26.06.2019. Bitcoin kurs dziś.

Kurs Bitcoin 45642.53 zł za 1 monetę. Dzisiejszy zakres: 43679.83 - 45675.23. Wczorajszy kurs 43944.09 Rs. Zmiana +1698.44 zł, +3.87%.

Przelicznik Bitcoin

=

Litecoin prognozy.

Prognoza Bitcoin na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza Bitcoin w tabeli.

Data Dzień Min. Maks. Kurs
27.06 czwartek 43605 50169 46887
28.06 piątek 44200 50854 47527
01.07 poniedziałek 44598 51312 47955
02.07 wtorek 46294 53262 49778
03.07 środa 49490 56940 53215
04.07 czwartek 50929 58595 54762
05.07 piątek 52046 59880 55963
08.07 poniedziałek 50964 58636 54800
09.07 wtorek 53052 61038 57045
10.07 środa 53882 61994 57938
11.07 czwartek 54816 63068 58942
12.07 piątek 58007 66739 62373
15.07 poniedziałek 57980 66708 62344
16.07 wtorek 59540 68504 64022
17.07 środa 58880 67744 63312
18.07 czwartek 59444 68392 63918
19.07 piątek 59456 68406 63931
22.07 poniedziałek 61066 70258 65662
23.07 wtorek 58575 67393 62984
24.07 środa 58317 67095 62706
25.07 czwartek 57172 65778 61475
26.07 piątek 64519 74231 69375
29.07 poniedziałek 63286 72812 68049
30.07 wtorek 59062 67952 63507

Prognoza kursu Bitcoin w czwartek 27 czerwca: kurs 46887 zł, maksymalny kurs 50169 i minimal 43605. Kurs Bitcoin prognoza w piątek 28 czerwca: kurs 47527 zł, maksymalny kurs 50854 i minimal 44200. Prognoza kursu Bitcoin w poniedziałek 1 lipca: kurs 47955 zł, maksymalny kurs 51312 i minimal 44598. Kurs Bitcoin prognoza we wtorek 2 lipca: kurs 49778 zł, maksymalny kurs 53262 i minimal 46294.

Po upływie 1 tygodnia. Prognoza kursu Bitcoin w środę 3 lipca: kurs 53215 zł, maksymalny kurs 56940 i minimal 49490. Kurs Bitcoin prognoza w czwartek 4 lipca: kurs 54762 zł, maksymalny kurs 58595 i minimal 50929. Prognoza kursu Bitcoin w piątek 5 lipca: kurs 55963 zł, maksymalny kurs 59880 i minimal 52046. Kurs Bitcoin prognoza w poniedziałek 8 lipca: kurs 54800 zł, maksymalny kurs 58636 i minimal 50964. Prognoza kursu Bitcoin we wtorek 9 lipca: kurs 57045 zł, maksymalny kurs 61038 i minimal 53052.

Prognoza kursu euro.

Ripple prognozy.

Po upływie 2 tygodni. Kurs Bitcoin prognoza w środę 10 lipca: kurs 57938 zł, maksymalny kurs 61994 i minimal 53882. Prognoza kursu Bitcoin w czwartek 11 lipca: kurs 58942 zł, maksymalny kurs 63068 i minimal 54816. Kurs Bitcoin prognoza w piątek 12 lipca: kurs 62373 zł, maksymalny kurs 66739 i minimal 58007. Prognoza kursu Bitcoin w poniedziałek 15 lipca: kurs 62344 zł, maksymalny kurs 66708 i minimal 57980. Kurs Bitcoin prognoza we wtorek 16 lipca: kurs 64022 zł, maksymalny kurs 68504 i minimal 59540.

Po upływie 3 tygodni. Prognoza kursu Bitcoin w środę 17 lipca: kurs 63312 zł, maksymalny kurs 67744 i minimal 58880. Kurs Bitcoin prognoza w czwartek 18 lipca: kurs 63918 zł, maksymalny kurs 68392 i minimal 59444. Prognoza kursu Bitcoin w piątek 19 lipca: kurs 63931 zł, maksymalny kurs 68406 i minimal 59456. Kurs Bitcoin prognoza w poniedziałek 22 lipca: kurs 65662 zł, maksymalny kurs 70258 i minimal 61066. Prognoza kursu Bitcoin we wtorek 23 lipca: kurs 62984 zł, maksymalny kurs 67393 i minimal 58575.

Po upływie 4 tygodni. Kurs Bitcoin prognoza w środę 24 lipca: kurs 62706 zł, maksymalny kurs 67095 i minimal 58317. Prognoza kursu Bitcoin w czwartek 25 lipca: kurs 61475 zł, maksymalny kurs 65778 i minimal 57172. Kurs Bitcoin prognoza w piątek 26 lipca: kurs 69375 zł, maksymalny kurs 74231 i minimal 64519.

Prognoza Bitcoin na 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023.

Miesiąc Мin-Maks Koniec Mies,% Suma,%
2019
Czerwiec 19886-50854 47527 131.7% 132%
Lipiec 47527-55017 51418 8.2% 151%
Sierpień 51418-63820 59645 16.0% 191%
Wrzesień 59349-68283 63816 7.0% 211%
Październik 63816-77166 72118 13.0% 252%
Listopad 62404-72118 67101 -7.0% 227%
Grudzień 57189-67101 61494 -8.4% 200%
2020
Styczeń 48039-61494 51655 -16.0% 152%
Luty 47870-55076 51473 -0.4% 151%
Marzec 44861-51615 48238 -6.3% 135%
Kwiecień 41312-48238 44421 -7.9% 117%
Maj 44421-55135 51528 16.0% 151%
Czerwiec 41333-51528 44444 -13.7% 117%
Lipiec 35275-44444 37930 -14.7% 85%
Sierpień 37930-47079 43999 16.0% 115%
Wrzesień 34372-43999 36959 -16.0% 80%
Październik 35872-41272 38572 4.4% 88%
Listopad 30132-38572 32400 -16.0% 58%
Grudzień 32400-40215 37584 16.0% 83%
2021
Styczeń 37584-46649 43597 16.0% 113%
Luty 43597-54113 50573 16.0% 147%
Marzec 44590-51302 47946 -5.2% 134%
Kwiecień 47946-59510 55617 16.0% 171%
Maj 55617-68173 63713 14.6% 211%
Czerwiec 63713-74940 70037 9.9% 241%

Miesiąc Мin-Maks Koniec Mies,% Suma,%
2021 Continuation
Lipiec 70037-86930 81243 16.0% 296%
Sierpień 81243-100839 94242 16.0% 359%
Wrzesień 77568-94242 83406 -11.5% 307%
Październik 83406-103524 96751 16.0% 372%
Listopad 86069-99025 92547 -4.3% 351%
Grudzień 92547-114870 107355 16.0% 423%
2022
Styczeń 107355-129178 120727 12.5% 489%
Luty 120727-149846 140043 16.0% 583%
Marzec 135096-155432 145264 3.7% 608%
Kwiecień 125133-145264 134552 -7.4% 556%
Maj 114404-134552 123015 -8.6% 500%
Czerwiec 123015-152686 142697 16.0% 596%
Lipiec 142697-177116 165529 16.0% 707%
Sierpień 165529-194650 181916 9.9% 787%
Wrzesień 149292-181916 160529 -11.8% 683%
Październik 160529-199249 186214 16.0% 808%
Listopad 153378-186214 164923 -11.4% 704%
Grudzień 164923-195287 182511 10.7% 790%
2023
Styczeń 182511-226533 211713 16.0% 932%
Luty 211713-262778 245587 16.0% 1097%
Marzec 234926-270292 252609 2.9% 1132%
Kwiecień 197339-252609 212192 -16.0% 935%
Maj 212192-246477 230352 8.6% 1023%
Czerwiec 230352-285018 266372 15.6% 1199%
Lipiec 249590-287162 268376 0.8% 1209%

Prognoza kursu Bitcoin na Czerwiec 2019. Kurs na początek miesiąca 20510 złote. Maksymalny kurs 50854 i minimalny kurs 19886. Prognoza średniego kursu 34694. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 47527, zmiana w Czerwiec 131.7%.

Kurs Bitcoin prognoza na Lipiec 2019. Kurs na początek miesiąca 47527 złote. Maksymalny kurs 55017 i minimalny kurs 47527. Prognoza średniego kursu 50372. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 51418, zmiana w Lipiec 8.2%.

Prognoza kursu Bitcoin na Sierpień 2019. Kurs na początek miesiąca 51418 złote. Maksymalny kurs 63820 i minimalny kurs 51418. Prognoza średniego kursu 56575. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 59645, zmiana w Sierpień 16.0%.

Kurs Bitcoin prognoza na Wrzesień 2019. Kurs na początek miesiąca 59645 złote. Maksymalny kurs 68283 i minimalny kurs 59349. Prognoza średniego kursu 62773. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 63816, zmiana w Wrzesień 7.0%.

Prognoza kursu Bitcoin na Październik 2019. Kurs na początek miesiąca 63816 złote. Maksymalny kurs 77166 i minimalny kurs 63816. Prognoza średniego kursu 69229. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 72118, zmiana w Październik 13.0%.

Bitcoin Cash prognozy.

Ethereum prognozy.

Kurs Bitcoin prognoza na Listopad 2019. Kurs na początek miesiąca 72118 złote. Maksymalny kurs 72118 i minimalny kurs 62404. Prognoza średniego kursu 68435. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 67101, zmiana w Listopad -7.0%.

Prognoza kursu Bitcoin na Grudzień 2019. Kurs na początek miesiąca 67101 złote. Maksymalny kurs 67101 i minimalny kurs 57189. Prognoza średniego kursu 63221. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 61494, zmiana w Grudzień -8.4%.

Kurs Bitcoin prognoza na Styczeń 2020. Kurs na początek miesiąca 61494 złote. Maksymalny kurs 61494 i minimalny kurs 48039. Prognoza średniego kursu 55671. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 51655, zmiana w Styczeń -16.0%.

Prognoza kursu Bitcoin na Luty 2020. Kurs na początek miesiąca 51655 złote. Maksymalny kurs 55076 i minimalny kurs 47870. Prognoza średniego kursu 51519. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 51473, zmiana w Luty -0.4%.

Kurs Bitcoin prognoza na Marzec 2020. Kurs na początek miesiąca 51473 złote. Maksymalny kurs 51615 i minimalny kurs 44861. Prognoza średniego kursu 49047. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 48238, zmiana w Marzec -6.3%.

Prognoza kursu Bitcoin na Kwiecień 2020. Kurs na początek miesiąca 48238 złote. Maksymalny kurs 48238 i minimalny kurs 41312. Prognoza średniego kursu 45552. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 44421, zmiana w Kwiecień -7.9%.

Kurs Bitcoin prognoza na Maj 2020. Kurs na początek miesiąca 44421 złote. Maksymalny kurs 55135 i minimalny kurs 44421. Prognoza średniego kursu 48876. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 51528, zmiana w Maj 16.0%.

Prognoza kursu Bitcoin na Czerwiec 2020. Kurs na początek miesiąca 51528 złote. Maksymalny kurs 51528 i minimalny kurs 41333. Prognoza średniego kursu 47208. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 44444, zmiana w Czerwiec -13.7%.

Czytaj więcej

Kurs Bitcoin prognoza na Lipiec 2021. Kurs na początek miesiąca 70037 złote. Maksymalny kurs 86930 i minimalny kurs 70037. Prognoza średniego kursu 77062. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 81243, zmiana w Lipiec 16.0%.

Czytaj więcej