DOW JONES PROGNOZY 2023, 2024, 2025


Kurs indeksu Dow Jones 33763.

Prognoza indeksu Dow Jones na jutro, tygodnie i miesiące.

Data Dzień Min. Maks. Kurs
05.06 poniedziałek 32755 36203 34479
06.06 wtorek 32908 36372 34640
07.06 środa 32774 36224 34499
08.06 czwartek 32724 36168 34446
09.06 piątek 32724 36168 34446
12.06 poniedziałek 33052 36532 34792
13.06 wtorek 33017 36493 34755
14.06 środa 32762 36210 34486
15.06 czwartek 32535 35959 34247
16.06 piątek 32399 35809 34104
19.06 poniedziałek 32293 35693 33993
20.06 wtorek 32405 35816 34110
21.06 środa 32805 36259 34532
22.06 czwartek 32475 35893 34184
23.06 piątek 32521 35945 34233
26.06 poniedziałek 32513 35935 34224
27.06 wtorek 32298 35698 33998
28.06 środa 32269 35665 33967
29.06 czwartek 32215 35606 33910
30.06 piątek 32161 35547 33854
03.07 poniedziałek 32692 36134 34413
04.07 wtorek 32412 35824 34118
05.07 środa 32152 35536 33844
06.07 czwartek 31805 35153 33479

Prognoza kursu Dow Jones w poniedziałek 5 czerwca: kurs indeksu 34479, maksymalny kurs 36203 i minimal 32755. Dow Jones prognoza we wtorek 6 czerwca: kurs indeksu 34640, maksymalny kurs 36372 i minimal 32908. Prognoza kursu Dow Jones w środę 7 czerwca: kurs indeksu 34499, maksymalny kurs 36224 i minimal 32774. Dow Jones prognoza w czwartek 8 czerwca: kurs indeksu 34446, maksymalny kurs 36168 i minimal 32724. Prognoza kursu Dow Jones w piątek 9 czerwca: kurs indeksu 34446, maksymalny kurs 36168 i minimal 32724.

Po upływie 1 tygodnia. Dow Jones prognoza w poniedziałek 12 czerwca: kurs indeksu 34792, maksymalny kurs 36532 i minimal 33052. Prognoza kursu Dow Jones we wtorek 13 czerwca: kurs indeksu 34755, maksymalny kurs 36493 i minimal 33017. Dow Jones prognoza w środę 14 czerwca: kurs indeksu 34486, maksymalny kurs 36210 i minimal 32762. Prognoza kursu Dow Jones w czwartek 15 czerwca: kurs indeksu 34247, maksymalny kurs 35959 i minimal 32535. Dow Jones prognoza w piątek 16 czerwca: kurs indeksu 34104, maksymalny kurs 35809 i minimal 32399.

Nasdaq prognozy 2023, 2024, 2025.

WIG 20 prognozy 2023, 2024, 2025.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu Dow Jones w poniedziałek 19 czerwca: kurs indeksu 33993, maksymalny kurs 35693 i minimal 32293. Dow Jones prognoza we wtorek 20 czerwca: kurs indeksu 34110, maksymalny kurs 35816 i minimal 32405. Prognoza kursu Dow Jones w środę 21 czerwca: kurs indeksu 34532, maksymalny kurs 36259 i minimal 32805. Dow Jones prognoza w czwartek 22 czerwca: kurs indeksu 34184, maksymalny kurs 35893 i minimal 32475. Prognoza kursu Dow Jones w piątek 23 czerwca: kurs indeksu 34233, maksymalny kurs 35945 i minimal 32521.

Po upływie 3 tygodni. Dow Jones prognoza w poniedziałek 26 czerwca: kurs indeksu 34224, maksymalny kurs 35935 i minimal 32513. Prognoza kursu Dow Jones we wtorek 27 czerwca: kurs indeksu 33998, maksymalny kurs 35698 i minimal 32298. Dow Jones prognoza w środę 28 czerwca: kurs indeksu 33967, maksymalny kurs 35665 i minimal 32269. Prognoza kursu Dow Jones w czwartek 29 czerwca: kurs indeksu 33910, maksymalny kurs 35606 i minimal 32215. Dow Jones prognoza w piątek 30 czerwca: kurs indeksu 33854, maksymalny kurs 35547 i minimal 32161.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu Dow Jones w poniedziałek 3 lipca: kurs indeksu 34413, maksymalny kurs 36134 i minimal 32692. Dow Jones prognoza we wtorek 4 lipca: kurs indeksu 34118, maksymalny kurs 35824 i minimal 32412.

Prognoza akcje Dow Jones na 2023, 2024 i 2025.

Mies Początek Min-Maks Koniec Sum,%
2023
cze 33062 32161-36532 33854 2.4%
lip 33854 31805-36134 33945 2.7%
sie 33945 31310-34606 32958 -0.3%
wrz 32958 32042-35414 33728 2.0%
paź 33728 32642-36078 34360 3.9%
lis 34360 31272-34564 32918 -0.4%
gru 32918 32164-35550 33857 2.4%
2024
sty 33857 30998-34260 32629 -1.3%
lut 32629 32629-36089 34370 4.0%
mar 34370 34370-38326 36501 10.4%
kwi 36501 32526-36501 34238 3.6%
maj 34238 31394-34698 33046 0.0%
cze 33046 33046-36597 34854 5.4%
lip 34854 31379-34854 33031 -0.1%
sie 33031 31224-34510 32867 -0.6%
wrz 32867 29573-32867 31129 -5.8%
paź 31129 30925-34181 32553 -1.5%
lis 32553 29082-32553 30613 -7.4%
gru 30613 28336-31318 29827 -9.8%
2025
sty 29827 29827-33260 31676 -4.2%
lut 31676 28507-31676 30007 -9.2%
mar 30007 29825-32965 31395 -5.0%
kwi 31395 28992-32044 30518 -7.7%
maj 30518 29305-32389 30847 -6.7%
cze 30847 29560-32672 31116 -5.9%

Prognoza kursu Dow Jones na Czerwiec 2023. Kurs na początek miesiąca 33062. Maksymalny kurs 36532 i minimalny kurs 32161. Prognoza średniego kursu 33902. Prognoza kursu Dow Jones na koniec miesiąca 33854, zmiana w Czerwiec 2.4%.

Dow Jones prognoza na Lipiec 2023. Kurs na początek miesiąca 33854. Maksymalny kurs 36134 i minimalny kurs 31805. Prognoza średniego kursu 33935. Prognoza kursu Dow Jones na koniec miesiąca 33945, zmiana w Lipiec 0.3%.

Prognoza kursu Dow Jones na Sierpień 2023. Kurs na początek miesiąca 33945. Maksymalny kurs 34606 i minimalny kurs 31310. Prognoza średniego kursu 33205. Prognoza kursu Dow Jones na koniec miesiąca 32958, zmiana w Sierpień -2.9%.

Nasdaq 100 prognozy 2023, 2024, 2025.

ZŁOTA PROGNOZY 2023, 2024, 2025.

Dow Jones prognoza na Wrzesień 2023. Kurs na początek miesiąca 32958. Maksymalny kurs 35414 i minimalny kurs 32042. Prognoza średniego kursu 33536. Prognoza kursu Dow Jones na koniec miesiąca 33728, zmiana w Wrzesień 2.3%.

Prognoza kursu Dow Jones na Październik 2023. Kurs na początek miesiąca 33728. Maksymalny kurs 36078 i minimalny kurs 32642. Prognoza średniego kursu 34202. Prognoza kursu Dow Jones na koniec miesiąca 34360, zmiana w Październik 1.9%.

Dow Jones prognoza na Listopad 2023. Kurs na początek miesiąca 34360. Maksymalny kurs 34564 i minimalny kurs 31272. Prognoza średniego kursu 33279. Prognoza kursu Dow Jones na koniec miesiąca 32918, zmiana w Listopad -4.2%.

Prognoza kursu Dow Jones na Grudzień 2023. Kurs na początek miesiąca 32918. Maksymalny kurs 35550 i minimalny kurs 32164. Prognoza średniego kursu 33622. Prognoza kursu Dow Jones na koniec miesiąca 33857, zmiana w Grudzień 2.9%.

Dow Jones prognoza na Styczeń 2024. Kurs na początek miesiąca 33857. Maksymalny kurs 34260 i minimalny kurs 30998. Prognoza średniego kursu 32936. Prognoza kursu Dow Jones na koniec miesiąca 32629, zmiana w Styczeń -3.6%.

Prognoza kursu Dow Jones na Luty 2024. Kurs na początek miesiąca 32629. Maksymalny kurs 36089 i minimalny kurs 32629. Prognoza średniego kursu 33929. Prognoza kursu Dow Jones na koniec miesiąca 34370, zmiana w Luty 5.3%.

Dow Jones prognoza na Marzec 2024. Kurs na początek miesiąca 34370. Maksymalny kurs 38326 i minimalny kurs 34370. Prognoza średniego kursu 35892. Prognoza kursu Dow Jones na koniec miesiąca 36501, zmiana w Marzec 6.2%.

Prognoza kursu Dow Jones na Kwiecień 2024. Kurs na początek miesiąca 36501. Maksymalny kurs 36501 i minimalny kurs 32526. Prognoza średniego kursu 34942. Prognoza kursu Dow Jones na koniec miesiąca 34238, zmiana w Kwiecień -6.2%.

Dow Jones prognoza na Maj 2024. Kurs na początek miesiąca 34238. Maksymalny kurs 34698 i minimalny kurs 31394. Prognoza średniego kursu 33344. Prognoza kursu Dow Jones na koniec miesiąca 33046, zmiana w Maj -3.5%.

Prognoza kursu Dow Jones na Czerwiec 2024. Kurs na początek miesiąca 33046. Maksymalny kurs 36597 i minimalny kurs 33046. Prognoza średniego kursu 34386. Prognoza kursu Dow Jones na koniec miesiąca 34854, zmiana w Czerwiec 5.5%.

Dow Jones prognoza na Lipiec 2024. Kurs na początek miesiąca 34854. Maksymalny kurs 34854 i minimalny kurs 31379. Prognoza średniego kursu 33530. Prognoza kursu Dow Jones na koniec miesiąca 33031, zmiana w Lipiec -5.2%.

Prognoza kursu Dow Jones na Sierpień 2024. Kurs na początek miesiąca 33031. Maksymalny kurs 34510 i minimalny kurs 31224. Prognoza średniego kursu 32908. Prognoza kursu Dow Jones na koniec miesiąca 32867, zmiana w Sierpień -0.5%.

Dow Jones prognoza na Wrzesień 2024. Kurs na początek miesiąca 32867. Maksymalny kurs 32867 i minimalny kurs 29573. Prognoza średniego kursu 31609. Prognoza kursu Dow Jones na koniec miesiąca 31129, zmiana w Wrzesień -5.3%.

Prognoza kursu Dow Jones na Październik 2024. Kurs na początek miesiąca 31129. Maksymalny kurs 34181 i minimalny kurs 30925. Prognoza średniego kursu 32197. Prognoza kursu Dow Jones na koniec miesiąca 32553, zmiana w Październik 4.6%.

Dow Jones prognoza na Listopad 2024. Kurs na początek miesiąca 32553. Maksymalny kurs 32553 i minimalny kurs 29082. Prognoza średniego kursu 31200. Prognoza kursu Dow Jones na koniec miesiąca 30613, zmiana w Listopad -6.0%.

Prognoza kursu Dow Jones na Grudzień 2024. Kurs na początek miesiąca 30613. Maksymalny kurs 31318 i minimalny kurs 28336. Prognoza średniego kursu 30024. Prognoza kursu Dow Jones na koniec miesiąca 29827, zmiana w Grudzień -2.6%.

Dow Jones prognoza na Styczeń 2025. Kurs na początek miesiąca 29827. Maksymalny kurs 33260 i minimalny kurs 29827. Prognoza średniego kursu 31148. Prognoza kursu Dow Jones na koniec miesiąca 31676, zmiana w Styczeń 6.2%.

Prognoza kursu Dow Jones na Luty 2025. Kurs na początek miesiąca 31676. Maksymalny kurs 31676 i minimalny kurs 28507. Prognoza średniego kursu 30467. Prognoza kursu Dow Jones na koniec miesiąca 30007, zmiana w Luty -5.3%.

Dow Jones prognoza na Marzec 2025. Kurs na początek miesiąca 30007. Maksymalny kurs 32965 i minimalny kurs 29825. Prognoza średniego kursu 31048. Prognoza kursu Dow Jones na koniec miesiąca 31395, zmiana w Marzec 4.6%.

Prognoza kursu Dow Jones na Kwiecień 2025. Kurs na początek miesiąca 31395. Maksymalny kurs 32044 i minimalny kurs 28992. Prognoza średniego kursu 30737. Prognoza kursu Dow Jones na koniec miesiąca 30518, zmiana w Kwiecień -2.8%.

Dow Jones prognoza na Maj 2025. Kurs na początek miesiąca 30518. Maksymalny kurs 32389 i minimalny kurs 29305. Prognoza średniego kursu 30765. Prognoza kursu Dow Jones na koniec miesiąca 30847, zmiana w Maj 1.1%.

Prognoza kursu Dow Jones na Czerwiec 2025. Kurs na początek miesiąca 30847. Maksymalny kurs 32672 i minimalny kurs 29560. Prognoza średniego kursu 31049. Prognoza kursu Dow Jones na koniec miesiąca 31116, zmiana w Czerwiec 0.9%.

Prognoza jest aktualizowana codziennie.