Cơ quan Dự báo Kinh tế


Chào mừng!

Cơ quan Dự báo Kinh tế - Cơ quan Dự báo Kinh tế tiến hành nghiên cứu cho các công ty và công ty mẹ đang hoạt động trong nền kinh tế thực. Hồ sơ của chúng tôi là dự báo dài hạn về các chỉ số kinh tế có ảnh hưởng đến rủi ro thị trường của khách hàng.

Chúng tôi dự đoán giá trị của dầu, tỷ giá tiền tệ, giá kim loại quý, lãi suất, lạm phát và chỉ số thị trường chứng khoán.

Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết trên trang web của chúng tôi.

Một số dự đoán tỷ giá tiền tệ hiện nay:

Khi sử dụng tài liệu phải ghi rõ nguồn. Cơ quan không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào trong thông tin hoặc về bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc công bố thông tin cũng như về bất kỳ hành động nào được thực hiện hoặc không thực hiện dựa trên thông tin này.

Bạn có thể gửi cho chúng tôi nhận xét và đề xuất của mình qua Biểu mẫu liên hệ.