29.01.2022. Ethereum kurs dziś.

Kurs Ethereum 10459.86 zł za 1 monetę. Dzisiejszy zakres: 10293.85 - 10670.69. Wczorajszy kurs 10397.66 Rs. Zmiana +62.20 zł, +0.60%.

Przelicznik Ethereum

=

Bitcoin prognozy.

Prognoza Ethereum na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza Ethereum w tabeli.

Data Dzień Min. Maks. Kurs
31.01 poniedziałek 10356 11916 11136
01.02 wtorek 10160 11690 10925
02.02 środa 10476 12054 11265
03.02 czwartek 10695 12305 11500
04.02 piątek 10355 11913 11134
07.02 poniedziałek 10519 12103 11311
08.02 wtorek 9964 11464 10714
09.02 środa 8526 9810 9168
10.02 czwartek 8336 9590 8963
11.02 piątek 8211 9447 8829
14.02 poniedziałek 8047 9259 8653
15.02 wtorek 7830 9008 8419
16.02 środa 7744 8910 8327
17.02 czwartek 7750 8916 8333
18.02 piątek 7874 9060 8467
21.02 poniedziałek 7616 8762 8189
22.02 wtorek 7883 9069 8476
23.02 środa 8332 9586 8959
24.02 czwartek 8109 9329 8719
25.02 piątek 8188 9420 8804
28.02 poniedziałek 7852 9034 8443
01.03 wtorek 7554 8692 8123
02.03 środa 7166 8244 7705
03.03 czwartek 6649 7649 7149

Prognoza kursu Ethereum w poniedziałek 31 stycznia: kurs 11136 zł, maksymalny kurs 11916 i minimal 10356. Kurs Ethereum prognoza we wtorek 1 lutego: kurs 10925 zł, maksymalny kurs 11690 i minimal 10160. Prognoza kursu Ethereum w środę 2 lutego: kurs 11265 zł, maksymalny kurs 12054 i minimal 10476. Kurs Ethereum prognoza w czwartek 3 lutego: kurs 11500 zł, maksymalny kurs 12305 i minimal 10695. Prognoza kursu Ethereum w piątek 4 lutego: kurs 11134 zł, maksymalny kurs 11913 i minimal 10355.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs Ethereum prognoza w poniedziałek 7 lutego: kurs 11311 zł, maksymalny kurs 12103 i minimal 10519. Prognoza kursu Ethereum we wtorek 8 lutego: kurs 10714 zł, maksymalny kurs 11464 i minimal 9964. Kurs Ethereum prognoza w środę 9 lutego: kurs 9168 zł, maksymalny kurs 9810 i minimal 8526. Prognoza kursu Ethereum w czwartek 10 lutego: kurs 8963 zł, maksymalny kurs 9590 i minimal 8336. Kurs Ethereum prognoza w piątek 11 lutego: kurs 8829 zł, maksymalny kurs 9447 i minimal 8211.

Bitcoin Cash prognozy.

Prognoza kursu funta.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu Ethereum w poniedziałek 14 lutego: kurs 8653 zł, maksymalny kurs 9259 i minimal 8047. Kurs Ethereum prognoza we wtorek 15 lutego: kurs 8419 zł, maksymalny kurs 9008 i minimal 7830. Prognoza kursu Ethereum w środę 16 lutego: kurs 8327 zł, maksymalny kurs 8910 i minimal 7744. Kurs Ethereum prognoza w czwartek 17 lutego: kurs 8333 zł, maksymalny kurs 8916 i minimal 7750. Prognoza kursu Ethereum w piątek 18 lutego: kurs 8467 zł, maksymalny kurs 9060 i minimal 7874.

Po upływie 3 tygodni. Kurs Ethereum prognoza w poniedziałek 21 lutego: kurs 8189 zł, maksymalny kurs 8762 i minimal 7616. Prognoza kursu Ethereum we wtorek 22 lutego: kurs 8476 zł, maksymalny kurs 9069 i minimal 7883. Kurs Ethereum prognoza w środę 23 lutego: kurs 8959 zł, maksymalny kurs 9586 i minimal 8332. Prognoza kursu Ethereum w czwartek 24 lutego: kurs 8719 zł, maksymalny kurs 9329 i minimal 8109. Kurs Ethereum prognoza w piątek 25 lutego: kurs 8804 zł, maksymalny kurs 9420 i minimal 8188.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu Ethereum w poniedziałek 28 lutego: kurs 8443 zł, maksymalny kurs 9034 i minimal 7852. Kurs Ethereum prognoza we wtorek 1 marca: kurs 8123 zł, maksymalny kurs 8692 i minimal 7554.

Prognoza Ethereum na 2022, 2023, 2024, 2025 i 2026.

Miesiąc Мin-Maks Koniec Mies,% Suma,%
2022
Styczeń 9426-15799 11136 -25.8% -26%
Luty 10964-12614 11789 5.9% -21%
Marzec 9210-11789 9903 -16.0% -34%
Kwiecień 9903-12163 11367 14.8% -24%
Maj 11367-14109 13186 16.0% -12%
Czerwiec 11133-13186 11971 -9.2% -20%
Lipiec 11971-14858 13886 16.0% -7%
Sierpień 13886-16665 15575 12.2% 4%
Wrzesień 12663-15575 13616 -12.6% -9%
Październik 11937-13733 12835 -5.7% -14%
Listopad 12835-15931 14889 16.0% -1%
Grudzień 14889-18480 17271 16.0% 15%
2023
Styczeń 17271-20932 19563 13.3% 30%
Luty 19563-24282 22693 16.0% 51%
Marzec 22693-28167 26324 16.0% 75%
Kwiecień 26324-32674 30536 16.0% 103%
Maj 30536-36328 33951 11.2% 126%
Czerwiec 27003-33951 29036 -14.5% 93%
Lipiec 29036-36040 33682 16.0% 124%
Sierpień 33682-41806 39071 16.0% 160%
Wrzesień 35121-40409 37765 -3.3% 152%
Październik 37765-43613 40760 7.9% 172%
Listopad 40760-50592 47282 16.0% 215%
Grudzień 36937-47282 39717 -16.0% 165%
2024
Styczeń 39717-49297 46072 16.0% 207%

Miesiąc Мin-Maks Koniec Mies,% Suma,%
2024 Continuation
Luty 46072-57185 53444 16.0% 256%
Marzec 41750-53444 44893 -16.0% 199%
Kwiecień 35410-44893 38075 -15.2% 154%
Maj 33960-39072 36516 -4.1% 143%
Czerwiec 36044-41470 38757 6.1% 158%
Lipiec 30277-38757 32556 -16.0% 117%
Sierpień 25433-32556 27347 -16.0% 82%
Wrzesień 27347-33944 31723 16.0% 111%
Październik 31723-39320 36748 15.8% 145%
Listopad 35405-40735 38070 3.6% 154%
Grudzień 38070-47252 44161 16.0% 194%
2025
Styczeń 34498-44161 37095 -16.0% 147%
Luty 37095-46042 43030 16.0% 187%
Marzec 33615-43030 36145 -16.0% 141%
Kwiecień 29754-36145 31994 -11.5% 113%
Maj 24994-31994 26875 -16.0% 79%
Czerwiec 20995-26875 22575 -16.0% 50%
Lipiec 19546-22575 21017 -6.9% 40%
Sierpień 16418-21017 17654 -16.0% 18%
Wrzesień 14879-17654 15999 -9.4% 7%
Październik 15999-19858 18559 16.0% 24%
Listopad 14499-18559 15590 -16.0% 4%
Grudzień 12179-15590 13096 -16.0% -13%
2026
Styczeń 13096-16254 15191 16.0% 1%
Luty 15191-18856 17622 16.0% 17%

Prognoza kursu Ethereum na Styczeń 2022. Kurs na początek miesiąca 15008 złote. Maksymalny kurs 15799 i minimalny kurs 9426. Prognoza średniego kursu 12842. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 11136, zmiana w Styczeń -25.8%.

Kurs Ethereum prognoza na Luty 2022. Kurs na początek miesiąca 11136 złote. Maksymalny kurs 12614 i minimalny kurs 10964. Prognoza średniego kursu 11626. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 11789, zmiana w Luty 5.9%.

Prognoza kursu Ethereum na Marzec 2022. Kurs na początek miesiąca 11789 złote. Maksymalny kurs 11789 i minimalny kurs 9210. Prognoza średniego kursu 10673. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 9903, zmiana w Marzec -16.0%.

Kurs Ethereum prognoza na Kwiecień 2022. Kurs na początek miesiąca 9903 złote. Maksymalny kurs 12163 i minimalny kurs 9903. Prognoza średniego kursu 10834. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 11367, zmiana w Kwiecień 14.8%.

Prognoza kursu Ethereum na Maj 2022. Kurs na początek miesiąca 11367 złote. Maksymalny kurs 14109 i minimalny kurs 11367. Prognoza średniego kursu 12507. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 13186, zmiana w Maj 16.0%.

Prognoza kursu franka.

Ripple prognozy.

Kurs Ethereum prognoza na Czerwiec 2022. Kurs na początek miesiąca 13186 złote. Maksymalny kurs 13186 i minimalny kurs 11133. Prognoza średniego kursu 12369. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 11971, zmiana w Czerwiec -9.2%.

Prognoza kursu Ethereum na Lipiec 2022. Kurs na początek miesiąca 11971 złote. Maksymalny kurs 14858 i minimalny kurs 11971. Prognoza średniego kursu 13172. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 13886, zmiana w Lipiec 16.0%.

Kurs Ethereum prognoza na Sierpień 2022. Kurs na początek miesiąca 13886 złote. Maksymalny kurs 16665 i minimalny kurs 13886. Prognoza średniego kursu 15003. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 15575, zmiana w Sierpień 12.2%.

Prognoza kursu Ethereum na Wrzesień 2022. Kurs na początek miesiąca 15575 złote. Maksymalny kurs 15575 i minimalny kurs 12663. Prognoza średniego kursu 14357. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 13616, zmiana w Wrzesień -12.6%.

Kurs Ethereum prognoza na Październik 2022. Kurs na początek miesiąca 13616 złote. Maksymalny kurs 13733 i minimalny kurs 11937. Prognoza średniego kursu 13030. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 12835, zmiana w Październik -5.7%.

Prognoza kursu Ethereum na Listopad 2022. Kurs na początek miesiąca 12835 złote. Maksymalny kurs 15931 i minimalny kurs 12835. Prognoza średniego kursu 14123. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 14889, zmiana w Listopad 16.0%.

Kurs Ethereum prognoza na Grudzień 2022. Kurs na początek miesiąca 14889 złote. Maksymalny kurs 18480 i minimalny kurs 14889. Prognoza średniego kursu 16382. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 17271, zmiana w Grudzień 16.0%.

Prognoza kursu Ethereum na Styczeń 2023. Kurs na początek miesiąca 17271 złote. Maksymalny kurs 20932 i minimalny kurs 17271. Prognoza średniego kursu 18759. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 19563, zmiana w Styczeń 13.3%.

Czytaj więcej

Kurs Ethereum prognoza na Luty 2024. Kurs na początek miesiąca 46072 złote. Maksymalny kurs 57185 i minimalny kurs 46072. Prognoza średniego kursu 50693. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 53444, zmiana w Luty 16.0%.

Czytaj więcej