Agencja prognoz gospodarczych


Witamy!

The Economic Forecast Agency (EFA) - Agencja prowadzi badania dla korporacji i spółek holdingowych, pracujących w realnym sektorze gospodarki. Nasz profil – długoterminowe prognozowanie wskaźników ekonomicznych wpływających na ryzyka rynkowe naszych klientów.

Prognozujemy wartość ropy, kursy walut, ceny metali szlachetnych, stopy procentowe, inflację i indeksy giełdowe.

Szczegóły na naszej stronie internetowej.

Niektóre aktualne prognozy kursów walut:

Każdemu wykorzystywaniu materiałów powinno towarzyszyć odniesienie do źródła. Agencja nie niesie odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w informacji lub za opóźnienia w jej publikacji, zarówno jak za którekolwiek działania, podjęte lub nie podjęte na podstawie owej informacji.

Twoje uwagi i sugestie, napisz do nas za pośrednictwem formularza zwrotnego.