10.12.2016. Prognoza dla tego miesiąca i latach 2016-2017.

Prognoza EUR-USD na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 12 grudnia: kurs 1.0450 złotych, maksymalny kurs 1.0607 i minimal 1.0293. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 13 grudnia: kurs 1.0510 złotych, maksymalny kurs 1.0668 i minimal 1.0352. Prognoza kursu EUR USD w środę 14 grudnia: kurs 1.0470 złotych, maksymalny kurs 1.0627 i minimal 1.0313. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 15 grudnia: kurs 1.0573 złotych, maksymalny kurs 1.0732 i minimal 1.0414. Prognoza kursu EUR USD w piątek 16 grudnia: kurs 1.0630 złotych, maksymalny kurs 1.0789 i minimal 1.0471.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 19 grudnia: kurs 1.0577 złotych, maksymalny kurs 1.0736 i minimal 1.0418. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 20 grudnia: kurs 1.0643 złotych, maksymalny kurs 1.0803 i minimal 1.0483. Kurs euro do dalara prognoza w środę 21 grudnia: kurs 1.0636 złotych, maksymalny kurs 1.0796 i minimal 1.0476. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 22 grudnia: kurs 1.0679 złotych, maksymalny kurs 1.0839 i minimal 1.0519. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 23 grudnia: kurs 1.0627 złotych, maksymalny kurs 1.0786 i minimal 1.0468.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 26 grudnia: kurs 1.0628 złotych, maksymalny kurs 1.0787 i minimal 1.0469. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 27 grudnia: kurs 1.0499 złotych, maksymalny kurs 1.0656 i minimal 1.0342. Prognoza kursu EUR USD w środę 28 grudnia: kurs 1.0521 złotych, maksymalny kurs 1.0679 i minimal 1.0363. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 29 grudnia: kurs 1.0433 złotych, maksymalny kurs 1.0589 i minimal 1.0277. Prognoza kursu EUR USD w piątek 30 grudnia: kurs 1.0360 złotych, maksymalny kurs 1.0515 i minimal 1.0205.

EUR/USD Online.

Prognoza kursu EURO na 2016-2018.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 2 stycznia: kurs 1.0319 złotych, maksymalny kurs 1.0474 i minimal 1.0164. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 3 stycznia: kurs 1.0152 złotych, maksymalny kurs 1.0304 i minimal 1.0000. Kurs euro do dalara prognoza w środę 4 stycznia: kurs 1.0191 złotych, maksymalny kurs 1.0344 i minimal 1.0038. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 5 stycznia: kurs 1.0157 złotych, maksymalny kurs 1.0309 i minimal 1.0005. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 6 stycznia: kurs 1.0158 złotych, maksymalny kurs 1.0310 i minimal 1.0006.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 9 stycznia: kurs 1.0171 złotych, maksymalny kurs 1.0324 i minimal 1.0018. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 10 stycznia: kurs 1.0259 złotych, maksymalny kurs 1.0413 i minimal 1.0105.

Prognoza EUR USD w tabeli.

Randka Dzień Kurs Maks. Min.
12.12 poniedziałek 1.0450 1.0607 1.0293
13.12 wtorek 1.0510 1.0668 1.0352
14.12 środa 1.0470 1.0627 1.0313
15.12 czwartek 1.0573 1.0732 1.0414
16.12 piątek 1.0630 1.0789 1.0471
19.12 poniedziałek 1.0577 1.0736 1.0418
20.12 wtorek 1.0643 1.0803 1.0483
21.12 środa 1.0636 1.0796 1.0476
22.12 czwartek 1.0679 1.0839 1.0519
23.12 piątek 1.0627 1.0786 1.0468
26.12 poniedziałek 1.0628 1.0787 1.0469
27.12 wtorek 1.0499 1.0656 1.0342
28.12 środa 1.0521 1.0679 1.0363
29.12 czwartek 1.0433 1.0589 1.0277
30.12 piątek 1.0360 1.0515 1.0205
02.01 poniedziałek 1.0319 1.0474 1.0164
03.01 wtorek 1.0152 1.0304 1.0000
04.01 środa 1.0191 1.0344 1.0038
05.01 czwartek 1.0157 1.0309 1.0005
06.01 piątek 1.0158 1.0310 1.0006
09.01 poniedziałek 1.0171 1.0324 1.0018
10.01 wtorek 1.0259 1.0413 1.0105
11.01 środa 1.0336 1.0491 1.0181
12.01 czwartek 1.0329 1.0484 1.0174

Prognoza kursu EUR-USD według miesięcy na 2016-2017

Kurs euro do dalara prognoza na Grudzień 2016.
Kurs na początek miesiąca 1.0608 złote. Maksymalny kurs 1.0791 i minimalny kurs 1.0205. Prognoza średniego kursu 1.0491. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0360, zmiana w Grudzień -2.34%.

Prognoza kursu EUR USD na Styczeń 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.0360 złote. Maksymalny kurs 1.0360 i minimalny kurs 0.9955. Prognoza średniego kursu 1.0196. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0107, zmiana w Styczeń -2.44%.

Kurs euro do dalara prognoza na Luty 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.0107 złote. Maksymalny kurs 1.0107 i minimalny kurs 0.9609. Prognoza średniego kursu 0.9895. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 0.9755, zmiana w Luty -3.48%.

Prognoza kursu EUR USD na Marzec 2017.
Kurs na początek miesiąca 0.9755 złote. Maksymalny kurs 0.9757 i minimalny kurs 0.9469. Prognoza średniego kursu 0.9649. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 0.9613, zmiana w Marzec -1.46%.

Kurs euro do dalara prognoza na Kwiecień 2017.
Kurs na początek miesiąca 0.9613 złote. Maksymalny kurs 0.9746 i minimalny kurs 0.9458. Prognoza średniego kursu 0.9605. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 0.9602, zmiana w Kwiecień -0.11%.

Prognoza kursu EUR USD na Maj 2017.
Kurs na początek miesiąca 0.9602 złote. Maksymalny kurs 0.9799 i minimalny kurs 0.9509. Prognoza średniego kursu 0.9641. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 0.9654, zmiana w Maj 0.54%.

Kurs euro do dalara prognoza na Czerwiec 2017.
Kurs na początek miesiąca 0.9654 złote. Maksymalny kurs 0.9756 i minimalny kurs 0.9468. Prognoza średniego kursu 0.9623. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 0.9612, zmiana w Czerwiec -0.44%.

Prognoza kursu EUR USD na Lipiec 2017.
Kurs na początek miesiąca 0.9612 złote. Maksymalny kurs 0.9612 i minimalny kurs 0.9221. Prognoza średniego kursu 0.9452. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 0.9361, zmiana w Lipiec -2.61%.

Prognoza kursu DOLARA na 2016-2018.

Exchange Rates Online At 30Rates.com.

Kurs euro do dalara prognoza na Sierpień 2017.
Kurs na początek miesiąca 0.9361 złote. Maksymalny kurs 0.9565 i minimalny kurs 0.9283. Prognoza średniego kursu 0.9408. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 0.9424, zmiana w Sierpień 0.67%.

Prognoza kursu EUR USD na Wrzesień 2017.
Kurs na początek miesiąca 0.9424 złote. Maksymalny kurs 0.9948 i minimalny kurs 0.9424. Prognoza średniego kursu 0.9649. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 0.9801, zmiana w Wrzesień 4.00%.

Kurs euro do dalara prognoza na Październik 2017.
Kurs na początek miesiąca 0.9801 złote. Maksymalny kurs 0.9982 i minimalny kurs 0.9686. Prognoza średniego kursu 0.9826. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 0.9834, zmiana w Październik 0.34%.

Prognoza na 2016-2017 w tabeli.

Rok Miesiąc Początek Maks. Мin. Koniec Średnie MiesZmi,% SumaZmi,%
2016 Grudzień 1.0608 1.0791 1.0205 1.0360 1.0491 -2.34% -2.34%
2017 Styczeń 1.0360 1.0360 0.9955 1.0107 1.0196 -2.44% -4.72%
2017 Luty 1.0107 1.0107 0.9609 0.9755 0.9895 -3.48% -8.04%
2017 Marzec 0.9755 0.9757 0.9469 0.9613 0.9649 -1.46% -9.38%
2017 Kwiecień 0.9613 0.9746 0.9458 0.9602 0.9605 -0.11% -9.48%
2017 Maj 0.9602 0.9799 0.9509 0.9654 0.9641 0.54% -8.99%
2017 Czerwiec 0.9654 0.9756 0.9468 0.9612 0.9623 -0.44% -9.39%
2017 Lipiec 0.9612 0.9612 0.9221 0.9361 0.9452 -2.61% -11.76%
2017 Sierpień 0.9361 0.9565 0.9283 0.9424 0.9408 0.67% -11.16%
2017 Wrzesień 0.9424 0.9948 0.9424 0.9801 0.9649 4.00% -7.61%
2017 Październik 0.9801 0.9982 0.9686 0.9834 0.9826 0.34% -7.30%
2017 Listopad 0.9834 0.9957 0.9663 0.9810 0.9816 -0.24% -7.52%
2017 Grudzień 0.9810 1.0237 0.9810 1.0086 0.9986 2.81% -4.92%
2018 Styczeń 1.0086 1.0086 0.9538 0.9683 0.9848 -4.00% -8.72%
2018 Luty 0.9683 0.9683 0.9392 0.9535 0.9573 -1.53% -10.12%
2018 Marzec 0.9535 0.9648 0.9362 0.9505 0.9513 -0.31% -10.40%
2018 Kwiecień 0.9505 0.9844 0.9505 0.9699 0.9638 2.04% -8.57%
2018 Maj 0.9699 0.9714 0.9426 0.9570 0.9602 -1.33% -9.79%
2018 Czerwiec 0.9570 0.9844 0.9554 0.9699 0.9667 1.35% -8.57%
2018 Lipiec 0.9699 0.9699 0.9354 0.9496 0.9562 -2.09% -10.48%
2018 Sierpień 0.9496 1.0024 0.9496 0.9876 0.9723 4.00% -6.90%
2018 Wrzesień 0.9876 0.9876 0.9339 0.9481 0.9643 -4.00% -10.62%
2018 Październik 0.9481 0.9544 0.9262 0.9403 0.9423 -0.82% -11.36%
2018 Listopad 0.9403 0.9403 0.8892 0.9027 0.9181 -4.00% -14.90%
2018 Grudzień 0.9027 0.9027 0.8639 0.8771 0.8866 -2.84% -17.32%