17.09.2021. Bitcoin Cash kurs dziś.

Kurs Bitcoin Cash 2433.13 zł za 1 monetę. Dzisiejszy zakres: 2379.56 - 2536.80. Wczorajszy kurs 2481.48 Rs. Zmiana -48.35 zł, -1.95%.

Przelicznik Bitcoin Cash

=

Bitcoin prognozy.

Prognoza Bitcoin Cash na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza Bitcoin Cash w tabeli.

Data Dzień Min. Maks. Kurs
20.09 poniedziałek 2296 2642 2469
21.09 wtorek 2342 2694 2518
22.09 środa 2440 2808 2624
23.09 czwartek 2318 2666 2492
24.09 piątek 2357 2711 2534
27.09 poniedziałek 2385 2745 2565
28.09 wtorek 2281 2625 2453
29.09 środa 2279 2622 2450
30.09 czwartek 2246 2584 2415
01.10 piątek 1923 2213 2068
04.10 poniedziałek 1971 2267 2119
05.10 wtorek 2112 2430 2271
06.10 środa 2079 2393 2236
07.10 czwartek 2225 2561 2393
08.10 piątek 2246 2584 2415
11.10 poniedziałek 2318 2666 2492
12.10 wtorek 2330 2680 2505
13.10 środa 2227 2563 2395
14.10 czwartek 2265 2605 2435
15.10 piątek 2297 2643 2470
18.10 poniedziałek 2432 2798 2615
19.10 wtorek 2261 2601 2431
20.10 środa 2307 2655 2481
21.10 czwartek 2169 2495 2332

Prognoza kursu Bitcoin Cash w poniedziałek 20 września: kurs 2469 zł, maksymalny kurs 2642 i minimal 2296. Kurs Bitcoin Cash prognoza we wtorek 21 września: kurs 2518 zł, maksymalny kurs 2694 i minimal 2342. Prognoza kursu Bitcoin Cash w środę 22 września: kurs 2624 zł, maksymalny kurs 2808 i minimal 2440. Kurs Bitcoin Cash prognoza w czwartek 23 września: kurs 2492 zł, maksymalny kurs 2666 i minimal 2318.

Po upływie 1 tygodnia. Prognoza kursu Bitcoin Cash w piątek 24 września: kurs 2534 zł, maksymalny kurs 2711 i minimal 2357. Kurs Bitcoin Cash prognoza w poniedziałek 27 września: kurs 2565 zł, maksymalny kurs 2745 i minimal 2385. Prognoza kursu Bitcoin Cash we wtorek 28 września: kurs 2453 zł, maksymalny kurs 2625 i minimal 2281. Kurs Bitcoin Cash prognoza w środę 29 września: kurs 2450 zł, maksymalny kurs 2622 i minimal 2279. Prognoza kursu Bitcoin Cash w czwartek 30 września: kurs 2415 zł, maksymalny kurs 2584 i minimal 2246.

Prognoza kursu dolara.

Prognoza kursu funta.

Po upływie 2 tygodni. Kurs Bitcoin Cash prognoza w piątek 1 października: kurs 2068 zł, maksymalny kurs 2213 i minimal 1923. Prognoza kursu Bitcoin Cash w poniedziałek 4 października: kurs 2119 zł, maksymalny kurs 2267 i minimal 1971. Kurs Bitcoin Cash prognoza we wtorek 5 października: kurs 2271 zł, maksymalny kurs 2430 i minimal 2112. Prognoza kursu Bitcoin Cash w środę 6 października: kurs 2236 zł, maksymalny kurs 2393 i minimal 2079. Kurs Bitcoin Cash prognoza w czwartek 7 października: kurs 2393 zł, maksymalny kurs 2561 i minimal 2225.

Po upływie 3 tygodni. Prognoza kursu Bitcoin Cash w piątek 8 października: kurs 2415 zł, maksymalny kurs 2584 i minimal 2246. Kurs Bitcoin Cash prognoza w poniedziałek 11 października: kurs 2492 zł, maksymalny kurs 2666 i minimal 2318. Prognoza kursu Bitcoin Cash we wtorek 12 października: kurs 2505 zł, maksymalny kurs 2680 i minimal 2330. Kurs Bitcoin Cash prognoza w środę 13 października: kurs 2395 zł, maksymalny kurs 2563 i minimal 2227. Prognoza kursu Bitcoin Cash w czwartek 14 października: kurs 2435 zł, maksymalny kurs 2605 i minimal 2265.

Po upływie 4 tygodni. Kurs Bitcoin Cash prognoza w piątek 15 października: kurs 2470 zł, maksymalny kurs 2643 i minimal 2297. Prognoza kursu Bitcoin Cash w poniedziałek 18 października: kurs 2615 zł, maksymalny kurs 2798 i minimal 2432. Kurs Bitcoin Cash prognoza we wtorek 19 października: kurs 2431 zł, maksymalny kurs 2601 i minimal 2261.

Prognoza Bitcoin Cash na 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025.

Miesiąc Мin-Maks Koniec Mies,% Suma,%
2021
Wrzesień 2219-3117 2415 -0.9% -1%
Październik 2186-2515 2350 -2.7% -4%
Listopad 2350-2917 2726 16.0% 12%
Grudzień 2650-3048 2849 4.5% 17%
2022
Styczeń 2225-2849 2393 -16.0% -2%
Luty 1869-2393 2010 -16.0% -18%
Marzec 2010-2495 2332 16.0% -4%
Kwiecień 2332-2894 2705 16.0% 11%
Maj 2705-3358 3138 16.0% 29%
Czerwiec 3138-3839 3588 14.3% 47%
Lipiec 3588-4170 3897 8.6% 60%
Sierpień 3897-4726 4417 13.3% 81%
Wrzesień 4417-5483 5124 16.0% 110%
Październik 4108-5124 4417 -13.8% 81%
Listopad 3721-4417 4001 -9.4% 64%
Grudzień 4001-4966 4641 16.0% 90%
2023
Styczeń 3989-4641 4289 -7.6% 76%
Luty 3659-4289 3934 -8.3% 61%
Marzec 3934-4837 4521 14.9% 85%
Kwiecień 3532-4521 3798 -16.0% 56%
Maj 2967-3798 3190 -16.0% 31%
Czerwiec 3190-3959 3700 16.0% 52%
Lipiec 3167-3700 3405 -8.0% 40%
Sierpień 2660-3405 2860 -16.0% 17%
Wrzesień 2860-3550 3318 16.0% 36%

Miesiąc Мin-Maks Koniec Mies,% Suma,%
2023 Continuation
Październik 2592-3318 2787 -16.0% 14%
Listopad 2265-2787 2435 -12.6% 0%
Grudzień 1936-2435 2082 -14.5% -15%
2024
Styczeń 2082-2584 2415 16.0% -1%
Luty 2415-2997 2801 16.0% 15%
Marzec 2801-3476 3249 16.0% 33%
Kwiecień 3249-4008 3746 15.3% 54%
Maj 2927-3746 3147 -16.0% 29%
Czerwiec 2458-3147 2643 -16.0% 8%
Lipiec 2065-2643 2220 -16.0% -9%
Sierpień 1734-2220 1865 -16.0% -24%
Wrzesień 1688-1942 1815 -2.7% -26%
Październik 1418-1815 1525 -16.0% -37%
Listopad 1440-1656 1548 1.5% -37%
Grudzień 1209-1548 1300 -16.0% -47%
2025
Styczeń 1016-1300 1092 -16.0% -55%
Luty 1092-1356 1267 16.0% -48%
Marzec 990-1267 1064 -16.0% -56%
Kwiecień 831-1064 894 -16.0% -63%
Maj 698-894 751 -16.0% -69%
Czerwiec 751-932 871 16.0% -64%
Lipiec 871-1081 1010 16.0% -59%
Sierpień 933-1073 1003 -0.7% -59%
Wrzesień 889-1023 956 -4.7% -61%
Październik 956-1187 1109 16.0% -55%

Prognoza kursu Bitcoin Cash na Wrzesień 2021. Kurs na początek miesiąca 2438 złote. Maksymalny kurs 3117 i minimalny kurs 2219. Prognoza średniego kursu 2547. Prognoza kursu Bitcoin Cash na koniec miesiąca 2415, zmiana w Wrzesień -0.9%.

Kurs Bitcoin Cash prognoza na Październik 2021. Kurs na początek miesiąca 2415 złote. Maksymalny kurs 2515 i minimalny kurs 2186. Prognoza średniego kursu 2367. Prognoza kursu Bitcoin Cash na koniec miesiąca 2350, zmiana w Październik -2.7%.

Prognoza kursu Bitcoin Cash na Listopad 2021. Kurs na początek miesiąca 2350 złote. Maksymalny kurs 2917 i minimalny kurs 2350. Prognoza średniego kursu 2586. Prognoza kursu Bitcoin Cash na koniec miesiąca 2726, zmiana w Listopad 16.0%.

Kurs Bitcoin Cash prognoza na Grudzień 2021. Kurs na początek miesiąca 2726 złote. Maksymalny kurs 3048 i minimalny kurs 2650. Prognoza średniego kursu 2818. Prognoza kursu Bitcoin Cash na koniec miesiąca 2849, zmiana w Grudzień 4.5%.

Prognoza kursu Bitcoin Cash na Styczeń 2022. Kurs na początek miesiąca 2849 złote. Maksymalny kurs 2849 i minimalny kurs 2225. Prognoza średniego kursu 2579. Prognoza kursu Bitcoin Cash na koniec miesiąca 2393, zmiana w Styczeń -16.0%.

Litecoin prognozy.

Ethereum prognozy.

Kurs Bitcoin Cash prognoza na Luty 2022. Kurs na początek miesiąca 2393 złote. Maksymalny kurs 2393 i minimalny kurs 1869. Prognoza średniego kursu 2166. Prognoza kursu Bitcoin Cash na koniec miesiąca 2010, zmiana w Luty -16.0%.

Prognoza kursu Bitcoin Cash na Marzec 2022. Kurs na początek miesiąca 2010 złote. Maksymalny kurs 2495 i minimalny kurs 2010. Prognoza średniego kursu 2212. Prognoza kursu Bitcoin Cash na koniec miesiąca 2332, zmiana w Marzec 16.0%.

Kurs Bitcoin Cash prognoza na Kwiecień 2022. Kurs na początek miesiąca 2332 złote. Maksymalny kurs 2894 i minimalny kurs 2332. Prognoza średniego kursu 2566. Prognoza kursu Bitcoin Cash na koniec miesiąca 2705, zmiana w Kwiecień 16.0%.

Prognoza kursu Bitcoin Cash na Maj 2022. Kurs na początek miesiąca 2705 złote. Maksymalny kurs 3358 i minimalny kurs 2705. Prognoza średniego kursu 2977. Prognoza kursu Bitcoin Cash na koniec miesiąca 3138, zmiana w Maj 16.0%.

Kurs Bitcoin Cash prognoza na Czerwiec 2022. Kurs na początek miesiąca 3138 złote. Maksymalny kurs 3839 i minimalny kurs 3138. Prognoza średniego kursu 3426. Prognoza kursu Bitcoin Cash na koniec miesiąca 3588, zmiana w Czerwiec 14.3%.

Prognoza kursu Bitcoin Cash na Lipiec 2022. Kurs na początek miesiąca 3588 złote. Maksymalny kurs 4170 i minimalny kurs 3588. Prognoza średniego kursu 3811. Prognoza kursu Bitcoin Cash na koniec miesiąca 3897, zmiana w Lipiec 8.6%.

Kurs Bitcoin Cash prognoza na Sierpień 2022. Kurs na początek miesiąca 3897 złote. Maksymalny kurs 4726 i minimalny kurs 3897. Prognoza średniego kursu 4234. Prognoza kursu Bitcoin Cash na koniec miesiąca 4417, zmiana w Sierpień 13.3%.

Prognoza kursu Bitcoin Cash na Wrzesień 2022. Kurs na początek miesiąca 4417 złote. Maksymalny kurs 5483 i minimalny kurs 4417. Prognoza średniego kursu 4860. Prognoza kursu Bitcoin Cash na koniec miesiąca 5124, zmiana w Wrzesień 16.0%.

Czytaj więcej

Kurs Bitcoin Cash prognoza na Październik 2023. Kurs na początek miesiąca 3318 złote. Maksymalny kurs 3318 i minimalny kurs 2592. Prognoza średniego kursu 3004. Prognoza kursu Bitcoin Cash na koniec miesiąca 2787, zmiana w Październik -16.0%.

Czytaj więcej