10.12.2016. Prognoza euro dla tego miesiąca i latach 2016-2017.

Prognoza euro na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza kursu euro w poniedziałek 12 grudnia: kurs euro 4.43 złotych, maksymalny kurs 4.50, minimal 4.36. Kurs euro prognoza we wtorek 13 grudnia: kurs euro 4.42 złotych, maksymalny kurs 4.49, minimal 4.35. Prognoza kursu euro w środę 14 grudnia: kurs euro 4.37 złotych, maksymalny kurs 4.44, minimal 4.30. Kurs euro prognoza w czwartek 15 grudnia: kurs euro 4.38 złotych, maksymalny kurs 4.45, minimal 4.31. Prognoza kursu euro w piątek 16 grudnia: kurs euro 4.41 złotych, maksymalny kurs 4.48, minimal 4.34.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro prognoza w poniedziałek 19 grudnia: kurs euro 4.43 złotych, maksymalny kurs 4.50, minimal 4.36. Prognoza kursu euro we wtorek 20 grudnia: kurs euro 4.44 złotych, maksymalny kurs 4.51, minimal 4.37. Kurs euro prognoza w środę 21 grudnia: kurs euro 4.46 złotych, maksymalny kurs 4.53, minimal 4.39. Prognoza kursu euro w czwartek 22 grudnia: kurs euro 4.44 złotych, maksymalny kurs 4.51, minimal 4.37. Kurs euro prognoza w piątek 23 grudnia: kurs euro 4.46 złotych, maksymalny kurs 4.53, minimal 4.39.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu euro w poniedziałek 26 grudnia: kurs euro 4.42 złotych, maksymalny kurs 4.49, minimal 4.35. Kurs euro prognoza we wtorek 27 grudnia: kurs euro 4.43 złotych, maksymalny kurs 4.50, minimal 4.36. Prognoza kursu euro w środę 28 grudnia: kurs euro 4.44 złotych, maksymalny kurs 4.51, minimal 4.37. Kurs euro prognoza w czwartek 29 grudnia: kurs euro 4.46 złotych, maksymalny kurs 4.53, minimal 4.39. Prognoza kursu euro w piątek 30 grudnia: kurs euro 4.46 złotych, maksymalny kurs 4.53, minimal 4.39.

Prognoza kursu DOLARA na 2016-2018.

Euro w czasie rzeczywistym.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro prognoza w poniedziałek 2 stycznia: kurs euro 4.54 złotych, maksymalny kurs 4.61, minimal 4.47. Prognoza kursu euro we wtorek 3 stycznia: kurs euro 4.54 złotych, maksymalny kurs 4.61, minimal 4.47. Kurs euro prognoza w środę 4 stycznia: kurs euro 4.55 złotych, maksymalny kurs 4.62, minimal 4.48. Prognoza kursu euro w czwartek 5 stycznia: kurs euro 4.56 złotych, maksymalny kurs 4.63, minimal 4.49. Kurs euro prognoza w piątek 6 stycznia: kurs euro 4.56 złotych, maksymalny kurs 4.63, minimal 4.49.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu euro w poniedziałek 9 stycznia: kurs euro 4.56 złotych, maksymalny kurs 4.63, minimal 4.49. Kurs euro prognoza we wtorek 10 stycznia: kurs euro 4.56 złotych, maksymalny kurs 4.63, minimal 4.49.

Prognoza euro w tabeli.

Randka Dzień Kurs Maks. Min.
12.12 poniedziałek 4.43 4.50 4.36
13.12 wtorek 4.42 4.49 4.35
14.12 środa 4.37 4.44 4.30
15.12 czwartek 4.38 4.45 4.31
16.12 piątek 4.41 4.48 4.34
19.12 poniedziałek 4.43 4.50 4.36
20.12 wtorek 4.44 4.51 4.37
21.12 środa 4.46 4.53 4.39
22.12 czwartek 4.44 4.51 4.37
23.12 piątek 4.46 4.53 4.39
26.12 poniedziałek 4.42 4.49 4.35
27.12 wtorek 4.43 4.50 4.36
28.12 środa 4.44 4.51 4.37
29.12 czwartek 4.46 4.53 4.39
30.12 piątek 4.46 4.53 4.39
02.01 poniedziałek 4.54 4.61 4.47
03.01 wtorek 4.54 4.61 4.47
04.01 środa 4.55 4.62 4.48
05.01 czwartek 4.56 4.63 4.49
06.01 piątek 4.56 4.63 4.49
09.01 poniedziałek 4.56 4.63 4.49
10.01 wtorek 4.56 4.63 4.49
11.01 środa 4.54 4.61 4.47
12.01 czwartek 4.53 4.60 4.46

Prognoza kursu euro według miesięcy na 2016-2017

Kurs euro prognoza na Grudzień 2016.
Kurs na początek miesiąca 4.46 złote. Maksymalny kurs 4.55, minimalny kurs 4.34. Prognoza średniego kursu euro 4.45. Prognoza kursu euro na koniec miesiąca 4.46, zmiana w Grudzień 0.00%.

Prognoza kursu euro na Styczeń 2017.
Kurs na początek miesiąca 4.46 złote. Maksymalny kurs 4.56, minimalny kurs 4.42. Prognoza średniego kursu euro 4.48. Prognoza kursu euro na koniec miesiąca 4.49, zmiana w Styczeń 0.67%.

Kurs euro prognoza na Luty 2017.
Kurs na początek miesiąca 4.49 złote. Maksymalny kurs 4.65, minimalny kurs 4.49. Prognoza średniego kursu euro 4.55. Prognoza kursu euro na koniec miesiąca 4.58, zmiana w Luty 2.00%.

Prognoza kursu euro na Marzec 2017.
Kurs na początek miesiąca 4.58 złote. Maksymalny kurs 4.60, minimalny kurs 4.46. Prognoza średniego kursu euro 4.54. Prognoza kursu euro na koniec miesiąca 4.53, zmiana w Marzec -1.09%.

Kurs euro prognoza na Kwiecień 2017.
Kurs na początek miesiąca 4.53 złote. Maksymalny kurs 4.61, minimalny kurs 4.47. Prognoza średniego kursu euro 4.54. Prognoza kursu euro na koniec miesiąca 4.54, zmiana w Kwiecień 0.22%.

Prognoza kursu euro na Maj 2017.
Kurs na początek miesiąca 4.54 złote. Maksymalny kurs 4.58, minimalny kurs 4.44. Prognoza średniego kursu euro 4.52. Prognoza kursu euro na koniec miesiąca 4.51, zmiana w Maj -0.66%.

Kurs euro prognoza na Czerwiec 2017.
Kurs na początek miesiąca 4.51 złote. Maksymalny kurs 4.58, minimalny kurs 4.44. Prognoza średniego kursu euro 4.51. Prognoza kursu euro na koniec miesiąca 4.51, zmiana w Czerwiec 0.00%.

Prognoza kursu euro na Lipiec 2017.
Kurs na początek miesiąca 4.51 złote. Maksymalny kurs 4.60, minimalny kurs 4.46. Prognoza średniego kursu euro 4.53. Prognoza kursu euro na koniec miesiąca 4.53, zmiana w Lipiec 0.44%.

Prognoza kursu FUNTA na 2016-2018.

EUR USD Prognoza na 2016-2018.

Kurs euro prognoza na Sierpień 2017.
Kurs na początek miesiąca 4.53 złote. Maksymalny kurs 4.69, minimalny kurs 4.53. Prognoza średniego kursu euro 4.59. Prognoza kursu euro na koniec miesiąca 4.62, zmiana w Sierpień 1.99%.

Prognoza kursu euro na Wrzesień 2017.
Kurs na początek miesiąca 4.62 złote. Maksymalny kurs 4.62, minimalny kurs 4.46. Prognoza średniego kursu euro 4.56. Prognoza kursu euro na koniec miesiąca 4.53, zmiana w Wrzesień -1.95%.

Kurs euro prognoza na Październik 2017.
Kurs na początek miesiąca 4.53 złote. Maksymalny kurs 4.53, minimalny kurs 4.39. Prognoza średniego kursu euro 4.48. Prognoza kursu euro na koniec miesiąca 4.46, zmiana w Październik -1.55%.

Prognoza euro na 2016-2017 w tabeli.

Rok Miesiąc Początek Maks. Мin. Koniec Średnie MiesZmi,% SumaZmi,%
2016 Grudzień 4.46 4.55 4.34 4.46 4.45 0.00% 0.00%
2017 Styczeń 4.46 4.56 4.42 4.49 4.48 0.67% 0.67%
2017 Luty 4.49 4.65 4.49 4.58 4.55 2.00% 2.69%
2017 Marzec 4.58 4.60 4.46 4.53 4.54 -1.09% 1.57%
2017 Kwiecień 4.53 4.61 4.47 4.54 4.54 0.22% 1.79%
2017 Maj 4.54 4.58 4.44 4.51 4.52 -0.66% 1.12%
2017 Czerwiec 4.51 4.58 4.44 4.51 4.51 0.00% 1.12%
2017 Lipiec 4.51 4.60 4.46 4.53 4.53 0.44% 1.57%
2017 Sierpień 4.53 4.69 4.53 4.62 4.59 1.99% 3.59%
2017 Wrzesień 4.62 4.62 4.46 4.53 4.56 -1.95% 1.57%
2017 Październik 4.53 4.53 4.39 4.46 4.48 -1.55% 0.00%
2017 Listopad 4.46 4.62 4.46 4.55 4.52 2.02% 2.02%
2017 Grudzień 4.55 4.62 4.48 4.55 4.55 0.00% 2.02%
2018 Styczeń 4.55 4.63 4.49 4.56 4.56 0.22% 2.24%
2018 Luty 4.56 4.63 4.49 4.56 4.56 0.00% 2.24%
2018 Marzec 4.56 4.64 4.50 4.57 4.57 0.22% 2.47%
2018 Kwiecień 4.57 4.73 4.57 4.66 4.63 1.97% 4.48%
2018 Maj 4.66 4.68 4.54 4.61 4.62 -1.07% 3.36%
2018 Czerwiec 4.61 4.77 4.61 4.70 4.67 1.95% 5.38%
2018 Lipiec 4.70 4.86 4.70 4.79 4.76 1.91% 7.40%
2018 Sierpień 4.79 4.81 4.67 4.74 4.75 -1.04% 6.28%
2018 Wrzesień 4.74 4.74 4.58 4.65 4.68 -1.90% 4.26%
2018 Październik 4.65 4.69 4.55 4.62 4.63 -0.65% 3.59%
2018 Listopad 4.62 4.62 4.46 4.53 4.56 -1.95% 1.57%
2018 Grudzień 4.53 4.69 4.53 4.62 4.59 1.99% 3.59%