LITECOIN PROGNOZY 2024, 2025, 2026


. Litecoin kurs dziś.

Kurs Litecoin $68.3745 (272.6912 zł.) za 1 monetę. Dzisiejszy zakres: 67.9544-68.9366. Wczorajszy kurs 68.9362. Zmiana -0.5617, -0.81%. Proszę używać Konwerter obliczyć sumę.

DOWN68.3745 -0.81%

Konwerter

=


Prognoza Litecoin na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza w tabeli.

Data Dzień Min. Maks. Kurs
23.02 piątek 63.21 72.73 67.97
26.02 poniedziałek 61.64 70.92 66.28
27.02 wtorek 61.69 70.97 66.33
28.02 środa 62.51 71.91 67.21
29.02 czwartek 62.18 71.54 66.86
01.03 piątek 62.66 72.10 67.38
04.03 poniedziałek 61.99 71.33 66.66
05.03 wtorek 63.65 73.23 68.44
06.03 środa 59.93 68.95 64.44
07.03 czwartek 60.97 70.15 65.56
08.03 piątek 61.81 71.11 66.46
11.03 poniedziałek 61.78 71.08 66.43
12.03 wtorek 62.24 71.60 66.92
13.03 środa 63.46 73.02 68.24
14.03 czwartek 64.12 73.78 68.95
15.03 piątek 64.68 74.42 69.55
18.03 poniedziałek 65.41 75.25 70.33
19.03 wtorek 63.60 73.18 68.39
20.03 środa 64.24 73.92 69.08
21.03 czwartek 64.79 74.55 69.67
22.03 piątek 65.57 75.45 70.51
25.03 poniedziałek 64.83 74.59 69.71
26.03 wtorek 64.30 73.98 69.14
27.03 środa 64.24 73.92 69.08

Prognoza kursu Litecoin w piątek 23 lutego: kurs Litecoin 67.97, maksymalny kurs 72.73 i minimal 63.21. Kurs Litecoin do Dolar prognoza w poniedziałek 26 lutego: kurs Litecoin 66.28, maksymalny kurs 70.92 i minimal 61.64. Prognoza kursu Litecoin we wtorek 27 lutego: kurs Litecoin 66.33, maksymalny kurs 70.97 i minimal 61.69. Kurs Litecoin do Dolar prognoza w środę 28 lutego: kurs Litecoin 67.21, maksymalny kurs 71.91 i minimal 62.51.

Po upływie 1 tygodnia. Prognoza kursu Litecoin w czwartek 29 lutego: kurs Litecoin 66.86, maksymalny kurs 71.54 i minimal 62.18. Kurs Litecoin do Dolar prognoza w piątek 1 marca: kurs Litecoin 67.38, maksymalny kurs 72.10 i minimal 62.66. Prognoza kursu Litecoin w poniedziałek 4 marca: kurs Litecoin 66.66, maksymalny kurs 71.33 i minimal 61.99. Kurs Litecoin do Dolar prognoza we wtorek 5 marca: kurs Litecoin 68.44, maksymalny kurs 73.23 i minimal 63.65. Prognoza kursu Litecoin w środę 6 marca: kurs Litecoin 64.44, maksymalny kurs 68.95 i minimal 59.93.

Ripple prognozy 2024, 2025, 2026.

Kursy Walut Online.

Po upływie 2 tygodni. Kurs Litecoin do Dolar prognoza w czwartek 7 marca: kurs Litecoin 65.56, maksymalny kurs 70.15 i minimal 60.97. Prognoza kursu Litecoin w piątek 8 marca: kurs Litecoin 66.46, maksymalny kurs 71.11 i minimal 61.81. Kurs Litecoin do Dolar prognoza w poniedziałek 11 marca: kurs Litecoin 66.43, maksymalny kurs 71.08 i minimal 61.78. Prognoza kursu Litecoin we wtorek 12 marca: kurs Litecoin 66.92, maksymalny kurs 71.60 i minimal 62.24. Kurs Litecoin do Dolar prognoza w środę 13 marca: kurs Litecoin 68.24, maksymalny kurs 73.02 i minimal 63.46.

Po upływie 3 tygodni. Prognoza kursu Litecoin w czwartek 14 marca: kurs Litecoin 68.95, maksymalny kurs 73.78 i minimal 64.12. Kurs Litecoin do Dolar prognoza w piątek 15 marca: kurs Litecoin 69.55, maksymalny kurs 74.42 i minimal 64.68. Prognoza kursu Litecoin w poniedziałek 18 marca: kurs Litecoin 70.33, maksymalny kurs 75.25 i minimal 65.41. Kurs Litecoin do Dolar prognoza we wtorek 19 marca: kurs Litecoin 68.39, maksymalny kurs 73.18 i minimal 63.60. Prognoza kursu Litecoin w środę 20 marca: kurs Litecoin 69.08, maksymalny kurs 73.92 i minimal 64.24.

Po upływie 4 tygodni. Kurs Litecoin do Dolar prognoza w czwartek 21 marca: kurs Litecoin 69.67, maksymalny kurs 74.55 i minimal 64.79. Prognoza kursu Litecoin w piątek 22 marca: kurs Litecoin 70.51, maksymalny kurs 75.45 i minimal 65.57. Kurs Litecoin do Dolar prognoza w poniedziałek 25 marca: kurs Litecoin 69.71, maksymalny kurs 74.59 i minimal 64.83.

Prognoza Litecoin na 2024, 2025, 2026, 2027 i 2028.

Mies Początek Min-Maks Koniec Sum,%
2024
lut 66.75 61.64-73.18 66.86 0.2%
mar 66.86 59.93-75.45 65.16 -2.4%
kwi 65.16 55.38-65.16 59.55 -10.8%
maj 59.55 58.37-67.15 62.76 -6.0%
cze 62.76 58.69-67.53 63.11 -5.5%
lip 63.11 61.31-70.55 65.93 -1.2%
sie 65.93 63.32-72.86 68.09 2.0%
wrz 68.09 65.85-75.77 70.81 6.1%
paź 70.81 68.32-78.60 73.46 10.1%
lis 73.46 73.46-91.17 85.21 27.7%
gru 85.21 81.29-93.53 87.41 31.0%
2025
sty 87.41 81.62-93.90 87.76 31.5%
lut 87.76 82.55-94.97 88.76 33.0%
mar 88.76 82.92-95.40 89.16 33.6%
kwi 89.16 89.16-110.67 103.43 55.0%
maj 103.43 98.85-113.73 106.29 59.2%
cze 106.29 106.29-131.93 123.30 84.7%
lip 123.30 117.97-135.73 126.85 90.0%
sie 126.85 117.16-134.80 125.98 88.7%
wrz 125.98 105.54-125.98 113.48 70.0%
paź 113.48 113.48-135.08 126.24 89.1%
lis 126.24 98.62-126.24 106.04 58.9%
gru 106.04 82.84-106.04 89.07 33.4%
2026
sty 89.07 69.58-89.07 74.82 12.1%
lut 74.82 74.82-86.47 80.81 21.1%

Mies Początek Min-Maks Koniec Sum,%
2026 Kontynuacja
mar 80.81 79.00-90.90 84.95 27.3%
kwi 84.95 66.36-84.95 71.36 6.9%
maj 71.36 55.74-71.36 59.94 -10.2%
cze 59.94 59.94-70.40 65.79 -1.4%
lip 65.79 65.79-81.66 76.32 14.3%
sie 76.32 63.36-76.32 68.13 2.1%
wrz 68.13 68.13-84.56 79.03 18.4%
paź 79.03 73.46-84.52 78.99 18.3%
lis 78.99 61.71-78.99 66.35 -0.6%
gru 66.35 51.83-66.35 55.73 -16.5%
2027
sty 55.73 55.73-69.18 64.65 -3.1%
lut 64.65 64.65-80.24 74.99 12.3%
mar 74.99 74.99-93.08 86.99 30.3%
kwi 86.99 83.10-95.62 89.36 33.9%
maj 89.36 89.36-110.92 103.66 55.3%
cze 103.66 103.66-128.67 120.25 80.1%
lip 120.25 120.25-149.25 139.49 109%
sie 139.49 108.97-139.49 117.17 75.5%
wrz 117.17 115.33-132.69 124.01 85.8%
paź 124.01 124.01-153.92 143.85 116%
lis 143.85 120.87-143.85 129.97 94.7%
gru 129.97 118.84-136.72 127.78 91.4%
2028
sty 127.78 127.78-158.60 148.22 122%
lut 148.22 115.79-148.22 124.50 86.5%
mar 124.50 98.98-124.50 106.43 59.4%

Prognoza kursu Litecoin na Luty 2024. Kurs na początek miesiąca 66.75. Maksymalny kurs 73.18 i minimalny kurs 61.64. Prognoza średniego kursu 67.11. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 66.86, zmiana w Luty 0.2%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Marzec 2024. Kurs na początek miesiąca 66.86. Maksymalny kurs 75.45 i minimalny kurs 59.93. Prognoza średniego kursu 66.85. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 65.16, zmiana w Marzec -2.5%.

Prognoza kursu Litecoin na Kwiecień 2024. Kurs na początek miesiąca 65.16. Maksymalny kurs 65.16 i minimalny kurs 55.38. Prognoza średniego kursu 61.31. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 59.55, zmiana w Kwiecień -8.6%.

Bitcoin prognozy 2024, 2025, 2026.

Kurs Euro prognozy.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Maj 2024. Kurs na początek miesiąca 59.55. Maksymalny kurs 67.15 i minimalny kurs 58.37. Prognoza średniego kursu 61.96. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 62.76, zmiana w Maj 5.4%.

Prognoza kursu Litecoin na Czerwiec 2024. Kurs na początek miesiąca 62.76. Maksymalny kurs 67.53 i minimalny kurs 58.69. Prognoza średniego kursu 63.02. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 63.11, zmiana w Czerwiec 0.6%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Lipiec 2024. Kurs na początek miesiąca 63.11. Maksymalny kurs 70.55 i minimalny kurs 61.31. Prognoza średniego kursu 65.23. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 65.93, zmiana w Lipiec 4.5%.

Prognoza kursu Litecoin na Sierpień 2024. Kurs na początek miesiąca 65.93. Maksymalny kurs 72.86 i minimalny kurs 63.32. Prognoza średniego kursu 67.55. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 68.09, zmiana w Sierpień 3.3%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Wrzesień 2024. Kurs na początek miesiąca 68.09. Maksymalny kurs 75.77 i minimalny kurs 65.85. Prognoza średniego kursu 70.13. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 70.81, zmiana w Wrzesień 4.0%.

Prognoza kursu Litecoin na Październik 2024. Kurs na początek miesiąca 70.81. Maksymalny kurs 78.60 i minimalny kurs 68.32. Prognoza średniego kursu 72.80. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 73.46, zmiana w Październik 3.7%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Listopad 2024. Kurs na początek miesiąca 73.46. Maksymalny kurs 91.17 i minimalny kurs 73.46. Prognoza średniego kursu 80.83. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 85.21, zmiana w Listopad 16.0%.

Prognoza kursu Litecoin na Grudzień 2024. Kurs na początek miesiąca 85.21. Maksymalny kurs 93.53 i minimalny kurs 81.29. Prognoza średniego kursu 86.86. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 87.41, zmiana w Grudzień 2.6%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Styczeń 2025. Kurs na początek miesiąca 87.41. Maksymalny kurs 93.90 i minimalny kurs 81.62. Prognoza średniego kursu 87.67. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 87.76, zmiana w Styczeń 0.4%.

Prognoza kursu Litecoin na Luty 2025. Kurs na początek miesiąca 87.76. Maksymalny kurs 94.97 i minimalny kurs 82.55. Prognoza średniego kursu 88.51. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 88.76, zmiana w Luty 1.1%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Marzec 2025. Kurs na początek miesiąca 88.76. Maksymalny kurs 95.40 i minimalny kurs 82.92. Prognoza średniego kursu 89.06. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 89.16, zmiana w Marzec 0.5%.

Prognoza kursu Litecoin na Kwiecień 2025. Kurs na początek miesiąca 89.16. Maksymalny kurs 110.67 i minimalny kurs 89.16. Prognoza średniego kursu 98.11. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 103.43, zmiana w Kwiecień 16.0%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Maj 2025. Kurs na początek miesiąca 103.43. Maksymalny kurs 113.73 i minimalny kurs 98.85. Prognoza średniego kursu 105.58. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 106.29, zmiana w Maj 2.8%.

Prognoza kursu Litecoin na Czerwiec 2025. Kurs na początek miesiąca 106.29. Maksymalny kurs 131.93 i minimalny kurs 106.29. Prognoza średniego kursu 116.95. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 123.30, zmiana w Czerwiec 16.0%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Lipiec 2025. Kurs na początek miesiąca 123.30. Maksymalny kurs 135.73 i minimalny kurs 117.97. Prognoza średniego kursu 125.96. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 126.85, zmiana w Lipiec 2.9%.

Prognoza kursu Litecoin na Sierpień 2025. Kurs na początek miesiąca 126.85. Maksymalny kurs 134.80 i minimalny kurs 117.16. Prognoza średniego kursu 126.20. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 125.98, zmiana w Sierpień -0.7%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Wrzesień 2025. Kurs na początek miesiąca 125.98. Maksymalny kurs 125.98 i minimalny kurs 105.54. Prognoza średniego kursu 117.75. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 113.48, zmiana w Wrzesień -9.9%.

Prognoza kursu Litecoin na Październik 2025. Kurs na początek miesiąca 113.48. Maksymalny kurs 135.08 i minimalny kurs 113.48. Prognoza średniego kursu 122.07. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 126.24, zmiana w Październik 11.2%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Listopad 2025. Kurs na początek miesiąca 126.24. Maksymalny kurs 126.24 i minimalny kurs 98.62. Prognoza średniego kursu 114.29. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 106.04, zmiana w Listopad -16.0%.

Prognoza kursu Litecoin na Grudzień 2025. Kurs na początek miesiąca 106.04. Maksymalny kurs 106.04 i minimalny kurs 82.84. Prognoza średniego kursu 96.00. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 89.07, zmiana w Grudzień -16.0%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Styczeń 2026. Kurs na początek miesiąca 89.07. Maksymalny kurs 89.07 i minimalny kurs 69.58. Prognoza średniego kursu 80.64. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 74.82, zmiana w Styczeń -16.0%.

Prognoza kursu Litecoin na Luty 2026. Kurs na początek miesiąca 74.82. Maksymalny kurs 86.47 i minimalny kurs 74.82. Prognoza średniego kursu 79.23. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 80.81, zmiana w Luty 8.0%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Marzec 2026. Kurs na początek miesiąca 80.81. Maksymalny kurs 90.90 i minimalny kurs 79.00. Prognoza średniego kursu 83.92. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 84.95, zmiana w Marzec 5.1%.

Prognoza kursu Litecoin na Kwiecień 2026. Kurs na początek miesiąca 84.95. Maksymalny kurs 84.95 i minimalny kurs 66.36. Prognoza średniego kursu 76.91. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 71.36, zmiana w Kwiecień -16.0%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Maj 2026. Kurs na początek miesiąca 71.36. Maksymalny kurs 71.36 i minimalny kurs 55.74. Prognoza średniego kursu 64.60. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 59.94, zmiana w Maj -16.0%.

Prognoza kursu Litecoin na Czerwiec 2026. Kurs na początek miesiąca 59.94. Maksymalny kurs 70.40 i minimalny kurs 59.94. Prognoza średniego kursu 64.02. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 65.79, zmiana w Czerwiec 9.8%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Lipiec 2026. Kurs na początek miesiąca 65.79. Maksymalny kurs 81.66 i minimalny kurs 65.79. Prognoza średniego kursu 72.39. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 76.32, zmiana w Lipiec 16.0%.

Prognoza kursu Litecoin na Sierpień 2026. Kurs na początek miesiąca 76.32. Maksymalny kurs 76.32 i minimalny kurs 63.36. Prognoza średniego kursu 71.03. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 68.13, zmiana w Sierpień -10.7%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Wrzesień 2026. Kurs na początek miesiąca 68.13. Maksymalny kurs 84.56 i minimalny kurs 68.13. Prognoza średniego kursu 74.96. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 79.03, zmiana w Wrzesień 16.0%.

Prognoza kursu Litecoin na Październik 2026. Kurs na początek miesiąca 79.03. Maksymalny kurs 84.52 i minimalny kurs 73.46. Prognoza średniego kursu 79.00. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 78.99, zmiana w Październik -0.1%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Listopad 2026. Kurs na początek miesiąca 78.99. Maksymalny kurs 78.99 i minimalny kurs 61.71. Prognoza średniego kursu 71.51. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 66.35, zmiana w Listopad -16.0%.

Prognoza kursu Litecoin na Grudzień 2026. Kurs na początek miesiąca 66.35. Maksymalny kurs 66.35 i minimalny kurs 51.83. Prognoza średniego kursu 60.07. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 55.73, zmiana w Grudzień -16.0%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Styczeń 2027. Kurs na początek miesiąca 55.73. Maksymalny kurs 69.18 i minimalny kurs 55.73. Prognoza średniego kursu 61.32. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 64.65, zmiana w Styczeń 16.0%.

Prognoza kursu Litecoin na Luty 2027. Kurs na początek miesiąca 64.65. Maksymalny kurs 80.24 i minimalny kurs 64.65. Prognoza średniego kursu 71.13. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 74.99, zmiana w Luty 16.0%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Marzec 2027. Kurs na początek miesiąca 74.99. Maksymalny kurs 93.08 i minimalny kurs 74.99. Prognoza średniego kursu 82.51. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 86.99, zmiana w Marzec 16.0%.

Prognoza kursu Litecoin na Kwiecień 2027. Kurs na początek miesiąca 86.99. Maksymalny kurs 95.62 i minimalny kurs 83.10. Prognoza średniego kursu 88.77. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 89.36, zmiana w Kwiecień 2.7%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Maj 2027. Kurs na początek miesiąca 89.36. Maksymalny kurs 110.92 i minimalny kurs 89.36. Prognoza średniego kursu 98.33. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 103.66, zmiana w Maj 16.0%.

Prognoza kursu Litecoin na Czerwiec 2027. Kurs na początek miesiąca 103.66. Maksymalny kurs 128.67 i minimalny kurs 103.66. Prognoza średniego kursu 114.06. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 120.25, zmiana w Czerwiec 16.0%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Lipiec 2027. Kurs na początek miesiąca 120.25. Maksymalny kurs 149.25 i minimalny kurs 120.25. Prognoza średniego kursu 132.31. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 139.49, zmiana w Lipiec 16.0%.

Prognoza kursu Litecoin na Sierpień 2027. Kurs na początek miesiąca 139.49. Maksymalny kurs 139.49 i minimalny kurs 108.97. Prognoza średniego kursu 126.28. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 117.17, zmiana w Sierpień -16.0%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Wrzesień 2027. Kurs na początek miesiąca 117.17. Maksymalny kurs 132.69 i minimalny kurs 115.33. Prognoza średniego kursu 122.30. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 124.01, zmiana w Wrzesień 5.8%.

Prognoza kursu Litecoin na Październik 2027. Kurs na początek miesiąca 124.01. Maksymalny kurs 153.92 i minimalny kurs 124.01. Prognoza średniego kursu 136.45. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 143.85, zmiana w Październik 16.0%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Listopad 2027. Kurs na początek miesiąca 143.85. Maksymalny kurs 143.85 i minimalny kurs 120.87. Prognoza średniego kursu 134.64. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 129.97, zmiana w Listopad -9.6%.

Prognoza kursu Litecoin na Grudzień 2027. Kurs na początek miesiąca 129.97. Maksymalny kurs 136.72 i minimalny kurs 118.84. Prognoza średniego kursu 128.33. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 127.78, zmiana w Grudzień -1.7%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Styczeń 2028. Kurs na początek miesiąca 127.78. Maksymalny kurs 158.60 i minimalny kurs 127.78. Prognoza średniego kursu 140.60. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 148.22, zmiana w Styczeń 16.0%.

Prognoza kursu Litecoin na Luty 2028. Kurs na początek miesiąca 148.22. Maksymalny kurs 148.22 i minimalny kurs 115.79. Prognoza średniego kursu 134.18. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 124.50, zmiana w Luty -16.0%.

Kurs Litecoin do Dolar prognoza na Marzec 2028. Kurs na początek miesiąca 124.50. Maksymalny kurs 124.50 i minimalny kurs 98.98. Prognoza średniego kursu 113.60. Prognoza kursu Litecoin na koniec miesiąca 106.43, zmiana w Marzec -14.5%.

Prognoza jest aktualizowana codziennie. Kurs wymiany jest aktualizowany co 15 minut.