ROPY PROGNOZY 2023, 2024, 2025


. Cena ropy dziś.

Cena ropy 76.22 dolara(-ów) za 1 baryłkę Brenta. Dzisiejszy zakres: 74.18-76.49. Wczorajszy cena 74.28. Zmiana +1.94, +2.61%.

Prognoza ropy na jutro, tygodnie i miesiące.

Prognoza w tabeli.

Data Dzień Min. Maks. Cena
05.06 poniedziałek 76.03 84.03 80.03
06.06 wtorek 76.03 84.03 80.03
07.06 środa 72.23 79.83 76.03
08.06 czwartek 72.23 79.83 76.03
09.06 piątek 72.23 79.83 76.03
12.06 poniedziałek 73.25 80.97 77.11
13.06 wtorek 71.16 78.65 74.90
14.06 środa 71.74 79.30 75.52
15.06 czwartek 73.34 81.06 77.20
16.06 piątek 73.54 81.28 77.41
19.06 poniedziałek 73.38 81.10 77.24
20.06 wtorek 72.61 80.25 76.43
21.06 środa 74.74 82.60 78.67
22.06 czwartek 73.89 81.67 77.78
23.06 piątek 75.19 83.11 79.15
26.06 poniedziałek 73.85 81.63 77.74
27.06 wtorek 72.73 80.39 76.56
28.06 środa 72.13 79.73 75.93
29.06 czwartek 72.75 80.41 76.58
30.06 piątek 74.06 81.86 77.96
03.07 poniedziałek 76.88 84.98 80.93
04.07 wtorek 77.50 85.66 81.58
05.07 środa 74.11 81.91 78.01
06.07 czwartek 70.40 77.82 74.11

Prognoza ceny ropy w poniedziałek 5 czerwca: cena ropy 80.03, maksymalny cena 84.03 i minimal 76.03. Cena ropy prognoza we wtorek 6 czerwca: cena ropy 80.03, maksymalny cena 84.03 i minimal 76.03. Prognoza ceny ropy w środę 7 czerwca: cena ropy 76.03, maksymalny cena 79.83 i minimal 72.23. Cena ropy prognoza w czwartek 8 czerwca: cena ropy 76.03, maksymalny cena 79.83 i minimal 72.23. Prognoza ceny ropy w piątek 9 czerwca: cena ropy 76.03, maksymalny cena 79.83 i minimal 72.23.

Po upływie 1 tygodnia. Cena ropy prognoza w poniedziałek 12 czerwca: cena ropy 77.11, maksymalny cena 80.97 i minimal 73.25. Prognoza ceny ropy we wtorek 13 czerwca: cena ropy 74.90, maksymalny cena 78.65 i minimal 71.16. Cena ropy prognoza w środę 14 czerwca: cena ropy 75.52, maksymalny cena 79.30 i minimal 71.74. Prognoza ceny ropy w czwartek 15 czerwca: cena ropy 77.20, maksymalny cena 81.06 i minimal 73.34. Cena ropy prognoza w piątek 16 czerwca: cena ropy 77.41, maksymalny cena 81.28 i minimal 73.54.

Cena gaz ziemny prognozy 2023, 2024, 2025.

Kursy Walut Online.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza ceny ropy w poniedziałek 19 czerwca: cena ropy 77.24, maksymalny cena 81.10 i minimal 73.38. Cena ropy prognoza we wtorek 20 czerwca: cena ropy 76.43, maksymalny cena 80.25 i minimal 72.61. Prognoza ceny ropy w środę 21 czerwca: cena ropy 78.67, maksymalny cena 82.60 i minimal 74.74. Cena ropy prognoza w czwartek 22 czerwca: cena ropy 77.78, maksymalny cena 81.67 i minimal 73.89. Prognoza ceny ropy w piątek 23 czerwca: cena ropy 79.15, maksymalny cena 83.11 i minimal 75.19.

Po upływie 3 tygodni. Cena ropy prognoza w poniedziałek 26 czerwca: cena ropy 77.74, maksymalny cena 81.63 i minimal 73.85. Prognoza ceny ropy we wtorek 27 czerwca: cena ropy 76.56, maksymalny cena 80.39 i minimal 72.73. Cena ropy prognoza w środę 28 czerwca: cena ropy 75.93, maksymalny cena 79.73 i minimal 72.13. Prognoza ceny ropy w czwartek 29 czerwca: cena ropy 76.58, maksymalny cena 80.41 i minimal 72.75. Cena ropy prognoza w piątek 30 czerwca: cena ropy 77.96, maksymalny cena 81.86 i minimal 74.06.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza ceny ropy w poniedziałek 3 lipca: cena ropy 80.93, maksymalny cena 84.98 i minimal 76.88. Cena ropy prognoza we wtorek 4 lipca: cena ropy 81.58, maksymalny cena 85.66 i minimal 77.50.

Prognoza ropy na 2023, 2024, 2025, 2026 i 2027.

Mies Początek Min-Maks Koniec Sum,%
2023
cze 72.58 71.16-84.03 77.96 7.4%
lip 77.96 70.40-85.66 79.74 9.9%
sie 79.74 71.06-79.74 74.80 3.1%
wrz 74.80 71.49-79.01 75.25 3.7%
paź 75.25 67.99-75.25 71.57 -1.4%
lis 71.57 67.55-74.66 71.10 -2.0%
gru 71.10 69.23-76.51 72.87 0.4%
2024
sty 72.87 66.81-73.85 70.33 -3.1%
lut 70.33 62.67-70.33 65.97 -9.1%
mar 65.97 65.97-73.56 70.06 -3.5%
kwi 70.06 62.43-70.06 65.72 -9.5%
maj 65.72 58.57-65.72 61.65 -15.1%
cze 61.65 55.93-61.81 58.87 -18.9%
lip 58.87 54.02-59.70 56.86 -21.7%
sie 56.86 56.86-63.41 60.39 -16.8%
wrz 60.39 58.30-64.44 61.37 -15.4%
paź 61.37 61.37-68.43 65.17 -10.2%
lis 65.17 65.17-72.67 69.21 -4.6%
gru 69.21 69.21-77.18 73.50 1.3%
2025
sty 73.50 73.50-81.96 78.06 7.6%
lut 78.06 69.56-78.06 73.22 0.9%
mar 73.22 73.22-81.65 77.76 7.1%
kwi 77.76 77.76-86.71 82.58 13.8%
maj 82.58 74.90-82.78 78.84 8.6%
cze 78.84 76.19-84.21 80.20 10.5%

Mies Początek Min-Maks Koniec Sum,%
2025 Kontynuacja
lip 80.20 80.20-89.43 85.17 17.3%
sie 85.17 83.96-92.80 88.38 21.8%
wrz 88.38 88.38-98.01 93.34 28.6%
paź 93.34 85.33-94.31 89.82 23.8%
lis 89.82 89.82-100.16 95.39 31.4%
gru 95.39 95.39-106.37 101.30 39.6%
2026
sty 101.30 101.30-112.96 107.58 48.2%
lut 107.58 107.58-119.96 114.25 57.4%
mar 114.25 101.81-114.25 107.17 47.7%
kwi 107.17 95.50-107.17 100.53 38.5%
maj 100.53 99.89-110.41 105.15 44.9%
cze 105.15 104.55-115.55 110.05 51.6%
lip 110.05 110.05-122.71 116.87 61.0%
sie 116.87 116.87-130.33 124.12 71.0%
wrz 124.12 124.12-138.41 131.82 81.6%
paź 131.82 117.47-131.82 123.65 70.4%
lis 123.65 110.18-123.65 115.98 59.8%
gru 115.98 103.35-115.98 108.79 49.9%
2027
sty 108.79 108.79-121.31 115.53 59.2%
lut 115.53 113.82-125.80 119.81 65.1%
mar 119.81 112.74-124.60 118.67 63.5%
kwi 118.67 113.51-125.45 119.48 64.6%
maj 119.48 106.47-119.48 112.07 54.4%
cze 112.07 104.20-115.16 109.68 51.1%
lip 109.68 107.37-118.67 113.02 55.7%

Prognoza ceny ropy na Czerwiec 2023. Cena na początek miesiąca 72.58. Maksymalny cena 84.03 i minimalny cena 71.16. Prognoza średniego ceny 76.43. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 77.96, zmiana w Czerwiec 7.4%.

Cena ropy prognoza na Lipiec 2023. Cena na początek miesiąca 77.96. Maksymalny cena 85.66 i minimalny cena 70.40. Prognoza średniego ceny 78.44. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 79.74, zmiana w Lipiec 2.3%.

Prognoza ceny ropy na Sierpień 2023. Cena na początek miesiąca 79.74. Maksymalny cena 79.74 i minimalny cena 71.06. Prognoza średniego ceny 76.34. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 74.80, zmiana w Sierpień -6.2%.

Cena złota prognozy 2023, 2024, 2025.

Kurs Bitcoina prognozy.

Cena ropy prognoza na Wrzesień 2023. Cena na początek miesiąca 74.80. Maksymalny cena 79.01 i minimalny cena 71.49. Prognoza średniego ceny 75.14. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 75.25, zmiana w Wrzesień 0.6%.

Prognoza ceny ropy na Październik 2023. Cena na początek miesiąca 75.25. Maksymalny cena 75.25 i minimalny cena 67.99. Prognoza średniego ceny 72.52. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 71.57, zmiana w Październik -4.9%.

Cena ropy prognoza na Listopad 2023. Cena na początek miesiąca 71.57. Maksymalny cena 74.66 i minimalny cena 67.55. Prognoza średniego ceny 71.22. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 71.10, zmiana w Listopad -0.7%.

Prognoza ceny ropy na Grudzień 2023. Cena na początek miesiąca 71.10. Maksymalny cena 76.51 i minimalny cena 69.23. Prognoza średniego ceny 72.43. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 72.87, zmiana w Grudzień 2.5%.

Cena ropy prognoza na Styczeń 2024. Cena na początek miesiąca 72.87. Maksymalny cena 73.85 i minimalny cena 66.81. Prognoza średniego ceny 70.97. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 70.33, zmiana w Styczeń -3.5%.

Prognoza ceny ropy na Luty 2024. Cena na początek miesiąca 70.33. Maksymalny cena 70.33 i minimalny cena 62.67. Prognoza średniego ceny 67.33. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 65.97, zmiana w Luty -6.2%.

Cena ropy prognoza na Marzec 2024. Cena na początek miesiąca 65.97. Maksymalny cena 73.56 i minimalny cena 65.97. Prognoza średniego ceny 68.89. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 70.06, zmiana w Marzec 6.2%.

Prognoza ceny ropy na Kwiecień 2024. Cena na początek miesiąca 70.06. Maksymalny cena 70.06 i minimalny cena 62.43. Prognoza średniego ceny 67.07. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 65.72, zmiana w Kwiecień -6.2%.

Cena ropy prognoza na Maj 2024. Cena na początek miesiąca 65.72. Maksymalny cena 65.72 i minimalny cena 58.57. Prognoza średniego ceny 62.92. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 61.65, zmiana w Maj -6.2%.

Prognoza ceny ropy na Czerwiec 2024. Cena na początek miesiąca 61.65. Maksymalny cena 61.81 i minimalny cena 55.93. Prognoza średniego ceny 59.57. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 58.87, zmiana w Czerwiec -4.5%.

Cena ropy prognoza na Lipiec 2024. Cena na początek miesiąca 58.87. Maksymalny cena 59.70 i minimalny cena 54.02. Prognoza średniego ceny 57.36. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 56.86, zmiana w Lipiec -3.4%.

Prognoza ceny ropy na Sierpień 2024. Cena na początek miesiąca 56.86. Maksymalny cena 63.41 i minimalny cena 56.86. Prognoza średniego ceny 59.38. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 60.39, zmiana w Sierpień 6.2%.

Cena ropy prognoza na Wrzesień 2024. Cena na początek miesiąca 60.39. Maksymalny cena 64.44 i minimalny cena 58.30. Prognoza średniego ceny 61.13. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 61.37, zmiana w Wrzesień 1.6%.

Prognoza ceny ropy na Październik 2024. Cena na początek miesiąca 61.37. Maksymalny cena 68.43 i minimalny cena 61.37. Prognoza średniego ceny 64.09. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 65.17, zmiana w Październik 6.2%.

Cena ropy prognoza na Listopad 2024. Cena na początek miesiąca 65.17. Maksymalny cena 72.67 i minimalny cena 65.17. Prognoza średniego ceny 68.06. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 69.21, zmiana w Listopad 6.2%.

Prognoza ceny ropy na Grudzień 2024. Cena na początek miesiąca 69.21. Maksymalny cena 77.18 i minimalny cena 69.21. Prognoza średniego ceny 72.28. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 73.50, zmiana w Grudzień 6.2%.

Cena ropy prognoza na Styczeń 2025. Cena na początek miesiąca 73.50. Maksymalny cena 81.96 i minimalny cena 73.50. Prognoza średniego ceny 76.76. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 78.06, zmiana w Styczeń 6.2%.

Prognoza ceny ropy na Luty 2025. Cena na początek miesiąca 78.06. Maksymalny cena 78.06 i minimalny cena 69.56. Prognoza średniego ceny 74.73. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 73.22, zmiana w Luty -6.2%.

Cena ropy prognoza na Marzec 2025. Cena na początek miesiąca 73.22. Maksymalny cena 81.65 i minimalny cena 73.22. Prognoza średniego ceny 76.46. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 77.76, zmiana w Marzec 6.2%.

Prognoza ceny ropy na Kwiecień 2025. Cena na początek miesiąca 77.76. Maksymalny cena 86.71 i minimalny cena 77.76. Prognoza średniego ceny 81.20. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 82.58, zmiana w Kwiecień 6.2%.

Cena ropy prognoza na Maj 2025. Cena na początek miesiąca 82.58. Maksymalny cena 82.78 i minimalny cena 74.90. Prognoza średniego ceny 79.78. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 78.84, zmiana w Maj -4.5%.

Prognoza ceny ropy na Czerwiec 2025. Cena na początek miesiąca 78.84. Maksymalny cena 84.21 i minimalny cena 76.19. Prognoza średniego ceny 79.86. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 80.20, zmiana w Czerwiec 1.7%.

Cena ropy prognoza na Lipiec 2025. Cena na początek miesiąca 80.20. Maksymalny cena 89.43 i minimalny cena 80.20. Prognoza średniego ceny 83.75. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 85.17, zmiana w Lipiec 6.2%.

Prognoza ceny ropy na Sierpień 2025. Cena na początek miesiąca 85.17. Maksymalny cena 92.80 i minimalny cena 83.96. Prognoza średniego ceny 87.58. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 88.38, zmiana w Sierpień 3.8%.

Cena ropy prognoza na Wrzesień 2025. Cena na początek miesiąca 88.38. Maksymalny cena 98.01 i minimalny cena 88.38. Prognoza średniego ceny 92.03. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 93.34, zmiana w Wrzesień 5.6%.

Prognoza ceny ropy na Październik 2025. Cena na początek miesiąca 93.34. Maksymalny cena 94.31 i minimalny cena 85.33. Prognoza średniego ceny 90.70. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 89.82, zmiana w Październik -3.8%.

Cena ropy prognoza na Listopad 2025. Cena na początek miesiąca 89.82. Maksymalny cena 100.16 i minimalny cena 89.82. Prognoza średniego ceny 93.80. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 95.39, zmiana w Listopad 6.2%.

Prognoza ceny ropy na Grudzień 2025. Cena na początek miesiąca 95.39. Maksymalny cena 106.37 i minimalny cena 95.39. Prognoza średniego ceny 99.61. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 101.30, zmiana w Grudzień 6.2%.

Cena ropy prognoza na Styczeń 2026. Cena na początek miesiąca 101.30. Maksymalny cena 112.96 i minimalny cena 101.30. Prognoza średniego ceny 105.79. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 107.58, zmiana w Styczeń 6.2%.

Prognoza ceny ropy na Luty 2026. Cena na początek miesiąca 107.58. Maksymalny cena 119.96 i minimalny cena 107.58. Prognoza średniego ceny 112.34. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 114.25, zmiana w Luty 6.2%.

Cena ropy prognoza na Marzec 2026. Cena na początek miesiąca 114.25. Maksymalny cena 114.25 i minimalny cena 101.81. Prognoza średniego ceny 109.37. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 107.17, zmiana w Marzec -6.2%.

Prognoza ceny ropy na Kwiecień 2026. Cena na początek miesiąca 107.17. Maksymalny cena 107.17 i minimalny cena 95.50. Prognoza średniego ceny 102.59. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 100.53, zmiana w Kwiecień -6.2%.

Cena ropy prognoza na Maj 2026. Cena na początek miesiąca 100.53. Maksymalny cena 110.41 i minimalny cena 99.89. Prognoza średniego ceny 104.00. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 105.15, zmiana w Maj 4.6%.

Prognoza ceny ropy na Czerwiec 2026. Cena na początek miesiąca 105.15. Maksymalny cena 115.55 i minimalny cena 104.55. Prognoza średniego ceny 108.83. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 110.05, zmiana w Czerwiec 4.7%.

Cena ropy prognoza na Lipiec 2026. Cena na początek miesiąca 110.05. Maksymalny cena 122.71 i minimalny cena 110.05. Prognoza średniego ceny 114.92. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 116.87, zmiana w Lipiec 6.2%.

Prognoza ceny ropy na Sierpień 2026. Cena na początek miesiąca 116.87. Maksymalny cena 130.33 i minimalny cena 116.87. Prognoza średniego ceny 122.05. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 124.12, zmiana w Sierpień 6.2%.

Cena ropy prognoza na Wrzesień 2026. Cena na początek miesiąca 124.12. Maksymalny cena 138.41 i minimalny cena 124.12. Prognoza średniego ceny 129.62. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 131.82, zmiana w Wrzesień 6.2%.

Prognoza ceny ropy na Październik 2026. Cena na początek miesiąca 131.82. Maksymalny cena 131.82 i minimalny cena 117.47. Prognoza średniego ceny 126.19. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 123.65, zmiana w Październik -6.2%.

Cena ropy prognoza na Listopad 2026. Cena na początek miesiąca 123.65. Maksymalny cena 123.65 i minimalny cena 110.18. Prognoza średniego ceny 118.37. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 115.98, zmiana w Listopad -6.2%.

Prognoza ceny ropy na Grudzień 2026. Cena na początek miesiąca 115.98. Maksymalny cena 115.98 i minimalny cena 103.35. Prognoza średniego ceny 111.03. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 108.79, zmiana w Grudzień -6.2%.

Cena ropy prognoza na Styczeń 2027. Cena na początek miesiąca 108.79. Maksymalny cena 121.31 i minimalny cena 108.79. Prognoza średniego ceny 113.61. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 115.53, zmiana w Styczeń 6.2%.

Prognoza ceny ropy na Luty 2027. Cena na początek miesiąca 115.53. Maksymalny cena 125.80 i minimalny cena 113.82. Prognoza średniego ceny 118.74. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 119.81, zmiana w Luty 3.7%.

Cena ropy prognoza na Marzec 2027. Cena na początek miesiąca 119.81. Maksymalny cena 124.60 i minimalny cena 112.74. Prognoza średniego ceny 118.96. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 118.67, zmiana w Marzec -1.0%.

Prognoza ceny ropy na Kwiecień 2027. Cena na początek miesiąca 118.67. Maksymalny cena 125.45 i minimalny cena 113.51. Prognoza średniego ceny 119.28. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 119.48, zmiana w Kwiecień 0.7%.

Cena ropy prognoza na Maj 2027. Cena na początek miesiąca 119.48. Maksymalny cena 119.48 i minimalny cena 106.47. Prognoza średniego ceny 114.38. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 112.07, zmiana w Maj -6.2%.

Prognoza ceny ropy na Czerwiec 2027. Cena na początek miesiąca 112.07. Maksymalny cena 115.16 i minimalny cena 104.20. Prognoza średniego ceny 110.28. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 109.68, zmiana w Czerwiec -2.1%.

Cena ropy prognoza na Lipiec 2027. Cena na początek miesiąca 109.68. Maksymalny cena 118.67 i minimalny cena 107.37. Prognoza średniego ceny 112.19. Prognoza ceny ropy na koniec miesiąca 113.02, zmiana w Lipiec 3.0%.

Prognoza jest aktualizowana codziennie. Cena wymiany jest aktualizowany co 15 minut.