AKCJE ALLEGRO PROGNOZY 2023, 2024, 2025


Kurs akcje Allegro 29.50 zł.

Prognoza akcje Allegro na jutro, tygodnie i miesiące.

Data Dzień Min. Maks. Kurs
05.12 wtorek 28.57 31.57 30.07
06.12 środa 28.52 31.52 30.02
07.12 czwartek 28.45 31.45 29.95
08.12 piątek 28.27 31.25 29.76
11.12 poniedziałek 27.90 30.84 29.37
12.12 wtorek 27.63 30.53 29.08
13.12 środa 27.46 30.36 28.91
14.12 czwartek 27.76 30.68 29.22
15.12 piątek 28.00 30.94 29.47
18.12 poniedziałek 28.33 31.31 29.82
19.12 wtorek 28.03 30.99 29.51
20.12 środa 26.63 29.43 28.03
21.12 czwartek 27.27 30.14 28.70
22.12 piątek 28.51 31.51 30.01
25.12 poniedziałek 28.03 30.99 29.51
26.12 wtorek 27.96 30.90 29.43
27.12 środa 28.05 31.01 29.53
28.12 czwartek 27.79 30.71 29.25
29.12 piątek 27.75 30.67 29.21
01.01 poniedziałek 27.68 30.60 29.14
02.01 wtorek 28.18 31.14 29.66
03.01 środa 28.71 31.73 30.22
04.01 czwartek 28.67 31.69 30.18
05.01 piątek 29.11 32.17 30.64

Prognoza kursu Allegro we wtorek 5 grudnia: kurs Allegro 30.07, maksymalny kurs 31.57 i minimal 28.57. Akcje Allegro prognoza w środę 6 grudnia: kurs Allegro 30.02, maksymalny kurs 31.52 i minimal 28.52. Prognoza kursu Allegro w czwartek 7 grudnia: kurs Allegro 29.95, maksymalny kurs 31.45 i minimal 28.45. Akcje Allegro prognoza w piątek 8 grudnia: kurs Allegro 29.76, maksymalny kurs 31.25 i minimal 28.27.

Po upływie 1 tygodnia. Prognoza kursu Allegro w poniedziałek 11 grudnia: kurs Allegro 29.37, maksymalny kurs 30.84 i minimal 27.90. Akcje Allegro prognoza we wtorek 12 grudnia: kurs Allegro 29.08, maksymalny kurs 30.53 i minimal 27.63. Prognoza kursu Allegro w środę 13 grudnia: kurs Allegro 28.91, maksymalny kurs 30.36 i minimal 27.46. Akcje Allegro prognoza w czwartek 14 grudnia: kurs Allegro 29.22, maksymalny kurs 30.68 i minimal 27.76. Prognoza kursu Allegro w piątek 15 grudnia: kurs Allegro 29.47, maksymalny kurs 30.94 i minimal 28.00.

Akcje PGE prognozy 2023, 2024, 2025.

Kursy Walut Online.

Po upływie 2 tygodni. Akcje Allegro prognoza w poniedziałek 18 grudnia: kurs Allegro 29.82, maksymalny kurs 31.31 i minimal 28.33. Prognoza kursu Allegro we wtorek 19 grudnia: kurs Allegro 29.51, maksymalny kurs 30.99 i minimal 28.03. Akcje Allegro prognoza w środę 20 grudnia: kurs Allegro 28.03, maksymalny kurs 29.43 i minimal 26.63. Prognoza kursu Allegro w czwartek 21 grudnia: kurs Allegro 28.70, maksymalny kurs 30.14 i minimal 27.27. Akcje Allegro prognoza w piątek 22 grudnia: kurs Allegro 30.01, maksymalny kurs 31.51 i minimal 28.51.

Po upływie 3 tygodni. Prognoza kursu Allegro w poniedziałek 25 grudnia: kurs Allegro 29.51, maksymalny kurs 30.99 i minimal 28.03. Akcje Allegro prognoza we wtorek 26 grudnia: kurs Allegro 29.43, maksymalny kurs 30.90 i minimal 27.96. Prognoza kursu Allegro w środę 27 grudnia: kurs Allegro 29.53, maksymalny kurs 31.01 i minimal 28.05. Akcje Allegro prognoza w czwartek 28 grudnia: kurs Allegro 29.25, maksymalny kurs 30.71 i minimal 27.79. Prognoza kursu Allegro w piątek 29 grudnia: kurs Allegro 29.21, maksymalny kurs 30.67 i minimal 27.75.

Po upływie 4 tygodni. Akcje Allegro prognoza w poniedziałek 1 stycznia: kurs Allegro 29.14, maksymalny kurs 30.60 i minimal 27.68. Prognoza kursu Allegro we wtorek 2 stycznia: kurs Allegro 29.66, maksymalny kurs 31.14 i minimal 28.18. Akcje Allegro prognoza w środę 3 stycznia: kurs Allegro 30.22, maksymalny kurs 31.73 i minimal 28.71.

Prognoza akcje Allegro na 2023, 2024 i 2025.

Mies Początek Min-Maks Koniec Sum,%
2023
gru 29.50 26.63-31.57 29.21 -1.0%
2024
sty 29.21 27.47-32.17 28.92 -2.0%
lut 28.92 26.89-29.72 28.30 -4.1%
mar 28.30 25.22-28.30 26.55 -10.0%
kwi 26.55 24.91-27.53 26.22 -11.1%
maj 26.22 25.68-28.38 27.03 -8.4%
cze 27.03 27.03-30.15 28.71 -2.7%
lip 28.71 28.12-31.08 29.60 0.3%
sie 29.60 29.60-33.01 31.44 6.6%
wrz 31.44 31.44-35.06 33.39 13.2%
paź 33.39 33.39-37.23 35.46 20.2%
lis 35.46 33.69-37.23 35.46 20.2%
gru 35.46 34.73-38.39 36.56 23.9%
2025
sty 36.56 35.35-39.07 37.21 26.1%
lut 37.21 36.36-40.18 38.27 29.7%
mar 38.27 37.49-41.43 39.46 33.8%
kwi 39.46 39.46-43.65 41.57 40.9%
maj 41.57 41.57-46.36 44.15 49.7%
cze 44.15 42.67-47.17 44.92 52.3%
lip 44.92 43.87-48.49 46.18 56.5%
sie 46.18 46.00-50.84 48.42 64.1%
wrz 48.42 46.03-50.87 48.45 64.2%
paź 48.45 47.34-52.32 49.83 68.9%
lis 49.83 48.80-53.94 51.37 74.1%
gru 51.37 51.37-57.28 54.55 84.9%
2026

Prognoza kursu Allegro na Grudzień 2023. Kurs na początek miesiąca 29.50. Maksymalny kurs 31.57 i minimalny kurs 26.63. Prognoza średniego kursu 29.23. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 29.21, zmiana w Grudzień -1.0%.

Akcje Allegro prognoza na Styczeń 2024. Kurs na początek miesiąca 29.21. Maksymalny kurs 32.17 i minimalny kurs 27.47. Prognoza średniego kursu 29.44. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 28.92, zmiana w Styczeń -1.0%.

Prognoza kursu Allegro na Luty 2024. Kurs na początek miesiąca 28.92. Maksymalny kurs 29.72 i minimalny kurs 26.89. Prognoza średniego kursu 28.46. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 28.30, zmiana w Luty -2.1%.

Akcje JSW prognozy 2023, 2024, 2025.

Kurs Euro prognozy.

Akcje Allegro prognoza na Marzec 2024. Kurs na początek miesiąca 28.30. Maksymalny kurs 28.30 i minimalny kurs 25.22. Prognoza średniego kursu 27.09. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 26.55, zmiana w Marzec -6.2%.

Prognoza kursu Allegro na Kwiecień 2024. Kurs na początek miesiąca 26.55. Maksymalny kurs 27.53 i minimalny kurs 24.91. Prognoza średniego kursu 26.30. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 26.22, zmiana w Kwiecień -1.2%.

Akcje Allegro prognoza na Maj 2024. Kurs na początek miesiąca 26.22. Maksymalny kurs 28.38 i minimalny kurs 25.68. Prognoza średniego kursu 26.83. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 27.03, zmiana w Maj 3.1%.

Prognoza kursu Allegro na Czerwiec 2024. Kurs na początek miesiąca 27.03. Maksymalny kurs 30.15 i minimalny kurs 27.03. Prognoza średniego kursu 28.23. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 28.71, zmiana w Czerwiec 6.2%.

Akcje Allegro prognoza na Lipiec 2024. Kurs na początek miesiąca 28.71. Maksymalny kurs 31.08 i minimalny kurs 28.12. Prognoza średniego kursu 29.38. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 29.60, zmiana w Lipiec 3.1%.

Prognoza kursu Allegro na Sierpień 2024. Kurs na początek miesiąca 29.60. Maksymalny kurs 33.01 i minimalny kurs 29.60. Prognoza średniego kursu 30.91. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 31.44, zmiana w Sierpień 6.2%.

Akcje Allegro prognoza na Wrzesień 2024. Kurs na początek miesiąca 31.44. Maksymalny kurs 35.06 i minimalny kurs 31.44. Prognoza średniego kursu 32.83. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 33.39, zmiana w Wrzesień 6.2%.

Prognoza kursu Allegro na Październik 2024. Kurs na początek miesiąca 33.39. Maksymalny kurs 37.23 i minimalny kurs 33.39. Prognoza średniego kursu 34.87. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 35.46, zmiana w Październik 6.2%.

Akcje Allegro prognoza na Listopad 2024. Kurs na początek miesiąca 35.46. Maksymalny kurs 37.23 i minimalny kurs 33.69. Prognoza średniego kursu 35.46. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 35.46, zmiana w Listopad 0.0%.

Prognoza kursu Allegro na Grudzień 2024. Kurs na początek miesiąca 35.46. Maksymalny kurs 38.39 i minimalny kurs 34.73. Prognoza średniego kursu 36.29. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 36.56, zmiana w Grudzień 3.1%.

Akcje Allegro prognoza na Styczeń 2025. Kurs na początek miesiąca 36.56. Maksymalny kurs 39.07 i minimalny kurs 35.35. Prognoza średniego kursu 37.05. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 37.21, zmiana w Styczeń 1.8%.

Prognoza kursu Allegro na Luty 2025. Kurs na początek miesiąca 37.21. Maksymalny kurs 40.18 i minimalny kurs 36.36. Prognoza średniego kursu 38.01. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 38.27, zmiana w Luty 2.8%.

Akcje Allegro prognoza na Marzec 2025. Kurs na początek miesiąca 38.27. Maksymalny kurs 41.43 i minimalny kurs 37.49. Prognoza średniego kursu 39.16. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 39.46, zmiana w Marzec 3.1%.

Prognoza kursu Allegro na Kwiecień 2025. Kurs na początek miesiąca 39.46. Maksymalny kurs 43.65 i minimalny kurs 39.46. Prognoza średniego kursu 41.04. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 41.57, zmiana w Kwiecień 5.3%.

Akcje Allegro prognoza na Maj 2025. Kurs na początek miesiąca 41.57. Maksymalny kurs 46.36 i minimalny kurs 41.57. Prognoza średniego kursu 43.41. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 44.15, zmiana w Maj 6.2%.

Prognoza kursu Allegro na Czerwiec 2025. Kurs na początek miesiąca 44.15. Maksymalny kurs 47.17 i minimalny kurs 42.67. Prognoza średniego kursu 44.73. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 44.92, zmiana w Czerwiec 1.7%.

Akcje Allegro prognoza na Lipiec 2025. Kurs na początek miesiąca 44.92. Maksymalny kurs 48.49 i minimalny kurs 43.87. Prognoza średniego kursu 45.87. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 46.18, zmiana w Lipiec 2.8%.

Prognoza kursu Allegro na Sierpień 2025. Kurs na początek miesiąca 46.18. Maksymalny kurs 50.84 i minimalny kurs 46.00. Prognoza średniego kursu 47.86. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 48.42, zmiana w Sierpień 4.9%.

Akcje Allegro prognoza na Wrzesień 2025. Kurs na początek miesiąca 48.42. Maksymalny kurs 50.87 i minimalny kurs 46.03. Prognoza średniego kursu 48.44. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 48.45, zmiana w Wrzesień 0.1%.

Prognoza kursu Allegro na Październik 2025. Kurs na początek miesiąca 48.45. Maksymalny kurs 52.32 i minimalny kurs 47.34. Prognoza średniego kursu 49.49. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 49.83, zmiana w Październik 2.8%.

Akcje Allegro prognoza na Listopad 2025. Kurs na początek miesiąca 49.83. Maksymalny kurs 53.94 i minimalny kurs 48.80. Prognoza średniego kursu 50.99. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 51.37, zmiana w Listopad 3.1%.

Prognoza kursu Allegro na Grudzień 2025. Kurs na początek miesiąca 51.37. Maksymalny kurs 57.28 i minimalny kurs 51.37. Prognoza średniego kursu 53.64. Prognoza kursu Allegro na koniec miesiąca 54.55, zmiana w Grudzień 6.2%.

Prognoza jest aktualizowana codziennie.