AKCJE PKN ORLEN PROGNOZY 2023, 2024, 2025


Kurs akcje Pkn Orlen 64.02 zł.

Prognoza akcje Pkn Orlen na jutro, tygodnie i miesiące.

Data Dzień Min. Maks. Kurs
05.06 poniedziałek 62.42 68.99 65.70
06.06 wtorek 64.69 71.49 68.09
07.06 środa 62.14 68.68 65.41
08.06 czwartek 60.79 67.19 63.99
09.06 piątek 60.12 66.44 63.28
12.06 poniedziałek 62.23 68.78 65.50
13.06 wtorek 60.51 66.87 63.69
14.06 środa 60.75 67.15 63.95
15.06 czwartek 60.22 66.56 63.39
16.06 piątek 60.40 66.76 63.58
19.06 poniedziałek 61.38 67.84 64.61
20.06 wtorek 61.39 67.85 64.62
21.06 środa 61.31 67.77 64.54
22.06 czwartek 61.03 67.45 64.24
23.06 piątek 61.56 68.04 64.80
26.06 poniedziałek 62.34 68.90 65.62
27.06 wtorek 61.95 68.47 65.21
28.06 środa 62.18 68.72 65.45
29.06 czwartek 61.66 68.15 64.90
30.06 piątek 61.76 68.26 65.01
03.07 poniedziałek 62.89 69.51 66.20
04.07 wtorek 61.83 68.33 65.08
05.07 środa 61.83 68.33 65.08
06.07 czwartek 61.41 67.87 64.64

Prognoza kursu Pkn Orlen w poniedziałek 5 czerwca: kurs Pkn Orlen 65.70, maksymalny kurs 68.99 i minimal 62.42. Akcje Pkn Orlen prognoza we wtorek 6 czerwca: kurs Pkn Orlen 68.09, maksymalny kurs 71.49 i minimal 64.69. Prognoza kursu Pkn Orlen w środę 7 czerwca: kurs Pkn Orlen 65.41, maksymalny kurs 68.68 i minimal 62.14. Akcje Pkn Orlen prognoza w czwartek 8 czerwca: kurs Pkn Orlen 63.99, maksymalny kurs 67.19 i minimal 60.79. Prognoza kursu Pkn Orlen w piątek 9 czerwca: kurs Pkn Orlen 63.28, maksymalny kurs 66.44 i minimal 60.12.

Po upływie 1 tygodnia. Akcje Pkn Orlen prognoza w poniedziałek 12 czerwca: kurs Pkn Orlen 65.50, maksymalny kurs 68.78 i minimal 62.23. Prognoza kursu Pkn Orlen we wtorek 13 czerwca: kurs Pkn Orlen 63.69, maksymalny kurs 66.87 i minimal 60.51. Akcje Pkn Orlen prognoza w środę 14 czerwca: kurs Pkn Orlen 63.95, maksymalny kurs 67.15 i minimal 60.75. Prognoza kursu Pkn Orlen w czwartek 15 czerwca: kurs Pkn Orlen 63.39, maksymalny kurs 66.56 i minimal 60.22. Akcje Pkn Orlen prognoza w piątek 16 czerwca: kurs Pkn Orlen 63.58, maksymalny kurs 66.76 i minimal 60.40.

Akcje Pkp Cargo prognozy 2023, 2024, 2025.

Akcje JSW prognozy 2023, 2024, 2025.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu Pkn Orlen w poniedziałek 19 czerwca: kurs Pkn Orlen 64.61, maksymalny kurs 67.84 i minimal 61.38. Akcje Pkn Orlen prognoza we wtorek 20 czerwca: kurs Pkn Orlen 64.62, maksymalny kurs 67.85 i minimal 61.39. Prognoza kursu Pkn Orlen w środę 21 czerwca: kurs Pkn Orlen 64.54, maksymalny kurs 67.77 i minimal 61.31. Akcje Pkn Orlen prognoza w czwartek 22 czerwca: kurs Pkn Orlen 64.24, maksymalny kurs 67.45 i minimal 61.03. Prognoza kursu Pkn Orlen w piątek 23 czerwca: kurs Pkn Orlen 64.80, maksymalny kurs 68.04 i minimal 61.56.

Po upływie 3 tygodni. Akcje Pkn Orlen prognoza w poniedziałek 26 czerwca: kurs Pkn Orlen 65.62, maksymalny kurs 68.90 i minimal 62.34. Prognoza kursu Pkn Orlen we wtorek 27 czerwca: kurs Pkn Orlen 65.21, maksymalny kurs 68.47 i minimal 61.95. Akcje Pkn Orlen prognoza w środę 28 czerwca: kurs Pkn Orlen 65.45, maksymalny kurs 68.72 i minimal 62.18. Prognoza kursu Pkn Orlen w czwartek 29 czerwca: kurs Pkn Orlen 64.90, maksymalny kurs 68.15 i minimal 61.66. Akcje Pkn Orlen prognoza w piątek 30 czerwca: kurs Pkn Orlen 65.01, maksymalny kurs 68.26 i minimal 61.76.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu Pkn Orlen w poniedziałek 3 lipca: kurs Pkn Orlen 66.20, maksymalny kurs 69.51 i minimal 62.89. Akcje Pkn Orlen prognoza we wtorek 4 lipca: kurs Pkn Orlen 65.08, maksymalny kurs 68.33 i minimal 61.83.

Prognoza akcje Pkn Orlen na 2023, 2024 i 2025.

Mies Początek Min-Maks Koniec Sum,%
2023
cze 62.38 60.12-71.49 65.01 4.2%
lip 65.01 61.41-69.51 66.02 5.8%
sie 66.02 61.69-68.19 64.94 4.1%
wrz 64.94 64.94-72.42 68.97 10.6%
paź 68.97 68.83-76.07 72.45 16.1%
lis 72.45 68.83-76.07 72.45 16.1%
gru 72.45 70.97-78.44 74.70 19.7%
2024
sty 74.70 74.70-82.85 78.90 26.5%
lut 78.90 77.28-85.42 81.35 30.4%
mar 81.35 80.32-88.78 84.55 35.5%
kwi 84.55 81.91-90.53 86.22 38.2%
maj 86.22 79.55-87.93 83.74 34.2%
cze 83.74 83.74-93.38 88.93 42.6%
lip 88.93 88.93-99.16 94.44 51.4%
sie 94.44 94.44-105.32 100.30 60.8%
wrz 100.30 98.24-108.58 103.41 65.8%
paź 103.41 100.76-111.36 106.06 70.0%
lis 106.06 101.79-112.51 107.15 71.8%
gru 107.15 107.08-118.36 112.72 80.7%
2025
sty 112.72 106.89-118.15 112.52 80.4%
lut 112.52 111.01-122.69 116.85 87.3%
mar 116.85 113.72-125.69 119.70 91.9%
kwi 119.70 117.24-129.58 123.41 97.8%
maj 123.41 123.41-137.61 131.06 110%
cze 131.06 131.06-146.15 139.19 123%

Prognoza kursu Pkn Orlen na Czerwiec 2023. Kurs na początek miesiąca 62.38. Maksymalny kurs 71.49 i minimalny kurs 60.12. Prognoza średniego kursu 64.75. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 65.01, zmiana w Czerwiec 4.2%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Lipiec 2023. Kurs na początek miesiąca 65.01. Maksymalny kurs 69.51 i minimalny kurs 61.41. Prognoza średniego kursu 65.49. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 66.02, zmiana w Lipiec 1.6%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Sierpień 2023. Kurs na początek miesiąca 66.02. Maksymalny kurs 68.19 i minimalny kurs 61.69. Prognoza średniego kursu 65.21. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 64.94, zmiana w Sierpień -1.6%.

Akcje ENEA prognozy 2023, 2024, 2025.

Kurs Euro prognozy.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Wrzesień 2023. Kurs na początek miesiąca 64.94. Maksymalny kurs 72.42 i minimalny kurs 64.94. Prognoza średniego kursu 67.82. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 68.97, zmiana w Wrzesień 6.2%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Październik 2023. Kurs na początek miesiąca 68.97. Maksymalny kurs 76.07 i minimalny kurs 68.83. Prognoza średniego kursu 71.58. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 72.45, zmiana w Październik 5.0%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Listopad 2023. Kurs na początek miesiąca 72.45. Maksymalny kurs 76.07 i minimalny kurs 68.83. Prognoza średniego kursu 72.45. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 72.45, zmiana w Listopad 0.0%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Grudzień 2023. Kurs na początek miesiąca 72.45. Maksymalny kurs 78.44 i minimalny kurs 70.97. Prognoza średniego kursu 74.14. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 74.70, zmiana w Grudzień 3.1%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Styczeń 2024. Kurs na początek miesiąca 74.70. Maksymalny kurs 82.85 i minimalny kurs 74.70. Prognoza średniego kursu 77.79. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 78.90, zmiana w Styczeń 5.6%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Luty 2024. Kurs na początek miesiąca 78.90. Maksymalny kurs 85.42 i minimalny kurs 77.28. Prognoza średniego kursu 80.74. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 81.35, zmiana w Luty 3.1%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Marzec 2024. Kurs na początek miesiąca 81.35. Maksymalny kurs 88.78 i minimalny kurs 80.32. Prognoza średniego kursu 83.75. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 84.55, zmiana w Marzec 3.9%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Kwiecień 2024. Kurs na początek miesiąca 84.55. Maksymalny kurs 90.53 i minimalny kurs 81.91. Prognoza średniego kursu 85.80. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 86.22, zmiana w Kwiecień 2.0%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Maj 2024. Kurs na początek miesiąca 86.22. Maksymalny kurs 87.93 i minimalny kurs 79.55. Prognoza średniego kursu 84.36. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 83.74, zmiana w Maj -2.9%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Czerwiec 2024. Kurs na początek miesiąca 83.74. Maksymalny kurs 93.38 i minimalny kurs 83.74. Prognoza średniego kursu 87.45. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 88.93, zmiana w Czerwiec 6.2%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Lipiec 2024. Kurs na początek miesiąca 88.93. Maksymalny kurs 99.16 i minimalny kurs 88.93. Prognoza średniego kursu 92.87. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 94.44, zmiana w Lipiec 6.2%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Sierpień 2024. Kurs na początek miesiąca 94.44. Maksymalny kurs 105.32 i minimalny kurs 94.44. Prognoza średniego kursu 98.63. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 100.30, zmiana w Sierpień 6.2%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Wrzesień 2024. Kurs na początek miesiąca 100.30. Maksymalny kurs 108.58 i minimalny kurs 98.24. Prognoza średniego kursu 102.63. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 103.41, zmiana w Wrzesień 3.1%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Październik 2024. Kurs na początek miesiąca 103.41. Maksymalny kurs 111.36 i minimalny kurs 100.76. Prognoza średniego kursu 105.40. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 106.06, zmiana w Październik 2.6%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Listopad 2024. Kurs na początek miesiąca 106.06. Maksymalny kurs 112.51 i minimalny kurs 101.79. Prognoza średniego kursu 106.88. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 107.15, zmiana w Listopad 1.0%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Grudzień 2024. Kurs na początek miesiąca 107.15. Maksymalny kurs 118.36 i minimalny kurs 107.08. Prognoza średniego kursu 111.33. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 112.72, zmiana w Grudzień 5.2%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Styczeń 2025. Kurs na początek miesiąca 112.72. Maksymalny kurs 118.15 i minimalny kurs 106.89. Prognoza średniego kursu 112.57. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 112.52, zmiana w Styczeń -0.2%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Luty 2025. Kurs na początek miesiąca 112.52. Maksymalny kurs 122.69 i minimalny kurs 111.01. Prognoza średniego kursu 115.77. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 116.85, zmiana w Luty 3.8%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Marzec 2025. Kurs na początek miesiąca 116.85. Maksymalny kurs 125.69 i minimalny kurs 113.72. Prognoza średniego kursu 118.99. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 119.70, zmiana w Marzec 2.4%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Kwiecień 2025. Kurs na początek miesiąca 119.70. Maksymalny kurs 129.58 i minimalny kurs 117.24. Prognoza średniego kursu 122.48. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 123.41, zmiana w Kwiecień 3.1%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Maj 2025. Kurs na początek miesiąca 123.41. Maksymalny kurs 137.61 i minimalny kurs 123.41. Prognoza średniego kursu 128.87. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 131.06, zmiana w Maj 6.2%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Czerwiec 2025. Kurs na początek miesiąca 131.06. Maksymalny kurs 146.15 i minimalny kurs 131.06. Prognoza średniego kursu 136.87. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 139.19, zmiana w Czerwiec 6.2%.

Prognoza jest aktualizowana codziennie.