10.12.2016. Euro kuru tahminleri.

Euro tahmini: yarın, hafta, ay.

Pazartesi, Aralık 12 euro tahmini: kur 3.74 TL, azami kur 3.80 TL, asgari kur 3.68 TL. Salı, Aralık 13 euro tahmini: kur 3.71 TL, azami kur 3.77 TL, asgari kur 3.65 TL. Çarşamba, Aralık 14 euro tahmini: kur 3.68 TL, azami kur 3.74 TL, asgari kur 3.62 TL. Perşembe, Aralık 15 euro tahmini: kur 3.65 TL, azami kur 3.70 TL, asgari kur 3.60 TL. Cuma, Aralık 16 euro tahmini: kur 3.66 TL, azami kur 3.71 TL, asgari kur 3.61 TL.

1 hafta içinde. Pazartesi, Aralık 19 euro tahmini: kur 3.69 TL, azami kur 3.75 TL, asgari kur 3.63 TL. Salı, Aralık 20 euro tahmini: kur 3.68 TL, azami kur 3.74 TL, asgari kur 3.62 TL. Çarşamba, Aralık 21 euro tahmini: kur 3.70 TL, azami kur 3.76 TL, asgari kur 3.64 TL. Perşembe, Aralık 22 euro tahmini: kur 3.67 TL, azami kur 3.73 TL, asgari kur 3.61 TL. Cuma, Aralık 23 euro tahmini: kur 3.71 TL, azami kur 3.77 TL, asgari kur 3.65 TL.

2 hafta içinde. Pazartesi, Aralık 26 euro tahmini: kur 3.67 TL, azami kur 3.73 TL, asgari kur 3.61 TL. Salı, Aralık 27 euro tahmini: kur 3.72 TL, azami kur 3.78 TL, asgari kur 3.66 TL. Çarşamba, Aralık 28 euro tahmini: kur 3.72 TL, azami kur 3.78 TL, asgari kur 3.66 TL. Perşembe, Aralık 29 euro tahmini: kur 3.77 TL, azami kur 3.83 TL, asgari kur 3.71 TL. Cuma, Aralık 30 euro tahmini: kur 3.79 TL, azami kur 3.85 TL, asgari kur 3.73 TL.

Euro kuru on-line.

Dollar Tahminleri. 2016, 2017, 2018.

3 hafta içinde. Pazartesi, Ocak 2 euro tahmini: kur 3.87 TL, azami kur 3.93 TL, asgari kur 3.81 TL. Salı, Ocak 3 euro tahmini: kur 3.93 TL, azami kur 3.99 TL, asgari kur 3.87 TL. Çarşamba, Ocak 4 euro tahmini: kur 3.93 TL, azami kur 3.99 TL, asgari kur 3.87 TL. Perşembe, Ocak 5 euro tahmini: kur 3.95 TL, azami kur 4.01 TL, asgari kur 3.89 TL. Cuma, Ocak 6 euro tahmini: kur 3.95 TL, azami kur 4.01 TL, asgari kur 3.89 TL.

4 hafta içinde. Pazartesi, Ocak 9 euro tahmini: kur 3.95 TL, azami kur 4.01 TL, asgari kur 3.89 TL. Salı, Ocak 10 euro tahmini: kur 3.92 TL, azami kur 3.98 TL, asgari kur 3.86 TL.

Euro tahmin. Günden güne.

Gün Hafta gün Kur Maks Min
12.12 Pazartesi 3.74 3.80 3.68
13.12 Salı 3.71 3.77 3.65
14.12 Çarşamba 3.68 3.74 3.62
15.12 Perşembe 3.65 3.70 3.60
16.12 Cuma 3.66 3.71 3.61
19.12 Pazartesi 3.69 3.75 3.63
20.12 Salı 3.68 3.74 3.62
21.12 Çarşamba 3.70 3.76 3.64
22.12 Perşembe 3.67 3.73 3.61
23.12 Cuma 3.71 3.77 3.65
26.12 Pazartesi 3.67 3.73 3.61
27.12 Salı 3.72 3.78 3.66
28.12 Çarşamba 3.72 3.78 3.66
29.12 Perşembe 3.77 3.83 3.71
30.12 Cuma 3.79 3.85 3.73
02.01 Pazartesi 3.87 3.93 3.81
03.01 Salı 3.93 3.99 3.87
04.01 Çarşamba 3.93 3.99 3.87
05.01 Perşembe 3.95 4.01 3.89
06.01 Cuma 3.95 4.01 3.89
09.01 Pazartesi 3.95 4.01 3.89
10.01 Salı 3.92 3.98 3.86
11.01 Çarşamba 3.87 3.93 3.81
12.01 Perşembe 3.87 3.93 3.81

Euro kuru tahmini. 2016, 2017 and 2018.

Euro tahmini 2016 Aralık.
Ay başında euro kuru 3.66TL. Ay için azami kur 3.85. Asgari kur 3.55. Ortalama euro kuru 3.71. Ay sonunda kuru 3.79 TL, değişiklik 3.55%.

Euro tahmini 2017 Ocak.
Ay başında euro kuru 3.79TL. Ay için azami kur 3.93. Asgari kur 3.79. Ortalama euro kuru 3.85. Ay sonunda kuru 3.87 TL, değişiklik 2.11%.

Euro tahmini 2017 Şubat.
Ay başında euro kuru 3.87TL. Ay için azami kur 4.01. Asgari kur 3.87. Ortalama euro kuru 3.93. Ay sonunda kuru 3.95 TL, değişiklik 2.07%.

Euro tahmini 2017 Mart.
Ay başında euro kuru 3.95TL. Ay için azami kur 4.09. Asgari kur 3.95. Ortalama euro kuru 4.01. Ay sonunda kuru 4.03 TL, değişiklik 2.03%.

Euro tahmini 2017 Nisan.
Ay başında euro kuru 4.03TL. Ay için azami kur 4.06. Asgari kur 3.94. Ortalama euro kuru 4.01. Ay sonunda kuru 4.00 TL, değişiklik -0.74%.

Euro tahmini 2017 Mayıs.
Ay başında euro kuru 4.00TL. Ay için azami kur 4.14. Asgari kur 4.00. Ortalama euro kuru 4.06. Ay sonunda kuru 4.08 TL, değişiklik 2.00%.

Euro tahmini 2017 Haziran.
Ay başında euro kuru 4.08TL. Ay için azami kur 4.08. Asgari kur 3.94. Ortalama euro kuru 4.03. Ay sonunda kuru 4.00 TL, değişiklik -1.96%.

Euro tahmini 2017 Temmuz.
Ay başında euro kuru 4.00TL. Ay için azami kur 4.14. Asgari kur 4.00. Ortalama euro kuru 4.06. Ay sonunda kuru 4.08 TL, değişiklik 2.00%.

Gold Price Forecast.

Exchange Rates Online At 30Rates.com.

Euro tahmini 2017 Ağustos.
Ay başında euro kuru 4.08TL. Ay için azami kur 4.14. Asgari kur 4.02. Ortalama euro kuru 4.08. Ay sonunda kuru 4.08 TL, değişiklik 0.00%.

Euro tahmini 2017 Eylül.
Ay başında euro kuru 4.08TL. Ay için azami kur 4.12. Asgari kur 4.00. Ortalama euro kuru 4.07. Ay sonunda kuru 4.06 TL, değişiklik -0.49%.

Euro tahmini 2017 Ekim.
Ay başında euro kuru 4.06TL. Ay için azami kur 4.15. Asgari kur 4.03. Ortalama euro kuru 4.08. Ay sonunda kuru 4.09 TL, değişiklik 0.74%.

Euro aya göre tahmin.

Yıl Ay Başlama Maks Мin Son Ortalama Ay,% Toplam,%
2016 Aralık 3.66 3.85 3.55 3.79 3.71 3.55% 3.55%
2017 Ocak 3.79 3.93 3.79 3.87 3.85 2.11% 5.74%
2017 Şubat 3.87 4.01 3.87 3.95 3.93 2.07% 7.92%
2017 Mart 3.95 4.09 3.95 4.03 4.01 2.03% 10.11%
2017 Nisan 4.03 4.06 3.94 4.00 4.01 -0.74% 9.29%
2017 Mayıs 4.00 4.14 4.00 4.08 4.06 2.00% 11.48%
2017 Haziran 4.08 4.08 3.94 4.00 4.03 -1.96% 9.29%
2017 Temmuz 4.00 4.14 4.00 4.08 4.06 2.00% 11.48%
2017 Ağustos 4.08 4.14 4.02 4.08 4.08 0.00% 11.48%
2017 Eylül 4.08 4.12 4.00 4.06 4.07 -0.49% 10.93%
2017 Ekim 4.06 4.15 4.03 4.09 4.08 0.74% 11.75%
2017 Kasım 4.09 4.19 4.07 4.13 4.12 0.98% 12.84%
2017 Aralık 4.13 4.27 4.13 4.21 4.19 1.94% 15.03%
2018 Ocak 4.21 4.21 4.07 4.13 4.16 -1.90% 12.84%
2018 Şubat 4.13 4.13 3.99 4.05 4.08 -1.94% 10.66%
2018 Mart 4.05 4.19 4.05 4.13 4.11 1.98% 12.84%
2018 Nisan 4.13 4.27 4.13 4.21 4.19 1.94% 15.03%
2018 Mayıs 4.21 4.35 4.21 4.29 4.27 1.90% 17.21%
2018 Haziran 4.29 4.45 4.29 4.38 4.35 2.10% 19.67%
2018 Temmuz 4.38 4.38 4.23 4.29 4.32 -2.05% 17.21%
2018 Ağustos 4.29 4.45 4.29 4.38 4.35 2.10% 19.67%
2018 Eylül 4.38 4.42 4.28 4.35 4.36 -0.68% 18.85%
2018 Ekim 4.35 4.49 4.35 4.42 4.40 1.61% 20.77%
2018 Kasım 4.42 4.42 4.27 4.33 4.36 -2.04% 18.31%
2018 Aralık 4.33 4.49 4.33 4.42 4.39 2.08% 20.77%