15.08.2018. Prognoza franka dla tego miesiąca i latach 2018-2019.

Prognoza franka na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza kursu franka w czwartek 16 sierpnia: kurs franka 3.76 złotych, maksymalny kurs 3.82, minimal 3.70. Kurs franka prognoza w piątek 17 sierpnia: kurs franka 3.78 złotych, maksymalny kurs 3.84, minimal 3.72. Prognoza kursu franka w poniedziałek 20 sierpnia: kurs franka 3.79 złotych, maksymalny kurs 3.85, minimal 3.73. Kurs franka prognoza we wtorek 21 sierpnia: kurs franka 3.81 złotych, maksymalny kurs 3.87, minimal 3.75. Prognoza kursu franka w środę 22 sierpnia: kurs franka 3.86 złotych, maksymalny kurs 3.92, minimal 3.80.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs franka prognoza w czwartek 23 sierpnia: kurs franka 3.90 złotych, maksymalny kurs 3.96, minimal 3.84. Prognoza kursu franka w piątek 24 sierpnia: kurs franka 3.91 złotych, maksymalny kurs 3.97, minimal 3.85. Kurs franka prognoza w poniedziałek 27 sierpnia: kurs franka 3.90 złotych, maksymalny kurs 3.96, minimal 3.84. Prognoza kursu franka we wtorek 28 sierpnia: kurs franka 3.89 złotych, maksymalny kurs 3.95, minimal 3.83. Kurs franka prognoza w środę 29 sierpnia: kurs franka 3.89 złotych, maksymalny kurs 3.95, minimal 3.83.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu franka w czwartek 30 sierpnia: kurs franka 3.91 złotych, maksymalny kurs 3.97, minimal 3.85. Kurs franka prognoza w piątek 31 sierpnia: kurs franka 3.90 złotych, maksymalny kurs 3.96, minimal 3.84. Prognoza kursu franka w poniedziałek 3 września: kurs franka 3.90 złotych, maksymalny kurs 3.96, minimal 3.84. Kurs franka prognoza we wtorek 4 września: kurs franka 3.89 złotych, maksymalny kurs 3.95, minimal 3.83. Prognoza kursu franka w środę 5 września: kurs franka 3.88 złotych, maksymalny kurs 3.94, minimal 3.82.

Bitcoin prognozy.

Prognoza DOLARA.

Po upływie 3 tygodni. Kurs franka prognoza w czwartek 6 września: kurs franka 3.89 złotych, maksymalny kurs 3.95, minimal 3.83. Prognoza kursu franka w piątek 7 września: kurs franka 3.88 złotych, maksymalny kurs 3.94, minimal 3.82. Kurs franka prognoza w poniedziałek 10 września: kurs franka 3.86 złotych, maksymalny kurs 3.92, minimal 3.80. Prognoza kursu franka we wtorek 11 września: kurs franka 3.87 złotych, maksymalny kurs 3.93, minimal 3.81. Kurs franka prognoza w środę 12 września: kurs franka 3.85 złotych, maksymalny kurs 3.91, minimal 3.79.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu franka w czwartek 13 września: kurs franka 3.88 złotych, maksymalny kurs 3.94, minimal 3.82. Kurs franka prognoza w piątek 14 września: kurs franka 3.90 złotych, maksymalny kurs 3.96, minimal 3.84.

Prognoza franke w tabeli.

Randka Dzień Kurs Maks. Min.
16.08 czwartek 3.76 3.82 3.70
17.08 piątek 3.78 3.84 3.72
20.08 poniedziałek 3.79 3.85 3.73
21.08 wtorek 3.81 3.87 3.75
22.08 środa 3.86 3.92 3.80
23.08 czwartek 3.90 3.96 3.84
24.08 piątek 3.91 3.97 3.85
27.08 poniedziałek 3.90 3.96 3.84
28.08 wtorek 3.89 3.95 3.83
29.08 środa 3.89 3.95 3.83
30.08 czwartek 3.91 3.97 3.85
31.08 piątek 3.90 3.96 3.84
03.09 poniedziałek 3.90 3.96 3.84
04.09 wtorek 3.89 3.95 3.83
05.09 środa 3.88 3.94 3.82
06.09 czwartek 3.89 3.95 3.83
07.09 piątek 3.88 3.94 3.82
10.09 poniedziałek 3.86 3.92 3.80
11.09 wtorek 3.87 3.93 3.81
12.09 środa 3.85 3.91 3.79
13.09 czwartek 3.88 3.94 3.82
14.09 piątek 3.90 3.96 3.84
17.09 poniedziałek 3.90 3.96 3.84
18.09 wtorek 3.90 3.96 3.84

Prognoza kursu franka według miesięcy na 2018-2019

Kurs franka prognoza na Sierpień 2018.
Kurs na początek miesiąca 3.68 złote. Maksymalny kurs 3.96, minimalny kurs 3.68. Prognoza średniego kursu franka 3.81. Prognoza kursu franka na koniec miesiąca 3.90, zmiana w Sierpień 5.98%.

Prognoza kursu franka na Wrzesień 2018.
Kurs na początek miesiąca 3.90 złote. Maksymalny kurs 4.04, minimalny kurs 3.90. Prognoza średniego kursu franka 3.96. Prognoza kursu franka na koniec miesiąca 3.98, zmiana w Wrzesień 2.05%.

Kurs franka prognoza na Październik 2018.
Kurs na początek miesiąca 3.98 złote. Maksymalny kurs 3.98, minimalny kurs 3.84. Prognoza średniego kursu franka 3.93. Prognoza kursu franka na koniec miesiąca 3.90, zmiana w Październik -2.01%.

Prognoza kursu franka na Listopad 2018.
Kurs na początek miesiąca 3.90 złote. Maksymalny kurs 4.00, minimalny kurs 3.88. Prognoza średniego kursu franka 3.93. Prognoza kursu franka na koniec miesiąca 3.94, zmiana w Listopad 1.03%.

Kurs franka prognoza na Grudzień 2018.
Kurs na początek miesiąca 3.94 złote. Maksymalny kurs 4.08, minimalny kurs 3.94. Prognoza średniego kursu franka 4.00. Prognoza kursu franka na koniec miesiąca 4.02, zmiana w Grudzień 2.03%.

Prognoza kursu franka na Styczeń 2019.
Kurs na początek miesiąca 4.02 złote. Maksymalny kurs 4.08, minimalny kurs 3.96. Prognoza średniego kursu franka 4.02. Prognoza kursu franka na koniec miesiąca 4.02, zmiana w Styczeń 0.00%.

Kurs franka prognoza na Luty 2019.
Kurs na początek miesiąca 4.02 złote. Maksymalny kurs 4.03, minimalny kurs 3.91. Prognoza średniego kursu franka 3.98. Prognoza kursu franka na koniec miesiąca 3.97, zmiana w Luty -1.24%.

Prognoza kursu franka na Marzec 2019.
Kurs na początek miesiąca 3.97 złote. Maksymalny kurs 4.07, minimalny kurs 3.95. Prognoza średniego kursu franka 4.00. Prognoza kursu franka na koniec miesiąca 4.01, zmiana w Marzec 1.01%.

EUR USD prognoza.

Ripple prognozy.

Kurs franka prognoza na Kwiecień 2019.
Kurs na początek miesiąca 4.01 złote. Maksymalny kurs 4.09, minimalny kurs 3.97. Prognoza średniego kursu franka 4.03. Prognoza kursu franka na koniec miesiąca 4.03, zmiana w Kwiecień 0.50%.

Prognoza kursu franka na Maj 2019.
Kurs na początek miesiąca 4.03 złote. Maksymalny kurs 4.03, minimalny kurs 3.90. Prognoza średniego kursu franka 3.98. Prognoza kursu franka na koniec miesiąca 3.96, zmiana w Maj -1.74%.

Kurs franka prognoza na Czerwiec 2019.
Kurs na początek miesiąca 3.96 złote. Maksymalny kurs 3.96, minimalny kurs 3.82. Prognoza średniego kursu franka 3.91. Prognoza kursu franka na koniec miesiąca 3.88, zmiana w Czerwiec -2.02%.

Prognoza franka na 2018-2019 w tabeli.

Rok Miesiąc Początek Maks. Мin. Koniec Średnie MiesZmi,% SumaZmi,%
2018 Sierpień 3.68 3.96 3.68 3.90 3.81 5.98% 5.98%
2018 Wrzesień 3.90 4.04 3.90 3.98 3.96 2.05% 8.15%
2018 Październik 3.98 3.98 3.84 3.90 3.93 -2.01% 5.98%
2018 Listopad 3.90 4.00 3.88 3.94 3.93 1.03% 7.07%
2018 Grudzień 3.94 4.08 3.94 4.02 4.00 2.03% 9.24%
2019 Styczeń 4.02 4.08 3.96 4.02 4.02 0.00% 9.24%
2019 Luty 4.02 4.03 3.91 3.97 3.98 -1.24% 7.88%
2019 Marzec 3.97 4.07 3.95 4.01 4.00 1.01% 8.97%
2019 Kwiecień 4.01 4.09 3.97 4.03 4.03 0.50% 9.51%
2019 Maj 4.03 4.03 3.90 3.96 3.98 -1.74% 7.61%
2019 Czerwiec 3.96 3.96 3.82 3.88 3.91 -2.02% 5.43%
2019 Lipiec 3.88 3.99 3.87 3.93 3.92 1.29% 6.79%
2019 Sierpień 3.93 3.98 3.86 3.92 3.92 -0.25% 6.52%
2019 Wrzesień 3.92 3.92 3.78 3.84 3.87 -2.04% 4.35%
2019 Październik 3.84 3.91 3.79 3.85 3.85 0.26% 4.62%
2019 Listopad 3.85 3.87 3.75 3.81 3.82 -1.04% 3.53%
2019 Grudzień 3.81 3.81 3.69 3.75 3.77 -1.57% 1.90%
2020 Styczeń 3.75 3.75 3.62 3.68 3.70 -1.87% 0.00%
2020 Luty 3.68 3.73 3.61 3.67 3.67 -0.27% -0.27%
2020 Marzec 3.67 3.67 3.55 3.60 3.62 -1.91% -2.17%
2020 Kwiecień 3.60 3.73 3.60 3.67 3.65 1.94% -0.27%
2020 Maj 3.67 3.74 3.62 3.68 3.68 0.27% 0.00%
2020 Czerwiec 3.68 3.68 3.57 3.62 3.64 -1.63% -1.63%
2020 Lipiec 3.62 3.65 3.55 3.60 3.61 -0.55% -2.17%
2020 Sierpień 3.60 3.73 3.60 3.67 3.65 1.94% -0.27%