GIÁ AVALANCHE HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá Avalanche hôm nay

Giá Avalanche tương đương 30.2465 đô la (0.76977343 triệu đồng). Phạm vi ngày hôm nay: 30.0051-30.2562. Tỷ giá của ngày hôm qua: 30.0054. Sự thay đổi của ngày hôm nay là +0.2411 đô la, +0.80%.

UP30.2465 +0.80%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá Avalanche cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
17/06 Thứ Hai27.6531.8129.73
18/06 Thứ Ba27.0331.0929.06
19/06 Thứ Tư25.1828.9627.07
20/06 Thứ Năm26.5430.5428.54
21/06 Thứ Sáu25.9529.8527.90
24/06 Thứ Hai25.3929.2127.30
25/06 Thứ Ba25.9529.8527.90
26/06 Thứ Tư25.0028.7626.88
27/06 Thứ Năm23.3426.8625.10
28/06 Thứ Sáu22.9126.3524.63
01/07 Thứ Hai23.2326.7324.98
02/07 Thứ Ba23.9227.5225.72
03/07 Thứ Tư24.0127.6325.82
04/07 Thứ Năm23.4526.9725.21
05/07 Thứ Sáu23.2626.7625.01
08/07 Thứ Hai23.2926.7925.04
09/07 Thứ Ba23.1726.6524.91
10/07 Thứ Tư22.6426.0424.34
11/07 Thứ Năm21.8925.1923.54
12/07 Thứ Sáu22.7926.2224.50
15/07 Thứ Hai21.8625.1623.51
16/07 Thứ Ba22.0325.3523.69
17/07 Thứ Tư21.7425.0223.38
18/07 Thứ Năm20.9424.1022.52

Dự báo giá Avalanche vào Thứ Hai 17 Tháng Sáu: 29.73 đô la, tối đa 31.81, tối thiểu 27.65. Giá Avalanche vào Thứ Ba 18 Tháng Sáu: 29.06 đô la, tối đa 31.09, tối thiểu 27.03. Dự báo giá Avalanche vào Thứ Tư 19 Tháng Sáu: 27.07 đô la, tối đa 28.96, tối thiểu 25.18. Giá Avalanche vào Thứ Năm 20 Tháng Sáu: 28.54 đô la, tối đa 30.54, tối thiểu 26.54. Dự báo giá Avalanche vào Thứ Sáu 21 Tháng Sáu: 27.90 đô la, tối đa 29.85, tối thiểu 25.95.

Trong một tuần. Giá Avalanche vào Thứ Hai 24 Tháng Sáu: 27.30 đô la, tối đa 29.21, tối thiểu 25.39. Dự báo giá Avalanche vào Thứ Ba 25 Tháng Sáu: 27.90 đô la, tối đa 29.85, tối thiểu 25.95. Giá Avalanche vào Thứ Tư 26 Tháng Sáu: 26.88 đô la, tối đa 28.76, tối thiểu 25.00. Dự báo giá Avalanche vào Thứ Năm 27 Tháng Sáu: 25.10 đô la, tối đa 26.86, tối thiểu 23.34. Giá Avalanche vào Thứ Sáu 28 Tháng Sáu: 24.63 đô la, tối đa 26.35, tối thiểu 22.91.

Giá Doge coin hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Dự báo giá Avalanche vào Thứ Hai 1 Tháng Bảy: 24.98 đô la, tối đa 26.73, tối thiểu 23.23. Giá Avalanche vào Thứ Ba 2 Tháng Bảy: 25.72 đô la, tối đa 27.52, tối thiểu 23.92. Dự báo giá Avalanche vào Thứ Tư 3 Tháng Bảy: 25.82 đô la, tối đa 27.63, tối thiểu 24.01. Giá Avalanche vào Thứ Năm 4 Tháng Bảy: 25.21 đô la, tối đa 26.97, tối thiểu 23.45. Dự báo giá Avalanche vào Thứ Sáu 5 Tháng Bảy: 25.01 đô la, tối đa 26.76, tối thiểu 23.26.

Trong 3 tuần. Giá Avalanche vào Thứ Hai 8 Tháng Bảy: 25.04 đô la, tối đa 26.79, tối thiểu 23.29. Dự báo giá Avalanche vào Thứ Ba 9 Tháng Bảy: 24.91 đô la, tối đa 26.65, tối thiểu 23.17. Giá Avalanche vào Thứ Tư 10 Tháng Bảy: 24.34 đô la, tối đa 26.04, tối thiểu 22.64. Dự báo giá Avalanche vào Thứ Năm 11 Tháng Bảy: 23.54 đô la, tối đa 25.19, tối thiểu 21.89. Giá Avalanche vào Thứ Sáu 12 Tháng Bảy: 24.50 đô la, tối đa 26.22, tối thiểu 22.79.

Trong 4 tuần. Dự báo giá Avalanche vào Thứ Hai 15 Tháng Bảy: 23.51 đô la, tối đa 25.16, tối thiểu 21.86. Giá Avalanche vào Thứ Ba 16 Tháng Bảy: 23.69 đô la, tối đa 25.35, tối thiểu 22.03.

Dự báo tỷ giá Avalanche năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Sáu 22.91-37.18 24.63 -31.5%
Bảy 19.24-27.63 20.69 -42.4%
Tám 19.61-22.57 21.09 -41.3%
Chín 16.48-21.09 17.72 -50.7%
Mười 17.72-22.00 20.56 -42.8%
Mười Một 20.56-25.52 23.85 -33.7%
Mười Hai 23.03-26.49 24.76 -31.1%
2025
Một 24.76-30.73 28.72 -20.1%
Hai 28.72-35.65 33.32 -7.3%
Ba 33.32-41.36 38.65 7.5%
36.61-42.13 39.37 9.5%
Năm 38.07-43.81 40.94 13.9%
Sáu 38.23-43.99 41.11 14.4%
Bảy 38.97-44.83 41.90 16.6%
Tám 40.53-46.63 43.58 21.2%
Chín 40.88-47.04 43.96 22.3%
Mười 42.46-48.86 45.66 27.0%
Mười Một 36.83-45.66 39.60 10.2%
Mười Hai 39.60-49.16 45.94 27.8%
2026
Một 35.89-45.94 38.59 7.3%
Hai 30.15-38.59 32.42 -9.8%
Ba 32.42-38.88 36.34 1.1%
30.37-36.34 32.66 -9.2%
Năm 25.51-32.66 27.43 -23.7%
Sáu 27.43-34.05 31.82 -11.5%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Bảy 24.86-31.82 26.73 -25.6%
Tám 20.88-26.73 22.45 -37.6%
Chín 17.54-22.45 18.86 -47.5%
Mười 18.86-22.04 20.60 -42.7%
Mười Một 20.60-25.57 23.90 -33.5%
Mười Hai 18.67-23.90 20.08 -44.1%
2027
Một 16.81-20.08 18.08 -49.7%
Hai 18.08-22.44 20.97 -41.7%
Ba 18.91-21.75 20.33 -43.4%
20.33-25.23 23.58 -34.4%
Năm 23.58-29.26 27.35 -23.9%
Sáu 27.35-33.11 30.94 -13.9%
Bảy 24.17-30.94 25.99 -27.7%
Tám 20.30-25.99 21.83 -39.3%
Chín 21.83-27.09 25.32 -29.6%
Mười 25.32-31.43 29.37 -18.3%
Mười Một 29.37-36.45 34.07 -5.2%
Mười Hai 29.30-34.07 31.50 -12.4%
2028
Một 30.11-34.65 32.38 -9.9%
Hai 32.38-40.19 37.56 4.5%
Ba 33.83-38.93 36.38 1.2%
36.38-42.61 39.82 10.8%
Năm 39.82-49.42 46.19 28.5%
Sáu 36.08-46.19 38.80 7.9%
Bảy 32.98-38.80 35.46 -1.4%

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 35.95 đô la. Tối đa 37.18, tối thiểu 22.91. Tỷ giá hối đoái trung bình là 30.17. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 24.63 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -31.5%.

Giá Avalanche cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 24.63 đô la. Tối đa 27.63, tối thiểu 19.24. Tỷ giá hối đoái trung bình là 23.05. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 20.69 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -16.0%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 20.69 đô la. Tối đa 22.57, tối thiểu 19.61. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20.99. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 21.09 là sự thay đổi của Tháng Tám là 1.9%.

Giá Shiba Inu hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la Úc hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá Avalanche cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 21.09 đô la. Tối đa 21.09, tối thiểu 16.48. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19.10. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 17.72 là sự thay đổi của Tháng Chín là -16.0%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 17.72 đô la. Tối đa 22.00, tối thiểu 17.72. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19.50. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 20.56 là sự thay đổi của Tháng Mười là 16.0%.

Giá Avalanche cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 20.56 đô la. Tối đa 25.52, tối thiểu 20.56. Tỷ giá hối đoái trung bình là 22.62. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 23.85 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 16.0%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 23.85 đô la. Tối đa 26.49, tối thiểu 23.03. Tỷ giá hối đoái trung bình là 24.53. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 24.76 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 3.8%.

Giá Avalanche cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 24.76 đô la. Tối đa 30.73, tối thiểu 24.76. Tỷ giá hối đoái trung bình là 27.24. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 28.72 là sự thay đổi của Tháng Một là 16.0%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 28.72 đô la. Tối đa 35.65, tối thiểu 28.72. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31.60. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 33.32 là sự thay đổi của Tháng Hai là 16.0%.

Giá Avalanche cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 33.32 đô la. Tối đa 41.36, tối thiểu 33.32. Tỷ giá hối đoái trung bình là 36.66. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 38.65 là sự thay đổi của Tháng Ba là 16.0%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 38.65 đô la. Tối đa 42.13, tối thiểu 36.61. Tỷ giá hối đoái trung bình là 39.19. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 39.37 là sự thay đổi của Tháng Tư là 1.9%.

Giá Avalanche cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 39.37 đô la. Tối đa 43.81, tối thiểu 38.07. Tỷ giá hối đoái trung bình là 40.55. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 40.94 là sự thay đổi của Tháng Năm là 4.0%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 40.94 đô la. Tối đa 43.99, tối thiểu 38.23. Tỷ giá hối đoái trung bình là 41.07. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 41.11 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 0.4%.

Giá Avalanche cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 41.11 đô la. Tối đa 44.83, tối thiểu 38.97. Tỷ giá hối đoái trung bình là 41.70. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 41.90 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 1.9%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 41.90 đô la. Tối đa 46.63, tối thiểu 40.53. Tỷ giá hối đoái trung bình là 43.16. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 43.58 là sự thay đổi của Tháng Tám là 4.0%.

Giá Avalanche cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 43.58 đô la. Tối đa 47.04, tối thiểu 40.88. Tỷ giá hối đoái trung bình là 43.87. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 43.96 là sự thay đổi của Tháng Chín là 0.9%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 43.96 đô la. Tối đa 48.86, tối thiểu 42.46. Tỷ giá hối đoái trung bình là 45.24. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 45.66 là sự thay đổi của Tháng Mười là 3.9%.

Giá Avalanche cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 45.66 đô la. Tối đa 45.66, tối thiểu 36.83. Tỷ giá hối đoái trung bình là 41.94. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 39.60 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -13.3%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 39.60 đô la. Tối đa 49.16, tối thiểu 39.60. Tỷ giá hối đoái trung bình là 43.58. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 45.94 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 16.0%.

Giá Avalanche cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 45.94 đô la. Tối đa 45.94, tối thiểu 35.89. Tỷ giá hối đoái trung bình là 41.59. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 38.59 là sự thay đổi của Tháng Một là -16.0%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 38.59 đô la. Tối đa 38.59, tối thiểu 30.15. Tỷ giá hối đoái trung bình là 34.94. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 32.42 là sự thay đổi của Tháng Hai là -16.0%.

Giá Avalanche cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 32.42 đô la. Tối đa 38.88, tối thiểu 32.42. Tỷ giá hối đoái trung bình là 35.02. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 36.34 là sự thay đổi của Tháng Ba là 12.1%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 36.34 đô la. Tối đa 36.34, tối thiểu 30.37. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33.93. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 32.66 là sự thay đổi của Tháng Tư là -10.1%.

Giá Avalanche cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 32.66 đô la. Tối đa 32.66, tối thiểu 25.51. Tỷ giá hối đoái trung bình là 29.57. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 27.43 là sự thay đổi của Tháng Năm là -16.0%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 27.43 đô la. Tối đa 34.05, tối thiểu 27.43. Tỷ giá hối đoái trung bình là 30.18. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 31.82 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 16.0%.

Giá Avalanche cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 31.82 đô la. Tối đa 31.82, tối thiểu 24.86. Tỷ giá hối đoái trung bình là 28.81. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 26.73 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -16.0%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 26.73 đô la. Tối đa 26.73, tối thiểu 20.88. Tỷ giá hối đoái trung bình là 24.20. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 22.45 là sự thay đổi của Tháng Tám là -16.0%.

Giá Avalanche cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 22.45 đô la. Tối đa 22.45, tối thiểu 17.54. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20.33. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 18.86 là sự thay đổi của Tháng Chín là -16.0%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 18.86 đô la. Tối đa 22.04, tối thiểu 18.86. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20.09. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 20.60 là sự thay đổi của Tháng Mười là 9.2%.

Giá Avalanche cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 20.60 đô la. Tối đa 25.57, tối thiểu 20.60. Tỷ giá hối đoái trung bình là 22.67. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 23.90 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 16.0%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 23.90 đô la. Tối đa 23.90, tối thiểu 18.67. Tỷ giá hối đoái trung bình là 21.64. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 20.08 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -16.0%.

Giá Avalanche cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 20.08 đô la. Tối đa 20.08, tối thiểu 16.81. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18.76. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 18.08 là sự thay đổi của Tháng Một là -10.0%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 18.08 đô la. Tối đa 22.44, tối thiểu 18.08. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19.89. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 20.97 là sự thay đổi của Tháng Hai là 16.0%.

Giá Avalanche cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 20.97 đô la. Tối đa 21.75, tối thiểu 18.91. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20.49. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 20.33 là sự thay đổi của Tháng Ba là -3.1%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 20.33 đô la. Tối đa 25.23, tối thiểu 20.33. Tỷ giá hối đoái trung bình là 22.37. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 23.58 là sự thay đổi của Tháng Tư là 16.0%.

Giá Avalanche cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 23.58 đô la. Tối đa 29.26, tối thiểu 23.58. Tỷ giá hối đoái trung bình là 25.94. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 27.35 là sự thay đổi của Tháng Năm là 16.0%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 27.35 đô la. Tối đa 33.11, tối thiểu 27.35. Tỷ giá hối đoái trung bình là 29.69. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 30.94 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 13.1%.

Giá Avalanche cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 30.94 đô la. Tối đa 30.94, tối thiểu 24.17. Tỷ giá hối đoái trung bình là 28.01. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 25.99 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -16.0%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 25.99 đô la. Tối đa 25.99, tối thiểu 20.30. Tỷ giá hối đoái trung bình là 23.53. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 21.83 là sự thay đổi của Tháng Tám là -16.0%.

Giá Avalanche cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 21.83 đô la. Tối đa 27.09, tối thiểu 21.83. Tỷ giá hối đoái trung bình là 24.02. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 25.32 là sự thay đổi của Tháng Chín là 16.0%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 25.32 đô la. Tối đa 31.43, tối thiểu 25.32. Tỷ giá hối đoái trung bình là 27.86. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 29.37 là sự thay đổi của Tháng Mười là 16.0%.

Giá Avalanche cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 29.37 đô la. Tối đa 36.45, tối thiểu 29.37. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32.32. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 34.07 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 16.0%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 34.07 đô la. Tối đa 34.07, tối thiểu 29.30. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32.24. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 31.50 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -7.5%.

Giá Avalanche cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 31.50 đô la. Tối đa 34.65, tối thiểu 30.11. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32.16. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 32.38 là sự thay đổi của Tháng Một là 2.8%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 32.38 đô la. Tối đa 40.19, tối thiểu 32.38. Tỷ giá hối đoái trung bình là 35.63. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 37.56 là sự thay đổi của Tháng Hai là 16.0%.

Giá Avalanche cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 37.56 đô la. Tối đa 38.93, tối thiểu 33.83. Tỷ giá hối đoái trung bình là 36.68. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 36.38 là sự thay đổi của Tháng Ba là -3.1%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Tư 2028. Lúc đầu trên 36.38 đô la. Tối đa 42.61, tối thiểu 36.38. Tỷ giá hối đoái trung bình là 38.80. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 39.82 là sự thay đổi của Tháng Tư là 9.5%.

Giá Avalanche cho Tháng Năm 2028. Lúc đầu trên 39.82 đô la. Tối đa 49.42, tối thiểu 39.82. Tỷ giá hối đoái trung bình là 43.81. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 46.19 là sự thay đổi của Tháng Năm là 16.0%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Sáu 2028. Lúc đầu trên 46.19 đô la. Tối đa 46.19, tối thiểu 36.08. Tỷ giá hối đoái trung bình là 41.82. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 38.80 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -16.0%.

Giá Avalanche cho Tháng Bảy 2028. Lúc đầu trên 38.80 đô la. Tối đa 38.80, tối thiểu 32.98. Tỷ giá hối đoái trung bình là 36.51. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 35.46 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -8.6%.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.