AKCJE PKN ORLEN PROGNOZY 2023, 2024, 2025


Kurs akcje Pkn Orlen 59.97 zł.

Prognoza akcje Pkn Orlen na jutro, tygodnie i miesiące.

Data Dzień Min. Maks. Kurs
27.09 środa 56.19 62.11 59.15
28.09 czwartek 57.32 63.36 60.34
29.09 piątek 57.65 63.71 60.68
02.10 poniedziałek 58.09 64.21 61.15
03.10 wtorek 57.22 63.24 60.23
04.10 środa 56.58 62.54 59.56
05.10 czwartek 57.11 63.13 60.12
06.10 piątek 57.80 63.88 60.84
09.10 poniedziałek 57.70 63.78 60.74
10.10 wtorek 58.43 64.58 61.50
11.10 środa 58.27 64.41 61.34
12.10 czwartek 58.44 64.60 61.52
13.10 piątek 56.48 62.42 59.45
16.10 poniedziałek 55.30 61.12 58.21
17.10 wtorek 54.64 60.40 57.52
18.10 środa 53.76 59.42 56.59
19.10 czwartek 54.20 59.90 57.05
20.10 piątek 53.74 59.40 56.57
23.10 poniedziałek 53.79 59.45 56.62
24.10 wtorek 53.39 59.01 56.20
25.10 środa 54.62 60.36 57.49
26.10 czwartek 53.68 59.33 56.50
27.10 piątek 53.26 58.86 56.06
30.10 poniedziałek 53.13 58.73 55.93

Prognoza kursu Pkn Orlen w środę 27 września: kurs Pkn Orlen 59.15, maksymalny kurs 62.11 i minimal 56.19. Akcje Pkn Orlen prognoza w czwartek 28 września: kurs Pkn Orlen 60.34, maksymalny kurs 63.36 i minimal 57.32. Prognoza kursu Pkn Orlen w piątek 29 września: kurs Pkn Orlen 60.68, maksymalny kurs 63.71 i minimal 57.65. Akcje Pkn Orlen prognoza w poniedziałek 2 października: kurs Pkn Orlen 61.15, maksymalny kurs 64.21 i minimal 58.09.

Po upływie 1 tygodnia. Prognoza kursu Pkn Orlen we wtorek 3 października: kurs Pkn Orlen 60.23, maksymalny kurs 63.24 i minimal 57.22. Akcje Pkn Orlen prognoza w środę 4 października: kurs Pkn Orlen 59.56, maksymalny kurs 62.54 i minimal 56.58. Prognoza kursu Pkn Orlen w czwartek 5 października: kurs Pkn Orlen 60.12, maksymalny kurs 63.13 i minimal 57.11. Akcje Pkn Orlen prognoza w piątek 6 października: kurs Pkn Orlen 60.84, maksymalny kurs 63.88 i minimal 57.80. Prognoza kursu Pkn Orlen w poniedziałek 9 października: kurs Pkn Orlen 60.74, maksymalny kurs 63.78 i minimal 57.70.

Akcje Pkp Cargo prognozy 2023, 2024, 2025.

Akcje JSW prognozy 2023, 2024, 2025.

Po upływie 2 tygodni. Akcje Pkn Orlen prognoza we wtorek 10 października: kurs Pkn Orlen 61.50, maksymalny kurs 64.58 i minimal 58.43. Prognoza kursu Pkn Orlen w środę 11 października: kurs Pkn Orlen 61.34, maksymalny kurs 64.41 i minimal 58.27. Akcje Pkn Orlen prognoza w czwartek 12 października: kurs Pkn Orlen 61.52, maksymalny kurs 64.60 i minimal 58.44. Prognoza kursu Pkn Orlen w piątek 13 października: kurs Pkn Orlen 59.45, maksymalny kurs 62.42 i minimal 56.48. Akcje Pkn Orlen prognoza w poniedziałek 16 października: kurs Pkn Orlen 58.21, maksymalny kurs 61.12 i minimal 55.30.

Po upływie 3 tygodni. Prognoza kursu Pkn Orlen we wtorek 17 października: kurs Pkn Orlen 57.52, maksymalny kurs 60.40 i minimal 54.64. Akcje Pkn Orlen prognoza w środę 18 października: kurs Pkn Orlen 56.59, maksymalny kurs 59.42 i minimal 53.76. Prognoza kursu Pkn Orlen w czwartek 19 października: kurs Pkn Orlen 57.05, maksymalny kurs 59.90 i minimal 54.20. Akcje Pkn Orlen prognoza w piątek 20 października: kurs Pkn Orlen 56.57, maksymalny kurs 59.40 i minimal 53.74. Prognoza kursu Pkn Orlen w poniedziałek 23 października: kurs Pkn Orlen 56.62, maksymalny kurs 59.45 i minimal 53.79.

Po upływie 4 tygodni. Akcje Pkn Orlen prognoza we wtorek 24 października: kurs Pkn Orlen 56.20, maksymalny kurs 59.01 i minimal 53.39. Prognoza kursu Pkn Orlen w środę 25 października: kurs Pkn Orlen 57.49, maksymalny kurs 60.36 i minimal 54.62. Akcje Pkn Orlen prognoza w czwartek 26 października: kurs Pkn Orlen 56.50, maksymalny kurs 59.33 i minimal 53.68.

Prognoza akcje Pkn Orlen na 2023, 2024 i 2025.

Mies Początek Min-Maks Koniec Sum,%
2023
wrz 63.56 56.19-64.00 60.68 -4.5%
paź 60.68 53.13-64.60 61.40 -3.4%
lis 61.40 54.71-61.40 57.59 -9.4%
gru 57.59 57.59-64.22 61.16 -3.8%
2024
sty 61.16 59.99-66.31 63.15 -0.6%
lut 63.15 59.00-65.22 62.11 -2.3%
mar 62.11 62.11-69.26 65.96 3.8%
kwi 65.96 65.83-72.75 69.29 9.0%
maj 69.29 65.83-72.75 69.29 9.0%
cze 69.29 67.87-75.01 71.44 12.4%
lip 71.44 71.44-79.23 75.46 18.7%
sie 75.46 73.91-81.69 77.80 22.4%
wrz 77.80 76.82-84.90 80.86 27.2%
paź 80.86 78.34-86.58 82.46 29.7%
lis 82.46 76.09-84.09 80.09 26.0%
gru 80.09 80.09-89.31 85.06 33.8%
2025
sty 85.06 85.06-94.85 90.33 42.1%
lut 90.33 90.33-100.73 95.93 50.9%
mar 95.93 93.96-103.85 98.90 55.6%
kwi 98.90 96.37-106.51 101.44 59.6%
maj 101.44 97.36-107.60 102.48 61.2%
cze 102.48 102.42-113.20 107.81 69.6%
lip 107.81 102.24-113.00 107.62 69.3%
sie 107.62 106.17-117.35 111.76 75.8%
wrz 111.76 108.76-120.20 114.48 80.1%

Prognoza kursu Pkn Orlen na Wrzesień 2023. Kurs na początek miesiąca 63.56. Maksymalny kurs 64.00 i minimalny kurs 56.19. Prognoza średniego kursu 61.11. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 60.68, zmiana w Wrzesień -4.5%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Październik 2023. Kurs na początek miesiąca 60.68. Maksymalny kurs 64.60 i minimalny kurs 53.13. Prognoza średniego kursu 59.95. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 61.40, zmiana w Październik 1.2%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Listopad 2023. Kurs na początek miesiąca 61.40. Maksymalny kurs 61.40 i minimalny kurs 54.71. Prognoza średniego kursu 58.78. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 57.59, zmiana w Listopad -6.2%.

Akcje ENEA prognozy 2023, 2024, 2025.

Kurs Euro prognozy.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Grudzień 2023. Kurs na początek miesiąca 57.59. Maksymalny kurs 64.22 i minimalny kurs 57.59. Prognoza średniego kursu 60.14. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 61.16, zmiana w Grudzień 6.2%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Styczeń 2024. Kurs na początek miesiąca 61.16. Maksymalny kurs 66.31 i minimalny kurs 59.99. Prognoza średniego kursu 62.65. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 63.15, zmiana w Styczeń 3.3%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Luty 2024. Kurs na początek miesiąca 63.15. Maksymalny kurs 65.22 i minimalny kurs 59.00. Prognoza średniego kursu 62.37. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 62.11, zmiana w Luty -1.6%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Marzec 2024. Kurs na początek miesiąca 62.11. Maksymalny kurs 69.26 i minimalny kurs 62.11. Prognoza średniego kursu 64.86. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 65.96, zmiana w Marzec 6.2%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Kwiecień 2024. Kurs na początek miesiąca 65.96. Maksymalny kurs 72.75 i minimalny kurs 65.83. Prognoza średniego kursu 68.46. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 69.29, zmiana w Kwiecień 5.0%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Maj 2024. Kurs na początek miesiąca 69.29. Maksymalny kurs 72.75 i minimalny kurs 65.83. Prognoza średniego kursu 69.29. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 69.29, zmiana w Maj 0.0%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Czerwiec 2024. Kurs na początek miesiąca 69.29. Maksymalny kurs 75.01 i minimalny kurs 67.87. Prognoza średniego kursu 70.90. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 71.44, zmiana w Czerwiec 3.1%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Lipiec 2024. Kurs na początek miesiąca 71.44. Maksymalny kurs 79.23 i minimalny kurs 71.44. Prognoza średniego kursu 74.39. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 75.46, zmiana w Lipiec 5.6%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Sierpień 2024. Kurs na początek miesiąca 75.46. Maksymalny kurs 81.69 i minimalny kurs 73.91. Prognoza średniego kursu 77.22. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 77.80, zmiana w Sierpień 3.1%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Wrzesień 2024. Kurs na początek miesiąca 77.80. Maksymalny kurs 84.90 i minimalny kurs 76.82. Prognoza średniego kursu 80.10. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 80.86, zmiana w Wrzesień 3.9%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Październik 2024. Kurs na początek miesiąca 80.86. Maksymalny kurs 86.58 i minimalny kurs 78.34. Prognoza średniego kursu 82.06. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 82.46, zmiana w Październik 2.0%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Listopad 2024. Kurs na początek miesiąca 82.46. Maksymalny kurs 84.09 i minimalny kurs 76.09. Prognoza średniego kursu 80.68. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 80.09, zmiana w Listopad -2.9%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Grudzień 2024. Kurs na początek miesiąca 80.09. Maksymalny kurs 89.31 i minimalny kurs 80.09. Prognoza średniego kursu 83.64. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 85.06, zmiana w Grudzień 6.2%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Styczeń 2025. Kurs na początek miesiąca 85.06. Maksymalny kurs 94.85 i minimalny kurs 85.06. Prognoza średniego kursu 88.83. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 90.33, zmiana w Styczeń 6.2%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Luty 2025. Kurs na początek miesiąca 90.33. Maksymalny kurs 100.73 i minimalny kurs 90.33. Prognoza średniego kursu 94.33. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 95.93, zmiana w Luty 6.2%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Marzec 2025. Kurs na początek miesiąca 95.93. Maksymalny kurs 103.85 i minimalny kurs 93.96. Prognoza średniego kursu 98.16. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 98.90, zmiana w Marzec 3.1%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Kwiecień 2025. Kurs na początek miesiąca 98.90. Maksymalny kurs 106.51 i minimalny kurs 96.37. Prognoza średniego kursu 100.81. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 101.44, zmiana w Kwiecień 2.6%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Maj 2025. Kurs na początek miesiąca 101.44. Maksymalny kurs 107.60 i minimalny kurs 97.36. Prognoza średniego kursu 102.22. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 102.48, zmiana w Maj 1.0%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Czerwiec 2025. Kurs na początek miesiąca 102.48. Maksymalny kurs 113.20 i minimalny kurs 102.42. Prognoza średniego kursu 106.48. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 107.81, zmiana w Czerwiec 5.2%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Lipiec 2025. Kurs na początek miesiąca 107.81. Maksymalny kurs 113.00 i minimalny kurs 102.24. Prognoza średniego kursu 107.67. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 107.62, zmiana w Lipiec -0.2%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Sierpień 2025. Kurs na początek miesiąca 107.62. Maksymalny kurs 117.35 i minimalny kurs 106.17. Prognoza średniego kursu 110.73. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 111.76, zmiana w Sierpień 3.8%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Wrzesień 2025. Kurs na początek miesiąca 111.76. Maksymalny kurs 120.20 i minimalny kurs 108.76. Prognoza średniego kursu 113.80. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 114.48, zmiana w Wrzesień 2.4%.

Prognoza jest aktualizowana codziennie.