NASDAQ PROGNOZY 2024, 2025, 2026


Kurs indeksu Nasdaq 16795.

Prognoza indeksu Nasdaq na jutro, tygodnie i miesiące.

Data Dzień Min. Maks. Kurs
22.05 środa 16059 17749 16904
23.05 czwartek 16046 17736 16891
24.05 piątek 16005 17689 16847
27.05 poniedziałek 16229 17937 17083
28.05 wtorek 16350 18072 17211
29.05 środa 16398 18124 17261
30.05 czwartek 16392 18118 17255
31.05 piątek 16436 18166 17301
03.06 poniedziałek 16406 18132 17269
04.06 wtorek 16388 18114 17251
05.06 środa 16584 18330 17457
06.06 czwartek 16915 18695 17805
07.06 piątek 17170 18978 18074
10.06 poniedziałek 17113 18915 18014
11.06 wtorek 16765 18529 17647
12.06 środa 16823 18593 17708
13.06 czwartek 17164 18970 18067
14.06 piątek 17053 18849 17951
17.06 poniedziałek 17071 18867 17969
18.06 wtorek 17341 19167 18254
19.06 środa 17533 19379 18456
20.06 czwartek 17174 18982 18078
21.06 piątek 17085 18883 17984
24.06 poniedziałek 16889 18667 17778

Prognoza kursu Nasdaq w środę 22 maja: kurs indeksu 16904, maksymalny kurs 17749 i minimal 16059. Nasdaq prognoza w czwartek 23 maja: kurs indeksu 16891, maksymalny kurs 17736 i minimal 16046. Prognoza kursu Nasdaq w piątek 24 maja: kurs indeksu 16847, maksymalny kurs 17689 i minimal 16005. Nasdaq prognoza w poniedziałek 27 maja: kurs indeksu 17083, maksymalny kurs 17937 i minimal 16229.

Po upływie 1 tygodnia. Prognoza kursu Nasdaq we wtorek 28 maja: kurs indeksu 17211, maksymalny kurs 18072 i minimal 16350. Nasdaq prognoza w środę 29 maja: kurs indeksu 17261, maksymalny kurs 18124 i minimal 16398. Prognoza kursu Nasdaq w czwartek 30 maja: kurs indeksu 17255, maksymalny kurs 18118 i minimal 16392. Nasdaq prognoza w piątek 31 maja: kurs indeksu 17301, maksymalny kurs 18166 i minimal 16436. Prognoza kursu Nasdaq w poniedziałek 3 czerwca: kurs indeksu 17269, maksymalny kurs 18132 i minimal 16406.

Nasdaq 100 prognozy 2024, 2025, 2026.

WIG 20 prognozy 2024, 2025, 2026.

Po upływie 2 tygodni. Nasdaq prognoza we wtorek 4 czerwca: kurs indeksu 17251, maksymalny kurs 18114 i minimal 16388. Prognoza kursu Nasdaq w środę 5 czerwca: kurs indeksu 17457, maksymalny kurs 18330 i minimal 16584. Nasdaq prognoza w czwartek 6 czerwca: kurs indeksu 17805, maksymalny kurs 18695 i minimal 16915. Prognoza kursu Nasdaq w piątek 7 czerwca: kurs indeksu 18074, maksymalny kurs 18978 i minimal 17170. Nasdaq prognoza w poniedziałek 10 czerwca: kurs indeksu 18014, maksymalny kurs 18915 i minimal 17113.

Po upływie 3 tygodni. Prognoza kursu Nasdaq we wtorek 11 czerwca: kurs indeksu 17647, maksymalny kurs 18529 i minimal 16765. Nasdaq prognoza w środę 12 czerwca: kurs indeksu 17708, maksymalny kurs 18593 i minimal 16823. Prognoza kursu Nasdaq w czwartek 13 czerwca: kurs indeksu 18067, maksymalny kurs 18970 i minimal 17164. Nasdaq prognoza w piątek 14 czerwca: kurs indeksu 17951, maksymalny kurs 18849 i minimal 17053. Prognoza kursu Nasdaq w poniedziałek 17 czerwca: kurs indeksu 17969, maksymalny kurs 18867 i minimal 17071.

Po upływie 4 tygodni. Nasdaq prognoza we wtorek 18 czerwca: kurs indeksu 18254, maksymalny kurs 19167 i minimal 17341. Prognoza kursu Nasdaq w środę 19 czerwca: kurs indeksu 18456, maksymalny kurs 19379 i minimal 17533. Nasdaq prognoza w czwartek 20 czerwca: kurs indeksu 18078, maksymalny kurs 18982 i minimal 17174.

Prognoza Nasdaq na 2024, 2025 i 2026.

Mies Początek Min-Maks Koniec Sum,%
2024
maj 15605 15605-18166 17301 10.9%
cze 17301 16388-19379 17822 14.2%
lip 17822 16114-17822 16962 8.7%
sie 16962 16235-17943 17089 9.5%
wrz 17089 17089-19010 18105 16.0%
paź 18105 17601-19453 18527 18.7%
lis 18527 18470-20414 19442 24.6%
gru 19442 19442-21679 20647 32.3%
2025
sty 20647 19380-21420 20400 30.7%
lut 20400 18258-20400 19219 23.2%
mar 19219 17936-19824 18880 21.0%
kwi 18880 18581-20537 19559 25.3%
maj 19559 19556-21614 20585 31.9%
cze 20585 20585-22954 21861 40.1%
lip 21861 20752-22936 21844 40.0%
sie 21844 21844-24358 23198 48.7%
wrz 23198 20672-23198 21760 39.4%
paź 21760 21760-24264 23109 48.1%
lis 23109 20592-23109 21676 38.9%
gru 21676 21676-23996 22853 46.4%
2026
sty 22853 22357-24711 23534 50.8%
lut 23534 20971-23534 22075 41.5%
mar 22075 19981-22085 21033 34.8%
kwi 21033 21033-23454 22337 43.1%
maj 22337 19904-22337 20952 34.3%

Prognoza kursu Nasdaq na Maj 2024. Kurs na początek miesiąca 15605. Maksymalny kurs 18166 i minimalny kurs 15605. Prognoza średniego kursu 16669. Prognoza kursu Nasdaq na koniec miesiąca 17301, zmiana w Maj 10.9%.

Nasdaq prognoza na Czerwiec 2024. Kurs na początek miesiąca 17301. Maksymalny kurs 19379 i minimalny kurs 16388. Prognoza średniego kursu 17723. Prognoza kursu Nasdaq na koniec miesiąca 17822, zmiana w Czerwiec 3.0%.

Prognoza kursu Nasdaq na Lipiec 2024. Kurs na początek miesiąca 17822. Maksymalny kurs 17822 i minimalny kurs 16114. Prognoza średniego kursu 17180. Prognoza kursu Nasdaq na koniec miesiąca 16962, zmiana w Lipiec -4.8%.

DAX prognozy 2024, 2025, 2026.

ZŁOTA PROGNOZY 2024, 2025, 2026.

Nasdaq prognoza na Sierpień 2024. Kurs na początek miesiąca 16962. Maksymalny kurs 17943 i minimalny kurs 16235. Prognoza średniego kursu 17057. Prognoza kursu Nasdaq na koniec miesiąca 17089, zmiana w Sierpień 0.7%.

Prognoza kursu Nasdaq na Wrzesień 2024. Kurs na początek miesiąca 17089. Maksymalny kurs 19010 i minimalny kurs 17089. Prognoza średniego kursu 17823. Prognoza kursu Nasdaq na koniec miesiąca 18105, zmiana w Wrzesień 5.9%.

Nasdaq prognoza na Październik 2024. Kurs na początek miesiąca 18105. Maksymalny kurs 19453 i minimalny kurs 17601. Prognoza średniego kursu 18422. Prognoza kursu Nasdaq na koniec miesiąca 18527, zmiana w Październik 2.3%.

Prognoza kursu Nasdaq na Listopad 2024. Kurs na początek miesiąca 18527. Maksymalny kurs 20414 i minimalny kurs 18470. Prognoza średniego kursu 19213. Prognoza kursu Nasdaq na koniec miesiąca 19442, zmiana w Listopad 4.9%.

Nasdaq prognoza na Grudzień 2024. Kurs na początek miesiąca 19442. Maksymalny kurs 21679 i minimalny kurs 19442. Prognoza średniego kursu 20303. Prognoza kursu Nasdaq na koniec miesiąca 20647, zmiana w Grudzień 6.2%.

Prognoza kursu Nasdaq na Styczeń 2025. Kurs na początek miesiąca 20647. Maksymalny kurs 21420 i minimalny kurs 19380. Prognoza średniego kursu 20462. Prognoza kursu Nasdaq na koniec miesiąca 20400, zmiana w Styczeń -1.2%.

Nasdaq prognoza na Luty 2025. Kurs na początek miesiąca 20400. Maksymalny kurs 20400 i minimalny kurs 18258. Prognoza średniego kursu 19569. Prognoza kursu Nasdaq na koniec miesiąca 19219, zmiana w Luty -5.8%.

Prognoza kursu Nasdaq na Marzec 2025. Kurs na początek miesiąca 19219. Maksymalny kurs 19824 i minimalny kurs 17936. Prognoza średniego kursu 18965. Prognoza kursu Nasdaq na koniec miesiąca 18880, zmiana w Marzec -1.8%.

Nasdaq prognoza na Kwiecień 2025. Kurs na początek miesiąca 18880. Maksymalny kurs 20537 i minimalny kurs 18581. Prognoza średniego kursu 19389. Prognoza kursu Nasdaq na koniec miesiąca 19559, zmiana w Kwiecień 3.6%.

Prognoza kursu Nasdaq na Maj 2025. Kurs na początek miesiąca 19559. Maksymalny kurs 21614 i minimalny kurs 19556. Prognoza średniego kursu 20329. Prognoza kursu Nasdaq na koniec miesiąca 20585, zmiana w Maj 5.2%.

Nasdaq prognoza na Czerwiec 2025. Kurs na początek miesiąca 20585. Maksymalny kurs 22954 i minimalny kurs 20585. Prognoza średniego kursu 21496. Prognoza kursu Nasdaq na koniec miesiąca 21861, zmiana w Czerwiec 6.2%.

Prognoza kursu Nasdaq na Lipiec 2025. Kurs na początek miesiąca 21861. Maksymalny kurs 22936 i minimalny kurs 20752. Prognoza średniego kursu 21848. Prognoza kursu Nasdaq na koniec miesiąca 21844, zmiana w Lipiec -0.1%.

Nasdaq prognoza na Sierpień 2025. Kurs na początek miesiąca 21844. Maksymalny kurs 24358 i minimalny kurs 21844. Prognoza średniego kursu 22811. Prognoza kursu Nasdaq na koniec miesiąca 23198, zmiana w Sierpień 6.2%.

Prognoza kursu Nasdaq na Wrzesień 2025. Kurs na początek miesiąca 23198. Maksymalny kurs 23198 i minimalny kurs 20672. Prognoza średniego kursu 22207. Prognoza kursu Nasdaq na koniec miesiąca 21760, zmiana w Wrzesień -6.2%.

Nasdaq prognoza na Październik 2025. Kurs na początek miesiąca 21760. Maksymalny kurs 24264 i minimalny kurs 21760. Prognoza średniego kursu 22723. Prognoza kursu Nasdaq na koniec miesiąca 23109, zmiana w Październik 6.2%.

Prognoza kursu Nasdaq na Listopad 2025. Kurs na początek miesiąca 23109. Maksymalny kurs 23109 i minimalny kurs 20592. Prognoza średniego kursu 22122. Prognoza kursu Nasdaq na koniec miesiąca 21676, zmiana w Listopad -6.2%.

Nasdaq prognoza na Grudzień 2025. Kurs na początek miesiąca 21676. Maksymalny kurs 23996 i minimalny kurs 21676. Prognoza średniego kursu 22550. Prognoza kursu Nasdaq na koniec miesiąca 22853, zmiana w Grudzień 5.4%.

Prognoza kursu Nasdaq na Styczeń 2026. Kurs na początek miesiąca 22853. Maksymalny kurs 24711 i minimalny kurs 22357. Prognoza średniego kursu 23364. Prognoza kursu Nasdaq na koniec miesiąca 23534, zmiana w Styczeń 3.0%.

Nasdaq prognoza na Luty 2026. Kurs na początek miesiąca 23534. Maksymalny kurs 23534 i minimalny kurs 20971. Prognoza średniego kursu 22529. Prognoza kursu Nasdaq na koniec miesiąca 22075, zmiana w Luty -6.2%.

Prognoza kursu Nasdaq na Marzec 2026. Kurs na początek miesiąca 22075. Maksymalny kurs 22085 i minimalny kurs 19981. Prognoza średniego kursu 21294. Prognoza kursu Nasdaq na koniec miesiąca 21033, zmiana w Marzec -4.7%.

Nasdaq prognoza na Kwiecień 2026. Kurs na początek miesiąca 21033. Maksymalny kurs 23454 i minimalny kurs 21033. Prognoza średniego kursu 21964. Prognoza kursu Nasdaq na koniec miesiąca 22337, zmiana w Kwiecień 6.2%.

Prognoza kursu Nasdaq na Maj 2026. Kurs na początek miesiąca 22337. Maksymalny kurs 22337 i minimalny kurs 19904. Prognoza średniego kursu 21383. Prognoza kursu Nasdaq na koniec miesiąca 20952, zmiana w Maj -6.2%.

Prognoza jest aktualizowana codziennie.