12.12.2017. Euro kuru tahminleri.

Euro tahmini: yarın, hafta, ay.

Çarşamba, Aralık 13 euro tahmini: kur 4.52 TL, azami kur 4.59 TL, asgari kur 4.45 TL. Perşembe, Aralık 14 euro tahmini: kur 4.52 TL, azami kur 4.59 TL, asgari kur 4.45 TL. Cuma, Aralık 15 euro tahmini: kur 4.51 TL, azami kur 4.58 TL, asgari kur 4.44 TL. Pazartesi, Aralık 18 euro tahmini: kur 4.52 TL, azami kur 4.59 TL, asgari kur 4.45 TL. Salı, Aralık 19 euro tahmini: kur 4.53 TL, azami kur 4.60 TL, asgari kur 4.46 TL.

1 hafta içinde. Çarşamba, Aralık 20 euro tahmini: kur 4.55 TL, azami kur 4.62 TL, asgari kur 4.48 TL. Perşembe, Aralık 21 euro tahmini: kur 4.55 TL, azami kur 4.62 TL, asgari kur 4.48 TL. Cuma, Aralık 22 euro tahmini: kur 4.56 TL, azami kur 4.63 TL, asgari kur 4.49 TL. Pazartesi, Aralık 25 euro tahmini: kur 4.54 TL, azami kur 4.61 TL, asgari kur 4.47 TL. Salı, Aralık 26 euro tahmini: kur 4.54 TL, azami kur 4.61 TL, asgari kur 4.47 TL.

2 hafta içinde. Çarşamba, Aralık 27 euro tahmini: kur 4.55 TL, azami kur 4.62 TL, asgari kur 4.48 TL. Perşembe, Aralık 28 euro tahmini: kur 4.56 TL, azami kur 4.63 TL, asgari kur 4.49 TL. Cuma, Aralık 29 euro tahmini: kur 4.53 TL, azami kur 4.60 TL, asgari kur 4.46 TL. Pazartesi, Ocak 1 euro tahmini: kur 4.51 TL, azami kur 4.58 TL, asgari kur 4.44 TL. Salı, Ocak 2 euro tahmini: kur 4.48 TL, azami kur 4.55 TL, asgari kur 4.41 TL.

Euro kuru on-line.

Dollar Tahminleri 2017, 2018.

3 hafta içinde. Çarşamba, Ocak 3 euro tahmini: kur 4.47 TL, azami kur 4.54 TL, asgari kur 4.40 TL. Perşembe, Ocak 4 euro tahmini: kur 4.49 TL, azami kur 4.56 TL, asgari kur 4.42 TL. Cuma, Ocak 5 euro tahmini: kur 4.48 TL, azami kur 4.55 TL, asgari kur 4.41 TL. Pazartesi, Ocak 8 euro tahmini: kur 4.48 TL, azami kur 4.55 TL, asgari kur 4.41 TL. Salı, Ocak 9 euro tahmini: kur 4.48 TL, azami kur 4.55 TL, asgari kur 4.41 TL.

4 hafta içinde. Çarşamba, Ocak 10 euro tahmini: kur 4.44 TL, azami kur 4.51 TL, asgari kur 4.37 TL. Perşembe, Ocak 11 euro tahmini: kur 4.45 TL, azami kur 4.52 TL, asgari kur 4.38 TL.

Euro tahmin. Günden güne.

Gün Hafta gün Kur Maks Min
13.12 Çarşamba 4.52 4.59 4.45
14.12 Perşembe 4.52 4.59 4.45
15.12 Cuma 4.51 4.58 4.44
18.12 Pazartesi 4.52 4.59 4.45
19.12 Salı 4.53 4.60 4.46
20.12 Çarşamba 4.55 4.62 4.48
21.12 Perşembe 4.55 4.62 4.48
22.12 Cuma 4.56 4.63 4.49
25.12 Pazartesi 4.54 4.61 4.47
26.12 Salı 4.54 4.61 4.47
27.12 Çarşamba 4.55 4.62 4.48
28.12 Perşembe 4.56 4.63 4.49
29.12 Cuma 4.53 4.60 4.46
01.01 Pazartesi 4.51 4.58 4.44
02.01 Salı 4.48 4.55 4.41
03.01 Çarşamba 4.47 4.54 4.40
04.01 Perşembe 4.49 4.56 4.42
05.01 Cuma 4.48 4.55 4.41
08.01 Pazartesi 4.48 4.55 4.41
09.01 Salı 4.48 4.55 4.41
10.01 Çarşamba 4.44 4.51 4.37
11.01 Perşembe 4.45 4.52 4.38
12.01 Cuma 4.44 4.51 4.37
15.01 Pazartesi 4.41 4.48 4.34

Euro kuru tahmini. 2017 and 2018.

Euro tahmini 2017 Aralık.
Ay başında euro kuru 4.66TL. Ay için azami kur 4.66. Asgari kur 4.46. Ortalama euro kuru 4.58. Ay sonunda kuru 4.53 TL, değişiklik -2.79%.

Euro tahmini 2018 Ocak.
Ay başında euro kuru 4.53TL. Ay için azami kur 4.63. Asgari kur 4.49. Ortalama euro kuru 4.55. Ay sonunda kuru 4.56 TL, değişiklik 0.66%.

Euro tahmini 2018 Şubat.
Ay başında euro kuru 4.56TL. Ay için azami kur 4.72. Asgari kur 4.56. Ortalama euro kuru 4.62. Ay sonunda kuru 4.65 TL, değişiklik 1.97%.

Euro tahmini 2018 Mart.
Ay başında euro kuru 4.65TL. Ay için azami kur 4.81. Asgari kur 4.65. Ortalama euro kuru 4.71. Ay sonunda kuru 4.74 TL, değişiklik 1.94%.

Euro tahmini 2018 Nisan.
Ay başında euro kuru 4.74TL. Ay için azami kur 4.74. Asgari kur 4.58. Ortalama euro kuru 4.68. Ay sonunda kuru 4.65 TL, değişiklik -1.90%.

Euro tahmini 2018 Mayıs.
Ay başında euro kuru 4.65TL. Ay için azami kur 4.81. Asgari kur 4.65. Ortalama euro kuru 4.71. Ay sonunda kuru 4.74 TL, değişiklik 1.94%.

Euro tahmini 2018 Haziran.
Ay başında euro kuru 4.74TL. Ay için azami kur 4.88. Asgari kur 4.74. Ortalama euro kuru 4.79. Ay sonunda kuru 4.81 TL, değişiklik 1.48%.

Euro tahmini 2018 Temmuz.
Ay başında euro kuru 4.81TL. Ay için azami kur 4.98. Asgari kur 4.81. Ortalama euro kuru 4.88. Ay sonunda kuru 4.91 TL, değişiklik 2.08%.

Gold Price Forecast.

Exchange Rates Online At 30Rates.com.

Euro tahmini 2018 Ağustos.
Ay başında euro kuru 4.91TL. Ay için azami kur 4.98. Asgari kur 4.84. Ortalama euro kuru 4.91. Ay sonunda kuru 4.91 TL, değişiklik 0.00%.

Euro tahmini 2018 Eylül.
Ay başında euro kuru 4.91TL. Ay için azami kur 5.04. Asgari kur 4.90. Ortalama euro kuru 4.96. Ay sonunda kuru 4.97 TL, değişiklik 1.22%.

Euro tahmini 2018 Ekim.
Ay başında euro kuru 4.97TL. Ay için azami kur 4.97. Asgari kur 4.80. Ortalama euro kuru 4.90. Ay sonunda kuru 4.87 TL, değişiklik -2.01%.

Euro aya göre tahmin.

Yıl Ay Başlama Maks Мin Son Ortalama Ay,% Toplam,%
2017 Aralık 4.66 4.66 4.46 4.53 4.58 -2.79% -2.79%
2018 Ocak 4.53 4.63 4.49 4.56 4.55 0.66% -2.15%
2018 Şubat 4.56 4.72 4.56 4.65 4.62 1.97% -0.21%
2018 Mart 4.65 4.81 4.65 4.74 4.71 1.94% 1.72%
2018 Nisan 4.74 4.74 4.58 4.65 4.68 -1.90% -0.21%
2018 Mayıs 4.65 4.81 4.65 4.74 4.71 1.94% 1.72%
2018 Haziran 4.74 4.88 4.74 4.81 4.79 1.48% 3.22%
2018 Temmuz 4.81 4.98 4.81 4.91 4.88 2.08% 5.36%
2018 Ağustos 4.91 4.98 4.84 4.91 4.91 0.00% 5.36%
2018 Eylül 4.91 5.04 4.90 4.97 4.96 1.22% 6.65%
2018 Ekim 4.97 4.97 4.80 4.87 4.90 -2.01% 4.51%
2018 Kasım 4.87 5.04 4.87 4.97 4.94 2.05% 6.65%
2018 Aralık 4.97 5.15 4.97 5.07 5.04 2.01% 8.80%
2019 Ocak 5.07 5.25 5.07 5.17 5.14 1.97% 10.94%
2019 Şubat 5.17 5.21 5.05 5.13 5.14 -0.77% 10.09%
2019 Mart 5.13 5.31 5.13 5.23 5.20 1.95% 12.23%
2019 Nisan 5.23 5.23 5.05 5.13 5.16 -1.91% 10.09%
2019 Mayıs 5.13 5.31 5.13 5.23 5.20 1.95% 12.23%
2019 Haziran 5.23 5.30 5.14 5.22 5.22 -0.19% 12.02%
2019 Temmuz 5.22 5.27 5.11 5.19 5.20 -0.57% 11.37%
2019 Ağustos 5.19 5.31 5.15 5.23 5.22 0.77% 12.23%
2019 Eylül 5.23 5.36 5.20 5.28 5.27 0.96% 13.30%
2019 Ekim 5.28 5.47 5.28 5.39 5.36 2.08% 15.67%
2019 Kasım 5.39 5.39 5.20 5.28 5.32 -2.04% 13.30%
2019 Aralık 5.28 5.28 5.09 5.17 5.21 -2.08% 10.94%