02.04.2020. Prognoza dla tego miesiąca i latach 2020-2021.

Prognoza EUR-USD na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza EUR USD w tabeli.

Data Dzień Kurs Maks. Min.
03.04 piątek 1.0751 1.0912 1.0590
06.04 poniedziałek 1.0688 1.0848 1.0528
07.04 wtorek 1.0665 1.0825 1.0505
08.04 środa 1.0570 1.0729 1.0411
09.04 czwartek 1.0671 1.0831 1.0511
10.04 piątek 1.0827 1.0989 1.0665
13.04 poniedziałek 1.0895 1.1058 1.0732
14.04 wtorek 1.0963 1.1127 1.0799
15.04 środa 1.1007 1.1172 1.0842
16.04 czwartek 1.1046 1.1212 1.0880
17.04 piątek 1.0776 1.0938 1.0614
20.04 poniedziałek 1.0693 1.0853 1.0533
21.04 wtorek 1.0547 1.0705 1.0389
22.04 środa 1.0621 1.0780 1.0462
23.04 czwartek 1.0540 1.0698 1.0382
24.04 piątek 1.0461 1.0618 1.0304
27.04 poniedziałek 1.0416 1.0572 1.0260
28.04 wtorek 1.0297 1.0451 1.0143
29.04 środa 1.0434 1.0591 1.0277
30.04 czwartek 1.0496 1.0653 1.0339
01.05 piątek 1.0571 1.0730 1.0412
04.05 poniedziałek 1.0540 1.0698 1.0382
05.05 wtorek 1.0570 1.0729 1.0411
06.05 środa 1.0679 1.0839 1.0519

Prognoza kursu EUR USD w piątek 3 kwietnia: kurs 1.0751 złotych, maksymalny kurs 1.0912 i minimal 1.0590. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 6 kwietnia: kurs 1.0688 złotych, maksymalny kurs 1.0848 i minimal 1.0528. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 7 kwietnia: kurs 1.0665 złotych, maksymalny kurs 1.0825 i minimal 1.0505. Kurs euro do dalara prognoza w środę 8 kwietnia: kurs 1.0570 złotych, maksymalny kurs 1.0729 i minimal 1.0411. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 9 kwietnia: kurs 1.0671 złotych, maksymalny kurs 1.0831 i minimal 1.0511.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 10 kwietnia: kurs 1.0827 złotych, maksymalny kurs 1.0989 i minimal 1.0665. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 13 kwietnia: kurs 1.0895 złotych, maksymalny kurs 1.1058 i minimal 1.0732. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 14 kwietnia: kurs 1.0963 złotych, maksymalny kurs 1.1127 i minimal 1.0799. Prognoza kursu EUR USD w środę 15 kwietnia: kurs 1.1007 złotych, maksymalny kurs 1.1172 i minimal 1.0842. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 16 kwietnia: kurs 1.1046 złotych, maksymalny kurs 1.1212 i minimal 1.0880.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w piątek 17 kwietnia: kurs 1.0776 złotych, maksymalny kurs 1.0938 i minimal 1.0614. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 20 kwietnia: kurs 1.0693 złotych, maksymalny kurs 1.0853 i minimal 1.0533. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 21 kwietnia: kurs 1.0547 złotych, maksymalny kurs 1.0705 i minimal 1.0389. Kurs euro do dalara prognoza w środę 22 kwietnia: kurs 1.0621 złotych, maksymalny kurs 1.0780 i minimal 1.0462. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 23 kwietnia: kurs 1.0540 złotych, maksymalny kurs 1.0698 i minimal 1.0382.

EUR/USD Online.

Prognoza kursu EURO.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 24 kwietnia: kurs 1.0461 złotych, maksymalny kurs 1.0618 i minimal 1.0304. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 27 kwietnia: kurs 1.0416 złotych, maksymalny kurs 1.0572 i minimal 1.0260. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 28 kwietnia: kurs 1.0297 złotych, maksymalny kurs 1.0451 i minimal 1.0143. Prognoza kursu EUR USD w środę 29 kwietnia: kurs 1.0434 złotych, maksymalny kurs 1.0591 i minimal 1.0277. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 30 kwietnia: kurs 1.0496 złotych, maksymalny kurs 1.0653 i minimal 1.0339.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w piątek 1 maja: kurs 1.0571 złotych, maksymalny kurs 1.0730 i minimal 1.0412. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 4 maja: kurs 1.0540 złotych, maksymalny kurs 1.0698 i minimal 1.0382.

Prognoza kursu EUR-USD według miesięcy na 2020-2021

Prognoza na 2020-2021 w tabeli.

Rok Miesiąc Мin-Maks Koniec Sum,%
2020 Kwiecień 1.0339-1.0960 1.0496 -4.23%
2020 Maj 0.9997-1.0496 1.0149 -7.40%
2020 Czerwiec 0.9910-1.0212 1.0061 -8.20%
2020 Lipiec 0.9873-1.0173 1.0023 -8.55%
2020 Sierpień 0.9763-1.0061 0.9912 -9.56%
2020 Wrzesień 0.9912-1.0243 1.0092 -7.92%
2020 Październik 0.9812-1.0110 0.9961 -9.11%
2020 Listopad 0.9961-1.0325 1.0172 -7.19%
2020 Grudzień 0.9964-1.0268 1.0116 -7.70%
2021 Styczeń 0.9886-1.0188 1.0037 -8.42%
2021 Luty 0.9705-1.0037 0.9853 -10.10%
2021 Marzec 0.9805-1.0103 0.9954 -9.18%
2021 Kwiecień 0.9776-1.0074 0.9925 -9.44%
2021 Maj 0.9773-1.0071 0.9922 -9.47%
2021 Czerwiec 0.9629-0.9923 0.9776 -10.80%
2021 Lipiec 0.9560-0.9852 0.9706 -11.44%
2021 Sierpień 0.9555-0.9847 0.9701 -11.49%
2021 Wrzesień 0.9695-0.9991 0.9843 -10.19%
2021 Październik 0.9611-0.9903 0.9757 -10.98%
2021 Listopad 0.9445-0.9757 0.9589 -12.51%
2021 Grudzień 0.9445-0.9733 0.9589 -12.51%
2022 Styczeń 0.9364-0.9650 0.9507 -13.26%
2022 Luty 0.9364-0.9650 0.9507 -13.26%
2022 Marzec 0.9364-0.9650 0.9507 -13.26%
2022 Kwiecień 0.9130-0.9507 0.9269 -15.43%

Kurs euro do dalara prognoza na Kwiecień 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.0960 złote. Maksymalny kurs 1.0960 i minimalny kurs 1.0339. Prognoza średniego kursu 1.0689. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0496, zmiana w Kwiecień -4.23%.

Prognoza kursu EUR USD na Maj 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.0496 złote. Maksymalny kurs 1.0496 i minimalny kurs 0.9997. Prognoza średniego kursu 1.0285. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0149, zmiana w Maj -3.31%.

Kurs euro do dalara prognoza na Czerwiec 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.0149 złote. Maksymalny kurs 1.0212 i minimalny kurs 0.9910. Prognoza średniego kursu 1.0083. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0061, zmiana w Czerwiec -0.87%.

Prognoza kursu EUR USD na Lipiec 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.0061 złote. Maksymalny kurs 1.0173 i minimalny kurs 0.9873. Prognoza średniego kursu 1.0033. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0023, zmiana w Lipiec -0.38%.

Kurs euro do dalara prognoza na Sierpień 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.0023 złote. Maksymalny kurs 1.0061 i minimalny kurs 0.9763. Prognoza średniego kursu 0.9940. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 0.9912, zmiana w Sierpień -1.11%.

Prognoza kursu EUR USD na Wrzesień 2020.
Kurs na początek miesiąca 0.9912 złote. Maksymalny kurs 1.0243 i minimalny kurs 0.9912. Prognoza średniego kursu 1.0040. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0092, zmiana w Wrzesień 1.82%.

Kurs euro do dalara prognoza na Październik 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.0092 złote. Maksymalny kurs 1.0110 i minimalny kurs 0.9812. Prognoza średniego kursu 0.9994. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 0.9961, zmiana w Październik -1.30%.

Prognoza kursu EUR USD na Listopad 2020.
Kurs na początek miesiąca 0.9961 złote. Maksymalny kurs 1.0325 i minimalny kurs 0.9961. Prognoza średniego kursu 1.0105. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0172, zmiana w Listopad 2.12%.

Prognoza kursu DOLARA.

Bitcoin prognozy.

Kurs euro do dalara prognoza na Grudzień 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.0172 złote. Maksymalny kurs 1.0268 i minimalny kurs 0.9964. Prognoza średniego kursu 1.0130. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0116, zmiana w Grudzień -0.55%.

Prognoza kursu EUR USD na Styczeń 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.0116 złote. Maksymalny kurs 1.0188 i minimalny kurs 0.9886. Prognoza średniego kursu 1.0057. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0037, zmiana w Styczeń -0.78%.

Kurs euro do dalara prognoza na Luty 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.0037 złote. Maksymalny kurs 1.0037 i minimalny kurs 0.9705. Prognoza średniego kursu 0.9908. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 0.9853, zmiana w Luty -1.83%.