07.12.2022. Prognoza dolara i euro na jutro, tygodnie i miesiące.

PROGNOZA KURSU DOLARA

Prognoza dolara w tabeli.

Data Dzień Kurs Maks. Min.
08.12 czwartek 4.45 4.52 4.38
09.12 piątek 4.44 4.51 4.37
12.12 poniedziałek 4.49 4.56 4.42
13.12 wtorek 4.47 4.54 4.40
14.12 środa 4.44 4.51 4.37
15.12 czwartek 4.39 4.46 4.32
16.12 piątek 4.39 4.46 4.32
19.12 poniedziałek 4.41 4.48 4.34
20.12 wtorek 4.40 4.47 4.33
21.12 środa 4.40 4.47 4.33
22.12 czwartek 4.35 4.42 4.28
23.12 piątek 4.33 4.39 4.27
26.12 poniedziałek 4.36 4.43 4.29
27.12 wtorek 4.39 4.46 4.32
28.12 środa 4.34 4.41 4.27
29.12 czwartek 4.35 4.42 4.28
30.12 piątek 4.39 4.46 4.32
02.01 poniedziałek 4.32 4.38 4.26
03.01 wtorek 4.23 4.29 4.17
04.01 środa 4.27 4.33 4.21
05.01 czwartek 4.26 4.32 4.20
06.01 piątek 4.22 4.28 4.16
09.01 poniedziałek 4.14 4.20 4.08
10.01 wtorek 4.16 4.22 4.10

Prognoza kursu dolara w czwartek 8 grudnia: kurs dolara 4.45 złotych, maksymalny kurs 4.52 i minimal 4.38. Kurs dolara prognoza w piątek 9 grudnia: kurs dolara 4.44 złotych, maksymalny kurs 4.51 i minimal 4.37. Prognoza kursu dolara w poniedziałek 12 grudnia: kurs dolara 4.49 złotych, maksymalny kurs 4.56 i minimal 4.42. Kurs dolara prognoza we wtorek 13 grudnia: kurs dolara 4.47 złotych, maksymalny kurs 4.54 i minimal 4.40. Prognoza kursu dolara w środę 14 grudnia: kurs dolara 4.44 złotych, maksymalny kurs 4.51 i minimal 4.37.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs dolara prognoza w czwartek 15 grudnia: kurs dolara 4.39 złotych, maksymalny kurs 4.46 i minimal 4.32. Prognoza kursu dolara w piątek 16 grudnia: kurs dolara 4.39 złotych, maksymalny kurs 4.46 i minimal 4.32. Kurs dolara prognoza w poniedziałek 19 grudnia: kurs dolara 4.41 złotych, maksymalny kurs 4.48 i minimal 4.34. Prognoza kursu dolara we wtorek 20 grudnia: kurs dolara 4.40 złotych, maksymalny kurs 4.47 i minimal 4.33. Kurs dolara prognoza w środę 21 grudnia: kurs dolara 4.40 złotych, maksymalny kurs 4.47 i minimal 4.33.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu dolara w czwartek 22 grudnia: kurs dolara 4.35 złotych, maksymalny kurs 4.42 i minimal 4.28. Kurs dolara prognoza w piątek 23 grudnia: kurs dolara 4.33 złotych, maksymalny kurs 4.39 i minimal 4.27. Prognoza kursu dolara w poniedziałek 26 grudnia: kurs dolara 4.36 złotych, maksymalny kurs 4.43 i minimal 4.29. Kurs dolara prognoza we wtorek 27 grudnia: kurs dolara 4.39 złotych, maksymalny kurs 4.46 i minimal 4.32. Prognoza kursu dolara w środę 28 grudnia: kurs dolara 4.34 złotych, maksymalny kurs 4.41 i minimal 4.27.

Prognoza kursu Dolara 2022-2023.

Dolar i euro w czasie rzeczywistym.

Po upływie 3 tygodni. Kurs dolara prognoza w czwartek 29 grudnia: kurs dolara 4.35 złotych, maksymalny kurs 4.42 i minimal 4.28. Prognoza kursu dolara w piątek 30 grudnia: kurs dolara 4.39 złotych, maksymalny kurs 4.46 i minimal 4.32. Kurs dolara prognoza w poniedziałek 2 stycznia: kurs dolara 4.32 złotych, maksymalny kurs 4.38 i minimal 4.26. Prognoza kursu dolara we wtorek 3 stycznia: kurs dolara 4.23 złotych, maksymalny kurs 4.29 i minimal 4.17. Kurs dolara prognoza w środę 4 stycznia: kurs dolara 4.27 złotych, maksymalny kurs 4.33 i minimal 4.21.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu dolara w czwartek 5 stycznia: kurs dolara 4.26 złotych, maksymalny kurs 4.32 i minimal 4.20. Kurs dolara prognoza w piątek 6 stycznia: kurs dolara 4.22 złotych, maksymalny kurs 4.28 i minimal 4.16.

PROGNOZA KURSU EURO

Prognoza euro w tabeli.

Data Dzień Kurs Maks. Min.
08.12 czwartek 4.69 4.76 4.62
09.12 piątek 4.67 4.74 4.60
12.12 poniedziałek 4.71 4.78 4.64
13.12 wtorek 4.69 4.76 4.62
14.12 środa 4.71 4.78 4.64
15.12 czwartek 4.70 4.77 4.63
16.12 piątek 4.69 4.76 4.62
19.12 poniedziałek 4.69 4.76 4.62
20.12 wtorek 4.68 4.75 4.61
21.12 środa 4.68 4.75 4.61
22.12 czwartek 4.68 4.75 4.61
23.12 piątek 4.69 4.76 4.62
26.12 poniedziałek 4.69 4.76 4.62
27.12 wtorek 4.69 4.76 4.62
28.12 środa 4.65 4.72 4.58
29.12 czwartek 4.68 4.75 4.61
30.12 piątek 4.71 4.78 4.64
02.01 poniedziałek 4.70 4.77 4.63
03.01 wtorek 4.67 4.74 4.60
04.01 środa 4.69 4.76 4.62
05.01 czwartek 4.71 4.78 4.64
06.01 piątek 4.70 4.77 4.63
09.01 poniedziałek 4.69 4.76 4.62
10.01 wtorek 4.68 4.75 4.61

Prognoza kursu euro w czwartek 8 grudnia: kurs euro 4.69 złotych, maksymalny kurs 4.76 i minimal 4.62. Kurs euro prognoza w piątek 9 grudnia: kurs euro 4.67 złotych, maksymalny kurs 4.74 i minimal 4.60.Prognoza kursu euro w poniedziałek 12 grudnia: kurs euro 4.71 złotych, maksymalny kurs 4.78 i minimal 4.64. Kurs euro prognoza we wtorek 13 grudnia: kurs euro 4.69 złotych, maksymalny kurs 4.76 i minimal 4.62.Prognoza kursu euro w środę 14 grudnia: kurs euro 4.71 złotych, maksymalny kurs 4.78 i minimal 4.64.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro prognoza w czwartek 15 grudnia: kurs euro 4.70 złotych, maksymalny kurs 4.77 i minimal 4.63.Prognoza kursu euro w piątek 16 grudnia: kurs euro 4.69 złotych, maksymalny kurs 4.76 i minimal 4.62. Kurs euro prognoza w poniedziałek 19 grudnia: kurs euro 4.69 złotych, maksymalny kurs 4.76 i minimal 4.62.Prognoza kursu euro we wtorek 20 grudnia: kurs euro 4.68 złotych, maksymalny kurs 4.75 i minimal 4.61. Kurs euro prognoza w środę 21 grudnia: kurs euro 4.68 złotych, maksymalny kurs 4.75 i minimal 4.61.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu euro w czwartek 22 grudnia: kurs euro 4.68 złotych, maksymalny kurs 4.75 i minimal 4.61. Kurs euro prognoza w piątek 23 grudnia: kurs euro 4.69 złotych, maksymalny kurs 4.76 i minimal 4.62.Prognoza kursu euro w poniedziałek 26 grudnia: kurs euro 4.69 złotych, maksymalny kurs 4.76 i minimal 4.62. Kurs euro prognoza we wtorek 27 grudnia: kurs euro 4.69 złotych, maksymalny kurs 4.76 i minimal 4.62.Prognoza kursu euro w środę 28 grudnia: kurs euro 4.65 złotych, maksymalny kurs 4.72 i minimal 4.58.

Prognoza kursu Euro 2022-2023.

Litecoin prognozy 2022, 2023-2025.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro prognoza w czwartek 29 grudnia: kurs euro 4.68 złotych, maksymalny kurs 4.75 i minimal 4.61.Prognoza kursu euro w piątek 30 grudnia: kurs euro 4.71 złotych, maksymalny kurs 4.78 i minimal 4.64. Kurs euro prognoza w poniedziałek 2 stycznia: kurs euro 4.70 złotych, maksymalny kurs 4.77 i minimal 4.63.Prognoza kursu euro we wtorek 3 stycznia: kurs euro 4.67 złotych, maksymalny kurs 4.74 i minimal 4.60. Kurs euro prognoza w środę 4 stycznia: kurs euro 4.69 złotych, maksymalny kurs 4.76 i minimal 4.62.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu euro w czwartek 5 stycznia: kurs euro 4.71 złotych, maksymalny kurs 4.78 i minimal 4.64. Kurs euro prognoza w piątek 6 stycznia: kurs euro 4.70 złotych, maksymalny kurs 4.77 i minimal 4.63.