28.06.2017. Euro kuru tahminleri.

Euro tahmini: yarın, hafta, ay.

Perşembe, Haziran 29 euro tahmini: kur 3.98 TL, azami kur 4.04 TL, asgari kur 3.92 TL. Cuma, Haziran 30 euro tahmini: kur 3.96 TL, azami kur 4.02 TL, asgari kur 3.90 TL. Pazartesi, Temmuz 3 euro tahmini: kur 3.93 TL, azami kur 3.99 TL, asgari kur 3.87 TL. Salı, Temmuz 4 euro tahmini: kur 3.92 TL, azami kur 3.98 TL, asgari kur 3.86 TL. Çarşamba, Temmuz 5 euro tahmini: kur 3.90 TL, azami kur 3.96 TL, asgari kur 3.84 TL.

1 hafta içinde. Perşembe, Temmuz 6 euro tahmini: kur 3.90 TL, azami kur 3.96 TL, asgari kur 3.84 TL. Cuma, Temmuz 7 euro tahmini: kur 3.93 TL, azami kur 3.99 TL, asgari kur 3.87 TL. Pazartesi, Temmuz 10 euro tahmini: kur 3.95 TL, azami kur 4.01 TL, asgari kur 3.89 TL. Salı, Temmuz 11 euro tahmini: kur 3.91 TL, azami kur 3.97 TL, asgari kur 3.85 TL. Çarşamba, Temmuz 12 euro tahmini: kur 3.97 TL, azami kur 4.03 TL, asgari kur 3.91 TL.

2 hafta içinde. Perşembe, Temmuz 13 euro tahmini: kur 3.97 TL, azami kur 4.03 TL, asgari kur 3.91 TL. Cuma, Temmuz 14 euro tahmini: kur 3.97 TL, azami kur 4.03 TL, asgari kur 3.91 TL. Pazartesi, Temmuz 17 euro tahmini: kur 3.97 TL, azami kur 4.03 TL, asgari kur 3.91 TL. Salı, Temmuz 18 euro tahmini: kur 3.96 TL, azami kur 4.02 TL, asgari kur 3.90 TL. Çarşamba, Temmuz 19 euro tahmini: kur 3.97 TL, azami kur 4.03 TL, asgari kur 3.91 TL.

Euro kuru on-line.

Dollar Tahminleri 2017, 2018.

3 hafta içinde. Perşembe, Temmuz 20 euro tahmini: kur 3.99 TL, azami kur 4.05 TL, asgari kur 3.93 TL. Cuma, Temmuz 21 euro tahmini: kur 3.99 TL, azami kur 4.05 TL, asgari kur 3.93 TL. Pazartesi, Temmuz 24 euro tahmini: kur 3.99 TL, azami kur 4.05 TL, asgari kur 3.93 TL. Salı, Temmuz 25 euro tahmini: kur 3.97 TL, azami kur 4.03 TL, asgari kur 3.91 TL. Çarşamba, Temmuz 26 euro tahmini: kur 3.99 TL, azami kur 4.05 TL, asgari kur 3.93 TL.

4 hafta içinde. Perşembe, Temmuz 27 euro tahmini: kur 3.97 TL, azami kur 4.03 TL, asgari kur 3.91 TL. Cuma, Temmuz 28 euro tahmini: kur 3.96 TL, azami kur 4.02 TL, asgari kur 3.90 TL.

Euro tahmin. Günden güne.

Gün Hafta gün Kur Maks Min
29.06 Perşembe 3.98 4.04 3.92
30.06 Cuma 3.96 4.02 3.90
03.07 Pazartesi 3.93 3.99 3.87
04.07 Salı 3.92 3.98 3.86
05.07 Çarşamba 3.90 3.96 3.84
06.07 Perşembe 3.90 3.96 3.84
07.07 Cuma 3.93 3.99 3.87
10.07 Pazartesi 3.95 4.01 3.89
11.07 Salı 3.91 3.97 3.85
12.07 Çarşamba 3.97 4.03 3.91
13.07 Perşembe 3.97 4.03 3.91
14.07 Cuma 3.97 4.03 3.91
17.07 Pazartesi 3.97 4.03 3.91
18.07 Salı 3.96 4.02 3.90
19.07 Çarşamba 3.97 4.03 3.91
20.07 Perşembe 3.99 4.05 3.93
21.07 Cuma 3.99 4.05 3.93
24.07 Pazartesi 3.99 4.05 3.93
25.07 Salı 3.97 4.03 3.91
26.07 Çarşamba 3.99 4.05 3.93
27.07 Perşembe 3.97 4.03 3.91
28.07 Cuma 3.96 4.02 3.90
31.07 Pazartesi 3.97 4.03 3.91
01.08 Salı 3.98 4.04 3.92

Euro kuru tahmini. 2017 and 2018.

Euro tahmini 2017 Haziran.
Ay başında euro kuru 3.96TL. Ay için azami kur 4.05. Asgari kur 3.87. Ortalama euro kuru 3.96. Ay sonunda kuru 3.96 TL, değişiklik 0.00%.

Euro tahmini 2017 Temmuz.
Ay başında euro kuru 3.96TL. Ay için azami kur 3.98. Asgari kur 3.86. Ortalama euro kuru 3.93. Ay sonunda kuru 3.92 TL, değişiklik -1.01%.

Euro tahmini 2017 Ağustos.
Ay başında euro kuru 3.92TL. Ay için azami kur 4.06. Asgari kur 3.92. Ortalama euro kuru 3.98. Ay sonunda kuru 4.00 TL, değişiklik 2.04%.

Euro tahmini 2017 Eylül.
Ay başında euro kuru 4.00TL. Ay için azami kur 4.06. Asgari kur 3.94. Ortalama euro kuru 4.00. Ay sonunda kuru 4.00 TL, değişiklik 0.00%.

Euro tahmini 2017 Ekim.
Ay başında euro kuru 4.00TL. Ay için azami kur 4.11. Asgari kur 3.99. Ortalama euro kuru 4.04. Ay sonunda kuru 4.05 TL, değişiklik 1.25%.

Euro tahmini 2017 Kasım.
Ay başında euro kuru 4.05TL. Ay için azami kur 4.05. Asgari kur 3.91. Ortalama euro kuru 4.00. Ay sonunda kuru 3.97 TL, değişiklik -1.98%.

Euro tahmini 2017 Aralık.
Ay başında euro kuru 3.97TL. Ay için azami kur 4.11. Asgari kur 3.97. Ortalama euro kuru 4.03. Ay sonunda kuru 4.05 TL, değişiklik 2.02%.

Euro tahmini 2018 Ocak.
Ay başında euro kuru 4.05TL. Ay için azami kur 4.19. Asgari kur 4.05. Ortalama euro kuru 4.11. Ay sonunda kuru 4.13 TL, değişiklik 1.98%.

Gold Price Forecast.

Exchange Rates Online At 30Rates.com.

Euro tahmini 2018 Şubat.
Ay başında euro kuru 4.13TL. Ay için azami kur 4.27. Asgari kur 4.13. Ortalama euro kuru 4.19. Ay sonunda kuru 4.21 TL, değişiklik 1.94%.

Euro tahmini 2018 Mart.
Ay başında euro kuru 4.21TL. Ay için azami kur 4.23. Asgari kur 4.11. Ortalama euro kuru 4.18. Ay sonunda kuru 4.17 TL, değişiklik -0.95%.

Euro tahmini 2018 Nisan.
Ay başında euro kuru 4.17TL. Ay için azami kur 4.31. Asgari kur 4.17. Ortalama euro kuru 4.23. Ay sonunda kuru 4.25 TL, değişiklik 1.92%.

Euro aya göre tahmin.

Yıl Ay Başlama Maks Мin Son Ortalama Ay,% Toplam,%
2017 Haziran 3.96 4.05 3.87 3.96 3.96 0.00% 0.00%
2017 Temmuz 3.96 3.98 3.86 3.92 3.93 -1.01% -1.01%
2017 Ağustos 3.92 4.06 3.92 4.00 3.98 2.04% 1.01%
2017 Eylül 4.00 4.06 3.94 4.00 4.00 0.00% 1.01%
2017 Ekim 4.00 4.11 3.99 4.05 4.04 1.25% 2.27%
2017 Kasım 4.05 4.05 3.91 3.97 4.00 -1.98% 0.25%
2017 Aralık 3.97 4.11 3.97 4.05 4.03 2.02% 2.27%
2018 Ocak 4.05 4.19 4.05 4.13 4.11 1.98% 4.29%
2018 Şubat 4.13 4.27 4.13 4.21 4.19 1.94% 6.31%
2018 Mart 4.21 4.23 4.11 4.17 4.18 -0.95% 5.30%
2018 Nisan 4.17 4.31 4.17 4.25 4.23 1.92% 7.32%
2018 Mayıs 4.25 4.25 4.11 4.17 4.20 -1.88% 5.30%
2018 Haziran 4.17 4.31 4.17 4.25 4.23 1.92% 7.32%
2018 Temmuz 4.25 4.31 4.19 4.25 4.25 0.00% 7.32%
2018 Ağustos 4.25 4.29 4.17 4.23 4.24 -0.47% 6.82%
2018 Eylül 4.23 4.32 4.20 4.26 4.25 0.71% 7.58%
2018 Ekim 4.26 4.36 4.24 4.30 4.29 0.94% 8.59%
2018 Kasım 4.30 4.46 4.30 4.39 4.36 2.09% 10.86%
2018 Aralık 4.39 4.39 4.24 4.30 4.33 -2.05% 8.59%
2019 Ocak 4.30 4.30 4.15 4.21 4.24 -2.09% 6.31%
2019 Şubat 4.21 4.35 4.21 4.29 4.27 1.90% 8.33%
2019 Mart 4.29 4.45 4.29 4.38 4.35 2.10% 10.61%
2019 Nisan 4.38 4.54 4.38 4.47 4.44 2.05% 12.88%
2019 Mayıs 4.47 4.63 4.47 4.56 4.53 2.01% 15.15%
2019 Haziran 4.56 4.56 4.40 4.47 4.50 -1.97% 12.88%