17.05.2022. Dolar kuru tahminleri.

Dolar tahmini: yarın, hafta, ay.

Dolar tahmin. Günden güne.

Gün Hafta gün Fiyat Maks Min
18.05 Çarşamba 16.02 16.26 15.78
19.05 Perşembe 15.84 16.08 15.60
20.05 Cuma 15.72 15.96 15.48
23.05 Pazartesi 15.72 15.96 15.48
24.05 Salı 15.91 16.15 15.67
25.05 Çarşamba 15.91 16.15 15.67
26.05 Perşembe 15.89 16.13 15.65
27.05 Cuma 15.82 16.06 15.58
30.05 Pazartesi 15.84 16.08 15.60
31.05 Salı 16.11 16.35 15.87
01.06 Çarşamba 15.85 16.09 15.61
02.06 Perşembe 15.81 16.05 15.57
03.06 Cuma 15.93 16.17 15.69
06.06 Pazartesi 15.79 16.03 15.55
07.06 Salı 15.82 16.06 15.58
08.06 Çarşamba 15.92 16.16 15.68
09.06 Perşembe 16.24 16.48 16.00
10.06 Cuma 16.33 16.57 16.09
13.06 Pazartesi 16.44 16.69 16.19
14.06 Salı 16.45 16.70 16.20
15.06 Çarşamba 16.34 16.59 16.09
16.06 Perşembe 16.40 16.65 16.15
17.06 Cuma 16.44 16.69 16.19
20.06 Pazartesi 16.40 16.65 16.15

Çarşamba, Mayıs 18 dolar tahmini: kur 16.02 TL, azami kur 16.26 TL, asgari kur 15.78 TL. Perşembe, Mayıs 19 dolar tahmini: kur 15.84 TL, azami kur 16.08 TL, asgari kur 15.60 TL. Cuma, Mayıs 20 dolar tahmini: kur 15.72 TL, azami kur 15.96 TL, asgari kur 15.48 TL. Pazartesi, Mayıs 23 dolar tahmini: kur 15.72 TL, azami kur 15.96 TL, asgari kur 15.48 TL. Salı, Mayıs 24 dolar tahmini: kur 15.91 TL, azami kur 16.15 TL, asgari kur 15.67 TL.

1 hafta içinde. Çarşamba, Mayıs 25 dolar tahmini: kur 15.91 TL, azami kur 16.15 TL, asgari kur 15.67 TL. Perşembe, Mayıs 26 dolar tahmini: kur 15.89 TL, azami kur 16.13 TL, asgari kur 15.65 TL. Cuma, Mayıs 27 dolar tahmini: kur 15.82 TL, azami kur 16.06 TL, asgari kur 15.58 TL. Pazartesi, Mayıs 30 dolar tahmini: kur 15.84 TL, azami kur 16.08 TL, asgari kur 15.60 TL. Salı, Mayıs 31 dolar tahmini: kur 16.11 TL, azami kur 16.35 TL, asgari kur 15.87 TL.

2 hafta içinde. Çarşamba, Haziran 1 dolar tahmini: kur 15.85 TL, azami kur 16.09 TL, asgari kur 15.61 TL. Perşembe, Haziran 2 dolar tahmini: kur 15.81 TL, azami kur 16.05 TL, asgari kur 15.57 TL. Cuma, Haziran 3 dolar tahmini: kur 15.93 TL, azami kur 16.17 TL, asgari kur 15.69 TL. Pazartesi, Haziran 6 dolar tahmini: kur 15.79 TL, azami kur 16.03 TL, asgari kur 15.55 TL. Salı, Haziran 7 dolar tahmini: kur 15.82 TL, azami kur 16.06 TL, asgari kur 15.58 TL.

Dolar kuru on-line.

Euro Tahminleri 2022, 2023.

3 hafta içinde. Çarşamba, Haziran 8 dolar tahmini: kur 15.92 TL, azami kur 16.16 TL, asgari kur 15.68 TL. Perşembe, Haziran 9 dolar tahmini: kur 16.24 TL, azami kur 16.48 TL, asgari kur 16.00 TL. Cuma, Haziran 10 dolar tahmini: kur 16.33 TL, azami kur 16.57 TL, asgari kur 16.09 TL. Pazartesi, Haziran 13 dolar tahmini: kur 16.44 TL, azami kur 16.69 TL, asgari kur 16.19 TL. Salı, Haziran 14 dolar tahmini: kur 16.45 TL, azami kur 16.70 TL, asgari kur 16.20 TL.

4 hafta içinde. Çarşamba, Haziran 15 dolar tahmini: kur 16.34 TL, azami kur 16.59 TL, asgari kur 16.09 TL. Perşembe, Haziran 16 dolar tahmini: kur 16.40 TL, azami kur 16.65 TL, asgari kur 16.15 TL.

Dolar Tahminleri 2022 ve 2023.

Dolar aya göre tahmin.

Yıl Ay Мin-Maks Son Toplam,%
2022 Mayıs 14.69-16.35 16.11 8.48%
2022 Haziran 16.05-16.53 16.29 9.70%
2022 Temmuz 16.22-16.72 16.47 10.91%
2022 Ağustos 16.47-17.05 16.80 13.13%
2022 Eylül 16.80-17.40 17.14 15.42%
2022 Ekim 16.93-17.45 17.19 15.76%
2022 Kasım 16.79-17.31 17.05 14.81%
2022 Aralık 17.05-17.65 17.39 17.10%
2023 Ocak 17.39-18.01 17.74 19.46%
2023 Şubat 17.74-18.36 18.09 21.82%
2023 Mart 17.48-18.09 17.75 19.53%
2023 Nisan 17.14-17.75 17.40 17.17%
2023 Mayıs 17.31-17.83 17.57 18.32%
2023 Haziran 17.57-18.19 17.92 20.67%
2023 Temmuz 17.92-18.53 18.26 22.96%
2023 Ağustos 18.26-18.91 18.63 25.45%
2023 Eylül 18.58-19.14 18.86 27.00%
2023 Ekim 18.20-18.86 18.48 24.44%
2023 Kasım 17.84-18.48 18.11 21.95%
2023 Aralık 17.48-18.11 17.75 19.53%
2024 Ocak 17.75-18.38 18.11 21.95%
2024 Şubat 18.11-18.75 18.47 24.38%
2024 Mart 18.47-19.12 18.84 26.87%
2024 Nisan 18.84-19.48 19.19 29.23%
2024 Mayıs 19.00-19.58 19.29 29.90%

Dolar tahmini 2022 Mayıs.
Ay başında dolar kuru 14.85TL. Ay için azami kur 16.35. Asgari kur 14.69. Ortalama dolar kuru 15.50. Ay sonunda kuru 16.11 TL, değişiklik 8.48%.

Dolar tahmini 2022 Haziran.
Ay başında dolar kuru 16.11TL. Ay için azami kur 16.53. Asgari kur 16.05. Ortalama dolar kuru 16.25. Ay sonunda kuru 16.29 TL, değişiklik 1.12%.

Dolar tahmini 2022 Temmuz.
Ay başında dolar kuru 16.29TL. Ay için azami kur 16.72. Asgari kur 16.22. Ortalama dolar kuru 16.43. Ay sonunda kuru 16.47 TL, değişiklik 1.10%.

Dolar tahmini 2022 Ağustos.
Ay başında dolar kuru 16.47TL. Ay için azami kur 17.05. Asgari kur 16.47. Ortalama dolar kuru 16.70. Ay sonunda kuru 16.80 TL, değişiklik 2.00%.

Dolar tahmini 2022 Eylül.
Ay başında dolar kuru 16.80TL. Ay için azami kur 17.40. Asgari kur 16.80. Ortalama dolar kuru 17.04. Ay sonunda kuru 17.14 TL, değişiklik 2.02%.

Dolar tahmini 2022 Ekim.
Ay başında dolar kuru 17.14TL. Ay için azami kur 17.45. Asgari kur 16.93. Ortalama dolar kuru 17.18. Ay sonunda kuru 17.19 TL, değişiklik 0.29%.

Dolar tahmini 2022 Kasım.
Ay başında dolar kuru 17.19TL. Ay için azami kur 17.31. Asgari kur 16.79. Ortalama dolar kuru 17.09. Ay sonunda kuru 17.05 TL, değişiklik -0.81%.

Dolar tahmini 2022 Aralık.
Ay başında dolar kuru 17.05TL. Ay için azami kur 17.65. Asgari kur 17.05. Ortalama dolar kuru 17.29. Ay sonunda kuru 17.39 TL, değişiklik 1.99%.

Bitcoin tahminleri 2022, 2023, 2024 ve 2025.

Ethereum tahminleri 2022, 2023, 2024 ve 2025.

Dolar tahmini 2023 Ocak.
Ay başında dolar kuru 17.39TL. Ay için azami kur 18.01. Asgari kur 17.39. Ortalama dolar kuru 17.63. Ay sonunda kuru 17.74 TL, değişiklik 2.01%.

Dolar tahmini 2023 Şubat.
Ay başında dolar kuru 17.74TL. Ay için azami kur 18.36. Asgari kur 17.74. Ortalama dolar kuru 17.98. Ay sonunda kuru 18.09 TL, değişiklik 1.97%.

Dolar tahmini 2023 Mart.
Ay başında dolar kuru 18.09TL. Ay için azami kur 18.09. Asgari kur 17.48. Ortalama dolar kuru 17.85. Ay sonunda kuru 17.75 TL, değişiklik -1.88%.