25.04.2018. Dolar kuru tahminleri.

Dolar tahmini: yarın, hafta, ay.

Perşembe, Nisan 26 dolar tahmini: kur 4.12 TL, azami kur 4.18 TL, asgari kur 4.06 TL. Cuma, Nisan 27 dolar tahmini: kur 4.12 TL, azami kur 4.18 TL, asgari kur 4.06 TL. Pazartesi, Nisan 30 dolar tahmini: kur 4.18 TL, azami kur 4.24 TL, asgari kur 4.12 TL. Salı, Mayıs 1 dolar tahmini: kur 4.21 TL, azami kur 4.27 TL, asgari kur 4.15 TL. Çarşamba, Mayıs 2 dolar tahmini: kur 4.22 TL, azami kur 4.28 TL, asgari kur 4.16 TL.

1 hafta içinde. Perşembe, Mayıs 3 dolar tahmini: kur 4.22 TL, azami kur 4.28 TL, asgari kur 4.16 TL. Cuma, Mayıs 4 dolar tahmini: kur 4.23 TL, azami kur 4.29 TL, asgari kur 4.17 TL. Pazartesi, Mayıs 7 dolar tahmini: kur 4.20 TL, azami kur 4.26 TL, asgari kur 4.14 TL. Salı, Mayıs 8 dolar tahmini: kur 4.19 TL, azami kur 4.25 TL, asgari kur 4.13 TL. Çarşamba, Mayıs 9 dolar tahmini: kur 4.20 TL, azami kur 4.26 TL, asgari kur 4.14 TL.

2 hafta içinde. Perşembe, Mayıs 10 dolar tahmini: kur 4.19 TL, azami kur 4.25 TL, asgari kur 4.13 TL. Cuma, Mayıs 11 dolar tahmini: kur 4.17 TL, azami kur 4.23 TL, asgari kur 4.11 TL. Pazartesi, Mayıs 14 dolar tahmini: kur 4.15 TL, azami kur 4.21 TL, asgari kur 4.09 TL. Salı, Mayıs 15 dolar tahmini: kur 4.14 TL, azami kur 4.20 TL, asgari kur 4.08 TL. Çarşamba, Mayıs 16 dolar tahmini: kur 4.15 TL, azami kur 4.21 TL, asgari kur 4.09 TL.

Dolar kuru on-line.

Euro Tahminleri 2018, 2019.

3 hafta içinde. Perşembe, Mayıs 17 dolar tahmini: kur 4.16 TL, azami kur 4.22 TL, asgari kur 4.10 TL. Cuma, Mayıs 18 dolar tahmini: kur 4.15 TL, azami kur 4.21 TL, asgari kur 4.09 TL. Pazartesi, Mayıs 21 dolar tahmini: kur 4.15 TL, azami kur 4.21 TL, asgari kur 4.09 TL. Salı, Mayıs 22 dolar tahmini: kur 4.15 TL, azami kur 4.21 TL, asgari kur 4.09 TL. Çarşamba, Mayıs 23 dolar tahmini: kur 4.15 TL, azami kur 4.21 TL, asgari kur 4.09 TL.

4 hafta içinde. Perşembe, Mayıs 24 dolar tahmini: kur 4.18 TL, azami kur 4.24 TL, asgari kur 4.12 TL. Cuma, Mayıs 25 dolar tahmini: kur 4.19 TL, azami kur 4.25 TL, asgari kur 4.13 TL.

Dolar tahmin. Günden güne.

Gün Hafta gün Fiyat Maks Min
26.04 Perşembe 4.12 4.18 4.06
27.04 Cuma 4.12 4.18 4.06
30.04 Pazartesi 4.18 4.24 4.12
01.05 Salı 4.21 4.27 4.15
02.05 Çarşamba 4.22 4.28 4.16
03.05 Perşembe 4.22 4.28 4.16
04.05 Cuma 4.23 4.29 4.17
07.05 Pazartesi 4.20 4.26 4.14
08.05 Salı 4.19 4.25 4.13
09.05 Çarşamba 4.20 4.26 4.14
10.05 Perşembe 4.19 4.25 4.13
11.05 Cuma 4.17 4.23 4.11
14.05 Pazartesi 4.15 4.21 4.09
15.05 Salı 4.14 4.20 4.08
16.05 Çarşamba 4.15 4.21 4.09
17.05 Perşembe 4.16 4.22 4.10
18.05 Cuma 4.15 4.21 4.09
21.05 Pazartesi 4.15 4.21 4.09
22.05 Salı 4.15 4.21 4.09
23.05 Çarşamba 4.15 4.21 4.09
24.05 Perşembe 4.18 4.24 4.12
25.05 Cuma 4.19 4.25 4.13
28.05 Pazartesi 4.15 4.21 4.09
29.05 Salı 4.15 4.21 4.09

Dolar Tahminleri 2018 ve 2019.

Dolar tahmini 2018 Nisan.
Ay başında dolar kuru 3.95TL. Ay için azami kur 4.24. Asgari kur 3.95. Ortalama dolar kuru 4.08. Ay sonunda kuru 4.18 TL, değişiklik 5.82%.

Dolar tahmini 2018 Mayıs.
Ay başında dolar kuru 4.18TL. Ay için azami kur 4.32. Asgari kur 4.18. Ortalama dolar kuru 4.24. Ay sonunda kuru 4.26 TL, değişiklik 1.91%.

Dolar tahmini 2018 Haziran.
Ay başında dolar kuru 4.26TL. Ay için azami kur 4.42. Asgari kur 4.26. Ortalama dolar kuru 4.32. Ay sonunda kuru 4.35 TL, değişiklik 2.11%.

Dolar tahmini 2018 Temmuz.
Ay başında dolar kuru 4.35TL. Ay için azami kur 4.51. Asgari kur 4.35. Ortalama dolar kuru 4.41. Ay sonunda kuru 4.44 TL, değişiklik 2.07%.

Dolar tahmini 2018 Ağustos.
Ay başında dolar kuru 4.44TL. Ay için azami kur 4.44. Asgari kur 4.30. Ortalama dolar kuru 4.39. Ay sonunda kuru 4.37 TL, değişiklik -1.58%.

Dolar tahmini 2018 Eylül.
Ay başında dolar kuru 4.37TL. Ay için azami kur 4.37. Asgari kur 4.22. Ortalama dolar kuru 4.31. Ay sonunda kuru 4.28 TL, değişiklik -2.06%.

Dolar tahmini 2018 Ekim.
Ay başında dolar kuru 4.28TL. Ay için azami kur 4.44. Asgari kur 4.28. Ortalama dolar kuru 4.34. Ay sonunda kuru 4.37 TL, değişiklik 2.10%.

Dolar tahmini 2018 Kasım.
Ay başında dolar kuru 4.37TL. Ay için azami kur 4.53. Asgari kur 4.37. Ortalama dolar kuru 4.43. Ay sonunda kuru 4.46 TL, değişiklik 2.06%.

Bitcoin tahminleri 2018, 2019, 2020 ve 2021.

Ethereum tahminleri 2018, 2019, 2020 ve 2021.

Dolar tahmini 2018 Aralık.
Ay başında dolar kuru 4.46TL. Ay için azami kur 4.46. Asgari kur 4.30. Ortalama dolar kuru 4.40. Ay sonunda kuru 4.37 TL, değişiklik -2.02%.

Dolar tahmini 2019 Ocak.
Ay başında dolar kuru 4.37TL. Ay için azami kur 4.44. Asgari kur 4.30. Ortalama dolar kuru 4.37. Ay sonunda kuru 4.37 TL, değişiklik 0.00%.

Dolar tahmini 2019 Şubat.
Ay başında dolar kuru 4.37TL. Ay için azami kur 4.43. Asgari kur 4.29. Ortalama dolar kuru 4.36. Ay sonunda kuru 4.36 TL, değişiklik -0.23%.

Dolar aya göre tahmin.

Yıl Ay Başlama Maks Мin Son Ortalama Ay,% Toplam,%
2018 Nisan 3.95 4.24 3.95 4.18 4.08 5.82% 5.82%
2018 Mayıs 4.18 4.32 4.18 4.26 4.24 1.91% 7.85%
2018 Haziran 4.26 4.42 4.26 4.35 4.32 2.11% 10.13%
2018 Temmuz 4.35 4.51 4.35 4.44 4.41 2.07% 12.41%
2018 Ağustos 4.44 4.44 4.30 4.37 4.39 -1.58% 10.63%
2018 Eylül 4.37 4.37 4.22 4.28 4.31 -2.06% 8.35%
2018 Ekim 4.28 4.44 4.28 4.37 4.34 2.10% 10.63%
2018 Kasım 4.37 4.53 4.37 4.46 4.43 2.06% 12.91%
2018 Aralık 4.46 4.46 4.30 4.37 4.40 -2.02% 10.63%
2019 Ocak 4.37 4.44 4.30 4.37 4.37 0.00% 10.63%
2019 Şubat 4.37 4.43 4.29 4.36 4.36 -0.23% 10.38%
2019 Mart 4.36 4.39 4.27 4.33 4.34 -0.69% 9.62%
2019 Nisan 4.33 4.33 4.18 4.24 4.27 -2.08% 7.34%
2019 Mayıs 4.24 4.30 4.18 4.24 4.24 0.00% 7.34%
2019 Haziran 4.24 4.24 4.10 4.16 4.19 -1.89% 5.32%
2019 Temmuz 4.16 4.30 4.16 4.24 4.22 1.92% 7.34%
2019 Ağustos 4.24 4.38 4.24 4.32 4.30 1.89% 9.37%
2019 Eylül 4.32 4.48 4.32 4.41 4.38 2.08% 11.65%
2019 Ekim 4.41 4.45 4.31 4.38 4.39 -0.68% 10.89%
2019 Kasım 4.38 4.54 4.38 4.47 4.44 2.05% 13.16%
2019 Aralık 4.47 4.47 4.31 4.38 4.41 -2.01% 10.89%
2020 Ocak 4.38 4.54 4.38 4.47 4.44 2.05% 13.16%
2020 Şubat 4.47 4.51 4.37 4.44 4.45 -0.67% 12.41%
2020 Mart 4.44 4.44 4.28 4.35 4.38 -2.03% 10.13%
2020 Nisan 4.35 4.43 4.29 4.36 4.36 0.23% 10.38%