08.12.2022. Ethereum kurs dziś.

Kurs Ethereum 5685.99 zł za 1 monetę. Dzisiejszy zakres: 5415.08 - 5785.96. Wczorajszy kurs 5498.64 Rs. Zmiana +187.35 zł, +3.41%.

Przelicznik Ethereum

=

Bitcoin prognozy.

Prognoza Ethereum na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza Ethereum w tabeli.

Data Dzień Min. Maks. Kurs
09.12 piątek 4909 5649 5279
12.12 poniedziałek 4911 5651 5281
13.12 wtorek 4887 5623 5255
14.12 środa 5008 5762 5385
15.12 czwartek 4818 5544 5181
16.12 piątek 4803 5527 5165
19.12 poniedziałek 4777 5497 5137
20.12 wtorek 4864 5596 5230
21.12 środa 5299 6097 5698
22.12 czwartek 5168 5946 5557
23.12 piątek 5070 5834 5452
26.12 poniedziałek 5047 5807 5427
27.12 wtorek 5136 5910 5523
28.12 środa 5228 6014 5621
29.12 czwartek 5448 6268 5858
30.12 piątek 5520 6350 5935
02.01 poniedziałek 5373 6181 5777
03.01 wtorek 5057 5819 5438
04.01 środa 5024 5780 5402
05.01 czwartek 4883 5618 5250
06.01 piątek 4908 5646 5277
09.01 poniedziałek 4786 5506 5146
10.01 wtorek 4788 5508 5148
11.01 środa 4812 5536 5174

Prognoza kursu Ethereum w piątek 9 grudnia: kurs 5279 zł, maksymalny kurs 5649 i minimal 4909. Kurs Ethereum prognoza w poniedziałek 12 grudnia: kurs 5281 zł, maksymalny kurs 5651 i minimal 4911. Prognoza kursu Ethereum we wtorek 13 grudnia: kurs 5255 zł, maksymalny kurs 5623 i minimal 4887. Kurs Ethereum prognoza w środę 14 grudnia: kurs 5385 zł, maksymalny kurs 5762 i minimal 5008.

Po upływie 1 tygodnia. Prognoza kursu Ethereum w czwartek 15 grudnia: kurs 5181 zł, maksymalny kurs 5544 i minimal 4818. Kurs Ethereum prognoza w piątek 16 grudnia: kurs 5165 zł, maksymalny kurs 5527 i minimal 4803. Prognoza kursu Ethereum w poniedziałek 19 grudnia: kurs 5137 zł, maksymalny kurs 5497 i minimal 4777. Kurs Ethereum prognoza we wtorek 20 grudnia: kurs 5230 zł, maksymalny kurs 5596 i minimal 4864. Prognoza kursu Ethereum w środę 21 grudnia: kurs 5698 zł, maksymalny kurs 6097 i minimal 5299.

Bitcoin Cash prognozy.

Prognoza kursu funta.

Po upływie 2 tygodni. Kurs Ethereum prognoza w czwartek 22 grudnia: kurs 5557 zł, maksymalny kurs 5946 i minimal 5168. Prognoza kursu Ethereum w piątek 23 grudnia: kurs 5452 zł, maksymalny kurs 5834 i minimal 5070. Kurs Ethereum prognoza w poniedziałek 26 grudnia: kurs 5427 zł, maksymalny kurs 5807 i minimal 5047. Prognoza kursu Ethereum we wtorek 27 grudnia: kurs 5523 zł, maksymalny kurs 5910 i minimal 5136. Kurs Ethereum prognoza w środę 28 grudnia: kurs 5621 zł, maksymalny kurs 6014 i minimal 5228.

Po upływie 3 tygodni. Prognoza kursu Ethereum w czwartek 29 grudnia: kurs 5858 zł, maksymalny kurs 6268 i minimal 5448. Kurs Ethereum prognoza w piątek 30 grudnia: kurs 5935 zł, maksymalny kurs 6350 i minimal 5520. Prognoza kursu Ethereum w poniedziałek 2 stycznia: kurs 5777 zł, maksymalny kurs 6181 i minimal 5373. Kurs Ethereum prognoza we wtorek 3 stycznia: kurs 5438 zł, maksymalny kurs 5819 i minimal 5057. Prognoza kursu Ethereum w środę 4 stycznia: kurs 5402 zł, maksymalny kurs 5780 i minimal 5024.

Po upływie 4 tygodni. Kurs Ethereum prognoza w czwartek 5 stycznia: kurs 5250 zł, maksymalny kurs 5618 i minimal 4883. Prognoza kursu Ethereum w piątek 6 stycznia: kurs 5277 zł, maksymalny kurs 5646 i minimal 4908. Kurs Ethereum prognoza w poniedziałek 9 stycznia: kurs 5146 zł, maksymalny kurs 5506 i minimal 4786.

Prognoza Ethereum na 2022, 2023, 2024, 2025 i 2026.

Miesiąc Мin-Maks Koniec Mies,% Suma,%
2022
Grudzień 5437-6350 5935 2.7% 3%
2023
Styczeń 5935-6881 6431 8.4% 11%
Luty 5024-6431 5402 -16.0% -7%
Marzec 5402-6591 6160 14.0% 7%
Kwiecień 5164-6160 5553 -9.9% -4%
Maj 4845-5575 5210 -6.2% -10%
Czerwiec 5210-6467 6044 16.0% 5%
Lipiec 4722-6044 5077 -16.0% -12%
Sierpień 3966-5077 4265 -16.0% -26%
Wrzesień 3486-4265 3748 -12.1% -35%
Październik 3748-4475 4182 11.6% -28%
Listopad 4182-5026 4697 12.3% -19%
Grudzień 3669-4697 3945 -16.0% -32%
2024
Styczeń 3082-3945 3314 -16.0% -43%
Luty 3314-4070 3804 14.8% -34%
Marzec 3804-4722 4413 16.0% -24%
Kwiecień 3727-4413 4007 -9.2% -31%
Maj 4007-4973 4648 16.0% -20%
Czerwiec 4648-5578 5213 12.2% -10%
Lipiec 4238-5213 4557 -12.6% -21%
Sierpień 3995-4597 4296 -5.7% -26%
Wrzesień 4296-5332 4983 16.0% -14%
Październik 4983-6185 5780 16.0% 0%
Listopad 5780-7005 6547 13.3% 13%
Grudzień 6547-8127 7595 16.0% 31%
2025

Miesiąc Мin-Maks Koniec Mies,% Suma,%
2025 Continuation
Styczeń 7595-9427 8810 16.0% 52%
Luty 8810-10935 10220 16.0% 77%
Marzec 10220-12158 11363 11.2% 97%
Kwiecień 9038-11363 9718 -14.5% 68%
Maj 9718-12062 11273 16.0% 95%
Czerwiec 11273-13992 13077 16.0% 126%
Lipiec 11755-13525 12640 -3.3% 119%
Sierpień 12640-14597 13642 7.9% 136%
Wrzesień 13642-16933 15825 16.0% 174%
Październik 12362-15825 13293 -16.0% 130%
Listopad 13293-16499 15420 16.0% 167%
Grudzień 15420-19139 17887 16.0% 209%
2026
Styczeń 13973-17887 15025 -16.0% 160%
Luty 11851-15025 12743 -15.2% 120%
Marzec 11366-13076 12221 -4.1% 111%
Kwiecień 12063-13879 12971 6.1% 124%
Maj 10133-12971 10896 -16.0% 89%
Czerwiec 8512-10896 9153 -16.0% 58%
Lipiec 9153-11360 10617 16.0% 84%
Sierpień 10617-13160 12299 15.8% 113%
Wrzesień 11850-13634 12742 3.6% 120%
Październik 12742-15816 14781 16.0% 156%
Listopad 11547-14781 12416 -16.0% 115%
Grudzień 12416-15411 14403 16.0% 149%
2027
Styczeń 11252-14403 12099 -16.0% 109%

Prognoza kursu Ethereum na Grudzień 2022. Kurs na początek miesiąca 5780 złote. Maksymalny kurs 6350 i minimalny kurs 5437. Prognoza średniego kursu 5876. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 5935, zmiana w Grudzień 2.7%.

Kurs Ethereum prognoza na Styczeń 2023. Kurs na początek miesiąca 5935 złote. Maksymalny kurs 6881 i minimalny kurs 5935. Prognoza średniego kursu 6296. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 6431, zmiana w Styczeń 8.4%.

Prognoza kursu Ethereum na Luty 2023. Kurs na początek miesiąca 6431 złote. Maksymalny kurs 6431 i minimalny kurs 5024. Prognoza średniego kursu 5822. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 5402, zmiana w Luty -16.0%.

Kurs Ethereum prognoza na Marzec 2023. Kurs na początek miesiąca 5402 złote. Maksymalny kurs 6591 i minimalny kurs 5402. Prognoza średniego kursu 5889. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 6160, zmiana w Marzec 14.0%.

Prognoza kursu Ethereum na Kwiecień 2023. Kurs na początek miesiąca 6160 złote. Maksymalny kurs 6160 i minimalny kurs 5164. Prognoza średniego kursu 5759. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 5553, zmiana w Kwiecień -9.9%.

Prognoza kursu franka.

Ripple prognozy.

Kurs Ethereum prognoza na Maj 2023. Kurs na początek miesiąca 5553 złote. Maksymalny kurs 5575 i minimalny kurs 4845. Prognoza średniego kursu 5296. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 5210, zmiana w Maj -6.2%.

Prognoza kursu Ethereum na Czerwiec 2023. Kurs na początek miesiąca 5210 złote. Maksymalny kurs 6467 i minimalny kurs 5210. Prognoza średniego kursu 5733. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 6044, zmiana w Czerwiec 16.0%.

Kurs Ethereum prognoza na Lipiec 2023. Kurs na początek miesiąca 6044 złote. Maksymalny kurs 6044 i minimalny kurs 4722. Prognoza średniego kursu 5472. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 5077, zmiana w Lipiec -16.0%.

Prognoza kursu Ethereum na Sierpień 2023. Kurs na początek miesiąca 5077 złote. Maksymalny kurs 5077 i minimalny kurs 3966. Prognoza średniego kursu 4596. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 4265, zmiana w Sierpień -16.0%.

Kurs Ethereum prognoza na Wrzesień 2023. Kurs na początek miesiąca 4265 złote. Maksymalny kurs 4265 i minimalny kurs 3486. Prognoza średniego kursu 3941. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 3748, zmiana w Wrzesień -12.1%.

Prognoza kursu Ethereum na Październik 2023. Kurs na początek miesiąca 3748 złote. Maksymalny kurs 4475 i minimalny kurs 3748. Prognoza średniego kursu 4038. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 4182, zmiana w Październik 11.6%.

Kurs Ethereum prognoza na Listopad 2023. Kurs na początek miesiąca 4182 złote. Maksymalny kurs 5026 i minimalny kurs 4182. Prognoza średniego kursu 4522. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 4697, zmiana w Listopad 12.3%.

Prognoza kursu Ethereum na Grudzień 2023. Kurs na początek miesiąca 4697 złote. Maksymalny kurs 4697 i minimalny kurs 3669. Prognoza średniego kursu 4252. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 3945, zmiana w Grudzień -16.0%.

Czytaj więcej

Kurs Ethereum prognoza na Styczeń 2025. Kurs na początek miesiąca 7595 złote. Maksymalny kurs 9427 i minimalny kurs 7595. Prognoza średniego kursu 8357. Prognoza kursu Ethereum na koniec miesiąca 8810, zmiana w Styczeń 16.0%.

Czytaj więcej