22.01.2017. Dolar kuru tahminleri.

Dolar tahmini: yarın, hafta, ay.

Pazartesi, Ocak 23 dolar tahmini: kur 3.82 TL, azami kur 3.88 TL, asgari kur 3.76 TL. Salı, Ocak 24 dolar tahmini: kur 3.83 TL, azami kur 3.89 TL, asgari kur 3.77 TL. Çarşamba, Ocak 25 dolar tahmini: kur 3.81 TL, azami kur 3.87 TL, asgari kur 3.75 TL. Perşembe, Ocak 26 dolar tahmini: kur 3.80 TL, azami kur 3.86 TL, asgari kur 3.74 TL. Cuma, Ocak 27 dolar tahmini: kur 3.80 TL, azami kur 3.86 TL, asgari kur 3.74 TL.

1 hafta içinde. Pazartesi, Ocak 30 dolar tahmini: kur 3.78 TL, azami kur 3.84 TL, asgari kur 3.72 TL. Salı, Ocak 31 dolar tahmini: kur 3.79 TL, azami kur 3.85 TL, asgari kur 3.73 TL. Çarşamba, Şubat 1 dolar tahmini: kur 3.79 TL, azami kur 3.85 TL, asgari kur 3.73 TL. Perşembe, Şubat 2 dolar tahmini: kur 3.76 TL, azami kur 3.82 TL, asgari kur 3.70 TL. Cuma, Şubat 3 dolar tahmini: kur 3.72 TL, azami kur 3.78 TL, asgari kur 3.66 TL.

2 hafta içinde. Pazartesi, Şubat 6 dolar tahmini: kur 3.71 TL, azami kur 3.77 TL, asgari kur 3.65 TL. Salı, Şubat 7 dolar tahmini: kur 3.73 TL, azami kur 3.79 TL, asgari kur 3.67 TL. Çarşamba, Şubat 8 dolar tahmini: kur 3.71 TL, azami kur 3.77 TL, asgari kur 3.65 TL. Perşembe, Şubat 9 dolar tahmini: kur 3.71 TL, azami kur 3.77 TL, asgari kur 3.65 TL. Cuma, Şubat 10 dolar tahmini: kur 3.72 TL, azami kur 3.78 TL, asgari kur 3.66 TL.

Dolar kuru on-line.

Euro Tahminleri. 2017, 2018.

3 hafta içinde. Pazartesi, Şubat 13 dolar tahmini: kur 3.71 TL, azami kur 3.77 TL, asgari kur 3.65 TL. Salı, Şubat 14 dolar tahmini: kur 3.71 TL, azami kur 3.77 TL, asgari kur 3.65 TL. Çarşamba, Şubat 15 dolar tahmini: kur 3.69 TL, azami kur 3.75 TL, asgari kur 3.63 TL. Perşembe, Şubat 16 dolar tahmini: kur 3.68 TL, azami kur 3.74 TL, asgari kur 3.62 TL. Cuma, Şubat 17 dolar tahmini: kur 3.68 TL, azami kur 3.74 TL, asgari kur 3.62 TL.

4 hafta içinde. Pazartesi, Şubat 20 dolar tahmini: kur 3.70 TL, azami kur 3.76 TL, asgari kur 3.64 TL. Salı, Şubat 21 dolar tahmini: kur 3.74 TL, azami kur 3.80 TL, asgari kur 3.68 TL.

Dolar tahmin. Günden güne.

Gün Hafta gün Kur Maks Min
23.01 Pazartesi 3.82 3.88 3.76
24.01 Salı 3.83 3.89 3.77
25.01 Çarşamba 3.81 3.87 3.75
26.01 Perşembe 3.80 3.86 3.74
27.01 Cuma 3.80 3.86 3.74
30.01 Pazartesi 3.78 3.84 3.72
31.01 Salı 3.79 3.85 3.73
01.02 Çarşamba 3.79 3.85 3.73
02.02 Perşembe 3.76 3.82 3.70
03.02 Cuma 3.72 3.78 3.66
06.02 Pazartesi 3.71 3.77 3.65
07.02 Salı 3.73 3.79 3.67
08.02 Çarşamba 3.71 3.77 3.65
09.02 Perşembe 3.71 3.77 3.65
10.02 Cuma 3.72 3.78 3.66
13.02 Pazartesi 3.71 3.77 3.65
14.02 Salı 3.71 3.77 3.65
15.02 Çarşamba 3.69 3.75 3.63
16.02 Perşembe 3.68 3.74 3.62
17.02 Cuma 3.68 3.74 3.62
20.02 Pazartesi 3.70 3.76 3.64
21.02 Salı 3.74 3.80 3.68
22.02 Çarşamba 3.73 3.79 3.67
23.02 Perşembe 3.74 3.80 3.68

Dolar kuru tahmini. 2017 and 2018.

Dolar tahmini 2017 Ocak.
Ay başında dolar kuru 3.45TL. Ay için azami kur 3.93. Asgari kur 3.35. Ortalama dolar kuru 3.63. Ay sonunda kuru 3.79 TL, değişiklik 9.86%.

Dolar tahmini 2017 Şubat.
Ay başında dolar kuru 3.79TL. Ay için azami kur 3.82. Asgari kur 3.70. Ortalama dolar kuru 3.77. Ay sonunda kuru 3.76 TL, değişiklik -0.79%.

Dolar tahmini 2017 Mart.
Ay başında dolar kuru 3.76TL. Ay için azami kur 3.90. Asgari kur 3.76. Ortalama dolar kuru 3.82. Ay sonunda kuru 3.84 TL, değişiklik 2.13%.

Dolar tahmini 2017 Nisan.
Ay başında dolar kuru 3.84TL. Ay için azami kur 3.98. Asgari kur 3.84. Ortalama dolar kuru 3.90. Ay sonunda kuru 3.92 TL, değişiklik 2.08%.

Dolar tahmini 2017 Mayıs.
Ay başında dolar kuru 3.92TL. Ay için azami kur 3.95. Asgari kur 3.83. Ortalama dolar kuru 3.90. Ay sonunda kuru 3.89 TL, değişiklik -0.77%.

Dolar tahmini 2017 Haziran.
Ay başında dolar kuru 3.89TL. Ay için azami kur 4.03. Asgari kur 3.89. Ortalama dolar kuru 3.95. Ay sonunda kuru 3.97 TL, değişiklik 2.06%.

Dolar tahmini 2017 Temmuz.
Ay başında dolar kuru 3.97TL. Ay için azami kur 3.97. Asgari kur 3.83. Ortalama dolar kuru 3.92. Ay sonunda kuru 3.89 TL, değişiklik -2.02%.

Dolar tahmini 2017 Ağustos.
Ay başında dolar kuru 3.89TL. Ay için azami kur 4.03. Asgari kur 3.89. Ortalama dolar kuru 3.95. Ay sonunda kuru 3.97 TL, değişiklik 2.06%.

Gold Price Forecast.

Exchange Rates Online At 30Rates.com.

Dolar tahmini 2017 Eylül.
Ay başında dolar kuru 3.97TL. Ay için azami kur 4.00. Asgari kur 3.88. Ortalama dolar kuru 3.95. Ay sonunda kuru 3.94 TL, değişiklik -0.76%.

Dolar tahmini 2017 Ekim.
Ay başında dolar kuru 3.94TL. Ay için azami kur 3.94. Asgari kur 3.80. Ortalama dolar kuru 3.89. Ay sonunda kuru 3.86 TL, değişiklik -2.03%.

Dolar tahmini 2017 Kasım.
Ay başında dolar kuru 3.86TL. Ay için azami kur 3.93. Asgari kur 3.81. Ortalama dolar kuru 3.87. Ay sonunda kuru 3.87 TL, değişiklik 0.26%.

Dolar aya göre tahmin.

Yıl Ay Başlama Maks Мin Son Ortalama Ay,% Toplam,%
2017 Ocak 3.45 3.93 3.35 3.79 3.63 9.86% 9.86%
2017 Şubat 3.79 3.82 3.70 3.76 3.77 -0.79% 8.99%
2017 Mart 3.76 3.90 3.76 3.84 3.82 2.13% 11.30%
2017 Nisan 3.84 3.98 3.84 3.92 3.90 2.08% 13.62%
2017 Mayıs 3.92 3.95 3.83 3.89 3.90 -0.77% 12.75%
2017 Haziran 3.89 4.03 3.89 3.97 3.95 2.06% 15.07%
2017 Temmuz 3.97 3.97 3.83 3.89 3.92 -2.02% 12.75%
2017 Ağustos 3.89 4.03 3.89 3.97 3.95 2.06% 15.07%
2017 Eylül 3.97 4.00 3.88 3.94 3.95 -0.76% 14.20%
2017 Ekim 3.94 3.94 3.80 3.86 3.89 -2.03% 11.88%
2017 Kasım 3.86 3.93 3.81 3.87 3.87 0.26% 12.17%
2017 Aralık 3.87 3.98 3.86 3.92 3.91 1.29% 13.62%
2018 Ocak 3.92 3.99 3.87 3.93 3.93 0.26% 13.91%
2018 Şubat 3.93 3.99 3.87 3.93 3.93 0.00% 13.91%
2018 Mart 3.93 3.93 3.79 3.85 3.88 -2.04% 11.59%
2018 Nisan 3.85 3.99 3.85 3.93 3.91 2.08% 13.91%
2018 Mayıs 3.93 4.07 3.93 4.01 3.99 2.04% 16.23%
2018 Haziran 4.01 4.15 4.01 4.09 4.07 2.00% 18.55%
2018 Temmuz 4.09 4.18 4.06 4.12 4.11 0.73% 19.42%
2018 Ağustos 4.12 4.17 4.05 4.11 4.11 -0.24% 19.13%
2018 Eylül 4.11 4.25 4.11 4.19 4.17 1.95% 21.45%
2018 Ekim 4.19 4.33 4.19 4.27 4.25 1.91% 23.77%
2018 Kasım 4.27 4.43 4.27 4.36 4.33 2.11% 26.38%
2018 Aralık 4.36 4.52 4.36 4.45 4.42 2.06% 28.99%
2019 Ocak 4.45 4.61 4.45 4.54 4.51 2.02% 31.59%