29.09.2022. Dolar kuru tahminleri.

Dolar tahmini: yarın, hafta, ay.

Dolar tahmin. Günden güne.

Gün Hafta gün Fiyat Maks Min
30.09 Cuma 18.48 18.76 18.20
03.10 Pazartesi 18.31 18.58 18.04
04.10 Salı 18.47 18.75 18.19
05.10 Çarşamba 18.63 18.91 18.35
06.10 Perşembe 18.92 19.20 18.64
07.10 Cuma 18.83 19.11 18.55
10.10 Pazartesi 19.21 19.50 18.92
11.10 Salı 19.40 19.69 19.11
12.10 Çarşamba 19.33 19.62 19.04
13.10 Perşembe 19.25 19.54 18.96
14.10 Cuma 19.26 19.55 18.97
17.10 Pazartesi 19.22 19.51 18.93
18.10 Salı 19.60 19.89 19.31
19.10 Çarşamba 19.45 19.74 19.16
20.10 Perşembe 19.32 19.61 19.03
21.10 Cuma 19.30 19.59 19.01
24.10 Pazartesi 19.01 19.30 18.72
25.10 Salı 19.10 19.39 18.81
26.10 Çarşamba 19.19 19.48 18.90
27.10 Perşembe 19.17 19.46 18.88
28.10 Cuma 19.34 19.63 19.05
31.10 Pazartesi 19.27 19.56 18.98
01.11 Salı 19.20 19.49 18.91
02.11 Çarşamba 19.13 19.42 18.84

Cuma, Eylül 30 dolar tahmini: kur 18.48 TL, azami kur 18.76 TL, asgari kur 18.20 TL. Pazartesi, Ekim 3 dolar tahmini: kur 18.31 TL, azami kur 18.58 TL, asgari kur 18.04 TL. Salı, Ekim 4 dolar tahmini: kur 18.47 TL, azami kur 18.75 TL, asgari kur 18.19 TL. Çarşamba, Ekim 5 dolar tahmini: kur 18.63 TL, azami kur 18.91 TL, asgari kur 18.35 TL. Perşembe, Ekim 6 dolar tahmini: kur 18.92 TL, azami kur 19.20 TL, asgari kur 18.64 TL.

1 hafta içinde. Cuma, Ekim 7 dolar tahmini: kur 18.83 TL, azami kur 19.11 TL, asgari kur 18.55 TL. Pazartesi, Ekim 10 dolar tahmini: kur 19.21 TL, azami kur 19.50 TL, asgari kur 18.92 TL. Salı, Ekim 11 dolar tahmini: kur 19.40 TL, azami kur 19.69 TL, asgari kur 19.11 TL. Çarşamba, Ekim 12 dolar tahmini: kur 19.33 TL, azami kur 19.62 TL, asgari kur 19.04 TL. Perşembe, Ekim 13 dolar tahmini: kur 19.25 TL, azami kur 19.54 TL, asgari kur 18.96 TL.

2 hafta içinde. Cuma, Ekim 14 dolar tahmini: kur 19.26 TL, azami kur 19.55 TL, asgari kur 18.97 TL. Pazartesi, Ekim 17 dolar tahmini: kur 19.22 TL, azami kur 19.51 TL, asgari kur 18.93 TL. Salı, Ekim 18 dolar tahmini: kur 19.60 TL, azami kur 19.89 TL, asgari kur 19.31 TL. Çarşamba, Ekim 19 dolar tahmini: kur 19.45 TL, azami kur 19.74 TL, asgari kur 19.16 TL. Perşembe, Ekim 20 dolar tahmini: kur 19.32 TL, azami kur 19.61 TL, asgari kur 19.03 TL.

Dolar kuru on-line.

Euro Tahminleri 2022, 2023.

3 hafta içinde. Cuma, Ekim 21 dolar tahmini: kur 19.30 TL, azami kur 19.59 TL, asgari kur 19.01 TL. Pazartesi, Ekim 24 dolar tahmini: kur 19.01 TL, azami kur 19.30 TL, asgari kur 18.72 TL. Salı, Ekim 25 dolar tahmini: kur 19.10 TL, azami kur 19.39 TL, asgari kur 18.81 TL. Çarşamba, Ekim 26 dolar tahmini: kur 19.19 TL, azami kur 19.48 TL, asgari kur 18.90 TL. Perşembe, Ekim 27 dolar tahmini: kur 19.17 TL, azami kur 19.46 TL, asgari kur 18.88 TL.

4 hafta içinde. Cuma, Ekim 28 dolar tahmini: kur 19.34 TL, azami kur 19.63 TL, asgari kur 19.05 TL. Pazartesi, Ekim 31 dolar tahmini: kur 19.27 TL, azami kur 19.56 TL, asgari kur 18.98 TL.

Dolar Tahminleri 2022 ve 2023.

Dolar aya göre tahmin.

Yıl Ay Мin-Maks Son Toplam,%
2022 Eylül 18.16-18.76 18.48 1.54%
2022 Ekim 18.18-18.74 18.46 1.43%
2022 Kasım 18.46-19.05 18.77 3.13%
2022 Aralık 18.77-19.44 19.15 5.22%
2023 Ocak 19.15-19.82 19.53 7.31%
2023 Şubat 19.53-20.22 19.92 9.45%
2023 Mart 19.84-20.44 20.14 10.66%
2023 Nisan 20.14-20.85 20.54 12.86%
2023 Mayıs 20.54-21.26 20.95 15.11%
2023 Haziran 20.69-21.33 21.01 15.44%
2023 Temmuz 20.52-21.14 20.83 14.45%
2023 Ağustos 20.83-21.57 21.25 16.76%
2023 Eylül 21.25-22.01 21.68 19.12%
2023 Ekim 21.68-22.44 22.11 21.48%
2023 Kasım 21.37-22.11 21.70 19.23%
2023 Aralık 20.95-21.70 21.27 16.87%
2024 Ocak 21.15-21.79 21.47 17.97%
2024 Şubat 21.47-22.23 21.90 20.33%
2024 Mart 21.90-22.65 22.32 22.64%
2024 Nisan 22.32-23.11 22.77 25.11%
2024 Mayıs 22.70-23.40 23.05 26.65%
2024 Haziran 22.25-23.05 22.59 24.12%
2024 Temmuz 21.81-22.59 22.14 21.65%
2024 Ağustos 21.37-22.14 21.70 19.23%
2024 Eylül 21.70-22.46 22.13 21.59%

Dolar tahmini 2022 Eylül.
Ay başında dolar kuru 18.20TL. Ay için azami kur 18.76. Asgari kur 18.16. Ortalama dolar kuru 18.40. Ay sonunda kuru 18.48 TL, değişiklik 1.54%.

Dolar tahmini 2022 Ekim.
Ay başında dolar kuru 18.48TL. Ay için azami kur 18.74. Asgari kur 18.18. Ortalama dolar kuru 18.47. Ay sonunda kuru 18.46 TL, değişiklik -0.11%.

Dolar tahmini 2022 Kasım.
Ay başında dolar kuru 18.46TL. Ay için azami kur 19.05. Asgari kur 18.46. Ortalama dolar kuru 18.69. Ay sonunda kuru 18.77 TL, değişiklik 1.68%.

Dolar tahmini 2022 Aralık.
Ay başında dolar kuru 18.77TL. Ay için azami kur 19.44. Asgari kur 18.77. Ortalama dolar kuru 19.03. Ay sonunda kuru 19.15 TL, değişiklik 2.02%.

Dolar tahmini 2023 Ocak.
Ay başında dolar kuru 19.15TL. Ay için azami kur 19.82. Asgari kur 19.15. Ortalama dolar kuru 19.41. Ay sonunda kuru 19.53 TL, değişiklik 1.98%.

Dolar tahmini 2023 Şubat.
Ay başında dolar kuru 19.53TL. Ay için azami kur 20.22. Asgari kur 19.53. Ortalama dolar kuru 19.80. Ay sonunda kuru 19.92 TL, değişiklik 2.00%.

Dolar tahmini 2023 Mart.
Ay başında dolar kuru 19.92TL. Ay için azami kur 20.44. Asgari kur 19.84. Ortalama dolar kuru 20.09. Ay sonunda kuru 20.14 TL, değişiklik 1.10%.

Dolar tahmini 2023 Nisan.
Ay başında dolar kuru 20.14TL. Ay için azami kur 20.85. Asgari kur 20.14. Ortalama dolar kuru 20.42. Ay sonunda kuru 20.54 TL, değişiklik 1.99%.

Bitcoin tahminleri 2022, 2023, 2024 ve 2025.

Ethereum tahminleri 2022, 2023, 2024 ve 2025.

Dolar tahmini 2023 Mayıs.
Ay başında dolar kuru 20.54TL. Ay için azami kur 21.26. Asgari kur 20.54. Ortalama dolar kuru 20.82. Ay sonunda kuru 20.95 TL, değişiklik 2.00%.

Dolar tahmini 2023 Haziran.
Ay başında dolar kuru 20.95TL. Ay için azami kur 21.33. Asgari kur 20.69. Ortalama dolar kuru 21.00. Ay sonunda kuru 21.01 TL, değişiklik 0.29%.

Dolar tahmini 2023 Temmuz.
Ay başında dolar kuru 21.01TL. Ay için azami kur 21.14. Asgari kur 20.52. Ortalama dolar kuru 20.88. Ay sonunda kuru 20.83 TL, değişiklik -0.86%.