01.07.2022. Prognoza dla tego miesiąca i latach 2022-2023.

Prognoza EUR-USD na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza EUR USD w tabeli.

Data Dzień Kurs Maks. Min.
04.07 poniedziałek 1.0372 1.0528 1.0216
05.07 wtorek 1.0405 1.0561 1.0249
06.07 środa 1.0324 1.0479 1.0169
07.07 czwartek 1.0271 1.0425 1.0117
08.07 piątek 1.0294 1.0448 1.0140
11.07 poniedziałek 1.0323 1.0478 1.0168
12.07 wtorek 1.0282 1.0436 1.0128
13.07 środa 1.0311 1.0466 1.0156
14.07 czwartek 1.0331 1.0486 1.0176
15.07 piątek 1.0354 1.0509 1.0199
18.07 poniedziałek 1.0303 1.0458 1.0148
19.07 wtorek 1.0405 1.0561 1.0249
20.07 środa 1.0422 1.0578 1.0266
21.07 czwartek 1.0442 1.0599 1.0285
22.07 piątek 1.0327 1.0482 1.0172
25.07 poniedziałek 1.0238 1.0392 1.0084
26.07 wtorek 1.0138 1.0290 0.9986
27.07 środa 1.0151 1.0303 0.9999
28.07 czwartek 1.0161 1.0313 1.0009
29.07 piątek 1.0139 1.0291 0.9987
01.08 poniedziałek 1.0109 1.0261 0.9957
02.08 wtorek 1.0201 1.0354 1.0048
03.08 środa 1.0118 1.0270 0.9966
04.08 czwartek 1.0083 1.0234 0.9932

Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 4 lipca: kurs 1.0372 złotych, maksymalny kurs 1.0528 i minimal 1.0216. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 5 lipca: kurs 1.0405 złotych, maksymalny kurs 1.0561 i minimal 1.0249. Prognoza kursu EUR USD w środę 6 lipca: kurs 1.0324 złotych, maksymalny kurs 1.0479 i minimal 1.0169. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 7 lipca: kurs 1.0271 złotych, maksymalny kurs 1.0425 i minimal 1.0117. Prognoza kursu EUR USD w piątek 8 lipca: kurs 1.0294 złotych, maksymalny kurs 1.0448 i minimal 1.0140.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 11 lipca: kurs 1.0323 złotych, maksymalny kurs 1.0478 i minimal 1.0168. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 12 lipca: kurs 1.0282 złotych, maksymalny kurs 1.0436 i minimal 1.0128. Kurs euro do dalara prognoza w środę 13 lipca: kurs 1.0311 złotych, maksymalny kurs 1.0466 i minimal 1.0156. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 14 lipca: kurs 1.0331 złotych, maksymalny kurs 1.0486 i minimal 1.0176. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 15 lipca: kurs 1.0354 złotych, maksymalny kurs 1.0509 i minimal 1.0199.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 18 lipca: kurs 1.0303 złotych, maksymalny kurs 1.0458 i minimal 1.0148. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 19 lipca: kurs 1.0405 złotych, maksymalny kurs 1.0561 i minimal 1.0249. Prognoza kursu EUR USD w środę 20 lipca: kurs 1.0422 złotych, maksymalny kurs 1.0578 i minimal 1.0266. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 21 lipca: kurs 1.0442 złotych, maksymalny kurs 1.0599 i minimal 1.0285. Prognoza kursu EUR USD w piątek 22 lipca: kurs 1.0327 złotych, maksymalny kurs 1.0482 i minimal 1.0172.

EUR/USD Online.

Prognoza kursu EURO.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 25 lipca: kurs 1.0238 złotych, maksymalny kurs 1.0392 i minimal 1.0084. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 26 lipca: kurs 1.0138 złotych, maksymalny kurs 1.0290 i minimal 0.9986. Kurs euro do dalara prognoza w środę 27 lipca: kurs 1.0151 złotych, maksymalny kurs 1.0303 i minimal 0.9999. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 28 lipca: kurs 1.0161 złotych, maksymalny kurs 1.0313 i minimal 1.0009. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 29 lipca: kurs 1.0139 złotych, maksymalny kurs 1.0291 i minimal 0.9987.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 1 sierpnia: kurs 1.0109 złotych, maksymalny kurs 1.0261 i minimal 0.9957. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 2 sierpnia: kurs 1.0201 złotych, maksymalny kurs 1.0354 i minimal 1.0048.

Prognoza kursu EUR-USD według miesięcy na 2022-2023

Prognoza na 2022-2023 w tabeli.

Rok Miesiąc Мin-Maks Koniec Sum,%
2022 Lipiec 0.9987-1.0426 1.0139 -2.75%
2022 Sierpień 0.9712-1.0139 0.9860 -5.43%
2022 Wrzesień 0.9503-0.9860 0.9648 -7.46%
2022 Październik 0.9602-0.9894 0.9748 -6.50%
2022 Listopad 0.9218-0.9748 0.9358 -10.24%
2022 Grudzień 0.9146-0.9424 0.9285 -10.94%
2023 Styczeń 0.9031-0.9307 0.9169 -12.06%
2023 Luty 0.8956-0.9228 0.9092 -12.79%
2023 Marzec 0.8996-0.9270 0.9133 -12.40%
2023 Kwiecień 0.8776-0.9133 0.8910 -14.54%
2023 Maj 0.8784-0.9052 0.8918 -14.46%
2023 Czerwiec 0.8599-0.8918 0.8730 -16.27%
2023 Lipiec 0.8581-0.8843 0.8712 -16.44%
2023 Sierpień 0.8596-0.8858 0.8727 -16.30%
2023 Wrzesień 0.8339-0.8727 0.8466 -18.80%
2023 Październik 0.8466-0.8732 0.8603 -17.49%
2023 Listopad 0.8603-0.8909 0.8777 -15.82%
2023 Grudzień 0.8454-0.8777 0.8583 -17.68%
2024 Styczeń 0.8440-0.8698 0.8569 -17.81%
2024 Luty 0.8330-0.8584 0.8457 -18.89%
2024 Marzec 0.8438-0.8696 0.8567 -17.83%
2024 Kwiecień 0.8567-0.9016 0.8883 -14.80%
2024 Maj 0.8675-0.8939 0.8807 -15.53%
2024 Czerwiec 0.8548-0.8808 0.8678 -16.77%
2024 Lipiec 0.8651-0.8915 0.8783 -15.76%

Kurs euro do dalara prognoza na Lipiec 2022.
Kurs na początek miesiąca 1.0426 złote. Maksymalny kurs 1.0426 i minimalny kurs 0.9987. Prognoza średniego kursu 1.0245. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0139, zmiana w Lipiec -2.75%.

Prognoza kursu EUR USD na Sierpień 2022.
Kurs na początek miesiąca 1.0139 złote. Maksymalny kurs 1.0139 i minimalny kurs 0.9712. Prognoza średniego kursu 0.9963. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 0.9860, zmiana w Sierpień -2.75%.

Kurs euro do dalara prognoza na Wrzesień 2022.
Kurs na początek miesiąca 0.9860 złote. Maksymalny kurs 0.9860 i minimalny kurs 0.9503. Prognoza średniego kursu 0.9718. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 0.9648, zmiana w Wrzesień -2.15%.

Prognoza kursu EUR USD na Październik 2022.
Kurs na początek miesiąca 0.9648 złote. Maksymalny kurs 0.9894 i minimalny kurs 0.9602. Prognoza średniego kursu 0.9723. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 0.9748, zmiana w Październik 1.04%.

Kurs euro do dalara prognoza na Listopad 2022.
Kurs na początek miesiąca 0.9748 złote. Maksymalny kurs 0.9748 i minimalny kurs 0.9218. Prognoza średniego kursu 0.9518. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 0.9358, zmiana w Listopad -4.00%.

Prognoza kursu EUR USD na Grudzień 2022.
Kurs na początek miesiąca 0.9358 złote. Maksymalny kurs 0.9424 i minimalny kurs 0.9146. Prognoza średniego kursu 0.9303. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 0.9285, zmiana w Grudzień -0.78%.

Kurs euro do dalara prognoza na Styczeń 2023.
Kurs na początek miesiąca 0.9285 złote. Maksymalny kurs 0.9307 i minimalny kurs 0.9031. Prognoza średniego kursu 0.9198. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 0.9169, zmiana w Styczeń -1.25%.

Prognoza kursu EUR USD na Luty 2023.
Kurs na początek miesiąca 0.9169 złote. Maksymalny kurs 0.9228 i minimalny kurs 0.8956. Prognoza średniego kursu 0.9111. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 0.9092, zmiana w Luty -0.84%.

Prognoza kursu DOLARA.

Bitcoin prognozy.

Kurs euro do dalara prognoza na Marzec 2023.
Kurs na początek miesiąca 0.9092 złote. Maksymalny kurs 0.9270 i minimalny kurs 0.8996. Prognoza średniego kursu 0.9123. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 0.9133, zmiana w Marzec 0.45%.

Prognoza kursu EUR USD na Kwiecień 2023.
Kurs na początek miesiąca 0.9133 złote. Maksymalny kurs 0.9133 i minimalny kurs 0.8776. Prognoza średniego kursu 0.8988. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 0.8910, zmiana w Kwiecień -2.44%.

Kurs euro do dalara prognoza na Maj 2023.
Kurs na początek miesiąca 0.8910 złote. Maksymalny kurs 0.9052 i minimalny kurs 0.8784. Prognoza średniego kursu 0.8916. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 0.8918, zmiana w Maj 0.09%.