22.01.2017. Prognoza dla tego miesiąca i latach 2017-2018.

Prognoza EUR-USD na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 23 stycznia: kurs 1.0669 złotych, maksymalny kurs 1.0829 i minimal 1.0509. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 24 stycznia: kurs 1.0637 złotych, maksymalny kurs 1.0797 i minimal 1.0477. Prognoza kursu EUR USD w środę 25 stycznia: kurs 1.0669 złotych, maksymalny kurs 1.0829 i minimal 1.0509. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 26 stycznia: kurs 1.0697 złotych, maksymalny kurs 1.0857 i minimal 1.0537. Prognoza kursu EUR USD w piątek 27 stycznia: kurs 1.0688 złotych, maksymalny kurs 1.0848 i minimal 1.0528.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 30 stycznia: kurs 1.0773 złotych, maksymalny kurs 1.0935 i minimal 1.0611. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 31 stycznia: kurs 1.0726 złotych, maksymalny kurs 1.0887 i minimal 1.0565. Kurs euro do dalara prognoza w środę 1 lutego: kurs 1.0737 złotych, maksymalny kurs 1.0898 i minimal 1.0576. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 2 lutego: kurs 1.0816 złotych, maksymalny kurs 1.0978 i minimal 1.0654. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 3 lutego: kurs 1.0899 złotych, maksymalny kurs 1.1062 i minimal 1.0736.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 6 lutego: kurs 1.0902 złotych, maksymalny kurs 1.1066 i minimal 1.0738. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 7 lutego: kurs 1.0810 złotych, maksymalny kurs 1.0972 i minimal 1.0648. Prognoza kursu EUR USD w środę 8 lutego: kurs 1.0888 złotych, maksymalny kurs 1.1051 i minimal 1.0725. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 9 lutego: kurs 1.0894 złotych, maksymalny kurs 1.1057 i minimal 1.0731. Prognoza kursu EUR USD w piątek 10 lutego: kurs 1.0884 złotych, maksymalny kurs 1.1047 i minimal 1.0721.

EUR/USD Online.

Prognoza kursu EURO na 2017-2018.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 13 lutego: kurs 1.0890 złotych, maksymalny kurs 1.1053 i minimal 1.0727. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 14 lutego: kurs 1.0892 złotych, maksymalny kurs 1.1055 i minimal 1.0729. Kurs euro do dalara prognoza w środę 15 lutego: kurs 1.0937 złotych, maksymalny kurs 1.1101 i minimal 1.0773. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 16 lutego: kurs 1.0954 złotych, maksymalny kurs 1.1118 i minimal 1.0790. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 17 lutego: kurs 1.0902 złotych, maksymalny kurs 1.1066 i minimal 1.0738.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 20 lutego: kurs 1.0825 złotych, maksymalny kurs 1.0987 i minimal 1.0663. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 21 lutego: kurs 1.0708 złotych, maksymalny kurs 1.0869 i minimal 1.0547.

Prognoza EUR USD w tabeli.

Randka Dzień Kurs Maks. Min.
23.01 poniedziałek 1.0669 1.0829 1.0509
24.01 wtorek 1.0637 1.0797 1.0477
25.01 środa 1.0669 1.0829 1.0509
26.01 czwartek 1.0697 1.0857 1.0537
27.01 piątek 1.0688 1.0848 1.0528
30.01 poniedziałek 1.0773 1.0935 1.0611
31.01 wtorek 1.0726 1.0887 1.0565
01.02 środa 1.0737 1.0898 1.0576
02.02 czwartek 1.0816 1.0978 1.0654
03.02 piątek 1.0899 1.1062 1.0736
06.02 poniedziałek 1.0902 1.1066 1.0738
07.02 wtorek 1.0810 1.0972 1.0648
08.02 środa 1.0888 1.1051 1.0725
09.02 czwartek 1.0894 1.1057 1.0731
10.02 piątek 1.0884 1.1047 1.0721
13.02 poniedziałek 1.0890 1.1053 1.0727
14.02 wtorek 1.0892 1.1055 1.0729
15.02 środa 1.0937 1.1101 1.0773
16.02 czwartek 1.0954 1.1118 1.0790
17.02 piątek 1.0902 1.1066 1.0738
20.02 poniedziałek 1.0825 1.0987 1.0663
21.02 wtorek 1.0708 1.0869 1.0547
22.02 środa 1.0707 1.0868 1.0546
23.02 czwartek 1.0712 1.0873 1.0551

Prognoza kursu EUR-USD według miesięcy na 2017-2018

Kurs euro do dalara prognoza na Styczeń 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.0608 złote. Maksymalny kurs 1.0887 i minimalny kurs 1.0373. Prognoza średniego kursu 1.0649. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0726, zmiana w Styczeń 1.11%.

Prognoza kursu EUR USD na Luty 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.0726 złote. Maksymalny kurs 1.0949 i minimalny kurs 1.0625. Prognoza średniego kursu 1.0772. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0787, zmiana w Luty 0.57%.

Kurs euro do dalara prognoza na Marzec 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.0787 złote. Maksymalny kurs 1.0787 i minimalny kurs 1.0255. Prognoza średniego kursu 1.0560. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0411, zmiana w Marzec -3.49%.

Prognoza kursu EUR USD na Kwiecień 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.0411 złote. Maksymalny kurs 1.0414 i minimalny kurs 1.0106. Prognoza średniego kursu 1.0298. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0260, zmiana w Kwiecień -1.45%.

Kurs euro do dalara prognoza na Maj 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.0260 złote. Maksymalny kurs 1.0402 i minimalny kurs 1.0094. Prognoza średniego kursu 1.0251. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0248, zmiana w Maj -0.12%.

Prognoza kursu EUR USD na Czerwiec 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.0248 złote. Maksymalny kurs 1.0458 i minimalny kurs 1.0148. Prognoza średniego kursu 1.0289. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0303, zmiana w Czerwiec 0.54%.

Kurs euro do dalara prognoza na Lipiec 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.0303 złote. Maksymalny kurs 1.0412 i minimalny kurs 1.0104. Prognoza średniego kursu 1.0269. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0258, zmiana w Lipiec -0.44%.

Prognoza kursu EUR USD na Sierpień 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.0258 złote. Maksymalny kurs 1.0258 i minimalny kurs 0.9840. Prognoza średniego kursu 1.0087. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 0.9990, zmiana w Sierpień -2.61%.

Prognoza kursu DOLARA na 2017-2018.

Exchange Rates Online At 30Rates.com.

Kurs euro do dalara prognoza na Wrzesień 2017.
Kurs na początek miesiąca 0.9990 złote. Maksymalny kurs 1.0208 i minimalny kurs 0.9906. Prognoza średniego kursu 1.0040. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0057, zmiana w Wrzesień 0.67%.

Prognoza kursu EUR USD na Październik 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.0057 złote. Maksymalny kurs 1.0616 i minimalny kurs 1.0057. Prognoza średniego kursu 1.0297. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0459, zmiana w Październik 4.00%.

Kurs euro do dalara prognoza na Listopad 2017.
Kurs na początek miesiąca 1.0459 złote. Maksymalny kurs 1.0652 i minimalny kurs 1.0338. Prognoza średniego kursu 1.0486. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0495, zmiana w Listopad 0.34%.

Prognoza na 2017-2018 w tabeli.

Rok Miesiąc Początek Maks. Мin. Koniec Średnie MiesZmi,% SumaZmi,%
2017 Styczeń 1.0608 1.0887 1.0373 1.0726 1.0649 1.11% 1.11%
2017 Luty 1.0726 1.0949 1.0625 1.0787 1.0772 0.57% 1.69%
2017 Marzec 1.0787 1.0787 1.0255 1.0411 1.0560 -3.49% -1.86%
2017 Kwiecień 1.0411 1.0414 1.0106 1.0260 1.0298 -1.45% -3.28%
2017 Maj 1.0260 1.0402 1.0094 1.0248 1.0251 -0.12% -3.39%
2017 Czerwiec 1.0248 1.0458 1.0148 1.0303 1.0289 0.54% -2.88%
2017 Lipiec 1.0303 1.0412 1.0104 1.0258 1.0269 -0.44% -3.30%
2017 Sierpień 1.0258 1.0258 0.9840 0.9990 1.0087 -2.61% -5.83%
2017 Wrzesień 0.9990 1.0208 0.9906 1.0057 1.0040 0.67% -5.19%
2017 Październik 1.0057 1.0616 1.0057 1.0459 1.0297 4.00% -1.40%
2017 Listopad 1.0459 1.0652 1.0338 1.0495 1.0486 0.34% -1.07%
2017 Grudzień 1.0495 1.0627 1.0313 1.0470 1.0476 -0.24% -1.30%
2018 Styczeń 1.0470 1.0925 1.0470 1.0764 1.0657 2.81% 1.47%
2018 Luty 1.0764 1.0764 1.0178 1.0333 1.0510 -4.00% -2.59%
2018 Marzec 1.0333 1.0333 1.0022 1.0175 1.0216 -1.53% -4.08%
2018 Kwiecień 1.0175 1.0295 0.9991 1.0143 1.0151 -0.31% -4.38%
2018 Maj 1.0143 1.0505 1.0143 1.0350 1.0285 2.04% -2.43%
2018 Czerwiec 1.0350 1.0365 1.0059 1.0212 1.0247 -1.33% -3.73%
2018 Lipiec 1.0212 1.0505 1.0195 1.0350 1.0316 1.35% -2.43%
2018 Sierpień 1.0350 1.0350 0.9981 1.0133 1.0204 -2.10% -4.48%
2018 Wrzesień 1.0133 1.0696 1.0133 1.0538 1.0375 4.00% -0.66%
2018 Październik 1.0538 1.0538 0.9964 1.0116 1.0289 -4.00% -4.64%
2018 Listopad 1.0116 1.0183 0.9883 1.0033 1.0054 -0.82% -5.42%
2018 Grudzień 1.0033 1.0033 0.9488 0.9632 0.9797 -4.00% -9.20%
2019 Styczeń 0.9632 0.9632 0.9219 0.9359 0.9461 -2.83% -11.77%