FTSE PROGNOZY 2023, 2024, 2025


Kurs indeksu FTSE 7607.28.

Prognoza indeksu FTSE na jutro, tygodnie i miesiące.

Data Dzień Min. Maks. Kurs
05.06 poniedziałek 7340 8112 7726
06.06 wtorek 7383 8161 7772
07.06 środa 7309 8079 7694
08.06 czwartek 7209 7967 7588
09.06 piątek 7209 7967 7588
12.06 poniedziałek 7262 8026 7644
13.06 wtorek 7209 7967 7588
14.06 środa 7082 7828 7455
15.06 czwartek 7075 7819 7447
16.06 piątek 7088 7834 7461
19.06 poniedziałek 7101 7849 7475
20.06 wtorek 7118 7868 7493
21.06 środa 7093 7839 7466
22.06 czwartek 7068 7812 7440
23.06 piątek 7089 7835 7462
26.06 poniedziałek 7111 7859 7485
27.06 wtorek 7101 7849 7475
28.06 środa 7080 7826 7453
29.06 czwartek 7067 7811 7439
30.06 piątek 7067 7811 7439
03.07 poniedziałek 7136 7888 7512
04.07 wtorek 7058 7800 7429
05.07 środa 7072 7816 7444
06.07 czwartek 6984 7720 7352

Prognoza kursu FTSE w poniedziałek 5 czerwca: kurs indeksu 7726, maksymalny kurs 8112 i minimal 7340. FTSE prognoza we wtorek 6 czerwca: kurs indeksu 7772, maksymalny kurs 8161 i minimal 7383. Prognoza kursu FTSE w środę 7 czerwca: kurs indeksu 7694, maksymalny kurs 8079 i minimal 7309. FTSE prognoza w czwartek 8 czerwca: kurs indeksu 7588, maksymalny kurs 7967 i minimal 7209. Prognoza kursu FTSE w piątek 9 czerwca: kurs indeksu 7588, maksymalny kurs 7967 i minimal 7209.

Po upływie 1 tygodnia. FTSE prognoza w poniedziałek 12 czerwca: kurs indeksu 7644, maksymalny kurs 8026 i minimal 7262. Prognoza kursu FTSE we wtorek 13 czerwca: kurs indeksu 7588, maksymalny kurs 7967 i minimal 7209. FTSE prognoza w środę 14 czerwca: kurs indeksu 7455, maksymalny kurs 7828 i minimal 7082. Prognoza kursu FTSE w czwartek 15 czerwca: kurs indeksu 7447, maksymalny kurs 7819 i minimal 7075. FTSE prognoza w piątek 16 czerwca: kurs indeksu 7461, maksymalny kurs 7834 i minimal 7088.

WIG 20 prognozy 2023, 2024, 2025.

AKCJE JSW PROGNOZY 2023, 2024, 2025.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu FTSE w poniedziałek 19 czerwca: kurs indeksu 7475, maksymalny kurs 7849 i minimal 7101. FTSE prognoza we wtorek 20 czerwca: kurs indeksu 7493, maksymalny kurs 7868 i minimal 7118. Prognoza kursu FTSE w środę 21 czerwca: kurs indeksu 7466, maksymalny kurs 7839 i minimal 7093. FTSE prognoza w czwartek 22 czerwca: kurs indeksu 7440, maksymalny kurs 7812 i minimal 7068. Prognoza kursu FTSE w piątek 23 czerwca: kurs indeksu 7462, maksymalny kurs 7835 i minimal 7089.

Po upływie 3 tygodni. FTSE prognoza w poniedziałek 26 czerwca: kurs indeksu 7485, maksymalny kurs 7859 i minimal 7111. Prognoza kursu FTSE we wtorek 27 czerwca: kurs indeksu 7475, maksymalny kurs 7849 i minimal 7101. FTSE prognoza w środę 28 czerwca: kurs indeksu 7453, maksymalny kurs 7826 i minimal 7080. Prognoza kursu FTSE w czwartek 29 czerwca: kurs indeksu 7439, maksymalny kurs 7811 i minimal 7067. FTSE prognoza w piątek 30 czerwca: kurs indeksu 7439, maksymalny kurs 7811 i minimal 7067.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu FTSE w poniedziałek 3 lipca: kurs indeksu 7512, maksymalny kurs 7888 i minimal 7136. FTSE prognoza we wtorek 4 lipca: kurs indeksu 7429, maksymalny kurs 7800 i minimal 7058.

Prognoza akcje FTSE na 2023, 2024 i 2025.

Mies Początek Min-Maks Koniec Sum,%
2023
cze 7490 7067-8161 7439 -0.7%
lip 7439 6910-7888 7274 -2.9%
sie 7274 6577-7274 6923 -7.6%
wrz 6923 6783-7497 7140 -4.7%
paź 7140 6541-7229 6885 -8.1%
lis 6885 6670-7372 7021 -6.3%
gru 7021 6946-7678 7312 -2.4%
2024
sty 7312 6849-7569 7209 -3.8%
lut 7209 7204-7962 7583 1.2%
mar 7583 7510-8300 7905 5.5%
kwi 7905 7242-8004 7623 1.8%
maj 7623 6983-7719 7351 -1.9%
cze 7351 7222-7982 7602 1.5%
lip 7602 6872-7602 7234 -3.4%
sie 7234 6862-7584 7223 -3.6%
wrz 7223 6868-7590 7229 -3.5%
paź 7229 7062-7806 7434 -0.7%
lis 7434 6869-7593 7231 -3.5%
gru 7231 7010-7748 7379 -1.5%
2025
sty 7379 7221-7981 7601 1.5%
lut 7601 7102-7850 7476 -0.2%
mar 7476 7366-8142 7754 3.5%
kwi 7754 7240-8002 7621 1.7%
maj 7621 7361-8135 7748 3.4%
cze 7748 7265-8029 7647 2.1%

Prognoza kursu FTSE na Czerwiec 2023. Kurs na początek miesiąca 7490. Maksymalny kurs 8161 i minimalny kurs 7067. Prognoza średniego kursu 7539. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7439, zmiana w Czerwiec -0.7%.

FTSE prognoza na Lipiec 2023. Kurs na początek miesiąca 7439. Maksymalny kurs 7888 i minimalny kurs 6910. Prognoza średniego kursu 7378. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7274, zmiana w Lipiec -2.2%.

Prognoza kursu FTSE na Sierpień 2023. Kurs na początek miesiąca 7274. Maksymalny kurs 7274 i minimalny kurs 6577. Prognoza średniego kursu 7012. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 6923, zmiana w Sierpień -4.8%.

S&P 500 prognozy 2023, 2024, 2025.

ZŁOTA PROGNOZY 2023, 2024, 2025.

FTSE prognoza na Wrzesień 2023. Kurs na początek miesiąca 6923. Maksymalny kurs 7497 i minimalny kurs 6783. Prognoza średniego kursu 7086. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7140, zmiana w Wrzesień 3.1%.

Prognoza kursu FTSE na Październik 2023. Kurs na początek miesiąca 7140. Maksymalny kurs 7229 i minimalny kurs 6541. Prognoza średniego kursu 6949. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 6885, zmiana w Październik -3.6%.

FTSE prognoza na Listopad 2023. Kurs na początek miesiąca 6885. Maksymalny kurs 7372 i minimalny kurs 6670. Prognoza średniego kursu 6987. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7021, zmiana w Listopad 2.0%.

Prognoza kursu FTSE na Grudzień 2023. Kurs na początek miesiąca 7021. Maksymalny kurs 7678 i minimalny kurs 6946. Prognoza średniego kursu 7239. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7312, zmiana w Grudzień 4.1%.

FTSE prognoza na Styczeń 2024. Kurs na początek miesiąca 7312. Maksymalny kurs 7569 i minimalny kurs 6849. Prognoza średniego kursu 7235. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7209, zmiana w Styczeń -1.4%.

Prognoza kursu FTSE na Luty 2024. Kurs na początek miesiąca 7209. Maksymalny kurs 7962 i minimalny kurs 7204. Prognoza średniego kursu 7490. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7583, zmiana w Luty 5.2%.

FTSE prognoza na Marzec 2024. Kurs na początek miesiąca 7583. Maksymalny kurs 8300 i minimalny kurs 7510. Prognoza średniego kursu 7825. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7905, zmiana w Marzec 4.2%.

Prognoza kursu FTSE na Kwiecień 2024. Kurs na początek miesiąca 7905. Maksymalny kurs 8004 i minimalny kurs 7242. Prognoza średniego kursu 7694. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7623, zmiana w Kwiecień -3.6%.

FTSE prognoza na Maj 2024. Kurs na początek miesiąca 7623. Maksymalny kurs 7719 i minimalny kurs 6983. Prognoza średniego kursu 7419. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7351, zmiana w Maj -3.6%.

Prognoza kursu FTSE na Czerwiec 2024. Kurs na początek miesiąca 7351. Maksymalny kurs 7982 i minimalny kurs 7222. Prognoza średniego kursu 7539. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7602, zmiana w Czerwiec 3.4%.

FTSE prognoza na Lipiec 2024. Kurs na początek miesiąca 7602. Maksymalny kurs 7602 i minimalny kurs 6872. Prognoza średniego kursu 7328. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7234, zmiana w Lipiec -4.8%.

Prognoza kursu FTSE na Sierpień 2024. Kurs na początek miesiąca 7234. Maksymalny kurs 7584 i minimalny kurs 6862. Prognoza średniego kursu 7226. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7223, zmiana w Sierpień -0.2%.

FTSE prognoza na Wrzesień 2024. Kurs na początek miesiąca 7223. Maksymalny kurs 7590 i minimalny kurs 6868. Prognoza średniego kursu 7228. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7229, zmiana w Wrzesień 0.1%.

Prognoza kursu FTSE na Październik 2024. Kurs na początek miesiąca 7229. Maksymalny kurs 7806 i minimalny kurs 7062. Prognoza średniego kursu 7383. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7434, zmiana w Październik 2.8%.

FTSE prognoza na Listopad 2024. Kurs na początek miesiąca 7434. Maksymalny kurs 7593 i minimalny kurs 6869. Prognoza średniego kursu 7282. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7231, zmiana w Listopad -2.7%.

Prognoza kursu FTSE na Grudzień 2024. Kurs na początek miesiąca 7231. Maksymalny kurs 7748 i minimalny kurs 7010. Prognoza średniego kursu 7342. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7379, zmiana w Grudzień 2.0%.

FTSE prognoza na Styczeń 2025. Kurs na początek miesiąca 7379. Maksymalny kurs 7981 i minimalny kurs 7221. Prognoza średniego kursu 7546. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7601, zmiana w Styczeń 3.0%.

Prognoza kursu FTSE na Luty 2025. Kurs na początek miesiąca 7601. Maksymalny kurs 7850 i minimalny kurs 7102. Prognoza średniego kursu 7507. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7476, zmiana w Luty -1.6%.

FTSE prognoza na Marzec 2025. Kurs na początek miesiąca 7476. Maksymalny kurs 8142 i minimalny kurs 7366. Prognoza średniego kursu 7685. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7754, zmiana w Marzec 3.7%.

Prognoza kursu FTSE na Kwiecień 2025. Kurs na początek miesiąca 7754. Maksymalny kurs 8002 i minimalny kurs 7240. Prognoza średniego kursu 7654. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7621, zmiana w Kwiecień -1.7%.

FTSE prognoza na Maj 2025. Kurs na początek miesiąca 7621. Maksymalny kurs 8135 i minimalny kurs 7361. Prognoza średniego kursu 7716. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7748, zmiana w Maj 1.7%.

Prognoza kursu FTSE na Czerwiec 2025. Kurs na początek miesiąca 7748. Maksymalny kurs 8029 i minimalny kurs 7265. Prognoza średniego kursu 7672. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7647, zmiana w Czerwiec -1.3%.

Prognoza jest aktualizowana codziennie.