23.06.2021. Prognoza dolara i euro na jutro, tygodnie i miesiące.

PROGNOZA KURSU DOLARA

Prognoza dolara w tabeli.

Data Dzień Kurs Maks. Min.
24.06 czwartek 3.81 3.87 3.75
25.06 piątek 3.79 3.85 3.73
28.06 poniedziałek 3.76 3.82 3.70
29.06 wtorek 3.77 3.83 3.71
30.06 środa 3.82 3.88 3.76
01.07 czwartek 3.86 3.92 3.80
02.07 piątek 3.87 3.93 3.81
05.07 poniedziałek 3.88 3.94 3.82
06.07 wtorek 3.93 3.99 3.87
07.07 środa 3.93 3.99 3.87
08.07 czwartek 3.94 4.00 3.88
09.07 piątek 3.94 4.00 3.88
12.07 poniedziałek 3.94 4.00 3.88
13.07 wtorek 3.93 3.99 3.87
14.07 środa 3.96 4.02 3.90
15.07 czwartek 3.96 4.02 3.90
16.07 piątek 3.95 4.01 3.89
19.07 poniedziałek 3.94 4.00 3.88
20.07 wtorek 3.93 3.99 3.87
21.07 środa 3.92 3.98 3.86
22.07 czwartek 3.96 4.02 3.90
23.07 piątek 3.95 4.01 3.89
26.07 poniedziałek 3.93 3.99 3.87
27.07 wtorek 3.95 4.01 3.89

Prognoza kursu dolara w czwartek 24 czerwca: kurs dolara 3.81 złotych, maksymalny kurs 3.87 i minimal 3.75. Kurs dolara prognoza w piątek 25 czerwca: kurs dolara 3.79 złotych, maksymalny kurs 3.85 i minimal 3.73. Prognoza kursu dolara w poniedziałek 28 czerwca: kurs dolara 3.76 złotych, maksymalny kurs 3.82 i minimal 3.70. Kurs dolara prognoza we wtorek 29 czerwca: kurs dolara 3.77 złotych, maksymalny kurs 3.83 i minimal 3.71. Prognoza kursu dolara w środę 30 czerwca: kurs dolara 3.82 złotych, maksymalny kurs 3.88 i minimal 3.76.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs dolara prognoza w czwartek 1 lipca: kurs dolara 3.86 złotych, maksymalny kurs 3.92 i minimal 3.80. Prognoza kursu dolara w piątek 2 lipca: kurs dolara 3.87 złotych, maksymalny kurs 3.93 i minimal 3.81. Kurs dolara prognoza w poniedziałek 5 lipca: kurs dolara 3.88 złotych, maksymalny kurs 3.94 i minimal 3.82. Prognoza kursu dolara we wtorek 6 lipca: kurs dolara 3.93 złotych, maksymalny kurs 3.99 i minimal 3.87. Kurs dolara prognoza w środę 7 lipca: kurs dolara 3.93 złotych, maksymalny kurs 3.99 i minimal 3.87.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu dolara w czwartek 8 lipca: kurs dolara 3.94 złotych, maksymalny kurs 4.00 i minimal 3.88. Kurs dolara prognoza w piątek 9 lipca: kurs dolara 3.94 złotych, maksymalny kurs 4.00 i minimal 3.88. Prognoza kursu dolara w poniedziałek 12 lipca: kurs dolara 3.94 złotych, maksymalny kurs 4.00 i minimal 3.88. Kurs dolara prognoza we wtorek 13 lipca: kurs dolara 3.93 złotych, maksymalny kurs 3.99 i minimal 3.87. Prognoza kursu dolara w środę 14 lipca: kurs dolara 3.96 złotych, maksymalny kurs 4.02 i minimal 3.90.

Prognoza kursu Dolara 2021-2022.

Dolar i euro w czasie rzeczywistym.

Po upływie 3 tygodni. Kurs dolara prognoza w czwartek 15 lipca: kurs dolara 3.96 złotych, maksymalny kurs 4.02 i minimal 3.90. Prognoza kursu dolara w piątek 16 lipca: kurs dolara 3.95 złotych, maksymalny kurs 4.01 i minimal 3.89. Kurs dolara prognoza w poniedziałek 19 lipca: kurs dolara 3.94 złotych, maksymalny kurs 4.00 i minimal 3.88. Prognoza kursu dolara we wtorek 20 lipca: kurs dolara 3.93 złotych, maksymalny kurs 3.99 i minimal 3.87. Kurs dolara prognoza w środę 21 lipca: kurs dolara 3.92 złotych, maksymalny kurs 3.98 i minimal 3.86.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu dolara w czwartek 22 lipca: kurs dolara 3.96 złotych, maksymalny kurs 4.02 i minimal 3.90. Kurs dolara prognoza w piątek 23 lipca: kurs dolara 3.95 złotych, maksymalny kurs 4.01 i minimal 3.89.

PROGNOZA KURSU EURO

Prognoza euro w tabeli.

Data Dzień Kurs Maks. Min.
24.06 czwartek 4.55 4.62 4.48
25.06 piątek 4.54 4.61 4.47
28.06 poniedziałek 4.52 4.59 4.45
29.06 wtorek 4.51 4.58 4.44
30.06 środa 4.54 4.61 4.47
01.07 czwartek 4.54 4.61 4.47
02.07 piątek 4.55 4.62 4.48
05.07 poniedziałek 4.57 4.64 4.50
06.07 wtorek 4.60 4.67 4.53
07.07 środa 4.60 4.67 4.53
08.07 czwartek 4.61 4.68 4.54
09.07 piątek 4.61 4.68 4.54
12.07 poniedziałek 4.62 4.69 4.55
13.07 wtorek 4.62 4.69 4.55
14.07 środa 4.62 4.69 4.55
15.07 czwartek 4.62 4.69 4.55
16.07 piątek 4.60 4.67 4.53
19.07 poniedziałek 4.60 4.67 4.53
20.07 wtorek 4.59 4.66 4.52
21.07 środa 4.58 4.65 4.51
22.07 czwartek 4.60 4.67 4.53
23.07 piątek 4.60 4.67 4.53
26.07 poniedziałek 4.59 4.66 4.52
27.07 wtorek 4.59 4.66 4.52

Prognoza kursu euro w czwartek 24 czerwca: kurs euro 4.55 złotych, maksymalny kurs 4.62 i minimal 4.48. Kurs euro prognoza w piątek 25 czerwca: kurs euro 4.54 złotych, maksymalny kurs 4.61 i minimal 4.47.Prognoza kursu euro w poniedziałek 28 czerwca: kurs euro 4.52 złotych, maksymalny kurs 4.59 i minimal 4.45. Kurs euro prognoza we wtorek 29 czerwca: kurs euro 4.51 złotych, maksymalny kurs 4.58 i minimal 4.44.Prognoza kursu euro w środę 30 czerwca: kurs euro 4.54 złotych, maksymalny kurs 4.61 i minimal 4.47.

Po upływie 1 tygodnia. Kurs euro prognoza w czwartek 1 lipca: kurs euro 4.54 złotych, maksymalny kurs 4.61 i minimal 4.47.Prognoza kursu euro w piątek 2 lipca: kurs euro 4.55 złotych, maksymalny kurs 4.62 i minimal 4.48. Kurs euro prognoza w poniedziałek 5 lipca: kurs euro 4.57 złotych, maksymalny kurs 4.64 i minimal 4.50.Prognoza kursu euro we wtorek 6 lipca: kurs euro 4.60 złotych, maksymalny kurs 4.67 i minimal 4.53. Kurs euro prognoza w środę 7 lipca: kurs euro 4.60 złotych, maksymalny kurs 4.67 i minimal 4.53.

Po upływie 2 tygodni. Prognoza kursu euro w czwartek 8 lipca: kurs euro 4.61 złotych, maksymalny kurs 4.68 i minimal 4.54. Kurs euro prognoza w piątek 9 lipca: kurs euro 4.61 złotych, maksymalny kurs 4.68 i minimal 4.54.Prognoza kursu euro w poniedziałek 12 lipca: kurs euro 4.62 złotych, maksymalny kurs 4.69 i minimal 4.55. Kurs euro prognoza we wtorek 13 lipca: kurs euro 4.62 złotych, maksymalny kurs 4.69 i minimal 4.55.Prognoza kursu euro w środę 14 lipca: kurs euro 4.62 złotych, maksymalny kurs 4.69 i minimal 4.55.

Prognoza kursu Euro 2021-2022.

Litecoin prognozy 2021, 2022-2024.

Po upływie 3 tygodni. Kurs euro prognoza w czwartek 15 lipca: kurs euro 4.62 złotych, maksymalny kurs 4.69 i minimal 4.55.Prognoza kursu euro w piątek 16 lipca: kurs euro 4.60 złotych, maksymalny kurs 4.67 i minimal 4.53. Kurs euro prognoza w poniedziałek 19 lipca: kurs euro 4.60 złotych, maksymalny kurs 4.67 i minimal 4.53.Prognoza kursu euro we wtorek 20 lipca: kurs euro 4.59 złotych, maksymalny kurs 4.66 i minimal 4.52. Kurs euro prognoza w środę 21 lipca: kurs euro 4.58 złotych, maksymalny kurs 4.65 i minimal 4.51.

Po upływie 4 tygodni. Prognoza kursu euro w czwartek 22 lipca: kurs euro 4.60 złotych, maksymalny kurs 4.67 i minimal 4.53. Kurs euro prognoza w piątek 23 lipca: kurs euro 4.60 złotych, maksymalny kurs 4.67 i minimal 4.53.