21.02.2017. Prognoza dla tego miesiąca i latach 2017-2018.

Prognoza EUR-USD na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza kursu EUR USD w środę 22 lutego: kurs 1.0483 złotych, maksymalny kurs 1.0640 i minimal 1.0326. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 23 lutego: kurs 1.0497 złotych, maksymalny kurs 1.0654 i minimal 1.0340. Prognoza kursu EUR USD w piątek 24 lutego: kurs 1.0569 złotych, maksymalny kurs 1.0728 i minimal 1.0410. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 27 lutego: kurs 1.0499 złotych, maksymalny kurs 1.0656 i minimal 1.0342. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 28 lutego: kurs 1.0490 złotych, maksymalny kurs 1.0647 i minimal 1.0333.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro do dalara prognoza w środę 1 marca: kurs 1.0431 złotych, maksymalny kurs 1.0587 i minimal 1.0275. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 2 marca: kurs 1.0469 złotych, maksymalny kurs 1.0626 i minimal 1.0312. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 3 marca: kurs 1.0459 złotych, maksymalny kurs 1.0616 i minimal 1.0302. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 6 marca: kurs 1.0386 złotych, maksymalny kurs 1.0542 i minimal 1.0230. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 7 marca: kurs 1.0321 złotych, maksymalny kurs 1.0476 i minimal 1.0166.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w środę 8 marca: kurs 1.0334 złotych, maksymalny kurs 1.0489 i minimal 1.0179. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 9 marca: kurs 1.0428 złotych, maksymalny kurs 1.0584 i minimal 1.0272. Prognoza kursu EUR USD w piątek 10 marca: kurs 1.0447 złotych, maksymalny kurs 1.0604 i minimal 1.0290. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 13 marca: kurs 1.0393 złotych, maksymalny kurs 1.0549 i minimal 1.0237. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 14 marca: kurs 1.0406 złotych, maksymalny kurs 1.0562 i minimal 1.0250.

EUR/USD Online.

Prognoza kursu EURO na 2017-2018.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro do dalara prognoza w środę 15 marca: kurs 1.0386 złotych, maksymalny kurs 1.0542 i minimal 1.0230. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 16 marca: kurs 1.0466 złotych, maksymalny kurs 1.0623 i minimal 1.0309. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 17 marca: kurs 1.0470 złotych, maksymalny kurs 1.0627 i minimal 1.0313. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 20 marca: kurs 1.0439 złotych, maksymalny kurs 1.0596 i minimal 1.0282. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 21 marca: kurs 1.0470 złotych, maksymalny kurs 1.0627 i minimal 1.0313.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w środę 22 marca: kurs 1.0498 złotych, maksymalny kurs 1.0655 i minimal 1.0341. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 23 marca: kurs 1.0489 złotych, maksymalny kurs 1.0646 i minimal 1.0332.

Prognoza EUR USD w tabeli.

Randka Dzień Kurs Maks. Min.
22.02 środa 1.0483 1.0640 1.0326
23.02 czwartek 1.0497 1.0654 1.0340
24.02 piątek 1.0569 1.0728 1.0410
27.02 poniedziałek 1.0499 1.0656 1.0342
28.02 wtorek 1.0490 1.0647 1.0333
01.03 środa 1.0431 1.0587 1.0275
02.03 czwartek 1.0469 1.0626 1.0312
03.03 piątek 1.0459 1.0616 1.0302
06.03 poniedziałek 1.0386 1.0542 1.0230
07.03 wtorek 1.0321 1.0476 1.0166
08.03 środa 1.0334 1.0489 1.0179
09.03 czwartek 1.0428 1.0584 1.0272
10.03 piątek 1.0447 1.0604 1.0290
13.03 poniedziałek 1.0393 1.0549 1.0237
14.03 wtorek 1.0406 1.0562 1.0250
15.03 środa 1.0386 1.0542 1.0230
16.03 czwartek 1.0466 1.0623 1.0309
17.03 piątek 1.0470 1.0627 1.0313
20.03 poniedziałek 1.0439 1.0596 1.0282
21.03 wtorek 1.0470 1.0627 1.0313
22.03 środa 1.0498 1.0655 1.0341
23.03 czwartek 1.0489 1.0646 1.0332
24.03 piątek 1.0572 1.0731 1.0413
27.03 poniedziałek 1.0526 1.0684 1.0368

Prognoza kursu EUR-USD według miesięcy na 2017-2018

Kurs euro do dalara prognoza na Luty 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.0799 złote. Maksymalny kurs 1.0819 i minimalny kurs 1.0333. Prognoza średniego kursu 1.0610. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0490, zmiana w Luty -2.86%.

Prognoza kursu EUR USD na Marzec 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.0490 złote. Maksymalny kurs 1.0573 i minimalny kurs 1.0261. Prognoza średniego kursu 1.0435. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0417, zmiana w Marzec -0.70%.

Kurs euro do dalara prognoza na Kwiecień 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.0417 złote. Maksymalny kurs 1.0764 i minimalny kurs 1.0417. Prognoza średniego kursu 1.0551. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0605, zmiana w Kwiecień 1.80%.

Prognoza kursu EUR USD na Maj 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.0605 złote. Maksymalny kurs 1.0605 i minimalny kurs 1.0081. Prognoza średniego kursu 1.0382. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0235, zmiana w Maj -3.49%.

Kurs euro do dalara prognoza na Czerwiec 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.0235 złote. Maksymalny kurs 1.0237 i minimalny kurs 0.9935. Prognoza średniego kursu 1.0123. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0086, zmiana w Czerwiec -1.46%.

Prognoza kursu EUR USD na Lipiec 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.0086 złote. Maksymalny kurs 1.0225 i minimalny kurs 0.9923. Prognoza średniego kursu 1.0077. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0074, zmiana w Lipiec -0.12%.

Kurs euro do dalara prognoza na Sierpień 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.0074 złote. Maksymalny kurs 1.0280 i minimalny kurs 0.9976. Prognoza średniego kursu 1.0115. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0128, zmiana w Sierpień 0.54%.

Prognoza kursu EUR USD na Wrzesień 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.0128 złote. Maksymalny kurs 1.0235 i minimalny kurs 0.9933. Prognoza średniego kursu 1.0095. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0084, zmiana w Wrzesień -0.43%.

Prognoza kursu DOLARA na 2017-2018.

Exchange Rates Online At 30Rates.com.

Kurs euro do dalara prognoza na Październik 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.0084 złote. Maksymalny kurs 1.0084 i minimalny kurs 0.9674. Prognoza średniego kursu 0.9916. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 0.9821, zmiana w Październik -2.61%.

Prognoza kursu EUR USD na Listopad 2017.
Kurs na początek miesiąca 0.9821 złote. Maksymalny kurs 1.0035 i minimalny kurs 0.9739. Prognoza średniego kursu 0.9871. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 0.9887, zmiana w Listopad 0.67%.

Kurs euro do dalara prognoza na Grudzień 2017.
Kurs na początek miesiąca 0.9887 złote. Maksymalny kurs 1.0436 i minimalny kurs 0.9887. Prognoza średniego kursu 1.0123. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0282, zmiana w Grudzień 4.00%.

Prognoza na 2017-2018 w tabeli.

Rok Miesiąc Początek Maks. Мin. Koniec Średnie MiesZmi,% SumaZmi,%
2017 Luty 1.0799 1.0819 1.0333 1.0490 1.0610 -2.86% -2.86%
2017 Marzec 1.0490 1.0573 1.0261 1.0417 1.0435 -0.70% -3.54%
2017 Kwiecień 1.0417 1.0764 1.0417 1.0605 1.0551 1.80% -1.80%
2017 Maj 1.0605 1.0605 1.0081 1.0235 1.0382 -3.49% -5.22%
2017 Czerwiec 1.0235 1.0237 0.9935 1.0086 1.0123 -1.46% -6.60%
2017 Lipiec 1.0086 1.0225 0.9923 1.0074 1.0077 -0.12% -6.71%
2017 Sierpień 1.0074 1.0280 0.9976 1.0128 1.0115 0.54% -6.21%
2017 Wrzesień 1.0128 1.0235 0.9933 1.0084 1.0095 -0.43% -6.62%
2017 Październik 1.0084 1.0084 0.9674 0.9821 0.9916 -2.61% -9.06%
2017 Listopad 0.9821 1.0035 0.9739 0.9887 0.9871 0.67% -8.45%
2017 Grudzień 0.9887 1.0436 0.9887 1.0282 1.0123 4.00% -4.79%
2018 Styczeń 1.0282 1.0472 1.0162 1.0317 1.0308 0.34% -4.46%
2018 Luty 1.0317 1.0446 1.0138 1.0292 1.0298 -0.24% -4.69%
2018 Marzec 1.0292 1.0740 1.0292 1.0581 1.0476 2.81% -2.02%
2018 Kwiecień 1.0581 1.0581 1.0006 1.0158 1.0332 -4.00% -5.94%
2018 Maj 1.0158 1.0158 0.9853 1.0003 1.0043 -1.53% -7.37%
2018 Czerwiec 1.0003 1.0122 0.9822 0.9972 0.9980 -0.31% -7.66%
2018 Lipiec 0.9972 1.0328 0.9972 1.0175 1.0112 2.04% -5.78%
2018 Sierpień 1.0175 1.0191 0.9889 1.0040 1.0074 -1.33% -7.03%
2018 Wrzesień 1.0040 1.0328 1.0022 1.0175 1.0141 1.34% -5.78%
2018 Październik 1.0175 1.0175 0.9813 0.9962 1.0031 -2.09% -7.75%
2018 Listopad 0.9962 1.0515 0.9962 1.0360 1.0200 4.00% -4.07%
2018 Grudzień 1.0360 1.0360 0.9797 0.9946 1.0116 -4.00% -7.90%
2019 Styczeń 0.9946 1.0012 0.9716 0.9864 0.9885 -0.82% -8.66%
2019 Luty 0.9864 0.9864 0.9327 0.9469 0.9631 -4.00% -12.32%