23.06.2021. Prognoza dla tego miesiąca i latach 2021-2022.

Prognoza EUR-USD na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza EUR USD w tabeli.

Data Dzień Kurs Maks. Min.
24.06 czwartek 1.1927 1.2106 1.1748
25.06 piątek 1.1954 1.2133 1.1775
28.06 poniedziałek 1.2007 1.2187 1.1827
29.06 wtorek 1.1957 1.2136 1.1778
30.06 środa 1.1870 1.2048 1.1692
01.07 czwartek 1.1745 1.1921 1.1569
02.07 piątek 1.1749 1.1925 1.1573
05.07 poniedziałek 1.1767 1.1944 1.1590
06.07 wtorek 1.1695 1.1870 1.1520
07.07 środa 1.1695 1.1870 1.1520
08.07 czwartek 1.1701 1.1877 1.1525
09.07 piątek 1.1683 1.1858 1.1508
12.07 poniedziałek 1.1709 1.1885 1.1533
13.07 wtorek 1.1739 1.1915 1.1563
14.07 środa 1.1663 1.1838 1.1488
15.07 czwartek 1.1662 1.1837 1.1487
16.07 piątek 1.1643 1.1818 1.1468
19.07 poniedziałek 1.1684 1.1859 1.1509
20.07 wtorek 1.1681 1.1856 1.1506
21.07 środa 1.1681 1.1856 1.1506
22.07 czwartek 1.1625 1.1799 1.1451
23.07 piątek 1.1659 1.1834 1.1484
26.07 poniedziałek 1.1695 1.1870 1.1520
27.07 wtorek 1.1645 1.1820 1.1470

Prognoza kursu EUR USD w czwartek 24 czerwca: kurs 1.1927 złotych, maksymalny kurs 1.2106 i minimal 1.1748. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 25 czerwca: kurs 1.1954 złotych, maksymalny kurs 1.2133 i minimal 1.1775. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 28 czerwca: kurs 1.2007 złotych, maksymalny kurs 1.2187 i minimal 1.1827. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 29 czerwca: kurs 1.1957 złotych, maksymalny kurs 1.2136 i minimal 1.1778. Prognoza kursu EUR USD w środę 30 czerwca: kurs 1.1870 złotych, maksymalny kurs 1.2048 i minimal 1.1692.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 1 lipca: kurs 1.1745 złotych, maksymalny kurs 1.1921 i minimal 1.1569. Prognoza kursu EUR USD w piątek 2 lipca: kurs 1.1749 złotych, maksymalny kurs 1.1925 i minimal 1.1573. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 5 lipca: kurs 1.1767 złotych, maksymalny kurs 1.1944 i minimal 1.1590. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 6 lipca: kurs 1.1695 złotych, maksymalny kurs 1.1870 i minimal 1.1520. Kurs euro do dalara prognoza w środę 7 lipca: kurs 1.1695 złotych, maksymalny kurs 1.1870 i minimal 1.1520.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 8 lipca: kurs 1.1701 złotych, maksymalny kurs 1.1877 i minimal 1.1525. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 9 lipca: kurs 1.1683 złotych, maksymalny kurs 1.1858 i minimal 1.1508. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 12 lipca: kurs 1.1709 złotych, maksymalny kurs 1.1885 i minimal 1.1533. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 13 lipca: kurs 1.1739 złotych, maksymalny kurs 1.1915 i minimal 1.1563. Prognoza kursu EUR USD w środę 14 lipca: kurs 1.1663 złotych, maksymalny kurs 1.1838 i minimal 1.1488.

EUR/USD Online.

Prognoza kursu EURO.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 15 lipca: kurs 1.1662 złotych, maksymalny kurs 1.1837 i minimal 1.1487. Prognoza kursu EUR USD w piątek 16 lipca: kurs 1.1643 złotych, maksymalny kurs 1.1818 i minimal 1.1468. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 19 lipca: kurs 1.1684 złotych, maksymalny kurs 1.1859 i minimal 1.1509. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 20 lipca: kurs 1.1681 złotych, maksymalny kurs 1.1856 i minimal 1.1506. Kurs euro do dalara prognoza w środę 21 lipca: kurs 1.1681 złotych, maksymalny kurs 1.1856 i minimal 1.1506.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 22 lipca: kurs 1.1625 złotych, maksymalny kurs 1.1799 i minimal 1.1451. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 23 lipca: kurs 1.1659 złotych, maksymalny kurs 1.1834 i minimal 1.1484.

Prognoza kursu EUR-USD według miesięcy na 2021-2022

Prognoza na 2021-2022 w tabeli.

Rok Miesiąc Мin-Maks Koniec Sum,%
2021 Czerwiec 1.1692-1.2220 1.1870 -2.84%
2021 Lipiec 1.1627-1.1981 1.1804 -3.38%
2021 Sierpień 1.1804-1.2175 1.1995 -1.82%
2021 Wrzesień 1.1995-1.2421 1.2237 0.16%
2021 Październik 1.1787-1.2237 1.1966 -2.05%
2021 Listopad 1.1767-1.2125 1.1946 -2.22%
2021 Grudzień 1.1613-1.1967 1.1790 -3.50%
2022 Styczeń 1.1764-1.2122 1.1943 -2.24%
2022 Luty 1.1943-1.2570 1.2384 1.37%
2022 Marzec 1.2095-1.2463 1.2279 0.51%
2022 Kwiecień 1.1918-1.2280 1.2099 -0.97%
2022 Maj 1.2062-1.2430 1.2246 0.24%
2022 Czerwiec 1.2246-1.2927 1.2736 4.25%
2022 Lipiec 1.2680-1.3066 1.2873 5.37%
2022 Sierpień 1.2856-1.3248 1.3052 6.83%
2022 Wrzesień 1.2883-1.3275 1.3079 7.06%
2022 Październik 1.2771-1.3159 1.2965 6.12%
2022 Listopad 1.2722-1.3110 1.2916 5.72%
2022 Grudzień 1.2581-1.2965 1.2773 4.55%
2023 Styczeń 1.2773-1.3200 1.3005 6.45%
2023 Luty 1.2643-1.3029 1.2836 5.07%
2023 Marzec 1.2836-1.3305 1.3108 7.29%
2023 Kwiecień 1.2840-1.3232 1.3036 6.70%
2023 Maj 1.2740-1.3128 1.2934 5.87%
2023 Czerwiec 1.2507-1.2934 1.2697 3.93%

Kurs euro do dalara prognoza na Czerwiec 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.2217 złote. Maksymalny kurs 1.2220 i minimalny kurs 1.1692. Prognoza średniego kursu 1.2000. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1870, zmiana w Czerwiec -2.84%.

Prognoza kursu EUR USD na Lipiec 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.1870 złote. Maksymalny kurs 1.1981 i minimalny kurs 1.1627. Prognoza średniego kursu 1.1821. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1804, zmiana w Lipiec -0.56%.

Kurs euro do dalara prognoza na Sierpień 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.1804 złote. Maksymalny kurs 1.2175 i minimalny kurs 1.1804. Prognoza średniego kursu 1.1945. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1995, zmiana w Sierpień 1.62%.

Prognoza kursu EUR USD na Wrzesień 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.1995 złote. Maksymalny kurs 1.2421 i minimalny kurs 1.1995. Prognoza średniego kursu 1.2162. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2237, zmiana w Wrzesień 2.02%.

Kurs euro do dalara prognoza na Październik 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.2237 złote. Maksymalny kurs 1.2237 i minimalny kurs 1.1787. Prognoza średniego kursu 1.2057. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1966, zmiana w Październik -2.21%.

Prognoza kursu EUR USD na Listopad 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.1966 złote. Maksymalny kurs 1.2125 i minimalny kurs 1.1767. Prognoza średniego kursu 1.1951. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1946, zmiana w Listopad -0.17%.

Kurs euro do dalara prognoza na Grudzień 2021.
Kurs na początek miesiąca 1.1946 złote. Maksymalny kurs 1.1967 i minimalny kurs 1.1613. Prognoza średniego kursu 1.1829. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1790, zmiana w Grudzień -1.31%.

Prognoza kursu EUR USD na Styczeń 2022.
Kurs na początek miesiąca 1.1790 złote. Maksymalny kurs 1.2122 i minimalny kurs 1.1764. Prognoza średniego kursu 1.1905. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1943, zmiana w Styczeń 1.30%.

Prognoza kursu DOLARA.

Bitcoin prognozy.

Kurs euro do dalara prognoza na Luty 2022.
Kurs na początek miesiąca 1.1943 złote. Maksymalny kurs 1.2570 i minimalny kurs 1.1943. Prognoza średniego kursu 1.2210. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2384, zmiana w Luty 3.69%.

Prognoza kursu EUR USD na Marzec 2022.
Kurs na początek miesiąca 1.2384 złote. Maksymalny kurs 1.2463 i minimalny kurs 1.2095. Prognoza średniego kursu 1.2305. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2279, zmiana w Marzec -0.85%.

Kurs euro do dalara prognoza na Kwiecień 2022.
Kurs na początek miesiąca 1.2279 złote. Maksymalny kurs 1.2280 i minimalny kurs 1.1918. Prognoza średniego kursu 1.2144. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.2099, zmiana w Kwiecień -1.47%.