13.05.2021. Prognoza dla tego miesiąca i latach 2021-2022.

Prognoza EUR-USD na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza EUR USD w tabeli.

Data Dzień Kurs Maks. Min.
14.05 piątek 1.2210 1.2393 1.2027
17.05 poniedziałek 1.2213 1.2396 1.2030
18.05 wtorek 1.2141 1.2323 1.1959
19.05 środa 1.2146 1.2328 1.1964
20.05 czwartek 1.2124 1.2306 1.1942
21.05 piątek 1.2229 1.2412 1.2046
24.05 poniedziałek 1.2285 1.2469 1.2101
25.05 wtorek 1.2275 1.2459 1.2091
26.05 środa 1.2230 1.2413 1.2047
27.05 czwartek 1.2272 1.2456 1.2088
28.05 piątek 1.2166 1.2348 1.1984
31.05 poniedziałek 1.2157 1.2339 1.1975
01.06 wtorek 1.2201 1.2384 1.2018
02.06 środa 1.2207 1.2390 1.2024
03.06 czwartek 1.2192 1.2375 1.2009
04.06 piątek 1.2275 1.2459 1.2091
07.06 poniedziałek 1.2253 1.2437 1.2069
08.06 wtorek 1.2256 1.2440 1.2072
09.06 środa 1.2252 1.2436 1.2068
10.06 czwartek 1.2315 1.2500 1.2130
11.06 piątek 1.2325 1.2510 1.2140
14.06 poniedziałek 1.2310 1.2495 1.2125
15.06 wtorek 1.2343 1.2528 1.2158
16.06 środa 1.2379 1.2565 1.2193

Prognoza kursu EUR USD w piątek 14 maja: kurs 1.2210 złotych, maksymalny kurs 1.2393 i minimal 1.2027. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 17 maja: kurs 1.2213 złotych, maksymalny kurs 1.2396 i minimal 1.2030. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 18 maja: kurs 1.2141 złotych, maksymalny kurs 1.2323 i minimal 1.1959. Kurs euro do dalara prognoza w środę 19 maja: kurs 1.2146 złotych, maksymalny kurs 1.2328 i minimal 1.1964. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 20 maja: kurs 1.2124 złotych, maksymalny kurs 1.2306 i minimal 1.1942.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 21 maja: kurs 1.2229 złotych, maksymalny kurs 1.2412 i minimal 1.2046. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 24 maja: kurs 1.2285 złotych, maksymalny kurs 1.2469 i minimal 1.2101. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 25 maja: kurs 1.2275 złotych, maksymalny kurs 1.2459 i minimal 1.2091. Prognoza kursu EUR USD w środę 26 maja: kurs 1.2230 złotych, maksymalny kurs 1.2413 i minimal 1.2047. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 27 maja: kurs 1.2272 złotych, maksymalny kurs 1.2456 i minimal 1.2088.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w piątek 28 maja: kurs 1.2166 złotych, maksymalny kurs 1.2348 i minimal 1.1984. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 31 maja: kurs 1.2157 złotych, maksymalny kurs 1.2339 i minimal 1.1975. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 1 czerwca: kurs 1.2201 złotych, maksymalny kurs 1.2384 i minimal 1.2018. Kurs euro do dalara prognoza w środę 2 czerwca: kurs 1.2207 złotych, maksymalny kurs 1.2390 i minimal 1.2024. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 3 czerwca: kurs 1.2192 złotych, maksymalny kurs 1.2375 i minimal 1.2009.

EUR/USD Online.

Prognoza kursu EURO.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 4 czerwca: kurs 1.2275 złotych, maksymalny kurs 1.2459 i minimal 1.2091. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 7 czerwca: kurs 1.2253 złotych, maksymalny kurs 1.2437 i minimal 1.2069. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 8 czerwca: kurs 1.2256 złotych, maksymalny kurs 1.2440 i minimal 1.2072. Prognoza kursu EUR USD w środę 9 czerwca: kurs 1.2252 złotych, maksymalny kurs 1.2436 i minimal 1.2068. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 10 czerwca: kurs 1.2315 złotych, maksymalny kurs 1.2500 i minimal 1.2130.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w piątek 11 czerwca: kurs 1.2325 złotych, maksymalny kurs 1.2510 i minimal 1.2140. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 14 czerwca: kurs 1.2310 złotych, maksymalny kurs 1.2495 i minimal 1.2125.

Prognoza kursu EUR-USD według miesięcy na 2021-2022

Prognoza na 2021-2022 w tabeli.

Rok Miesiąc Мin-Maks Koniec Sum,%
2021 Maj 1.1975-1.2339 1.2157 1.12%
2021 Czerwiec 1.1985-1.2351 1.2168 1.21%
2021 Lipiec 1.2168-1.2600 1.2414 3.26%
2021 Sierpień 1.1957-1.2414 1.2139 0.97%
2021 Wrzesień 1.1937-1.2301 1.2119 0.81%
2021 Październik 1.1781-1.2139 1.1960 -0.52%
2021 Listopad 1.1934-1.2298 1.2116 0.78%
2021 Grudzień 1.2116-1.2751 1.2563 4.50%
2022 Styczeń 1.2269-1.2643 1.2456 3.61%
2022 Luty 1.2089-1.2457 1.2273 2.09%
2022 Marzec 1.2236-1.2608 1.2422 3.33%
2022 Kwiecień 1.2422-1.3113 1.2919 7.46%
2022 Maj 1.2862-1.3254 1.3058 8.62%
2022 Czerwiec 1.3041-1.3439 1.3240 10.13%
2022 Lipiec 1.3069-1.3467 1.3268 10.36%
2022 Sierpień 1.2956-1.3350 1.3153 9.41%
2022 Wrzesień 1.2906-1.3300 1.3103 8.99%
2022 Październik 1.2764-1.3152 1.2958 7.79%
2022 Listopad 1.2958-1.3391 1.3193 9.74%
2022 Grudzień 1.2827-1.3217 1.3022 8.32%
2023 Styczeń 1.3022-1.3497 1.3298 10.61%
2023 Luty 1.3027-1.3423 1.3225 10.01%
2023 Marzec 1.2924-1.3318 1.3121 9.14%
2023 Kwiecień 1.2687-1.3121 1.2880 7.14%
2023 Maj 1.2818-1.3208 1.3013 8.24%

Kurs euro do dalara prognoza na Maj 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.2022 złote. Maksymalny kurs 1.2339 i minimalny kurs 1.1975. Prognoza średniego kursu 1.2123. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2157, zmiana w Maj 1.12%.

Prognoza kursu EUR USD na Czerwiec 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.2157 złote. Maksymalny kurs 1.2351 i minimalny kurs 1.1985. Prognoza średniego kursu 1.2165. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2168, zmiana w Czerwiec 0.09%.

Kurs euro do dalara prognoza na Lipiec 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.2168 złote. Maksymalny kurs 1.2600 i minimalny kurs 1.2168. Prognoza średniego kursu 1.2338. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2414, zmiana w Lipiec 2.02%.

Prognoza kursu EUR USD na Sierpień 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.2414 złote. Maksymalny kurs 1.2414 i minimalny kurs 1.1957. Prognoza średniego kursu 1.2231. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2139, zmiana w Sierpień -2.22%.

Kurs euro do dalara prognoza na Wrzesień 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.2139 złote. Maksymalny kurs 1.2301 i minimalny kurs 1.1937. Prognoza średniego kursu 1.2124. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2119, zmiana w Wrzesień -0.16%.

Prognoza kursu EUR USD na Październik 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.2119 złote. Maksymalny kurs 1.2139 i minimalny kurs 1.1781. Prognoza średniego kursu 1.2000. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1960, zmiana w Październik -1.31%.

Kurs euro do dalara prognoza na Listopad 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.1960 złote. Maksymalny kurs 1.2298 i minimalny kurs 1.1934. Prognoza średniego kursu 1.2077. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2116, zmiana w Listopad 1.30%.

Prognoza kursu EUR USD na Grudzień 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.2116 złote. Maksymalny kurs 1.2751 i minimalny kurs 1.2116. Prognoza średniego kursu 1.2387. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2563, zmiana w Grudzień 3.69%.

Prognoza kursu DOLARA.

Bitcoin prognozy.

Kurs euro do dalara prognoza na Styczeń 2022.
Kurs na początek miesiąca 1.2563 złote. Maksymalny kurs 1.2643 i minimalny kurs 1.2269. Prognoza średniego kursu 1.2483. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2456, zmiana w Styczeń -0.85%.

Prognoza kursu EUR USD na Luty 2022.
Kurs na początek miesiąca 1.2456 złote. Maksymalny kurs 1.2457 i minimalny kurs 1.2089. Prognoza średniego kursu 1.2319. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2273, zmiana w Luty -1.47%.

Kurs euro do dalara prognoza na Marzec 2022.
Kurs na początek miesiąca 1.2273 złote. Maksymalny kurs 1.2608 i minimalny kurs 1.2236. Prognoza średniego kursu 1.2385. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2422, zmiana w Marzec 1.21%.