12.12.2017. Prognoza dla tego miesiąca i latach 2018-2019.

Prognoza EUR-USD na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza kursu EUR USD w środę 13 grudnia: kurs 1.1601 złotych, maksymalny kurs 1.1775 i minimal 1.1427. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 14 grudnia: kurs 1.1601 złotych, maksymalny kurs 1.1775 i minimal 1.1427. Prognoza kursu EUR USD w piątek 15 grudnia: kurs 1.1601 złotych, maksymalny kurs 1.1775 i minimal 1.1427. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 18 grudnia: kurs 1.1601 złotych, maksymalny kurs 1.1775 i minimal 1.1427. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 19 grudnia: kurs 1.1601 złotych, maksymalny kurs 1.1775 i minimal 1.1427.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro do dalara prognoza w środę 20 grudnia: kurs 1.1532 złotych, maksymalny kurs 1.1705 i minimal 1.1359. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 21 grudnia: kurs 1.1502 złotych, maksymalny kurs 1.1675 i minimal 1.1329. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 22 grudnia: kurs 1.1502 złotych, maksymalny kurs 1.1675 i minimal 1.1329. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 25 grudnia: kurs 1.1543 złotych, maksymalny kurs 1.1716 i minimal 1.1370. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 26 grudnia: kurs 1.1552 złotych, maksymalny kurs 1.1725 i minimal 1.1379.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w środę 27 grudnia: kurs 1.1497 złotych, maksymalny kurs 1.1669 i minimal 1.1325. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 28 grudnia: kurs 1.1470 złotych, maksymalny kurs 1.1642 i minimal 1.1298. Prognoza kursu EUR USD w piątek 29 grudnia: kurs 1.1549 złotych, maksymalny kurs 1.1722 i minimal 1.1376. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 1 stycznia: kurs 1.1584 złotych, maksymalny kurs 1.1758 i minimal 1.1410. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 2 stycznia: kurs 1.1656 złotych, maksymalny kurs 1.1831 i minimal 1.1481.

EUR/USD Online.

Prognoza kursu EURO.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro do dalara prognoza w środę 3 stycznia: kurs 1.1661 złotych, maksymalny kurs 1.1836 i minimal 1.1486. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 4 stycznia: kurs 1.1608 złotych, maksymalny kurs 1.1782 i minimal 1.1434. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 5 stycznia: kurs 1.1621 złotych, maksymalny kurs 1.1795 i minimal 1.1447. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 8 stycznia: kurs 1.1616 złotych, maksymalny kurs 1.1790 i minimal 1.1442. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 9 stycznia: kurs 1.1608 złotych, maksymalny kurs 1.1782 i minimal 1.1434.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w środę 10 stycznia: kurs 1.1731 złotych, maksymalny kurs 1.1907 i minimal 1.1555. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 11 stycznia: kurs 1.1731 złotych, maksymalny kurs 1.1907 i minimal 1.1555.

Prognoza EUR USD w tabeli.

Randka Dzień Kurs Maks. Min.
13.12 środa 1.1601 1.1775 1.1427
14.12 czwartek 1.1601 1.1775 1.1427
15.12 piątek 1.1601 1.1775 1.1427
18.12 poniedziałek 1.1601 1.1775 1.1427
19.12 wtorek 1.1601 1.1775 1.1427
20.12 środa 1.1532 1.1705 1.1359
21.12 czwartek 1.1502 1.1675 1.1329
22.12 piątek 1.1502 1.1675 1.1329
25.12 poniedziałek 1.1543 1.1716 1.1370
26.12 wtorek 1.1552 1.1725 1.1379
27.12 środa 1.1497 1.1669 1.1325
28.12 czwartek 1.1470 1.1642 1.1298
29.12 piątek 1.1549 1.1722 1.1376
01.01 poniedziałek 1.1584 1.1758 1.1410
02.01 wtorek 1.1656 1.1831 1.1481
03.01 środa 1.1661 1.1836 1.1486
04.01 czwartek 1.1608 1.1782 1.1434
05.01 piątek 1.1621 1.1795 1.1447
08.01 poniedziałek 1.1616 1.1790 1.1442
09.01 wtorek 1.1608 1.1782 1.1434
10.01 środa 1.1731 1.1907 1.1555
11.01 czwartek 1.1731 1.1907 1.1555
12.01 piątek 1.1751 1.1927 1.1575
15.01 poniedziałek 1.1802 1.1979 1.1625

Prognoza kursu EUR-USD według miesięcy na 2018-2019

Kurs euro do dalara prognoza na Grudzień 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.1902 złote. Maksymalny kurs 1.1902 i minimalny kurs 1.1376. Prognoza średniego kursu 1.1682. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1549, zmiana w Grudzień -2.97%.

Prognoza kursu EUR USD na Styczeń 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.1549 złote. Maksymalny kurs 1.1571 i minimalny kurs 1.1229. Prognoza średniego kursu 1.1437. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1400, zmiana w Styczeń -1.29%.

Kurs euro do dalara prognoza na Luty 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.1400 złote. Maksymalny kurs 1.1661 i minimalny kurs 1.1317. Prognoza średniego kursu 1.1467. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1489, zmiana w Luty 0.78%.

Prognoza kursu EUR USD na Marzec 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.1489 złote. Maksymalny kurs 1.1615 i minimalny kurs 1.1271. Prognoza średniego kursu 1.1455. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1443, zmiana w Marzec -0.40%.

Kurs euro do dalara prognoza na Kwiecień 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.1443 złote. Maksymalny kurs 1.1665 i minimalny kurs 1.1321. Prognoza średniego kursu 1.1481. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1493, zmiana w Kwiecień 0.44%.

Prognoza kursu EUR USD na Maj 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.1493 złote. Maksymalny kurs 1.2051 i minimalny kurs 1.1493. Prognoza średniego kursu 1.1728. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1873, zmiana w Maj 3.31%.

Kurs euro do dalara prognoza na Czerwiec 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.1873 złote. Maksymalny kurs 1.2274 i minimalny kurs 1.1873. Prognoza średniego kursu 1.2028. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2093, zmiana w Czerwiec 1.85%.

Prognoza kursu EUR USD na Lipiec 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.2093 złote. Maksymalny kurs 1.2621 i minimalny kurs 1.2093. Prognoza średniego kursu 1.2310. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2434, zmiana w Lipiec 2.82%.

Prognoza kursu DOLARA.

Bitcoin prognozy.

Kurs euro do dalara prognoza na Sierpień 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.2434 złote. Maksymalny kurs 1.2914 i minimalny kurs 1.2434. Prognoza średniego kursu 1.2626. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2723, zmiana w Sierpień 2.32%.

Prognoza kursu EUR USD na Wrzesień 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.2723 złote. Maksymalny kurs 1.3060 i minimalny kurs 1.2674. Prognoza średniego kursu 1.2831. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2867, zmiana w Wrzesień 1.13%.

Kurs euro do dalara prognoza na Październik 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.2867 złote. Maksymalny kurs 1.2867 i minimalny kurs 1.2375. Prognoza średniego kursu 1.2668. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2563, zmiana w Październik -2.36%.

Prognoza na 2018-2019 w tabeli.

Rok Miesiąc Początek Maks. Мin. Koniec Średnie MiesZmi,% SumaZmi,%
2017 Grudzień 1.1902 1.1902 1.1376 1.1549 1.1682 -2.97% -2.97%
2018 Styczeń 1.1549 1.1571 1.1229 1.1400 1.1437 -1.29% -4.22%
2018 Luty 1.1400 1.1661 1.1317 1.1489 1.1467 0.78% -3.47%
2018 Marzec 1.1489 1.1615 1.1271 1.1443 1.1455 -0.40% -3.86%
2018 Kwiecień 1.1443 1.1665 1.1321 1.1493 1.1481 0.44% -3.44%
2018 Maj 1.1493 1.2051 1.1493 1.1873 1.1728 3.31% -0.24%
2018 Czerwiec 1.1873 1.2274 1.1873 1.2093 1.2028 1.85% 1.60%
2018 Lipiec 1.2093 1.2621 1.2093 1.2434 1.2310 2.82% 4.47%
2018 Sierpień 1.2434 1.2914 1.2434 1.2723 1.2626 2.32% 6.90%
2018 Wrzesień 1.2723 1.3060 1.2674 1.2867 1.2831 1.13% 8.11%
2018 Październik 1.2867 1.2867 1.2375 1.2563 1.2668 -2.36% 5.55%
2018 Listopad 1.2563 1.2981 1.2563 1.2789 1.2724 1.80% 7.45%
2018 Grudzień 1.2789 1.2789 1.2158 1.2343 1.2520 -3.49% 3.71%
2019 Styczeń 1.2343 1.2346 1.1982 1.2164 1.2209 -1.45% 2.20%
2019 Luty 1.2164 1.2332 1.1968 1.2150 1.2154 -0.12% 2.08%
2019 Marzec 1.2150 1.2399 1.2033 1.2216 1.2200 0.54% 2.64%
2019 Kwiecień 1.2216 1.2344 1.1980 1.2162 1.2176 -0.44% 2.18%
2019 Maj 1.2162 1.2162 1.1667 1.1845 1.1959 -2.61% -0.48%
2019 Czerwiec 1.1845 1.2103 1.1745 1.1924 1.1904 0.67% 0.18%
2019 Lipiec 1.1924 1.2587 1.1924 1.2401 1.2209 4.00% 4.19%
2019 Sierpień 1.2401 1.2630 1.2256 1.2443 1.2433 0.34% 4.55%
2019 Wrzesień 1.2443 1.2599 1.2227 1.2413 1.2421 -0.24% 4.29%
2019 Październik 1.2413 1.2953 1.2413 1.2762 1.2635 2.81% 7.23%
2019 Listopad 1.2762 1.2762 1.2068 1.2252 1.2461 -4.00% 2.94%
2019 Grudzień 1.2252 1.2252 1.1884 1.2065 1.2113 -1.53% 1.37%