28.06.2017. Prognoza dla tego miesiąca i latach 2017-2018.

Prognoza EUR-USD na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza kursu EUR USD w czwartek 29 czerwca: kurs 1.1413 złotych, maksymalny kurs 1.1584 i minimal 1.1242. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 30 czerwca: kurs 1.1579 złotych, maksymalny kurs 1.1753 i minimal 1.1405. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 3 lipca: kurs 1.1576 złotych, maksymalny kurs 1.1750 i minimal 1.1402. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 4 lipca: kurs 1.1610 złotych, maksymalny kurs 1.1784 i minimal 1.1436. Prognoza kursu EUR USD w środę 5 lipca: kurs 1.1592 złotych, maksymalny kurs 1.1766 i minimal 1.1418.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 6 lipca: kurs 1.1625 złotych, maksymalny kurs 1.1799 i minimal 1.1451. Prognoza kursu EUR USD w piątek 7 lipca: kurs 1.1608 złotych, maksymalny kurs 1.1782 i minimal 1.1434. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 10 lipca: kurs 1.1574 złotych, maksymalny kurs 1.1748 i minimal 1.1400. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 11 lipca: kurs 1.1613 złotych, maksymalny kurs 1.1787 i minimal 1.1439. Kurs euro do dalara prognoza w środę 12 lipca: kurs 1.1548 złotych, maksymalny kurs 1.1721 i minimal 1.1375.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 13 lipca: kurs 1.1549 złotych, maksymalny kurs 1.1722 i minimal 1.1376. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 14 lipca: kurs 1.1556 złotych, maksymalny kurs 1.1729 i minimal 1.1383. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 17 lipca: kurs 1.1563 złotych, maksymalny kurs 1.1736 i minimal 1.1390. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 18 lipca: kurs 1.1554 złotych, maksymalny kurs 1.1727 i minimal 1.1381. Prognoza kursu EUR USD w środę 19 lipca: kurs 1.1496 złotych, maksymalny kurs 1.1668 i minimal 1.1324.

EUR/USD Online.

Prognoza kursu EURO na 2017-2018.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 20 lipca: kurs 1.1478 złotych, maksymalny kurs 1.1650 i minimal 1.1306. Prognoza kursu EUR USD w piątek 21 lipca: kurs 1.1498 złotych, maksymalny kurs 1.1670 i minimal 1.1326. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 24 lipca: kurs 1.1477 złotych, maksymalny kurs 1.1649 i minimal 1.1305. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 25 lipca: kurs 1.1538 złotych, maksymalny kurs 1.1711 i minimal 1.1365. Kurs euro do dalara prognoza w środę 26 lipca: kurs 1.1517 złotych, maksymalny kurs 1.1690 i minimal 1.1344.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 27 lipca: kurs 1.1585 złotych, maksymalny kurs 1.1759 i minimal 1.1411. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 28 lipca: kurs 1.1620 złotych, maksymalny kurs 1.1794 i minimal 1.1446.

Prognoza EUR USD w tabeli.

Randka Dzień Kurs Maks. Min.
29.06 czwartek 1.1413 1.1584 1.1242
30.06 piątek 1.1579 1.1753 1.1405
03.07 poniedziałek 1.1576 1.1750 1.1402
04.07 wtorek 1.1610 1.1784 1.1436
05.07 środa 1.1592 1.1766 1.1418
06.07 czwartek 1.1625 1.1799 1.1451
07.07 piątek 1.1608 1.1782 1.1434
10.07 poniedziałek 1.1574 1.1748 1.1400
11.07 wtorek 1.1613 1.1787 1.1439
12.07 środa 1.1548 1.1721 1.1375
13.07 czwartek 1.1549 1.1722 1.1376
14.07 piątek 1.1556 1.1729 1.1383
17.07 poniedziałek 1.1563 1.1736 1.1390
18.07 wtorek 1.1554 1.1727 1.1381
19.07 środa 1.1496 1.1668 1.1324
20.07 czwartek 1.1478 1.1650 1.1306
21.07 piątek 1.1498 1.1670 1.1326
24.07 poniedziałek 1.1477 1.1649 1.1305
25.07 wtorek 1.1538 1.1711 1.1365
26.07 środa 1.1517 1.1690 1.1344
27.07 czwartek 1.1585 1.1759 1.1411
28.07 piątek 1.1620 1.1794 1.1446
31.07 poniedziałek 1.1580 1.1754 1.1406
01.08 wtorek 1.1544 1.1717 1.1371

Prognoza kursu EUR-USD według miesięcy na 2017-2018

Kurs euro do dalara prognoza na Czerwiec 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.1219 złote. Maksymalny kurs 1.1753 i minimalny kurs 1.1130. Prognoza średniego kursu 1.1420. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1579, zmiana w Czerwiec 3.21%.

Prognoza kursu EUR USD na Lipiec 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.1579 złote. Maksymalny kurs 1.1961 i minimalny kurs 1.1579. Prognoza średniego kursu 1.1726. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1784, zmiana w Lipiec 1.77%.

Kurs euro do dalara prognoza na Sierpień 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.1784 złote. Maksymalny kurs 1.2299 i minimalny kurs 1.1784. Prognoza średniego kursu 1.1996. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2117, zmiana w Sierpień 2.83%.

Prognoza kursu EUR USD na Wrzesień 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.2117 złote. Maksymalny kurs 1.2585 i minimalny kurs 1.2117. Prognoza średniego kursu 1.2305. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2399, zmiana w Wrzesień 2.33%.

Kurs euro do dalara prognoza na Październik 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.2399 złote. Maksymalny kurs 1.2727 i minimalny kurs 1.2351. Prognoza średniego kursu 1.2504. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2539, zmiana w Październik 1.13%.

Prognoza kursu EUR USD na Listopad 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.2539 złote. Maksymalny kurs 1.2539 i minimalny kurs 1.2059. Prognoza średniego kursu 1.2345. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2243, zmiana w Listopad -2.36%.

Kurs euro do dalara prognoza na Grudzień 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.2243 złote. Maksymalny kurs 1.2650 i minimalny kurs 1.2243. Prognoza średniego kursu 1.2400. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2463, zmiana w Grudzień 1.80%.

Prognoza kursu EUR USD na Styczeń 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.2463 złote. Maksymalny kurs 1.2463 i minimalny kurs 1.1849. Prognoza średniego kursu 1.2201. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2029, zmiana w Styczeń -3.48%.

Prognoza kursu DOLARA na 2017-2018.

Exchange Rates Online At 30Rates.com.

Kurs euro do dalara prognoza na Luty 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.2029 złote. Maksymalny kurs 1.2032 i minimalny kurs 1.1676. Prognoza średniego kursu 1.1898. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1854, zmiana w Luty -1.45%.

Prognoza kursu EUR USD na Marzec 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.1854 złote. Maksymalny kurs 1.2018 i minimalny kurs 1.1662. Prognoza średniego kursu 1.1844. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1840, zmiana w Marzec -0.12%.

Kurs euro do dalara prognoza na Kwiecień 2018.
Kurs na początek miesiąca 1.1840 złote. Maksymalny kurs 1.2083 i minimalny kurs 1.1725. Prognoza średniego kursu 1.1888. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1904, zmiana w Kwiecień 0.54%.

Prognoza na 2017-2018 w tabeli.

Rok Miesiąc Początek Maks. Мin. Koniec Średnie MiesZmi,% SumaZmi,%
2017 Czerwiec 1.1219 1.1753 1.1130 1.1579 1.1420 3.21% 3.21%
2017 Lipiec 1.1579 1.1961 1.1579 1.1784 1.1726 1.77% 5.04%
2017 Sierpień 1.1784 1.2299 1.1784 1.2117 1.1996 2.83% 8.00%
2017 Wrzesień 1.2117 1.2585 1.2117 1.2399 1.2305 2.33% 10.52%
2017 Październik 1.2399 1.2727 1.2351 1.2539 1.2504 1.13% 11.77%
2017 Listopad 1.2539 1.2539 1.2059 1.2243 1.2345 -2.36% 9.13%
2017 Grudzień 1.2243 1.2650 1.2243 1.2463 1.2400 1.80% 11.09%
2018 Styczeń 1.2463 1.2463 1.1849 1.2029 1.2201 -3.48% 7.22%
2018 Luty 1.2029 1.2032 1.1676 1.1854 1.1898 -1.45% 5.66%
2018 Marzec 1.1854 1.2018 1.1662 1.1840 1.1844 -0.12% 5.54%
2018 Kwiecień 1.1840 1.2083 1.1725 1.1904 1.1888 0.54% 6.11%
2018 Maj 1.1904 1.2030 1.1674 1.1852 1.1865 -0.44% 5.64%
2018 Czerwiec 1.1852 1.1852 1.1370 1.1543 1.1654 -2.61% 2.89%
2018 Lipiec 1.1543 1.1794 1.1446 1.1620 1.1601 0.67% 3.57%
2018 Sierpień 1.1620 1.2266 1.1620 1.2085 1.1898 4.00% 7.72%
2018 Wrzesień 1.2085 1.2308 1.1944 1.2126 1.2116 0.34% 8.08%
2018 Październik 1.2126 1.2278 1.1916 1.2097 1.2104 -0.24% 7.83%
2018 Listopad 1.2097 1.2624 1.2097 1.2437 1.2314 2.81% 10.86%
2018 Grudzień 1.2437 1.2437 1.1761 1.1940 1.2144 -4.00% 6.43%
2019 Styczeń 1.1940 1.1940 1.1581 1.1757 1.1805 -1.53% 4.80%
2019 Luty 1.1757 1.1896 1.1544 1.1720 1.1729 -0.31% 4.47%
2019 Marzec 1.1720 1.2138 1.1720 1.1959 1.1884 2.04% 6.60%
2019 Kwiecień 1.1959 1.1977 1.1623 1.1800 1.1840 -1.33% 5.18%
2019 Maj 1.1800 1.2138 1.1780 1.1959 1.1919 1.35% 6.60%
2019 Czerwiec 1.1959 1.1959 1.1533 1.1709 1.1790 -2.09% 4.37%