22.02.2018. Prognoza dla tego miesiąca i latach 2018-2019.

Prognoza EUR-USD na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza kursu EUR USD w piątek 23 lutego: kurs 1.2300 złotych, maksymalny kurs 1.2485 i minimal 1.2116. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 26 lutego: kurs 1.2300 złotych, maksymalny kurs 1.2485 i minimal 1.2116. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 27 lutego: kurs 1.2300 złotych, maksymalny kurs 1.2485 i minimal 1.2116. Kurs euro do dalara prognoza w środę 28 lutego: kurs 1.2201 złotych, maksymalny kurs 1.2384 i minimal 1.2018. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 1 marca: kurs 1.2201 złotych, maksymalny kurs 1.2384 i minimal 1.2018.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 2 marca: kurs 1.2103 złotych, maksymalny kurs 1.2285 i minimal 1.1921. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 5 marca: kurs 1.2103 złotych, maksymalny kurs 1.2285 i minimal 1.1921. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 6 marca: kurs 1.2201 złotych, maksymalny kurs 1.2384 i minimal 1.2018. Prognoza kursu EUR USD w środę 7 marca: kurs 1.2300 złotych, maksymalny kurs 1.2485 i minimal 1.2116. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 8 marca: kurs 1.2300 złotych, maksymalny kurs 1.2485 i minimal 1.2116.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w piątek 9 marca: kurs 1.2300 złotych, maksymalny kurs 1.2485 i minimal 1.2116. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 12 marca: kurs 1.2300 złotych, maksymalny kurs 1.2485 i minimal 1.2116. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 13 marca: kurs 1.2201 złotych, maksymalny kurs 1.2384 i minimal 1.2018. Kurs euro do dalara prognoza w środę 14 marca: kurs 1.2201 złotych, maksymalny kurs 1.2384 i minimal 1.2018. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 15 marca: kurs 1.2103 złotych, maksymalny kurs 1.2285 i minimal 1.1921.

EUR/USD Online.

Prognoza kursu EURO.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 16 marca: kurs 1.2103 złotych, maksymalny kurs 1.2285 i minimal 1.1921. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 19 marca: kurs 1.2201 złotych, maksymalny kurs 1.2384 i minimal 1.2018. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 20 marca: kurs 1.2201 złotych, maksymalny kurs 1.2384 i minimal 1.2018. Prognoza kursu EUR USD w środę 21 marca: kurs 1.2201 złotych, maksymalny kurs 1.2384 i minimal 1.2018. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 22 marca: kurs 1.2201 złotych, maksymalny kurs 1.2384 i minimal 1.2018.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w piątek 23 marca: kurs 1.2201 złotych, maksymalny kurs 1.2384 i minimal 1.2018. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 26 marca: kurs 1.2201 złotych, maksymalny kurs 1.2384 i minimal 1.2018.

Prognoza EUR USD w tabeli.

Randka Dzień Kurs Maks. Min.
23.02 piątek 1.2300 1.2485 1.2116
26.02 poniedziałek 1.2300 1.2485 1.2116
27.02 wtorek 1.2300 1.2485 1.2116
28.02 środa 1.2201 1.2384 1.2018
01.03 czwartek 1.2201 1.2384 1.2018
02.03 piątek 1.2103 1.2285 1.1921
05.03 poniedziałek 1.2103 1.2285 1.1921
06.03 wtorek 1.2201 1.2384 1.2018
07.03 środa 1.2300 1.2485 1.2116
08.03 czwartek 1.2300 1.2485 1.2116
09.03 piątek 1.2300 1.2485 1.2116
12.03 poniedziałek 1.2300 1.2485 1.2116
13.03 wtorek 1.2201 1.2384 1.2018
14.03 środa 1.2201 1.2384 1.2018
15.03 czwartek 1.2103 1.2285 1.1921
16.03 piątek 1.2103 1.2285 1.1921
19.03 poniedziałek 1.2201 1.2384 1.2018
20.03 wtorek 1.2201 1.2384 1.2018
21.03 środa 1.2201 1.2384 1.2018
22.03 czwartek 1.2201 1.2384 1.2018
23.03 piątek 1.2201 1.2384 1.2018
26.03 poniedziałek 1.2201 1.2384 1.2018
27.03 wtorek 1.2300 1.2485 1.2116
28.03 środa 1.2300 1.2485 1.2116

Prognoza kursu EUR-USD według miesięcy na 2018-2019

Kurs euro do dalara prognoza na Luty 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.2500 złote. Maksymalny kurs 1.2560 i minimalny kurs 1.2018. Prognoza średniego kursu 1.2320. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2201, zmiana w Luty -2.39%.

Prognoza kursu EUR USD na Marzec 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.2201 złote. Maksymalny kurs 1.2285 i minimalny kurs 1.1921. Prognoza średniego kursu 1.2128. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2103, zmiana w Marzec -0.80%.

Kurs euro do dalara prognoza na Kwiecień 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.2103 złote. Maksymalny kurs 1.2776 i minimalny kurs 1.2103. Prognoza średniego kursu 1.2392. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2587, zmiana w Kwiecień 4.00%.

Prognoza kursu EUR USD na Maj 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.2587 złote. Maksymalny kurs 1.2881 i minimalny kurs 1.2501. Prognoza średniego kursu 1.2665. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2691, zmiana w Maj 0.83%.

Kurs euro do dalara prognoza na Czerwiec 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.2691 złote. Maksymalny kurs 1.2982 i minimalny kurs 1.2598. Prognoza średniego kursu 1.2765. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2790, zmiana w Czerwiec 0.78%.

Prognoza kursu EUR USD na Lipiec 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.2790 złote. Maksymalny kurs 1.2930 i minimalny kurs 1.2548. Prognoza średniego kursu 1.2752. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2739, zmiana w Lipiec -0.40%.

Kurs euro do dalara prognoza na Sierpień 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.2739 złote. Maksymalny kurs 1.2987 i minimalny kurs 1.2603. Prognoza średniego kursu 1.2781. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2795, zmiana w Sierpień 0.44%.

Prognoza kursu EUR USD na Wrzesień 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.2795 złote. Maksymalny kurs 1.3416 i minimalny kurs 1.2795. Prognoza średniego kursu 1.3056. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.3218, zmiana w Wrzesień 3.31%.

Prognoza kursu DOLARA.

Bitcoin prognozy.

Kurs euro do dalara prognoza na Październik 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.3218 złote. Maksymalny kurs 1.3665 i minimalny kurs 1.3218. Prognoza średniego kursu 1.3391. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.3463, zmiana w Październik 1.85%.

Prognoza kursu EUR USD na Listopad 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.3463 złote. Maksymalny kurs 1.4051 i minimalny kurs 1.3463. Prognoza średniego kursu 1.3705. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.3843, zmiana w Listopad 2.82%.

Kurs euro do dalara prognoza na Grudzień 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.3843 złote. Maksymalny kurs 1.4377 i minimalny kurs 1.3843. Prognoza średniego kursu 1.4057. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.4165, zmiana w Grudzień 2.33%.

Prognoza na 2018-2019 w tabeli.

Rok Miesiąc Początek Maks. Мin. Koniec Średnie MiesZmi,% SumaZmi,%
2018 Luty 1.2500 1.2560 1.2018 1.2201 1.2320 -2.39% -2.39%
2018 Marzec 1.2201 1.2285 1.1921 1.2103 1.2128 -0.80% -3.18%
2018 Kwiecień 1.2103 1.2776 1.2103 1.2587 1.2392 4.00% 0.70%
2018 Maj 1.2587 1.2881 1.2501 1.2691 1.2665 0.83% 1.53%
2018 Czerwiec 1.2691 1.2982 1.2598 1.2790 1.2765 0.78% 2.32%
2018 Lipiec 1.2790 1.2930 1.2548 1.2739 1.2752 -0.40% 1.91%
2018 Sierpień 1.2739 1.2987 1.2603 1.2795 1.2781 0.44% 2.36%
2018 Wrzesień 1.2795 1.3416 1.2795 1.3218 1.3056 3.31% 5.74%
2018 Październik 1.3218 1.3665 1.3218 1.3463 1.3391 1.85% 7.70%
2018 Listopad 1.3463 1.4051 1.3463 1.3843 1.3705 2.82% 10.74%
2018 Grudzień 1.3843 1.4377 1.3843 1.4165 1.4057 2.33% 13.32%
2019 Styczeń 1.4165 1.4540 1.4110 1.4325 1.4285 1.13% 14.60%
2019 Luty 1.4325 1.4325 1.3777 1.3987 1.4104 -2.36% 11.90%
2019 Marzec 1.3987 1.4453 1.3987 1.4239 1.4167 1.80% 13.91%
2019 Kwiecień 1.4239 1.4239 1.3537 1.3743 1.3940 -3.48% 9.94%
2019 Maj 1.3743 1.3746 1.3340 1.3543 1.3593 -1.46% 8.34%
2019 Czerwiec 1.3543 1.3730 1.3324 1.3527 1.3531 -0.12% 8.22%
2019 Lipiec 1.3527 1.3804 1.3396 1.3600 1.3582 0.54% 8.80%
2019 Sierpień 1.3600 1.3743 1.3337 1.3540 1.3555 -0.44% 8.32%
2019 Wrzesień 1.3540 1.3540 1.2989 1.3187 1.3314 -2.61% 5.50%
2019 Październik 1.3187 1.3474 1.3076 1.3275 1.3253 0.67% 6.20%
2019 Listopad 1.3275 1.4013 1.3275 1.3806 1.3592 4.00% 10.45%
2019 Grudzień 1.3806 1.4061 1.3645 1.3853 1.3841 0.34% 10.82%
2020 Styczeń 1.3853 1.4027 1.3613 1.3820 1.3828 -0.24% 10.56%
2020 Luty 1.3820 1.4422 1.3820 1.4209 1.4068 2.81% 13.67%