FTSE PROGNOZY 2024, 2025, 2026


Kurs indeksu FTSE 7662.51.

Prognoza indeksu FTSE na jutro, tygodnie i miesiące.

Data Dzień Min. Maks. Kurs
23.02 piątek 7226 7986 7606
26.02 poniedziałek 7217 7977 7597
27.02 wtorek 7233 7995 7614
28.02 środa 7342 8114 7728
29.02 czwartek 7370 8146 7758
01.03 piątek 7425 8207 7816
04.03 poniedziałek 7365 8141 7753
05.03 wtorek 7366 8142 7754
06.03 środa 7344 8118 7731
07.03 czwartek 7312 8082 7697
08.03 piątek 7263 8027 7645
11.03 poniedziałek 7327 8099 7713
12.03 wtorek 7325 8096 7710
13.03 środa 7318 8088 7703
14.03 czwartek 7310 8080 7695
15.03 piątek 7276 8042 7659
18.03 poniedziałek 7308 8078 7693
19.03 wtorek 7306 8076 7691
20.03 środa 7409 8189 7799
21.03 czwartek 7411 8191 7801
22.03 piątek 7453 8237 7845
25.03 poniedziałek 7451 8235 7843
26.03 wtorek 7477 8264 7870
27.03 środa 7479 8267 7873

Prognoza kursu FTSE w piątek 23 lutego: kurs indeksu 7606, maksymalny kurs 7986 i minimal 7226. FTSE prognoza w poniedziałek 26 lutego: kurs indeksu 7597, maksymalny kurs 7977 i minimal 7217. Prognoza kursu FTSE we wtorek 27 lutego: kurs indeksu 7614, maksymalny kurs 7995 i minimal 7233. FTSE prognoza w środę 28 lutego: kurs indeksu 7728, maksymalny kurs 8114 i minimal 7342.

Po upływie 1 tygodnia. Prognoza kursu FTSE w czwartek 29 lutego: kurs indeksu 7758, maksymalny kurs 8146 i minimal 7370. FTSE prognoza w piątek 1 marca: kurs indeksu 7816, maksymalny kurs 8207 i minimal 7425. Prognoza kursu FTSE w poniedziałek 4 marca: kurs indeksu 7753, maksymalny kurs 8141 i minimal 7365. FTSE prognoza we wtorek 5 marca: kurs indeksu 7754, maksymalny kurs 8142 i minimal 7366. Prognoza kursu FTSE w środę 6 marca: kurs indeksu 7731, maksymalny kurs 8118 i minimal 7344.

WIG 20 prognozy 2024, 2025, 2026.

AKCJE JSW PROGNOZY 2024, 2025, 2026.

Po upływie 2 tygodni. FTSE prognoza w czwartek 7 marca: kurs indeksu 7697, maksymalny kurs 8082 i minimal 7312. Prognoza kursu FTSE w piątek 8 marca: kurs indeksu 7645, maksymalny kurs 8027 i minimal 7263. FTSE prognoza w poniedziałek 11 marca: kurs indeksu 7713, maksymalny kurs 8099 i minimal 7327. Prognoza kursu FTSE we wtorek 12 marca: kurs indeksu 7710, maksymalny kurs 8096 i minimal 7325. FTSE prognoza w środę 13 marca: kurs indeksu 7703, maksymalny kurs 8088 i minimal 7318.

Po upływie 3 tygodni. Prognoza kursu FTSE w czwartek 14 marca: kurs indeksu 7695, maksymalny kurs 8080 i minimal 7310. FTSE prognoza w piątek 15 marca: kurs indeksu 7659, maksymalny kurs 8042 i minimal 7276. Prognoza kursu FTSE w poniedziałek 18 marca: kurs indeksu 7693, maksymalny kurs 8078 i minimal 7308. FTSE prognoza we wtorek 19 marca: kurs indeksu 7691, maksymalny kurs 8076 i minimal 7306. Prognoza kursu FTSE w środę 20 marca: kurs indeksu 7799, maksymalny kurs 8189 i minimal 7409.

Po upływie 4 tygodni. FTSE prognoza w czwartek 21 marca: kurs indeksu 7801, maksymalny kurs 8191 i minimal 7411. Prognoza kursu FTSE w piątek 22 marca: kurs indeksu 7845, maksymalny kurs 8237 i minimal 7453. FTSE prognoza w poniedziałek 25 marca: kurs indeksu 7843, maksymalny kurs 8235 i minimal 7451.

Prognoza FTSE na 2024, 2025 i 2026.

Mies Początek Min-Maks Koniec Sum,%
2024
lut 7622 7217-8146 7758 1.8%
mar 7758 7263-8267 7855 3.1%
kwi 7855 7355-8129 7742 1.6%
maj 7742 7554-8350 7952 4.3%
cze 7952 7746-8562 8154 7.0%
lip 8154 7476-8262 7869 3.2%
sie 7869 7619-8421 8020 5.2%
wrz 8020 7419-8199 7809 2.5%
paź 7809 7552-8346 7949 4.3%
lis 7949 7593-8393 7993 4.9%
gru 7993 7227-7993 7607 -0.2%
2025
sty 7607 7453-8237 7845 2.9%
lut 7845 7186-7942 7564 -0.8%
mar 7564 7328-8100 7714 1.2%
kwi 7714 7632-8436 8034 5.4%
maj 8034 7525-8317 7921 3.9%
cze 7921 7914-8748 8331 9.3%
lip 8331 8250-9118 8684 13.9%
sie 8684 7956-8794 8375 9.9%
wrz 8375 7672-8480 8076 6.0%
paź 8076 7934-8770 8352 9.6%
lis 8352 7551-8352 7948 4.3%
gru 7948 7539-8333 7936 4.1%
2026
sty 7936 7546-8340 7943 4.2%
lut 7943 7760-8576 8168 7.2%

Prognoza kursu FTSE na Luty 2024. Kurs na początek miesiąca 7622. Maksymalny kurs 8146 i minimalny kurs 7217. Prognoza średniego kursu 7686. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7758, zmiana w Luty 1.8%.

FTSE prognoza na Marzec 2024. Kurs na początek miesiąca 7758. Maksymalny kurs 8267 i minimalny kurs 7263. Prognoza średniego kursu 7786. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7855, zmiana w Marzec 1.3%.

Prognoza kursu FTSE na Kwiecień 2024. Kurs na początek miesiąca 7855. Maksymalny kurs 8129 i minimalny kurs 7355. Prognoza średniego kursu 7770. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7742, zmiana w Kwiecień -1.4%.

S&P 500 prognozy 2024, 2025, 2026.

ZŁOTA PROGNOZY 2024, 2025, 2026.

FTSE prognoza na Maj 2024. Kurs na początek miesiąca 7742. Maksymalny kurs 8350 i minimalny kurs 7554. Prognoza średniego kursu 7900. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7952, zmiana w Maj 2.7%.

Prognoza kursu FTSE na Czerwiec 2024. Kurs na początek miesiąca 7952. Maksymalny kurs 8562 i minimalny kurs 7746. Prognoza średniego kursu 8104. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 8154, zmiana w Czerwiec 2.5%.

FTSE prognoza na Lipiec 2024. Kurs na początek miesiąca 8154. Maksymalny kurs 8262 i minimalny kurs 7476. Prognoza średniego kursu 7940. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7869, zmiana w Lipiec -3.5%.

Prognoza kursu FTSE na Sierpień 2024. Kurs na początek miesiąca 7869. Maksymalny kurs 8421 i minimalny kurs 7619. Prognoza średniego kursu 7982. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 8020, zmiana w Sierpień 1.9%.

FTSE prognoza na Wrzesień 2024. Kurs na początek miesiąca 8020. Maksymalny kurs 8199 i minimalny kurs 7419. Prognoza średniego kursu 7862. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7809, zmiana w Wrzesień -2.6%.

Prognoza kursu FTSE na Październik 2024. Kurs na początek miesiąca 7809. Maksymalny kurs 8346 i minimalny kurs 7552. Prognoza średniego kursu 7914. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7949, zmiana w Październik 1.8%.

FTSE prognoza na Listopad 2024. Kurs na początek miesiąca 7949. Maksymalny kurs 8393 i minimalny kurs 7593. Prognoza średniego kursu 7982. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7993, zmiana w Listopad 0.6%.

Prognoza kursu FTSE na Grudzień 2024. Kurs na początek miesiąca 7993. Maksymalny kurs 7993 i minimalny kurs 7227. Prognoza średniego kursu 7705. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7607, zmiana w Grudzień -4.8%.

FTSE prognoza na Styczeń 2025. Kurs na początek miesiąca 7607. Maksymalny kurs 8237 i minimalny kurs 7453. Prognoza średniego kursu 7786. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7845, zmiana w Styczeń 3.1%.

Prognoza kursu FTSE na Luty 2025. Kurs na początek miesiąca 7845. Maksymalny kurs 7942 i minimalny kurs 7186. Prognoza średniego kursu 7634. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7564, zmiana w Luty -3.6%.

FTSE prognoza na Marzec 2025. Kurs na początek miesiąca 7564. Maksymalny kurs 8100 i minimalny kurs 7328. Prognoza średniego kursu 7677. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7714, zmiana w Marzec 2.0%.

Prognoza kursu FTSE na Kwiecień 2025. Kurs na początek miesiąca 7714. Maksymalny kurs 8436 i minimalny kurs 7632. Prognoza średniego kursu 7954. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 8034, zmiana w Kwiecień 4.1%.

FTSE prognoza na Maj 2025. Kurs na początek miesiąca 8034. Maksymalny kurs 8317 i minimalny kurs 7525. Prognoza średniego kursu 7949. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7921, zmiana w Maj -1.4%.

Prognoza kursu FTSE na Czerwiec 2025. Kurs na początek miesiąca 7921. Maksymalny kurs 8748 i minimalny kurs 7914. Prognoza średniego kursu 8229. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 8331, zmiana w Czerwiec 5.2%.

FTSE prognoza na Lipiec 2025. Kurs na początek miesiąca 8331. Maksymalny kurs 9118 i minimalny kurs 8250. Prognoza średniego kursu 8596. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 8684, zmiana w Lipiec 4.2%.

Prognoza kursu FTSE na Sierpień 2025. Kurs na początek miesiąca 8684. Maksymalny kurs 8794 i minimalny kurs 7956. Prognoza średniego kursu 8452. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 8375, zmiana w Sierpień -3.6%.

FTSE prognoza na Wrzesień 2025. Kurs na początek miesiąca 8375. Maksymalny kurs 8480 i minimalny kurs 7672. Prognoza średniego kursu 8151. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 8076, zmiana w Wrzesień -3.6%.

Prognoza kursu FTSE na Październik 2025. Kurs na początek miesiąca 8076. Maksymalny kurs 8770 i minimalny kurs 7934. Prognoza średniego kursu 8283. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 8352, zmiana w Październik 3.4%.

FTSE prognoza na Listopad 2025. Kurs na początek miesiąca 8352. Maksymalny kurs 8352 i minimalny kurs 7551. Prognoza średniego kursu 8051. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7948, zmiana w Listopad -4.8%.

Prognoza kursu FTSE na Grudzień 2025. Kurs na początek miesiąca 7948. Maksymalny kurs 8333 i minimalny kurs 7539. Prognoza średniego kursu 7939. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7936, zmiana w Grudzień -0.2%.

FTSE prognoza na Styczeń 2026. Kurs na początek miesiąca 7936. Maksymalny kurs 8340 i minimalny kurs 7546. Prognoza średniego kursu 7941. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 7943, zmiana w Styczeń 0.1%.

Prognoza kursu FTSE na Luty 2026. Kurs na początek miesiąca 7943. Maksymalny kurs 8576 i minimalny kurs 7760. Prognoza średniego kursu 8112. Prognoza kursu FTSE na koniec miesiąca 8168, zmiana w Luty 2.8%.

Prognoza jest aktualizowana codziennie.