02.04.2020. Prognoza dolara i euro na jutro, tygodnie i miesiące.

PROGNOZA KURSU DOLARA

Prognoza dolara w tabeli.

Data Dzień Kurs Maks. Min.
03.04 piątek 4.22 4.28 4.16
06.04 poniedziałek 4.29 4.35 4.23
07.04 wtorek 4.31 4.37 4.25
08.04 środa 4.35 4.42 4.28
09.04 czwartek 4.32 4.38 4.26
10.04 piątek 4.23 4.29 4.17
13.04 poniedziałek 4.17 4.23 4.11
14.04 wtorek 4.14 4.20 4.08
15.04 środa 4.20 4.26 4.14
16.04 czwartek 4.15 4.21 4.09
17.04 piątek 4.23 4.29 4.17
20.04 poniedziałek 4.29 4.35 4.23
21.04 wtorek 4.37 4.44 4.30
22.04 środa 4.41 4.48 4.34
23.04 czwartek 4.44 4.51 4.37
24.04 piątek 4.53 4.60 4.46
27.04 poniedziałek 4.57 4.64 4.50
28.04 wtorek 4.60 4.67 4.53
29.04 środa 4.57 4.64 4.50
30.04 czwartek 4.54 4.61 4.47
01.05 piątek 4.52 4.59 4.45
04.05 poniedziałek 4.52 4.59 4.45
05.05 wtorek 4.50 4.57 4.43
06.05 środa 4.44 4.51 4.37

Prognoza kursu dolara w piątek 3 kwietnia: kurs dolara 4.22 złotych, maksymalny kurs 4.28 i minimal 4.16. Kurs dolara prognoza w poniedziałek 6 kwietnia: kurs dolara 4.29 złotych, maksymalny kurs 4.35 i minimal 4.23. Prognoza kursu dolara we wtorek 7 kwietnia: kurs dolara 4.31 złotych, maksymalny kurs 4.37 i minimal 4.25. Kurs dolara prognoza w środę 8 kwietnia: kurs dolara 4.35 złotych, maksymalny kurs 4.42 i minimal 4.28. Prognoza kursu dolara w czwartek 9 kwietnia: kurs dolara 4.32 złotych, maksymalny kurs 4.38 i minimal 4.26.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs dolara prognoza w piątek 10 kwietnia: kurs dolara 4.23 złotych, maksymalny kurs 4.29 i minimal 4.17. Prognoza kursu dolara w poniedziałek 13 kwietnia: kurs dolara 4.17 złotych, maksymalny kurs 4.23 i minimal 4.11. Kurs dolara prognoza we wtorek 14 kwietnia: kurs dolara 4.14 złotych, maksymalny kurs 4.20 i minimal 4.08. Prognoza kursu dolara w środę 15 kwietnia: kurs dolara 4.20 złotych, maksymalny kurs 4.26 i minimal 4.14. Kurs dolara prognoza w czwartek 16 kwietnia: kurs dolara 4.15 złotych, maksymalny kurs 4.21 i minimal 4.09.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu dolara w piątek 17 kwietnia: kurs dolara 4.23 złotych, maksymalny kurs 4.29 i minimal 4.17. Kurs dolara prognoza w poniedziałek 20 kwietnia: kurs dolara 4.29 złotych, maksymalny kurs 4.35 i minimal 4.23. Prognoza kursu dolara we wtorek 21 kwietnia: kurs dolara 4.37 złotych, maksymalny kurs 4.44 i minimal 4.30. Kurs dolara prognoza w środę 22 kwietnia: kurs dolara 4.41 złotych, maksymalny kurs 4.48 i minimal 4.34. Prognoza kursu dolara w czwartek 23 kwietnia: kurs dolara 4.44 złotych, maksymalny kurs 4.51 i minimal 4.37.

Prognoza kursu Dolara 2020-2021.

Dolar i euro w czasie rzeczywistym.

Po upływie 3 tygodni. Kurs dolara prognoza w piątek 24 kwietnia: kurs dolara 4.53 złotych, maksymalny kurs 4.60 i minimal 4.46. Prognoza kursu dolara w poniedziałek 27 kwietnia: kurs dolara 4.57 złotych, maksymalny kurs 4.64 i minimal 4.50. Kurs dolara prognoza we wtorek 28 kwietnia: kurs dolara 4.60 złotych, maksymalny kurs 4.67 i minimal 4.53. Prognoza kursu dolara w środę 29 kwietnia: kurs dolara 4.57 złotych, maksymalny kurs 4.64 i minimal 4.50. Kurs dolara prognoza w czwartek 30 kwietnia: kurs dolara 4.54 złotych, maksymalny kurs 4.61 i minimal 4.47.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu dolara w piątek 1 maja: kurs dolara 4.52 złotych, maksymalny kurs 4.59 i minimal 4.45. Kurs dolara prognoza w poniedziałek 4 maja: kurs dolara 4.52 złotych, maksymalny kurs 4.59 i minimal 4.45.

PROGNOZA KURSU EURO

Prognoza euro w tabeli.

Data Dzień Kurs Maks. Min.
03.04 piątek 4.54 4.61 4.47
06.04 poniedziałek 4.58 4.65 4.51
07.04 wtorek 4.59 4.66 4.52
08.04 środa 4.60 4.67 4.53
09.04 czwartek 4.61 4.68 4.54
10.04 piątek 4.57 4.64 4.50
13.04 poniedziałek 4.53 4.60 4.46
14.04 wtorek 4.52 4.59 4.45
15.04 środa 4.61 4.68 4.54
16.04 czwartek 4.57 4.64 4.50
17.04 piątek 4.64 4.71 4.57
20.04 poniedziałek 4.67 4.74 4.60
21.04 wtorek 4.69 4.76 4.62
22.04 środa 4.77 4.84 4.70
23.04 czwartek 4.76 4.83 4.69
24.04 piątek 4.82 4.89 4.75
27.04 poniedziałek 4.84 4.91 4.77
28.04 wtorek 4.82 4.89 4.75
29.04 środa 4.85 4.92 4.78
30.04 czwartek 4.84 4.91 4.77
01.05 piątek 4.85 4.92 4.78
04.05 poniedziałek 4.84 4.91 4.77
05.05 wtorek 4.83 4.90 4.76
06.05 środa 4.82 4.89 4.75

Prognoza kursu euro w piątek 3 kwietnia: kurs euro 4.54 złotych, maksymalny kurs 4.61 i minimal 4.47. Kurs euro prognoza w poniedziałek 6 kwietnia: kurs euro 4.58 złotych, maksymalny kurs 4.65 i minimal 4.51.Prognoza kursu euro we wtorek 7 kwietnia: kurs euro 4.59 złotych, maksymalny kurs 4.66 i minimal 4.52. Kurs euro prognoza w środę 8 kwietnia: kurs euro 4.60 złotych, maksymalny kurs 4.67 i minimal 4.53.Prognoza kursu euro w czwartek 9 kwietnia: kurs euro 4.61 złotych, maksymalny kurs 4.68 i minimal 4.54.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro prognoza w piątek 10 kwietnia: kurs euro 4.57 złotych, maksymalny kurs 4.64 i minimal 4.50.Prognoza kursu euro w poniedziałek 13 kwietnia: kurs euro 4.53 złotych, maksymalny kurs 4.60 i minimal 4.46. Kurs euro prognoza we wtorek 14 kwietnia: kurs euro 4.52 złotych, maksymalny kurs 4.59 i minimal 4.45.Prognoza kursu euro w środę 15 kwietnia: kurs euro 4.61 złotych, maksymalny kurs 4.68 i minimal 4.54. Kurs euro prognoza w czwartek 16 kwietnia: kurs euro 4.57 złotych, maksymalny kurs 4.64 i minimal 4.50.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu euro w piątek 17 kwietnia: kurs euro 4.64 złotych, maksymalny kurs 4.71 i minimal 4.57. Kurs euro prognoza w poniedziałek 20 kwietnia: kurs euro 4.67 złotych, maksymalny kurs 4.74 i minimal 4.60.Prognoza kursu euro we wtorek 21 kwietnia: kurs euro 4.69 złotych, maksymalny kurs 4.76 i minimal 4.62. Kurs euro prognoza w środę 22 kwietnia: kurs euro 4.77 złotych, maksymalny kurs 4.84 i minimal 4.70.Prognoza kursu euro w czwartek 23 kwietnia: kurs euro 4.76 złotych, maksymalny kurs 4.83 i minimal 4.69.

Prognoza kursu Euro 2020-2021.

Litecoin prognozy 2020, 2021-2023.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro prognoza w piątek 24 kwietnia: kurs euro 4.82 złotych, maksymalny kurs 4.89 i minimal 4.75.Prognoza kursu euro w poniedziałek 27 kwietnia: kurs euro 4.84 złotych, maksymalny kurs 4.91 i minimal 4.77. Kurs euro prognoza we wtorek 28 kwietnia: kurs euro 4.82 złotych, maksymalny kurs 4.89 i minimal 4.75.Prognoza kursu euro w środę 29 kwietnia: kurs euro 4.85 złotych, maksymalny kurs 4.92 i minimal 4.78. Kurs euro prognoza w czwartek 30 kwietnia: kurs euro 4.84 złotych, maksymalny kurs 4.91 i minimal 4.77.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu euro w piątek 1 maja: kurs euro 4.85 złotych, maksymalny kurs 4.92 i minimal 4.78. Kurs euro prognoza w poniedziałek 4 maja: kurs euro 4.84 złotych, maksymalny kurs 4.91 i minimal 4.77.