19.08.2017. Prognoza euro dla tego miesiąca i latach 2017-2018.

Prognoza euro na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza kursu euro w poniedziałek 21 sierpnia: kurs euro 4.27 złotych, maksymalny kurs 4.33, minimal 4.21. Kurs euro prognoza we wtorek 22 sierpnia: kurs euro 4.28 złotych, maksymalny kurs 4.34, minimal 4.22. Prognoza kursu euro w środę 23 sierpnia: kurs euro 4.26 złotych, maksymalny kurs 4.32, minimal 4.20. Kurs euro prognoza w czwartek 24 sierpnia: kurs euro 4.26 złotych, maksymalny kurs 4.32, minimal 4.20. Prognoza kursu euro w piątek 25 sierpnia: kurs euro 4.26 złotych, maksymalny kurs 4.32, minimal 4.20.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro prognoza w poniedziałek 28 sierpnia: kurs euro 4.27 złotych, maksymalny kurs 4.33, minimal 4.21. Prognoza kursu euro we wtorek 29 sierpnia: kurs euro 4.28 złotych, maksymalny kurs 4.34, minimal 4.22. Kurs euro prognoza w środę 30 sierpnia: kurs euro 4.29 złotych, maksymalny kurs 4.35, minimal 4.23. Prognoza kursu euro w czwartek 31 sierpnia: kurs euro 4.30 złotych, maksymalny kurs 4.36, minimal 4.24. Kurs euro prognoza w piątek 1 września: kurs euro 4.31 złotych, maksymalny kurs 4.37, minimal 4.25.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu euro w poniedziałek 4 września: kurs euro 4.31 złotych, maksymalny kurs 4.37, minimal 4.25. Kurs euro prognoza we wtorek 5 września: kurs euro 4.29 złotych, maksymalny kurs 4.35, minimal 4.23. Prognoza kursu euro w środę 6 września: kurs euro 4.29 złotych, maksymalny kurs 4.35, minimal 4.23. Kurs euro prognoza w czwartek 7 września: kurs euro 4.29 złotych, maksymalny kurs 4.35, minimal 4.23. Prognoza kursu euro w piątek 8 września: kurs euro 4.29 złotych, maksymalny kurs 4.35, minimal 4.23.

Prognoza kursu DOLARA na 2017-2018.

Euro w czasie rzeczywistym.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro prognoza w poniedziałek 11 września: kurs euro 4.29 złotych, maksymalny kurs 4.35, minimal 4.23. Prognoza kursu euro we wtorek 12 września: kurs euro 4.29 złotych, maksymalny kurs 4.35, minimal 4.23. Kurs euro prognoza w środę 13 września: kurs euro 4.28 złotych, maksymalny kurs 4.34, minimal 4.22. Prognoza kursu euro w czwartek 14 września: kurs euro 4.28 złotych, maksymalny kurs 4.34, minimal 4.22. Kurs euro prognoza w piątek 15 września: kurs euro 4.28 złotych, maksymalny kurs 4.34, minimal 4.22.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu euro w poniedziałek 18 września: kurs euro 4.33 złotych, maksymalny kurs 4.39, minimal 4.27. Kurs euro prognoza we wtorek 19 września: kurs euro 4.34 złotych, maksymalny kurs 4.41, minimal 4.27.

Prognoza euro w tabeli.

Randka Dzień Kurs Maks. Min.
21.08 poniedziałek 4.27 4.33 4.21
22.08 wtorek 4.28 4.34 4.22
23.08 środa 4.26 4.32 4.20
24.08 czwartek 4.26 4.32 4.20
25.08 piątek 4.26 4.32 4.20
28.08 poniedziałek 4.27 4.33 4.21
29.08 wtorek 4.28 4.34 4.22
30.08 środa 4.29 4.35 4.23
31.08 czwartek 4.30 4.36 4.24
01.09 piątek 4.31 4.37 4.25
04.09 poniedziałek 4.31 4.37 4.25
05.09 wtorek 4.29 4.35 4.23
06.09 środa 4.29 4.35 4.23
07.09 czwartek 4.29 4.35 4.23
08.09 piątek 4.29 4.35 4.23
11.09 poniedziałek 4.29 4.35 4.23
12.09 wtorek 4.29 4.35 4.23
13.09 środa 4.28 4.34 4.22
14.09 czwartek 4.28 4.34 4.22
15.09 piątek 4.28 4.34 4.22
18.09 poniedziałek 4.33 4.39 4.27
19.09 wtorek 4.34 4.41 4.27
20.09 środa 4.35 4.42 4.28
21.09 czwartek 4.35 4.42 4.28

Prognoza kursu euro według miesięcy na 2017-2018

Kurs euro prognoza na Sierpień 2017.
Kurs na początek miesiąca 4.25 złote. Maksymalny kurs 4.36, minimalny kurs 4.17. Prognoza średniego kursu euro 4.27. Prognoza kursu euro na koniec miesiąca 4.30, zmiana w Sierpień 1.18%.

Prognoza kursu euro na Wrzesień 2017.
Kurs na początek miesiąca 4.30 złote. Maksymalny kurs 4.39, minimalny kurs 4.27. Prognoza średniego kursu euro 4.32. Prognoza kursu euro na koniec miesiąca 4.33, zmiana w Wrzesień 0.70%.

Kurs euro prognoza na Październik 2017.
Kurs na początek miesiąca 4.33 złote. Maksymalny kurs 4.43, minimalny kurs 4.29. Prognoza średniego kursu euro 4.35. Prognoza kursu euro na koniec miesiąca 4.36, zmiana w Październik 0.69%.

Prognoza kursu euro na Listopad 2017.
Kurs na początek miesiąca 4.36 złote. Maksymalny kurs 4.47, minimalny kurs 4.33. Prognoza średniego kursu euro 4.39. Prognoza kursu euro na koniec miesiąca 4.40, zmiana w Listopad 0.92%.

Kurs euro prognoza na Grudzień 2017.
Kurs na początek miesiąca 4.40 złote. Maksymalny kurs 4.44, minimalny kurs 4.30. Prognoza średniego kursu euro 4.38. Prognoza kursu euro na koniec miesiąca 4.37, zmiana w Grudzień -0.68%.

Prognoza kursu euro na Styczeń 2018.
Kurs na początek miesiąca 4.37 złote. Maksymalny kurs 4.44, minimalny kurs 4.30. Prognoza średniego kursu euro 4.37. Prognoza kursu euro na koniec miesiąca 4.37, zmiana w Styczeń 0.00%.

Kurs euro prognoza na Luty 2018.
Kurs na początek miesiąca 4.37 złote. Maksymalny kurs 4.37, minimalny kurs 4.24. Prognoza średniego kursu euro 4.32. Prognoza kursu euro na koniec miesiąca 4.30, zmiana w Luty -1.60%.

Prognoza kursu euro na Marzec 2018.
Kurs na początek miesiąca 4.30 złote. Maksymalny kurs 4.34, minimalny kurs 4.22. Prognoza średniego kursu euro 4.29. Prognoza kursu euro na koniec miesiąca 4.28, zmiana w Marzec -0.47%.

Prognoza kursu FUNTA na 2017-2018.

EUR USD Prognoza na 2017-2018.

Kurs euro prognoza na Kwiecień 2018.
Kurs na początek miesiąca 4.28 złote. Maksymalny kurs 4.28, minimalny kurs 4.13. Prognoza średniego kursu euro 4.22. Prognoza kursu euro na koniec miesiąca 4.19, zmiana w Kwiecień -2.10%.

Prognoza kursu euro na Maj 2018.
Kurs na początek miesiąca 4.19 złote. Maksymalny kurs 4.33, minimalny kurs 4.19. Prognoza średniego kursu euro 4.25. Prognoza kursu euro na koniec miesiąca 4.27, zmiana w Maj 1.91%.

Kurs euro prognoza na Czerwiec 2018.
Kurs na początek miesiąca 4.27 złote. Maksymalny kurs 4.28, minimalny kurs 4.16. Prognoza średniego kursu euro 4.23. Prognoza kursu euro na koniec miesiąca 4.22, zmiana w Czerwiec -1.17%.

Prognoza euro na 2017-2018 w tabeli.

Rok Miesiąc Początek Maks. Мin. Koniec Średnie MiesZmi,% SumaZmi,%
2017 Sierpień 4.25 4.36 4.17 4.30 4.27 1.18% 1.18%
2017 Wrzesień 4.30 4.39 4.27 4.33 4.32 0.70% 1.88%
2017 Październik 4.33 4.43 4.29 4.36 4.35 0.69% 2.59%
2017 Listopad 4.36 4.47 4.33 4.40 4.39 0.92% 3.53%
2017 Grudzień 4.40 4.44 4.30 4.37 4.38 -0.68% 2.82%
2018 Styczeń 4.37 4.44 4.30 4.37 4.37 0.00% 2.82%
2018 Luty 4.37 4.37 4.24 4.30 4.32 -1.60% 1.18%
2018 Marzec 4.30 4.34 4.22 4.28 4.29 -0.47% 0.71%
2018 Kwiecień 4.28 4.28 4.13 4.19 4.22 -2.10% -1.41%
2018 Maj 4.19 4.33 4.19 4.27 4.25 1.91% 0.47%
2018 Czerwiec 4.27 4.28 4.16 4.22 4.23 -1.17% -0.71%
2018 Lipiec 4.22 4.28 4.16 4.22 4.22 0.00% -0.71%
2018 Sierpień 4.22 4.25 4.13 4.19 4.20 -0.71% -1.41%
2018 Wrzesień 4.19 4.25 4.13 4.19 4.19 0.00% -1.41%
2018 Październik 4.19 4.27 4.15 4.21 4.21 0.48% -0.94%
2018 Listopad 4.21 4.35 4.21 4.29 4.27 1.90% 0.94%
2018 Grudzień 4.29 4.29 4.14 4.20 4.23 -2.10% -1.18%
2019 Styczeń 4.20 4.20 4.07 4.13 4.15 -1.67% -2.82%
2019 Luty 4.13 4.27 4.13 4.21 4.19 1.94% -0.94%
2019 Marzec 4.21 4.27 4.15 4.21 4.21 0.00% -0.94%
2019 Kwiecień 4.21 4.28 4.16 4.22 4.22 0.24% -0.71%
2019 Maj 4.22 4.28 4.16 4.22 4.22 0.00% -0.71%
2019 Czerwiec 4.22 4.29 4.17 4.23 4.23 0.24% -0.47%
2019 Lipiec 4.23 4.37 4.23 4.31 4.29 1.89% 1.41%
2019 Sierpień 4.31 4.33 4.21 4.27 4.28 -0.93% 0.47%