LITECOIN PROGNOZY 2024, 2025, 2026


. Litecoin kurs dziś.

Kurs Litecoin $79.1499 (323.5965 zł.) za 1 monetę. Dzisiejszy zakres: 77.3658-79.4112. Wczorajszy kurs 77.5705. Zmiana +1.5794, +2.04%. Proszę używać Konwerter obliczyć sumę.

UP79.1499 +2.04%

Konwerter

=


Prognoza Litecoin na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza w tabeli.

Data Dzień Min. Maks. Kurs
17.06 poniedziałek 70.73 81.37 76.05
18.06 wtorek 71.29 82.03 76.66
19.06 środa 72.40 83.30 77.85
20.06 czwartek 70.27 80.85 75.56
21.06 piątek 69.55 80.01 74.78
24.06 poniedziałek 69.97 80.51 75.24
25.06 wtorek 69.86 80.38 75.12
26.06 środa 66.49 76.49 71.49
27.06 czwartek 65.50 75.36 70.43
28.06 piątek 66.87 76.93 71.90
01.07 poniedziałek 67.56 77.74 72.65
02.07 wtorek 67.35 77.49 72.42
03.07 środa 67.08 77.18 72.13
04.07 czwartek 67.31 77.45 72.38
05.07 piątek 66.28 76.26 71.27
08.07 poniedziałek 67.03 77.11 72.07
09.07 wtorek 67.13 77.23 72.18
10.07 środa 65.70 75.58 70.64
11.07 czwartek 66.73 76.77 71.75
12.07 piątek 65.83 75.75 70.79
15.07 poniedziałek 65.83 75.75 70.79
16.07 wtorek 65.49 75.35 70.42
17.07 środa 65.27 75.09 70.18
18.07 czwartek 63.40 72.94 68.17

Prognoza kursu Litecoin w poniedziałek 17 czerwca: kurs Litecoin 76.05, maksymalny kurs 81.37 i minimal 70.73. Kurs Litecoin do Dolar prognoza we wtorek 18 czerwca: kurs Litecoin 76.66, maksymalny kurs 82.03 i minimal 71.29. Prognoza kursu Litecoin w środę 19 czerwca: kurs Litecoin 77.85, maksymalny kurs 83.30 i minimal 72.40. Kurs Litecoin do Dolar prognoza w czwartek 20 czerwca: kurs Litecoin 75.56, maksymalny kurs 80.85 i minimal 70.27. Prognoza kursu Litecoin w piątek 21 czerwca: kurs Litecoin 74.78, maksymalny kurs 80.01 i minimal 69.55.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs Litecoin do Dolar prognoza w poniedziałek 24 czerwca: kurs Litecoin 75.24, maksymalny kurs 80.51 i minimal 69.97. Prognoza kursu Litecoin we wtorek 25 czerwca: kurs Litecoin 75.12, maksymalny kurs 80.38 i minimal 69.86. Kurs Litecoin do Dolar prognoza w środę 26 czerwca: kurs Litecoin 71.49, maksymalny kurs 76.49 i minimal 66.49. Prognoza kursu Litecoin w czwartek 27 czerwca: kurs Litecoin 70.43, maksymalny kurs 75.36 i minimal 65.50. Kurs Litecoin do Dolar prognoza w piątek 28 czerwca: kurs Litecoin 71.90, maksymalny kurs 76.93 i minimal 66.87.

XRP prognozy 2024, 2025, 2026.

Kursy Walut Online.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu Litecoin w poniedziałek 1 lipca: kurs Litecoin 72.65, maksymalny kurs 77.74 i minimal 67.56. Kurs Litecoin do Dolar prognoza we wtorek 2 lipca: kurs Litecoin 72.42, maksymalny kurs 77.49 i minimal 67.35. Prognoza kursu Litecoin w środę 3 lipca: kurs Litecoin 72.13, maksymalny kurs 77.18 i minimal 67.08. Kurs Litecoin do Dolar prognoza w czwartek 4 lipca: kurs Litecoin 72.38, maksymalny kurs 77.45 i minimal 67.31. Prognoza kursu Litecoin w piątek 5 lipca: kurs Litecoin 71.27, maksymalny kurs 76.26 i minimal 66.28.

Po upływie 3 tygodni. Kurs Litecoin do Dolar prognoza w poniedziałek 8 lipca: kurs Litecoin 72.07, maksymalny kurs 77.11 i minimal 67.03. Prognoza kursu Litecoin we wtorek 9 lipca: kurs Litecoin 72.18, maksymalny kurs 77.23 i minimal 67.13. Kurs Litecoin do Dolar prognoza w środę 10 lipca: kurs Litecoin 70.64, maksymalny kurs 75.58 i minimal 65.70. Prognoza kursu Litecoin w czwartek 11 lipca: kurs Litecoin 71.75, maksymalny kurs 76.77 i minimal 66.73. Kurs Litecoin do Dolar prognoza w piątek 12 lipca: kurs Litecoin 70.79, maksymalny kurs 75.75 i minimal 65.83.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu Litecoin w poniedziałek 15 lipca: kurs Litecoin 70.79, maksymalny kurs 75.75 i minimal 65.83. Kurs Litecoin do Dolar prognoza we wtorek 16 lipca: kurs Litecoin 70.42, maksymalny kurs 75.35 i minimal 65.49.

Prognoza Litecoin na 2024, 2025, 2026, 2027 i 2028.

Mies Początek Min-Maks Koniec Sum,%
2024
cze 84.42 65.50-85.78 71.90 -14.8%
lip 71.90 61.98-77.74 66.64 -21.1%
sie 66.64 62.67-72.11 67.39 -20.2%
wrz 67.39 52.65-67.39 56.61 -32.9%
paź 56.61 56.61-70.27 65.67 -22.2%
lis 65.67 65.67-81.51 76.18 -9.8%
gru 76.18 72.37-83.27 77.82 -7.8%
2025
sty 77.82 76.27-87.75 82.01 -2.9%
lut 82.01 76.69-88.23 82.46 -2.3%
mar 82.46 80.11-92.17 86.14 2.0%
kwi 86.14 82.73-95.19 88.96 5.4%
maj 88.96 86.04-99.00 92.52 9.6%
cze 92.52 89.27-102.71 95.99 13.7%
lip 95.99 95.99-119.14 111.35 31.9%
sie 111.35 106.23-122.23 114.23 35.3%
wrz 114.23 106.66-122.72 114.69 35.9%
paź 114.69 107.88-124.12 116.00 37.4%
lis 116.00 105.95-121.91 113.93 35.0%
gru 113.93 113.93-141.41 132.16 56.6%
2026
sty 132.16 109.31-132.16 117.54 39.2%
lut 117.54 117.54-145.89 136.35 61.5%
mar 136.35 130.46-150.10 140.28 66.2%
kwi 140.28 129.57-149.07 139.32 65.0%
maj 139.32 116.72-139.32 125.50 48.7%
cze 125.50 125.50-149.38 139.61 65.4%

Mies Początek Min-Maks Koniec Sum,%
2026 Kontynuacja
lip 139.61 109.06-139.61 117.27 38.9%
sie 117.27 91.61-117.27 98.51 16.7%
wrz 98.51 76.96-98.51 82.75 -2.0%
paź 82.75 82.75-95.63 89.37 5.9%
lis 89.37 87.37-100.53 93.95 11.3%
gru 93.95 73.40-93.95 78.92 -6.5%
2027
sty 78.92 61.65-78.92 66.29 -21.5%
lut 66.29 66.29-77.85 72.76 -13.8%
mar 72.76 72.76-90.31 84.40 0.0%
kwi 84.40 70.07-84.40 75.34 -10.8%
maj 75.34 75.34-93.51 87.39 3.5%
cze 87.39 81.23-93.45 87.34 3.5%
lip 87.34 68.23-87.34 73.37 -13.1%
sie 73.37 57.32-73.37 61.63 -27.0%
wrz 61.63 61.63-76.49 71.49 -15.3%
paź 71.49 71.49-88.74 82.93 -1.8%
lis 82.93 82.93-102.93 96.20 14.0%
gru 96.20 91.90-105.74 98.82 17.1%
2028
sty 98.82 98.82-122.65 114.63 35.8%
lut 114.63 114.63-142.28 132.97 57.5%
mar 132.97 132.97-165.05 154.25 82.7%
kwi 154.25 120.50-154.25 129.57 53.5%
maj 129.57 127.53-146.73 137.13 62.4%
cze 137.13 137.13-170.20 159.07 88.4%
lip 159.07 133.66-159.07 143.72 70.2%

Prognoza kursu Litecoin na Czerwiec 2024. Kurs na początek miesiąca 84.42. Maksymalny kurs 85.78 i minimalny kurs 65.50. Prognoza średniego kursu 76.90. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 71.90, zmiana w Czerwiec -14.8%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Lipiec 2024. Kurs na początek miesiąca 71.90. Maksymalny kurs 77.74 i minimalny kurs 61.98. Prognoza średniego kursu 69.57. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 66.64, zmiana w Lipiec -7.3%.

Prognoza kursu Litecoin na Sierpień 2024. Kurs na początek miesiąca 66.64. Maksymalny kurs 72.11 i minimalny kurs 62.67. Prognoza średniego kursu 67.20. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 67.39, zmiana w Sierpień 1.1%.

Bitcoin prognozy 2024, 2025, 2026.

Kurs Euro prognozy.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Wrzesień 2024. Kurs na początek miesiąca 67.39. Maksymalny kurs 67.39 i minimalny kurs 52.65. Prognoza średniego kursu 61.01. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 56.61, zmiana w Wrzesień -16.0%.

Prognoza kursu Litecoin na Październik 2024. Kurs na początek miesiąca 56.61. Maksymalny kurs 70.27 i minimalny kurs 56.61. Prognoza średniego kursu 62.29. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 65.67, zmiana w Październik 16.0%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Listopad 2024. Kurs na początek miesiąca 65.67. Maksymalny kurs 81.51 i minimalny kurs 65.67. Prognoza średniego kursu 72.26. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 76.18, zmiana w Listopad 16.0%.

Prognoza kursu Litecoin na Grudzień 2024. Kurs na początek miesiąca 76.18. Maksymalny kurs 83.27 i minimalny kurs 72.37. Prognoza średniego kursu 77.41. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 77.82, zmiana w Grudzień 2.2%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Styczeń 2025. Kurs na początek miesiąca 77.82. Maksymalny kurs 87.75 i minimalny kurs 76.27. Prognoza średniego kursu 80.96. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 82.01, zmiana w Styczeń 5.4%.

Prognoza kursu Litecoin na Luty 2025. Kurs na początek miesiąca 82.01. Maksymalny kurs 88.23 i minimalny kurs 76.69. Prognoza średniego kursu 82.35. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 82.46, zmiana w Luty 0.5%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Marzec 2025. Kurs na początek miesiąca 82.46. Maksymalny kurs 92.17 i minimalny kurs 80.11. Prognoza średniego kursu 85.22. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 86.14, zmiana w Marzec 4.5%.

Prognoza kursu Litecoin na Kwiecień 2025. Kurs na początek miesiąca 86.14. Maksymalny kurs 95.19 i minimalny kurs 82.73. Prognoza średniego kursu 88.26. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 88.96, zmiana w Kwiecień 3.3%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Maj 2025. Kurs na początek miesiąca 88.96. Maksymalny kurs 99.00 i minimalny kurs 86.04. Prognoza średniego kursu 91.63. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 92.52, zmiana w Maj 4.0%.

Prognoza kursu Litecoin na Czerwiec 2025. Kurs na początek miesiąca 92.52. Maksymalny kurs 102.71 i minimalny kurs 89.27. Prognoza średniego kursu 95.12. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 95.99, zmiana w Czerwiec 3.8%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Lipiec 2025. Kurs na początek miesiąca 95.99. Maksymalny kurs 119.14 i minimalny kurs 95.99. Prognoza średniego kursu 105.62. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 111.35, zmiana w Lipiec 16.0%.

Prognoza kursu Litecoin na Sierpień 2025. Kurs na początek miesiąca 111.35. Maksymalny kurs 122.23 i minimalny kurs 106.23. Prognoza średniego kursu 113.51. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 114.23, zmiana w Sierpień 2.6%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Wrzesień 2025. Kurs na początek miesiąca 114.23. Maksymalny kurs 122.72 i minimalny kurs 106.66. Prognoza średniego kursu 114.58. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 114.69, zmiana w Wrzesień 0.4%.

Prognoza kursu Litecoin na Październik 2025. Kurs na początek miesiąca 114.69. Maksymalny kurs 124.12 i minimalny kurs 107.88. Prognoza średniego kursu 115.67. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 116.00, zmiana w Październik 1.1%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Listopad 2025. Kurs na początek miesiąca 116.00. Maksymalny kurs 121.91 i minimalny kurs 105.95. Prognoza średniego kursu 114.45. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 113.93, zmiana w Listopad -1.8%.

Prognoza kursu Litecoin na Grudzień 2025. Kurs na początek miesiąca 113.93. Maksymalny kurs 141.41 i minimalny kurs 113.93. Prognoza średniego kursu 125.36. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 132.16, zmiana w Grudzień 16.0%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Styczeń 2026. Kurs na początek miesiąca 132.16. Maksymalny kurs 132.16 i minimalny kurs 109.31. Prognoza średniego kursu 122.79. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 117.54, zmiana w Styczeń -11.1%.

Prognoza kursu Litecoin na Luty 2026. Kurs na początek miesiąca 117.54. Maksymalny kurs 145.89 i minimalny kurs 117.54. Prognoza średniego kursu 129.33. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 136.35, zmiana w Luty 16.0%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Marzec 2026. Kurs na początek miesiąca 136.35. Maksymalny kurs 150.10 i minimalny kurs 130.46. Prognoza średniego kursu 139.30. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 140.28, zmiana w Marzec 2.9%.

Prognoza kursu Litecoin na Kwiecień 2026. Kurs na początek miesiąca 140.28. Maksymalny kurs 149.07 i minimalny kurs 129.57. Prognoza średniego kursu 139.56. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 139.32, zmiana w Kwiecień -0.7%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Maj 2026. Kurs na początek miesiąca 139.32. Maksymalny kurs 139.32 i minimalny kurs 116.72. Prognoza średniego kursu 130.22. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 125.50, zmiana w Maj -9.9%.

Prognoza kursu Litecoin na Czerwiec 2026. Kurs na początek miesiąca 125.50. Maksymalny kurs 149.38 i minimalny kurs 125.50. Prognoza średniego kursu 135.00. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 139.61, zmiana w Czerwiec 11.2%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Lipiec 2026. Kurs na początek miesiąca 139.61. Maksymalny kurs 139.61 i minimalny kurs 109.06. Prognoza średniego kursu 126.39. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 117.27, zmiana w Lipiec -16.0%.

Prognoza kursu Litecoin na Sierpień 2026. Kurs na początek miesiąca 117.27. Maksymalny kurs 117.27 i minimalny kurs 91.61. Prognoza średniego kursu 106.17. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 98.51, zmiana w Sierpień -16.0%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Wrzesień 2026. Kurs na początek miesiąca 98.51. Maksymalny kurs 98.51 i minimalny kurs 76.96. Prognoza średniego kursu 89.18. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 82.75, zmiana w Wrzesień -16.0%.

Prognoza kursu Litecoin na Październik 2026. Kurs na początek miesiąca 82.75. Maksymalny kurs 95.63 i minimalny kurs 82.75. Prognoza średniego kursu 87.63. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 89.37, zmiana w Październik 8.0%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Listopad 2026. Kurs na początek miesiąca 89.37. Maksymalny kurs 100.53 i minimalny kurs 87.37. Prognoza średniego kursu 92.81. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 93.95, zmiana w Listopad 5.1%.

Prognoza kursu Litecoin na Grudzień 2026. Kurs na początek miesiąca 93.95. Maksymalny kurs 93.95 i minimalny kurs 73.40. Prognoza średniego kursu 85.06. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 78.92, zmiana w Grudzień -16.0%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Styczeń 2027. Kurs na początek miesiąca 78.92. Maksymalny kurs 78.92 i minimalny kurs 61.65. Prognoza średniego kursu 71.45. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 66.29, zmiana w Styczeń -16.0%.

Prognoza kursu Litecoin na Luty 2027. Kurs na początek miesiąca 66.29. Maksymalny kurs 77.85 i minimalny kurs 66.29. Prognoza średniego kursu 70.80. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 72.76, zmiana w Luty 9.8%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Marzec 2027. Kurs na początek miesiąca 72.76. Maksymalny kurs 90.31 i minimalny kurs 72.76. Prognoza średniego kursu 80.06. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 84.40, zmiana w Marzec 16.0%.

Prognoza kursu Litecoin na Kwiecień 2027. Kurs na początek miesiąca 84.40. Maksymalny kurs 84.40 i minimalny kurs 70.07. Prognoza średniego kursu 78.55. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 75.34, zmiana w Kwiecień -10.7%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Maj 2027. Kurs na początek miesiąca 75.34. Maksymalny kurs 93.51 i minimalny kurs 75.34. Prognoza średniego kursu 82.90. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 87.39, zmiana w Maj 16.0%.

Prognoza kursu Litecoin na Czerwiec 2027. Kurs na początek miesiąca 87.39. Maksymalny kurs 93.45 i minimalny kurs 81.23. Prognoza średniego kursu 87.35. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 87.34, zmiana w Czerwiec -0.1%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Lipiec 2027. Kurs na początek miesiąca 87.34. Maksymalny kurs 87.34 i minimalny kurs 68.23. Prognoza średniego kursu 79.07. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 73.37, zmiana w Lipiec -16.0%.

Prognoza kursu Litecoin na Sierpień 2027. Kurs na początek miesiąca 73.37. Maksymalny kurs 73.37 i minimalny kurs 57.32. Prognoza średniego kursu 66.42. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 61.63, zmiana w Sierpień -16.0%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Wrzesień 2027. Kurs na początek miesiąca 61.63. Maksymalny kurs 76.49 i minimalny kurs 61.63. Prognoza średniego kursu 67.81. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 71.49, zmiana w Wrzesień 16.0%.

Prognoza kursu Litecoin na Październik 2027. Kurs na początek miesiąca 71.49. Maksymalny kurs 88.74 i minimalny kurs 71.49. Prognoza średniego kursu 78.66. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 82.93, zmiana w Październik 16.0%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Listopad 2027. Kurs na początek miesiąca 82.93. Maksymalny kurs 102.93 i minimalny kurs 82.93. Prognoza średniego kursu 91.25. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 96.20, zmiana w Listopad 16.0%.

Prognoza kursu Litecoin na Grudzień 2027. Kurs na początek miesiąca 96.20. Maksymalny kurs 105.74 i minimalny kurs 91.90. Prognoza średniego kursu 98.17. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 98.82, zmiana w Grudzień 2.7%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Styczeń 2028. Kurs na początek miesiąca 98.82. Maksymalny kurs 122.65 i minimalny kurs 98.82. Prognoza średniego kursu 108.73. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 114.63, zmiana w Styczeń 16.0%.

Prognoza kursu Litecoin na Luty 2028. Kurs na początek miesiąca 114.63. Maksymalny kurs 142.28 i minimalny kurs 114.63. Prognoza średniego kursu 126.13. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 132.97, zmiana w Luty 16.0%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Marzec 2028. Kurs na początek miesiąca 132.97. Maksymalny kurs 165.05 i minimalny kurs 132.97. Prognoza średniego kursu 146.31. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 154.25, zmiana w Marzec 16.0%.

Prognoza kursu Litecoin na Kwiecień 2028. Kurs na początek miesiąca 154.25. Maksymalny kurs 154.25 i minimalny kurs 120.50. Prognoza średniego kursu 139.64. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 129.57, zmiana w Kwiecień -16.0%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Maj 2028. Kurs na początek miesiąca 129.57. Maksymalny kurs 146.73 i minimalny kurs 127.53. Prognoza średniego kursu 135.24. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 137.13, zmiana w Maj 5.8%.

Prognoza kursu Litecoin na Czerwiec 2028. Kurs na początek miesiąca 137.13. Maksymalny kurs 170.20 i minimalny kurs 137.13. Prognoza średniego kursu 150.88. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 159.07, zmiana w Czerwiec 16.0%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Lipiec 2028. Kurs na początek miesiąca 159.07. Maksymalny kurs 159.07 i minimalny kurs 133.66. Prognoza średniego kursu 148.88. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 143.72, zmiana w Lipiec -9.6%.

Prognoza jest aktualizowana codziennie. Kurs wymiany jest aktualizowany co 15 minut.