12.12.2017. Dolar kuru tahminleri.

Dolar tahmini: yarın, hafta, ay.

Çarşamba, Aralık 13 dolar tahmini: kur 3.86 TL, azami kur 3.92 TL, asgari kur 3.80 TL. Perşembe, Aralık 14 dolar tahmini: kur 3.86 TL, azami kur 3.92 TL, asgari kur 3.80 TL. Cuma, Aralık 15 dolar tahmini: kur 3.85 TL, azami kur 3.91 TL, asgari kur 3.79 TL. Pazartesi, Aralık 18 dolar tahmini: kur 3.86 TL, azami kur 3.92 TL, asgari kur 3.80 TL. Salı, Aralık 19 dolar tahmini: kur 3.87 TL, azami kur 3.93 TL, asgari kur 3.81 TL.

1 hafta içinde. Çarşamba, Aralık 20 dolar tahmini: kur 3.88 TL, azami kur 3.94 TL, asgari kur 3.82 TL. Perşembe, Aralık 21 dolar tahmini: kur 3.88 TL, azami kur 3.94 TL, asgari kur 3.82 TL. Cuma, Aralık 22 dolar tahmini: kur 3.89 TL, azami kur 3.95 TL, asgari kur 3.83 TL. Pazartesi, Aralık 25 dolar tahmini: kur 3.88 TL, azami kur 3.94 TL, asgari kur 3.82 TL. Salı, Aralık 26 dolar tahmini: kur 3.88 TL, azami kur 3.94 TL, asgari kur 3.82 TL.

2 hafta içinde. Çarşamba, Aralık 27 dolar tahmini: kur 3.89 TL, azami kur 3.95 TL, asgari kur 3.83 TL. Perşembe, Aralık 28 dolar tahmini: kur 3.90 TL, azami kur 3.96 TL, asgari kur 3.84 TL. Cuma, Aralık 29 dolar tahmini: kur 3.87 TL, azami kur 3.93 TL, asgari kur 3.81 TL. Pazartesi, Ocak 1 dolar tahmini: kur 3.85 TL, azami kur 3.91 TL, asgari kur 3.79 TL. Salı, Ocak 2 dolar tahmini: kur 3.82 TL, azami kur 3.88 TL, asgari kur 3.76 TL.

Dolar kuru on-line.

Euro Tahminleri. 2017, 2018.

3 hafta içinde. Çarşamba, Ocak 3 dolar tahmini: kur 3.81 TL, azami kur 3.87 TL, asgari kur 3.75 TL. Perşembe, Ocak 4 dolar tahmini: kur 3.83 TL, azami kur 3.89 TL, asgari kur 3.77 TL. Cuma, Ocak 5 dolar tahmini: kur 3.82 TL, azami kur 3.88 TL, asgari kur 3.76 TL. Pazartesi, Ocak 8 dolar tahmini: kur 3.82 TL, azami kur 3.88 TL, asgari kur 3.76 TL. Salı, Ocak 9 dolar tahmini: kur 3.82 TL, azami kur 3.88 TL, asgari kur 3.76 TL.

4 hafta içinde. Çarşamba, Ocak 10 dolar tahmini: kur 3.79 TL, azami kur 3.85 TL, asgari kur 3.73 TL. Perşembe, Ocak 11 dolar tahmini: kur 3.80 TL, azami kur 3.86 TL, asgari kur 3.74 TL.

Dolar tahmin. Günden güne.

Gün Hafta gün Kur Maks Min
13.12 Çarşamba 3.86 3.92 3.80
14.12 Perşembe 3.86 3.92 3.80
15.12 Cuma 3.85 3.91 3.79
18.12 Pazartesi 3.86 3.92 3.80
19.12 Salı 3.87 3.93 3.81
20.12 Çarşamba 3.88 3.94 3.82
21.12 Perşembe 3.88 3.94 3.82
22.12 Cuma 3.89 3.95 3.83
25.12 Pazartesi 3.88 3.94 3.82
26.12 Salı 3.88 3.94 3.82
27.12 Çarşamba 3.89 3.95 3.83
28.12 Perşembe 3.90 3.96 3.84
29.12 Cuma 3.87 3.93 3.81
01.01 Pazartesi 3.85 3.91 3.79
02.01 Salı 3.82 3.88 3.76
03.01 Çarşamba 3.81 3.87 3.75
04.01 Perşembe 3.83 3.89 3.77
05.01 Cuma 3.82 3.88 3.76
08.01 Pazartesi 3.82 3.88 3.76
09.01 Salı 3.82 3.88 3.76
10.01 Çarşamba 3.79 3.85 3.73
11.01 Perşembe 3.80 3.86 3.74
12.01 Cuma 3.79 3.85 3.73
15.01 Pazartesi 3.77 3.83 3.71

Dolar kuru tahmini. 2017 and 2018.

Dolar tahmini 2017 Aralık.
Ay başında dolar kuru 3.91TL. Ay için azami kur 3.93. Asgari kur 3.81. Ortalama dolar kuru 3.88. Ay sonunda kuru 3.87 TL, değişiklik -1.02%.

Dolar tahmini 2018 Ocak.
Ay başında dolar kuru 3.87TL. Ay için azami kur 3.95. Asgari kur 3.83. Ortalama dolar kuru 3.89. Ay sonunda kuru 3.89 TL, değişiklik 0.52%.

Dolar tahmini 2018 Şubat.
Ay başında dolar kuru 3.89TL. Ay için azami kur 4.03. Asgari kur 3.89. Ortalama dolar kuru 3.95. Ay sonunda kuru 3.97 TL, değişiklik 2.06%.

Dolar tahmini 2018 Mart.
Ay başında dolar kuru 3.97TL. Ay için azami kur 4.11. Asgari kur 3.97. Ortalama dolar kuru 4.03. Ay sonunda kuru 4.05 TL, değişiklik 2.02%.

Dolar tahmini 2018 Nisan.
Ay başında dolar kuru 4.05TL. Ay için azami kur 4.05. Asgari kur 3.91. Ortalama dolar kuru 4.00. Ay sonunda kuru 3.97 TL, değişiklik -1.98%.

Dolar tahmini 2018 Mayıs.
Ay başında dolar kuru 3.97TL. Ay için azami kur 4.03. Asgari kur 3.91. Ortalama dolar kuru 3.97. Ay sonunda kuru 3.97 TL, değişiklik 0.00%.

Dolar tahmini 2018 Haziran.
Ay başında dolar kuru 3.97TL. Ay için azami kur 4.02. Asgari kur 3.90. Ortalama dolar kuru 3.96. Ay sonunda kuru 3.96 TL, değişiklik -0.25%.

Dolar tahmini 2018 Temmuz.
Ay başında dolar kuru 3.96TL. Ay için azami kur 3.99. Asgari kur 3.87. Ortalama dolar kuru 3.94. Ay sonunda kuru 3.93 TL, değişiklik -0.76%.

Gold Price Forecast.

Exchange Rates Online At 30Rates.com.

Dolar tahmini 2018 Ağustos.
Ay başında dolar kuru 3.93TL. Ay için azami kur 3.93. Asgari kur 3.79. Ortalama dolar kuru 3.88. Ay sonunda kuru 3.85 TL, değişiklik -2.04%.

Dolar tahmini 2018 Eylül.
Ay başında dolar kuru 3.85TL. Ay için azami kur 3.91. Asgari kur 3.79. Ortalama dolar kuru 3.85. Ay sonunda kuru 3.85 TL, değişiklik 0.00%.

Dolar tahmini 2018 Ekim.
Ay başında dolar kuru 3.85TL. Ay için azami kur 3.85. Asgari kur 3.71. Ortalama dolar kuru 3.80. Ay sonunda kuru 3.77 TL, değişiklik -2.08%.

Dolar aya göre tahmin.

Yıl Ay Başlama Maks Мin Son Ortalama Ay,% Toplam,%
2017 Aralık 3.91 3.93 3.81 3.87 3.88 -1.02% -1.02%
2018 Ocak 3.87 3.95 3.83 3.89 3.89 0.52% -0.51%
2018 Şubat 3.89 4.03 3.89 3.97 3.95 2.06% 1.53%
2018 Mart 3.97 4.11 3.97 4.05 4.03 2.02% 3.58%
2018 Nisan 4.05 4.05 3.91 3.97 4.00 -1.98% 1.53%
2018 Mayıs 3.97 4.03 3.91 3.97 3.97 0.00% 1.53%
2018 Haziran 3.97 4.02 3.90 3.96 3.96 -0.25% 1.28%
2018 Temmuz 3.96 3.99 3.87 3.93 3.94 -0.76% 0.51%
2018 Ağustos 3.93 3.93 3.79 3.85 3.88 -2.04% -1.53%
2018 Eylül 3.85 3.91 3.79 3.85 3.85 0.00% -1.53%
2018 Ekim 3.85 3.85 3.71 3.77 3.80 -2.08% -3.58%
2018 Kasım 3.77 3.91 3.77 3.85 3.83 2.12% -1.53%
2018 Aralık 3.85 3.99 3.85 3.93 3.91 2.08% 0.51%
2019 Ocak 3.93 4.07 3.93 4.01 3.99 2.04% 2.56%
2019 Şubat 4.01 4.04 3.92 3.98 3.99 -0.75% 1.79%
2019 Mart 3.98 4.12 3.98 4.06 4.04 2.01% 3.84%
2019 Nisan 4.06 4.06 3.92 3.98 4.01 -1.97% 1.79%
2019 Mayıs 3.98 4.12 3.98 4.06 4.04 2.01% 3.84%
2019 Haziran 4.06 4.09 3.97 4.03 4.04 -0.74% 3.07%
2019 Temmuz 4.03 4.03 3.89 3.95 3.98 -1.99% 1.02%
2019 Ağustos 3.95 4.02 3.90 3.96 3.96 0.25% 1.28%
2019 Eylül 3.96 4.07 3.95 4.01 4.00 1.26% 2.56%
2019 Ekim 4.01 4.08 3.96 4.02 4.02 0.25% 2.81%
2019 Kasım 4.02 4.08 3.96 4.02 4.02 0.00% 2.81%
2019 Aralık 4.02 4.02 3.88 3.94 3.97 -1.99% 0.77%