30.04.2017. Prognoza dla tego miesiąca i latach 2017-2018.

Prognoza EUR-USD na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 1 maja: kurs 1.0916 złotych, maksymalny kurs 1.1080 i minimal 1.0752. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 2 maja: kurs 1.0877 złotych, maksymalny kurs 1.1040 i minimal 1.0714. Prognoza kursu EUR USD w środę 3 maja: kurs 1.0857 złotych, maksymalny kurs 1.1020 i minimal 1.0694. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 4 maja: kurs 1.0919 złotych, maksymalny kurs 1.1083 i minimal 1.0755. Prognoza kursu EUR USD w piątek 5 maja: kurs 1.1064 złotych, maksymalny kurs 1.1230 i minimal 1.0898.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 8 maja: kurs 1.1075 złotych, maksymalny kurs 1.1241 i minimal 1.0909. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 9 maja: kurs 1.1073 złotych, maksymalny kurs 1.1239 i minimal 1.0907. Kurs euro do dalara prognoza w środę 10 maja: kurs 1.1060 złotych, maksymalny kurs 1.1226 i minimal 1.0894. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 11 maja: kurs 1.1151 złotych, maksymalny kurs 1.1318 i minimal 1.0984. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 12 maja: kurs 1.1181 złotych, maksymalny kurs 1.1349 i minimal 1.1013.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 15 maja: kurs 1.1177 złotych, maksymalny kurs 1.1345 i minimal 1.1009. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 16 maja: kurs 1.1124 złotych, maksymalny kurs 1.1291 i minimal 1.0957. Prognoza kursu EUR USD w środę 17 maja: kurs 1.1190 złotych, maksymalny kurs 1.1358 i minimal 1.1022. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 18 maja: kurs 1.1196 złotych, maksymalny kurs 1.1364 i minimal 1.1028. Prognoza kursu EUR USD w piątek 19 maja: kurs 1.1206 złotych, maksymalny kurs 1.1374 i minimal 1.1038.

EUR/USD Online.

Prognoza kursu EURO na 2017-2018.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 22 maja: kurs 1.1149 złotych, maksymalny kurs 1.1316 i minimal 1.0982. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 23 maja: kurs 1.1122 złotych, maksymalny kurs 1.1289 i minimal 1.0955. Kurs euro do dalara prognoza w środę 24 maja: kurs 1.1112 złotych, maksymalny kurs 1.1279 i minimal 1.0945. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 25 maja: kurs 1.1126 złotych, maksymalny kurs 1.1293 i minimal 1.0959. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 26 maja: kurs 1.1129 złotych, maksymalny kurs 1.1296 i minimal 1.0962.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 29 maja: kurs 1.1107 złotych, maksymalny kurs 1.1274 i minimal 1.0940. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 30 maja: kurs 1.1025 złotych, maksymalny kurs 1.1190 i minimal 1.0860.

Prognoza EUR USD w tabeli.

Randka Dzień Kurs Maks. Min.
01.05 poniedziałek 1.0916 1.1080 1.0752
02.05 wtorek 1.0877 1.1040 1.0714
03.05 środa 1.0857 1.1020 1.0694
04.05 czwartek 1.0919 1.1083 1.0755
05.05 piątek 1.1064 1.1230 1.0898
08.05 poniedziałek 1.1075 1.1241 1.0909
09.05 wtorek 1.1073 1.1239 1.0907
10.05 środa 1.1060 1.1226 1.0894
11.05 czwartek 1.1151 1.1318 1.0984
12.05 piątek 1.1181 1.1349 1.1013
15.05 poniedziałek 1.1177 1.1345 1.1009
16.05 wtorek 1.1124 1.1291 1.0957
17.05 środa 1.1190 1.1358 1.1022
18.05 czwartek 1.1196 1.1364 1.1028
19.05 piątek 1.1206 1.1374 1.1038
22.05 poniedziałek 1.1149 1.1316 1.0982
23.05 wtorek 1.1122 1.1289 1.0955
24.05 środa 1.1112 1.1279 1.0945
25.05 czwartek 1.1126 1.1293 1.0959
26.05 piątek 1.1129 1.1296 1.0962
29.05 poniedziałek 1.1107 1.1274 1.0940
30.05 wtorek 1.1025 1.1190 1.0860
31.05 środa 1.0973 1.1138 1.0808
01.06 czwartek 1.0924 1.1088 1.0760

Prognoza kursu EUR-USD według miesięcy na 2017-2018

Kurs euro do dalara prognoza na Maj 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.0663 złote. Maksymalny kurs 1.1138 i minimalny kurs 1.0578. Prognoza średniego kursu 1.0838. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0973, zmiana w Maj 2.91%.

Prognoza kursu EUR USD na Czerwiec 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.0973 złote. Maksymalny kurs 1.1220 i minimalny kurs 1.0888. Prognoza średniego kursu 1.1034. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1054, zmiana w Czerwiec 0.74%.

Kurs euro do dalara prognoza na Lipiec 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.1054 złote. Maksymalny kurs 1.1347 i minimalny kurs 1.1011. Prognoza średniego kursu 1.1148. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1179, zmiana w Lipiec 1.13%.

Prognoza kursu EUR USD na Sierpień 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.1179 złote. Maksymalny kurs 1.1179 i minimalny kurs 1.0751. Prognoza średniego kursu 1.1006. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0915, zmiana w Sierpień -2.36%.

Kurs euro do dalara prognoza na Wrzesień 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.0915 złote. Maksymalny kurs 1.1279 i minimalny kurs 1.0915. Prognoza średniego kursu 1.1055. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1112, zmiana w Wrzesień 1.80%.

Prognoza kursu EUR USD na Październik 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.1112 złote. Maksymalny kurs 1.1112 i minimalny kurs 1.0564. Prognoza średniego kursu 1.0878. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0725, zmiana w Październik -3.48%.

Kurs euro do dalara prognoza na Listopad 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.0725 złote. Maksymalny kurs 1.0728 i minimalny kurs 1.0410. Prognoza średniego kursu 1.0608. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0569, zmiana w Listopad -1.45%.

Prognoza kursu EUR USD na Grudzień 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.0569 złote. Maksymalny kurs 1.0715 i minimalny kurs 1.0399. Prognoza średniego kursu 1.0560. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0557, zmiana w Grudzień -0.11%.

Prognoza kursu DOLARA na 2017-2018.

Exchange Rates Online At 30Rates.com.

Kurs euro do dalara prognoza na Styczeń 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.0557 złote. Maksymalny kurs 1.0773 i minimalny kurs 1.0455. Prognoza średniego kursu 1.0600. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0614, zmiana w Styczeń 0.54%.

Prognoza kursu EUR USD na Luty 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.0614 złote. Maksymalny kurs 1.0726 i minimalny kurs 1.0408. Prognoza średniego kursu 1.0579. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0567, zmiana w Luty -0.44%.

Kurs euro do dalara prognoza na Marzec 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.0567 złote. Maksymalny kurs 1.0567 i minimalny kurs 1.0137. Prognoza średniego kursu 1.0391. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0291, zmiana w Marzec -2.61%.

Prognoza na 2017-2018 w tabeli.

Rok Miesiąc Początek Maks. Мin. Koniec Średnie MiesZmi,% SumaZmi,%
2017 Maj 1.0663 1.1138 1.0578 1.0973 1.0838 2.91% 2.91%
2017 Czerwiec 1.0973 1.1220 1.0888 1.1054 1.1034 0.74% 3.67%
2017 Lipiec 1.1054 1.1347 1.1011 1.1179 1.1148 1.13% 4.84%
2017 Sierpień 1.1179 1.1179 1.0751 1.0915 1.1006 -2.36% 2.36%
2017 Wrzesień 1.0915 1.1279 1.0915 1.1112 1.1055 1.80% 4.21%
2017 Październik 1.1112 1.1112 1.0564 1.0725 1.0878 -3.48% 0.58%
2017 Listopad 1.0725 1.0728 1.0410 1.0569 1.0608 -1.45% -0.88%
2017 Grudzień 1.0569 1.0715 1.0399 1.0557 1.0560 -0.11% -0.99%
2018 Styczeń 1.0557 1.0773 1.0455 1.0614 1.0600 0.54% -0.46%
2018 Luty 1.0614 1.0726 1.0408 1.0567 1.0579 -0.44% -0.90%
2018 Marzec 1.0567 1.0567 1.0137 1.0291 1.0391 -2.61% -3.49%
2018 Kwiecień 1.0291 1.0515 1.0205 1.0360 1.0343 0.67% -2.84%
2018 Maj 1.0360 1.0936 1.0360 1.0774 1.0608 4.00% 1.04%
2018 Czerwiec 1.0774 1.0973 1.0649 1.0811 1.0802 0.34% 1.39%
2018 Lipiec 1.0811 1.0947 1.0623 1.0785 1.0792 -0.24% 1.14%
2018 Sierpień 1.0785 1.1254 1.0785 1.1088 1.0978 2.81% 3.99%
2018 Wrzesień 1.1088 1.1088 1.0484 1.0644 1.0826 -4.00% -0.18%
2018 Październik 1.0644 1.0644 1.0324 1.0481 1.0523 -1.53% -1.71%
2018 Listopad 1.0481 1.0605 1.0291 1.0448 1.0456 -0.31% -2.02%
2018 Grudzień 1.0448 1.0821 1.0448 1.0661 1.0595 2.04% -0.02%
2019 Styczeń 1.0661 1.0677 1.0361 1.0519 1.0555 -1.33% -1.35%
2019 Luty 1.0519 1.0821 1.0501 1.0661 1.0626 1.35% -0.02%
2019 Marzec 1.0661 1.0661 1.0281 1.0438 1.0510 -2.09% -2.11%
2019 Kwiecień 1.0438 1.1019 1.0438 1.0856 1.0688 4.00% 1.81%
2019 Maj 1.0856 1.0856 1.0266 1.0422 1.0600 -4.00% -2.26%