21.06.2018. Prognoza franka dla tego miesiąca i latach 2018-2019.

Prognoza franka na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza kursu franka w piątek 22 czerwca: kurs franka 3.78 złotych, maksymalny kurs 3.84, minimal 3.72. Kurs franka prognoza w poniedziałek 25 czerwca: kurs franka 3.78 złotych, maksymalny kurs 3.84, minimal 3.72. Prognoza kursu franka we wtorek 26 czerwca: kurs franka 3.80 złotych, maksymalny kurs 3.86, minimal 3.74. Kurs franka prognoza w środę 27 czerwca: kurs franka 3.82 złotych, maksymalny kurs 3.88, minimal 3.76. Prognoza kursu franka w czwartek 28 czerwca: kurs franka 3.81 złotych, maksymalny kurs 3.87, minimal 3.75.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs franka prognoza w piątek 29 czerwca: kurs franka 3.84 złotych, maksymalny kurs 3.90, minimal 3.78. Prognoza kursu franka w poniedziałek 2 lipca: kurs franka 3.83 złotych, maksymalny kurs 3.89, minimal 3.77. Kurs franka prognoza we wtorek 3 lipca: kurs franka 3.85 złotych, maksymalny kurs 3.91, minimal 3.79. Prognoza kursu franka w środę 4 lipca: kurs franka 3.83 złotych, maksymalny kurs 3.89, minimal 3.77. Kurs franka prognoza w czwartek 5 lipca: kurs franka 3.82 złotych, maksymalny kurs 3.88, minimal 3.76.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu franka w piątek 6 lipca: kurs franka 3.85 złotych, maksymalny kurs 3.91, minimal 3.79. Kurs franka prognoza w poniedziałek 9 lipca: kurs franka 3.81 złotych, maksymalny kurs 3.87, minimal 3.75. Prognoza kursu franka we wtorek 10 lipca: kurs franka 3.82 złotych, maksymalny kurs 3.88, minimal 3.76. Kurs franka prognoza w środę 11 lipca: kurs franka 3.78 złotych, maksymalny kurs 3.84, minimal 3.72. Prognoza kursu franka w czwartek 12 lipca: kurs franka 3.77 złotych, maksymalny kurs 3.83, minimal 3.71.

Bitcoin prognozy.

Prognoza DOLARA.

Po upływie 3 tygodni. Kurs franka prognoza w piątek 13 lipca: kurs franka 3.78 złotych, maksymalny kurs 3.84, minimal 3.72. Prognoza kursu franka w poniedziałek 16 lipca: kurs franka 3.72 złotych, maksymalny kurs 3.78, minimal 3.66. Kurs franka prognoza we wtorek 17 lipca: kurs franka 3.79 złotych, maksymalny kurs 3.85, minimal 3.73. Prognoza kursu franka w środę 18 lipca: kurs franka 3.77 złotych, maksymalny kurs 3.83, minimal 3.71. Kurs franka prognoza w czwartek 19 lipca: kurs franka 3.80 złotych, maksymalny kurs 3.86, minimal 3.74.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu franka w piątek 20 lipca: kurs franka 3.81 złotych, maksymalny kurs 3.87, minimal 3.75. Kurs franka prognoza w poniedziałek 23 lipca: kurs franka 3.84 złotych, maksymalny kurs 3.90, minimal 3.78.

Prognoza franke w tabeli.

Randka Dzień Kurs Maks. Min.
22.06 piątek 3.78 3.84 3.72
25.06 poniedziałek 3.78 3.84 3.72
26.06 wtorek 3.80 3.86 3.74
27.06 środa 3.82 3.88 3.76
28.06 czwartek 3.81 3.87 3.75
29.06 piątek 3.84 3.90 3.78
02.07 poniedziałek 3.83 3.89 3.77
03.07 wtorek 3.85 3.91 3.79
04.07 środa 3.83 3.89 3.77
05.07 czwartek 3.82 3.88 3.76
06.07 piątek 3.85 3.91 3.79
09.07 poniedziałek 3.81 3.87 3.75
10.07 wtorek 3.82 3.88 3.76
11.07 środa 3.78 3.84 3.72
12.07 czwartek 3.77 3.83 3.71
13.07 piątek 3.78 3.84 3.72
16.07 poniedziałek 3.72 3.78 3.66
17.07 wtorek 3.79 3.85 3.73
18.07 środa 3.77 3.83 3.71
19.07 czwartek 3.80 3.86 3.74
20.07 piątek 3.81 3.87 3.75
23.07 poniedziałek 3.84 3.90 3.78
24.07 wtorek 3.86 3.92 3.80
25.07 środa 3.85 3.91 3.79

Prognoza kursu franka według miesięcy na 2018-2019

Kurs franka prognoza na Czerwiec 2018.
Kurs na początek miesiąca 3.73 złote. Maksymalny kurs 3.90, minimalny kurs 3.69. Prognoza średniego kursu franka 3.79. Prognoza kursu franka na koniec miesiąca 3.84, zmiana w Czerwiec 2.95%.

Prognoza kursu franka na Lipiec 2018.
Kurs na początek miesiąca 3.84 złote. Maksymalny kurs 3.98, minimalny kurs 3.84. Prognoza średniego kursu franka 3.90. Prognoza kursu franka na koniec miesiąca 3.92, zmiana w Lipiec 2.08%.

Kurs franka prognoza na Sierpień 2018.
Kurs na początek miesiąca 3.92 złote. Maksymalny kurs 4.06, minimalny kurs 3.92. Prognoza średniego kursu franka 3.98. Prognoza kursu franka na koniec miesiąca 4.00, zmiana w Sierpień 2.04%.

Prognoza kursu franka na Wrzesień 2018.
Kurs na początek miesiąca 4.00 złote. Maksymalny kurs 4.06, minimalny kurs 3.94. Prognoza średniego kursu franka 4.00. Prognoza kursu franka na koniec miesiąca 4.00, zmiana w Wrzesień 0.00%.

Kurs franka prognoza na Październik 2018.
Kurs na początek miesiąca 4.00 złote. Maksymalny kurs 4.01, minimalny kurs 3.89. Prognoza średniego kursu franka 3.96. Prognoza kursu franka na koniec miesiąca 3.95, zmiana w Październik -1.25%.

Prognoza kursu franka na Listopad 2018.
Kurs na początek miesiąca 3.95 złote. Maksymalny kurs 4.05, minimalny kurs 3.93. Prognoza średniego kursu franka 3.98. Prognoza kursu franka na koniec miesiąca 3.99, zmiana w Listopad 1.01%.

Kurs franka prognoza na Grudzień 2018.
Kurs na początek miesiąca 3.99 złote. Maksymalny kurs 4.07, minimalny kurs 3.95. Prognoza średniego kursu franka 4.01. Prognoza kursu franka na koniec miesiąca 4.01, zmiana w Grudzień 0.50%.

Prognoza kursu franka na Styczeń 2019.
Kurs na początek miesiąca 4.01 złote. Maksymalny kurs 4.01, minimalny kurs 3.88. Prognoza średniego kursu franka 3.96. Prognoza kursu franka na koniec miesiąca 3.94, zmiana w Styczeń -1.75%.

EUR USD prognoza.

Ripple prognozy.

Kurs franka prognoza na Luty 2019.
Kurs na początek miesiąca 3.94 złote. Maksymalny kurs 3.94, minimalny kurs 3.80. Prognoza średniego kursu franka 3.89. Prognoza kursu franka na koniec miesiąca 3.86, zmiana w Luty -2.03%.

Prognoza kursu franka na Marzec 2019.
Kurs na początek miesiąca 3.86 złote. Maksymalny kurs 3.97, minimalny kurs 3.85. Prognoza średniego kursu franka 3.90. Prognoza kursu franka na koniec miesiąca 3.91, zmiana w Marzec 1.30%.

Kurs franka prognoza na Kwiecień 2019.
Kurs na początek miesiąca 3.91 złote. Maksymalny kurs 3.96, minimalny kurs 3.84. Prognoza średniego kursu franka 3.90. Prognoza kursu franka na koniec miesiąca 3.90, zmiana w Kwiecień -0.26%.

Prognoza franka na 2018-2019 w tabeli.

Rok Miesiąc Początek Maks. Мin. Koniec Średnie MiesZmi,% SumaZmi,%
2018 Czerwiec 3.73 3.90 3.69 3.84 3.79 2.95% 2.95%
2018 Lipiec 3.84 3.98 3.84 3.92 3.90 2.08% 5.09%
2018 Sierpień 3.92 4.06 3.92 4.00 3.98 2.04% 7.24%
2018 Wrzesień 4.00 4.06 3.94 4.00 4.00 0.00% 7.24%
2018 Październik 4.00 4.01 3.89 3.95 3.96 -1.25% 5.90%
2018 Listopad 3.95 4.05 3.93 3.99 3.98 1.01% 6.97%
2018 Grudzień 3.99 4.07 3.95 4.01 4.01 0.50% 7.51%
2019 Styczeń 4.01 4.01 3.88 3.94 3.96 -1.75% 5.63%
2019 Luty 3.94 3.94 3.80 3.86 3.89 -2.03% 3.49%
2019 Marzec 3.86 3.97 3.85 3.91 3.90 1.30% 4.83%
2019 Kwiecień 3.91 3.96 3.84 3.90 3.90 -0.26% 4.56%
2019 Maj 3.90 3.90 3.76 3.82 3.85 -2.05% 2.41%
2019 Czerwiec 3.82 3.89 3.77 3.83 3.83 0.26% 2.68%
2019 Lipiec 3.83 3.85 3.73 3.79 3.80 -1.04% 1.61%
2019 Sierpień 3.79 3.79 3.67 3.73 3.75 -1.58% 0.00%
2019 Wrzesień 3.73 3.73 3.61 3.66 3.68 -1.88% -1.88%
2019 Październik 3.66 3.70 3.60 3.65 3.65 -0.27% -2.14%
2019 Listopad 3.65 3.65 3.53 3.58 3.60 -1.92% -4.02%
2019 Grudzień 3.58 3.70 3.58 3.65 3.63 1.96% -2.14%
2020 Styczeń 3.65 3.71 3.61 3.66 3.66 0.27% -1.88%
2020 Luty 3.66 3.66 3.55 3.60 3.62 -1.64% -3.49%
2020 Marzec 3.60 3.63 3.53 3.58 3.59 -0.56% -4.02%
2020 Kwiecień 3.58 3.70 3.58 3.65 3.63 1.96% -2.14%
2020 Maj 3.65 3.69 3.59 3.64 3.64 -0.27% -2.41%
2020 Czerwiec 3.64 3.77 3.64 3.71 3.69 1.92% -0.54%