AKCJE ALLEGRO PROGNOZY 2024, 2025, 2026


Kurs akcje Allegro 37.64 zł.

Prognoza akcje Allegro na jutro, tygodnie i miesiące.

Data Dzień Min. Maks. Kurs
22.05 środa 34.64 38.28 36.46
23.05 czwartek 34.64 38.28 36.46
24.05 piątek 35.06 38.75 36.90
27.05 poniedziałek 35.20 38.90 37.05
28.05 wtorek 35.36 39.08 37.22
29.05 środa 35.36 39.08 37.22
30.05 czwartek 35.42 39.14 37.28
31.05 piątek 36.26 40.08 38.17
03.06 poniedziałek 36.96 40.85 38.90
04.06 wtorek 37.16 41.08 39.12
05.06 środa 36.46 40.30 38.38
06.06 czwartek 38.29 42.32 40.30
07.06 piątek 38.29 42.32 40.30
10.06 poniedziałek 38.49 42.55 40.52
11.06 wtorek 38.49 42.55 40.52
12.06 środa 38.18 42.20 40.19
13.06 czwartek 39.36 43.50 41.43
14.06 piątek 40.54 44.80 42.67
17.06 poniedziałek 39.80 43.98 41.89
18.06 wtorek 39.29 43.43 41.36
19.06 środa 39.33 43.47 41.40
20.06 czwartek 40.09 44.31 42.20
21.06 piątek 39.68 43.86 41.77
24.06 poniedziałek 41.06 45.38 43.22

Prognoza kursu Allegro w środę 22 maja: kurs Allegro 36.46, maksymalny kurs 38.28 i minimal 34.64. Akcje Allegro prognoza w czwartek 23 maja: kurs Allegro 36.46, maksymalny kurs 38.28 i minimal 34.64. Prognoza kursu Allegro w piątek 24 maja: kurs Allegro 36.90, maksymalny kurs 38.75 i minimal 35.06. Akcje Allegro prognoza w poniedziałek 27 maja: kurs Allegro 37.05, maksymalny kurs 38.90 i minimal 35.20.

Po upływie 1 tygodnia. Prognoza kursu Allegro we wtorek 28 maja: kurs Allegro 37.22, maksymalny kurs 39.08 i minimal 35.36. Akcje Allegro prognoza w środę 29 maja: kurs Allegro 37.22, maksymalny kurs 39.08 i minimal 35.36. Prognoza kursu Allegro w czwartek 30 maja: kurs Allegro 37.28, maksymalny kurs 39.14 i minimal 35.42. Akcje Allegro prognoza w piątek 31 maja: kurs Allegro 38.17, maksymalny kurs 40.08 i minimal 36.26. Prognoza kursu Allegro w poniedziałek 3 czerwca: kurs Allegro 38.90, maksymalny kurs 40.85 i minimal 36.96.

Akcje PGE prognozy 2024, 2025, 2026.

Kursy Walut Online.

Po upływie 2 tygodni. Akcje Allegro prognoza we wtorek 4 czerwca: kurs Allegro 39.12, maksymalny kurs 41.08 i minimal 37.16. Prognoza kursu Allegro w środę 5 czerwca: kurs Allegro 38.38, maksymalny kurs 40.30 i minimal 36.46. Akcje Allegro prognoza w czwartek 6 czerwca: kurs Allegro 40.30, maksymalny kurs 42.32 i minimal 38.29. Prognoza kursu Allegro w piątek 7 czerwca: kurs Allegro 40.30, maksymalny kurs 42.32 i minimal 38.29. Akcje Allegro prognoza w poniedziałek 10 czerwca: kurs Allegro 40.52, maksymalny kurs 42.55 i minimal 38.49.

Po upływie 3 tygodni. Prognoza kursu Allegro we wtorek 11 czerwca: kurs Allegro 40.52, maksymalny kurs 42.55 i minimal 38.49. Akcje Allegro prognoza w środę 12 czerwca: kurs Allegro 40.19, maksymalny kurs 42.20 i minimal 38.18. Prognoza kursu Allegro w czwartek 13 czerwca: kurs Allegro 41.43, maksymalny kurs 43.50 i minimal 39.36. Akcje Allegro prognoza w piątek 14 czerwca: kurs Allegro 42.67, maksymalny kurs 44.80 i minimal 40.54. Prognoza kursu Allegro w poniedziałek 17 czerwca: kurs Allegro 41.89, maksymalny kurs 43.98 i minimal 39.80.

Po upływie 4 tygodni. Akcje Allegro prognoza we wtorek 18 czerwca: kurs Allegro 41.36, maksymalny kurs 43.43 i minimal 39.29. Prognoza kursu Allegro w środę 19 czerwca: kurs Allegro 41.40, maksymalny kurs 43.47 i minimal 39.33. Akcje Allegro prognoza w czwartek 20 czerwca: kurs Allegro 42.20, maksymalny kurs 44.31 i minimal 40.09.

Prognoza akcje Allegro na 2024, 2025 i 2026.

Mies Początek Min-Maks Koniec Sum,%
2024
maj 34.02 33.80-40.08 38.17 12.2%
cze 38.17 36.46-45.38 38.71 13.8%
lip 38.71 38.52-42.58 40.55 19.2%
sie 40.55 37.81-41.79 39.80 17.0%
wrz 39.80 39.80-44.10 42.00 23.5%
paź 42.00 40.39-44.65 42.52 25.0%
lis 42.52 41.65-46.03 43.84 28.9%
gru 43.84 43.84-48.89 46.56 36.9%
2025
sty 46.56 43.28-47.84 45.56 33.9%
lut 45.56 44.62-49.32 46.97 38.1%
mar 46.97 44.06-48.70 46.38 36.3%
kwi 46.38 45.43-50.21 47.82 40.6%
maj 47.82 47.82-53.32 50.78 49.3%
cze 50.78 49.73-54.97 52.35 53.9%
lip 52.35 52.35-58.38 55.60 63.4%
sie 55.60 55.60-62.00 59.05 73.6%
wrz 59.05 59.05-65.85 62.71 84.3%
paź 62.71 59.57-65.85 62.71 84.3%
lis 62.71 61.42-67.88 64.65 90.0%
gru 64.65 62.51-69.09 65.80 93.4%
2026
sty 65.80 64.29-71.05 67.67 98.9%
lut 67.67 66.28-73.26 69.77 105%
mar 69.77 69.77-77.18 73.50 116%
kwi 73.50 73.50-81.96 78.06 130%
maj 78.06 75.44-83.38 79.41 133%

Prognoza kursu Allegro na Maj 2024. Kurs na początek miesiąca 34.02. Maksymalny kurs 40.08 i minimalny kurs 33.80. Prognoza średniego kursu 36.52. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 38.17, zmiana w Maj 12.2%.

Akcje Allegro prognoza na Czerwiec 2024. Kurs na początek miesiąca 38.17. Maksymalny kurs 45.38 i minimalny kurs 36.46. Prognoza średniego kursu 39.68. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 38.71, zmiana w Czerwiec 1.4%.

Prognoza kursu Allegro na Lipiec 2024. Kurs na początek miesiąca 38.71. Maksymalny kurs 42.58 i minimalny kurs 38.52. Prognoza średniego kursu 40.09. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 40.55, zmiana w Lipiec 4.8%.

Akcje JSW prognozy 2024, 2025, 2026.

Kurs Euro prognozy.

Akcje Allegro prognoza na Sierpień 2024. Kurs na początek miesiąca 40.55. Maksymalny kurs 41.79 i minimalny kurs 37.81. Prognoza średniego kursu 39.99. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 39.80, zmiana w Sierpień -1.8%.

Prognoza kursu Allegro na Wrzesień 2024. Kurs na początek miesiąca 39.80. Maksymalny kurs 44.10 i minimalny kurs 39.80. Prognoza średniego kursu 41.43. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 42.00, zmiana w Wrzesień 5.5%.

Akcje Allegro prognoza na Październik 2024. Kurs na początek miesiąca 42.00. Maksymalny kurs 44.65 i minimalny kurs 40.39. Prognoza średniego kursu 42.39. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 42.52, zmiana w Październik 1.2%.

Prognoza kursu Allegro na Listopad 2024. Kurs na początek miesiąca 42.52. Maksymalny kurs 46.03 i minimalny kurs 41.65. Prognoza średniego kursu 43.51. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 43.84, zmiana w Listopad 3.1%.

Akcje Allegro prognoza na Grudzień 2024. Kurs na początek miesiąca 43.84. Maksymalny kurs 48.89 i minimalny kurs 43.84. Prognoza średniego kursu 45.78. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 46.56, zmiana w Grudzień 6.2%.

Prognoza kursu Allegro na Styczeń 2025. Kurs na początek miesiąca 46.56. Maksymalny kurs 47.84 i minimalny kurs 43.28. Prognoza średniego kursu 45.81. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 45.56, zmiana w Styczeń -2.1%.

Akcje Allegro prognoza na Luty 2025. Kurs na początek miesiąca 45.56. Maksymalny kurs 49.32 i minimalny kurs 44.62. Prognoza średniego kursu 46.62. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 46.97, zmiana w Luty 3.1%.

Prognoza kursu Allegro na Marzec 2025. Kurs na początek miesiąca 46.97. Maksymalny kurs 48.70 i minimalny kurs 44.06. Prognoza średniego kursu 46.53. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 46.38, zmiana w Marzec -1.3%.

Akcje Allegro prognoza na Kwiecień 2025. Kurs na początek miesiąca 46.38. Maksymalny kurs 50.21 i minimalny kurs 45.43. Prognoza średniego kursu 47.46. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 47.82, zmiana w Kwiecień 3.1%.

Prognoza kursu Allegro na Maj 2025. Kurs na początek miesiąca 47.82. Maksymalny kurs 53.32 i minimalny kurs 47.82. Prognoza średniego kursu 49.94. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 50.78, zmiana w Maj 6.2%.

Akcje Allegro prognoza na Czerwiec 2025. Kurs na początek miesiąca 50.78. Maksymalny kurs 54.97 i minimalny kurs 49.73. Prognoza średniego kursu 51.96. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 52.35, zmiana w Czerwiec 3.1%.

Prognoza kursu Allegro na Lipiec 2025. Kurs na początek miesiąca 52.35. Maksymalny kurs 58.38 i minimalny kurs 52.35. Prognoza średniego kursu 54.67. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 55.60, zmiana w Lipiec 6.2%.

Akcje Allegro prognoza na Sierpień 2025. Kurs na początek miesiąca 55.60. Maksymalny kurs 62.00 i minimalny kurs 55.60. Prognoza średniego kursu 58.06. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 59.05, zmiana w Sierpień 6.2%.

Prognoza kursu Allegro na Wrzesień 2025. Kurs na początek miesiąca 59.05. Maksymalny kurs 65.85 i minimalny kurs 59.05. Prognoza średniego kursu 61.67. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 62.71, zmiana w Wrzesień 6.2%.

Akcje Allegro prognoza na Październik 2025. Kurs na początek miesiąca 62.71. Maksymalny kurs 65.85 i minimalny kurs 59.57. Prognoza średniego kursu 62.71. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 62.71, zmiana w Październik 0.0%.

Prognoza kursu Allegro na Listopad 2025. Kurs na początek miesiąca 62.71. Maksymalny kurs 67.88 i minimalny kurs 61.42. Prognoza średniego kursu 64.17. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 64.65, zmiana w Listopad 3.1%.

Akcje Allegro prognoza na Grudzień 2025. Kurs na początek miesiąca 64.65. Maksymalny kurs 69.09 i minimalny kurs 62.51. Prognoza średniego kursu 65.51. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 65.80, zmiana w Grudzień 1.8%.

Prognoza kursu Allegro na Styczeń 2026. Kurs na początek miesiąca 65.80. Maksymalny kurs 71.05 i minimalny kurs 64.29. Prognoza średniego kursu 67.20. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 67.67, zmiana w Styczeń 2.8%.

Akcje Allegro prognoza na Luty 2026. Kurs na początek miesiąca 67.67. Maksymalny kurs 73.26 i minimalny kurs 66.28. Prognoza średniego kursu 69.25. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 69.77, zmiana w Luty 3.1%.

Prognoza kursu Allegro na Marzec 2026. Kurs na początek miesiąca 69.77. Maksymalny kurs 77.18 i minimalny kurs 69.77. Prognoza średniego kursu 72.56. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 73.50, zmiana w Marzec 5.3%.

Akcje Allegro prognoza na Kwiecień 2026. Kurs na początek miesiąca 73.50. Maksymalny kurs 81.96 i minimalny kurs 73.50. Prognoza średniego kursu 76.76. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 78.06, zmiana w Kwiecień 6.2%.

Prognoza kursu Allegro na Maj 2026. Kurs na początek miesiąca 78.06. Maksymalny kurs 83.38 i minimalny kurs 75.44. Prognoza średniego kursu 79.07. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 79.41, zmiana w Maj 1.7%.

Prognoza jest aktualizowana codziennie.