DAX PROGNOZY 2024, 2025, 2026


Kurs indeksu DAX 18727.

Prognoza indeksu DAX na jutro, tygodnie i miesiące.

Data Dzień Min. Maks. Kurs
22.05 środa 17751 19619 18685
23.05 czwartek 17812 19686 18749
24.05 piątek 17779 19651 18715
27.05 poniedziałek 17657 19515 18586
28.05 wtorek 17801 19675 18738
29.05 środa 17776 19648 18712
30.05 czwartek 17747 19615 18681
31.05 piątek 17829 19705 18767
03.06 poniedziałek 18010 19906 18958
04.06 wtorek 18077 19979 19028
05.06 środa 18330 20260 19295
06.06 czwartek 18507 20455 19481
07.06 piątek 18615 20575 19595
10.06 poniedziałek 18578 20534 19556
11.06 wtorek 18578 20534 19556
12.06 środa 18387 20323 19355
13.06 czwartek 18345 20276 19310
14.06 piątek 18594 20552 19573
17.06 poniedziałek 18419 20357 19388
18.06 wtorek 18369 20303 19336
19.06 środa 18654 20618 19636
20.06 czwartek 18784 20762 19773
21.06 piątek 18679 20645 19662
24.06 poniedziałek 18750 20724 19737

Prognoza kursu DAX w środę 22 maja: kurs indeksu 18685, maksymalny kurs 19619 i minimal 17751. DAX prognoza w czwartek 23 maja: kurs indeksu 18749, maksymalny kurs 19686 i minimal 17812. Prognoza kursu DAX w piątek 24 maja: kurs indeksu 18715, maksymalny kurs 19651 i minimal 17779. DAX prognoza w poniedziałek 27 maja: kurs indeksu 18586, maksymalny kurs 19515 i minimal 17657.

Po upływie 1 tygodnia. Prognoza kursu DAX we wtorek 28 maja: kurs indeksu 18738, maksymalny kurs 19675 i minimal 17801. DAX prognoza w środę 29 maja: kurs indeksu 18712, maksymalny kurs 19648 i minimal 17776. Prognoza kursu DAX w czwartek 30 maja: kurs indeksu 18681, maksymalny kurs 19615 i minimal 17747. DAX prognoza w piątek 31 maja: kurs indeksu 18767, maksymalny kurs 19705 i minimal 17829. Prognoza kursu DAX w poniedziałek 3 czerwca: kurs indeksu 18958, maksymalny kurs 19906 i minimal 18010.

FTSE prognozy 2024, 2025, 2026.

AKCJE JSW PROGNOZY 2024, 2025, 2026.

Po upływie 2 tygodni. DAX prognoza we wtorek 4 czerwca: kurs indeksu 19028, maksymalny kurs 19979 i minimal 18077. Prognoza kursu DAX w środę 5 czerwca: kurs indeksu 19295, maksymalny kurs 20260 i minimal 18330. DAX prognoza w czwartek 6 czerwca: kurs indeksu 19481, maksymalny kurs 20455 i minimal 18507. Prognoza kursu DAX w piątek 7 czerwca: kurs indeksu 19595, maksymalny kurs 20575 i minimal 18615. DAX prognoza w poniedziałek 10 czerwca: kurs indeksu 19556, maksymalny kurs 20534 i minimal 18578.

Po upływie 3 tygodni. Prognoza kursu DAX we wtorek 11 czerwca: kurs indeksu 19556, maksymalny kurs 20534 i minimal 18578. DAX prognoza w środę 12 czerwca: kurs indeksu 19355, maksymalny kurs 20323 i minimal 18387. Prognoza kursu DAX w czwartek 13 czerwca: kurs indeksu 19310, maksymalny kurs 20276 i minimal 18345. DAX prognoza w piątek 14 czerwca: kurs indeksu 19573, maksymalny kurs 20552 i minimal 18594. Prognoza kursu DAX w poniedziałek 17 czerwca: kurs indeksu 19388, maksymalny kurs 20357 i minimal 18419.

Po upływie 4 tygodni. DAX prognoza we wtorek 18 czerwca: kurs indeksu 19336, maksymalny kurs 20303 i minimal 18369. Prognoza kursu DAX w środę 19 czerwca: kurs indeksu 19636, maksymalny kurs 20618 i minimal 18654. DAX prognoza w czwartek 20 czerwca: kurs indeksu 19773, maksymalny kurs 20762 i minimal 18784.

Prognoza DAX na 2024, 2025 i 2026.

Mies Początek Min-Maks Koniec Sum,%
2024
maj 17932 17657-19705 18767 4.7%
cze 18767 17867-20762 18807 4.9%
lip 18807 17325-19149 18237 1.7%
sie 18237 18065-19967 19016 6.0%
wrz 19016 19004-21004 20004 11.6%
paź 20004 19125-21139 20132 12.3%
lis 20132 19539-21595 20567 14.7%
gru 20567 20567-22934 21842 21.8%
2025
sty 21842 20125-22243 21184 18.1%
lut 21184 19548-21606 20577 14.8%
mar 20577 19067-21074 20070 11.9%
kwi 20070 19176-21194 20185 12.6%
maj 20185 19532-21588 20560 14.7%
cze 20560 19447-21495 20471 14.2%
lip 20471 19812-21898 20855 16.3%
sie 20855 20231-22361 21296 18.8%
wrz 21296 20397-22544 21470 19.7%
paź 21470 21470-23941 22801 27.2%
lis 22801 20814-23004 21909 22.2%
gru 21909 21909-24430 23267 29.8%
2026
sty 23267 23267-25946 24710 37.8%
lut 24710 22516-24886 23701 32.2%
mar 23701 21120-23701 22232 24.0%
kwi 22232 22220-24558 23389 30.4%
maj 23389 20842-23389 21939 22.3%

Prognoza kursu DAX na Maj 2024. Kurs na początek miesiąca 17932. Maksymalny kurs 19705 i minimalny kurs 17657. Prognoza średniego kursu 18515. Prognoza kursu DAX na koniec miesiąca 18767, zmiana w Maj 4.7%.

DAX prognoza na Czerwiec 2024. Kurs na początek miesiąca 18767. Maksymalny kurs 20762 i minimalny kurs 17867. Prognoza średniego kursu 19051. Prognoza kursu DAX na koniec miesiąca 18807, zmiana w Czerwiec 0.2%.

Prognoza kursu DAX na Lipiec 2024. Kurs na początek miesiąca 18807. Maksymalny kurs 19149 i minimalny kurs 17325. Prognoza średniego kursu 18380. Prognoza kursu DAX na koniec miesiąca 18237, zmiana w Lipiec -3.0%.

WIG 20 prognozy 2024, 2025, 2026.

ZŁOTA PROGNOZY 2024, 2025, 2026.

DAX prognoza na Sierpień 2024. Kurs na początek miesiąca 18237. Maksymalny kurs 19967 i minimalny kurs 18065. Prognoza średniego kursu 18821. Prognoza kursu DAX na koniec miesiąca 19016, zmiana w Sierpień 4.3%.

Prognoza kursu DAX na Wrzesień 2024. Kurs na początek miesiąca 19016. Maksymalny kurs 21004 i minimalny kurs 19004. Prognoza średniego kursu 19757. Prognoza kursu DAX na koniec miesiąca 20004, zmiana w Wrzesień 5.2%.

DAX prognoza na Październik 2024. Kurs na początek miesiąca 20004. Maksymalny kurs 21139 i minimalny kurs 19125. Prognoza średniego kursu 20100. Prognoza kursu DAX na koniec miesiąca 20132, zmiana w Październik 0.6%.

Prognoza kursu DAX na Listopad 2024. Kurs na początek miesiąca 20132. Maksymalny kurs 21595 i minimalny kurs 19539. Prognoza średniego kursu 20458. Prognoza kursu DAX na koniec miesiąca 20567, zmiana w Listopad 2.2%.

DAX prognoza na Grudzień 2024. Kurs na początek miesiąca 20567. Maksymalny kurs 22934 i minimalny kurs 20567. Prognoza średniego kursu 21478. Prognoza kursu DAX na koniec miesiąca 21842, zmiana w Grudzień 6.2%.

Prognoza kursu DAX na Styczeń 2025. Kurs na początek miesiąca 21842. Maksymalny kurs 22243 i minimalny kurs 20125. Prognoza średniego kursu 21349. Prognoza kursu DAX na koniec miesiąca 21184, zmiana w Styczeń -3.0%.

DAX prognoza na Luty 2025. Kurs na początek miesiąca 21184. Maksymalny kurs 21606 i minimalny kurs 19548. Prognoza średniego kursu 20729. Prognoza kursu DAX na koniec miesiąca 20577, zmiana w Luty -2.9%.

Prognoza kursu DAX na Marzec 2025. Kurs na początek miesiąca 20577. Maksymalny kurs 21074 i minimalny kurs 19067. Prognoza średniego kursu 20197. Prognoza kursu DAX na koniec miesiąca 20070, zmiana w Marzec -2.5%.

DAX prognoza na Kwiecień 2025. Kurs na początek miesiąca 20070. Maksymalny kurs 21194 i minimalny kurs 19176. Prognoza średniego kursu 20156. Prognoza kursu DAX na koniec miesiąca 20185, zmiana w Kwiecień 0.6%.

Prognoza kursu DAX na Maj 2025. Kurs na początek miesiąca 20185. Maksymalny kurs 21588 i minimalny kurs 19532. Prognoza średniego kursu 20466. Prognoza kursu DAX na koniec miesiąca 20560, zmiana w Maj 1.9%.

DAX prognoza na Czerwiec 2025. Kurs na początek miesiąca 20560. Maksymalny kurs 21495 i minimalny kurs 19447. Prognoza średniego kursu 20493. Prognoza kursu DAX na koniec miesiąca 20471, zmiana w Czerwiec -0.4%.

Prognoza kursu DAX na Lipiec 2025. Kurs na początek miesiąca 20471. Maksymalny kurs 21898 i minimalny kurs 19812. Prognoza średniego kursu 20759. Prognoza kursu DAX na koniec miesiąca 20855, zmiana w Lipiec 1.9%.

DAX prognoza na Sierpień 2025. Kurs na początek miesiąca 20855. Maksymalny kurs 22361 i minimalny kurs 20231. Prognoza średniego kursu 21186. Prognoza kursu DAX na koniec miesiąca 21296, zmiana w Sierpień 2.1%.

Prognoza kursu DAX na Wrzesień 2025. Kurs na początek miesiąca 21296. Maksymalny kurs 22544 i minimalny kurs 20397. Prognoza średniego kursu 21427. Prognoza kursu DAX na koniec miesiąca 21470, zmiana w Wrzesień 0.8%.

DAX prognoza na Październik 2025. Kurs na początek miesiąca 21470. Maksymalny kurs 23941 i minimalny kurs 21470. Prognoza średniego kursu 22421. Prognoza kursu DAX na koniec miesiąca 22801, zmiana w Październik 6.2%.

Prognoza kursu DAX na Listopad 2025. Kurs na początek miesiąca 22801. Maksymalny kurs 23004 i minimalny kurs 20814. Prognoza średniego kursu 22132. Prognoza kursu DAX na koniec miesiąca 21909, zmiana w Listopad -3.9%.

DAX prognoza na Grudzień 2025. Kurs na początek miesiąca 21909. Maksymalny kurs 24430 i minimalny kurs 21909. Prognoza średniego kursu 22879. Prognoza kursu DAX na koniec miesiąca 23267, zmiana w Grudzień 6.2%.

Prognoza kursu DAX na Styczeń 2026. Kurs na początek miesiąca 23267. Maksymalny kurs 25946 i minimalny kurs 23267. Prognoza średniego kursu 24298. Prognoza kursu DAX na koniec miesiąca 24710, zmiana w Styczeń 6.2%.

DAX prognoza na Luty 2026. Kurs na początek miesiąca 24710. Maksymalny kurs 24886 i minimalny kurs 22516. Prognoza średniego kursu 23953. Prognoza kursu DAX na koniec miesiąca 23701, zmiana w Luty -4.1%.

Prognoza kursu DAX na Marzec 2026. Kurs na początek miesiąca 23701. Maksymalny kurs 23701 i minimalny kurs 21120. Prognoza średniego kursu 22689. Prognoza kursu DAX na koniec miesiąca 22232, zmiana w Marzec -6.2%.

DAX prognoza na Kwiecień 2026. Kurs na początek miesiąca 22232. Maksymalny kurs 24558 i minimalny kurs 22220. Prognoza średniego kursu 23100. Prognoza kursu DAX na koniec miesiąca 23389, zmiana w Kwiecień 5.2%.

Prognoza kursu DAX na Maj 2026. Kurs na początek miesiąca 23389. Maksymalny kurs 23389 i minimalny kurs 20842. Prognoza średniego kursu 22390. Prognoza kursu DAX na koniec miesiąca 21939, zmiana w Maj -6.2%.

Prognoza jest aktualizowana codziennie.