27.02.2021. Ethereum kurs dziś.

Kurs Ethereum 5210.24 zł za 1 monetę. Dzisiejszy zakres: 5205.73 - 5495.21. Wczorajszy kurs 5414.50 Rs. Zmiana -204.26 zł, -3.77%.

Przelicznik Ethereum

=

Bitcoin prognozy.

Prognoza Ethereum na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza Ethereum w tabeli.

Data Dzień Min. Maks. Kurs
01.03 poniedziałek 5033 5791 5412
02.03 wtorek 5075 5839 5457
03.03 środa 4537 5219 4878
04.03 czwartek 4801 5523 5162
05.03 piątek 4274 4918 4596
08.03 poniedziałek 3972 4570 4271
09.03 wtorek 3890 4476 4183
10.03 środa 3873 4457 4165
11.03 czwartek 3901 4489 4195
12.03 piątek 4014 4618 4316
15.03 poniedziałek 4254 4894 4574
16.03 wtorek 4230 4866 4548
17.03 środa 4167 4795 4481
18.03 czwartek 4086 4702 4394
19.03 piątek 4022 4628 4325
22.03 poniedziałek 4130 4752 4441
23.03 wtorek 4342 4996 4669
24.03 środa 4183 4813 4498
25.03 czwartek 4247 4887 4567
26.03 piątek 4676 5380 5028
29.03 poniedziałek 4410 5074 4742
30.03 wtorek 4289 4935 4612
31.03 środa 4611 5305 4958
01.04 czwartek 4436 5104 4770

Prognoza kursu Ethereum w poniedziałek 1 marca: kurs 5412 zł, maksymalny kurs 5791 i minimal 5033. Kurs Ethereum prognoza we wtorek 2 marca: kurs 5457 zł, maksymalny kurs 5839 i minimal 5075. Prognoza kursu Ethereum w środę 3 marca: kurs 4878 zł, maksymalny kurs 5219 i minimal 4537. Kurs Ethereum prognoza w czwartek 4 marca: kurs 5162 zł, maksymalny kurs 5523 i minimal 4801. Prognoza kursu Ethereum w piątek 5 marca: kurs 4596 zł, maksymalny kurs 4918 i minimal 4274.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs Ethereum prognoza w poniedziałek 8 marca: kurs 4271 zł, maksymalny kurs 4570 i minimal 3972. Prognoza kursu Ethereum we wtorek 9 marca: kurs 4183 zł, maksymalny kurs 4476 i minimal 3890. Kurs Ethereum prognoza w środę 10 marca: kurs 4165 zł, maksymalny kurs 4457 i minimal 3873. Prognoza kursu Ethereum w czwartek 11 marca: kurs 4195 zł, maksymalny kurs 4489 i minimal 3901. Kurs Ethereum prognoza w piątek 12 marca: kurs 4316 zł, maksymalny kurs 4618 i minimal 4014.

Bitcoin Cash prognozy.

Prognoza kursu funta.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu Ethereum w poniedziałek 15 marca: kurs 4574 zł, maksymalny kurs 4894 i minimal 4254. Kurs Ethereum prognoza we wtorek 16 marca: kurs 4548 zł, maksymalny kurs 4866 i minimal 4230. Prognoza kursu Ethereum w środę 17 marca: kurs 4481 zł, maksymalny kurs 4795 i minimal 4167. Kurs Ethereum prognoza w czwartek 18 marca: kurs 4394 zł, maksymalny kurs 4702 i minimal 4086. Prognoza kursu Ethereum w piątek 19 marca: kurs 4325 zł, maksymalny kurs 4628 i minimal 4022.

Po upływie 3 tygodni. Kurs Ethereum prognoza w poniedziałek 22 marca: kurs 4441 zł, maksymalny kurs 4752 i minimal 4130. Prognoza kursu Ethereum we wtorek 23 marca: kurs 4669 zł, maksymalny kurs 4996 i minimal 4342. Kurs Ethereum prognoza w środę 24 marca: kurs 4498 zł, maksymalny kurs 4813 i minimal 4183. Prognoza kursu Ethereum w czwartek 25 marca: kurs 4567 zł, maksymalny kurs 4887 i minimal 4247. Kurs Ethereum prognoza w piątek 26 marca: kurs 5028 zł, maksymalny kurs 5380 i minimal 4676.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu Ethereum w poniedziałek 29 marca: kurs 4742 zł, maksymalny kurs 5074 i minimal 4410. Kurs Ethereum prognoza we wtorek 30 marca: kurs 4612 zł, maksymalny kurs 4935 i minimal 4289.

Prognoza Ethereum na 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025.

Miesiąc Мin-Maks Koniec Mies,% Suma,%
2021
Luty 4772-7379 5469 14.6% 15%
Marzec 5086-5852 5469 0.0% 15%
Kwiecień 5469-6788 6344 16.0% 33%
Maj 6344-7874 7359 16.0% 54%
Czerwiec 7359-9134 8536 16.0% 79%
Lipiec 8536-10155 9491 11.2% 99%
Sierpień 7549-9491 8117 -14.5% 70%
Wrzesień 8117-10075 9416 16.0% 97%
Październik 9416-11688 10923 16.0% 129%
Listopad 9819-11297 10558 -3.3% 121%
Grudzień 10558-12193 11395 7.9% 139%
2022
Styczeń 11395-14143 13218 16.0% 177%
Luty 10326-13218 11103 -16.0% 133%
Marzec 11103-13781 12879 16.0% 170%
Kwiecień 12879-15986 14940 16.0% 213%
Maj 11672-14940 12550 -16.0% 163%
Czerwiec 9899-12550 10644 -15.2% 123%
Lipiec 9493-10923 10208 -4.1% 114%
Sierpień 10076-11592 10834 6.1% 127%
Wrzesień 8464-10834 9101 -16.0% 91%
Październik 7110-9101 7645 -16.0% 60%
Listopad 7645-9489 8868 16.0% 86%
Grudzień 8868-10992 10273 15.8% 115%
2023
Styczeń 9898-11388 10643 3.6% 123%
Luty 10643-13210 12346 16.0% 159%

Miesiąc Мin-Maks Koniec Mies,% Suma,%
2023 Continuation
Marzec 9645-12346 10371 -16.0% 117%
Kwiecień 10371-12872 12030 16.0% 152%
Maj 9398-12030 10105 -16.0% 112%
Czerwiec 8319-10105 8945 -11.5% 87%
Lipiec 6988-8945 7514 -16.0% 57%
Sierpień 5870-7514 6312 -16.0% 32%
Wrzesień 5466-6312 5877 -6.9% 23%
Październik 4591-5877 4937 -16.0% 3%
Listopad 4161-4937 4474 -9.4% -6%
Grudzień 4474-5553 5190 16.0% 9%
2024
Styczeń 4055-5190 4360 -16.0% -9%
Luty 3406-4360 3662 -16.0% -23%
Marzec 3662-4545 4248 16.0% -11%
Kwiecień 4248-5273 4928 16.0% 3%
Maj 4928-6116 5716 16.0% 20%
Czerwiec 5307-6105 5706 -0.2% 20%
Lipiec 4457-5706 4793 -16.0% 0%
Sierpień 4793-5949 5560 16.0% 17%
Wrzesień 4343-5560 4670 -16.0% -2%
Październik 4670-5796 5417 16.0% 14%
Listopad 5417-6724 6284 16.0% 32%
Grudzień 6284-7799 7289 16.0% 53%
2025
Styczeń 7289-9047 8455 16.0% 77%
Luty 8455-10495 9808 16.0% 106%
Marzec 9808-12173 11377 16.0% 138%

Prognoza kursu Ethereum na Luty 2021. Kurs na początek miesiąca 4772 złote. Maksymalny kurs 7379 i minimalny kurs 4772. Prognoza średniego kursu 5598. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 5469, zmiana w Luty 14.6%.

Kurs Ethereum prognoza na Marzec 2021. Kurs na początek miesiąca 5469 złote. Maksymalny kurs 5852 i minimalny kurs 5086. Prognoza średniego kursu 5469. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 5469, zmiana w Marzec 0.0%.

Prognoza kursu Ethereum na Kwiecień 2021. Kurs na początek miesiąca 5469 złote. Maksymalny kurs 6788 i minimalny kurs 5469. Prognoza średniego kursu 6018. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 6344, zmiana w Kwiecień 16.0%.

Kurs Ethereum prognoza na Maj 2021. Kurs na początek miesiąca 6344 złote. Maksymalny kurs 7874 i minimalny kurs 6344. Prognoza średniego kursu 6980. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 7359, zmiana w Maj 16.0%.

Prognoza kursu Ethereum na Czerwiec 2021. Kurs na początek miesiąca 7359 złote. Maksymalny kurs 9134 i minimalny kurs 7359. Prognoza średniego kursu 8097. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 8536, zmiana w Czerwiec 16.0%.

Prognoza kursu franka.

Ripple prognozy.

Kurs Ethereum prognoza na Lipiec 2021. Kurs na początek miesiąca 8536 złote. Maksymalny kurs 10155 i minimalny kurs 8536. Prognoza średniego kursu 9180. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 9491, zmiana w Lipiec 11.2%.

Prognoza kursu Ethereum na Sierpień 2021. Kurs na początek miesiąca 9491 złote. Maksymalny kurs 9491 i minimalny kurs 7549. Prognoza średniego kursu 8662. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 8117, zmiana w Sierpień -14.5%.

Kurs Ethereum prognoza na Wrzesień 2021. Kurs na początek miesiąca 8117 złote. Maksymalny kurs 10075 i minimalny kurs 8117. Prognoza średniego kursu 8931. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 9416, zmiana w Wrzesień 16.0%.

Prognoza kursu Ethereum na Październik 2021. Kurs na początek miesiąca 9416 złote. Maksymalny kurs 11688 i minimalny kurs 9416. Prognoza średniego kursu 10361. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 10923, zmiana w Październik 16.0%.

Kurs Ethereum prognoza na Listopad 2021. Kurs na początek miesiąca 10923 złote. Maksymalny kurs 11297 i minimalny kurs 9819. Prognoza średniego kursu 10649. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 10558, zmiana w Listopad -3.3%.

Prognoza kursu Ethereum na Grudzień 2021. Kurs na początek miesiąca 10558 złote. Maksymalny kurs 12193 i minimalny kurs 10558. Prognoza średniego kursu 11176. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 11395, zmiana w Grudzień 7.9%.

Kurs Ethereum prognoza na Styczeń 2022. Kurs na początek miesiąca 11395 złote. Maksymalny kurs 14143 i minimalny kurs 11395. Prognoza średniego kursu 12538. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 13218, zmiana w Styczeń 16.0%.

Prognoza kursu Ethereum na Luty 2022. Kurs na początek miesiąca 13218 złote. Maksymalny kurs 13218 i minimalny kurs 10326. Prognoza średniego kursu 11966. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 11103, zmiana w Luty -16.0%.

Czytaj więcej

Kurs Ethereum prognoza na Marzec 2023. Kurs na początek miesiąca 12346 złote. Maksymalny kurs 12346 i minimalny kurs 9645. Prognoza średniego kursu 11177. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 10371, zmiana w Marzec -16.0%.

Czytaj więcej