AKCJE JSW PROGNOZY 2023, 2024, 2025


Kurs akcje JSW 41.40 zł.

Prognoza akcje JSW na jutro, tygodnie i miesiące.

Data Dzień Min. Maks. Kurs
05.06 poniedziałek 41.30 45.64 43.47
06.06 wtorek 42.26 46.70 44.48
07.06 środa 40.93 45.23 43.08
08.06 czwartek 39.59 43.75 41.67
09.06 piątek 39.89 44.09 41.99
12.06 poniedziałek 40.49 44.75 42.62
13.06 wtorek 38.47 42.51 40.49
14.06 środa 39.92 44.12 42.02
15.06 czwartek 40.23 44.47 42.35
16.06 piątek 39.74 43.92 41.83
19.06 poniedziałek 40.28 44.52 42.40
20.06 wtorek 40.66 44.94 42.80
21.06 środa 40.03 44.25 42.14
22.06 czwartek 39.13 43.25 41.19
23.06 piątek 39.89 44.09 41.99
26.06 poniedziałek 39.56 43.72 41.64
27.06 wtorek 38.67 42.74 40.70
28.06 środa 38.94 43.04 40.99
29.06 czwartek 38.85 42.93 40.89
30.06 piątek 39.26 43.40 41.33
03.07 poniedziałek 40.10 44.32 42.21
04.07 wtorek 38.96 43.06 41.01
05.07 środa 38.96 43.06 41.01
06.07 czwartek 38.03 42.03 40.03

Prognoza kursu JSW w poniedziałek 5 czerwca: kurs JSW 43.47, maksymalny kurs 45.64 i minimal 41.30. Akcje JSW prognoza we wtorek 6 czerwca: kurs JSW 44.48, maksymalny kurs 46.70 i minimal 42.26. Prognoza kursu JSW w środę 7 czerwca: kurs JSW 43.08, maksymalny kurs 45.23 i minimal 40.93. Akcje JSW prognoza w czwartek 8 czerwca: kurs JSW 41.67, maksymalny kurs 43.75 i minimal 39.59. Prognoza kursu JSW w piątek 9 czerwca: kurs JSW 41.99, maksymalny kurs 44.09 i minimal 39.89.

Po upływie 1 tygodnia. Akcje JSW prognoza w poniedziałek 12 czerwca: kurs JSW 42.62, maksymalny kurs 44.75 i minimal 40.49. Prognoza kursu JSW we wtorek 13 czerwca: kurs JSW 40.49, maksymalny kurs 42.51 i minimal 38.47. Akcje JSW prognoza w środę 14 czerwca: kurs JSW 42.02, maksymalny kurs 44.12 i minimal 39.92. Prognoza kursu JSW w czwartek 15 czerwca: kurs JSW 42.35, maksymalny kurs 44.47 i minimal 40.23. Akcje JSW prognoza w piątek 16 czerwca: kurs JSW 41.83, maksymalny kurs 43.92 i minimal 39.74.

Akcje Pkn Orlen prognozy 2023, 2024, 2025.

Kursy Walut Online.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu JSW w poniedziałek 19 czerwca: kurs JSW 42.40, maksymalny kurs 44.52 i minimal 40.28. Akcje JSW prognoza we wtorek 20 czerwca: kurs JSW 42.80, maksymalny kurs 44.94 i minimal 40.66. Prognoza kursu JSW w środę 21 czerwca: kurs JSW 42.14, maksymalny kurs 44.25 i minimal 40.03. Akcje JSW prognoza w czwartek 22 czerwca: kurs JSW 41.19, maksymalny kurs 43.25 i minimal 39.13. Prognoza kursu JSW w piątek 23 czerwca: kurs JSW 41.99, maksymalny kurs 44.09 i minimal 39.89.

Po upływie 3 tygodni. Akcje JSW prognoza w poniedziałek 26 czerwca: kurs JSW 41.64, maksymalny kurs 43.72 i minimal 39.56. Prognoza kursu JSW we wtorek 27 czerwca: kurs JSW 40.70, maksymalny kurs 42.74 i minimal 38.67. Akcje JSW prognoza w środę 28 czerwca: kurs JSW 40.99, maksymalny kurs 43.04 i minimal 38.94. Prognoza kursu JSW w czwartek 29 czerwca: kurs JSW 40.89, maksymalny kurs 42.93 i minimal 38.85. Akcje JSW prognoza w piątek 30 czerwca: kurs JSW 41.33, maksymalny kurs 43.40 i minimal 39.26.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu JSW w poniedziałek 3 lipca: kurs JSW 42.21, maksymalny kurs 44.32 i minimal 40.10. Akcje JSW prognoza we wtorek 4 lipca: kurs JSW 41.01, maksymalny kurs 43.06 i minimal 38.96.

Prognoza akcje JSW na 2023, 2024 i 2025.

Mies Początek Min-Maks Koniec Sum,%
2023
cze 39.34 38.47-46.70 41.33 5.1%
lip 41.33 38.03-44.32 41.26 4.9%
sie 41.26 36.77-41.26 38.70 -1.6%
wrz 38.70 34.49-38.70 36.30 -7.7%
paź 36.30 36.19-39.99 38.09 -3.2%
lis 38.09 36.19-39.99 38.09 -3.2%
gru 38.09 37.31-41.23 39.27 -0.2%
2024
sty 39.27 37.68-41.64 39.66 0.8%
lut 39.66 38.58-42.64 40.61 3.2%
mar 40.61 39.60-43.76 41.68 5.9%
kwi 41.68 40.97-45.29 43.13 9.6%
maj 43.13 43.13-47.73 45.46 15.6%
cze 45.46 42.58-47.06 44.82 13.9%
lip 44.82 44.82-49.97 47.59 21.0%
sie 47.59 47.59-53.07 50.54 28.5%
wrz 50.54 49.50-54.72 52.11 32.5%
paź 52.11 50.13-55.41 52.77 34.1%
lis 52.77 50.62-55.94 53.28 35.4%
gru 53.28 50.18-55.46 52.82 34.3%
2025
sty 52.82 51.74-57.18 54.46 38.4%
lut 54.46 54.46-60.73 57.84 47.0%
mar 57.84 55.89-61.77 58.83 49.5%
kwi 58.83 57.62-63.68 60.65 54.2%
maj 60.65 60.65-67.63 64.41 63.7%
cze 64.41 62.36-68.92 65.64 66.9%

Prognoza kursu JSW na Czerwiec 2023. Kurs na początek miesiąca 39.34. Maksymalny kurs 46.70 i minimalny kurs 38.47. Prognoza średniego kursu 41.46. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 41.33, zmiana w Czerwiec 5.1%.

Akcje JSW prognoza na Lipiec 2023. Kurs na początek miesiąca 41.33. Maksymalny kurs 44.32 i minimalny kurs 38.03. Prognoza średniego kursu 41.24. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 41.26, zmiana w Lipiec -0.2%.

Prognoza kursu JSW na Sierpień 2023. Kurs na początek miesiąca 41.26. Maksymalny kurs 41.26 i minimalny kurs 36.77. Prognoza średniego kursu 39.50. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 38.70, zmiana w Sierpień -6.2%.

Akcje Pkp Cargo prognozy 2023, 2024, 2025.

Kurs Euro prognozy.

Akcje JSW prognoza na Wrzesień 2023. Kurs na początek miesiąca 38.70. Maksymalny kurs 38.70 i minimalny kurs 34.49. Prognoza średniego kursu 37.05. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 36.30, zmiana w Wrzesień -6.2%.

Prognoza kursu JSW na Październik 2023. Kurs na początek miesiąca 36.30. Maksymalny kurs 39.99 i minimalny kurs 36.19. Prognoza średniego kursu 37.64. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 38.09, zmiana w Październik 4.9%.

Akcje JSW prognoza na Listopad 2023. Kurs na początek miesiąca 38.09. Maksymalny kurs 39.99 i minimalny kurs 36.19. Prognoza średniego kursu 38.09. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 38.09, zmiana w Listopad 0.0%.

Prognoza kursu JSW na Grudzień 2023. Kurs na początek miesiąca 38.09. Maksymalny kurs 41.23 i minimalny kurs 37.31. Prognoza średniego kursu 38.98. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 39.27, zmiana w Grudzień 3.1%.

Akcje JSW prognoza na Styczeń 2024. Kurs na początek miesiąca 39.27. Maksymalny kurs 41.64 i minimalny kurs 37.68. Prognoza średniego kursu 39.56. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 39.66, zmiana w Styczeń 1.0%.

Prognoza kursu JSW na Luty 2024. Kurs na początek miesiąca 39.66. Maksymalny kurs 42.64 i minimalny kurs 38.58. Prognoza średniego kursu 40.37. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 40.61, zmiana w Luty 2.4%.

Akcje JSW prognoza na Marzec 2024. Kurs na początek miesiąca 40.61. Maksymalny kurs 43.76 i minimalny kurs 39.60. Prognoza średniego kursu 41.41. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 41.68, zmiana w Marzec 2.6%.

Prognoza kursu JSW na Kwiecień 2024. Kurs na początek miesiąca 41.68. Maksymalny kurs 45.29 i minimalny kurs 40.97. Prognoza średniego kursu 42.77. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 43.13, zmiana w Kwiecień 3.5%.

Akcje JSW prognoza na Maj 2024. Kurs na początek miesiąca 43.13. Maksymalny kurs 47.73 i minimalny kurs 43.13. Prognoza średniego kursu 44.86. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 45.46, zmiana w Maj 5.4%.

Prognoza kursu JSW na Czerwiec 2024. Kurs na początek miesiąca 45.46. Maksymalny kurs 47.06 i minimalny kurs 42.58. Prognoza średniego kursu 44.98. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 44.82, zmiana w Czerwiec -1.4%.

Akcje JSW prognoza na Lipiec 2024. Kurs na początek miesiąca 44.82. Maksymalny kurs 49.97 i minimalny kurs 44.82. Prognoza średniego kursu 46.80. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 47.59, zmiana w Lipiec 6.2%.

Prognoza kursu JSW na Sierpień 2024. Kurs na początek miesiąca 47.59. Maksymalny kurs 53.07 i minimalny kurs 47.59. Prognoza średniego kursu 49.70. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 50.54, zmiana w Sierpień 6.2%.

Akcje JSW prognoza na Wrzesień 2024. Kurs na początek miesiąca 50.54. Maksymalny kurs 54.72 i minimalny kurs 49.50. Prognoza średniego kursu 51.72. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 52.11, zmiana w Wrzesień 3.1%.

Prognoza kursu JSW na Październik 2024. Kurs na początek miesiąca 52.11. Maksymalny kurs 55.41 i minimalny kurs 50.13. Prognoza średniego kursu 52.61. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 52.77, zmiana w Październik 1.3%.

Akcje JSW prognoza na Listopad 2024. Kurs na początek miesiąca 52.77. Maksymalny kurs 55.94 i minimalny kurs 50.62. Prognoza średniego kursu 53.15. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 53.28, zmiana w Listopad 1.0%.

Prognoza kursu JSW na Grudzień 2024. Kurs na początek miesiąca 53.28. Maksymalny kurs 55.46 i minimalny kurs 50.18. Prognoza średniego kursu 52.94. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 52.82, zmiana w Grudzień -0.9%.

Akcje JSW prognoza na Styczeń 2025. Kurs na początek miesiąca 52.82. Maksymalny kurs 57.18 i minimalny kurs 51.74. Prognoza średniego kursu 54.05. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 54.46, zmiana w Styczeń 3.1%.

Prognoza kursu JSW na Luty 2025. Kurs na początek miesiąca 54.46. Maksymalny kurs 60.73 i minimalny kurs 54.46. Prognoza średniego kursu 56.87. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 57.84, zmiana w Luty 6.2%.

Akcje JSW prognoza na Marzec 2025. Kurs na początek miesiąca 57.84. Maksymalny kurs 61.77 i minimalny kurs 55.89. Prognoza średniego kursu 58.58. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 58.83, zmiana w Marzec 1.7%.

Prognoza kursu JSW na Kwiecień 2025. Kurs na początek miesiąca 58.83. Maksymalny kurs 63.68 i minimalny kurs 57.62. Prognoza średniego kursu 60.20. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 60.65, zmiana w Kwiecień 3.1%.

Akcje JSW prognoza na Maj 2025. Kurs na początek miesiąca 60.65. Maksymalny kurs 67.63 i minimalny kurs 60.65. Prognoza średniego kursu 63.34. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 64.41, zmiana w Maj 6.2%.

Prognoza kursu JSW na Czerwiec 2025. Kurs na początek miesiąca 64.41. Maksymalny kurs 68.92 i minimalny kurs 62.36. Prognoza średniego kursu 65.33. Prognoza kursu JSW na koniec miesiąca 65.64, zmiana w Czerwiec 1.9%.

Prognoza jest aktualizowana codziennie.