25.09.2018. Euro kuru tahminleri.

Euro tahmini: yarın, hafta, ay.

Çarşamba, Eylül 26 euro tahmini: kur 7.29 TL, azami kur 7.40 TL, asgari kur 7.18 TL. Perşembe, Eylül 27 euro tahmini: kur 7.27 TL, azami kur 7.38 TL, asgari kur 7.16 TL. Cuma, Eylül 28 euro tahmini: kur 7.32 TL, azami kur 7.43 TL, asgari kur 7.21 TL. Pazartesi, Ekim 1 euro tahmini: kur 7.26 TL, azami kur 7.37 TL, asgari kur 7.15 TL. Salı, Ekim 2 euro tahmini: kur 7.26 TL, azami kur 7.37 TL, asgari kur 7.15 TL.

1 hafta içinde. Çarşamba, Ekim 3 euro tahmini: kur 7.24 TL, azami kur 7.35 TL, asgari kur 7.13 TL. Perşembe, Ekim 4 euro tahmini: kur 7.20 TL, azami kur 7.31 TL, asgari kur 7.09 TL. Cuma, Ekim 5 euro tahmini: kur 7.24 TL, azami kur 7.35 TL, asgari kur 7.13 TL. Pazartesi, Ekim 8 euro tahmini: kur 7.19 TL, azami kur 7.30 TL, asgari kur 7.08 TL. Salı, Ekim 9 euro tahmini: kur 7.18 TL, azami kur 7.29 TL, asgari kur 7.07 TL.

2 hafta içinde. Çarşamba, Ekim 10 euro tahmini: kur 7.16 TL, azami kur 7.27 TL, asgari kur 7.05 TL. Perşembe, Ekim 11 euro tahmini: kur 7.14 TL, azami kur 7.25 TL, asgari kur 7.03 TL. Cuma, Ekim 12 euro tahmini: kur 7.15 TL, azami kur 7.26 TL, asgari kur 7.04 TL. Pazartesi, Ekim 15 euro tahmini: kur 7.15 TL, azami kur 7.26 TL, asgari kur 7.04 TL. Salı, Ekim 16 euro tahmini: kur 7.14 TL, azami kur 7.25 TL, asgari kur 7.03 TL.

Euro kuru on-line.

Dollar Tahminleri 2018, 2019.

3 hafta içinde. Çarşamba, Ekim 17 euro tahmini: kur 7.19 TL, azami kur 7.30 TL, asgari kur 7.08 TL. Perşembe, Ekim 18 euro tahmini: kur 7.16 TL, azami kur 7.27 TL, asgari kur 7.05 TL. Cuma, Ekim 19 euro tahmini: kur 7.20 TL, azami kur 7.31 TL, asgari kur 7.09 TL. Pazartesi, Ekim 22 euro tahmini: kur 7.25 TL, azami kur 7.36 TL, asgari kur 7.14 TL. Salı, Ekim 23 euro tahmini: kur 7.27 TL, azami kur 7.38 TL, asgari kur 7.16 TL.

4 hafta içinde. Çarşamba, Ekim 24 euro tahmini: kur 7.26 TL, azami kur 7.37 TL, asgari kur 7.15 TL. Perşembe, Ekim 25 euro tahmini: kur 7.21 TL, azami kur 7.32 TL, asgari kur 7.10 TL.

Euro tahmin. Günden güne.

Gün Hafta gün Fiyat Maks Min
26.09 Çarşamba 7.29 7.40 7.18
27.09 Perşembe 7.27 7.38 7.16
28.09 Cuma 7.32 7.43 7.21
01.10 Pazartesi 7.26 7.37 7.15
02.10 Salı 7.26 7.37 7.15
03.10 Çarşamba 7.24 7.35 7.13
04.10 Perşembe 7.20 7.31 7.09
05.10 Cuma 7.24 7.35 7.13
08.10 Pazartesi 7.19 7.30 7.08
09.10 Salı 7.18 7.29 7.07
10.10 Çarşamba 7.16 7.27 7.05
11.10 Perşembe 7.14 7.25 7.03
12.10 Cuma 7.15 7.26 7.04
15.10 Pazartesi 7.15 7.26 7.04
16.10 Salı 7.14 7.25 7.03
17.10 Çarşamba 7.19 7.30 7.08
18.10 Perşembe 7.16 7.27 7.05
19.10 Cuma 7.20 7.31 7.09
22.10 Pazartesi 7.25 7.36 7.14
23.10 Salı 7.27 7.38 7.16
24.10 Çarşamba 7.26 7.37 7.15
25.10 Perşembe 7.21 7.32 7.10
26.10 Cuma 7.14 7.25 7.03
29.10 Pazartesi 7.21 7.32 7.10

Euro kuru tahmini. 2018 ve 2019.

Euro tahmini 2018 Eylül.
Ay başında euro kuru 7.56TL. Ay için azami kur 7.89. Asgari kur 6.94. Ortalama euro kuru 7.43. Ay sonunda kuru 7.32 TL, değişiklik -3.17%.

Euro tahmini 2018 Ekim.
Ay başında euro kuru 7.32TL. Ay için azami kur 7.44. Asgari kur 7.22. Ortalama euro kuru 7.33. Ay sonunda kuru 7.33 TL, değişiklik 0.14%.

Euro tahmini 2018 Kasım.
Ay başında euro kuru 7.33TL. Ay için azami kur 7.59. Asgari kur 7.33. Ortalama euro kuru 7.43. Ay sonunda kuru 7.48 TL, değişiklik 2.05%.

Euro tahmini 2018 Aralık.
Ay başında euro kuru 7.48TL. Ay için azami kur 7.74. Asgari kur 7.48. Ortalama euro kuru 7.58. Ay sonunda kuru 7.63 TL, değişiklik 2.01%.

Euro tahmini 2019 Ocak.
Ay başında euro kuru 7.63TL. Ay için azami kur 7.65. Asgari kur 7.43. Ortalama euro kuru 7.56. Ay sonunda kuru 7.54 TL, değişiklik -1.18%.

Euro tahmini 2019 Şubat.
Ay başında euro kuru 7.54TL. Ay için azami kur 7.81. Asgari kur 7.54. Ortalama euro kuru 7.65. Ay sonunda kuru 7.69 TL, değişiklik 1.99%.

Euro tahmini 2019 Mart.
Ay başında euro kuru 7.69TL. Ay için azami kur 7.92. Asgari kur 7.68. Ortalama euro kuru 7.77. Ay sonunda kuru 7.80 TL, değişiklik 1.43%.

Euro tahmini 2019 Nisan.
Ay başında euro kuru 7.80TL. Ay için azami kur 8.08. Asgari kur 7.80. Ortalama euro kuru 7.91. Ay sonunda kuru 7.96 TL, değişiklik 2.05%.

Bitcoin tahminleri 2018, 2019, 2020 ve 2021.

Litecoin tahminleri 2018, 2019, 2020 ve 2021.

Euro tahmini 2019 Mayıs.
Ay başında euro kuru 7.96TL. Ay için azami kur 8.11. Asgari kur 7.87. Ortalama euro kuru 7.98. Ay sonunda kuru 7.99 TL, değişiklik 0.38%.

Euro tahmini 2019 Haziran.
Ay başında euro kuru 7.99TL. Ay için azami kur 8.27. Asgari kur 7.99. Ortalama euro kuru 8.10. Ay sonunda kuru 8.15 TL, değişiklik 2.00%.

Euro tahmini 2019 Temmuz.
Ay başında euro kuru 8.15TL. Ay için azami kur 8.15. Asgari kur 7.87. Ortalama euro kuru 8.04. Ay sonunda kuru 7.99 TL, değişiklik -1.96%.

Euro aya göre tahmin.

Yıl Ay Başlama Maks Мin Son Ortalama Ay,% Toplam,%
2018 Eylül 7.56 7.89 6.94 7.32 7.43 -3.17% -3.17%
2018 Ekim 7.32 7.44 7.22 7.33 7.33 0.14% -3.04%
2018 Kasım 7.33 7.59 7.33 7.48 7.43 2.05% -1.06%
2018 Aralık 7.48 7.74 7.48 7.63 7.58 2.01% 0.93%
2019 Ocak 7.63 7.65 7.43 7.54 7.56 -1.18% -0.26%
2019 Şubat 7.54 7.81 7.54 7.69 7.65 1.99% 1.72%
2019 Mart 7.69 7.92 7.68 7.80 7.77 1.43% 3.17%
2019 Nisan 7.80 8.08 7.80 7.96 7.91 2.05% 5.29%
2019 Mayıs 7.96 8.11 7.87 7.99 7.98 0.38% 5.69%
2019 Haziran 7.99 8.27 7.99 8.15 8.10 2.00% 7.80%
2019 Temmuz 8.15 8.15 7.87 7.99 8.04 -1.96% 5.69%
2019 Ağustos 7.99 8.27 7.99 8.15 8.10 2.00% 7.80%
2019 Eylül 8.15 8.43 8.15 8.31 8.26 1.96% 9.92%
2019 Ekim 8.31 8.31 8.02 8.14 8.20 -2.05% 7.67%
2019 Kasım 8.14 8.42 8.14 8.30 8.25 1.97% 9.79%
2019 Aralık 8.30 8.56 8.30 8.43 8.40 1.57% 11.51%
2020 Ocak 8.43 8.73 8.43 8.60 8.55 2.02% 13.76%
2020 Şubat 8.60 8.73 8.47 8.60 8.60 0.00% 13.76%
2020 Mart 8.60 8.83 8.57 8.70 8.68 1.16% 15.08%
2020 Nisan 8.70 8.70 8.40 8.53 8.58 -1.95% 12.83%
2020 Mayıs 8.53 8.83 8.53 8.70 8.65 1.99% 15.08%
2020 Haziran 8.70 9.00 8.70 8.87 8.82 1.95% 17.33%
2020 Temmuz 8.87 9.19 8.87 9.05 9.00 2.03% 19.71%
2020 Ağustos 9.05 9.10 8.84 8.97 8.99 -0.88% 18.65%
2020 Eylül 8.97 9.29 8.97 9.15 9.10 2.01% 21.03%