16.09.2021. Prognoza dla tego miesiąca i latach 2021-2022.

Prognoza EUR-USD na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza EUR USD w tabeli.

Data Dzień Kurs Maks. Min.
17.09 piątek 1.1713 1.1889 1.1537
20.09 poniedziałek 1.1733 1.1909 1.1557
21.09 wtorek 1.1725 1.1901 1.1549
22.09 środa 1.1722 1.1898 1.1546
23.09 czwartek 1.1708 1.1884 1.1532
24.09 piątek 1.1715 1.1891 1.1539
27.09 poniedziałek 1.1690 1.1865 1.1515
28.09 wtorek 1.1663 1.1838 1.1488
29.09 środa 1.1646 1.1821 1.1471
30.09 czwartek 1.1660 1.1835 1.1485
01.10 piątek 1.1691 1.1866 1.1516
04.10 poniedziałek 1.1722 1.1898 1.1546
05.10 wtorek 1.1736 1.1912 1.1560
06.10 środa 1.1733 1.1909 1.1557
07.10 czwartek 1.1776 1.1953 1.1599
08.10 piątek 1.1763 1.1939 1.1587
11.10 poniedziałek 1.1776 1.1953 1.1599
12.10 wtorek 1.1787 1.1964 1.1610
13.10 środa 1.1832 1.2009 1.1655
14.10 czwartek 1.1856 1.2034 1.1678
15.10 piątek 1.1821 1.1998 1.1644
18.10 poniedziałek 1.1827 1.2004 1.1650
19.10 wtorek 1.1754 1.1930 1.1578
20.10 środa 1.1745 1.1921 1.1569

Prognoza kursu EUR USD w piątek 17 września: kurs 1.1713 złotych, maksymalny kurs 1.1889 i minimal 1.1537. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 20 września: kurs 1.1733 złotych, maksymalny kurs 1.1909 i minimal 1.1557. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 21 września: kurs 1.1725 złotych, maksymalny kurs 1.1901 i minimal 1.1549. Kurs euro do dalara prognoza w środę 22 września: kurs 1.1722 złotych, maksymalny kurs 1.1898 i minimal 1.1546. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 23 września: kurs 1.1708 złotych, maksymalny kurs 1.1884 i minimal 1.1532.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 24 września: kurs 1.1715 złotych, maksymalny kurs 1.1891 i minimal 1.1539. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 27 września: kurs 1.1690 złotych, maksymalny kurs 1.1865 i minimal 1.1515. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 28 września: kurs 1.1663 złotych, maksymalny kurs 1.1838 i minimal 1.1488. Prognoza kursu EUR USD w środę 29 września: kurs 1.1646 złotych, maksymalny kurs 1.1821 i minimal 1.1471. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 30 września: kurs 1.1660 złotych, maksymalny kurs 1.1835 i minimal 1.1485.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w piątek 1 października: kurs 1.1691 złotych, maksymalny kurs 1.1866 i minimal 1.1516. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 4 października: kurs 1.1722 złotych, maksymalny kurs 1.1898 i minimal 1.1546. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 5 października: kurs 1.1736 złotych, maksymalny kurs 1.1912 i minimal 1.1560. Kurs euro do dalara prognoza w środę 6 października: kurs 1.1733 złotych, maksymalny kurs 1.1909 i minimal 1.1557. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 7 października: kurs 1.1776 złotych, maksymalny kurs 1.1953 i minimal 1.1599.

EUR/USD Online.

Prognoza kursu EURO.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 8 października: kurs 1.1763 złotych, maksymalny kurs 1.1939 i minimal 1.1587. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 11 października: kurs 1.1776 złotych, maksymalny kurs 1.1953 i minimal 1.1599. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 12 października: kurs 1.1787 złotych, maksymalny kurs 1.1964 i minimal 1.1610. Prognoza kursu EUR USD w środę 13 października: kurs 1.1832 złotych, maksymalny kurs 1.2009 i minimal 1.1655. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 14 października: kurs 1.1856 złotych, maksymalny kurs 1.2034 i minimal 1.1678.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w piątek 15 października: kurs 1.1821 złotych, maksymalny kurs 1.1998 i minimal 1.1644. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 18 października: kurs 1.1827 złotych, maksymalny kurs 1.2004 i minimal 1.1650.

Prognoza kursu EUR-USD według miesięcy na 2021-2022

Prognoza na 2021-2022 w tabeli.

Rok Miesiąc Мin-Maks Koniec Sum,%
2021 Wrzesień 1.1485-1.1912 1.1660 -1.57%
2021 Październik 1.1379-1.1725 1.1552 -2.48%
2021 Listopad 1.1355-1.1701 1.1528 -2.68%
2021 Grudzień 1.1374-1.1720 1.1547 -2.52%
2022 Styczeń 1.1033-1.1547 1.1201 -5.44%
2022 Luty 1.1201-1.1554 1.1383 -3.91%
2022 Marzec 1.1383-1.1787 1.1613 -1.97%
2022 Kwiecień 1.1186-1.1613 1.1356 -4.14%
2022 Maj 1.1167-1.1507 1.1337 -4.30%
2022 Czerwiec 1.1021-1.1357 1.1189 -5.55%
2022 Lipiec 1.1164-1.1504 1.1334 -4.32%
2022 Sierpień 1.1334-1.1929 1.1753 -0.79%
2022 Wrzesień 1.1478-1.1828 1.1653 -1.63%
2022 Październik 1.1310-1.1654 1.1482 -3.07%
2022 Listopad 1.1447-1.1795 1.1621 -1.90%
2022 Grudzień 1.1621-1.2267 1.2086 2.03%
2023 Styczeń 1.2033-1.2399 1.2216 3.12%
2023 Luty 1.2200-1.2572 1.2386 4.56%
2023 Marzec 1.2226-1.2598 1.2412 4.78%
2023 Kwiecień 1.2119-1.2489 1.2304 3.87%
2023 Maj 1.2073-1.2441 1.2257 3.47%
2023 Czerwiec 1.1940-1.2304 1.2122 2.33%
2023 Lipiec 1.2122-1.2527 1.2342 4.19%
2023 Sierpień 1.1999-1.2365 1.2182 2.84%
2023 Wrzesień 1.2182-1.2627 1.2440 5.01%

Kurs euro do dalara prognoza na Wrzesień 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.1846 złote. Maksymalny kurs 1.1912 i minimalny kurs 1.1485. Prognoza średniego kursu 1.1726. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1660, zmiana w Wrzesień -1.57%.

Prognoza kursu EUR USD na Październik 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.1660 złote. Maksymalny kurs 1.1725 i minimalny kurs 1.1379. Prognoza średniego kursu 1.1579. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1552, zmiana w Październik -0.93%.

Kurs euro do dalara prognoza na Listopad 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.1552 złote. Maksymalny kurs 1.1701 i minimalny kurs 1.1355. Prognoza średniego kursu 1.1534. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1528, zmiana w Listopad -0.21%.

Prognoza kursu EUR USD na Grudzień 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.1528 złote. Maksymalny kurs 1.1720 i minimalny kurs 1.1374. Prognoza średniego kursu 1.1542. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1547, zmiana w Grudzień 0.16%.

Kurs euro do dalara prognoza na Styczeń 2022.
Kurs na początek miesiąca 1.1547 złote. Maksymalny kurs 1.1547 i minimalny kurs 1.1033. Prognoza średniego kursu 1.1332. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1201, zmiana w Styczeń -3.00%.

Prognoza kursu EUR USD na Luty 2022.
Kurs na początek miesiąca 1.1201 złote. Maksymalny kurs 1.1554 i minimalny kurs 1.1201. Prognoza średniego kursu 1.1335. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1383, zmiana w Luty 1.62%.

Kurs euro do dalara prognoza na Marzec 2022.
Kurs na początek miesiąca 1.1383 złote. Maksymalny kurs 1.1787 i minimalny kurs 1.1383. Prognoza średniego kursu 1.1542. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1613, zmiana w Marzec 2.02%.

Prognoza kursu EUR USD na Kwiecień 2022.
Kurs na początek miesiąca 1.1613 złote. Maksymalny kurs 1.1613 i minimalny kurs 1.1186. Prognoza średniego kursu 1.1442. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1356, zmiana w Kwiecień -2.21%.

Prognoza kursu DOLARA.

Bitcoin prognozy.

Kurs euro do dalara prognoza na Maj 2022.
Kurs na początek miesiąca 1.1356 złote. Maksymalny kurs 1.1507 i minimalny kurs 1.1167. Prognoza średniego kursu 1.1342. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1337, zmiana w Maj -0.17%.

Prognoza kursu EUR USD na Czerwiec 2022.
Kurs na początek miesiąca 1.1337 złote. Maksymalny kurs 1.1357 i minimalny kurs 1.1021. Prognoza średniego kursu 1.1226. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1189, zmiana w Czerwiec -1.31%.

Kurs euro do dalara prognoza na Lipiec 2022.
Kurs na początek miesiąca 1.1189 złote. Maksymalny kurs 1.1504 i minimalny kurs 1.1164. Prognoza średniego kursu 1.1298. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1334, zmiana w Lipiec 1.30%.