24.06.2021. Ethereum kurs dziś.

Kurs Ethereum 7488.49 zł za 1 monetę. Dzisiejszy zakres: 7123.69 - 7546.18. Wczorajszy kurs 7461.03 Rs. Zmiana +27.46 zł, +0.37%.

Przelicznik Ethereum

=

Bitcoin prognozy.

Prognoza Ethereum na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza Ethereum w tabeli.

Data Dzień Min. Maks. Kurs
25.06 piątek 7286 8382 7834
28.06 poniedziałek 7220 8306 7763
29.06 wtorek 6065 6977 6521
30.06 środa 6286 7232 6759
01.07 czwartek 6206 7140 6673
02.07 piątek 5892 6778 6335
05.07 poniedziałek 5914 6804 6359
06.07 wtorek 5520 6350 5935
07.07 środa 5507 6335 5921
08.07 czwartek 5658 6510 6084
09.07 piątek 6006 6910 6458
12.07 poniedziałek 6046 6956 6501
13.07 wtorek 5759 6627 6193
14.07 środa 5437 6255 5846
15.07 czwartek 5695 6553 6124
16.07 piątek 5507 6335 5921
19.07 poniedziałek 5253 6043 5648
20.07 wtorek 5394 6206 5800
21.07 środa 5261 6053 5657
22.07 czwartek 4951 5697 5324
23.07 piątek 5266 6058 5662
26.07 poniedziałek 5396 6208 5802
27.07 wtorek 5222 6008 5615
28.07 środa 5950 6846 6398

Prognoza kursu Ethereum w piątek 25 czerwca: kurs 7834 zł, maksymalny kurs 8382 i minimal 7286. Kurs Ethereum prognoza w poniedziałek 28 czerwca: kurs 7763 zł, maksymalny kurs 8306 i minimal 7220. Prognoza kursu Ethereum we wtorek 29 czerwca: kurs 6521 zł, maksymalny kurs 6977 i minimal 6065. Kurs Ethereum prognoza w środę 30 czerwca: kurs 6759 zł, maksymalny kurs 7232 i minimal 6286.

Po upływie 1 tygodnia. Prognoza kursu Ethereum w czwartek 1 lipca: kurs 6673 zł, maksymalny kurs 7140 i minimal 6206. Kurs Ethereum prognoza w piątek 2 lipca: kurs 6335 zł, maksymalny kurs 6778 i minimal 5892. Prognoza kursu Ethereum w poniedziałek 5 lipca: kurs 6359 zł, maksymalny kurs 6804 i minimal 5914. Kurs Ethereum prognoza we wtorek 6 lipca: kurs 5935 zł, maksymalny kurs 6350 i minimal 5520. Prognoza kursu Ethereum w środę 7 lipca: kurs 5921 zł, maksymalny kurs 6335 i minimal 5507.

Bitcoin Cash prognozy.

Prognoza kursu funta.

Po upływie 2 tygodni. Kurs Ethereum prognoza w czwartek 8 lipca: kurs 6084 zł, maksymalny kurs 6510 i minimal 5658. Prognoza kursu Ethereum w piątek 9 lipca: kurs 6458 zł, maksymalny kurs 6910 i minimal 6006. Kurs Ethereum prognoza w poniedziałek 12 lipca: kurs 6501 zł, maksymalny kurs 6956 i minimal 6046. Prognoza kursu Ethereum we wtorek 13 lipca: kurs 6193 zł, maksymalny kurs 6627 i minimal 5759. Kurs Ethereum prognoza w środę 14 lipca: kurs 5846 zł, maksymalny kurs 6255 i minimal 5437.

Po upływie 3 tygodni. Prognoza kursu Ethereum w czwartek 15 lipca: kurs 6124 zł, maksymalny kurs 6553 i minimal 5695. Kurs Ethereum prognoza w piątek 16 lipca: kurs 5921 zł, maksymalny kurs 6335 i minimal 5507. Prognoza kursu Ethereum w poniedziałek 19 lipca: kurs 5648 zł, maksymalny kurs 6043 i minimal 5253. Kurs Ethereum prognoza we wtorek 20 lipca: kurs 5800 zł, maksymalny kurs 6206 i minimal 5394. Prognoza kursu Ethereum w środę 21 lipca: kurs 5657 zł, maksymalny kurs 6053 i minimal 5261.

Po upływie 4 tygodni. Kurs Ethereum prognoza w czwartek 22 lipca: kurs 5324 zł, maksymalny kurs 5697 i minimal 4951. Prognoza kursu Ethereum w piątek 23 lipca: kurs 5662 zł, maksymalny kurs 6058 i minimal 5266. Kurs Ethereum prognoza w poniedziałek 26 lipca: kurs 5802 zł, maksymalny kurs 6208 i minimal 5396.

Prognoza Ethereum na 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025.

Miesiąc Мin-Maks Koniec Mies,% Suma,%
2021
Czerwiec 6216-11111 6759 -31.8% -32%
Lipiec 5695-6759 6124 -9.4% -38%
Sierpień 5369-6177 5773 -5.7% -42%
Wrzesień 5773-7166 6697 16.0% -32%
Październik 6697-8313 7769 16.0% -22%
Listopad 7769-9416 8800 13.3% -11%
Grudzień 8800-10923 10208 16.0% 3%
2022
Styczeń 10208-12670 11841 16.0% 19%
Luty 11841-14698 13736 16.0% 39%
Marzec 13736-16341 15272 11.2% 54%
Kwiecień 12147-15272 13061 -14.5% 32%
Maj 13061-16212 15151 16.0% 53%
Czerwiec 15151-18805 17575 16.0% 77%
Lipiec 15798-18176 16987 -3.3% 71%
Sierpień 16987-19617 18334 7.9% 85%
Wrzesień 18334-22756 21267 16.0% 115%
Październik 16614-21267 17864 -16.0% 80%
Listopad 17864-22173 20722 16.0% 109%
Grudzień 20722-25721 24038 16.0% 143%
2023
Styczeń 18779-24038 20192 -16.0% 104%
Luty 15926-20192 17125 -15.2% 73%
Marzec 15274-17574 16424 -4.1% 66%
Kwiecień 16212-18652 17432 6.1% 76%
Maj 13618-17432 14643 -16.0% 48%
Czerwiec 11439-14643 12300 -16.0% 24%

Miesiąc Мin-Maks Koniec Mies,% Suma,%
2023 Continuation
Lipiec 12300-15267 14268 16.0% 44%
Sierpień 14268-17685 16528 15.8% 67%
Wrzesień 15924-18322 17123 3.6% 73%
Październik 17123-21253 19863 16.0% 100%
Listopad 15517-19863 16685 -16.0% 68%
Grudzień 16685-20710 19355 16.0% 95%
2024
Styczeń 15120-19355 16258 -16.0% 64%
Luty 13384-16258 14391 -11.5% 45%
Marzec 11242-14391 12088 -16.0% 22%
Kwiecień 9443-12088 10154 -16.0% 2%
Maj 8791-10154 9453 -6.9% -5%
Czerwiec 7385-9453 7941 -16.0% -20%
Lipiec 6693-7941 7197 -9.4% -27%
Sierpień 7197-8933 8349 16.0% -16%
Wrzesień 6522-8349 7013 -16.0% -29%
Październik 5479-7013 5891 -16.0% -41%
Listopad 5891-7312 6834 16.0% -31%
Grudzień 6834-8482 7927 16.0% -20%
2025
Styczeń 7927-9839 9195 16.0% -7%
Luty 8536-9822 9179 -0.2% -7%
Marzec 7170-9179 7710 -16.0% -22%
Kwiecień 7710-9570 8944 16.0% -10%
Maj 6987-8944 7513 -16.0% -24%
Czerwiec 7513-9325 8715 16.0% -12%
Lipiec 8715-10817 10109 16.0% 2%

Prognoza kursu Ethereum na Czerwiec 2021. Kurs na początek miesiąca 9912 złote. Maksymalny kurs 11111 i minimalny kurs 6216. Prognoza średniego kursu 8500. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 6759, zmiana w Czerwiec -31.8%.

Kurs Ethereum prognoza na Lipiec 2021. Kurs na początek miesiąca 6759 złote. Maksymalny kurs 6759 i minimalny kurs 5695. Prognoza średniego kursu 6334. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 6124, zmiana w Lipiec -9.4%.

Prognoza kursu Ethereum na Sierpień 2021. Kurs na początek miesiąca 6124 złote. Maksymalny kurs 6177 i minimalny kurs 5369. Prognoza średniego kursu 5861. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 5773, zmiana w Sierpień -5.7%.

Kurs Ethereum prognoza na Wrzesień 2021. Kurs na początek miesiąca 5773 złote. Maksymalny kurs 7166 i minimalny kurs 5773. Prognoza średniego kursu 6352. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 6697, zmiana w Wrzesień 16.0%.

Prognoza kursu Ethereum na Październik 2021. Kurs na początek miesiąca 6697 złote. Maksymalny kurs 8313 i minimalny kurs 6697. Prognoza średniego kursu 7369. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 7769, zmiana w Październik 16.0%.

Prognoza kursu franka.

Ripple prognozy.

Kurs Ethereum prognoza na Listopad 2021. Kurs na początek miesiąca 7769 złote. Maksymalny kurs 9416 i minimalny kurs 7769. Prognoza średniego kursu 8439. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 8800, zmiana w Listopad 13.3%.

Prognoza kursu Ethereum na Grudzień 2021. Kurs na początek miesiąca 8800 złote. Maksymalny kurs 10923 i minimalny kurs 8800. Prognoza średniego kursu 9683. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 10208, zmiana w Grudzień 16.0%.

Kurs Ethereum prognoza na Styczeń 2022. Kurs na początek miesiąca 10208 złote. Maksymalny kurs 12670 i minimalny kurs 10208. Prognoza średniego kursu 11232. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 11841, zmiana w Styczeń 16.0%.

Prognoza kursu Ethereum na Luty 2022. Kurs na początek miesiąca 11841 złote. Maksymalny kurs 14698 i minimalny kurs 11841. Prognoza średniego kursu 13029. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 13736, zmiana w Luty 16.0%.

Kurs Ethereum prognoza na Marzec 2022. Kurs na początek miesiąca 13736 złote. Maksymalny kurs 16341 i minimalny kurs 13736. Prognoza średniego kursu 14771. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 15272, zmiana w Marzec 11.2%.

Prognoza kursu Ethereum na Kwiecień 2022. Kurs na początek miesiąca 15272 złote. Maksymalny kurs 15272 i minimalny kurs 12147. Prognoza średniego kursu 13938. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 13061, zmiana w Kwiecień -14.5%.

Kurs Ethereum prognoza na Maj 2022. Kurs na początek miesiąca 13061 złote. Maksymalny kurs 16212 i minimalny kurs 13061. Prognoza średniego kursu 14371. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 15151, zmiana w Maj 16.0%.

Prognoza kursu Ethereum na Czerwiec 2022. Kurs na początek miesiąca 15151 złote. Maksymalny kurs 18805 i minimalny kurs 15151. Prognoza średniego kursu 16671. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 17575, zmiana w Czerwiec 16.0%.

Czytaj więcej

Kurs Ethereum prognoza na Lipiec 2023. Kurs na początek miesiąca 12300 złote. Maksymalny kurs 15267 i minimalny kurs 12300. Prognoza średniego kursu 13534. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 14268, zmiana w Lipiec 16.0%.

Czytaj więcej