01.07.2022. Prognoza dolara i euro na jutro, tygodnie i miesiące.

PROGNOZA KURSU DOLARA

Prognoza dolara w tabeli.

Data Dzień Kurs Maks. Min.
04.07 poniedziałek 4.50 4.57 4.43
05.07 wtorek 4.51 4.58 4.44
06.07 środa 4.52 4.59 4.45
07.07 czwartek 4.56 4.63 4.49
08.07 piątek 4.55 4.62 4.48
11.07 poniedziałek 4.52 4.59 4.45
12.07 wtorek 4.54 4.61 4.47
13.07 środa 4.59 4.66 4.52
14.07 czwartek 4.58 4.65 4.51
15.07 piątek 4.54 4.61 4.47
18.07 poniedziałek 4.51 4.58 4.44
19.07 wtorek 4.52 4.59 4.45
20.07 środa 4.52 4.59 4.45
21.07 czwartek 4.52 4.59 4.45
22.07 piątek 4.61 4.68 4.54
25.07 poniedziałek 4.65 4.72 4.58
26.07 wtorek 4.72 4.79 4.65
27.07 środa 4.73 4.80 4.66
28.07 czwartek 4.71 4.78 4.64
29.07 piątek 4.72 4.79 4.65
01.08 poniedziałek 4.74 4.81 4.67
02.08 wtorek 4.68 4.75 4.61
03.08 środa 4.72 4.79 4.65
04.08 czwartek 4.73 4.80 4.66

Prognoza kursu dolara w poniedziałek 4 lipca: kurs dolara 4.50 złotych, maksymalny kurs 4.57 i minimal 4.43. Kurs dolara prognoza we wtorek 5 lipca: kurs dolara 4.51 złotych, maksymalny kurs 4.58 i minimal 4.44. Prognoza kursu dolara w środę 6 lipca: kurs dolara 4.52 złotych, maksymalny kurs 4.59 i minimal 4.45. Kurs dolara prognoza w czwartek 7 lipca: kurs dolara 4.56 złotych, maksymalny kurs 4.63 i minimal 4.49. Prognoza kursu dolara w piątek 8 lipca: kurs dolara 4.55 złotych, maksymalny kurs 4.62 i minimal 4.48.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs dolara prognoza w poniedziałek 11 lipca: kurs dolara 4.52 złotych, maksymalny kurs 4.59 i minimal 4.45. Prognoza kursu dolara we wtorek 12 lipca: kurs dolara 4.54 złotych, maksymalny kurs 4.61 i minimal 4.47. Kurs dolara prognoza w środę 13 lipca: kurs dolara 4.59 złotych, maksymalny kurs 4.66 i minimal 4.52. Prognoza kursu dolara w czwartek 14 lipca: kurs dolara 4.58 złotych, maksymalny kurs 4.65 i minimal 4.51. Kurs dolara prognoza w piątek 15 lipca: kurs dolara 4.54 złotych, maksymalny kurs 4.61 i minimal 4.47.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu dolara w poniedziałek 18 lipca: kurs dolara 4.51 złotych, maksymalny kurs 4.58 i minimal 4.44. Kurs dolara prognoza we wtorek 19 lipca: kurs dolara 4.52 złotych, maksymalny kurs 4.59 i minimal 4.45. Prognoza kursu dolara w środę 20 lipca: kurs dolara 4.52 złotych, maksymalny kurs 4.59 i minimal 4.45. Kurs dolara prognoza w czwartek 21 lipca: kurs dolara 4.52 złotych, maksymalny kurs 4.59 i minimal 4.45. Prognoza kursu dolara w piątek 22 lipca: kurs dolara 4.61 złotych, maksymalny kurs 4.68 i minimal 4.54.

Prognoza kursu Dolara 2022-2023.

Dolar i euro w czasie rzeczywistym.

Po upływie 3 tygodni. Kurs dolara prognoza w poniedziałek 25 lipca: kurs dolara 4.65 złotych, maksymalny kurs 4.72 i minimal 4.58. Prognoza kursu dolara we wtorek 26 lipca: kurs dolara 4.72 złotych, maksymalny kurs 4.79 i minimal 4.65. Kurs dolara prognoza w środę 27 lipca: kurs dolara 4.73 złotych, maksymalny kurs 4.80 i minimal 4.66. Prognoza kursu dolara w czwartek 28 lipca: kurs dolara 4.71 złotych, maksymalny kurs 4.78 i minimal 4.64. Kurs dolara prognoza w piątek 29 lipca: kurs dolara 4.72 złotych, maksymalny kurs 4.79 i minimal 4.65.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu dolara w poniedziałek 1 sierpnia: kurs dolara 4.74 złotych, maksymalny kurs 4.81 i minimal 4.67. Kurs dolara prognoza we wtorek 2 sierpnia: kurs dolara 4.68 złotych, maksymalny kurs 4.75 i minimal 4.61.

PROGNOZA KURSU EURO

Prognoza euro w tabeli.

Data Dzień Kurs Maks. Min.
04.07 poniedziałek 4.67 4.74 4.60
05.07 wtorek 4.70 4.77 4.63
06.07 środa 4.67 4.74 4.60
07.07 czwartek 4.68 4.75 4.61
08.07 piątek 4.68 4.75 4.61
11.07 poniedziałek 4.67 4.74 4.60
12.07 wtorek 4.67 4.74 4.60
13.07 środa 4.73 4.80 4.66
14.07 czwartek 4.72 4.79 4.65
15.07 piątek 4.69 4.76 4.62
18.07 poniedziałek 4.64 4.71 4.57
19.07 wtorek 4.70 4.77 4.63
20.07 środa 4.71 4.78 4.64
21.07 czwartek 4.71 4.78 4.64
22.07 piątek 4.76 4.83 4.69
25.07 poniedziałek 4.76 4.83 4.69
26.07 wtorek 4.78 4.85 4.71
27.07 środa 4.79 4.86 4.72
28.07 czwartek 4.78 4.85 4.71
29.07 piątek 4.78 4.85 4.71
01.08 poniedziałek 4.79 4.86 4.72
02.08 wtorek 4.78 4.85 4.71
03.08 środa 4.79 4.86 4.72
04.08 czwartek 4.78 4.85 4.71

Prognoza kursu euro w poniedziałek 4 lipca: kurs euro 4.67 złotych, maksymalny kurs 4.74 i minimal 4.60. Kurs euro prognoza we wtorek 5 lipca: kurs euro 4.70 złotych, maksymalny kurs 4.77 i minimal 4.63.Prognoza kursu euro w środę 6 lipca: kurs euro 4.67 złotych, maksymalny kurs 4.74 i minimal 4.60. Kurs euro prognoza w czwartek 7 lipca: kurs euro 4.68 złotych, maksymalny kurs 4.75 i minimal 4.61.Prognoza kursu euro w piątek 8 lipca: kurs euro 4.68 złotych, maksymalny kurs 4.75 i minimal 4.61.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro prognoza w poniedziałek 11 lipca: kurs euro 4.67 złotych, maksymalny kurs 4.74 i minimal 4.60.Prognoza kursu euro we wtorek 12 lipca: kurs euro 4.67 złotych, maksymalny kurs 4.74 i minimal 4.60. Kurs euro prognoza w środę 13 lipca: kurs euro 4.73 złotych, maksymalny kurs 4.80 i minimal 4.66.Prognoza kursu euro w czwartek 14 lipca: kurs euro 4.72 złotych, maksymalny kurs 4.79 i minimal 4.65. Kurs euro prognoza w piątek 15 lipca: kurs euro 4.69 złotych, maksymalny kurs 4.76 i minimal 4.62.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu euro w poniedziałek 18 lipca: kurs euro 4.64 złotych, maksymalny kurs 4.71 i minimal 4.57. Kurs euro prognoza we wtorek 19 lipca: kurs euro 4.70 złotych, maksymalny kurs 4.77 i minimal 4.63.Prognoza kursu euro w środę 20 lipca: kurs euro 4.71 złotych, maksymalny kurs 4.78 i minimal 4.64. Kurs euro prognoza w czwartek 21 lipca: kurs euro 4.71 złotych, maksymalny kurs 4.78 i minimal 4.64.Prognoza kursu euro w piątek 22 lipca: kurs euro 4.76 złotych, maksymalny kurs 4.83 i minimal 4.69.

Prognoza kursu Euro 2022-2023.

Litecoin prognozy 2022, 2023-2025.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro prognoza w poniedziałek 25 lipca: kurs euro 4.76 złotych, maksymalny kurs 4.83 i minimal 4.69.Prognoza kursu euro we wtorek 26 lipca: kurs euro 4.78 złotych, maksymalny kurs 4.85 i minimal 4.71. Kurs euro prognoza w środę 27 lipca: kurs euro 4.79 złotych, maksymalny kurs 4.86 i minimal 4.72.Prognoza kursu euro w czwartek 28 lipca: kurs euro 4.78 złotych, maksymalny kurs 4.85 i minimal 4.71. Kurs euro prognoza w piątek 29 lipca: kurs euro 4.78 złotych, maksymalny kurs 4.85 i minimal 4.71.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu euro w poniedziałek 1 sierpnia: kurs euro 4.79 złotych, maksymalny kurs 4.86 i minimal 4.72. Kurs euro prognoza we wtorek 2 sierpnia: kurs euro 4.78 złotych, maksymalny kurs 4.85 i minimal 4.71.