28.11.2020. Ripple kurs dziś.

Kurs Ripple 2.0995 zł za 1 monetę. Dzisiejszy zakres: 2.0198 - 2.1578. Wczorajszy kurs 2.1103 Rs. Zmiana -0.0108 zł, -0.51%.

Przelicznik Ripple

=

Bitcoin prognozy.

Prognoza Ripple na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza Ripple w tabeli.

Data Dzień Min. Maks. Kurs
30.11 poniedziałek 2.033 2.339 2.186
01.12 wtorek 1.760 2.026 1.893
02.12 środa 1.662 1.912 1.787
03.12 czwartek 1.848 2.126 1.987
04.12 piątek 2.144 2.466 2.305
07.12 poniedziałek 2.124 2.444 2.284
08.12 wtorek 2.464 2.834 2.649
09.12 środa 2.763 3.179 2.971
10.12 czwartek 2.853 3.283 3.068
11.12 piątek 2.735 3.147 2.941
14.12 poniedziałek 2.833 3.259 3.046
15.12 wtorek 3.059 3.519 3.289
16.12 środa 3.023 3.479 3.251
17.12 czwartek 3.058 3.518 3.288
18.12 piątek 3.246 3.734 3.490
21.12 poniedziałek 3.229 3.715 3.472
22.12 wtorek 3.175 3.653 3.414
23.12 środa 3.264 3.756 3.510
24.12 czwartek 3.127 3.597 3.362
25.12 piątek 3.182 3.662 3.422
28.12 poniedziałek 3.031 3.487 3.259
29.12 wtorek 3.212 3.696 3.454
30.12 środa 3.415 3.929 3.672
31.12 czwartek 3.421 3.935 3.678

Prognoza kursu Ripple w poniedziałek 30 listopada: kurs 2.186 zł, maksymalny kurs 2.339 i minimal 2.033. Kurs Ripple prognoza we wtorek 1 grudnia: kurs 1.893 zł, maksymalny kurs 2.026 i minimal 1.760. Prognoza kursu Ripple w środę 2 grudnia: kurs 1.787 zł, maksymalny kurs 1.912 i minimal 1.662. Kurs Ripple prognoza w czwartek 3 grudnia: kurs 1.987 zł, maksymalny kurs 2.126 i minimal 1.848. Prognoza kursu Ripple w piątek 4 grudnia: kurs 2.305 zł, maksymalny kurs 2.466 i minimal 2.144.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs Ripple prognoza w poniedziałek 7 grudnia: kurs 2.284 zł, maksymalny kurs 2.444 i minimal 2.124. Prognoza kursu Ripple we wtorek 8 grudnia: kurs 2.649 zł, maksymalny kurs 2.834 i minimal 2.464. Kurs Ripple prognoza w środę 9 grudnia: kurs 2.971 zł, maksymalny kurs 3.179 i minimal 2.763. Prognoza kursu Ripple w czwartek 10 grudnia: kurs 3.068 zł, maksymalny kurs 3.283 i minimal 2.853. Kurs Ripple prognoza w piątek 11 grudnia: kurs 2.941 zł, maksymalny kurs 3.147 i minimal 2.735.

Prognoza kursu dolara.

Prognoza kursu funta.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu Ripple w poniedziałek 14 grudnia: kurs 3.046 zł, maksymalny kurs 3.259 i minimal 2.833. Kurs Ripple prognoza we wtorek 15 grudnia: kurs 3.289 zł, maksymalny kurs 3.519 i minimal 3.059. Prognoza kursu Ripple w środę 16 grudnia: kurs 3.251 zł, maksymalny kurs 3.479 i minimal 3.023. Kurs Ripple prognoza w czwartek 17 grudnia: kurs 3.288 zł, maksymalny kurs 3.518 i minimal 3.058. Prognoza kursu Ripple w piątek 18 grudnia: kurs 3.490 zł, maksymalny kurs 3.734 i minimal 3.246.

Po upływie 3 tygodni. Kurs Ripple prognoza w poniedziałek 21 grudnia: kurs 3.472 zł, maksymalny kurs 3.715 i minimal 3.229. Prognoza kursu Ripple we wtorek 22 grudnia: kurs 3.414 zł, maksymalny kurs 3.653 i minimal 3.175. Kurs Ripple prognoza w środę 23 grudnia: kurs 3.510 zł, maksymalny kurs 3.756 i minimal 3.264. Prognoza kursu Ripple w czwartek 24 grudnia: kurs 3.362 zł, maksymalny kurs 3.597 i minimal 3.127. Kurs Ripple prognoza w piątek 25 grudnia: kurs 3.422 zł, maksymalny kurs 3.662 i minimal 3.182.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu Ripple w poniedziałek 28 grudnia: kurs 3.259 zł, maksymalny kurs 3.487 i minimal 3.031. Kurs Ripple prognoza we wtorek 29 grudnia: kurs 3.454 zł, maksymalny kurs 3.696 i minimal 3.212.

Prognoza Ripple na 2020, 2021, 2022, 2023 i 2024.

Miesiąc Мin-Maks Koniec Mies,% Suma,%
2020
Listopad 0.876-2.800 2.186 130.6% 131%
Grudzień 2.072-2.384 2.228 1.9% 135%
2021
Styczeń 2.112-2.430 2.271 1.9% 140%
Luty 1.891-2.271 2.033 -10.5% 114%
Marzec 2.033-2.388 2.232 9.8% 135%
Kwiecień 2.232-2.770 2.589 16.0% 173%
Maj 2.069-2.589 2.225 -14.1% 135%
Czerwiec 1.902-2.225 2.045 -8.1% 116%
Lipiec 2.045-2.538 2.372 16.0% 150%
Sierpień 1.853-2.372 1.992 -16.0% 110%
Wrzesień 1.792-2.062 1.927 -3.3% 103%
Październik 1.927-2.391 2.235 16.0% 136%
Listopad 1.746-2.235 1.877 -16.0% 98%
Grudzień 1.467-1.877 1.577 -16.0% 66%
2022
Styczeń 1.577-1.844 1.723 9.3% 82%
Luty 1.604-1.846 1.725 0.1% 82%
Marzec 1.348-1.725 1.449 -16.0% 53%
Kwiecień 1.136-1.449 1.222 -15.7% 29%
Maj 1.222-1.517 1.418 16.0% 50%
Czerwiec 1.326-1.526 1.426 0.6% 50%
Lipiec 1.297-1.493 1.395 -2.2% 47%
Sierpień 1.344-1.546 1.445 3.6% 52%
Wrzesień 1.184-1.445 1.273 -11.9% 34%
Październik 1.144-1.316 1.230 -3.4% 30%
Listopad 0.961-1.230 1.033 -16.0% 9%

Miesiąc Мin-Maks Koniec Mies,% Suma,%
2022 Continuation
Grudzień 0.807-1.033 0.868 -16.0% -8%
2023
Styczeń 0.868-1.077 1.007 16.0% 6%
Luty 0.787-1.007 0.846 -16.0% -11%
Marzec 0.714-0.846 0.768 -9.2% -19%
Kwiecień 0.600-0.768 0.645 -16.0% -32%
Maj 0.504-0.645 0.542 -16.0% -43%
Czerwiec 0.542-0.673 0.629 16.1% -34%
Lipiec 0.491-0.629 0.528 -16.1% -44%
Sierpień 0.413-0.528 0.444 -15.9% -53%
Wrzesień 0.347-0.444 0.373 -16.0% -61%
Październik 0.373-0.463 0.433 16.1% -54%
Listopad 0.433-0.534 0.499 15.2% -47%
Grudzień 0.459-0.529 0.494 -1.0% -48%
2024
Styczeń 0.386-0.494 0.415 -16.0% -56%
Luty 0.415-0.515 0.481 15.9% -49%
Marzec 0.376-0.481 0.404 -16.0% -57%
Kwiecień 0.404-0.480 0.449 11.1% -53%
Maj 0.449-0.557 0.521 16.0% -45%
Czerwiec 0.521-0.646 0.604 15.9% -36%
Lipiec 0.501-0.604 0.539 -10.8% -43%
Sierpień 0.539-0.669 0.625 16.0% -34%
Wrzesień 0.556-0.640 0.598 -4.3% -37%
Październik 0.598-0.743 0.694 16.1% -27%
Listopad 0.694-0.837 0.782 12.7% -18%
Grudzień 0.782-0.970 0.907 16.0% -4%
2025

Prognoza kursu Ripple na Listopad 2020. Kurs na początek miesiąca 0.948 złote. Maksymalny kurs 2.800 i minimalny kurs 0.876. Prognoza średniego kursu 1.703. Prognoza kursu Ripple na koniec miesiąca 2.186, zmiana w Listopad 130.6%.

Kurs Ripple prognoza na Grudzień 2020. Kurs na początek miesiąca 2.186 złote. Maksymalny kurs 2.384 i minimalny kurs 2.072. Prognoza średniego kursu 2.218. Prognoza kursu Ripple na koniec miesiąca 2.228, zmiana w Grudzień 1.9%.

Prognoza kursu Ripple na Styczeń 2021. Kurs na początek miesiąca 2.228 złote. Maksymalny kurs 2.430 i minimalny kurs 2.112. Prognoza średniego kursu 2.260. Prognoza kursu Ripple na koniec miesiąca 2.271, zmiana w Styczeń 1.9%.

Kurs Ripple prognoza na Luty 2021. Kurs na początek miesiąca 2.271 złote. Maksymalny kurs 2.271 i minimalny kurs 1.891. Prognoza średniego kursu 2.117. Prognoza kursu Ripple na koniec miesiąca 2.033, zmiana w Luty -10.5%.

Prognoza kursu Ripple na Marzec 2021. Kurs na początek miesiąca 2.033 złote. Maksymalny kurs 2.388 i minimalny kurs 2.033. Prognoza średniego kursu 2.172. Prognoza kursu Ripple na koniec miesiąca 2.232, zmiana w Marzec 9.8%.

Litecoin prognozy.

Ethereum prognozy.

Kurs Ripple prognoza na Kwiecień 2021. Kurs na początek miesiąca 2.232 złote. Maksymalny kurs 2.770 i minimalny kurs 2.232. Prognoza średniego kursu 2.456. Prognoza kursu Ripple na koniec miesiąca 2.589, zmiana w Kwiecień 16.0%.

Prognoza kursu Ripple na Maj 2021. Kurs na początek miesiąca 2.589 złote. Maksymalny kurs 2.589 i minimalny kurs 2.069. Prognoza średniego kursu 2.368. Prognoza kursu Ripple na koniec miesiąca 2.225, zmiana w Maj -14.1%.

Kurs Ripple prognoza na Czerwiec 2021. Kurs na początek miesiąca 2.225 złote. Maksymalny kurs 2.225 i minimalny kurs 1.902. Prognoza średniego kursu 2.099. Prognoza kursu Ripple na koniec miesiąca 2.045, zmiana w Czerwiec -8.1%.

Prognoza kursu Ripple na Lipiec 2021. Kurs na początek miesiąca 2.045 złote. Maksymalny kurs 2.538 i minimalny kurs 2.045. Prognoza średniego kursu 2.250. Prognoza kursu Ripple na koniec miesiąca 2.372, zmiana w Lipiec 16.0%.

Kurs Ripple prognoza na Sierpień 2021. Kurs na początek miesiąca 2.372 złote. Maksymalny kurs 2.372 i minimalny kurs 1.853. Prognoza średniego kursu 2.147. Prognoza kursu Ripple na koniec miesiąca 1.992, zmiana w Sierpień -16.0%.

Prognoza kursu Ripple na Wrzesień 2021. Kurs na początek miesiąca 1.992 złote. Maksymalny kurs 2.062 i minimalny kurs 1.792. Prognoza średniego kursu 1.943. Prognoza kursu Ripple na koniec miesiąca 1.927, zmiana w Wrzesień -3.3%.

Kurs Ripple prognoza na Październik 2021. Kurs na początek miesiąca 1.927 złote. Maksymalny kurs 2.391 i minimalny kurs 1.927. Prognoza średniego kursu 2.120. Prognoza kursu Ripple na koniec miesiąca 2.235, zmiana w Październik 16.0%.

Prognoza kursu Ripple na Listopad 2021. Kurs na początek miesiąca 2.235 złote. Maksymalny kurs 2.235 i minimalny kurs 1.746. Prognoza średniego kursu 2.023. Prognoza kursu Ripple na koniec miesiąca 1.877, zmiana w Listopad -16.0%.

Czytaj więcej

Kurs Ripple prognoza na Grudzień 2022. Kurs na początek miesiąca 1.033 złote. Maksymalny kurs 1.033 i minimalny kurs 0.807. Prognoza średniego kursu 0.935. Prognoza kursu Ripple na koniec miesiąca 0.868, zmiana w Grudzień -16.0%.

Czytaj więcej