23.02.2019. Bitcoin kurs dziś.

Kurs Bitcoin 15210.46 zł za 1 monetę. Dzisiejszy zakres: 15059.50 - 15298.65. Wczorajszy kurs 15221.07 Rs. Zmiana -10.61 zł, -0.07%.

Przelicznik Bitcoin

=

Litecoin prognozy.

Prognoza Bitcoin na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza Bitcoin w tabeli.

Data Dzień Min. Maks. Kurs
25.02 poniedziałek 14208 16346 15277
26.02 wtorek 14169 16303 15236
27.02 środa 14333 16491 15412
28.02 czwartek 14096 16218 15157
01.03 piątek 15056 17322 16189
04.03 poniedziałek 15449 17775 16612
05.03 wtorek 15415 17735 16575
06.03 środa 15610 17960 16785
07.03 czwartek 15442 17766 16604
08.03 piątek 15506 17840 16673
11.03 poniedziałek 15697 18059 16878
12.03 wtorek 15670 18028 16849
13.03 środa 15684 18044 16864
14.03 czwartek 15723 18089 16906
15.03 piątek 17001 19561 18281
18.03 poniedziałek 16814 19346 18080
19.03 wtorek 16587 19083 17835
20.03 środa 16602 19102 17852
21.03 czwartek 16345 18805 17575
22.03 piątek 16242 18686 17464
25.03 poniedziałek 16412 18882 17647
26.03 wtorek 16543 19033 17788
27.03 środa 16243 18689 17466
28.03 czwartek 16694 19207 17950

Prognoza kursu Bitcoin w poniedziałek 25 lutego: kurs 15277 zł, maksymalny kurs 16346 i minimal 14208. Kurs Bitcoin prognoza we wtorek 26 lutego: kurs 15236 zł, maksymalny kurs 16303 i minimal 14169. Prognoza kursu Bitcoin w środę 27 lutego: kurs 15412 zł, maksymalny kurs 16491 i minimal 14333. Kurs Bitcoin prognoza w czwartek 28 lutego: kurs 15157 zł, maksymalny kurs 16218 i minimal 14096. Prognoza kursu Bitcoin w piątek 1 marca: kurs 16189 zł, maksymalny kurs 17322 i minimal 15056.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs Bitcoin prognoza w poniedziałek 4 marca: kurs 16612 zł, maksymalny kurs 17775 i minimal 15449. Prognoza kursu Bitcoin we wtorek 5 marca: kurs 16575 zł, maksymalny kurs 17735 i minimal 15415. Kurs Bitcoin prognoza w środę 6 marca: kurs 16785 zł, maksymalny kurs 17960 i minimal 15610. Prognoza kursu Bitcoin w czwartek 7 marca: kurs 16604 zł, maksymalny kurs 17766 i minimal 15442. Kurs Bitcoin prognoza w piątek 8 marca: kurs 16673 zł, maksymalny kurs 17840 i minimal 15506.

Prognoza kursu euro.

Ripple prognozy.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu Bitcoin w poniedziałek 11 marca: kurs 16878 zł, maksymalny kurs 18059 i minimal 15697. Kurs Bitcoin prognoza we wtorek 12 marca: kurs 16849 zł, maksymalny kurs 18028 i minimal 15670. Prognoza kursu Bitcoin w środę 13 marca: kurs 16864 zł, maksymalny kurs 18044 i minimal 15684. Kurs Bitcoin prognoza w czwartek 14 marca: kurs 16906 zł, maksymalny kurs 18089 i minimal 15723. Prognoza kursu Bitcoin w piątek 15 marca: kurs 18281 zł, maksymalny kurs 19561 i minimal 17001.

Po upływie 3 tygodni. Kurs Bitcoin prognoza w poniedziałek 18 marca: kurs 18080 zł, maksymalny kurs 19346 i minimal 16814. Prognoza kursu Bitcoin we wtorek 19 marca: kurs 17835 zł, maksymalny kurs 19083 i minimal 16587. Kurs Bitcoin prognoza w środę 20 marca: kurs 17852 zł, maksymalny kurs 19102 i minimal 16602. Prognoza kursu Bitcoin w czwartek 21 marca: kurs 17575 zł, maksymalny kurs 18805 i minimal 16345. Kurs Bitcoin prognoza w piątek 22 marca: kurs 17464 zł, maksymalny kurs 18686 i minimal 16242.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu Bitcoin w poniedziałek 25 marca: kurs 17647 zł, maksymalny kurs 18882 i minimal 16412. Kurs Bitcoin prognoza we wtorek 26 marca: kurs 17788 zł, maksymalny kurs 19033 i minimal 16543.

Prognoza Bitcoin na 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023.

Miesiąc Мin-Maks Koniec Mies,% Suma,%
2019
Luty 12479-16218 15157 18.6% 19%
Marzec 14084-16204 15144 -0.1% 19%
Kwiecień 12647-15144 13599 -10.2% 6%
Maj 11681-13599 12560 -7.6% -2%
Czerwiec 9812-12560 10550 -16.0% -17%
Lipiec 9341-10747 10044 -4.8% -21%
Sierpień 8925-10269 9597 -4.5% -25%
Wrzesień 7927-9597 8524 -11.2% -33%
Październik 8524-10580 9888 16.0% -23%
Listopad 8236-9888 8856 -10.4% -31%
Grudzień 6918-8856 7439 -16.0% -42%
2020
Styczeń 7439-9233 8629 16.0% -32%
Luty 6741-8629 7248 -16.0% -43%
Marzec 6603-7597 7100 -2.0% -44%
Kwiecień 5547-7100 5964 -16.0% -53%
Maj 5964-7402 6918 16.0% -46%
Czerwiec 6918-8587 8025 16.0% -37%
Lipiec 8025-9961 9309 16.0% -27%
Sierpień 7948-9309 8546 -8.2% -33%
Wrzesień 8546-10607 9913 16.0% -22%
Październik 9913-12304 11499 16.0% -10%
Listopad 11339-13045 12192 6.0% -5%
Grudzień 12192-15133 14143 16.0% 11%
2021
Styczeń 14143-17554 16406 16.0% 28%
Luty 14120-16406 15183 -7.5% 19%

Miesiąc Мin-Maks Koniec Mies,% Suma,%
2021 Continuation
Marzec 15183-18845 17612 16.0% 38%
Kwiecień 16298-18752 17525 -0.5% 37%
Maj 17525-21752 20329 16.0% 59%
Czerwiec 20329-23426 21893 7.7% 71%
Lipiec 21893-26398 24671 12.7% 93%
Sierpień 24398-28070 26234 6.3% 105%
Wrzesień 22292-26234 23970 -8.6% 88%
Październik 20618-23970 22170 -7.5% 73%
Listopad 22170-27517 25717 16.0% 101%
Grudzień 25717-31920 29832 16.0% 133%
2022
Styczeń 27748-31926 29837 0.0% 133%
Luty 25776-29837 27716 -7.1% 117%
Marzec 27716-34402 32151 16.0% 152%
Kwiecień 25117-32151 27007 -16.0% 111%
Maj 27007-33521 31328 16.0% 145%
Czerwiec 31328-38884 36340 16.0% 184%
Lipiec 36340-45105 42154 16.0% 230%
Sierpień 40087-46121 43104 2.3% 237%
Wrzesień 33673-43104 36207 -16.0% 183%
Październik 36207-42173 39414 8.9% 208%
Listopad 39414-48920 45720 16.0% 258%
Grudzień 38998-45720 41933 -8.3% 228%
2023
Styczeń 38597-44407 41502 -1.0% 225%
Luty 36910-42466 39688 -4.4% 211%
Marzec 39688-49261 46038 16.0% 260%

Prognoza kursu Bitcoin na Luty 2019. Kurs na początek miesiąca 12779 złote. Maksymalny kurs 16218 i minimalny kurs 12479. Prognoza średniego kursu 14158. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 15157, zmiana w Luty 18.6%.

Kurs Bitcoin prognoza na Marzec 2019. Kurs na początek miesiąca 15157 złote. Maksymalny kurs 16204 i minimalny kurs 14084. Prognoza średniego kursu 15147. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 15144, zmiana w Marzec -0.1%.

Prognoza kursu Bitcoin na Kwiecień 2019. Kurs na początek miesiąca 15144 złote. Maksymalny kurs 15144 i minimalny kurs 12647. Prognoza średniego kursu 14134. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 13599, zmiana w Kwiecień -10.2%.

Kurs Bitcoin prognoza na Maj 2019. Kurs na początek miesiąca 13599 złote. Maksymalny kurs 13599 i minimalny kurs 11681. Prognoza średniego kursu 12860. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 12560, zmiana w Maj -7.6%.

Prognoza kursu Bitcoin na Czerwiec 2019. Kurs na początek miesiąca 12560 złote. Maksymalny kurs 12560 i minimalny kurs 9812. Prognoza średniego kursu 11371. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 10550, zmiana w Czerwiec -16.0%.

Bitcoin Cash prognozy.

Ethereum prognozy.

Kurs Bitcoin prognoza na Lipiec 2019. Kurs na początek miesiąca 10550 złote. Maksymalny kurs 10747 i minimalny kurs 9341. Prognoza średniego kursu 10171. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 10044, zmiana w Lipiec -4.8%.

Prognoza kursu Bitcoin na Sierpień 2019. Kurs na początek miesiąca 10044 złote. Maksymalny kurs 10269 i minimalny kurs 8925. Prognoza średniego kursu 9709. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 9597, zmiana w Sierpień -4.5%.

Kurs Bitcoin prognoza na Wrzesień 2019. Kurs na początek miesiąca 9597 złote. Maksymalny kurs 9597 i minimalny kurs 7927. Prognoza średniego kursu 8911. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 8524, zmiana w Wrzesień -11.2%.

Prognoza kursu Bitcoin na Październik 2019. Kurs na początek miesiąca 8524 złote. Maksymalny kurs 10580 i minimalny kurs 8524. Prognoza średniego kursu 9379. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 9888, zmiana w Październik 16.0%.

Kurs Bitcoin prognoza na Listopad 2019. Kurs na początek miesiąca 9888 złote. Maksymalny kurs 9888 i minimalny kurs 8236. Prognoza średniego kursu 9217. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 8856, zmiana w Listopad -10.4%.

Prognoza kursu Bitcoin na Grudzień 2019. Kurs na początek miesiąca 8856 złote. Maksymalny kurs 8856 i minimalny kurs 6918. Prognoza średniego kursu 8017. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 7439, zmiana w Grudzień -16.0%.

Kurs Bitcoin prognoza na Styczeń 2020. Kurs na początek miesiąca 7439 złote. Maksymalny kurs 9233 i minimalny kurs 7439. Prognoza średniego kursu 8185. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 8629, zmiana w Styczeń 16.0%.

Prognoza kursu Bitcoin na Luty 2020. Kurs na początek miesiąca 8629 złote. Maksymalny kurs 8629 i minimalny kurs 6741. Prognoza średniego kursu 7812. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 7248, zmiana w Luty -16.0%.

Czytaj więcej

Kurs Bitcoin prognoza na Marzec 2021. Kurs na początek miesiąca 15183 złote. Maksymalny kurs 18845 i minimalny kurs 15183. Prognoza średniego kursu 16706. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 17612, zmiana w Marzec 16.0%.

Czytaj więcej