19.08.2017. Prognoza dla tego miesiąca i latach 2017-2018.

Prognoza EUR-USD na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 21 sierpnia: kurs 1.1793 złotych, maksymalny kurs 1.1970 i minimal 1.1616. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 22 sierpnia: kurs 1.1744 złotych, maksymalny kurs 1.1920 i minimal 1.1568. Prognoza kursu EUR USD w środę 23 sierpnia: kurs 1.1783 złotych, maksymalny kurs 1.1960 i minimal 1.1606. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 24 sierpnia: kurs 1.1741 złotych, maksymalny kurs 1.1917 i minimal 1.1565. Prognoza kursu EUR USD w piątek 25 sierpnia: kurs 1.1696 złotych, maksymalny kurs 1.1871 i minimal 1.1521.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 28 sierpnia: kurs 1.1755 złotych, maksymalny kurs 1.1931 i minimal 1.1579. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 29 sierpnia: kurs 1.1758 złotych, maksymalny kurs 1.1934 i minimal 1.1582. Kurs euro do dalara prognoza w środę 30 sierpnia: kurs 1.1771 złotych, maksymalny kurs 1.1948 i minimal 1.1594. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 31 sierpnia: kurs 1.1728 złotych, maksymalny kurs 1.1904 i minimal 1.1552. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 1 września: kurs 1.1748 złotych, maksymalny kurs 1.1924 i minimal 1.1572.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 4 września: kurs 1.1644 złotych, maksymalny kurs 1.1819 i minimal 1.1469. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 5 września: kurs 1.1669 złotych, maksymalny kurs 1.1844 i minimal 1.1494. Prognoza kursu EUR USD w środę 6 września: kurs 1.1715 złotych, maksymalny kurs 1.1891 i minimal 1.1539. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 7 września: kurs 1.1689 złotych, maksymalny kurs 1.1864 i minimal 1.1514. Prognoza kursu EUR USD w piątek 8 września: kurs 1.1769 złotych, maksymalny kurs 1.1946 i minimal 1.1592.

EUR/USD Online.

Prognoza kursu EURO na 2017-2018.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 11 września: kurs 1.1836 złotych, maksymalny kurs 1.2014 i minimal 1.1658. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 12 września: kurs 1.1787 złotych, maksymalny kurs 1.1964 i minimal 1.1610. Kurs euro do dalara prognoza w środę 13 września: kurs 1.1875 złotych, maksymalny kurs 1.2053 i minimal 1.1697. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 14 września: kurs 1.1884 złotych, maksymalny kurs 1.2062 i minimal 1.1706. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 15 września: kurs 1.1862 złotych, maksymalny kurs 1.2040 i minimal 1.1684.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 18 września: kurs 1.1894 złotych, maksymalny kurs 1.2072 i minimal 1.1716. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 19 września: kurs 1.1998 złotych, maksymalny kurs 1.2178 i minimal 1.1818.

Prognoza EUR USD w tabeli.

Randka Dzień Kurs Maks. Min.
21.08 poniedziałek 1.1793 1.1970 1.1616
22.08 wtorek 1.1744 1.1920 1.1568
23.08 środa 1.1783 1.1960 1.1606
24.08 czwartek 1.1741 1.1917 1.1565
25.08 piątek 1.1696 1.1871 1.1521
28.08 poniedziałek 1.1755 1.1931 1.1579
29.08 wtorek 1.1758 1.1934 1.1582
30.08 środa 1.1771 1.1948 1.1594
31.08 czwartek 1.1728 1.1904 1.1552
01.09 piątek 1.1748 1.1924 1.1572
04.09 poniedziałek 1.1644 1.1819 1.1469
05.09 wtorek 1.1669 1.1844 1.1494
06.09 środa 1.1715 1.1891 1.1539
07.09 czwartek 1.1689 1.1864 1.1514
08.09 piątek 1.1769 1.1946 1.1592
11.09 poniedziałek 1.1836 1.2014 1.1658
12.09 wtorek 1.1787 1.1964 1.1610
13.09 środa 1.1875 1.2053 1.1697
14.09 czwartek 1.1884 1.2062 1.1706
15.09 piątek 1.1862 1.2040 1.1684
18.09 poniedziałek 1.1894 1.2072 1.1716
19.09 wtorek 1.1998 1.2178 1.1818
20.09 środa 1.1973 1.2153 1.1793
21.09 czwartek 1.2050 1.2231 1.1869

Prognoza kursu EUR-USD według miesięcy na 2017-2018

Kurs euro do dalara prognoza na Sierpień 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.1805 złote. Maksymalny kurs 1.1904 i minimalny kurs 1.1552. Prognoza średniego kursu 1.1747. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1728, zmiana w Sierpień -0.65%.

Prognoza kursu EUR USD na Wrzesień 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.1728 złote. Maksymalny kurs 1.1871 i minimalny kurs 1.1521. Prognoza średniego kursu 1.1704. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1696, zmiana w Wrzesień -0.27%.

Kurs euro do dalara prognoza na Październik 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.1696 złote. Maksymalny kurs 1.2264 i minimalny kurs 1.1696. Prognoza średniego kursu 1.1935. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2083, zmiana w Październik 3.31%.

Prognoza kursu EUR USD na Listopad 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.2083 złote. Maksymalny kurs 1.2492 i minimalny kurs 1.2083. Prognoza średniego kursu 1.2241. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2307, zmiana w Listopad 1.85%.

Kurs euro do dalara prognoza na Grudzień 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.2307 złote. Maksymalny kurs 1.2844 i minimalny kurs 1.2307. Prognoza średniego kursu 1.2528. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2654, zmiana w Grudzień 2.82%.

Prognoza kursu EUR USD na Styczeń 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.2654 złote. Maksymalny kurs 1.3142 i minimalny kurs 1.2654. Prognoza średniego kursu 1.2850. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2948, zmiana w Styczeń 2.32%.

Kurs euro do dalara prognoza na Luty 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.2948 złote. Maksymalny kurs 1.3290 i minimalny kurs 1.2898. Prognoza średniego kursu 1.3058. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.3094, zmiana w Luty 1.13%.

Prognoza kursu EUR USD na Marzec 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.3094 złote. Maksymalny kurs 1.3094 i minimalny kurs 1.2593. Prognoza średniego kursu 1.2892. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2785, zmiana w Marzec -2.36%.

Prognoza kursu DOLARA na 2017-2018.

Exchange Rates Online At 30Rates.com.

Kurs euro do dalara prognoza na Kwiecień 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.2785 złote. Maksymalny kurs 1.3210 i minimalny kurs 1.2785. Prognoza średniego kursu 1.2949. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.3015, zmiana w Kwiecień 1.80%.

Prognoza kursu EUR USD na Maj 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.3015 złote. Maksymalny kurs 1.3015 i minimalny kurs 1.2373. Prognoza średniego kursu 1.2741. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2561, zmiana w Maj -3.49%.

Kurs euro do dalara prognoza na Czerwiec 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.2561 złote. Maksymalny kurs 1.2565 i minimalny kurs 1.2193. Prognoza średniego kursu 1.2425. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2379, zmiana w Czerwiec -1.45%.

Prognoza na 2017-2018 w tabeli.

Rok Miesiąc Początek Maks. Мin. Koniec Średnie MiesZmi,% SumaZmi,%
2017 Sierpień 1.1805 1.1904 1.1552 1.1728 1.1747 -0.65% -0.65%
2017 Wrzesień 1.1728 1.1871 1.1521 1.1696 1.1704 -0.27% -0.92%
2017 Październik 1.1696 1.2264 1.1696 1.2083 1.1935 3.31% 2.35%
2017 Listopad 1.2083 1.2492 1.2083 1.2307 1.2241 1.85% 4.25%
2017 Grudzień 1.2307 1.2844 1.2307 1.2654 1.2528 2.82% 7.19%
2018 Styczeń 1.2654 1.3142 1.2654 1.2948 1.2850 2.32% 9.68%
2018 Luty 1.2948 1.3290 1.2898 1.3094 1.3058 1.13% 10.92%
2018 Marzec 1.3094 1.3094 1.2593 1.2785 1.2892 -2.36% 8.30%
2018 Kwiecień 1.2785 1.3210 1.2785 1.3015 1.2949 1.80% 10.25%
2018 Maj 1.3015 1.3015 1.2373 1.2561 1.2741 -3.49% 6.40%
2018 Czerwiec 1.2561 1.2565 1.2193 1.2379 1.2425 -1.45% 4.86%
2018 Lipiec 1.2379 1.2550 1.2180 1.2365 1.2369 -0.11% 4.74%
2018 Sierpień 1.2365 1.2618 1.2246 1.2432 1.2415 0.54% 5.31%
2018 Wrzesień 1.2432 1.2563 1.2191 1.2377 1.2391 -0.44% 4.85%
2018 Październik 1.2377 1.2377 1.1873 1.2054 1.2170 -2.61% 2.11%
2018 Listopad 1.2054 1.2317 1.1953 1.2135 1.2115 0.67% 2.80%
2018 Grudzień 1.2135 1.2809 1.2135 1.2620 1.2425 4.00% 6.90%
2019 Styczeń 1.2620 1.2853 1.2473 1.2663 1.2652 0.34% 7.27%
2019 Luty 1.2663 1.2822 1.2444 1.2633 1.2641 -0.24% 7.01%
2019 Marzec 1.2633 1.3183 1.2633 1.2988 1.2859 2.81% 10.02%
2019 Kwiecień 1.2988 1.2988 1.2281 1.2468 1.2681 -4.00% 5.62%
2019 Maj 1.2468 1.2468 1.2093 1.2277 1.2327 -1.53% 4.00%
2019 Czerwiec 1.2277 1.2423 1.2055 1.2239 1.2249 -0.31% 3.68%
2019 Lipiec 1.2239 1.2676 1.2239 1.2489 1.2411 2.04% 5.79%
2019 Sierpień 1.2489 1.2508 1.2138 1.2323 1.2365 -1.33% 4.39%