ROPY PROGNOZY 2023, 2024, 2025


. Cena ropy dziś.

Cena ropy 92.87 dolara(-ów) za 1 baryłkę Brenta. Dzisiejszy zakres: 92.84-93.35. Wczorajszy cena 93.29. Zmiana -0.42, -0.45%.

Prognoza ropy na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza w tabeli.

Data Dzień Min. Maks. Cena
27.09 środa 88.46 97.78 93.12
28.09 czwartek 88.80 98.14 93.47
29.09 piątek 88.90 98.26 93.58
02.10 poniedziałek 87.53 96.75 92.14
03.10 wtorek 87.47 96.67 92.07
04.10 środa 87.79 97.03 92.41
05.10 czwartek 87.91 97.17 92.54
06.10 piątek 89.77 99.21 94.49
09.10 poniedziałek 89.97 99.44 94.70
10.10 wtorek 91.34 100.96 96.15
11.10 środa 91.53 101.17 96.35
12.10 czwartek 92.15 101.85 97.00
13.10 piątek 91.28 100.88 96.08
16.10 poniedziałek 91.92 101.60 96.76
17.10 wtorek 92.99 102.77 97.88
18.10 środa 95.34 105.38 100.36
19.10 czwartek 95.34 105.38 100.36
20.10 piątek 96.23 106.35 101.29
23.10 poniedziałek 96.77 106.95 101.86
24.10 wtorek 98.14 108.47 103.30
25.10 środa 97.76 108.06 102.91
26.10 czwartek 99.54 110.02 104.78
27.10 piątek 99.85 110.36 105.10
30.10 poniedziałek 98.62 109.00 103.81

Prognoza ceny ropy w środę 27 września: cena ropy 93.12, maksymalny cena 97.78 i minimal 88.46. Cena ropy prognoza w czwartek 28 września: cena ropy 93.47, maksymalny cena 98.14 i minimal 88.80. Prognoza ceny ropy w piątek 29 września: cena ropy 93.58, maksymalny cena 98.26 i minimal 88.90. Cena ropy prognoza w poniedziałek 2 października: cena ropy 92.14, maksymalny cena 96.75 i minimal 87.53.

Po upływie 1 tygodnia. Prognoza ceny ropy we wtorek 3 października: cena ropy 92.07, maksymalny cena 96.67 i minimal 87.47. Cena ropy prognoza w środę 4 października: cena ropy 92.41, maksymalny cena 97.03 i minimal 87.79. Prognoza ceny ropy w czwartek 5 października: cena ropy 92.54, maksymalny cena 97.17 i minimal 87.91. Cena ropy prognoza w piątek 6 października: cena ropy 94.49, maksymalny cena 99.21 i minimal 89.77. Prognoza ceny ropy w poniedziałek 9 października: cena ropy 94.70, maksymalny cena 99.44 i minimal 89.97.

Cena gaz ziemny prognozy 2023, 2024, 2025.

Kursy Walut Online.

Po upływie 2 tygodni. Cena ropy prognoza we wtorek 10 października: cena ropy 96.15, maksymalny cena 100.96 i minimal 91.34. Prognoza ceny ropy w środę 11 października: cena ropy 96.35, maksymalny cena 101.17 i minimal 91.53. Cena ropy prognoza w czwartek 12 października: cena ropy 97.00, maksymalny cena 101.85 i minimal 92.15. Prognoza ceny ropy w piątek 13 października: cena ropy 96.08, maksymalny cena 100.88 i minimal 91.28. Cena ropy prognoza w poniedziałek 16 października: cena ropy 96.76, maksymalny cena 101.60 i minimal 91.92.

Po upływie 3 tygodni. Prognoza ceny ropy we wtorek 17 października: cena ropy 97.88, maksymalny cena 102.77 i minimal 92.99. Cena ropy prognoza w środę 18 października: cena ropy 100.36, maksymalny cena 105.38 i minimal 95.34. Prognoza ceny ropy w czwartek 19 października: cena ropy 100.36, maksymalny cena 105.38 i minimal 95.34. Cena ropy prognoza w piątek 20 października: cena ropy 101.29, maksymalny cena 106.35 i minimal 96.23. Prognoza ceny ropy w poniedziałek 23 października: cena ropy 101.86, maksymalny cena 106.95 i minimal 96.77.

Po upływie 4 tygodni. Cena ropy prognoza we wtorek 24 października: cena ropy 103.30, maksymalny cena 108.47 i minimal 98.14. Prognoza ceny ropy w środę 25 października: cena ropy 102.91, maksymalny cena 108.06 i minimal 97.76. Cena ropy prognoza w czwartek 26 października: cena ropy 104.78, maksymalny cena 110.02 i minimal 99.54.

Prognoza ropy na 2023, 2024, 2025, 2026 i 2027.

Mies Początek Min-Maks Koniec Sum,%
2023
wrz 86.81 85.85-98.26 93.58 7.8%
paź 93.58 87.47-110.36 93.82 8.1%
lis 93.82 90.49-100.01 95.25 9.7%
gru 95.25 95.25-106.22 101.16 16.5%
2024
sty 101.16 99.17-109.61 104.39 20.3%
lut 104.39 93.02-104.39 97.92 12.8%
mar 97.92 93.58-103.44 98.51 13.5%
kwi 98.51 89.01-98.51 93.69 7.9%
maj 93.69 88.43-97.73 93.08 7.2%
cze 93.08 90.63-100.17 95.40 9.9%
lip 95.40 87.48-96.68 92.08 6.1%
sie 92.08 82.05-92.08 86.37 -0.5%
wrz 86.37 86.37-96.31 91.72 5.7%
paź 91.72 81.73-91.72 86.03 -0.9%
lis 86.03 76.67-86.03 80.70 -7.0%
gru 80.70 73.21-80.91 77.06 -11.2%
2025
sty 77.06 70.70-78.14 74.42 -14.3%
lut 74.42 74.42-82.98 79.03 -9.0%
mar 79.03 76.29-84.33 80.31 -7.5%
kwi 80.31 80.31-89.55 85.29 -1.8%
maj 85.29 85.29-95.11 90.58 4.3%
cze 90.58 90.58-101.01 96.20 10.8%
lip 96.20 96.20-107.27 102.16 17.7%
sie 102.16 91.04-102.16 95.83 10.4%
wrz 95.83 95.83-106.86 101.77 17.2%

Mies Początek Min-Maks Koniec Sum,%
2025 Kontynuacja
paź 101.77 101.77-113.48 108.08 24.5%
lis 108.08 98.02-108.34 103.18 18.9%
gru 103.18 99.72-110.22 104.97 20.9%
2026
sty 104.97 104.97-117.05 111.48 28.4%
lut 111.48 109.90-121.46 115.68 33.3%
mar 115.68 115.68-128.28 122.17 40.7%
kwi 122.17 111.69-123.45 117.57 35.4%
maj 117.57 117.57-131.10 124.86 43.8%
cze 124.86 124.86-139.23 132.60 52.7%
lip 132.60 132.60-147.86 140.82 62.2%
sie 140.82 140.82-157.03 149.55 72.3%
wrz 149.55 133.27-149.55 140.28 61.6%
paź 140.28 125.00-140.28 131.58 51.6%
lis 131.58 130.74-144.50 137.62 58.5%
gru 137.62 136.84-151.24 144.04 65.9%
2027
sty 144.04 144.04-160.62 152.97 76.2%
lut 152.97 152.97-170.57 162.45 87.1%
mar 162.45 162.45-181.15 172.52 98.7%
kwi 172.52 153.73-172.52 161.82 86.4%
maj 161.82 144.20-161.82 151.79 74.9%
cze 151.79 135.26-151.79 142.38 64.0%
lip 142.38 142.38-158.77 151.21 74.2%
sie 151.21 148.97-164.65 156.81 80.6%
wrz 156.81 147.54-163.08 155.31 78.9%
paź 155.31 148.54-164.18 156.36 80.1%

Prognoza ceny ropy na Wrzesień 2023. Cena na początek miesiąca 86.81. Maksymalny cena 98.26 i minimalny cena 85.85. Prognoza średniego ceny 91.13. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 93.58, zmiana w Wrzesień 7.8%.

Cena ropy prognoza na Październik 2023. Cena na początek miesiąca 93.58. Maksymalny cena 110.36 i minimalny cena 87.47. Prognoza średniego ceny 96.31. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 93.82, zmiana w Październik 0.3%.

Prognoza ceny ropy na Listopad 2023. Cena na początek miesiąca 93.82. Maksymalny cena 100.01 i minimalny cena 90.49. Prognoza średniego ceny 94.89. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 95.25, zmiana w Listopad 1.5%.

Cena złota prognozy 2023, 2024, 2025.

Kurs Bitcoina prognozy.

Cena ropy prognoza na Grudzień 2023. Cena na początek miesiąca 95.25. Maksymalny cena 106.22 i minimalny cena 95.25. Prognoza średniego ceny 99.47. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 101.16, zmiana w Grudzień 6.2%.

Prognoza ceny ropy na Styczeń 2024. Cena na początek miesiąca 101.16. Maksymalny cena 109.61 i minimalny cena 99.17. Prognoza średniego ceny 103.58. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 104.39, zmiana w Styczeń 3.2%.

Cena ropy prognoza na Luty 2024. Cena na początek miesiąca 104.39. Maksymalny cena 104.39 i minimalny cena 93.02. Prognoza średniego ceny 99.93. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 97.92, zmiana w Luty -6.2%.

Prognoza ceny ropy na Marzec 2024. Cena na początek miesiąca 97.92. Maksymalny cena 103.44 i minimalny cena 93.58. Prognoza średniego ceny 98.36. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 98.51, zmiana w Marzec 0.6%.

Cena ropy prognoza na Kwiecień 2024. Cena na początek miesiąca 98.51. Maksymalny cena 98.51 i minimalny cena 89.01. Prognoza średniego ceny 94.93. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 93.69, zmiana w Kwiecień -4.9%.

Prognoza ceny ropy na Maj 2024. Cena na początek miesiąca 93.69. Maksymalny cena 97.73 i minimalny cena 88.43. Prognoza średniego ceny 93.23. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 93.08, zmiana w Maj -0.7%.

Cena ropy prognoza na Czerwiec 2024. Cena na początek miesiąca 93.08. Maksymalny cena 100.17 i minimalny cena 90.63. Prognoza średniego ceny 94.82. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 95.40, zmiana w Czerwiec 2.5%.

Prognoza ceny ropy na Lipiec 2024. Cena na początek miesiąca 95.40. Maksymalny cena 96.68 i minimalny cena 87.48. Prognoza średniego ceny 92.91. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 92.08, zmiana w Lipiec -3.5%.

Cena ropy prognoza na Sierpień 2024. Cena na początek miesiąca 92.08. Maksymalny cena 92.08 i minimalny cena 82.05. Prognoza średniego ceny 88.15. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 86.37, zmiana w Sierpień -6.2%.

Prognoza ceny ropy na Wrzesień 2024. Cena na początek miesiąca 86.37. Maksymalny cena 96.31 i minimalny cena 86.37. Prognoza średniego ceny 90.19. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 91.72, zmiana w Wrzesień 6.2%.

Cena ropy prognoza na Październik 2024. Cena na początek miesiąca 91.72. Maksymalny cena 91.72 i minimalny cena 81.73. Prognoza średniego ceny 87.80. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 86.03, zmiana w Październik -6.2%.

Prognoza ceny ropy na Listopad 2024. Cena na początek miesiąca 86.03. Maksymalny cena 86.03 i minimalny cena 76.67. Prognoza średniego ceny 82.36. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 80.70, zmiana w Listopad -6.2%.

Cena ropy prognoza na Grudzień 2024. Cena na początek miesiąca 80.70. Maksymalny cena 80.91 i minimalny cena 73.21. Prognoza średniego ceny 77.97. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 77.06, zmiana w Grudzień -4.5%.

Prognoza ceny ropy na Styczeń 2025. Cena na początek miesiąca 77.06. Maksymalny cena 78.14 i minimalny cena 70.70. Prognoza średniego ceny 75.08. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 74.42, zmiana w Styczeń -3.4%.

Cena ropy prognoza na Luty 2025. Cena na początek miesiąca 74.42. Maksymalny cena 82.98 i minimalny cena 74.42. Prognoza średniego ceny 77.71. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 79.03, zmiana w Luty 6.2%.

Prognoza ceny ropy na Marzec 2025. Cena na początek miesiąca 79.03. Maksymalny cena 84.33 i minimalny cena 76.29. Prognoza średniego ceny 79.99. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 80.31, zmiana w Marzec 1.6%.

Cena ropy prognoza na Kwiecień 2025. Cena na początek miesiąca 80.31. Maksymalny cena 89.55 i minimalny cena 80.31. Prognoza średniego ceny 83.87. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 85.29, zmiana w Kwiecień 6.2%.

Prognoza ceny ropy na Maj 2025. Cena na początek miesiąca 85.29. Maksymalny cena 95.11 i minimalny cena 85.29. Prognoza średniego ceny 89.07. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 90.58, zmiana w Maj 6.2%.

Cena ropy prognoza na Czerwiec 2025. Cena na początek miesiąca 90.58. Maksymalny cena 101.01 i minimalny cena 90.58. Prognoza średniego ceny 94.59. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 96.20, zmiana w Czerwiec 6.2%.

Prognoza ceny ropy na Lipiec 2025. Cena na początek miesiąca 96.20. Maksymalny cena 107.27 i minimalny cena 96.20. Prognoza średniego ceny 100.46. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 102.16, zmiana w Lipiec 6.2%.

Cena ropy prognoza na Sierpień 2025. Cena na początek miesiąca 102.16. Maksymalny cena 102.16 i minimalny cena 91.04. Prognoza średniego ceny 97.80. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 95.83, zmiana w Sierpień -6.2%.

Prognoza ceny ropy na Wrzesień 2025. Cena na początek miesiąca 95.83. Maksymalny cena 106.86 i minimalny cena 95.83. Prognoza średniego ceny 100.07. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 101.77, zmiana w Wrzesień 6.2%.

Cena ropy prognoza na Październik 2025. Cena na początek miesiąca 101.77. Maksymalny cena 113.48 i minimalny cena 101.77. Prognoza średniego ceny 106.28. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 108.08, zmiana w Październik 6.2%.

Prognoza ceny ropy na Listopad 2025. Cena na początek miesiąca 108.08. Maksymalny cena 108.34 i minimalny cena 98.02. Prognoza średniego ceny 104.41. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 103.18, zmiana w Listopad -4.5%.

Cena ropy prognoza na Grudzień 2025. Cena na początek miesiąca 103.18. Maksymalny cena 110.22 i minimalny cena 99.72. Prognoza średniego ceny 104.52. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 104.97, zmiana w Grudzień 1.7%.

Prognoza ceny ropy na Styczeń 2026. Cena na początek miesiąca 104.97. Maksymalny cena 117.05 i minimalny cena 104.97. Prognoza średniego ceny 109.62. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 111.48, zmiana w Styczeń 6.2%.

Cena ropy prognoza na Luty 2026. Cena na początek miesiąca 111.48. Maksymalny cena 121.46 i minimalny cena 109.90. Prognoza średniego ceny 114.63. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 115.68, zmiana w Luty 3.8%.

Prognoza ceny ropy na Marzec 2026. Cena na początek miesiąca 115.68. Maksymalny cena 128.28 i minimalny cena 115.68. Prognoza średniego ceny 120.45. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 122.17, zmiana w Marzec 5.6%.

Cena ropy prognoza na Kwiecień 2026. Cena na początek miesiąca 122.17. Maksymalny cena 123.45 i minimalny cena 111.69. Prognoza średniego ceny 118.72. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 117.57, zmiana w Kwiecień -3.8%.

Prognoza ceny ropy na Maj 2026. Cena na początek miesiąca 117.57. Maksymalny cena 131.10 i minimalny cena 117.57. Prognoza średniego ceny 122.78. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 124.86, zmiana w Maj 6.2%.

Cena ropy prognoza na Czerwiec 2026. Cena na początek miesiąca 124.86. Maksymalny cena 139.23 i minimalny cena 124.86. Prognoza średniego ceny 130.39. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 132.60, zmiana w Czerwiec 6.2%.

Prognoza ceny ropy na Lipiec 2026. Cena na początek miesiąca 132.60. Maksymalny cena 147.86 i minimalny cena 132.60. Prognoza średniego ceny 138.47. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 140.82, zmiana w Lipiec 6.2%.

Cena ropy prognoza na Sierpień 2026. Cena na początek miesiąca 140.82. Maksymalny cena 157.03 i minimalny cena 140.82. Prognoza średniego ceny 147.06. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 149.55, zmiana w Sierpień 6.2%.

Prognoza ceny ropy na Wrzesień 2026. Cena na początek miesiąca 149.55. Maksymalny cena 149.55 i minimalny cena 133.27. Prognoza średniego ceny 143.16. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 140.28, zmiana w Wrzesień -6.2%.

Cena ropy prognoza na Październik 2026. Cena na początek miesiąca 140.28. Maksymalny cena 140.28 i minimalny cena 125.00. Prognoza średniego ceny 134.29. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 131.58, zmiana w Październik -6.2%.

Prognoza ceny ropy na Listopad 2026. Cena na początek miesiąca 131.58. Maksymalny cena 144.50 i minimalny cena 130.74. Prognoza średniego ceny 136.11. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 137.62, zmiana w Listopad 4.6%.

Cena ropy prognoza na Grudzień 2026. Cena na początek miesiąca 137.62. Maksymalny cena 151.24 i minimalny cena 136.84. Prognoza średniego ceny 142.44. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 144.04, zmiana w Grudzień 4.7%.

Prognoza ceny ropy na Styczeń 2027. Cena na początek miesiąca 144.04. Maksymalny cena 160.62 i minimalny cena 144.04. Prognoza średniego ceny 150.42. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 152.97, zmiana w Styczeń 6.2%.

Cena ropy prognoza na Luty 2027. Cena na początek miesiąca 152.97. Maksymalny cena 170.57 i minimalny cena 152.97. Prognoza średniego ceny 159.74. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 162.45, zmiana w Luty 6.2%.

Prognoza ceny ropy na Marzec 2027. Cena na początek miesiąca 162.45. Maksymalny cena 181.15 i minimalny cena 162.45. Prognoza średniego ceny 169.64. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 172.52, zmiana w Marzec 6.2%.

Cena ropy prognoza na Kwiecień 2027. Cena na początek miesiąca 172.52. Maksymalny cena 172.52 i minimalny cena 153.73. Prognoza średniego ceny 165.15. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 161.82, zmiana w Kwiecień -6.2%.

Prognoza ceny ropy na Maj 2027. Cena na początek miesiąca 161.82. Maksymalny cena 161.82 i minimalny cena 144.20. Prognoza średniego ceny 154.91. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 151.79, zmiana w Maj -6.2%.

Cena ropy prognoza na Czerwiec 2027. Cena na początek miesiąca 151.79. Maksymalny cena 151.79 i minimalny cena 135.26. Prognoza średniego ceny 145.31. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 142.38, zmiana w Czerwiec -6.2%.

Prognoza ceny ropy na Lipiec 2027. Cena na początek miesiąca 142.38. Maksymalny cena 158.77 i minimalny cena 142.38. Prognoza średniego ceny 148.69. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 151.21, zmiana w Lipiec 6.2%.

Cena ropy prognoza na Sierpień 2027. Cena na początek miesiąca 151.21. Maksymalny cena 164.65 i minimalny cena 148.97. Prognoza średniego ceny 155.41. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 156.81, zmiana w Sierpień 3.7%.

Prognoza ceny ropy na Wrzesień 2027. Cena na początek miesiąca 156.81. Maksymalny cena 163.08 i minimalny cena 147.54. Prognoza średniego ceny 155.69. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 155.31, zmiana w Wrzesień -1.0%.

Cena ropy prognoza na Październik 2027. Cena na początek miesiąca 155.31. Maksymalny cena 164.18 i minimalny cena 148.54. Prognoza średniego ceny 156.10. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 156.36, zmiana w Październik 0.7%.

Prognoza jest aktualizowana codziennie. Cena wymiany jest aktualizowany co 15 minut.