28.06.2017. Prognoza dla tego miesiąca i latach 2017-2018.

Prognoza dolara na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza kursu dolara w czwartek 29 czerwca: kurs dolara 3.70 złotych, maksymalny kurs 3.76 i minimal 3.64. Kurs dolara prognoza w piątek 30 czerwca: kurs dolara 3.68 złotych, maksymalny kurs 3.74 i minimal 3.62. Prognoza kursu dolara w poniedziałek 3 lipca: kurs dolara 3.65 złotych, maksymalny kurs 3.70 i minimal 3.60. Kurs dolara prognoza we wtorek 4 lipca: kurs dolara 3.64 złotych, maksymalny kurs 3.69 i minimal 3.59. Prognoza kursu dolara w środę 5 lipca: kurs dolara 3.62 złotych, maksymalny kurs 3.67 i minimal 3.57.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs dolara prognoza w czwartek 6 lipca: kurs dolara 3.62 złotych, maksymalny kurs 3.67 i minimal 3.57. Prognoza kursu dolara w piątek 7 lipca: kurs dolara 3.65 złotych, maksymalny kurs 3.70 i minimal 3.60. Kurs dolara prognoza w poniedziałek 10 lipca: kurs dolara 3.67 złotych, maksymalny kurs 3.73 i minimal 3.61. Prognoza kursu dolara we wtorek 11 lipca: kurs dolara 3.63 złotych, maksymalny kurs 3.68 i minimal 3.58. Kurs dolara prognoza w środę 12 lipca: kurs dolara 3.68 złotych, maksymalny kurs 3.74 i minimal 3.62.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu dolara w czwartek 13 lipca: kurs dolara 3.68 złotych, maksymalny kurs 3.74 i minimal 3.62. Kurs dolara prognoza w piątek 14 lipca: kurs dolara 3.68 złotych, maksymalny kurs 3.74 i minimal 3.62. Prognoza kursu dolara w poniedziałek 17 lipca: kurs dolara 3.68 złotych, maksymalny kurs 3.74 i minimal 3.62. Kurs dolara prognoza we wtorek 18 lipca: kurs dolara 3.67 złotych, maksymalny kurs 3.73 i minimal 3.61. Prognoza kursu dolara w środę 19 lipca: kurs dolara 3.68 złotych, maksymalny kurs 3.74 i minimal 3.62.

Prognoza kursu EURO.

Dolar w czasie rzeczywistym.

Po upływie 3 tygodni. Kurs dolara prognoza w czwartek 20 lipca: kurs dolara 3.70 złotych, maksymalny kurs 3.76 i minimal 3.64. Prognoza kursu dolara w piątek 21 lipca: kurs dolara 3.70 złotych, maksymalny kurs 3.76 i minimal 3.64. Kurs dolara prognoza w poniedziałek 24 lipca: kurs dolara 3.70 złotych, maksymalny kurs 3.76 i minimal 3.64. Prognoza kursu dolara we wtorek 25 lipca: kurs dolara 3.68 złotych, maksymalny kurs 3.74 i minimal 3.62. Kurs dolara prognoza w środę 26 lipca: kurs dolara 3.70 złotych, maksymalny kurs 3.76 i minimal 3.64.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu dolara w czwartek 27 lipca: kurs dolara 3.68 złotych, maksymalny kurs 3.74 i minimal 3.62. Kurs dolara prognoza w piątek 28 lipca: kurs dolara 3.67 złotych, maksymalny kurs 3.73 i minimal 3.61.

Prognoza dolara w tabeli.

Randka Dzień Kurs Maks. Min.
29.06 czwartek 3.70 3.76 3.64
30.06 piątek 3.68 3.74 3.62
03.07 poniedziałek 3.65 3.70 3.60
04.07 wtorek 3.64 3.69 3.59
05.07 środa 3.62 3.67 3.57
06.07 czwartek 3.62 3.67 3.57
07.07 piątek 3.65 3.70 3.60
10.07 poniedziałek 3.67 3.73 3.61
11.07 wtorek 3.63 3.68 3.58
12.07 środa 3.68 3.74 3.62
13.07 czwartek 3.68 3.74 3.62
14.07 piątek 3.68 3.74 3.62
17.07 poniedziałek 3.68 3.74 3.62
18.07 wtorek 3.67 3.73 3.61
19.07 środa 3.68 3.74 3.62
20.07 czwartek 3.70 3.76 3.64
21.07 piątek 3.70 3.76 3.64
24.07 poniedziałek 3.70 3.76 3.64
25.07 wtorek 3.68 3.74 3.62
26.07 środa 3.70 3.76 3.64
27.07 czwartek 3.68 3.74 3.62
28.07 piątek 3.67 3.73 3.61
31.07 poniedziałek 3.68 3.74 3.62
01.08 wtorek 3.69 3.75 3.63

Prognoza kursu dolara według miesięcy na 2017-2018

Kurs dolara prognoza na Czerwiec 2017.
Kurs na początek miesiąca 3.74 złote. Maksymalny kurs 3.81 i minimalny kurs 3.62. Prognoza średniego kursu dolara 3.71. Prognoza kursu dolara na koniec miesiąca 3.68, zmiana w Czerwiec -1.60%.

Prognoza kursu dolara na Lipiec 2017.
Kurs na początek miesiąca 3.68 złote. Maksymalny kurs 3.69 i minimalny kurs 3.59. Prognoza średniego kursu dolara 3.65. Prognoza kursu dolara na koniec miesiąca 3.64, zmiana w Lipiec -1.09%.

Kurs dolara prognoza na Sierpień 2017.
Kurs na początek miesiąca 3.64 złote. Maksymalny kurs 3.64 i minimalny kurs 3.52. Prognoza średniego kursu dolara 3.59. Prognoza kursu dolara na koniec miesiąca 3.57, zmiana w Sierpień -1.92%.

Prognoza kursu dolara na Wrzesień 2017.
Kurs na początek miesiąca 3.57 złote. Maksymalny kurs 3.57 i minimalny kurs 3.45. Prognoza średniego kursu dolara 3.52. Prognoza kursu dolara na koniec miesiąca 3.50, zmiana w Wrzesień -1.96%.

Kurs dolara prognoza na Październik 2017.
Kurs na początek miesiąca 3.50 złote. Maksymalny kurs 3.50 i minimalny kurs 3.38. Prognoza średniego kursu dolara 3.45. Prognoza kursu dolara na koniec miesiąca 3.43, zmiana w Październik -2.00%.

Prognoza kursu dolara na Listopad 2017.
Kurs na początek miesiąca 3.43 złote. Maksymalny kurs 3.54 i minimalny kurs 3.43. Prognoza średniego kursu dolara 3.47. Prognoza kursu dolara na koniec miesiąca 3.49, zmiana w Listopad 1.75%.

Kurs dolara prognoza na Grudzień 2017.
Kurs na początek miesiąca 3.49 złote. Maksymalny kurs 3.49 i minimalny kurs 3.37. Prognoza średniego kursu dolara 3.44. Prognoza kursu dolara na koniec miesiąca 3.42, zmiana w Grudzień -2.01%.

Prognoza kursu dolara na Styczeń 2018.
Kurs na początek miesiąca 3.42 złote. Maksymalny kurs 3.54 i minimalny kurs 3.42. Prognoza średniego kursu dolara 3.47. Prognoza kursu dolara na koniec miesiąca 3.49, zmiana w Styczeń 2.05%.

Prognoza kursu FUNTA.

Exchange Rates Online At 30Rates.com.

Kurs dolara prognoza na Luty 2018.
Kurs na początek miesiąca 3.49 złote. Maksymalny kurs 3.55 i minimalny kurs 3.45. Prognoza średniego kursu dolara 3.50. Prognoza kursu dolara na koniec miesiąca 3.50, zmiana w Luty 0.29%.

Prognoza kursu dolara na Marzec 2018.
Kurs na początek miesiąca 3.50 złote. Maksymalny kurs 3.56 i minimalny kurs 3.46. Prognoza średniego kursu dolara 3.51. Prognoza kursu dolara na koniec miesiąca 3.51, zmiana w Marzec 0.29%.

Kurs dolara prognoza na Kwiecień 2018.
Kurs na początek miesiąca 3.51 złote. Maksymalny kurs 3.51 i minimalny kurs 3.41. Prognoza średniego kursu dolara 3.47. Prognoza kursu dolara na koniec miesiąca 3.46, zmiana w Kwiecień -1.42%.

Prognoza dolara na 2017-2018 w tabeli.

Rok Miesiąc Początek Maks. Мin. Koniec Średnie MiesZmi,% SumaZmi,%
2017 Czerwiec 3.74 3.81 3.62 3.68 3.71 -1.60% -1.60%
2017 Lipiec 3.68 3.69 3.59 3.64 3.65 -1.09% -2.67%
2017 Sierpień 3.64 3.64 3.52 3.57 3.59 -1.92% -4.55%
2017 Wrzesień 3.57 3.57 3.45 3.50 3.52 -1.96% -6.42%
2017 Październik 3.50 3.50 3.38 3.43 3.45 -2.00% -8.29%
2017 Listopad 3.43 3.54 3.43 3.49 3.47 1.75% -6.68%
2017 Grudzień 3.49 3.49 3.37 3.42 3.44 -2.01% -8.56%
2018 Styczeń 3.42 3.54 3.42 3.49 3.47 2.05% -6.68%
2018 Luty 3.49 3.55 3.45 3.50 3.50 0.29% -6.42%
2018 Marzec 3.50 3.56 3.46 3.51 3.51 0.29% -6.15%
2018 Kwiecień 3.51 3.51 3.41 3.46 3.47 -1.42% -7.49%
2018 Maj 3.46 3.53 3.43 3.48 3.48 0.58% -6.95%
2018 Czerwiec 3.48 3.60 3.48 3.55 3.53 2.01% -5.08%
2018 Lipiec 3.55 3.67 3.55 3.62 3.60 1.97% -3.21%
2018 Sierpień 3.62 3.62 3.50 3.55 3.57 -1.93% -5.08%
2018 Wrzesień 3.55 3.55 3.43 3.48 3.50 -1.97% -6.95%
2018 Październik 3.48 3.60 3.48 3.55 3.53 2.01% -5.08%
2018 Listopad 3.55 3.55 3.43 3.48 3.50 -1.97% -6.95%
2018 Grudzień 3.48 3.60 3.48 3.55 3.53 2.01% -5.08%
2019 Styczeń 3.55 3.66 3.55 3.61 3.59 1.69% -3.48%
2019 Luty 3.61 3.68 3.58 3.63 3.63 0.55% -2.94%
2019 Marzec 3.63 3.68 3.58 3.63 3.63 0.00% -2.94%
2019 Kwiecień 3.63 3.69 3.59 3.64 3.64 0.28% -2.67%
2019 Maj 3.64 3.71 3.61 3.66 3.66 0.55% -2.14%
2019 Czerwiec 3.66 3.79 3.66 3.73 3.71 1.91% -0.27%