361 1.0208 -8.94%
2020 Lipiec 0.9894-1.0208 1.0045 -10.39%
2020 Sierpień 1.0045-1.0604 1.0447 -6.81%
2020 Wrzesień 1.0375-1.0691 1.0533 -6.04%
2020 Październik 1.0456-1.0774 1.0615 -5.31%
2020 Listopad 1.0414-1.0732 1.0573 -5.68%
2020 Grudzień 1.0461-1.0779 1.0620 -5.26%
2021 Styczeń 1.0620-1.1136 1.0971 -2.13%
2021 Luty 1.0971-1.1342 1.1174 -0.32%
2021 Marzec 1.1174-1.1661 1.1489 2.49%
2021 Kwiecień 1.1489-1.1932 1.1756 4.87%

Kurs euro do dalara prognoza na Kwiecień 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1210 złote. Maksymalny kurs 1.1388 i minimalny kurs 1.1052. Prognoza średniego kursu 1.1218. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1220, zmiana w Kwiecień 0.09%.

Prognoza kursu EUR USD na Maj 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1220 złote. Maksymalny kurs 1.1368 i minimalny kurs 1.1032. Prognoza średniego kursu 1.1205. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1200, zmiana w Maj -0.18%.

Kurs euro do dalara prognoza na Czerwiec 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1200 złote. Maksymalny kurs 1.1202 i minimalny kurs 1.0870. Prognoza średniego kursu 1.1077. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1036, zmiana w Czerwiec -1.46%.

Prognoza kursu EUR USD na Lipiec 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1036 złote. Maksymalny kurs 1.1121 i minimalny kurs 1.0793. Prognoza średniego kursu 1.0977. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0957, zmiana w Lipiec -0.72%.

Kurs euro do dalara prognoza na Sierpień 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.0957 złote. Maksymalny kurs 1.1115 i minimalny kurs 1.0787. Prognoza średniego kursu 1.0953. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0951, zmiana w Sierpień -0.05%.

Prognoza kursu EUR USD na Wrzesień 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.0951 złote. Maksymalny kurs 1.1278 i minimalny kurs 1.0944. Prognoza średniego kursu 1.1071. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1111, zmiana w Wrzesień 1.46%.

Kurs euro do dalara prognoza na Październik 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1111 złote. Maksymalny kurs 1.1179 i minimalny kurs 1.0849. Prognoza średniego kursu 1.1038. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1014, zmiana w Październik -0.87%.

Prognoza kursu EUR USD na Listopad 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1014 złote. Maksymalny kurs 1.1014 i minimalny kurs 1.0662. Prognoza średniego kursu 1.0879. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0824, zmiana w Listopad -1.73%.

Prognoza kursu DOLARA.

Bitcoin prognozy.

Kurs euro do dalara prognoza na Grudzień 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.0824 złote. Maksymalny kurs 1.0986 i minimalny kurs 1.0662. Prognoza średniego kursu 1.0824. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0824, zmiana w Grudzień 0.00%.

Prognoza kursu EUR USD na Styczeń 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.0824 złote. Maksymalny kurs 1.0892 i minimalny kurs 1.0570. Prognoza średniego kursu 1.0754. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0731, zmiana w Styczeń -0.86%.

Kurs euro do dalara prognoza na Luty 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.0731 złote. Maksymalny kurs 1.0892 i minimalny kurs 1.0570. Prognoza średniego kursu 1.0731. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0731, zmiana w Luty 0.00%.