GIÁ AVALANCHE HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá Avalanche hôm nay

Giá Avalanche tương đương 36.9701 đô la (0.90665473 triệu đồng). Phạm vi ngày hôm nay: 36.5917-37.6742. Tỷ giá của ngày hôm qua: 37.6124. Sự thay đổi của ngày hôm nay là -0.6423 đô la, -1.71%.

DOWN36.9701 -1.71%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá Avalanche cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
23/02 Thứ Sáu34.1039.2436.67
26/02 Thứ Hai33.4238.4635.94
27/02 Thứ Ba32.2137.0534.63
28/02 Thứ Tư32.8937.8535.37
29/02 Thứ Năm32.5337.4334.98
01/03 Thứ Sáu31.4636.2033.83
04/03 Thứ Hai30.5735.1732.87
05/03 Thứ Ba33.2138.2135.71
06/03 Thứ Tư31.4236.1433.78
07/03 Thứ Năm32.6737.5935.13
08/03 Thứ Sáu32.2237.0834.65
11/03 Thứ Hai33.8038.8836.34
12/03 Thứ Ba36.6742.1939.43
13/03 Thứ Tư36.8142.3539.58
14/03 Thứ Năm38.2644.0241.14
15/03 Thứ Sáu37.9643.6840.82
18/03 Thứ Hai37.6943.3740.53
19/03 Thứ Ba36.0841.5238.80
20/03 Thứ Tư35.3840.7038.04
21/03 Thứ Năm38.2444.0041.12
22/03 Thứ Sáu39.5645.5242.54
25/03 Thứ Hai37.3442.9640.15
26/03 Thứ Ba36.4841.9839.23
27/03 Thứ Tư37.6343.2940.46

Dự báo giá Avalanche vào Thứ Sáu 23 Tháng Hai: 36.67 đô la, tối đa 39.24, tối thiểu 34.10. Giá Avalanche vào Thứ Hai 26 Tháng Hai: 35.94 đô la, tối đa 38.46, tối thiểu 33.42. Dự báo giá Avalanche vào Thứ Ba 27 Tháng Hai: 34.63 đô la, tối đa 37.05, tối thiểu 32.21. Giá Avalanche vào Thứ Tư 28 Tháng Hai: 35.37 đô la, tối đa 37.85, tối thiểu 32.89.

Trong một tuần. Dự báo giá Avalanche vào Thứ Năm 29 Tháng Hai: 34.98 đô la, tối đa 37.43, tối thiểu 32.53. Giá Avalanche vào Thứ Sáu 1 Tháng Ba: 33.83 đô la, tối đa 36.20, tối thiểu 31.46. Dự báo giá Avalanche vào Thứ Hai 4 Tháng Ba: 32.87 đô la, tối đa 35.17, tối thiểu 30.57. Giá Avalanche vào Thứ Ba 5 Tháng Ba: 35.71 đô la, tối đa 38.21, tối thiểu 33.21. Dự báo giá Avalanche vào Thứ Tư 6 Tháng Ba: 33.78 đô la, tối đa 36.14, tối thiểu 31.42.

Giá Doge coin hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Giá Avalanche vào Thứ Năm 7 Tháng Ba: 35.13 đô la, tối đa 37.59, tối thiểu 32.67. Dự báo giá Avalanche vào Thứ Sáu 8 Tháng Ba: 34.65 đô la, tối đa 37.08, tối thiểu 32.22. Giá Avalanche vào Thứ Hai 11 Tháng Ba: 36.34 đô la, tối đa 38.88, tối thiểu 33.80. Dự báo giá Avalanche vào Thứ Ba 12 Tháng Ba: 39.43 đô la, tối đa 42.19, tối thiểu 36.67. Giá Avalanche vào Thứ Tư 13 Tháng Ba: 39.58 đô la, tối đa 42.35, tối thiểu 36.81.

Trong 3 tuần. Dự báo giá Avalanche vào Thứ Năm 14 Tháng Ba: 41.14 đô la, tối đa 44.02, tối thiểu 38.26. Giá Avalanche vào Thứ Sáu 15 Tháng Ba: 40.82 đô la, tối đa 43.68, tối thiểu 37.96. Dự báo giá Avalanche vào Thứ Hai 18 Tháng Ba: 40.53 đô la, tối đa 43.37, tối thiểu 37.69. Giá Avalanche vào Thứ Ba 19 Tháng Ba: 38.80 đô la, tối đa 41.52, tối thiểu 36.08. Dự báo giá Avalanche vào Thứ Tư 20 Tháng Ba: 38.04 đô la, tối đa 40.70, tối thiểu 35.38.

Trong 4 tuần. Giá Avalanche vào Thứ Năm 21 Tháng Ba: 41.12 đô la, tối đa 44.00, tối thiểu 38.24. Dự báo giá Avalanche vào Thứ Sáu 22 Tháng Ba: 42.54 đô la, tối đa 45.52, tối thiểu 39.56. Giá Avalanche vào Thứ Hai 25 Tháng Ba: 40.15 đô la, tối đa 42.96, tối thiểu 37.34.

Dự báo tỷ giá Avalanche năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Hai 32.21-42.78 34.98 5.9%
Ba 30.36-45.52 32.65 -1.2%
25.75-32.65 27.69 -16.2%
Năm 27.69-34.37 32.12 -2.8%
Sáu 32.12-39.87 37.26 12.8%
Bảy 37.26-46.25 43.22 30.9%
Tám 40.94-47.10 44.02 33.3%
Chín 42.58-48.98 45.78 38.6%
Mười 42.74-49.18 45.96 39.1%
Mười Một 43.57-50.13 46.85 41.8%
Mười Hai 45.31-52.13 48.72 47.5%
2025
Một 45.71-52.59 49.15 48.8%
Hai 47.48-54.62 51.05 54.6%
Ba 49.05-56.43 52.74 59.7%
52.74-65.46 61.18 85.2%
Năm 59.18-68.08 63.63 92.6%
Sáu 61.55-70.81 66.18 100%
Bảy 66.18-79.37 74.18 125%
Tám 62.00-74.18 66.67 102%
Chín 52.08-66.67 56.00 69.5%
Mười 56.00-69.51 64.96 96.7%
Mười Một 50.75-64.96 54.57 65.2%
Mười Hai 42.63-54.57 45.84 38.8%
2026
Một 35.81-45.84 38.51 16.6%
Hai 38.51-45.01 42.07 27.4%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Ba 42.07-52.22 48.80 47.7%
38.12-48.80 40.99 24.1%
Năm 34.33-40.99 36.91 11.7%
Sáu 36.91-45.82 42.82 29.6%
Bảy 38.61-44.43 41.52 25.7%
Tám 41.52-51.53 48.16 45.8%
Chín 48.16-59.78 55.87 69.1%
Mười 55.87-67.63 63.21 91.4%
Mười Một 49.38-63.21 53.10 60.8%
Mười Hai 41.48-53.10 44.60 35.0%
2027
Một 44.60-55.36 51.74 56.6%
Hai 51.74-64.22 60.02 81.7%
Ba 60.02-74.49 69.62 111%
59.86-69.62 64.37 94.9%
Năm 61.54-70.80 66.17 100%
Sáu 66.17-82.13 76.76 132%
Bảy 69.15-79.55 74.35 125%
Tám 74.35-87.08 81.38 146%
Chín 81.38-101.01 94.40 186%
Mười 73.75-94.40 79.30 140%
Mười Một 67.40-79.30 72.47 119%
Mười Hai 72.47-89.95 84.07 155%
2028
Một 74.15-85.31 79.73 141%
Hai 62.28-79.73 66.97 103%
Ba 66.97-78.96 73.79 123%

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Hai 2024. Lúc đầu trên 33.03 đô la. Tối đa 42.78, tối thiểu 32.21. Tỷ giá hối đoái trung bình là 35.75. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 34.98 là sự thay đổi của Tháng Hai là 5.9%.

Giá Avalanche cho Tháng Ba 2024. Lúc đầu trên 34.98 đô la. Tối đa 45.52, tối thiểu 30.36. Tỷ giá hối đoái trung bình là 35.88. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 32.65 là sự thay đổi của Tháng Ba là -6.7%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Tư 2024. Lúc đầu trên 32.65 đô la. Tối đa 32.65, tối thiểu 25.75. Tỷ giá hối đoái trung bình là 29.69. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 27.69 là sự thay đổi của Tháng Tư là -15.2%.

Giá Shiba Inu hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la Úc hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá Avalanche cho Tháng Năm 2024. Lúc đầu trên 27.69 đô la. Tối đa 34.37, tối thiểu 27.69. Tỷ giá hối đoái trung bình là 30.47. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 32.12 là sự thay đổi của Tháng Năm là 16.0%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 32.12 đô la. Tối đa 39.87, tối thiểu 32.12. Tỷ giá hối đoái trung bình là 35.34. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 37.26 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 16.0%.

Giá Avalanche cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 37.26 đô la. Tối đa 46.25, tối thiểu 37.26. Tỷ giá hối đoái trung bình là 41.00. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 43.22 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 16.0%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 43.22 đô la. Tối đa 47.10, tối thiểu 40.94. Tỷ giá hối đoái trung bình là 43.82. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 44.02 là sự thay đổi của Tháng Tám là 1.9%.

Giá Avalanche cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 44.02 đô la. Tối đa 48.98, tối thiểu 42.58. Tỷ giá hối đoái trung bình là 45.34. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 45.78 là sự thay đổi của Tháng Chín là 4.0%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 45.78 đô la. Tối đa 49.18, tối thiểu 42.74. Tỷ giá hối đoái trung bình là 45.92. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 45.96 là sự thay đổi của Tháng Mười là 0.4%.

Giá Avalanche cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 45.96 đô la. Tối đa 50.13, tối thiểu 43.57. Tỷ giá hối đoái trung bình là 46.63. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 46.85 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 1.9%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 46.85 đô la. Tối đa 52.13, tối thiểu 45.31. Tỷ giá hối đoái trung bình là 48.25. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 48.72 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 4.0%.

Giá Avalanche cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 48.72 đô la. Tối đa 52.59, tối thiểu 45.71. Tỷ giá hối đoái trung bình là 49.04. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 49.15 là sự thay đổi của Tháng Một là 0.9%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 49.15 đô la. Tối đa 54.62, tối thiểu 47.48. Tỷ giá hối đoái trung bình là 50.58. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 51.05 là sự thay đổi của Tháng Hai là 3.9%.

Giá Avalanche cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 51.05 đô la. Tối đa 56.43, tối thiểu 49.05. Tỷ giá hối đoái trung bình là 52.32. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 52.74 là sự thay đổi của Tháng Ba là 3.3%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 52.74 đô la. Tối đa 65.46, tối thiểu 52.74. Tỷ giá hối đoái trung bình là 58.03. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 61.18 là sự thay đổi của Tháng Tư là 16.0%.

Giá Avalanche cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 61.18 đô la. Tối đa 68.08, tối thiểu 59.18. Tỷ giá hối đoái trung bình là 63.02. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 63.63 là sự thay đổi của Tháng Năm là 4.0%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 63.63 đô la. Tối đa 70.81, tối thiểu 61.55. Tỷ giá hối đoái trung bình là 65.54. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 66.18 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 4.0%.

Giá Avalanche cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 66.18 đô la. Tối đa 79.37, tối thiểu 66.18. Tỷ giá hối đoái trung bình là 71.48. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 74.18 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 12.1%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 74.18 đô la. Tối đa 74.18, tối thiểu 62.00. Tỷ giá hối đoái trung bình là 69.26. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 66.67 là sự thay đổi của Tháng Tám là -10.1%.

Giá Avalanche cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 66.67 đô la. Tối đa 66.67, tối thiểu 52.08. Tỷ giá hối đoái trung bình là 60.36. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 56.00 là sự thay đổi của Tháng Chín là -16.0%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 56.00 đô la. Tối đa 69.51, tối thiểu 56.00. Tỷ giá hối đoái trung bình là 61.62. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 64.96 là sự thay đổi của Tháng Mười là 16.0%.

Giá Avalanche cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 64.96 đô la. Tối đa 64.96, tối thiểu 50.75. Tỷ giá hối đoái trung bình là 58.81. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 54.57 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -16.0%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 54.57 đô la. Tối đa 54.57, tối thiểu 42.63. Tỷ giá hối đoái trung bình là 49.40. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 45.84 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -16.0%.

Giá Avalanche cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 45.84 đô la. Tối đa 45.84, tối thiểu 35.81. Tỷ giá hối đoái trung bình là 41.50. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 38.51 là sự thay đổi của Tháng Một là -16.0%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 38.51 đô la. Tối đa 45.01, tối thiểu 38.51. Tỷ giá hối đoái trung bình là 41.03. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 42.07 là sự thay đổi của Tháng Hai là 9.2%.

Giá Avalanche cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 42.07 đô la. Tối đa 52.22, tối thiểu 42.07. Tỷ giá hối đoái trung bình là 46.29. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 48.80 là sự thay đổi của Tháng Ba là 16.0%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 48.80 đô la. Tối đa 48.80, tối thiểu 38.12. Tỷ giá hối đoái trung bình là 44.18. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 40.99 là sự thay đổi của Tháng Tư là -16.0%.

Giá Avalanche cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 40.99 đô la. Tối đa 40.99, tối thiểu 34.33. Tỷ giá hối đoái trung bình là 38.31. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 36.91 là sự thay đổi của Tháng Năm là -10.0%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 36.91 đô la. Tối đa 45.82, tối thiểu 36.91. Tỷ giá hối đoái trung bình là 40.62. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 42.82 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 16.0%.

Giá Avalanche cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 42.82 đô la. Tối đa 44.43, tối thiểu 38.61. Tỷ giá hối đoái trung bình là 41.85. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 41.52 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -3.0%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 41.52 đô la. Tối đa 51.53, tối thiểu 41.52. Tỷ giá hối đoái trung bình là 45.68. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 48.16 là sự thay đổi của Tháng Tám là 16.0%.

Giá Avalanche cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 48.16 đô la. Tối đa 59.78, tối thiểu 48.16. Tỷ giá hối đoái trung bình là 52.99. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 55.87 là sự thay đổi của Tháng Chín là 16.0%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 55.87 đô la. Tối đa 67.63, tối thiểu 55.87. Tỷ giá hối đoái trung bình là 60.65. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 63.21 là sự thay đổi của Tháng Mười là 13.1%.

Giá Avalanche cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 63.21 đô la. Tối đa 63.21, tối thiểu 49.38. Tỷ giá hối đoái trung bình là 57.23. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 53.10 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -16.0%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 53.10 đô la. Tối đa 53.10, tối thiểu 41.48. Tỷ giá hối đoái trung bình là 48.07. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 44.60 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -16.0%.

Giá Avalanche cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 44.60 đô la. Tối đa 55.36, tối thiểu 44.60. Tỷ giá hối đoái trung bình là 49.08. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 51.74 là sự thay đổi của Tháng Một là 16.0%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 51.74 đô la. Tối đa 64.22, tối thiểu 51.74. Tỷ giá hối đoái trung bình là 56.93. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 60.02 là sự thay đổi của Tháng Hai là 16.0%.

Giá Avalanche cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 60.02 đô la. Tối đa 74.49, tối thiểu 60.02. Tỷ giá hối đoái trung bình là 66.04. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 69.62 là sự thay đổi của Tháng Ba là 16.0%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 69.62 đô la. Tối đa 69.62, tối thiểu 59.86. Tỷ giá hối đoái trung bình là 65.87. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 64.37 là sự thay đổi của Tháng Tư là -7.5%.

Giá Avalanche cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 64.37 đô la. Tối đa 70.80, tối thiểu 61.54. Tỷ giá hối đoái trung bình là 65.72. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 66.17 là sự thay đổi của Tháng Năm là 2.8%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 66.17 đô la. Tối đa 82.13, tối thiểu 66.17. Tỷ giá hối đoái trung bình là 72.81. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 76.76 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 16.0%.

Giá Avalanche cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 76.76 đô la. Tối đa 79.55, tối thiểu 69.15. Tỷ giá hối đoái trung bình là 74.95. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 74.35 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -3.1%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 74.35 đô la. Tối đa 87.08, tối thiểu 74.35. Tỷ giá hối đoái trung bình là 79.29. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 81.38 là sự thay đổi của Tháng Tám là 9.5%.

Giá Avalanche cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 81.38 đô la. Tối đa 101.01, tối thiểu 81.38. Tỷ giá hối đoái trung bình là 89.54. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 94.40 là sự thay đổi của Tháng Chín là 16.0%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 94.40 đô la. Tối đa 94.40, tối thiểu 73.75. Tỷ giá hối đoái trung bình là 85.46. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 79.30 là sự thay đổi của Tháng Mười là -16.0%.

Giá Avalanche cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 79.30 đô la. Tối đa 79.30, tối thiểu 67.40. Tỷ giá hối đoái trung bình là 74.62. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 72.47 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -8.6%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 72.47 đô la. Tối đa 89.95, tối thiểu 72.47. Tỷ giá hối đoái trung bình là 79.74. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 84.07 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 16.0%.

Giá Avalanche cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 84.07 đô la. Tối đa 85.31, tối thiểu 74.15. Tỷ giá hối đoái trung bình là 80.82. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 79.73 là sự thay đổi của Tháng Một là -5.2%.

Dự báo giá Avalanche cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 79.73 đô la. Tối đa 79.73, tối thiểu 62.28. Tỷ giá hối đoái trung bình là 72.18. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 66.97 là sự thay đổi của Tháng Hai là -16.0%.

Giá Avalanche cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 66.97 đô la. Tối đa 78.96, tối thiểu 66.97. Tỷ giá hối đoái trung bình là 71.67. Kỳ vọng Avalanche vào cuối tháng, 73.79 là sự thay đổi của Tháng Ba là 10.2%.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.