26.02.2021. Prognoza dla tego miesiąca i latach 2021-2022.

Prognoza EUR-USD na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza EUR USD w tabeli.

Data Dzień Kurs Maks. Min.
01.03 poniedziałek 1.2014 1.2194 1.1834
02.03 wtorek 1.2006 1.2186 1.1826
03.03 środa 1.2021 1.2201 1.1841
04.03 czwartek 1.2009 1.2189 1.1829
05.03 piątek 1.2050 1.2231 1.1869
08.03 poniedziałek 1.2081 1.2262 1.1900
09.03 wtorek 1.2126 1.2308 1.1944
10.03 środa 1.2084 1.2265 1.1903
11.03 czwartek 1.2040 1.2221 1.1859
12.03 piątek 1.2046 1.2227 1.1865
15.03 poniedziałek 1.2042 1.2223 1.1861
16.03 wtorek 1.2050 1.2231 1.1869
17.03 środa 1.2056 1.2237 1.1875
18.03 czwartek 1.2121 1.2303 1.1939
19.03 piątek 1.2123 1.2305 1.1941
22.03 poniedziałek 1.2207 1.2390 1.2024
23.03 wtorek 1.2131 1.2313 1.1949
24.03 środa 1.2137 1.2319 1.1955
25.03 czwartek 1.2105 1.2287 1.1923
26.03 piątek 1.2039 1.2220 1.1858
29.03 poniedziałek 1.2052 1.2233 1.1871
30.03 wtorek 1.2069 1.2250 1.1888
31.03 środa 1.2009 1.2189 1.1829
01.04 czwartek 1.2028 1.2208 1.1848

Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 1 marca: kurs 1.2014 złotych, maksymalny kurs 1.2194 i minimal 1.1834. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 2 marca: kurs 1.2006 złotych, maksymalny kurs 1.2186 i minimal 1.1826. Prognoza kursu EUR USD w środę 3 marca: kurs 1.2021 złotych, maksymalny kurs 1.2201 i minimal 1.1841. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 4 marca: kurs 1.2009 złotych, maksymalny kurs 1.2189 i minimal 1.1829. Prognoza kursu EUR USD w piątek 5 marca: kurs 1.2050 złotych, maksymalny kurs 1.2231 i minimal 1.1869.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 8 marca: kurs 1.2081 złotych, maksymalny kurs 1.2262 i minimal 1.1900. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 9 marca: kurs 1.2126 złotych, maksymalny kurs 1.2308 i minimal 1.1944. Kurs euro do dalara prognoza w środę 10 marca: kurs 1.2084 złotych, maksymalny kurs 1.2265 i minimal 1.1903. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 11 marca: kurs 1.2040 złotych, maksymalny kurs 1.2221 i minimal 1.1859. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 12 marca: kurs 1.2046 złotych, maksymalny kurs 1.2227 i minimal 1.1865.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 15 marca: kurs 1.2042 złotych, maksymalny kurs 1.2223 i minimal 1.1861. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 16 marca: kurs 1.2050 złotych, maksymalny kurs 1.2231 i minimal 1.1869. Prognoza kursu EUR USD w środę 17 marca: kurs 1.2056 złotych, maksymalny kurs 1.2237 i minimal 1.1875. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 18 marca: kurs 1.2121 złotych, maksymalny kurs 1.2303 i minimal 1.1939. Prognoza kursu EUR USD w piątek 19 marca: kurs 1.2123 złotych, maksymalny kurs 1.2305 i minimal 1.1941.

EUR/USD Online.

Prognoza kursu EURO.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 22 marca: kurs 1.2207 złotych, maksymalny kurs 1.2390 i minimal 1.2024. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 23 marca: kurs 1.2131 złotych, maksymalny kurs 1.2313 i minimal 1.1949. Kurs euro do dalara prognoza w środę 24 marca: kurs 1.2137 złotych, maksymalny kurs 1.2319 i minimal 1.1955. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 25 marca: kurs 1.2105 złotych, maksymalny kurs 1.2287 i minimal 1.1923. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 26 marca: kurs 1.2039 złotych, maksymalny kurs 1.2220 i minimal 1.1858.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 29 marca: kurs 1.2052 złotych, maksymalny kurs 1.2233 i minimal 1.1871. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 30 marca: kurs 1.2069 złotych, maksymalny kurs 1.2250 i minimal 1.1888.

Prognoza kursu EUR-USD według miesięcy na 2021-2022

Prognoza na 2021-2022 w tabeli.

Rok Miesiąc Мin-Maks Koniec Sum,%
2021 Luty 1.1907-1.2269 1.2088 0.14%
2021 Marzec 1.1907-1.2269 1.2088 0.14%
2021 Kwiecień 1.1751-1.2109 1.1930 -1.17%
2021 Maj 1.1904-1.2266 1.2085 0.12%
2021 Czerwiec 1.2085-1.2719 1.2531 3.81%
2021 Lipiec 1.2238-1.2610 1.2424 2.92%
2021 Sierpień 1.2058-1.2426 1.2242 1.42%
2021 Wrzesień 1.2205-1.2577 1.2391 2.65%
2021 Październik 1.2391-1.3080 1.2887 6.76%
2021 Listopad 1.2831-1.3221 1.3026 7.91%
2021 Grudzień 1.3009-1.3405 1.3207 9.41%
2022 Styczeń 1.3036-1.3434 1.3235 9.64%
2022 Luty 1.2923-1.3317 1.3120 8.69%
2022 Marzec 1.2874-1.3266 1.3070 8.28%
2022 Kwiecień 1.2732-1.3120 1.2926 7.08%
2022 Maj 1.2926-1.3358 1.3161 9.03%
2022 Czerwiec 1.2795-1.3185 1.2990 7.61%
2022 Lipiec 1.2990-1.3465 1.3266 9.90%
2022 Sierpień 1.2996-1.3392 1.3194 9.30%
2022 Wrzesień 1.2894-1.3286 1.3090 8.44%
2022 Październik 1.2657-1.3090 1.2850 6.45%
2022 Listopad 1.2787-1.3177 1.2982 7.55%
2022 Grudzień 1.2750-1.3138 1.2944 7.23%
2023 Styczeń 1.2747-1.3135 1.2941 7.21%
2023 Luty 1.2560-1.2942 1.2751 5.63%

Kurs euro do dalara prognoza na Luty 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.2071 złote. Maksymalny kurs 1.2269 i minimalny kurs 1.1907. Prognoza średniego kursu 1.2084. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2088, zmiana w Luty 0.14%.

Prognoza kursu EUR USD na Marzec 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.2088 złote. Maksymalny kurs 1.2269 i minimalny kurs 1.1907. Prognoza średniego kursu 1.2088. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2088, zmiana w Marzec 0.00%.

Kurs euro do dalara prognoza na Kwiecień 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.2088 złote. Maksymalny kurs 1.2109 i minimalny kurs 1.1751. Prognoza średniego kursu 1.1970. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1930, zmiana w Kwiecień -1.31%.

Prognoza kursu EUR USD na Maj 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.1930 złote. Maksymalny kurs 1.2266 i minimalny kurs 1.1904. Prognoza średniego kursu 1.2046. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2085, zmiana w Maj 1.30%.

Kurs euro do dalara prognoza na Czerwiec 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.2085 złote. Maksymalny kurs 1.2719 i minimalny kurs 1.2085. Prognoza średniego kursu 1.2355. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2531, zmiana w Czerwiec 3.69%.

Prognoza kursu EUR USD na Lipiec 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.2531 złote. Maksymalny kurs 1.2610 i minimalny kurs 1.2238. Prognoza średniego kursu 1.2451. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2424, zmiana w Lipiec -0.85%.

Kurs euro do dalara prognoza na Sierpień 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.2424 złote. Maksymalny kurs 1.2426 i minimalny kurs 1.2058. Prognoza średniego kursu 1.2288. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2242, zmiana w Sierpień -1.46%.

Prognoza kursu EUR USD na Wrzesień 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.2242 złote. Maksymalny kurs 1.2577 i minimalny kurs 1.2205. Prognoza średniego kursu 1.2354. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2391, zmiana w Wrzesień 1.22%.

Prognoza kursu DOLARA.

Bitcoin prognozy.

Kurs euro do dalara prognoza na Październik 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.2391 złote. Maksymalny kurs 1.3080 i minimalny kurs 1.2391. Prognoza średniego kursu 1.2687. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2887, zmiana w Październik 4.00%.

Prognoza kursu EUR USD na Listopad 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.2887 złote. Maksymalny kurs 1.3221 i minimalny kurs 1.2831. Prognoza średniego kursu 1.2991. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.3026, zmiana w Listopad 1.08%.

Kurs euro do dalara prognoza na Grudzień 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.3026 złote. Maksymalny kurs 1.3405 i minimalny kurs 1.3009. Prognoza średniego kursu 1.3162. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.3207, zmiana w Grudzień 1.39%.