NASDAQ 100 PROGNOZY 2023, 2024, 2025


Kurs indeksu Nasdaq 100 14547.

Prognoza indeksu Nasdaq 100 na jutro, tygodnie i miesiące.

Data Dzień Min. Maks. Kurs
05.06 poniedziałek 13920 15386 14653
06.06 wtorek 14104 15588 14846
07.06 środa 14005 15479 14742
08.06 czwartek 14060 15540 14800
09.06 piątek 14060 15540 14800
12.06 poniedziałek 14423 15941 15182
13.06 wtorek 14777 16333 15555
14.06 środa 14704 16252 15478
15.06 czwartek 14516 16044 15280
16.06 piątek 14564 16098 15331
19.06 poniedziałek 14532 16062 15297
20.06 wtorek 14794 16352 15573
21.06 środa 14974 16550 15762
22.06 czwartek 14988 16566 15777
23.06 piątek 15071 16657 15864
26.06 poniedziałek 15015 16595 15805
27.06 wtorek 15062 16648 15855
28.06 środa 15229 16833 16031
29.06 czwartek 15126 16718 15922
30.06 piątek 15163 16759 15961
03.07 poniedziałek 15486 17116 16301
04.07 wtorek 15429 17053 16241
05.07 środa 15331 16945 16138
06.07 czwartek 15194 16794 15994

Prognoza kursu Nasdaq 100 w poniedziałek 5 czerwca: kurs indeksu 14653, maksymalny kurs 15386 i minimal 13920. Nasdaq 100 prognoza we wtorek 6 czerwca: kurs indeksu 14846, maksymalny kurs 15588 i minimal 14104. Prognoza kursu Nasdaq 100 w środę 7 czerwca: kurs indeksu 14742, maksymalny kurs 15479 i minimal 14005. Nasdaq 100 prognoza w czwartek 8 czerwca: kurs indeksu 14800, maksymalny kurs 15540 i minimal 14060. Prognoza kursu Nasdaq 100 w piątek 9 czerwca: kurs indeksu 14800, maksymalny kurs 15540 i minimal 14060.

Po upływie 1 tygodnia. Nasdaq 100 prognoza w poniedziałek 12 czerwca: kurs indeksu 15182, maksymalny kurs 15941 i minimal 14423. Prognoza kursu Nasdaq 100 we wtorek 13 czerwca: kurs indeksu 15555, maksymalny kurs 16333 i minimal 14777. Nasdaq 100 prognoza w środę 14 czerwca: kurs indeksu 15478, maksymalny kurs 16252 i minimal 14704. Prognoza kursu Nasdaq 100 w czwartek 15 czerwca: kurs indeksu 15280, maksymalny kurs 16044 i minimal 14516. Nasdaq 100 prognoza w piątek 16 czerwca: kurs indeksu 15331, maksymalny kurs 16098 i minimal 14564.

DAX prognozy 2023, 2024, 2025.

WIG 20 prognozy 2023, 2024, 2025.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu Nasdaq 100 w poniedziałek 19 czerwca: kurs indeksu 15297, maksymalny kurs 16062 i minimal 14532. Nasdaq 100 prognoza we wtorek 20 czerwca: kurs indeksu 15573, maksymalny kurs 16352 i minimal 14794. Prognoza kursu Nasdaq 100 w środę 21 czerwca: kurs indeksu 15762, maksymalny kurs 16550 i minimal 14974. Nasdaq 100 prognoza w czwartek 22 czerwca: kurs indeksu 15777, maksymalny kurs 16566 i minimal 14988. Prognoza kursu Nasdaq 100 w piątek 23 czerwca: kurs indeksu 15864, maksymalny kurs 16657 i minimal 15071.

Po upływie 3 tygodni. Nasdaq 100 prognoza w poniedziałek 26 czerwca: kurs indeksu 15805, maksymalny kurs 16595 i minimal 15015. Prognoza kursu Nasdaq 100 we wtorek 27 czerwca: kurs indeksu 15855, maksymalny kurs 16648 i minimal 15062. Nasdaq 100 prognoza w środę 28 czerwca: kurs indeksu 16031, maksymalny kurs 16833 i minimal 15229. Prognoza kursu Nasdaq 100 w czwartek 29 czerwca: kurs indeksu 15922, maksymalny kurs 16718 i minimal 15126. Nasdaq 100 prognoza w piątek 30 czerwca: kurs indeksu 15961, maksymalny kurs 16759 i minimal 15163.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu Nasdaq 100 w poniedziałek 3 lipca: kurs indeksu 16301, maksymalny kurs 17116 i minimal 15486. Nasdaq 100 prognoza we wtorek 4 lipca: kurs indeksu 16241, maksymalny kurs 17053 i minimal 15429.

Prognoza akcje Nasdaq 100 na 2023, 2024 i 2025.

Mies Początek Min-Maks Koniec Sum,%
2023
cze 14442 13920-16833 15961 10.5%
lip 15961 15194-17799 16951 17.4%
sie 16951 16951-18902 18002 24.7%
wrz 18002 17167-18974 18070 25.1%
paź 18070 18070-20150 19190 32.9%
lis 19190 17604-19458 18531 28.3%
gru 18531 18531-20664 19680 36.3%
2024
sty 19680 17537-19680 18460 27.8%
lut 18460 18460-20436 19463 34.8%
mar 19463 19041-21045 20043 38.8%
kwi 20043 17860-20043 18800 30.2%
maj 18800 17017-18809 17913 24.0%
cze 17913 17913-19975 19024 31.7%
lip 19024 16953-19024 17845 23.6%
sie 17845 16485-18221 17353 20.2%
wrz 17353 15463-17353 16277 12.7%
paź 16277 16277-18012 17154 18.8%
lis 17154 15372-17154 16181 12.0%
gru 16181 14419-16181 15178 5.1%
2025
sty 15178 14789-16345 15567 7.8%
lut 15567 14465-15987 15226 5.4%
mar 15226 15226-16979 16170 12.0%
kwi 16170 14617-16170 15386 6.5%
maj 15386 15251-16857 16054 11.2%
cze 16054 15409-17031 16220 12.3%

Prognoza kursu Nasdaq 100 na Czerwiec 2023. Kurs na początek miesiąca 14442. Maksymalny kurs 16833 i minimalny kurs 13920. Prognoza średniego kursu 15289. Prognoza kursu Nasdaq 100 na koniec miesiąca 15961, zmiana w Czerwiec 10.5%.

Nasdaq 100 prognoza na Lipiec 2023. Kurs na początek miesiąca 15961. Maksymalny kurs 17799 i minimalny kurs 15194. Prognoza średniego kursu 16476. Prognoza kursu Nasdaq 100 na koniec miesiąca 16951, zmiana w Lipiec 6.2%.

Prognoza kursu Nasdaq 100 na Sierpień 2023. Kurs na początek miesiąca 16951. Maksymalny kurs 18902 i minimalny kurs 16951. Prognoza średniego kursu 17702. Prognoza kursu Nasdaq 100 na koniec miesiąca 18002, zmiana w Sierpień 6.2%.

FTSE prognozy 2023, 2024, 2025.

ZŁOTA PROGNOZY 2023, 2024, 2025.

Nasdaq 100 prognoza na Wrzesień 2023. Kurs na początek miesiąca 18002. Maksymalny kurs 18974 i minimalny kurs 17167. Prognoza średniego kursu 18053. Prognoza kursu Nasdaq 100 na koniec miesiąca 18070, zmiana w Wrzesień 0.4%.

Prognoza kursu Nasdaq 100 na Październik 2023. Kurs na początek miesiąca 18070. Maksymalny kurs 20150 i minimalny kurs 18070. Prognoza średniego kursu 18870. Prognoza kursu Nasdaq 100 na koniec miesiąca 19190, zmiana w Październik 6.2%.

Nasdaq 100 prognoza na Listopad 2023. Kurs na początek miesiąca 19190. Maksymalny kurs 19458 i minimalny kurs 17604. Prognoza średniego kursu 18696. Prognoza kursu Nasdaq 100 na koniec miesiąca 18531, zmiana w Listopad -3.4%.

Prognoza kursu Nasdaq 100 na Grudzień 2023. Kurs na początek miesiąca 18531. Maksymalny kurs 20664 i minimalny kurs 18531. Prognoza średniego kursu 19352. Prognoza kursu Nasdaq 100 na koniec miesiąca 19680, zmiana w Grudzień 6.2%.

Nasdaq 100 prognoza na Styczeń 2024. Kurs na początek miesiąca 19680. Maksymalny kurs 19680 i minimalny kurs 17537. Prognoza średniego kursu 18839. Prognoza kursu Nasdaq 100 na koniec miesiąca 18460, zmiana w Styczeń -6.2%.

Prognoza kursu Nasdaq 100 na Luty 2024. Kurs na początek miesiąca 18460. Maksymalny kurs 20436 i minimalny kurs 18460. Prognoza średniego kursu 19205. Prognoza kursu Nasdaq 100 na koniec miesiąca 19463, zmiana w Luty 5.4%.

Nasdaq 100 prognoza na Marzec 2024. Kurs na początek miesiąca 19463. Maksymalny kurs 21045 i minimalny kurs 19041. Prognoza średniego kursu 19898. Prognoza kursu Nasdaq 100 na koniec miesiąca 20043, zmiana w Marzec 3.0%.

Prognoza kursu Nasdaq 100 na Kwiecień 2024. Kurs na początek miesiąca 20043. Maksymalny kurs 20043 i minimalny kurs 17860. Prognoza średniego kursu 19187. Prognoza kursu Nasdaq 100 na koniec miesiąca 18800, zmiana w Kwiecień -6.2%.

Nasdaq 100 prognoza na Maj 2024. Kurs na początek miesiąca 18800. Maksymalny kurs 18809 i minimalny kurs 17017. Prognoza średniego kursu 18135. Prognoza kursu Nasdaq 100 na koniec miesiąca 17913, zmiana w Maj -4.7%.

Prognoza kursu Nasdaq 100 na Czerwiec 2024. Kurs na początek miesiąca 17913. Maksymalny kurs 19975 i minimalny kurs 17913. Prognoza średniego kursu 18706. Prognoza kursu Nasdaq 100 na koniec miesiąca 19024, zmiana w Czerwiec 6.2%.

Nasdaq 100 prognoza na Lipiec 2024. Kurs na początek miesiąca 19024. Maksymalny kurs 19024 i minimalny kurs 16953. Prognoza średniego kursu 18212. Prognoza kursu Nasdaq 100 na koniec miesiąca 17845, zmiana w Lipiec -6.2%.

Prognoza kursu Nasdaq 100 na Sierpień 2024. Kurs na początek miesiąca 17845. Maksymalny kurs 18221 i minimalny kurs 16485. Prognoza średniego kursu 17476. Prognoza kursu Nasdaq 100 na koniec miesiąca 17353, zmiana w Sierpień -2.8%.

Nasdaq 100 prognoza na Wrzesień 2024. Kurs na początek miesiąca 17353. Maksymalny kurs 17353 i minimalny kurs 15463. Prognoza średniego kursu 16612. Prognoza kursu Nasdaq 100 na koniec miesiąca 16277, zmiana w Wrzesień -6.2%.

Prognoza kursu Nasdaq 100 na Październik 2024. Kurs na początek miesiąca 16277. Maksymalny kurs 18012 i minimalny kurs 16277. Prognoza średniego kursu 16930. Prognoza kursu Nasdaq 100 na koniec miesiąca 17154, zmiana w Październik 5.4%.

Nasdaq 100 prognoza na Listopad 2024. Kurs na początek miesiąca 17154. Maksymalny kurs 17154 i minimalny kurs 15372. Prognoza średniego kursu 16465. Prognoza kursu Nasdaq 100 na koniec miesiąca 16181, zmiana w Listopad -5.7%.

Prognoza kursu Nasdaq 100 na Grudzień 2024. Kurs na początek miesiąca 16181. Maksymalny kurs 16181 i minimalny kurs 14419. Prognoza średniego kursu 15490. Prognoza kursu Nasdaq 100 na koniec miesiąca 15178, zmiana w Grudzień -6.2%.

Nasdaq 100 prognoza na Styczeń 2025. Kurs na początek miesiąca 15178. Maksymalny kurs 16345 i minimalny kurs 14789. Prognoza średniego kursu 15470. Prognoza kursu Nasdaq 100 na koniec miesiąca 15567, zmiana w Styczeń 2.6%.

Prognoza kursu Nasdaq 100 na Luty 2025. Kurs na początek miesiąca 15567. Maksymalny kurs 15987 i minimalny kurs 14465. Prognoza średniego kursu 15311. Prognoza kursu Nasdaq 100 na koniec miesiąca 15226, zmiana w Luty -2.2%.

Nasdaq 100 prognoza na Marzec 2025. Kurs na początek miesiąca 15226. Maksymalny kurs 16979 i minimalny kurs 15226. Prognoza średniego kursu 15900. Prognoza kursu Nasdaq 100 na koniec miesiąca 16170, zmiana w Marzec 6.2%.

Prognoza kursu Nasdaq 100 na Kwiecień 2025. Kurs na początek miesiąca 16170. Maksymalny kurs 16170 i minimalny kurs 14617. Prognoza średniego kursu 15586. Prognoza kursu Nasdaq 100 na koniec miesiąca 15386, zmiana w Kwiecień -4.8%.

Nasdaq 100 prognoza na Maj 2025. Kurs na początek miesiąca 15386. Maksymalny kurs 16857 i minimalny kurs 15251. Prognoza średniego kursu 15887. Prognoza kursu Nasdaq 100 na koniec miesiąca 16054, zmiana w Maj 4.3%.

Prognoza kursu Nasdaq 100 na Czerwiec 2025. Kurs na początek miesiąca 16054. Maksymalny kurs 17031 i minimalny kurs 15409. Prognoza średniego kursu 16179. Prognoza kursu Nasdaq 100 na koniec miesiąca 16220, zmiana w Czerwiec 1.0%.

Prognoza jest aktualizowana codziennie.