28.06.2017. Dolar kuru tahminleri.

Dolar tahmini: yarın, hafta, ay.

Perşembe, Haziran 29 dolar tahmini: kur 3.50 TL, azami kur 3.55 TL, asgari kur 3.45 TL. Cuma, Haziran 30 dolar tahmini: kur 3.48 TL, azami kur 3.53 TL, asgari kur 3.43 TL. Pazartesi, Temmuz 3 dolar tahmini: kur 3.45 TL, azami kur 3.50 TL, asgari kur 3.40 TL. Salı, Temmuz 4 dolar tahmini: kur 3.44 TL, azami kur 3.49 TL, asgari kur 3.39 TL. Çarşamba, Temmuz 5 dolar tahmini: kur 3.42 TL, azami kur 3.47 TL, asgari kur 3.37 TL.

1 hafta içinde. Perşembe, Temmuz 6 dolar tahmini: kur 3.42 TL, azami kur 3.47 TL, asgari kur 3.37 TL. Cuma, Temmuz 7 dolar tahmini: kur 3.45 TL, azami kur 3.50 TL, asgari kur 3.40 TL. Pazartesi, Temmuz 10 dolar tahmini: kur 3.47 TL, azami kur 3.52 TL, asgari kur 3.42 TL. Salı, Temmuz 11 dolar tahmini: kur 3.43 TL, azami kur 3.48 TL, asgari kur 3.38 TL. Çarşamba, Temmuz 12 dolar tahmini: kur 3.48 TL, azami kur 3.53 TL, asgari kur 3.43 TL.

2 hafta içinde. Perşembe, Temmuz 13 dolar tahmini: kur 3.48 TL, azami kur 3.53 TL, asgari kur 3.43 TL. Cuma, Temmuz 14 dolar tahmini: kur 3.48 TL, azami kur 3.53 TL, asgari kur 3.43 TL. Pazartesi, Temmuz 17 dolar tahmini: kur 3.48 TL, azami kur 3.53 TL, asgari kur 3.43 TL. Salı, Temmuz 18 dolar tahmini: kur 3.47 TL, azami kur 3.52 TL, asgari kur 3.42 TL. Çarşamba, Temmuz 19 dolar tahmini: kur 3.48 TL, azami kur 3.53 TL, asgari kur 3.43 TL.

Dolar kuru on-line.

Euro Tahminleri. 2017, 2018.

3 hafta içinde. Perşembe, Temmuz 20 dolar tahmini: kur 3.50 TL, azami kur 3.55 TL, asgari kur 3.45 TL. Cuma, Temmuz 21 dolar tahmini: kur 3.50 TL, azami kur 3.55 TL, asgari kur 3.45 TL. Pazartesi, Temmuz 24 dolar tahmini: kur 3.50 TL, azami kur 3.55 TL, asgari kur 3.45 TL. Salı, Temmuz 25 dolar tahmini: kur 3.48 TL, azami kur 3.53 TL, asgari kur 3.43 TL. Çarşamba, Temmuz 26 dolar tahmini: kur 3.50 TL, azami kur 3.55 TL, asgari kur 3.45 TL.

4 hafta içinde. Perşembe, Temmuz 27 dolar tahmini: kur 3.48 TL, azami kur 3.53 TL, asgari kur 3.43 TL. Cuma, Temmuz 28 dolar tahmini: kur 3.47 TL, azami kur 3.52 TL, asgari kur 3.42 TL.

Dolar tahmin. Günden güne.

Gün Hafta gün Kur Maks Min
29.06 Perşembe 3.50 3.55 3.45
30.06 Cuma 3.48 3.53 3.43
03.07 Pazartesi 3.45 3.50 3.40
04.07 Salı 3.44 3.49 3.39
05.07 Çarşamba 3.42 3.47 3.37
06.07 Perşembe 3.42 3.47 3.37
07.07 Cuma 3.45 3.50 3.40
10.07 Pazartesi 3.47 3.52 3.42
11.07 Salı 3.43 3.48 3.38
12.07 Çarşamba 3.48 3.53 3.43
13.07 Perşembe 3.48 3.53 3.43
14.07 Cuma 3.48 3.53 3.43
17.07 Pazartesi 3.48 3.53 3.43
18.07 Salı 3.47 3.52 3.42
19.07 Çarşamba 3.48 3.53 3.43
20.07 Perşembe 3.50 3.55 3.45
21.07 Cuma 3.50 3.55 3.45
24.07 Pazartesi 3.50 3.55 3.45
25.07 Salı 3.48 3.53 3.43
26.07 Çarşamba 3.50 3.55 3.45
27.07 Perşembe 3.48 3.53 3.43
28.07 Cuma 3.47 3.52 3.42
31.07 Pazartesi 3.48 3.53 3.43
01.08 Salı 3.49 3.54 3.44

Dolar kuru tahmini. 2017 and 2018.

Dolar tahmini 2017 Haziran.
Ay başında dolar kuru 3.53TL. Ay için azami kur 3.56. Asgari kur 3.43. Ortalama dolar kuru 3.50. Ay sonunda kuru 3.48 TL, değişiklik -1.42%.

Dolar tahmini 2017 Temmuz.
Ay başında dolar kuru 3.48TL. Ay için azami kur 3.50. Asgari kur 3.40. Ortalama dolar kuru 3.46. Ay sonunda kuru 3.45 TL, değişiklik -0.86%.

Dolar tahmini 2017 Ağustos.
Ay başında dolar kuru 3.45TL. Ay için azami kur 3.48. Asgari kur 3.38. Ortalama dolar kuru 3.44. Ay sonunda kuru 3.43 TL, değişiklik -0.58%.

Dolar tahmini 2017 Eylül.
Ay başında dolar kuru 3.43TL. Ay için azami kur 3.43. Asgari kur 3.31. Ortalama dolar kuru 3.38. Ay sonunda kuru 3.36 TL, değişiklik -2.04%.

Dolar tahmini 2017 Ekim.
Ay başında dolar kuru 3.36TL. Ay için azami kur 3.41. Asgari kur 3.31. Ortalama dolar kuru 3.36. Ay sonunda kuru 3.36 TL, değişiklik 0.00%.

Dolar tahmini 2017 Kasım.
Ay başında dolar kuru 3.36TL. Ay için azami kur 3.36. Asgari kur 3.24. Ortalama dolar kuru 3.31. Ay sonunda kuru 3.29 TL, değişiklik -2.08%.

Dolar tahmini 2017 Aralık.
Ay başında dolar kuru 3.29TL. Ay için azami kur 3.41. Asgari kur 3.29. Ortalama dolar kuru 3.34. Ay sonunda kuru 3.36 TL, değişiklik 2.13%.

Dolar tahmini 2018 Ocak.
Ay başında dolar kuru 3.36TL. Ay için azami kur 3.48. Asgari kur 3.36. Ortalama dolar kuru 3.41. Ay sonunda kuru 3.43 TL, değişiklik 2.08%.

Gold Price Forecast.

Exchange Rates Online At 30Rates.com.

Dolar tahmini 2018 Şubat.
Ay başında dolar kuru 3.43TL. Ay için azami kur 3.55. Asgari kur 3.43. Ortalama dolar kuru 3.48. Ay sonunda kuru 3.50 TL, değişiklik 2.04%.

Dolar tahmini 2018 Mart.
Ay başında dolar kuru 3.50TL. Ay için azami kur 3.52. Asgari kur 3.42. Ortalama dolar kuru 3.48. Ay sonunda kuru 3.47 TL, değişiklik -0.86%.

Dolar tahmini 2018 Nisan.
Ay başında dolar kuru 3.47TL. Ay için azami kur 3.59. Asgari kur 3.47. Ortalama dolar kuru 3.52. Ay sonunda kuru 3.54 TL, değişiklik 2.02%.

Dolar aya göre tahmin.

Yıl Ay Başlama Maks Мin Son Ortalama Ay,% Toplam,%
2017 Haziran 3.53 3.56 3.43 3.48 3.50 -1.42% -1.42%
2017 Temmuz 3.48 3.50 3.40 3.45 3.46 -0.86% -2.27%
2017 Ağustos 3.45 3.48 3.38 3.43 3.44 -0.58% -2.83%
2017 Eylül 3.43 3.43 3.31 3.36 3.38 -2.04% -4.82%
2017 Ekim 3.36 3.41 3.31 3.36 3.36 0.00% -4.82%
2017 Kasım 3.36 3.36 3.24 3.29 3.31 -2.08% -6.80%
2017 Aralık 3.29 3.41 3.29 3.36 3.34 2.13% -4.82%
2018 Ocak 3.36 3.48 3.36 3.43 3.41 2.08% -2.83%
2018 Şubat 3.43 3.55 3.43 3.50 3.48 2.04% -0.85%
2018 Mart 3.50 3.52 3.42 3.47 3.48 -0.86% -1.70%
2018 Nisan 3.47 3.59 3.47 3.54 3.52 2.02% 0.28%
2018 Mayıs 3.54 3.54 3.42 3.47 3.49 -1.98% -1.70%
2018 Haziran 3.47 3.59 3.47 3.54 3.52 2.02% 0.28%
2018 Temmuz 3.54 3.56 3.46 3.51 3.52 -0.85% -0.57%
2018 Ağustos 3.51 3.51 3.39 3.44 3.46 -1.99% -2.55%
2018 Eylül 3.44 3.50 3.40 3.45 3.45 0.29% -2.27%
2018 Ekim 3.45 3.54 3.44 3.49 3.48 1.16% -1.13%
2018 Kasım 3.49 3.55 3.45 3.50 3.50 0.29% -0.85%
2018 Aralık 3.50 3.55 3.45 3.50 3.50 0.00% -0.85%
2019 Ocak 3.50 3.50 3.38 3.43 3.45 -2.00% -2.83%
2019 Şubat 3.43 3.55 3.43 3.50 3.48 2.04% -0.85%
2019 Mart 3.50 3.62 3.50 3.57 3.55 2.00% 1.13%
2019 Nisan 3.57 3.69 3.57 3.64 3.62 1.96% 3.12%
2019 Mayıs 3.64 3.73 3.61 3.67 3.66 0.82% 3.97%
2019 Haziran 3.67 3.71 3.61 3.66 3.66 -0.27% 3.68%