AKCJE JSW PROGNOZY 2024, 2025, 2026


Kurs akcje JSW 43.49 zł.

Prognoza akcje JSW na jutro, tygodnie i miesiące.

Data Dzień Min. Maks. Kurs
23.02 piątek 41.08 45.40 43.24
26.02 poniedziałek 41.78 46.18 43.98
27.02 wtorek 41.35 45.71 43.53
28.02 środa 41.86 46.26 44.06
29.02 czwartek 41.43 45.79 43.61
01.03 piątek 42.58 47.06 44.82
04.03 poniedziałek 40.62 44.90 42.76
05.03 wtorek 41.96 46.38 44.17
06.03 środa 41.45 45.81 43.63
07.03 czwartek 41.44 45.80 43.62
08.03 piątek 41.26 45.60 43.43
11.03 poniedziałek 41.86 46.26 44.06
12.03 wtorek 41.49 45.85 43.67
13.03 środa 41.30 45.64 43.47
14.03 czwartek 41.45 45.81 43.63
15.03 piątek 42.01 46.43 44.22
18.03 poniedziałek 41.39 45.75 43.57
19.03 wtorek 41.80 46.20 44.00
20.03 środa 42.57 47.05 44.81
21.03 czwartek 41.97 46.39 44.18
22.03 piątek 43.06 47.60 45.33
25.03 poniedziałek 45.22 49.98 47.60
26.03 wtorek 45.47 50.25 47.86
27.03 środa 45.70 50.51 48.10

Prognoza kursu JSW w piątek 23 lutego: kurs JSW 43.24, maksymalny kurs 45.40 i minimal 41.08. Akcje JSW prognoza w poniedziałek 26 lutego: kurs JSW 43.98, maksymalny kurs 46.18 i minimal 41.78. Prognoza kursu JSW we wtorek 27 lutego: kurs JSW 43.53, maksymalny kurs 45.71 i minimal 41.35. Akcje JSW prognoza w środę 28 lutego: kurs JSW 44.06, maksymalny kurs 46.26 i minimal 41.86.

Po upływie 1 tygodnia. Prognoza kursu JSW w czwartek 29 lutego: kurs JSW 43.61, maksymalny kurs 45.79 i minimal 41.43. Akcje JSW prognoza w piątek 1 marca: kurs JSW 44.82, maksymalny kurs 47.06 i minimal 42.58. Prognoza kursu JSW w poniedziałek 4 marca: kurs JSW 42.76, maksymalny kurs 44.90 i minimal 40.62. Akcje JSW prognoza we wtorek 5 marca: kurs JSW 44.17, maksymalny kurs 46.38 i minimal 41.96. Prognoza kursu JSW w środę 6 marca: kurs JSW 43.63, maksymalny kurs 45.81 i minimal 41.45.

Akcje Pkn Orlen prognozy 2024, 2025, 2026.

Kursy Walut Online.

Po upływie 2 tygodni. Akcje JSW prognoza w czwartek 7 marca: kurs JSW 43.62, maksymalny kurs 45.80 i minimal 41.44. Prognoza kursu JSW w piątek 8 marca: kurs JSW 43.43, maksymalny kurs 45.60 i minimal 41.26. Akcje JSW prognoza w poniedziałek 11 marca: kurs JSW 44.06, maksymalny kurs 46.26 i minimal 41.86. Prognoza kursu JSW we wtorek 12 marca: kurs JSW 43.67, maksymalny kurs 45.85 i minimal 41.49. Akcje JSW prognoza w środę 13 marca: kurs JSW 43.47, maksymalny kurs 45.64 i minimal 41.30.

Po upływie 3 tygodni. Prognoza kursu JSW w czwartek 14 marca: kurs JSW 43.63, maksymalny kurs 45.81 i minimal 41.45. Akcje JSW prognoza w piątek 15 marca: kurs JSW 44.22, maksymalny kurs 46.43 i minimal 42.01. Prognoza kursu JSW w poniedziałek 18 marca: kurs JSW 43.57, maksymalny kurs 45.75 i minimal 41.39. Akcje JSW prognoza we wtorek 19 marca: kurs JSW 44.00, maksymalny kurs 46.20 i minimal 41.80. Prognoza kursu JSW w środę 20 marca: kurs JSW 44.81, maksymalny kurs 47.05 i minimal 42.57.

Po upływie 4 tygodni. Akcje JSW prognoza w czwartek 21 marca: kurs JSW 44.18, maksymalny kurs 46.39 i minimal 41.97. Prognoza kursu JSW w piątek 22 marca: kurs JSW 45.33, maksymalny kurs 47.60 i minimal 43.06. Akcje JSW prognoza w poniedziałek 25 marca: kurs JSW 47.60, maksymalny kurs 49.98 i minimal 45.22.

Prognoza akcje JSW na 2024, 2025 i 2026.

Mies Początek Min-Maks Koniec Sum,%
2024
lut 43.50 41.08-46.26 43.61 0.3%
mar 43.61 40.62-50.51 43.73 0.5%
kwi 43.73 43.00-47.52 45.26 4.0%
maj 45.26 43.32-47.88 45.60 4.8%
cze 45.60 40.63-45.60 42.77 -1.7%
lip 42.77 42.77-47.69 45.42 4.4%
sie 45.42 45.42-50.65 48.24 10.9%
wrz 48.24 47.25-52.23 49.74 14.3%
paź 49.74 47.70-52.72 50.21 15.4%
lis 50.21 48.56-53.68 51.12 17.5%
gru 51.12 50.07-55.34 52.70 21.1%
2025
sty 52.70 51.61-57.05 54.33 24.9%
lut 54.33 54.15-59.85 57.00 31.0%
mar 57.00 54.15-59.85 57.00 31.0%
kwi 57.00 55.83-61.71 58.77 35.1%
maj 58.77 56.38-62.32 59.35 36.4%
cze 59.35 57.74-63.82 60.78 39.7%
lip 60.78 59.26-65.50 62.38 43.4%
sie 62.38 61.32-67.78 64.55 48.4%
wrz 64.55 64.55-71.44 68.04 56.4%
paź 68.04 63.73-70.43 67.08 54.2%
lis 67.08 67.08-74.79 71.23 63.7%
gru 71.23 71.23-79.43 75.65 73.9%
2026
sty 75.65 74.10-81.90 78.00 79.3%
lut 78.00 75.03-82.93 78.98 81.6%

Prognoza kursu JSW na Luty 2024. Kurs na początek miesiąca 43.50. Maksymalny kurs 46.26 i minimalny kurs 41.08. Prognoza średniego kursu 43.61. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 43.61, zmiana w Luty 0.3%.

Akcje JSW prognoza na Marzec 2024. Kurs na początek miesiąca 43.61. Maksymalny kurs 50.51 i minimalny kurs 40.62. Prognoza średniego kursu 44.62. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 43.73, zmiana w Marzec 0.3%.

Prognoza kursu JSW na Kwiecień 2024. Kurs na początek miesiąca 43.73. Maksymalny kurs 47.52 i minimalny kurs 43.00. Prognoza średniego kursu 44.88. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 45.26, zmiana w Kwiecień 3.5%.

Akcje Pkp Cargo prognozy 2024, 2025, 2026.

Kurs Euro prognozy.

Akcje JSW prognoza na Maj 2024. Kurs na początek miesiąca 45.26. Maksymalny kurs 47.88 i minimalny kurs 43.32. Prognoza średniego kursu 45.52. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 45.60, zmiana w Maj 0.8%.

Prognoza kursu JSW na Czerwiec 2024. Kurs na początek miesiąca 45.60. Maksymalny kurs 45.60 i minimalny kurs 40.63. Prognoza średniego kursu 43.65. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 42.77, zmiana w Czerwiec -6.2%.

Akcje JSW prognoza na Lipiec 2024. Kurs na początek miesiąca 42.77. Maksymalny kurs 47.69 i minimalny kurs 42.77. Prognoza średniego kursu 44.66. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 45.42, zmiana w Lipiec 6.2%.

Prognoza kursu JSW na Sierpień 2024. Kurs na początek miesiąca 45.42. Maksymalny kurs 50.65 i minimalny kurs 45.42. Prognoza średniego kursu 47.43. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 48.24, zmiana w Sierpień 6.2%.

Akcje JSW prognoza na Wrzesień 2024. Kurs na początek miesiąca 48.24. Maksymalny kurs 52.23 i minimalny kurs 47.25. Prognoza średniego kursu 49.37. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 49.74, zmiana w Wrzesień 3.1%.

Prognoza kursu JSW na Październik 2024. Kurs na początek miesiąca 49.74. Maksymalny kurs 52.72 i minimalny kurs 47.70. Prognoza średniego kursu 50.09. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 50.21, zmiana w Październik 0.9%.

Akcje JSW prognoza na Listopad 2024. Kurs na początek miesiąca 50.21. Maksymalny kurs 53.68 i minimalny kurs 48.56. Prognoza średniego kursu 50.89. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 51.12, zmiana w Listopad 1.8%.

Prognoza kursu JSW na Grudzień 2024. Kurs na początek miesiąca 51.12. Maksymalny kurs 55.34 i minimalny kurs 50.07. Prognoza średniego kursu 52.31. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 52.70, zmiana w Grudzień 3.1%.

Akcje JSW prognoza na Styczeń 2025. Kurs na początek miesiąca 52.70. Maksymalny kurs 57.05 i minimalny kurs 51.61. Prognoza średniego kursu 53.92. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 54.33, zmiana w Styczeń 3.1%.

Prognoza kursu JSW na Luty 2025. Kurs na początek miesiąca 54.33. Maksymalny kurs 59.85 i minimalny kurs 54.15. Prognoza średniego kursu 56.33. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 57.00, zmiana w Luty 4.9%.

Akcje JSW prognoza na Marzec 2025. Kurs na początek miesiąca 57.00. Maksymalny kurs 59.85 i minimalny kurs 54.15. Prognoza średniego kursu 57.00. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 57.00, zmiana w Marzec 0.0%.

Prognoza kursu JSW na Kwiecień 2025. Kurs na początek miesiąca 57.00. Maksymalny kurs 61.71 i minimalny kurs 55.83. Prognoza średniego kursu 58.33. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 58.77, zmiana w Kwiecień 3.1%.

Akcje JSW prognoza na Maj 2025. Kurs na początek miesiąca 58.77. Maksymalny kurs 62.32 i minimalny kurs 56.38. Prognoza średniego kursu 59.21. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 59.35, zmiana w Maj 1.0%.

Prognoza kursu JSW na Czerwiec 2025. Kurs na początek miesiąca 59.35. Maksymalny kurs 63.82 i minimalny kurs 57.74. Prognoza średniego kursu 60.42. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 60.78, zmiana w Czerwiec 2.4%.

Akcje JSW prognoza na Lipiec 2025. Kurs na początek miesiąca 60.78. Maksymalny kurs 65.50 i minimalny kurs 59.26. Prognoza średniego kursu 61.98. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 62.38, zmiana w Lipiec 2.6%.

Prognoza kursu JSW na Sierpień 2025. Kurs na początek miesiąca 62.38. Maksymalny kurs 67.78 i minimalny kurs 61.32. Prognoza średniego kursu 64.01. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 64.55, zmiana w Sierpień 3.5%.

Akcje JSW prognoza na Wrzesień 2025. Kurs na początek miesiąca 64.55. Maksymalny kurs 71.44 i minimalny kurs 64.55. Prognoza średniego kursu 67.15. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 68.04, zmiana w Wrzesień 5.4%.

Prognoza kursu JSW na Październik 2025. Kurs na początek miesiąca 68.04. Maksymalny kurs 70.43 i minimalny kurs 63.73. Prognoza średniego kursu 67.32. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 67.08, zmiana w Październik -1.4%.

Akcje JSW prognoza na Listopad 2025. Kurs na początek miesiąca 67.08. Maksymalny kurs 74.79 i minimalny kurs 67.08. Prognoza średniego kursu 70.05. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 71.23, zmiana w Listopad 6.2%.

Prognoza kursu JSW na Grudzień 2025. Kurs na początek miesiąca 71.23. Maksymalny kurs 79.43 i minimalny kurs 71.23. Prognoza średniego kursu 74.39. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 75.65, zmiana w Grudzień 6.2%.

Akcje JSW prognoza na Styczeń 2026. Kurs na początek miesiąca 75.65. Maksymalny kurs 81.90 i minimalny kurs 74.10. Prognoza średniego kursu 77.41. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 78.00, zmiana w Styczeń 3.1%.

Prognoza kursu JSW na Luty 2026. Kurs na początek miesiąca 78.00. Maksymalny kurs 82.93 i minimalny kurs 75.03. Prognoza średniego kursu 78.74. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 78.98, zmiana w Luty 1.3%.

Prognoza jest aktualizowana codziennie.