16.10.2019. Bitcoin kurs dziś.

Kurs Bitcoin 30959.74 zł za 1 monetę. Dzisiejszy zakres: 30710.40 - 31692.11. Wczorajszy kurs 31615.02 Rs. Zmiana -655.28 zł, -2.07%.

Przelicznik Bitcoin

=

Litecoin prognozy.

Prognoza Bitcoin na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza Bitcoin w tabeli.

Data Dzień Min. Maks. Kurs
17.10 czwartek 28584 32888 30736
18.10 piątek 28757 33087 30922
21.10 poniedziałek 28654 32968 30811
22.10 wtorek 28674 32990 30832
23.10 środa 27459 31593 29526
24.10 czwartek 27411 31537 29474
25.10 piątek 28744 33070 30907
28.10 poniedziałek 28773 33105 30939
29.10 wtorek 29893 34393 32143
30.10 środa 28607 32913 30760
31.10 czwartek 28389 32663 30526
01.11 piątek 28108 32340 30224
04.11 poniedziałek 27651 31813 29732
05.11 wtorek 27789 31973 29881
06.11 środa 27930 32134 30032
07.11 czwartek 29002 33368 31185
08.11 piątek 28289 32547 30418
11.11 poniedziałek 28555 32853 30704
12.11 wtorek 29299 33709 31504
13.11 środa 27977 32189 30083
14.11 czwartek 27790 31974 29882
15.11 piątek 24353 28019 26186
18.11 poniedziałek 23705 27273 25489
19.11 wtorek 23742 27316 25529

Prognoza kursu Bitcoin w czwartek 17 października: kurs 30736 zł, maksymalny kurs 32888 i minimal 28584. Kurs Bitcoin prognoza w piątek 18 października: kurs 30922 zł, maksymalny kurs 33087 i minimal 28757. Prognoza kursu Bitcoin w poniedziałek 21 października: kurs 30811 zł, maksymalny kurs 32968 i minimal 28654. Kurs Bitcoin prognoza we wtorek 22 października: kurs 30832 zł, maksymalny kurs 32990 i minimal 28674.

Po upływie 1 tygodnia. Prognoza kursu Bitcoin w środę 23 października: kurs 29526 zł, maksymalny kurs 31593 i minimal 27459. Kurs Bitcoin prognoza w czwartek 24 października: kurs 29474 zł, maksymalny kurs 31537 i minimal 27411. Prognoza kursu Bitcoin w piątek 25 października: kurs 30907 zł, maksymalny kurs 33070 i minimal 28744. Kurs Bitcoin prognoza w poniedziałek 28 października: kurs 30939 zł, maksymalny kurs 33105 i minimal 28773. Prognoza kursu Bitcoin we wtorek 29 października: kurs 32143 zł, maksymalny kurs 34393 i minimal 29893.

Prognoza kursu euro.

Ripple prognozy.

Po upływie 2 tygodni. Kurs Bitcoin prognoza w środę 30 października: kurs 30760 zł, maksymalny kurs 32913 i minimal 28607. Prognoza kursu Bitcoin w czwartek 31 października: kurs 30526 zł, maksymalny kurs 32663 i minimal 28389. Kurs Bitcoin prognoza w piątek 1 listopada: kurs 30224 zł, maksymalny kurs 32340 i minimal 28108. Prognoza kursu Bitcoin w poniedziałek 4 listopada: kurs 29732 zł, maksymalny kurs 31813 i minimal 27651. Kurs Bitcoin prognoza we wtorek 5 listopada: kurs 29881 zł, maksymalny kurs 31973 i minimal 27789.

Po upływie 3 tygodni. Prognoza kursu Bitcoin w środę 6 listopada: kurs 30032 zł, maksymalny kurs 32134 i minimal 27930. Kurs Bitcoin prognoza w czwartek 7 listopada: kurs 31185 zł, maksymalny kurs 33368 i minimal 29002. Prognoza kursu Bitcoin w piątek 8 listopada: kurs 30418 zł, maksymalny kurs 32547 i minimal 28289. Kurs Bitcoin prognoza w poniedziałek 11 listopada: kurs 30704 zł, maksymalny kurs 32853 i minimal 28555. Prognoza kursu Bitcoin we wtorek 12 listopada: kurs 31504 zł, maksymalny kurs 33709 i minimal 29299.

Po upływie 4 tygodni. Kurs Bitcoin prognoza w środę 13 listopada: kurs 30083 zł, maksymalny kurs 32189 i minimal 27977. Prognoza kursu Bitcoin w czwartek 14 listopada: kurs 29882 zł, maksymalny kurs 31974 i minimal 27790. Kurs Bitcoin prognoza w piątek 15 listopada: kurs 26186 zł, maksymalny kurs 28019 i minimal 24353.

Prognoza Bitcoin na 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023.

Miesiąc Мin-Maks Koniec Mies,% Suma,%
2019
Październik 28389-35446 30526 -8.4% -8%
Listopad 27417-31545 29481 -3.4% -12%
Grudzień 23849-29481 25644 -13.0% -23%
2020
Styczeń 23396-26918 25157 -1.9% -25%
Luty 22740-26164 24452 -2.8% -27%
Marzec 24452-30349 28364 16.0% -15%
Kwiecień 28364-35205 32902 16.0% -1%
Maj 32739-37667 35203 7.0% 6%
Czerwiec 35203-42568 39783 13.0% 19%
Lipiec 34425-39783 37016 -7.0% 11%
Sierpień 31548-37016 33923 -8.4% 2%
Wrzesień 26500-33923 28495 -16.0% -15%
Październik 26407-30383 28395 -0.4% -15%
Listopad 24747-28473 26610 -6.3% -20%
Grudzień 22789-26610 24504 -7.9% -26%
2021
Styczeń 24504-30415 28425 16.0% -15%
Luty 22801-28425 24517 -13.7% -26%
Marzec 19459-24517 20924 -14.7% -37%
Kwiecień 20924-25971 24272 16.0% -27%
Maj 18961-24272 20388 -16.0% -39%
Czerwiec 19789-22767 21278 4.4% -36%
Lipiec 16623-21278 17874 -16.0% -46%
Sierpień 17874-22185 20734 16.0% -38%
Wrzesień 20734-25735 24051 16.0% -28%
Październik 24051-29852 27899 16.0% -16%

Miesiąc Мin-Maks Koniec Mies,% Suma,%
2021 Continuation
Listopad 24599-28302 26450 -5.2% -21%
Grudzień 26450-32830 30682 16.0% -8%
2022
Styczeń 30682-37609 35149 14.6% 5%
Luty 35149-41343 38638 9.9% 16%
Marzec 38638-47957 44820 16.0% 34%
Kwiecień 44820-55630 51991 16.0% 56%
Maj 42792-51991 46013 -11.5% 38%
Czerwiec 46013-57111 53375 16.0% 60%
Lipiec 47482-54630 51056 -4.3% 53%
Sierpień 51056-63371 59225 16.0% 78%
Wrzesień 59225-71264 66602 12.5% 100%
Październik 66602-82666 77258 16.0% 132%
Listopad 74528-85748 80138 3.7% 140%
Grudzień 69033-80138 74229 -7.4% 123%
2023
Styczeń 63114-74229 67864 -8.6% 104%
Luty 67864-84233 78722 16.0% 136%
Marzec 78722-97710 91318 16.0% 174%
Kwiecień 91318-107383 100358 9.9% 201%
Maj 82360-100358 88559 -11.8% 166%
Czerwiec 88559-109919 102728 16.0% 208%
Lipiec 84613-102728 90982 -11.4% 173%
Sierpień 90982-107732 100684 10.7% 202%
Wrzesień 100684-124969 116793 16.0% 250%
Październik 116793-144964 135480 16.0% 306%
Listopad 129599-149109 139354 2.9% 318%

Prognoza kursu Bitcoin na Październik 2019. Kurs na początek miesiąca 33335 złote. Maksymalny kurs 35446 i minimalny kurs 28389. Prognoza średniego kursu 31924. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 30526, zmiana w Październik -8.4%.

Kurs Bitcoin prognoza na Listopad 2019. Kurs na początek miesiąca 30526 złote. Maksymalny kurs 31545 i minimalny kurs 27417. Prognoza średniego kursu 29742. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 29481, zmiana w Listopad -3.4%.

Prognoza kursu Bitcoin na Grudzień 2019. Kurs na początek miesiąca 29481 złote. Maksymalny kurs 29481 i minimalny kurs 23849. Prognoza średniego kursu 27114. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 25644, zmiana w Grudzień -13.0%.

Kurs Bitcoin prognoza na Styczeń 2020. Kurs na początek miesiąca 25644 złote. Maksymalny kurs 26918 i minimalny kurs 23396. Prognoza średniego kursu 25279. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 25157, zmiana w Styczeń -1.9%.

Prognoza kursu Bitcoin na Luty 2020. Kurs na początek miesiąca 25157 złote. Maksymalny kurs 26164 i minimalny kurs 22740. Prognoza średniego kursu 24628. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 24452, zmiana w Luty -2.8%.

Bitcoin Cash prognozy.

Ethereum prognozy.

Kurs Bitcoin prognoza na Marzec 2020. Kurs na początek miesiąca 24452 złote. Maksymalny kurs 30349 i minimalny kurs 24452. Prognoza średniego kursu 26904. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 28364, zmiana w Marzec 16.0%.

Prognoza kursu Bitcoin na Kwiecień 2020. Kurs na początek miesiąca 28364 złote. Maksymalny kurs 35205 i minimalny kurs 28364. Prognoza średniego kursu 31209. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 32902, zmiana w Kwiecień 16.0%.

Kurs Bitcoin prognoza na Maj 2020. Kurs na początek miesiąca 32902 złote. Maksymalny kurs 37667 i minimalny kurs 32739. Prognoza średniego kursu 34628. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 35203, zmiana w Maj 7.0%.

Prognoza kursu Bitcoin na Czerwiec 2020. Kurs na początek miesiąca 35203 złote. Maksymalny kurs 42568 i minimalny kurs 35203. Prognoza średniego kursu 38189. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 39783, zmiana w Czerwiec 13.0%.

Kurs Bitcoin prognoza na Lipiec 2020. Kurs na początek miesiąca 39783 złote. Maksymalny kurs 39783 i minimalny kurs 34425. Prognoza średniego kursu 37752. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 37016, zmiana w Lipiec -7.0%.

Prognoza kursu Bitcoin na Sierpień 2020. Kurs na początek miesiąca 37016 złote. Maksymalny kurs 37016 i minimalny kurs 31548. Prognoza średniego kursu 34876. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 33923, zmiana w Sierpień -8.4%.

Kurs Bitcoin prognoza na Wrzesień 2020. Kurs na początek miesiąca 33923 złote. Maksymalny kurs 33923 i minimalny kurs 26500. Prognoza średniego kursu 30710. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 28495, zmiana w Wrzesień -16.0%.

Prognoza kursu Bitcoin na Październik 2020. Kurs na początek miesiąca 28495 złote. Maksymalny kurs 30383 i minimalny kurs 26407. Prognoza średniego kursu 28420. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 28395, zmiana w Październik -0.4%.

Czytaj więcej

Kurs Bitcoin prognoza na Listopad 2021. Kurs na początek miesiąca 27899 złote. Maksymalny kurs 28302 i minimalny kurs 24599. Prognoza średniego kursu 26813. Prognoza kursu Bitcoin na koniec miesiąca 26450, zmiana w Listopad -5.2%.

Czytaj więcej