ROPY PROGNOZY 2024, 2025, 2026


. Cena ropy dziś.

Cena ropy 87.20 dolara(-ów) za 1 baryłkę Brenta. Dzisiejszy zakres: 86.20-90.80. Wczorajszy cena 87.11. Zmiana +0.09, +0.10%.

Prognoza ropy na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza w tabeli.

Data Dzień Min. Maks. Cena
22.04 poniedziałek 83.13 91.89 87.51
23.04 wtorek 82.58 91.28 86.93
24.04 środa 80.28 88.74 84.51
25.04 czwartek 79.94 88.36 84.15
26.04 piątek 80.08 88.50 84.29
29.04 poniedziałek 80.08 88.50 84.29
30.04 wtorek 79.79 88.19 83.99
01.05 środa 80.71 89.21 84.96
02.05 czwartek 79.76 88.16 83.96
03.05 piątek 79.45 87.81 83.63
06.05 poniedziałek 79.34 87.70 83.52
07.05 wtorek 80.70 89.20 84.95
08.05 środa 80.96 89.48 85.22
09.05 czwartek 82.36 91.02 86.69
10.05 piątek 82.62 91.32 86.97
13.05 poniedziałek 82.62 91.32 86.97
14.05 wtorek 83.68 92.48 88.08
15.05 środa 84.13 92.99 88.56
16.05 czwartek 83.30 92.06 87.68
17.05 piątek 84.43 93.31 88.87
20.05 poniedziałek 84.49 93.39 88.94
21.05 wtorek 83.90 92.74 88.32
22.05 środa 82.89 91.61 87.25
23.05 czwartek 83.13 91.88 87.50

Prognoza ceny ropy w poniedziałek 22 kwietnia: cena ropy 87.51, maksymalny cena 91.89 i minimal 83.13. Cena ropy prognoza we wtorek 23 kwietnia: cena ropy 86.93, maksymalny cena 91.28 i minimal 82.58. Prognoza ceny ropy w środę 24 kwietnia: cena ropy 84.51, maksymalny cena 88.74 i minimal 80.28. Cena ropy prognoza w czwartek 25 kwietnia: cena ropy 84.15, maksymalny cena 88.36 i minimal 79.94. Prognoza ceny ropy w piątek 26 kwietnia: cena ropy 84.29, maksymalny cena 88.50 i minimal 80.08.

Po upływie 1 tygodnia. Cena ropy prognoza w poniedziałek 29 kwietnia: cena ropy 84.29, maksymalny cena 88.50 i minimal 80.08. Prognoza ceny ropy we wtorek 30 kwietnia: cena ropy 83.99, maksymalny cena 88.19 i minimal 79.79. Cena ropy prognoza w środę 1 maja: cena ropy 84.96, maksymalny cena 89.21 i minimal 80.71. Prognoza ceny ropy w czwartek 2 maja: cena ropy 83.96, maksymalny cena 88.16 i minimal 79.76. Cena ropy prognoza w piątek 3 maja: cena ropy 83.63, maksymalny cena 87.81 i minimal 79.45.

Cena gaz ziemny prognozy 2024, 2025, 2026.

Kursy Walut Online.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza ceny ropy w poniedziałek 6 maja: cena ropy 83.52, maksymalny cena 87.70 i minimal 79.34. Cena ropy prognoza we wtorek 7 maja: cena ropy 84.95, maksymalny cena 89.20 i minimal 80.70. Prognoza ceny ropy w środę 8 maja: cena ropy 85.22, maksymalny cena 89.48 i minimal 80.96. Cena ropy prognoza w czwartek 9 maja: cena ropy 86.69, maksymalny cena 91.02 i minimal 82.36. Prognoza ceny ropy w piątek 10 maja: cena ropy 86.97, maksymalny cena 91.32 i minimal 82.62.

Po upływie 3 tygodni. Cena ropy prognoza w poniedziałek 13 maja: cena ropy 86.97, maksymalny cena 91.32 i minimal 82.62. Prognoza ceny ropy we wtorek 14 maja: cena ropy 88.08, maksymalny cena 92.48 i minimal 83.68. Cena ropy prognoza w środę 15 maja: cena ropy 88.56, maksymalny cena 92.99 i minimal 84.13. Prognoza ceny ropy w czwartek 16 maja: cena ropy 87.68, maksymalny cena 92.06 i minimal 83.30. Cena ropy prognoza w piątek 17 maja: cena ropy 88.87, maksymalny cena 93.31 i minimal 84.43.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza ceny ropy w poniedziałek 20 maja: cena ropy 88.94, maksymalny cena 93.39 i minimal 84.49. Cena ropy prognoza we wtorek 21 maja: cena ropy 88.32, maksymalny cena 92.74 i minimal 83.90.

Prognoza ropy na 2024, 2025, 2026, 2027 i 2028.

Mies Początek Min-Maks Koniec Sum,%
2024
kwi 86.97 79.79-92.18 83.99 -3.4%
maj 83.99 76.86-93.39 80.90 -7.0%
cze 80.90 79.91-88.33 84.12 -3.3%
lip 84.12 81.63-90.23 85.93 -1.2%
sie 85.93 85.23-94.21 89.72 3.2%
wrz 89.72 80.84-89.72 85.09 -2.2%
paź 85.09 76.47-85.09 80.49 -7.5%
lis 80.49 71.73-80.49 75.50 -13.2%
gru 75.50 75.50-84.19 80.18 -7.8%
2025
sty 80.18 77.33-85.47 81.40 -6.4%
lut 81.40 81.40-90.77 86.45 -0.6%
mar 86.45 84.75-93.67 89.21 2.6%
kwi 89.21 79.50-89.21 83.68 -3.8%
maj 83.68 79.97-88.39 84.18 -3.2%
cze 84.18 76.06-84.18 80.06 -7.9%
lip 80.06 75.56-83.52 79.54 -8.5%
sie 79.54 77.44-85.60 81.52 -6.3%
wrz 81.52 74.75-82.61 78.68 -9.5%
paź 78.68 70.11-78.68 73.80 -15.1%
lis 73.80 73.80-82.30 78.38 -9.9%
gru 78.38 69.84-78.38 73.52 -15.5%
2026
sty 73.52 65.51-73.52 68.96 -20.7%
lut 68.96 62.56-69.14 65.85 -24.3%
mar 65.85 60.42-66.78 63.60 -26.9%
kwi 63.60 63.60-70.92 67.54 -22.3%

Mies Początek Min-Maks Koniec Sum,%
2026 Kontynuacja
maj 67.54 65.21-72.07 68.64 -21.1%
cze 68.64 68.64-76.55 72.90 -16.2%
lip 72.90 72.90-81.29 77.42 -11.0%
sie 77.42 77.42-86.33 82.22 -5.5%
wrz 82.22 82.22-91.69 87.32 0.4%
paź 87.32 77.81-87.32 81.91 -5.8%
lis 81.91 81.91-91.34 86.99 0.0%
gru 86.99 86.99-97.00 92.38 6.2%
2027
sty 92.38 83.79-92.61 88.20 1.4%
lut 88.20 85.24-94.22 89.73 3.2%
mar 89.73 89.73-100.05 95.29 9.6%
kwi 95.29 93.94-103.82 98.88 13.7%
maj 98.88 98.88-109.65 104.43 20.1%
cze 104.43 95.47-105.51 100.49 15.5%
lip 100.49 100.49-112.06 106.72 22.7%
sie 106.72 106.72-119.01 113.34 30.3%
wrz 113.34 113.34-126.39 120.37 38.4%
paź 120.37 120.37-134.22 127.83 47.0%
lis 127.83 113.91-127.83 119.90 37.9%
gru 119.90 106.85-119.90 112.47 29.3%
2028
sty 112.47 111.76-123.52 117.64 35.3%
lut 117.64 116.96-129.28 123.12 41.6%
mar 123.12 123.12-137.29 130.75 50.3%
kwi 130.75 130.75-145.80 138.86 59.7%
maj 138.86 138.86-154.84 147.47 69.6%

Prognoza ceny ropy na Kwiecień 2024. Cena na początek miesiąca 86.97. Maksymalny cena 92.18 i minimalny cena 79.79. Prognoza średniego ceny 85.73. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 83.99, zmiana w Kwiecień -3.4%.

Cena ropy prognoza na Maj 2024. Cena na początek miesiąca 83.99. Maksymalny cena 93.39 i minimalny cena 76.86. Prognoza średniego ceny 83.79. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 80.90, zmiana w Maj -3.7%.

Prognoza ceny ropy na Czerwiec 2024. Cena na początek miesiąca 80.90. Maksymalny cena 88.33 i minimalny cena 79.91. Prognoza średniego ceny 83.32. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 84.12, zmiana w Czerwiec 4.0%.

Cena złota prognozy 2024, 2025, 2026.

Kurs Bitcoina prognozy.

Cena ropy prognoza na Lipiec 2024. Cena na początek miesiąca 84.12. Maksymalny cena 90.23 i minimalny cena 81.63. Prognoza średniego ceny 85.48. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 85.93, zmiana w Lipiec 2.2%.

Prognoza ceny ropy na Sierpień 2024. Cena na początek miesiąca 85.93. Maksymalny cena 94.21 i minimalny cena 85.23. Prognoza średniego ceny 88.77. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 89.72, zmiana w Sierpień 4.4%.

Cena ropy prognoza na Wrzesień 2024. Cena na początek miesiąca 89.72. Maksymalny cena 89.72 i minimalny cena 80.84. Prognoza średniego ceny 86.34. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 85.09, zmiana w Wrzesień -5.2%.

Prognoza ceny ropy na Październik 2024. Cena na początek miesiąca 85.09. Maksymalny cena 85.09 i minimalny cena 76.47. Prognoza średniego ceny 81.79. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 80.49, zmiana w Październik -5.4%.

Cena ropy prognoza na Listopad 2024. Cena na początek miesiąca 80.49. Maksymalny cena 80.49 i minimalny cena 71.73. Prognoza średniego ceny 77.05. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 75.50, zmiana w Listopad -6.2%.

Prognoza ceny ropy na Grudzień 2024. Cena na początek miesiąca 75.50. Maksymalny cena 84.19 i minimalny cena 75.50. Prognoza średniego ceny 78.84. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 80.18, zmiana w Grudzień 6.2%.

Cena ropy prognoza na Styczeń 2025. Cena na początek miesiąca 80.18. Maksymalny cena 85.47 i minimalny cena 77.33. Prognoza średniego ceny 81.10. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 81.40, zmiana w Styczeń 1.5%.

Prognoza ceny ropy na Luty 2025. Cena na początek miesiąca 81.40. Maksymalny cena 90.77 i minimalny cena 81.40. Prognoza średniego ceny 85.01. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 86.45, zmiana w Luty 6.2%.

Cena ropy prognoza na Marzec 2025. Cena na początek miesiąca 86.45. Maksymalny cena 93.67 i minimalny cena 84.75. Prognoza średniego ceny 88.52. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 89.21, zmiana w Marzec 3.2%.

Prognoza ceny ropy na Kwiecień 2025. Cena na początek miesiąca 89.21. Maksymalny cena 89.21 i minimalny cena 79.50. Prognoza średniego ceny 85.40. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 83.68, zmiana w Kwiecień -6.2%.

Cena ropy prognoza na Maj 2025. Cena na początek miesiąca 83.68. Maksymalny cena 88.39 i minimalny cena 79.97. Prognoza średniego ceny 84.06. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 84.18, zmiana w Maj 0.6%.

Prognoza ceny ropy na Czerwiec 2025. Cena na początek miesiąca 84.18. Maksymalny cena 84.18 i minimalny cena 76.06. Prognoza średniego ceny 81.12. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 80.06, zmiana w Czerwiec -4.9%.

Cena ropy prognoza na Lipiec 2025. Cena na początek miesiąca 80.06. Maksymalny cena 83.52 i minimalny cena 75.56. Prognoza średniego ceny 79.67. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 79.54, zmiana w Lipiec -0.6%.

Prognoza ceny ropy na Sierpień 2025. Cena na początek miesiąca 79.54. Maksymalny cena 85.60 i minimalny cena 77.44. Prognoza średniego ceny 81.03. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 81.52, zmiana w Sierpień 2.5%.

Cena ropy prognoza na Wrzesień 2025. Cena na początek miesiąca 81.52. Maksymalny cena 82.61 i minimalny cena 74.75. Prognoza średniego ceny 79.39. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 78.68, zmiana w Wrzesień -3.5%.

Prognoza ceny ropy na Październik 2025. Cena na początek miesiąca 78.68. Maksymalny cena 78.68 i minimalny cena 70.11. Prognoza średniego ceny 75.32. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 73.80, zmiana w Październik -6.2%.

Cena ropy prognoza na Listopad 2025. Cena na początek miesiąca 73.80. Maksymalny cena 82.30 i minimalny cena 73.80. Prognoza średniego ceny 77.07. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 78.38, zmiana w Listopad 6.2%.

Prognoza ceny ropy na Grudzień 2025. Cena na początek miesiąca 78.38. Maksymalny cena 78.38 i minimalny cena 69.84. Prognoza średniego ceny 75.03. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 73.52, zmiana w Grudzień -6.2%.

Cena ropy prognoza na Styczeń 2026. Cena na początek miesiąca 73.52. Maksymalny cena 73.52 i minimalny cena 65.51. Prognoza średniego ceny 70.38. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 68.96, zmiana w Styczeń -6.2%.

Prognoza ceny ropy na Luty 2026. Cena na początek miesiąca 68.96. Maksymalny cena 69.14 i minimalny cena 62.56. Prognoza średniego ceny 66.63. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 65.85, zmiana w Luty -4.5%.

Cena ropy prognoza na Marzec 2026. Cena na początek miesiąca 65.85. Maksymalny cena 66.78 i minimalny cena 60.42. Prognoza średniego ceny 64.16. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 63.60, zmiana w Marzec -3.4%.

Prognoza ceny ropy na Kwiecień 2026. Cena na początek miesiąca 63.60. Maksymalny cena 70.92 i minimalny cena 63.60. Prognoza średniego ceny 66.42. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 67.54, zmiana w Kwiecień 6.2%.

Cena ropy prognoza na Maj 2026. Cena na początek miesiąca 67.54. Maksymalny cena 72.07 i minimalny cena 65.21. Prognoza średniego ceny 68.37. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 68.64, zmiana w Maj 1.6%.

Prognoza ceny ropy na Czerwiec 2026. Cena na początek miesiąca 68.64. Maksymalny cena 76.55 i minimalny cena 68.64. Prognoza średniego ceny 71.68. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 72.90, zmiana w Czerwiec 6.2%.

Cena ropy prognoza na Lipiec 2026. Cena na początek miesiąca 72.90. Maksymalny cena 81.29 i minimalny cena 72.90. Prognoza średniego ceny 76.13. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 77.42, zmiana w Lipiec 6.2%.

Prognoza ceny ropy na Sierpień 2026. Cena na początek miesiąca 77.42. Maksymalny cena 86.33 i minimalny cena 77.42. Prognoza średniego ceny 80.85. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 82.22, zmiana w Sierpień 6.2%.

Cena ropy prognoza na Wrzesień 2026. Cena na początek miesiąca 82.22. Maksymalny cena 91.69 i minimalny cena 82.22. Prognoza średniego ceny 85.86. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 87.32, zmiana w Wrzesień 6.2%.

Prognoza ceny ropy na Październik 2026. Cena na początek miesiąca 87.32. Maksymalny cena 87.32 i minimalny cena 77.81. Prognoza średniego ceny 83.59. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 81.91, zmiana w Październik -6.2%.

Cena ropy prognoza na Listopad 2026. Cena na początek miesiąca 81.91. Maksymalny cena 91.34 i minimalny cena 81.91. Prognoza średniego ceny 85.54. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 86.99, zmiana w Listopad 6.2%.

Prognoza ceny ropy na Grudzień 2026. Cena na początek miesiąca 86.99. Maksymalny cena 97.00 i minimalny cena 86.99. Prognoza średniego ceny 90.84. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 92.38, zmiana w Grudzień 6.2%.

Cena ropy prognoza na Styczeń 2027. Cena na początek miesiąca 92.38. Maksymalny cena 92.61 i minimalny cena 83.79. Prognoza średniego ceny 89.25. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 88.20, zmiana w Styczeń -4.5%.

Prognoza ceny ropy na Luty 2027. Cena na początek miesiąca 88.20. Maksymalny cena 94.22 i minimalny cena 85.24. Prognoza średniego ceny 89.35. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 89.73, zmiana w Luty 1.7%.

Cena ropy prognoza na Marzec 2027. Cena na początek miesiąca 89.73. Maksymalny cena 100.05 i minimalny cena 89.73. Prognoza średniego ceny 93.70. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 95.29, zmiana w Marzec 6.2%.

Prognoza ceny ropy na Kwiecień 2027. Cena na początek miesiąca 95.29. Maksymalny cena 103.82 i minimalny cena 93.94. Prognoza średniego ceny 97.98. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 98.88, zmiana w Kwiecień 3.8%.

Cena ropy prognoza na Maj 2027. Cena na początek miesiąca 98.88. Maksymalny cena 109.65 i minimalny cena 98.88. Prognoza średniego ceny 102.96. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 104.43, zmiana w Maj 5.6%.

Prognoza ceny ropy na Czerwiec 2027. Cena na początek miesiąca 104.43. Maksymalny cena 105.51 i minimalny cena 95.47. Prognoza średniego ceny 101.48. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 100.49, zmiana w Czerwiec -3.8%.

Cena ropy prognoza na Lipiec 2027. Cena na początek miesiąca 100.49. Maksymalny cena 112.06 i minimalny cena 100.49. Prognoza średniego ceny 104.94. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 106.72, zmiana w Lipiec 6.2%.

Prognoza ceny ropy na Sierpień 2027. Cena na początek miesiąca 106.72. Maksymalny cena 119.01 i minimalny cena 106.72. Prognoza średniego ceny 111.45. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 113.34, zmiana w Sierpień 6.2%.

Cena ropy prognoza na Wrzesień 2027. Cena na początek miesiąca 113.34. Maksymalny cena 126.39 i minimalny cena 113.34. Prognoza średniego ceny 118.36. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 120.37, zmiana w Wrzesień 6.2%.

Prognoza ceny ropy na Październik 2027. Cena na początek miesiąca 120.37. Maksymalny cena 134.22 i minimalny cena 120.37. Prognoza średniego ceny 125.70. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 127.83, zmiana w Październik 6.2%.

Cena ropy prognoza na Listopad 2027. Cena na początek miesiąca 127.83. Maksymalny cena 127.83 i minimalny cena 113.91. Prognoza średniego ceny 122.37. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 119.90, zmiana w Listopad -6.2%.

Prognoza ceny ropy na Grudzień 2027. Cena na początek miesiąca 119.90. Maksymalny cena 119.90 i minimalny cena 106.85. Prognoza średniego ceny 114.78. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 112.47, zmiana w Grudzień -6.2%.

Cena ropy prognoza na Styczeń 2028. Cena na początek miesiąca 112.47. Maksymalny cena 123.52 i minimalny cena 111.76. Prognoza średniego ceny 116.35. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 117.64, zmiana w Styczeń 4.6%.

Prognoza ceny ropy na Luty 2028. Cena na początek miesiąca 117.64. Maksymalny cena 129.28 i minimalny cena 116.96. Prognoza średniego ceny 121.75. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 123.12, zmiana w Luty 4.7%.

Cena ropy prognoza na Marzec 2028. Cena na początek miesiąca 123.12. Maksymalny cena 137.29 i minimalny cena 123.12. Prognoza średniego ceny 128.57. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 130.75, zmiana w Marzec 6.2%.

Prognoza ceny ropy na Kwiecień 2028. Cena na początek miesiąca 130.75. Maksymalny cena 145.80 i minimalny cena 130.75. Prognoza średniego ceny 136.54. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 138.86, zmiana w Kwiecień 6.2%.

Cena ropy prognoza na Maj 2028. Cena na początek miesiąca 138.86. Maksymalny cena 154.84 i minimalny cena 138.86. Prognoza średniego ceny 145.01. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 147.47, zmiana w Maj 6.2%.

Prognoza jest aktualizowana codziennie. Cena wymiany jest aktualizowany co 15 minut.