25.06.2019. Prognoza dla tego miesiąca i latach 2019-2020.

Prognoza EUR-USD na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza EUR USD w tabeli.

Data Dzień Kurs Maks. Min.
26.06 środa 1.1337 1.1507 1.1167
27.06 czwartek 1.1367 1.1538 1.1196
28.06 piątek 1.1442 1.1614 1.1270
01.07 poniedziałek 1.1501 1.1674 1.1328
02.07 wtorek 1.1542 1.1715 1.1369
03.07 środa 1.1513 1.1686 1.1340
04.07 czwartek 1.1527 1.1700 1.1354
05.07 piątek 1.1455 1.1627 1.1283
08.07 poniedziałek 1.1441 1.1613 1.1269
09.07 wtorek 1.1406 1.1577 1.1235
10.07 środa 1.1420 1.1591 1.1249
11.07 czwartek 1.1397 1.1568 1.1226
12.07 piątek 1.1458 1.1630 1.1286
15.07 poniedziałek 1.1508 1.1681 1.1335
16.07 wtorek 1.1482 1.1654 1.1310
17.07 środa 1.1489 1.1661 1.1317
18.07 czwartek 1.1566 1.1739 1.1393
19.07 piątek 1.1605 1.1779 1.1431
22.07 poniedziałek 1.1600 1.1774 1.1426
23.07 wtorek 1.1572 1.1746 1.1398
24.07 środa 1.1543 1.1716 1.1370
25.07 czwartek 1.1529 1.1702 1.1356
26.07 piątek 1.1553 1.1726 1.1380
29.07 poniedziałek 1.1582 1.1756 1.1408

Prognoza kursu EUR USD w środę 26 czerwca: kurs 1.1337 złotych, maksymalny kurs 1.1507 i minimal 1.1167. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 27 czerwca: kurs 1.1367 złotych, maksymalny kurs 1.1538 i minimal 1.1196. Prognoza kursu EUR USD w piątek 28 czerwca: kurs 1.1442 złotych, maksymalny kurs 1.1614 i minimal 1.1270. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 1 lipca: kurs 1.1501 złotych, maksymalny kurs 1.1674 i minimal 1.1328. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 2 lipca: kurs 1.1542 złotych, maksymalny kurs 1.1715 i minimal 1.1369.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro do dalara prognoza w środę 3 lipca: kurs 1.1513 złotych, maksymalny kurs 1.1686 i minimal 1.1340. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 4 lipca: kurs 1.1527 złotych, maksymalny kurs 1.1700 i minimal 1.1354. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 5 lipca: kurs 1.1455 złotych, maksymalny kurs 1.1627 i minimal 1.1283. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 8 lipca: kurs 1.1441 złotych, maksymalny kurs 1.1613 i minimal 1.1269. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 9 lipca: kurs 1.1406 złotych, maksymalny kurs 1.1577 i minimal 1.1235.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w środę 10 lipca: kurs 1.1420 złotych, maksymalny kurs 1.1591 i minimal 1.1249. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 11 lipca: kurs 1.1397 złotych, maksymalny kurs 1.1568 i minimal 1.1226. Prognoza kursu EUR USD w piątek 12 lipca: kurs 1.1458 złotych, maksymalny kurs 1.1630 i minimal 1.1286. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 15 lipca: kurs 1.1508 złotych, maksymalny kurs 1.1681 i minimal 1.1335. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 16 lipca: kurs 1.1482 złotych, maksymalny kurs 1.1654 i minimal 1.1310.

EUR/USD Online.

Prognoza kursu EURO.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro do dalara prognoza w środę 17 lipca: kurs 1.1489 złotych, maksymalny kurs 1.1661 i minimal 1.1317. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 18 lipca: kurs 1.1566 złotych, maksymalny kurs 1.1739 i minimal 1.1393. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 19 lipca: kurs 1.1605 złotych, maksymalny kurs 1.1779 i minimal 1.1431. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 22 lipca: kurs 1.1600 złotych, maksymalny kurs 1.1774 i minimal 1.1426. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 23 lipca: kurs 1.1572 złotych, maksymalny kurs 1.1746 i minimal 1.1398.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w środę 24 lipca: kurs 1.1543 złotych, maksymalny kurs 1.1716 i minimal 1.1370. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 25 lipca: kurs 1.1529 złotych, maksymalny kurs 1.1702 i minimal 1.1356.

Prognoza kursu EUR-USD według miesięcy na 2019-2020

Prognoza na 2019-2020 w tabeli.

Rok Miesiąc Мin-Maks Koniec Sum,%
2019 Czerwiec 1.1174-1.1614 1.1442 2.40%
2019 Lipiec 1.1342-1.1688 1.1515 3.05%
2019 Sierpień 1.1309-1.1653 1.1481 2.75%
2019 Wrzesień 1.1306-1.1650 1.1478 2.72%
2019 Październik 1.1140-1.1480 1.1310 1.22%
2019 Listopad 1.1061-1.1397 1.1229 0.49%
2019 Grudzień 1.1055-1.1391 1.1223 0.44%
2020 Styczeń 1.1216-1.1558 1.1387 1.91%
2020 Luty 1.1118-1.1456 1.1287 1.01%
2020 Marzec 1.0926-1.1287 1.1092 -0.73%
2020 Kwiecień 1.0926-1.1258 1.1092 -0.73%
2020 Maj 1.0832-1.1162 1.0997 -1.58%
2020 Czerwiec 1.0832-1.1162 1.0997 -1.58%
2020 Lipiec 1.0832-1.1162 1.0997 -1.58%
2020 Sierpień 1.0561-1.0997 1.0722 -4.05%
2020 Wrzesień 1.0303-1.0722 1.0460 -6.39%
2020 Październik 1.0303-1.0617 1.0460 -6.39%
2020 Listopad 1.0139-1.0460 1.0293 -7.88%
2020 Grudzień 1.0293-1.0866 1.0705 -4.20%
2021 Styczeń 1.0631-1.0955 1.0793 -3.41%
2021 Luty 1.0714-1.1040 1.0877 -2.66%
2021 Marzec 1.0671-1.0997 1.0834 -3.04%
2021 Kwiecień 1.0719-1.1045 1.0882 -2.61%
2021 Maj 1.0882-1.1411 1.1242 0.61%
2021 Czerwiec 1.1242-1.1622 1.1450 2.47%

Kurs euro do dalara prognoza na Czerwiec 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1174 złote. Maksymalny kurs 1.1614 i minimalny kurs 1.1174. Prognoza średniego kursu 1.1351. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1442, zmiana w Czerwiec 2.40%.

Prognoza kursu EUR USD na Lipiec 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1442 złote. Maksymalny kurs 1.1688 i minimalny kurs 1.1342. Prognoza średniego kursu 1.1497. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1515, zmiana w Lipiec 0.64%.

Kurs euro do dalara prognoza na Sierpień 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1515 złote. Maksymalny kurs 1.1653 i minimalny kurs 1.1309. Prognoza średniego kursu 1.1490. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1481, zmiana w Sierpień -0.30%.

Prognoza kursu EUR USD na Wrzesień 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1481 złote. Maksymalny kurs 1.1650 i minimalny kurs 1.1306. Prognoza średniego kursu 1.1479. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1478, zmiana w Wrzesień -0.03%.

Kurs euro do dalara prognoza na Październik 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1478 złote. Maksymalny kurs 1.1480 i minimalny kurs 1.1140. Prognoza średniego kursu 1.1352. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1310, zmiana w Październik -1.46%.

Prognoza kursu EUR USD na Listopad 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1310 złote. Maksymalny kurs 1.1397 i minimalny kurs 1.1061. Prognoza średniego kursu 1.1249. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1229, zmiana w Listopad -0.72%.

Kurs euro do dalara prognoza na Grudzień 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1229 złote. Maksymalny kurs 1.1391 i minimalny kurs 1.1055. Prognoza średniego kursu 1.1225. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1223, zmiana w Grudzień -0.05%.

Prognoza kursu EUR USD na Styczeń 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.1223 złote. Maksymalny kurs 1.1558 i minimalny kurs 1.1216. Prognoza średniego kursu 1.1346. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1387, zmiana w Styczeń 1.46%.

Prognoza kursu DOLARA.

Bitcoin prognozy.

Kurs euro do dalara prognoza na Luty 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.1387 złote. Maksymalny kurs 1.1456 i minimalny kurs 1.1118. Prognoza średniego kursu 1.1312. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1287, zmiana w Luty -0.88%.

Prognoza kursu EUR USD na Marzec 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.1287 złote. Maksymalny kurs 1.1287 i minimalny kurs 1.0926. Prognoza średniego kursu 1.1148. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1092, zmiana w Marzec -1.73%.

Kurs euro do dalara prognoza na Kwiecień 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.1092 złote. Maksymalny kurs 1.1258 i minimalny kurs 1.0926. Prognoza średniego kursu 1.1092. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1092, zmiana w Kwiecień 0.00%.