12.12.2019. Bitcoin kurs dziś.

Kurs Bitcoin 27579.48 zł za 1 monetę. Dzisiejszy zakres: 27284.54 - 28121.03. Wczorajszy kurs 27737.39 Rs. Zmiana -157.91 zł, -0.57%.

Przelicznik Bitcoin

=

Litecoin prognozy.

Prognoza Bitcoin na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza Bitcoin w tabeli.

Data Dzień Min. Maks. Kurs
13.12 piątek 25157 28944 27050
16.12 poniedziałek 24745 28471 26608
17.12 wtorek 24133 27765 25949
18.12 środa 24399 28073 26236
19.12 czwartek 24173 27811 25992
20.12 piątek 24686 28402 26544
23.12 poniedziałek 25174 28964 27069
24.12 wtorek 25131 28915 27023
25.12 środa 24316 27976 26146
26.12 czwartek 24353 28019 26186
27.12 piątek 24048 27668 25858
30.12 poniedziałek 23215 26709 24962
31.12 wtorek 24134 27767 25950
01.01 środa 23918 27518 25718
02.01 czwartek 25318 29130 27224
03.01 piątek 25466 29300 27383
06.01 poniedziałek 26314 30276 28295
07.01 wtorek 25054 28826 26940
08.01 środa 25098 28876 26987
09.01 czwartek 23526 27068 25297
10.01 piątek 22404 25776 24090
13.01 poniedziałek 22380 25750 24065
14.01 wtorek 22240 25588 23914
15.01 środa 21457 24687 23072

Prognoza kursu Bitcoin w piątek 13 grudnia: kurs 27050 zł, maksymalny kurs 28944 i minimal 25157. Kurs Bitcoin prognoza w poniedziałek 16 grudnia: kurs 26608 zł, maksymalny kurs 28471 i minimal 24745. Prognoza kursu Bitcoin we wtorek 17 grudnia: kurs 25949 zł, maksymalny kurs 27765 i minimal 24133. Kurs Bitcoin prognoza w środę 18 grudnia: kurs 26236 zł, maksymalny kurs 28073 i minimal 24399.

Po upływie 1 tygodnia. Prognoza kursu Bitcoin w czwartek 19 grudnia: kurs 25992 zł, maksymalny kurs 27811 i minimal 24173. Kurs Bitcoin prognoza w piątek 20 grudnia: kurs 26544 zł, maksymalny kurs 28402 i minimal 24686. Prognoza kursu Bitcoin w poniedziałek 23 grudnia: kurs 27069 zł, maksymalny kurs 28964 i minimal 25174. Kurs Bitcoin prognoza we wtorek 24 grudnia: kurs 27023 zł, maksymalny kurs 28915 i minimal 25131. Prognoza kursu Bitcoin w środę 25 grudnia: kurs 26146 zł, maksymalny kurs 27976 i minimal 24316.

Prognoza kursu euro.

Ripple prognozy.

Po upływie 2 tygodni. Kurs Bitcoin prognoza w czwartek 26 grudnia: kurs 26186 zł, maksymalny kurs 28019 i minimal 24353. Prognoza kursu Bitcoin w piątek 27 grudnia: kurs 25858 zł, maksymalny kurs 27668 i minimal 24048. Kurs Bitcoin prognoza w poniedziałek 30 grudnia: kurs 24962 zł, maksymalny kurs 26709 i minimal 23215. Prognoza kursu Bitcoin we wtorek 31 grudnia: kurs 25950 zł, maksymalny kurs 27767 i minimal 24134. Kurs Bitcoin prognoza w środę 1 stycznia: kurs 25718 zł, maksymalny kurs 27518 i minimal 23918.

Po upływie 3 tygodni. Prognoza kursu Bitcoin w czwartek 2 stycznia: kurs 27224 zł, maksymalny kurs 29130 i minimal 25318. Kurs Bitcoin prognoza w piątek 3 stycznia: kurs 27383 zł, maksymalny kurs 29300 i minimal 25466. Prognoza kursu Bitcoin w poniedziałek 6 stycznia: kurs 28295 zł, maksymalny kurs 30276 i minimal 26314. Kurs Bitcoin prognoza we wtorek 7 stycznia: kurs 26940 zł, maksymalny kurs 28826 i minimal 25054. Prognoza kursu Bitcoin w środę 8 stycznia: kurs 26987 zł, maksymalny kurs 28876 i minimal 25098.

Po upływie 4 tygodni. Kurs Bitcoin prognoza w czwartek 9 stycznia: kurs 25297 zł, maksymalny kurs 27068 i minimal 23526. Prognoza kursu Bitcoin w piątek 10 stycznia: kurs 24090 zł, maksymalny kurs 25776 i minimal 22404. Kurs Bitcoin prognoza w poniedziałek 13 stycznia: kurs 24065 zł, maksymalny kurs 25750 i minimal 22380.

Prognoza Bitcoin na 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023.

Miesiąc Мin-Maks Koniec Mies,% Suma,%
2019
Grudzień 24134-30178 25950 -11.7% -12%
2020
Styczeń 22751-26175 24463 -5.7% -17%
Luty 19111-24463 20549 -16.0% -30%
Marzec 20063-23083 21573 5.0% -27%
Kwiecień 17451-21573 18765 -13.0% -36%
Maj 17119-19697 18408 -1.9% -37%
Czerwiec 16640-19144 17892 -2.8% -39%
Lipiec 17892-22208 20755 16.0% -29%
Sierpień 20755-25761 24076 16.0% -18%
Wrzesień 23957-27563 25760 7.0% -12%
Październik 25760-31149 29111 13.0% -1%
Listopad 25190-29111 27086 -7.0% -8%
Grudzień 23085-27086 24823 -8.4% -16%
2021
Styczeń 19391-24823 20851 -16.0% -29%
Luty 19324-22232 20778 -0.4% -29%
Marzec 18109-20835 19472 -6.3% -34%
Kwiecień 16676-19472 17931 -7.9% -39%
Maj 17931-22256 20800 16.0% -29%
Czerwiec 16684-20800 17940 -13.8% -39%
Lipiec 14239-17940 15311 -14.7% -48%
Sierpień 15311-19004 17761 16.0% -40%
Wrzesień 13875-17761 14919 -16.0% -49%
Październik 14480-16660 15570 4.4% -47%
Listopad 12163-15570 13079 -16.0% -56%
Grudzień 13079-16234 15172 16.0% -48%
2022

Miesiąc Мin-Maks Koniec Mies,% Suma,%
2022 Continuation
Styczeń 15172-18832 17600 16.0% -40%
Luty 17600-21845 20416 16.0% -31%
Marzec 18001-20711 19356 -5.2% -34%
Kwiecień 19356-24025 22453 16.0% -24%
Maj 22453-27523 25722 14.6% -12%
Czerwiec 25722-30254 28275 9.9% -4%
Lipiec 28275-35095 32799 16.0% 12%
Sierpień 32799-40710 38047 16.0% 29%
Wrzesień 31315-38047 33672 -11.5% 15%
Październik 33672-41794 39060 16.0% 33%
Listopad 34748-39978 37363 -4.3% 27%
Grudzień 37363-46375 43341 16.0% 47%
2023
Styczeń 43341-52152 48740 12.5% 66%
Luty 48740-60496 56538 16.0% 92%
Marzec 54541-62751 58646 3.7% 100%
Kwiecień 50519-58646 54321 -7.4% 85%
Maj 46187-54321 49663 -8.6% 69%
Czerwiec 49663-61642 57609 16.0% 96%
Lipiec 57609-71504 66826 16.0% 127%
Sierpień 66826-78583 73442 9.9% 150%
Wrzesień 60271-73442 64808 -11.8% 120%
Październik 64808-80439 75177 16.0% 156%
Listopad 61920-75177 66581 -11.4% 126%
Grudzień 66581-78839 73681 10.7% 151%
2024
Styczeń 73681-91453 85470 16.0% 191%

Prognoza kursu Bitcoin na Grudzień 2019. Kurs na początek miesiąca 29396 złote. Maksymalny kurs 30178 i minimalny kurs 24134. Prognoza średniego kursu 27415. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 25950, zmiana w Grudzień -11.7%.

Kurs Bitcoin prognoza na Styczeń 2020. Kurs na początek miesiąca 25950 złote. Maksymalny kurs 26175 i minimalny kurs 22751. Prognoza średniego kursu 24835. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 24463, zmiana w Styczeń -5.7%.

Prognoza kursu Bitcoin na Luty 2020. Kurs na początek miesiąca 24463 złote. Maksymalny kurs 24463 i minimalny kurs 19111. Prognoza średniego kursu 22147. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 20549, zmiana w Luty -16.0%.

Kurs Bitcoin prognoza na Marzec 2020. Kurs na początek miesiąca 20549 złote. Maksymalny kurs 23083 i minimalny kurs 20063. Prognoza średniego kursu 21317. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 21573, zmiana w Marzec 5.0%.

Prognoza kursu Bitcoin na Kwiecień 2020. Kurs na początek miesiąca 21573 złote. Maksymalny kurs 21573 i minimalny kurs 17451. Prognoza średniego kursu 19841. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 18765, zmiana w Kwiecień -13.0%.

Bitcoin Cash prognozy.

Ethereum prognozy.

Kurs Bitcoin prognoza na Maj 2020. Kurs na początek miesiąca 18765 złote. Maksymalny kurs 19697 i minimalny kurs 17119. Prognoza średniego kursu 18497. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 18408, zmiana w Maj -1.9%.

Prognoza kursu Bitcoin na Czerwiec 2020. Kurs na początek miesiąca 18408 złote. Maksymalny kurs 19144 i minimalny kurs 16640. Prognoza średniego kursu 18021. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 17892, zmiana w Czerwiec -2.8%.

Kurs Bitcoin prognoza na Lipiec 2020. Kurs na początek miesiąca 17892 złote. Maksymalny kurs 22208 i minimalny kurs 17892. Prognoza średniego kursu 19687. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 20755, zmiana w Lipiec 16.0%.

Prognoza kursu Bitcoin na Sierpień 2020. Kurs na początek miesiąca 20755 złote. Maksymalny kurs 25761 i minimalny kurs 20755. Prognoza średniego kursu 22837. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 24076, zmiana w Sierpień 16.0%.

Kurs Bitcoin prognoza na Wrzesień 2020. Kurs na początek miesiąca 24076 złote. Maksymalny kurs 27563 i minimalny kurs 23957. Prognoza średniego kursu 25339. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 25760, zmiana w Wrzesień 7.0%.

Prognoza kursu Bitcoin na Październik 2020. Kurs na początek miesiąca 25760 złote. Maksymalny kurs 31149 i minimalny kurs 25760. Prognoza średniego kursu 27945. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 29111, zmiana w Październik 13.0%.

Kurs Bitcoin prognoza na Listopad 2020. Kurs na początek miesiąca 29111 złote. Maksymalny kurs 29111 i minimalny kurs 25190. Prognoza średniego kursu 27625. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 27086, zmiana w Listopad -7.0%.

Prognoza kursu Bitcoin na Grudzień 2020. Kurs na początek miesiąca 27086 złote. Maksymalny kurs 27086 i minimalny kurs 23085. Prognoza średniego kursu 25520. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 24823, zmiana w Grudzień -8.4%.

Czytaj więcej

Kurs Bitcoin prognoza na Styczeń 2022. Kurs na początek miesiąca 15172 złote. Maksymalny kurs 18832 i minimalny kurs 15172. Prognoza średniego kursu 16694. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 17600, zmiana w Styczeń 16.0%.

Czytaj więcej