19.04.2019. Bitcoin kurs dziś.

Kurs Bitcoin 20000.69 zł za 1 monetę. Dzisiejszy zakres: 19801.07 - 20152.16. Wczorajszy kurs 20138.08 Rs. Zmiana -137.39 zł, -0.68%.

Przelicznik Bitcoin

=

Litecoin prognozy.

Prognoza Bitcoin na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza Bitcoin w tabeli.

Data Dzień Min. Maks. Kurs
22.04 poniedziałek 19064 21934 20499
23.04 wtorek 19114 21992 20553
24.04 środa 19789 22767 21278
25.04 czwartek 19276 22178 20727
26.04 piątek 19520 22458 20989
29.04 poniedziałek 19559 22503 21031
30.04 wtorek 19643 22601 21122
01.05 środa 18636 21442 20039
02.05 czwartek 18964 21818 20391
03.05 piątek 18644 21450 20047
06.05 poniedziałek 19013 21875 20444
07.05 wtorek 19458 22388 20923
08.05 środa 19498 22434 20966
09.05 czwartek 20012 23024 21518
10.05 piątek 19815 22797 21306
13.05 poniedziałek 20144 23176 21660
14.05 wtorek 23367 26885 25126
15.05 środa 23689 27255 25472
16.05 czwartek 23584 27134 25359
17.05 piątek 23861 27453 25657
20.05 poniedziałek 24440 28120 26280
21.05 wtorek 24173 27813 25993
22.05 środa 24756 28482 26619
23.05 czwartek 24796 28528 26662

Prognoza kursu Bitcoin w poniedziałek 22 kwietnia: kurs 20499 zł, maksymalny kurs 21934 i minimal 19064. Kurs Bitcoin prognoza we wtorek 23 kwietnia: kurs 20553 zł, maksymalny kurs 21992 i minimal 19114. Prognoza kursu Bitcoin w środę 24 kwietnia: kurs 21278 zł, maksymalny kurs 22767 i minimal 19789. Kurs Bitcoin prognoza w czwartek 25 kwietnia: kurs 20727 zł, maksymalny kurs 22178 i minimal 19276.

Po upływie 1 tygodnia. Prognoza kursu Bitcoin w piątek 26 kwietnia: kurs 20989 zł, maksymalny kurs 22458 i minimal 19520. Kurs Bitcoin prognoza w poniedziałek 29 kwietnia: kurs 21031 zł, maksymalny kurs 22503 i minimal 19559. Prognoza kursu Bitcoin we wtorek 30 kwietnia: kurs 21122 zł, maksymalny kurs 22601 i minimal 19643. Kurs Bitcoin prognoza w środę 1 maja: kurs 20039 zł, maksymalny kurs 21442 i minimal 18636. Prognoza kursu Bitcoin w czwartek 2 maja: kurs 20391 zł, maksymalny kurs 21818 i minimal 18964.

Prognoza kursu euro.

Ripple prognozy.

Po upływie 2 tygodni. Kurs Bitcoin prognoza w piątek 3 maja: kurs 20047 zł, maksymalny kurs 21450 i minimal 18644. Prognoza kursu Bitcoin w poniedziałek 6 maja: kurs 20444 zł, maksymalny kurs 21875 i minimal 19013. Kurs Bitcoin prognoza we wtorek 7 maja: kurs 20923 zł, maksymalny kurs 22388 i minimal 19458. Prognoza kursu Bitcoin w środę 8 maja: kurs 20966 zł, maksymalny kurs 22434 i minimal 19498. Kurs Bitcoin prognoza w czwartek 9 maja: kurs 21518 zł, maksymalny kurs 23024 i minimal 20012.

Po upływie 3 tygodni. Prognoza kursu Bitcoin w piątek 10 maja: kurs 21306 zł, maksymalny kurs 22797 i minimal 19815. Kurs Bitcoin prognoza w poniedziałek 13 maja: kurs 21660 zł, maksymalny kurs 23176 i minimal 20144. Prognoza kursu Bitcoin we wtorek 14 maja: kurs 25126 zł, maksymalny kurs 26885 i minimal 23367. Kurs Bitcoin prognoza w środę 15 maja: kurs 25472 zł, maksymalny kurs 27255 i minimal 23689. Prognoza kursu Bitcoin w czwartek 16 maja: kurs 25359 zł, maksymalny kurs 27134 i minimal 23584.

Po upływie 4 tygodni. Kurs Bitcoin prognoza w piątek 17 maja: kurs 25657 zł, maksymalny kurs 27453 i minimal 23861. Prognoza kursu Bitcoin w poniedziałek 20 maja: kurs 26280 zł, maksymalny kurs 28120 i minimal 24440. Kurs Bitcoin prognoza we wtorek 21 maja: kurs 25993 zł, maksymalny kurs 27813 i minimal 24173.

Prognoza Bitcoin na 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023.

Miesiąc Мin-Maks Koniec Mies,% Suma,%
2019
Kwiecień 15423-22601 21122 33.9% 34%
Maj 20601-23703 22152 4.9% 40%
Czerwiec 22152-25827 24137 9.0% 53%
Lipiec 24137-29268 27353 13.3% 73%
Sierpień 22843-27353 24562 -10.2% 56%
Wrzesień 21098-24562 22686 -7.6% 44%
Październik 17722-22686 19056 -16.0% 21%
Listopad 16872-19412 18142 -4.8% 15%
Grudzień 16122-18548 17335 -4.4% 10%
2020
Styczeń 14319-17335 15397 -11.2% -2%
Luty 15397-19111 17861 16.0% 13%
Marzec 14877-17861 15997 -10.4% 1%
Kwiecień 12496-15997 13437 -16.0% -15%
Maj 13437-16678 15587 16.0% -1%
Czerwiec 12176-15587 13093 -16.0% -17%
Lipiec 11927-13723 12825 -2.0% -19%
Sierpień 10019-12825 10773 -16.0% -32%
Wrzesień 10773-13372 12497 16.0% -21%
Październik 12497-15512 14497 16.0% -8%
Listopad 14497-17994 16817 16.0% 7%
Grudzień 14357-16817 15438 -8.2% -2%
2021
Styczeń 15438-19162 17908 16.0% 13%
Luty 17908-22227 20773 16.0% 32%
Marzec 20483-23567 22025 6.0% 40%
Kwiecień 22025-27337 25549 16.0% 62%

Miesiąc Мin-Maks Koniec Mies,% Suma,%
2021 Continuation
Maj 25549-31712 29637 16.0% 88%
Czerwiec 25507-29637 27427 -7.5% 74%
Lipiec 27427-34042 31815 16.0% 102%
Sierpień 29441-33873 31657 -0.5% 101%
Wrzesień 31657-39293 36722 16.0% 133%
Październik 36722-42316 39548 7.7% 151%
Listopad 39548-47686 44566 12.7% 182%
Grudzień 44072-50706 47389 6.3% 200%
2022
Styczeń 40268-47389 43299 -8.6% 174%
Luty 37244-43299 40047 -7.5% 154%
Marzec 40047-49707 46455 16.0% 194%
Kwiecień 46455-57660 53888 16.0% 242%
Maj 50124-57670 53897 0.0% 242%
Czerwiec 46560-53897 50065 -7.1% 217%
Lipiec 50065-62140 58075 16.0% 268%
Sierpień 45368-58075 48783 -16.0% 209%
Wrzesień 48783-60549 56588 16.0% 259%
Październik 56588-70237 65642 16.0% 316%
Listopad 65642-81475 76145 16.0% 383%
Grudzień 72410-83310 77860 2.3% 393%
2023
Styczeń 60824-77860 65402 -16.0% 314%
Luty 65402-76180 71196 8.9% 351%
Marzec 71196-88368 82587 16.0% 423%
Kwiecień 70443-82587 75745 -8.3% 380%
Maj 69718-80214 74966 -1.0% 375%

Prognoza kursu Bitcoin na Kwiecień 2019. Kurs na początek miesiąca 15779 złote. Maksymalny kurs 22601 i minimalny kurs 15423. Prognoza średniego kursu 18731. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 21122, zmiana w Kwiecień 33.9%.

Kurs Bitcoin prognoza na Maj 2019. Kurs na początek miesiąca 21122 złote. Maksymalny kurs 23703 i minimalny kurs 20601. Prognoza średniego kursu 21895. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 22152, zmiana w Maj 4.9%.

Prognoza kursu Bitcoin na Czerwiec 2019. Kurs na początek miesiąca 22152 złote. Maksymalny kurs 25827 i minimalny kurs 22152. Prognoza średniego kursu 23567. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 24137, zmiana w Czerwiec 9.0%.

Kurs Bitcoin prognoza na Lipiec 2019. Kurs na początek miesiąca 24137 złote. Maksymalny kurs 29268 i minimalny kurs 24137. Prognoza średniego kursu 26224. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 27353, zmiana w Lipiec 13.3%.

Prognoza kursu Bitcoin na Sierpień 2019. Kurs na początek miesiąca 27353 złote. Maksymalny kurs 27353 i minimalny kurs 22843. Prognoza średniego kursu 25528. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 24562, zmiana w Sierpień -10.2%.

Bitcoin Cash prognozy.

Ethereum prognozy.

Kurs Bitcoin prognoza na Wrzesień 2019. Kurs na początek miesiąca 24562 złote. Maksymalny kurs 24562 i minimalny kurs 21098. Prognoza średniego kursu 23227. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 22686, zmiana w Wrzesień -7.6%.

Prognoza kursu Bitcoin na Październik 2019. Kurs na początek miesiąca 22686 złote. Maksymalny kurs 22686 i minimalny kurs 17722. Prognoza średniego kursu 20538. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 19056, zmiana w Październik -16.0%.

Kurs Bitcoin prognoza na Listopad 2019. Kurs na początek miesiąca 19056 złote. Maksymalny kurs 19412 i minimalny kurs 16872. Prognoza średniego kursu 18371. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 18142, zmiana w Listopad -4.8%.

Prognoza kursu Bitcoin na Grudzień 2019. Kurs na początek miesiąca 18142 złote. Maksymalny kurs 18548 i minimalny kurs 16122. Prognoza średniego kursu 17537. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 17335, zmiana w Grudzień -4.4%.

Kurs Bitcoin prognoza na Styczeń 2020. Kurs na początek miesiąca 17335 złote. Maksymalny kurs 17335 i minimalny kurs 14319. Prognoza średniego kursu 16097. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 15397, zmiana w Styczeń -11.2%.

Prognoza kursu Bitcoin na Luty 2020. Kurs na początek miesiąca 15397 złote. Maksymalny kurs 19111 i minimalny kurs 15397. Prognoza średniego kursu 16942. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 17861, zmiana w Luty 16.0%.

Kurs Bitcoin prognoza na Marzec 2020. Kurs na początek miesiąca 17861 złote. Maksymalny kurs 17861 i minimalny kurs 14877. Prognoza średniego kursu 16649. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 15997, zmiana w Marzec -10.4%.

Prognoza kursu Bitcoin na Kwiecień 2020. Kurs na początek miesiąca 15997 złote. Maksymalny kurs 15997 i minimalny kurs 12496. Prognoza średniego kursu 14482. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 13437, zmiana w Kwiecień -16.0%.

Czytaj więcej

Kurs Bitcoin prognoza na Maj 2021. Kurs na początek miesiąca 25549 złote. Maksymalny kurs 31712 i minimalny kurs 25549. Prognoza średniego kursu 28112. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 29637, zmiana w Maj 16.0%.

Czytaj więcej