AKCJE PKN ORLEN PROGNOZY 2024, 2025, 2026


Kurs akcje Pkn Orlen 67.22 zł.

Prognoza akcje Pkn Orlen na jutro, tygodnie i miesiące.

Data Dzień Min. Maks. Kurs
17.07 środa 63.76 70.48 67.12
18.07 czwartek 64.14 70.90 67.52
19.07 piątek 65.24 72.10 68.67
22.07 poniedziałek 64.18 70.94 67.56
23.07 wtorek 63.57 70.27 66.92
24.07 środa 63.37 70.04 66.70
25.07 czwartek 62.13 68.67 65.40
26.07 piątek 62.39 68.95 65.67
29.07 poniedziałek 62.94 69.56 66.25
30.07 wtorek 63.23 69.89 66.56
31.07 środa 63.42 70.10 66.76
01.08 czwartek 63.48 70.16 66.82
02.08 piątek 63.82 70.54 67.18
05.08 poniedziałek 63.43 70.11 66.77
06.08 wtorek 63.91 70.63 67.27
07.08 środa 65.57 72.47 69.02
08.08 czwartek 65.30 72.18 68.74
09.08 piątek 65.40 72.28 68.84
12.08 poniedziałek 66.70 73.72 70.21
13.08 wtorek 66.59 73.59 70.09
14.08 środa 67.67 74.79 71.23
15.08 czwartek 68.97 76.23 72.60
16.08 piątek 68.74 75.98 72.36
19.08 poniedziałek 68.94 76.20 72.57

Prognoza kursu Pkn Orlen w środę 17 lipca: kurs Pkn Orlen 67.12, maksymalny kurs 70.48 i minimal 63.76. Akcje Pkn Orlen prognoza w czwartek 18 lipca: kurs Pkn Orlen 67.52, maksymalny kurs 70.90 i minimal 64.14. Prognoza kursu Pkn Orlen w piątek 19 lipca: kurs Pkn Orlen 68.67, maksymalny kurs 72.10 i minimal 65.24. Akcje Pkn Orlen prognoza w poniedziałek 22 lipca: kurs Pkn Orlen 67.56, maksymalny kurs 70.94 i minimal 64.18.

Po upływie 1 tygodnia. Prognoza kursu Pkn Orlen we wtorek 23 lipca: kurs Pkn Orlen 66.92, maksymalny kurs 70.27 i minimal 63.57. Akcje Pkn Orlen prognoza w środę 24 lipca: kurs Pkn Orlen 66.70, maksymalny kurs 70.04 i minimal 63.37. Prognoza kursu Pkn Orlen w czwartek 25 lipca: kurs Pkn Orlen 65.40, maksymalny kurs 68.67 i minimal 62.13. Akcje Pkn Orlen prognoza w piątek 26 lipca: kurs Pkn Orlen 65.67, maksymalny kurs 68.95 i minimal 62.39. Prognoza kursu Pkn Orlen w poniedziałek 29 lipca: kurs Pkn Orlen 66.25, maksymalny kurs 69.56 i minimal 62.94.

Akcje Pkp Cargo prognozy 2024, 2025, 2026.

Akcje JSW prognozy 2024, 2025, 2026.

Po upływie 2 tygodni. Akcje Pkn Orlen prognoza we wtorek 30 lipca: kurs Pkn Orlen 66.56, maksymalny kurs 69.89 i minimal 63.23. Prognoza kursu Pkn Orlen w środę 31 lipca: kurs Pkn Orlen 66.76, maksymalny kurs 70.10 i minimal 63.42. Akcje Pkn Orlen prognoza w czwartek 1 sierpnia: kurs Pkn Orlen 66.82, maksymalny kurs 70.16 i minimal 63.48. Prognoza kursu Pkn Orlen w piątek 2 sierpnia: kurs Pkn Orlen 67.18, maksymalny kurs 70.54 i minimal 63.82. Akcje Pkn Orlen prognoza w poniedziałek 5 sierpnia: kurs Pkn Orlen 66.77, maksymalny kurs 70.11 i minimal 63.43.

Po upływie 3 tygodni. Prognoza kursu Pkn Orlen we wtorek 6 sierpnia: kurs Pkn Orlen 67.27, maksymalny kurs 70.63 i minimal 63.91. Akcje Pkn Orlen prognoza w środę 7 sierpnia: kurs Pkn Orlen 69.02, maksymalny kurs 72.47 i minimal 65.57. Prognoza kursu Pkn Orlen w czwartek 8 sierpnia: kurs Pkn Orlen 68.74, maksymalny kurs 72.18 i minimal 65.30. Akcje Pkn Orlen prognoza w piątek 9 sierpnia: kurs Pkn Orlen 68.84, maksymalny kurs 72.28 i minimal 65.40. Prognoza kursu Pkn Orlen w poniedziałek 12 sierpnia: kurs Pkn Orlen 70.21, maksymalny kurs 73.72 i minimal 66.70.

Po upływie 4 tygodni. Akcje Pkn Orlen prognoza we wtorek 13 sierpnia: kurs Pkn Orlen 70.09, maksymalny kurs 73.59 i minimal 66.59. Prognoza kursu Pkn Orlen w środę 14 sierpnia: kurs Pkn Orlen 71.23, maksymalny kurs 74.79 i minimal 67.67. Akcje Pkn Orlen prognoza w czwartek 15 sierpnia: kurs Pkn Orlen 72.60, maksymalny kurs 76.23 i minimal 68.97.

Prognoza akcje Pkn Orlen na 2024, 2025 i 2026.

Mies Początek Min-Maks Koniec Sum,%
2024
lip 67.89 62.13-72.10 66.76 -1.7%
sie 66.76 62.99-76.23 66.30 -2.3%
wrz 66.30 66.30-73.93 70.41 3.7%
paź 70.41 64.00-70.74 67.37 -0.8%
lis 67.37 63.22-69.88 66.55 -2.0%
gru 66.55 65.34-72.22 68.78 1.3%
2025
sty 68.78 67.35-74.43 70.89 4.4%
lut 70.89 68.58-75.80 72.19 6.3%
mar 72.19 68.64-75.86 72.25 6.4%
kwi 72.25 72.25-80.57 76.73 13.0%
maj 76.73 75.15-83.07 79.11 16.5%
cze 79.11 79.11-88.21 84.01 23.7%
lip 84.01 82.28-90.94 86.61 27.6%
sie 86.61 84.83-93.75 89.29 31.5%
wrz 89.29 89.29-99.57 94.83 39.7%
paź 94.83 93.02-102.82 97.92 44.2%
lis 97.92 91.49-101.13 96.31 41.9%
gru 96.31 96.31-107.39 102.28 50.7%
2026
sty 102.28 102.08-112.82 107.45 58.3%
lut 107.45 102.08-112.82 107.45 58.3%
mar 107.45 105.24-116.32 110.78 63.2%
kwi 110.78 110.78-122.86 117.01 72.4%
maj 117.01 114.61-126.67 120.64 77.7%
cze 120.64 119.12-131.66 125.39 84.7%
lip 125.39 121.48-134.26 127.87 88.3%

Prognoza kursu Pkn Orlen na Lipiec 2024. Kurs na początek miesiąca 67.89. Maksymalny kurs 72.10 i minimalny kurs 62.13. Prognoza średniego kursu 67.22. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 66.76, zmiana w Lipiec -1.7%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Sierpień 2024. Kurs na początek miesiąca 66.76. Maksymalny kurs 76.23 i minimalny kurs 62.99. Prognoza średniego kursu 68.07. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 66.30, zmiana w Sierpień -0.7%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Wrzesień 2024. Kurs na początek miesiąca 66.30. Maksymalny kurs 73.93 i minimalny kurs 66.30. Prognoza średniego kursu 69.24. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 70.41, zmiana w Wrzesień 6.2%.

Akcje ENEA prognozy 2024, 2025, 2026.

Kurs Euro prognozy.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Październik 2024. Kurs na początek miesiąca 70.41. Maksymalny kurs 70.74 i minimalny kurs 64.00. Prognoza średniego kursu 68.13. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 67.37, zmiana w Październik -4.3%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Listopad 2024. Kurs na początek miesiąca 67.37. Maksymalny kurs 69.88 i minimalny kurs 63.22. Prognoza średniego kursu 66.76. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 66.55, zmiana w Listopad -1.2%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Grudzień 2024. Kurs na początek miesiąca 66.55. Maksymalny kurs 72.22 i minimalny kurs 65.34. Prognoza średniego kursu 68.22. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 68.78, zmiana w Grudzień 3.4%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Styczeń 2025. Kurs na początek miesiąca 68.78. Maksymalny kurs 74.43 i minimalny kurs 67.35. Prognoza średniego kursu 70.36. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 70.89, zmiana w Styczeń 3.1%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Luty 2025. Kurs na początek miesiąca 70.89. Maksymalny kurs 75.80 i minimalny kurs 68.58. Prognoza średniego kursu 71.87. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 72.19, zmiana w Luty 1.8%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Marzec 2025. Kurs na początek miesiąca 72.19. Maksymalny kurs 75.86 i minimalny kurs 68.64. Prognoza średniego kursu 72.24. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 72.25, zmiana w Marzec 0.1%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Kwiecień 2025. Kurs na początek miesiąca 72.25. Maksymalny kurs 80.57 i minimalny kurs 72.25. Prognoza średniego kursu 75.45. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 76.73, zmiana w Kwiecień 6.2%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Maj 2025. Kurs na początek miesiąca 76.73. Maksymalny kurs 83.07 i minimalny kurs 75.15. Prognoza średniego kursu 78.52. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 79.11, zmiana w Maj 3.1%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Czerwiec 2025. Kurs na początek miesiąca 79.11. Maksymalny kurs 88.21 i minimalny kurs 79.11. Prognoza średniego kursu 82.61. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 84.01, zmiana w Czerwiec 6.2%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Lipiec 2025. Kurs na początek miesiąca 84.01. Maksymalny kurs 90.94 i minimalny kurs 82.28. Prognoza średniego kursu 85.96. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 86.61, zmiana w Lipiec 3.1%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Sierpień 2025. Kurs na początek miesiąca 86.61. Maksymalny kurs 93.75 i minimalny kurs 84.83. Prognoza średniego kursu 88.62. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 89.29, zmiana w Sierpień 3.1%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Wrzesień 2025. Kurs na początek miesiąca 89.29. Maksymalny kurs 99.57 i minimalny kurs 89.29. Prognoza średniego kursu 93.25. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 94.83, zmiana w Wrzesień 6.2%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Październik 2025. Kurs na początek miesiąca 94.83. Maksymalny kurs 102.82 i minimalny kurs 93.02. Prognoza średniego kursu 97.15. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 97.92, zmiana w Październik 3.3%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Listopad 2025. Kurs na początek miesiąca 97.92. Maksymalny kurs 101.13 i minimalny kurs 91.49. Prognoza średniego kursu 96.71. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 96.31, zmiana w Listopad -1.6%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Grudzień 2025. Kurs na początek miesiąca 96.31. Maksymalny kurs 107.39 i minimalny kurs 96.31. Prognoza średniego kursu 100.57. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 102.28, zmiana w Grudzień 6.2%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Styczeń 2026. Kurs na początek miesiąca 102.28. Maksymalny kurs 112.82 i minimalny kurs 102.08. Prognoza średniego kursu 106.16. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 107.45, zmiana w Styczeń 5.1%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Luty 2026. Kurs na początek miesiąca 107.45. Maksymalny kurs 112.82 i minimalny kurs 102.08. Prognoza średniego kursu 107.45. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 107.45, zmiana w Luty 0.0%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Marzec 2026. Kurs na początek miesiąca 107.45. Maksymalny kurs 116.32 i minimalny kurs 105.24. Prognoza średniego kursu 109.95. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 110.78, zmiana w Marzec 3.1%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Kwiecień 2026. Kurs na początek miesiąca 110.78. Maksymalny kurs 122.86 i minimalny kurs 110.78. Prognoza średniego kursu 115.36. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 117.01, zmiana w Kwiecień 5.6%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Maj 2026. Kurs na początek miesiąca 117.01. Maksymalny kurs 126.67 i minimalny kurs 114.61. Prognoza średniego kursu 119.73. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 120.64, zmiana w Maj 3.1%.

Akcje Pkn Orlen prognoza na Czerwiec 2026. Kurs na początek miesiąca 120.64. Maksymalny kurs 131.66 i minimalny kurs 119.12. Prognoza średniego kursu 124.20. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 125.39, zmiana w Czerwiec 3.9%.

Prognoza kursu Pkn Orlen na Lipiec 2026. Kurs na początek miesiąca 125.39. Maksymalny kurs 134.26 i minimalny kurs 121.48. Prognoza średniego kursu 127.25. Prognoza kursu Pkn Orlen na koniec miesiąca 127.87, zmiana w Lipiec 2.0%.

Prognoza jest aktualizowana codziennie.