22.02.2019. Prognoza dla tego miesiąca i latach 2019-2020.

Prognoza EUR-USD na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza EUR USD w tabeli.

Data Dzień Kurs Maks. Min.
25.02 poniedziałek 1.1306 1.1476 1.1136
26.02 wtorek 1.1295 1.1464 1.1126
27.02 środa 1.1301 1.1471 1.1131
28.02 czwartek 1.1329 1.1499 1.1159
01.03 piątek 1.1347 1.1517 1.1177
04.03 poniedziałek 1.1346 1.1516 1.1176
05.03 wtorek 1.1376 1.1547 1.1205
06.03 środa 1.1309 1.1479 1.1139
07.03 czwartek 1.1362 1.1532 1.1192
08.03 piątek 1.1324 1.1494 1.1154
11.03 poniedziałek 1.1302 1.1472 1.1132
12.03 wtorek 1.1275 1.1444 1.1106
13.03 środa 1.1232 1.1400 1.1064
14.03 czwartek 1.1206 1.1374 1.1038
15.03 piątek 1.1186 1.1354 1.1018
18.03 poniedziałek 1.1194 1.1362 1.1026
19.03 wtorek 1.1158 1.1325 1.0991
20.03 środa 1.1206 1.1374 1.1038
21.03 czwartek 1.1211 1.1379 1.1043
22.03 piątek 1.1240 1.1409 1.1071
25.03 poniedziałek 1.1328 1.1498 1.1158
26.03 wtorek 1.1256 1.1425 1.1087
27.03 środa 1.1278 1.1447 1.1109
28.03 czwartek 1.1271 1.1440 1.1102

Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 25 lutego: kurs 1.1306 złotych, maksymalny kurs 1.1476 i minimal 1.1136. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 26 lutego: kurs 1.1295 złotych, maksymalny kurs 1.1464 i minimal 1.1126. Prognoza kursu EUR USD w środę 27 lutego: kurs 1.1301 złotych, maksymalny kurs 1.1471 i minimal 1.1131. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 28 lutego: kurs 1.1329 złotych, maksymalny kurs 1.1499 i minimal 1.1159. Prognoza kursu EUR USD w piątek 1 marca: kurs 1.1347 złotych, maksymalny kurs 1.1517 i minimal 1.1177.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 4 marca: kurs 1.1346 złotych, maksymalny kurs 1.1516 i minimal 1.1176. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 5 marca: kurs 1.1376 złotych, maksymalny kurs 1.1547 i minimal 1.1205. Kurs euro do dalara prognoza w środę 6 marca: kurs 1.1309 złotych, maksymalny kurs 1.1479 i minimal 1.1139. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 7 marca: kurs 1.1362 złotych, maksymalny kurs 1.1532 i minimal 1.1192. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 8 marca: kurs 1.1324 złotych, maksymalny kurs 1.1494 i minimal 1.1154.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 11 marca: kurs 1.1302 złotych, maksymalny kurs 1.1472 i minimal 1.1132. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 12 marca: kurs 1.1275 złotych, maksymalny kurs 1.1444 i minimal 1.1106. Prognoza kursu EUR USD w środę 13 marca: kurs 1.1232 złotych, maksymalny kurs 1.1400 i minimal 1.1064. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 14 marca: kurs 1.1206 złotych, maksymalny kurs 1.1374 i minimal 1.1038. Prognoza kursu EUR USD w piątek 15 marca: kurs 1.1186 złotych, maksymalny kurs 1.1354 i minimal 1.1018.

EUR/USD Online.

Prognoza kursu EURO.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 18 marca: kurs 1.1194 złotych, maksymalny kurs 1.1362 i minimal 1.1026. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 19 marca: kurs 1.1158 złotych, maksymalny kurs 1.1325 i minimal 1.0991. Kurs euro do dalara prognoza w środę 20 marca: kurs 1.1206 złotych, maksymalny kurs 1.1374 i minimal 1.1038. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 21 marca: kurs 1.1211 złotych, maksymalny kurs 1.1379 i minimal 1.1043. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 22 marca: kurs 1.1240 złotych, maksymalny kurs 1.1409 i minimal 1.1071.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 25 marca: kurs 1.1328 złotych, maksymalny kurs 1.1498 i minimal 1.1158. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 26 marca: kurs 1.1256 złotych, maksymalny kurs 1.1425 i minimal 1.1087.

Prognoza kursu EUR-USD według miesięcy na 2019-2020

Prognoza na 2019-2020 w tabeli.

Rok Miesiąc Мin-Maks Koniec Sum,%
2019 Luty 1.1159-1.1499 1.1329 -1.13%
2019 Marzec 1.1166-1.1506 1.1336 -1.07%
2019 Kwiecień 1.1160-1.1500 1.1330 -1.13%
2019 Maj 1.1323-1.1667 1.1495 0.31%
2019 Czerwiec 1.1223-1.1565 1.1394 -0.57%
2019 Lipiec 1.1030-1.1394 1.1198 -2.28%
2019 Sierpień 1.1030-1.1366 1.1198 -2.28%
2019 Wrzesień 1.0935-1.1269 1.1102 -3.12%
2019 Październik 1.0935-1.1269 1.1102 -3.12%
2019 Listopad 1.0935-1.1269 1.1102 -3.12%
2019 Grudzień 1.0662-1.1102 1.0824 -5.54%
2020 Styczeń 1.0402-1.0824 1.0560 -7.85%
2020 Luty 1.0402-1.0718 1.0560 -7.85%
2020 Marzec 1.0235-1.0560 1.0391 -9.32%
2020 Kwiecień 1.0391-1.0969 1.0807 -5.69%
2020 Maj 1.0733-1.1059 1.0896 -4.91%
2020 Czerwiec 1.0816-1.1146 1.0981 -4.17%
2020 Lipiec 1.0773-1.1101 1.0937 -4.56%
2020 Sierpień 1.0820-1.1150 1.0985 -4.14%
2020 Wrzesień 1.0985-1.1518 1.1348 -0.97%
2020 Październik 1.1348-1.1731 1.1558 0.86%
2020 Listopad 1.1558-1.2062 1.1884 3.71%
2020 Grudzień 1.1884-1.2342 1.2160 6.12%
2021 Styczeń 1.2113-1.2481 1.2297 7.31%
2021 Luty 1.1827-1.2297 1.2007 4.78%

Kurs euro do dalara prognoza na Luty 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1459 złote. Maksymalny kurs 1.1499 i minimalny kurs 1.1159. Prognoza średniego kursu 1.1362. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1329, zmiana w Luty -1.13%.

Prognoza kursu EUR USD na Marzec 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1329 złote. Maksymalny kurs 1.1506 i minimalny kurs 1.1166. Prognoza średniego kursu 1.1334. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1336, zmiana w Marzec 0.06%.

Kurs euro do dalara prognoza na Kwiecień 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1336 złote. Maksymalny kurs 1.1500 i minimalny kurs 1.1160. Prognoza średniego kursu 1.1332. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1330, zmiana w Kwiecień -0.05%.

Prognoza kursu EUR USD na Maj 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1330 złote. Maksymalny kurs 1.1667 i minimalny kurs 1.1323. Prognoza średniego kursu 1.1454. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1495, zmiana w Maj 1.46%.

Kurs euro do dalara prognoza na Czerwiec 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1495 złote. Maksymalny kurs 1.1565 i minimalny kurs 1.1223. Prognoza średniego kursu 1.1419. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1394, zmiana w Czerwiec -0.88%.

Prognoza kursu EUR USD na Lipiec 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1394 złote. Maksymalny kurs 1.1394 i minimalny kurs 1.1030. Prognoza średniego kursu 1.1254. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1198, zmiana w Lipiec -1.72%.

Kurs euro do dalara prognoza na Sierpień 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1198 złote. Maksymalny kurs 1.1366 i minimalny kurs 1.1030. Prognoza średniego kursu 1.1198. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1198, zmiana w Sierpień 0.00%.

Prognoza kursu EUR USD na Wrzesień 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1198 złote. Maksymalny kurs 1.1269 i minimalny kurs 1.0935. Prognoza średniego kursu 1.1126. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1102, zmiana w Wrzesień -0.86%.

Prognoza kursu DOLARA.

Bitcoin prognozy.

Kurs euro do dalara prognoza na Październik 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1102 złote. Maksymalny kurs 1.1269 i minimalny kurs 1.0935. Prognoza średniego kursu 1.1102. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1102, zmiana w Październik 0.00%.

Prognoza kursu EUR USD na Listopad 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1102 złote. Maksymalny kurs 1.1269 i minimalny kurs 1.0935. Prognoza średniego kursu 1.1102. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1102, zmiana w Listopad 0.00%.

Kurs euro do dalara prognoza na Grudzień 2019.
Kurs na początek miesiąca 1.1102 złote. Maksymalny kurs 1.1102 i minimalny kurs 1.0662. Prognoza średniego kursu 1.0923. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0824, zmiana w Grudzień -2.50%.