07.12.2022. Prognoza dla tego miesiąca i latach 2022-2023.

Prognoza EUR-USD na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza EUR USD w tabeli.

Data Dzień Kurs Maks. Min.
08.12 czwartek 1.0559 1.0717 1.0401
09.12 piątek 1.0530 1.0688 1.0372
12.12 poniedziałek 1.0499 1.0656 1.0342
13.12 wtorek 1.0499 1.0656 1.0342
14.12 środa 1.0606 1.0765 1.0447
15.12 czwartek 1.0709 1.0870 1.0548
16.12 piątek 1.0686 1.0846 1.0526
19.12 poniedziałek 1.0626 1.0785 1.0467
20.12 wtorek 1.0618 1.0777 1.0459
21.12 środa 1.0611 1.0770 1.0452
22.12 czwartek 1.0720 1.0881 1.0559
23.12 piątek 1.0790 1.0952 1.0628
26.12 poniedziałek 1.0714 1.0875 1.0553
27.12 wtorek 1.0635 1.0795 1.0475
28.12 środa 1.0672 1.0832 1.0512
29.12 czwartek 1.0712 1.0873 1.0551
30.12 piątek 1.0677 1.0837 1.0517
02.01 poniedziałek 1.0846 1.1009 1.0683
03.01 wtorek 1.1033 1.1198 1.0868
04.01 środa 1.0966 1.1130 1.0802
05.01 czwartek 1.1034 1.1200 1.0868
06.01 piątek 1.1100 1.1267 1.0934
09.01 poniedziałek 1.1337 1.1507 1.1167
10.01 wtorek 1.1263 1.1432 1.1094

Prognoza kursu EUR USD w czwartek 8 grudnia: kurs 1.0559 złotych, maksymalny kurs 1.0717 i minimal 1.0401. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 9 grudnia: kurs 1.0530 złotych, maksymalny kurs 1.0688 i minimal 1.0372. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 12 grudnia: kurs 1.0499 złotych, maksymalny kurs 1.0656 i minimal 1.0342. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 13 grudnia: kurs 1.0499 złotych, maksymalny kurs 1.0656 i minimal 1.0342. Prognoza kursu EUR USD w środę 14 grudnia: kurs 1.0606 złotych, maksymalny kurs 1.0765 i minimal 1.0447.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 15 grudnia: kurs 1.0709 złotych, maksymalny kurs 1.0870 i minimal 1.0548. Prognoza kursu EUR USD w piątek 16 grudnia: kurs 1.0686 złotych, maksymalny kurs 1.0846 i minimal 1.0526. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 19 grudnia: kurs 1.0626 złotych, maksymalny kurs 1.0785 i minimal 1.0467. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 20 grudnia: kurs 1.0618 złotych, maksymalny kurs 1.0777 i minimal 1.0459. Kurs euro do dalara prognoza w środę 21 grudnia: kurs 1.0611 złotych, maksymalny kurs 1.0770 i minimal 1.0452.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 22 grudnia: kurs 1.0720 złotych, maksymalny kurs 1.0881 i minimal 1.0559. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 23 grudnia: kurs 1.0790 złotych, maksymalny kurs 1.0952 i minimal 1.0628. Prognoza kursu EUR USD w poniedziałek 26 grudnia: kurs 1.0714 złotych, maksymalny kurs 1.0875 i minimal 1.0553. Kurs euro do dalara prognoza we wtorek 27 grudnia: kurs 1.0635 złotych, maksymalny kurs 1.0795 i minimal 1.0475. Prognoza kursu EUR USD w środę 28 grudnia: kurs 1.0672 złotych, maksymalny kurs 1.0832 i minimal 1.0512.

EUR/USD Online.

Prognoza kursu EURO.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro do dalara prognoza w czwartek 29 grudnia: kurs 1.0712 złotych, maksymalny kurs 1.0873 i minimal 1.0551. Prognoza kursu EUR USD w piątek 30 grudnia: kurs 1.0677 złotych, maksymalny kurs 1.0837 i minimal 1.0517. Kurs euro do dalara prognoza w poniedziałek 2 stycznia: kurs 1.0846 złotych, maksymalny kurs 1.1009 i minimal 1.0683. Prognoza kursu EUR USD we wtorek 3 stycznia: kurs 1.1033 złotych, maksymalny kurs 1.1198 i minimal 1.0868. Kurs euro do dalara prognoza w środę 4 stycznia: kurs 1.0966 złotych, maksymalny kurs 1.1130 i minimal 1.0802.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu EUR USD w czwartek 5 stycznia: kurs 1.1034 złotych, maksymalny kurs 1.1200 i minimal 1.0868. Kurs euro do dalara prognoza w piątek 6 stycznia: kurs 1.1100 złotych, maksymalny kurs 1.1267 i minimal 1.0934.

Prognoza kursu EUR-USD według miesięcy na 2022-2023

Prognoza na 2022-2023 w tabeli.

Rok Miesiąc Мin-Maks Koniec Sum,%
2022 Grudzień 1.0435-1.0837 1.0677 1.39%
2023 Styczeń 1.0677-1.1004 1.0841 2.94%
2023 Luty 1.0841-1.1444 1.1275 7.06%
2023 Marzec 1.1192-1.1532 1.1362 7.89%
2023 Kwiecień 1.1027-1.1363 1.1195 6.31%
2023 Maj 1.0685-1.1195 1.0848 3.01%
2023 Czerwiec 1.0520-1.0848 1.0680 1.41%
2023 Lipiec 1.0293-1.0680 1.0450 -0.77%
2023 Sierpień 1.0400-1.0716 1.0558 0.26%
2023 Wrzesień 0.9984-1.0558 1.0136 -3.75%
2023 Październik 0.9906-1.0208 1.0057 -4.50%
2023 Listopad 0.9782-1.0080 0.9931 -5.70%
2023 Grudzień 0.9699-0.9995 0.9847 -6.50%
2024 Styczeń 0.9743-1.0039 0.9891 -6.08%
2024 Luty 0.9504-0.9891 0.9649 -8.38%
2024 Marzec 0.9512-0.9802 0.9657 -8.30%
2024 Kwiecień 0.9311-0.9657 0.9453 -10.24%
2024 Maj 0.9292-0.9574 0.9433 -10.43%
2024 Czerwiec 0.9307-0.9591 0.9449 -10.27%
2024 Lipiec 0.9029-0.9449 0.9166 -12.96%
2024 Sierpień 0.9166-0.9455 0.9315 -11.55%
2024 Wrzesień 0.9315-0.9646 0.9503 -9.76%
2024 Październik 0.9153-0.9503 0.9292 -11.77%
2024 Listopad 0.9138-0.9416 0.9277 -11.91%
2024 Grudzień 0.9019-0.9293 0.9156 -13.06%

Kurs euro do dalara prognoza na Grudzień 2022.
Kurs na początek miesiąca 1.0531 złote. Maksymalny kurs 1.0837 i minimalny kurs 1.0435. Prognoza średniego kursu 1.0620. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0677, zmiana w Grudzień 1.39%.

Prognoza kursu EUR USD na Styczeń 2023.
Kurs na początek miesiąca 1.0677 złote. Maksymalny kurs 1.1004 i minimalny kurs 1.0677. Prognoza średniego kursu 1.0800. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0841, zmiana w Styczeń 1.54%.

Kurs euro do dalara prognoza na Luty 2023.
Kurs na początek miesiąca 1.0841 złote. Maksymalny kurs 1.1444 i minimalny kurs 1.0841. Prognoza średniego kursu 1.1100. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1275, zmiana w Luty 4.00%.

Prognoza kursu EUR USD na Marzec 2023.
Kurs na początek miesiąca 1.1275 złote. Maksymalny kurs 1.1532 i minimalny kurs 1.1192. Prognoza średniego kursu 1.1340. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1362, zmiana w Marzec 0.77%.

Kurs euro do dalara prognoza na Kwiecień 2023.
Kurs na początek miesiąca 1.1362 złote. Maksymalny kurs 1.1363 i minimalny kurs 1.1027. Prognoza średniego kursu 1.1237. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.1195, zmiana w Kwiecień -1.47%.

Prognoza kursu EUR USD na Maj 2023.
Kurs na początek miesiąca 1.1195 złote. Maksymalny kurs 1.1195 i minimalny kurs 1.0685. Prognoza średniego kursu 1.0981. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0848, zmiana w Maj -3.10%.

Kurs euro do dalara prognoza na Czerwiec 2023.
Kurs na początek miesiąca 1.0848 złote. Maksymalny kurs 1.0848 i minimalny kurs 1.0520. Prognoza średniego kursu 1.0724. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0680, zmiana w Czerwiec -1.55%.

Prognoza kursu EUR USD na Lipiec 2023.
Kurs na początek miesiąca 1.0680 złote. Maksymalny kurs 1.0680 i minimalny kurs 1.0293. Prognoza średniego kursu 1.0526. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0450, zmiana w Lipiec -2.15%.

Prognoza kursu DOLARA.

Bitcoin prognozy.

Kurs euro do dalara prognoza na Sierpień 2023.
Kurs na początek miesiąca 1.0450 złote. Maksymalny kurs 1.0716 i minimalny kurs 1.0400. Prognoza średniego kursu 1.0531. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0558, zmiana w Sierpień 1.03%.

Prognoza kursu EUR USD na Wrzesień 2023.
Kurs na początek miesiąca 1.0558 złote. Maksymalny kurs 1.0558 i minimalny kurs 0.9984. Prognoza średniego kursu 1.0309. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0136, zmiana w Wrzesień -4.00%.

Kurs euro do dalara prognoza na Październik 2023.
Kurs na początek miesiąca 1.0136 złote. Maksymalny kurs 1.0208 i minimalny kurs 0.9906. Prognoza średniego kursu 1.0077. Prognoza kursu EUR/USD na koniec miesiąca 1.0057, zmiana w Październik -0.78%.