26.06.2019. Bitcoin Cash kurs dziś.

Kurs Bitcoin Cash 1816.87 zł za 1 monetę. Dzisiejszy zakres: 1770.18 - 1857.37. Wczorajszy kurs 1785.41 Rs. Zmiana +31.46 zł, +1.76%.

Przelicznik Bitcoin Cash

=

Bitcoin prognozy.

Prognoza Bitcoin Cash na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza Bitcoin Cash w tabeli.

Data Dzień Min. Maks. Kurs
27.06 czwartek 1661 1911 1786
28.06 piątek 1665 1915 1790
01.07 poniedziałek 1638 1884 1761
02.07 wtorek 1771 2037 1904
03.07 środa 1888 2172 2030
04.07 czwartek 1873 2155 2014
05.07 piątek 1887 2171 2029
08.07 poniedziałek 1821 2095 1958
09.07 wtorek 1840 2116 1978
10.07 środa 1859 2139 1999
11.07 czwartek 1867 2149 2008
12.07 piątek 1913 2201 2057
15.07 poniedziałek 1968 2264 2116
16.07 wtorek 2005 2307 2156
17.07 środa 1977 2275 2126
18.07 czwartek 2000 2301 2150
19.07 piątek 1908 2196 2052
22.07 poniedziałek 1985 2283 2134
23.07 wtorek 1845 2123 1984
24.07 środa 1860 2140 2000
25.07 czwartek 1852 2130 1991
26.07 piątek 2148 2472 2310
29.07 poniedziałek 2079 2391 2235
30.07 wtorek 1914 2202 2058

Prognoza kursu Bitcoin Cash w czwartek 27 czerwca: kurs 1786 zł, maksymalny kurs 1911 i minimal 1661. Kurs Bitcoin Cash prognoza w piątek 28 czerwca: kurs 1790 zł, maksymalny kurs 1915 i minimal 1665. Prognoza kursu Bitcoin Cash w poniedziałek 1 lipca: kurs 1761 zł, maksymalny kurs 1884 i minimal 1638. Kurs Bitcoin Cash prognoza we wtorek 2 lipca: kurs 1904 zł, maksymalny kurs 2037 i minimal 1771.

Po upływie 1 tygodnia. Prognoza kursu Bitcoin Cash w środę 3 lipca: kurs 2030 zł, maksymalny kurs 2172 i minimal 1888. Kurs Bitcoin Cash prognoza w czwartek 4 lipca: kurs 2014 zł, maksymalny kurs 2155 i minimal 1873. Prognoza kursu Bitcoin Cash w piątek 5 lipca: kurs 2029 zł, maksymalny kurs 2171 i minimal 1887. Kurs Bitcoin Cash prognoza w poniedziałek 8 lipca: kurs 1958 zł, maksymalny kurs 2095 i minimal 1821. Prognoza kursu Bitcoin Cash we wtorek 9 lipca: kurs 1978 zł, maksymalny kurs 2116 i minimal 1840.

Prognoza kursu dolara.

Prognoza kursu funta.

Po upływie 2 tygodni. Kurs Bitcoin Cash prognoza w środę 10 lipca: kurs 1999 zł, maksymalny kurs 2139 i minimal 1859. Prognoza kursu Bitcoin Cash w czwartek 11 lipca: kurs 2008 zł, maksymalny kurs 2149 i minimal 1867. Kurs Bitcoin Cash prognoza w piątek 12 lipca: kurs 2057 zł, maksymalny kurs 2201 i minimal 1913. Prognoza kursu Bitcoin Cash w poniedziałek 15 lipca: kurs 2116 zł, maksymalny kurs 2264 i minimal 1968. Kurs Bitcoin Cash prognoza we wtorek 16 lipca: kurs 2156 zł, maksymalny kurs 2307 i minimal 2005.

Po upływie 3 tygodni. Prognoza kursu Bitcoin Cash w środę 17 lipca: kurs 2126 zł, maksymalny kurs 2275 i minimal 1977. Kurs Bitcoin Cash prognoza w czwartek 18 lipca: kurs 2150 zł, maksymalny kurs 2301 i minimal 2000. Prognoza kursu Bitcoin Cash w piątek 19 lipca: kurs 2052 zł, maksymalny kurs 2196 i minimal 1908. Kurs Bitcoin Cash prognoza w poniedziałek 22 lipca: kurs 2134 zł, maksymalny kurs 2283 i minimal 1985. Prognoza kursu Bitcoin Cash we wtorek 23 lipca: kurs 1984 zł, maksymalny kurs 2123 i minimal 1845.

Po upływie 4 tygodni. Kurs Bitcoin Cash prognoza w środę 24 lipca: kurs 2000 zł, maksymalny kurs 2140 i minimal 1860. Prognoza kursu Bitcoin Cash w czwartek 25 lipca: kurs 1991 zł, maksymalny kurs 2130 i minimal 1852. Kurs Bitcoin Cash prognoza w piątek 26 lipca: kurs 2310 zł, maksymalny kurs 2472 i minimal 2148.

Prognoza Bitcoin Cash na 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023.

Miesiąc Мin-Maks Koniec Mies,% Suma,%
2019
Czerwiec 994-1968 1790 72.0% 72%
Lipiec 1669-1921 1795 0.3% 72%
Sierpień 1795-2228 2082 16.0% 100%
Wrzesień 2082-2584 2415 16.0% 132%
Październik 2415-2979 2784 15.3% 167%
Listopad 2175-2784 2339 -16.0% 125%
Grudzień 1827-2339 1965 -16.0% 89%
2020
Styczeń 1535-1965 1651 -16.0% 59%
Luty 1290-1651 1387 -16.0% 33%
Marzec 1256-1445 1350 -2.7% 30%
Kwiecień 1055-1350 1134 -16.0% 9%
Maj 1070-1232 1151 1.5% 11%
Czerwiec 899-1151 967 -16.0% -7%
Lipiec 755-967 812 -16.0% -22%
Sierpień 812-1008 942 16.0% -10%
Wrzesień 736-942 791 -16.0% -24%
Październik 618-791 664 -16.1% -36%
Listopad 519-664 558 -16.0% -46%
Grudzień 558-692 647 15.9% -38%
2021
Styczeń 647-804 751 16.1% -28%
Luty 693-797 745 -0.8% -28%
Marzec 660-760 710 -4.7% -32%
Kwiecień 710-882 824 16.1% -21%
Maj 824-1023 956 16.0% -8%
Czerwiec 956-1136 1062 11.1% 2%

Miesiąc Мin-Maks Koniec Mies,% Suma,%
2021 Continuation
Lipiec 1062-1318 1232 16.0% 18%
Sierpień 1232-1529 1429 16.0% 37%
Wrzesień 1186-1429 1275 -10.8% 22%
Październik 1275-1583 1479 16.0% 42%
Listopad 1316-1514 1415 -4.3% 36%
Grudzień 1415-1756 1641 16.0% 58%
2022
Styczeń 1641-1980 1850 12.7% 78%
Luty 1850-2296 2146 16.0% 106%
Marzec 2078-2390 2234 4.1% 115%
Kwiecień 1935-2234 2081 -6.8% 100%
Maj 1779-2081 1913 -8.1% 84%
Czerwiec 1913-2374 2219 16.0% 113%
Lipiec 2219-2754 2574 16.0% 147%
Sierpień 2574-3043 2844 10.5% 173%
Wrzesień 2341-2844 2517 -11.5% 142%
Październik 2517-3124 2920 16.0% 180%
Listopad 2459-2920 2644 -9.5% 154%
Grudzień 2644-3192 2983 12.8% 187%
2023
Styczeń 2983-3702 3460 16.0% 232%
Luty 3460-4295 4014 16.0% 286%
Marzec 3842-4420 4131 2.9% 297%
Kwiecień 3239-4131 3483 -15.7% 235%
Maj 3483-4073 3807 9.3% 266%
Czerwiec 3807-4725 4416 16.0% 324%
Lipiec 4142-4766 4454 0.9% 328%

Prognoza kursu Bitcoin Cash na Czerwiec 2019. Kurs na początek miesiąca 1041 złote. Maksymalny kurs 1968 i minimalny kurs 994. Prognoza średniego kursu 1448. Prognoza kursu Bitcoin Cash na koniec miesiąca 1790, zmiana w Czerwiec 72.0%.

Kurs Bitcoin Cash prognoza na Lipiec 2019. Kurs na początek miesiąca 1790 złote. Maksymalny kurs 1921 i minimalny kurs 1669. Prognoza średniego kursu 1794. Prognoza kursu Bitcoin Cash na koniec miesiąca 1795, zmiana w Lipiec 0.3%.

Prognoza kursu Bitcoin Cash na Sierpień 2019. Kurs na początek miesiąca 1795 złote. Maksymalny kurs 2228 i minimalny kurs 1795. Prognoza średniego kursu 1975. Prognoza kursu Bitcoin Cash na koniec miesiąca 2082, zmiana w Sierpień 16.0%.

Kurs Bitcoin Cash prognoza na Wrzesień 2019. Kurs na początek miesiąca 2082 złote. Maksymalny kurs 2584 i minimalny kurs 2082. Prognoza średniego kursu 2291. Prognoza kursu Bitcoin Cash na koniec miesiąca 2415, zmiana w Wrzesień 16.0%.

Prognoza kursu Bitcoin Cash na Październik 2019. Kurs na początek miesiąca 2415 złote. Maksymalny kurs 2979 i minimalny kurs 2415. Prognoza średniego kursu 2648. Prognoza kursu Bitcoin Cash na koniec miesiąca 2784, zmiana w Październik 15.3%.

Litecoin prognozy.

Ethereum prognozy.

Kurs Bitcoin Cash prognoza na Listopad 2019. Kurs na początek miesiąca 2784 złote. Maksymalny kurs 2784 i minimalny kurs 2175. Prognoza średniego kursu 2521. Prognoza kursu Bitcoin Cash na koniec miesiąca 2339, zmiana w Listopad -16.0%.

Prognoza kursu Bitcoin Cash na Grudzień 2019. Kurs na początek miesiąca 2339 złote. Maksymalny kurs 2339 i minimalny kurs 1827. Prognoza średniego kursu 2118. Prognoza kursu Bitcoin Cash na koniec miesiąca 1965, zmiana w Grudzień -16.0%.

Kurs Bitcoin Cash prognoza na Styczeń 2020. Kurs na początek miesiąca 1965 złote. Maksymalny kurs 1965 i minimalny kurs 1535. Prognoza średniego kursu 1779. Prognoza kursu Bitcoin Cash na koniec miesiąca 1651, zmiana w Styczeń -16.0%.

Prognoza kursu Bitcoin Cash na Luty 2020. Kurs na początek miesiąca 1651 złote. Maksymalny kurs 1651 i minimalny kurs 1290. Prognoza średniego kursu 1495. Prognoza kursu Bitcoin Cash na koniec miesiąca 1387, zmiana w Luty -16.0%.

Kurs Bitcoin Cash prognoza na Marzec 2020. Kurs na początek miesiąca 1387 złote. Maksymalny kurs 1445 i minimalny kurs 1256. Prognoza średniego kursu 1360. Prognoza kursu Bitcoin Cash na koniec miesiąca 1350, zmiana w Marzec -2.7%.

Prognoza kursu Bitcoin Cash na Kwiecień 2020. Kurs na początek miesiąca 1350 złote. Maksymalny kurs 1350 i minimalny kurs 1055. Prognoza średniego kursu 1222. Prognoza kursu Bitcoin Cash na koniec miesiąca 1134, zmiana w Kwiecień -16.0%.

Kurs Bitcoin Cash prognoza na Maj 2020. Kurs na początek miesiąca 1134 złote. Maksymalny kurs 1232 i minimalny kurs 1070. Prognoza średniego kursu 1147. Prognoza kursu Bitcoin Cash na koniec miesiąca 1151, zmiana w Maj 1.5%.

Prognoza kursu Bitcoin Cash na Czerwiec 2020. Kurs na początek miesiąca 1151 złote. Maksymalny kurs 1151 i minimalny kurs 899. Prognoza średniego kursu 1042. Prognoza kursu Bitcoin Cash na koniec miesiąca 967, zmiana w Czerwiec -16.0%.

Czytaj więcej

Kurs Bitcoin Cash prognoza na Lipiec 2021. Kurs na początek miesiąca 1062 złote. Maksymalny kurs 1318 i minimalny kurs 1062. Prognoza średniego kursu 1169. Prognoza kursu Bitcoin Cash na koniec miesiąca 1232, zmiana w Lipiec 16.0%.

Czytaj więcej