18.08.2019. Prognoza dla tego miesiąca i latach 2019-2020.

Prognoza EUR-USD na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza EUR USD w tabeli.

Data Dzień Kurs Maks. Min.
19.08 poniedziałek 1.1082 1.1248 1.0916
20.08 wtorek 1.1049 1.1215 1.0883
21.08 środa 1.1018 1.1183 1.0853
22.08 czwartek 1.0980 1.1145 1.0815
23.08 piątek 1.0986 1.1151 1.0821
26.08 poniedziałek 1.1009 1.1174 1.0844
27.08 wtorek 1.0989 1.1154 1.0824
28.08 środa 1.0991 1.1156 1.0826
29.08 czwartek 1.0969 1.1134 1.0804
30.08 piątek 1.1079 1.1245 1.0913
02.09 poniedziałek 1.1114 1.1281 1.0947
03.09 wtorek 1.1113 1.1280 1.0946
04.09 środa 1.1034 1.1200 1.0868
05.09 czwartek 1.1046 1.1212 1.0880
06.09 piątek 1.1065 1.1231 1.0899
09.09 poniedziałek 1.1046 1.1212 1.0880
10.09 wtorek 1.1051 1.1217 1.0885
11.09 środa 1.1042 1.1208 1.0876
12.09 czwartek 1.0985 1.1150 1.0820
13.09 piątek 1.0976 1.1141 1.0811
16.09 poniedziałek 1.0946 1.1110 1.0782
17.09 wtorek 1.0965 1.1129 1.0801
18.09 środa 1.0985 1.1150 1.0820
19.09 czwartek 1.0935 1.1099 1.0771

Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 19 sierpnia: kurs 1.1082 złotych, maksymalny kurs 1.1248 i minimal 1.0916. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 20 sierpnia: kurs 1.1049 złotych, maksymalny kurs 1.1215 i minimal 1.0883. Prognoza kursu EUR USD w środę 21 sierpnia: kurs 1.1018 złotych, maksymalny kurs 1.1183 i minimal 1.0853. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 22 sierpnia: kurs 1.0980 złotych, maksymalny kurs 1.1145 i minimal 1.0815. Prognoza kursu EUR USD w piątek 23 sierpnia: kurs 1.0986 złotych, maksymalny kurs 1.1151 i minimal 1.0821.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 26 sierpnia: kurs 1.1009 złotych, maksymalny kurs 1.1174 i minimal 1.0844. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 27 sierpnia: kurs 1.0989 złotych, maksymalny kurs 1.1154 i minimal 1.0824. Kurs euro do dalara prognoza w środę 28 sierpnia: kurs 1.0991 złotych, maksymalny kurs 1.1156 i minimal 1.0826. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 29 sierpnia: kurs 1.0969 złotych, maksymalny kurs 1.1134 i minimal 1.0804. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 30 sierpnia: kurs 1.1079 złotych, maksymalny kurs 1.1245 i minimal 1.0913.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 2 września: kurs 1.1114 złotych, maksymalny kurs 1.1281 i minimal 1.0947. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 3 września: kurs 1.1113 złotych, maksymalny kurs 1.1280 i minimal 1.0946. Prognoza kursu EUR USD w środę 4 września: kurs 1.1034 złotych, maksymalny kurs 1.1200 i minimal 1.0868. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 5 września: kurs 1.1046 złotych, maksymalny kurs 1.1212 i minimal 1.0880. Prognoza kursu EUR USD w piątek 6 września: kurs 1.1065 złotych, maksymalny kurs 1.1231 i minimal 1.0899.

EUR/USD Online.

Prognoza kursu EURO.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 9 września: kurs 1.1046 złotych, maksymalny kurs 1.1212 i minimal 1.0880. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 10 września: kurs 1.1051 złotych, maksymalny kurs 1.1217 i minimal 1.0885. Kurs euro do dalara prognoza w środę 11 września: kurs 1.1042 złotych, maksymalny kurs 1.1208 i minimal 1.0876. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 12 września: kurs 1.0985 złotych, maksymalny kurs 1.1150 i minimal 1.0820. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 13 września: kurs 1.0976 złotych, maksymalny kurs 1.1141 i minimal 1.0811.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 16 września: kurs 1.0946 złotych, maksymalny kurs 1.1110 i minimal 1.0782. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 17 września: kurs 1.0965 złotych, maksymalny kurs 1.1129 i minimal 1.0801.

Prognoza kursu EUR-USD według miesięcy na 2019-2020

Prognoza na 2019-2020 w tabeli.

Rok Miesiąc Мin-Maks Koniec Sum,%
2019 Sierpień 1.0913-1.1245 1.1079 -0.03%
2019 Wrzesień 1.0894-1.1226 1.1060 -0.20%
2019 Październik 1.0694-1.1060 1.0857 -2.03%
2019 Listopad 1.0804-1.1134 1.0969 -1.02%
2019 Grudzień 1.0773-1.1101 1.0937 -1.31%
2020 Styczeń 1.0770-1.1098 1.0934 -1.34%
2020 Luty 1.0612-1.0936 1.0774 -2.78%
2020 Marzec 1.0537-1.0857 1.0697 -3.47%
2020 Kwiecień 1.0531-1.0851 1.0691 -3.53%
2020 Maj 1.0684-1.1010 1.0847 -2.12%
2020 Czerwiec 1.0591-1.0913 1.0752 -2.98%
2020 Lipiec 1.0408-1.0752 1.0567 -4.65%
2020 Sierpień 1.0408-1.0726 1.0567 -4.65%
2020 Wrzesień 1.0320-1.0634 1.0477 -5.46%
2020 Październik 1.0320-1.0634 1.0477 -5.46%
2020 Listopad 1.0320-1.0634 1.0477 -5.46%
2020 Grudzień 1.0062-1.0477 1.0215 -7.82%
2021 Styczeń 0.9817-1.0215 0.9966 -10.07%
2021 Luty 0.9817-1.0115 0.9966 -10.07%
2021 Marzec 0.9660-0.9966 0.9807 -11.51%
2021 Kwiecień 0.9807-1.0352 1.0199 -7.97%
2021 Maj 1.0129-1.0437 1.0283 -7.21%
2021 Czerwiec 1.0208-1.0518 1.0363 -6.49%
2021 Lipiec 1.0167-1.0477 1.0322 -6.86%
2021 Sierpień 1.0211-1.0523 1.0367 -6.45%

Kurs euro do dalara prognoza na Sierpień 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1082 złote. Maksymalny kurs 1.1245 i minimalny kurs 1.0913. Prognoza średniego kursu 1.1080. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1079, zmiana w Sierpień -0.03%.

Prognoza kursu EUR USD na Wrzesień 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1079 złote. Maksymalny kurs 1.1226 i minimalny kurs 1.0894. Prognoza średniego kursu 1.1065. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1060, zmiana w Wrzesień -0.17%.

Kurs euro do dalara prognoza na Październik 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1060 złote. Maksymalny kurs 1.1060 i minimalny kurs 1.0694. Prognoza średniego kursu 1.0918. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0857, zmiana w Październik -1.84%.

Prognoza kursu EUR USD na Listopad 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.0857 złote. Maksymalny kurs 1.1134 i minimalny kurs 1.0804. Prognoza średniego kursu 1.0941. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0969, zmiana w Listopad 1.03%.

Kurs euro do dalara prognoza na Grudzień 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.0969 złote. Maksymalny kurs 1.1101 i minimalny kurs 1.0773. Prognoza średniego kursu 1.0945. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0937, zmiana w Grudzień -0.29%.

Prognoza kursu EUR USD na Styczeń 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.0937 złote. Maksymalny kurs 1.1098 i minimalny kurs 1.0770. Prognoza średniego kursu 1.0935. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0934, zmiana w Styczeń -0.03%.

Kurs euro do dalara prognoza na Luty 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.0934 złote. Maksymalny kurs 1.0936 i minimalny kurs 1.0612. Prognoza średniego kursu 1.0814. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0774, zmiana w Luty -1.46%.

Prognoza kursu EUR USD na Marzec 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.0774 złote. Maksymalny kurs 1.0857 i minimalny kurs 1.0537. Prognoza średniego kursu 1.0716. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0697, zmiana w Marzec -0.71%.

Prognoza kursu DOLARA.

Bitcoin prognozy.

Kurs euro do dalara prognoza na Kwiecień 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.0697 złote. Maksymalny kurs 1.0851 i minimalny kurs 1.0531. Prognoza średniego kursu 1.0693. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0691, zmiana w Kwiecień -0.06%.

Prognoza kursu EUR USD na Maj 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.0691 złote. Maksymalny kurs 1.1010 i minimalny kurs 1.0684. Prognoza średniego kursu 1.0808. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0847, zmiana w Maj 1.46%.

Kurs euro do dalara prognoza na Czerwiec 2020.
Kurs na początek miesiąca 1.0847 złote. Maksymalny kurs 1.0913 i minimalny kurs 1.0591. Prognoza średniego kursu 1.0776. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0752, zmiana w Czerwiec -0.88%.