GIÁ BIT COIN CASH HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá Bit coin cash hôm nay

Giá Bit coin cash tương đương 262.27 đô la (6.43 triệu đồng). Phạm vi ngày hôm nay: 259.45-263.65. Tỷ giá của ngày hôm qua: 263.14. Sự thay đổi của ngày hôm nay là -0.87 đô la, -0.33%.

DOWN262.27 -0.33%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá Bit coin cash cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
23/02 Thứ Sáu241277259
26/02 Thứ Hai235271253
27/02 Thứ Ba235271253
28/02 Thứ Tư238274256
29/02 Thứ Năm233269251
01/03 Thứ Sáu238274256
04/03 Thứ Hai226260243
05/03 Thứ Ba237273255
06/03 Thứ Tư227261244
07/03 Thứ Năm227261244
08/03 Thứ Sáu257295276
11/03 Thứ Hai254292273
12/03 Thứ Ba259297278
13/03 Thứ Tư262302282
14/03 Thứ Năm270310290
15/03 Thứ Sáu270310290
18/03 Thứ Hai271311291
19/03 Thứ Ba261301281
20/03 Thứ Tư269309289
21/03 Thứ Năm268308288
22/03 Thứ Sáu272312292
25/03 Thứ Hai268308288
26/03 Thứ Ba264304284
27/03 Thứ Tư269309289

Dự báo giá Bit coin cash vào Thứ Sáu 23 Tháng Hai: 259 đô la, tối đa 277, tối thiểu 241. Giá Bit coin cash vào Thứ Hai 26 Tháng Hai: 253 đô la, tối đa 271, tối thiểu 235. Dự báo giá Bit coin cash vào Thứ Ba 27 Tháng Hai: 253 đô la, tối đa 271, tối thiểu 235. Giá Bit coin cash vào Thứ Tư 28 Tháng Hai: 256 đô la, tối đa 274, tối thiểu 238.

Trong một tuần. Dự báo giá Bit coin cash vào Thứ Năm 29 Tháng Hai: 251 đô la, tối đa 269, tối thiểu 233. Giá Bit coin cash vào Thứ Sáu 1 Tháng Ba: 256 đô la, tối đa 274, tối thiểu 238. Dự báo giá Bit coin cash vào Thứ Hai 4 Tháng Ba: 243 đô la, tối đa 260, tối thiểu 226. Giá Bit coin cash vào Thứ Ba 5 Tháng Ba: 255 đô la, tối đa 273, tối thiểu 237. Dự báo giá Bit coin cash vào Thứ Tư 6 Tháng Ba: 244 đô la, tối đa 261, tối thiểu 227.

Giá Ethereum hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Giá Bit coin cash vào Thứ Năm 7 Tháng Ba: 244 đô la, tối đa 261, tối thiểu 227. Dự báo giá Bit coin cash vào Thứ Sáu 8 Tháng Ba: 276 đô la, tối đa 295, tối thiểu 257. Giá Bit coin cash vào Thứ Hai 11 Tháng Ba: 273 đô la, tối đa 292, tối thiểu 254. Dự báo giá Bit coin cash vào Thứ Ba 12 Tháng Ba: 278 đô la, tối đa 297, tối thiểu 259. Giá Bit coin cash vào Thứ Tư 13 Tháng Ba: 282 đô la, tối đa 302, tối thiểu 262.

Trong 3 tuần. Dự báo giá Bit coin cash vào Thứ Năm 14 Tháng Ba: 290 đô la, tối đa 310, tối thiểu 270. Giá Bit coin cash vào Thứ Sáu 15 Tháng Ba: 290 đô la, tối đa 310, tối thiểu 270. Dự báo giá Bit coin cash vào Thứ Hai 18 Tháng Ba: 291 đô la, tối đa 311, tối thiểu 271. Giá Bit coin cash vào Thứ Ba 19 Tháng Ba: 281 đô la, tối đa 301, tối thiểu 261. Dự báo giá Bit coin cash vào Thứ Tư 20 Tháng Ba: 289 đô la, tối đa 309, tối thiểu 269.

Trong 4 tuần. Giá Bit coin cash vào Thứ Năm 21 Tháng Ba: 288 đô la, tối đa 308, tối thiểu 268. Dự báo giá Bit coin cash vào Thứ Sáu 22 Tháng Ba: 292 đô la, tối đa 312, tối thiểu 272. Giá Bit coin cash vào Thứ Hai 25 Tháng Ba: 288 đô la, tối đa 308, tối thiểu 268.

Dự báo tỷ giá Bit coin cash năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Hai 233-283 251 7.3%
Ba 223-312 240 2.6%
201-240 216 -7.7%
Năm 216-269 251 7.3%
Sáu 210-251 226 -3.4%
Bảy 220-254 237 1.3%
Tám 237-286 267 14.1%
Chín 259-297 278 18.8%
Mười 269-309 289 23.5%
Mười Một 289-358 335 43.2%
Mười Hai 314-362 338 44.4%
2025
Một 318-366 342 46.2%
Hai 324-372 348 48.7%
Ba 325-373 349 49.1%
349-433 405 73.1%
Năm 391-449 420 79.5%
Sáu 392-452 422 80.3%
Bảy 377-433 405 73.1%
Tám 392-452 422 80.3%
Chín 329-422 354 51.3%
Mười 354-440 411 75.6%
Mười Một 321-411 345 47.4%
Mười Hai 270-345 290 23.9%
2026
Một 227-290 244 4.3%
Hai 244-295 276 17.9%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Ba 276-342 320 36.8%
250-320 269 15.0%
Năm 210-269 226 -3.4%
Sáu 203-233 218 -6.8%
Bảy 218-271 253 8.1%
Tám 198-253 213 -9.0%
Chín 213-264 247 5.6%
Mười 238-274 256 9.4%
Mười Một 200-256 215 -8.1%
Mười Hai 168-215 181 -22.6%
2027
Một 181-225 210 -10.3%
Hai 210-260 243 3.8%
Ba 243-302 282 20.5%
282-346 323 38.0%
Năm 323-378 353 50.9%
Sáu 353-438 409 74.8%
Bảy 409-506 473 102%
Tám 369-473 397 69.7%
Chín 340-397 366 56.4%
Mười 366-455 425 81.6%
Mười Một 368-425 396 69.2%
Mười Hai 352-404 378 61.5%
2028
Một 378-463 433 85.0%
Hai 339-433 364 55.6%
Ba 285-364 306 30.8%

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Hai 2024. Lúc đầu trên 234 đô la. Tối đa 283, tối thiểu 233. Tỷ giá hối đoái trung bình là 250. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 251 là sự thay đổi của Tháng Hai là 7.3%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Ba 2024. Lúc đầu trên 251 đô la. Tối đa 312, tối thiểu 223. Tỷ giá hối đoái trung bình là 257. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 240 là sự thay đổi của Tháng Ba là -4.4%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Tư 2024. Lúc đầu trên 240 đô la. Tối đa 240, tối thiểu 201. Tỷ giá hối đoái trung bình là 224. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 216 là sự thay đổi của Tháng Tư là -10.0%.

Giá Lite coin hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la Úc hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá Bit coin cash cho Tháng Năm 2024. Lúc đầu trên 216 đô la. Tối đa 269, tối thiểu 216. Tỷ giá hối đoái trung bình là 238. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 251 là sự thay đổi của Tháng Năm là 16.2%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 251 đô la. Tối đa 251, tối thiểu 210. Tỷ giá hối đoái trung bình là 235. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 226 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -10.0%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 226 đô la. Tối đa 254, tối thiểu 220. Tỷ giá hối đoái trung bình là 234. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 237 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 4.9%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 237 đô la. Tối đa 286, tối thiểu 237. Tỷ giá hối đoái trung bình là 257. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 267 là sự thay đổi của Tháng Tám là 12.7%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 267 đô la. Tối đa 297, tối thiểu 259. Tỷ giá hối đoái trung bình là 275. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 278 là sự thay đổi của Tháng Chín là 4.1%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 278 đô la. Tối đa 309, tối thiểu 269. Tỷ giá hối đoái trung bình là 286. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 289 là sự thay đổi của Tháng Mười là 4.0%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 289 đô la. Tối đa 358, tối thiểu 289. Tỷ giá hối đoái trung bình là 318. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 335 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 15.9%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 335 đô la. Tối đa 362, tối thiểu 314. Tỷ giá hối đoái trung bình là 337. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 338 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 0.9%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 338 đô la. Tối đa 366, tối thiểu 318. Tỷ giá hối đoái trung bình là 341. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 342 là sự thay đổi của Tháng Một là 1.2%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 342 đô la. Tối đa 372, tối thiểu 324. Tỷ giá hối đoái trung bình là 347. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 348 là sự thay đổi của Tháng Hai là 1.8%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 348 đô la. Tối đa 373, tối thiểu 325. Tỷ giá hối đoái trung bình là 349. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 349 là sự thay đổi của Tháng Ba là 0.3%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 349 đô la. Tối đa 433, tối thiểu 349. Tỷ giá hối đoái trung bình là 384. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 405 là sự thay đổi của Tháng Tư là 16.0%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 405 đô la. Tối đa 449, tối thiểu 391. Tỷ giá hối đoái trung bình là 416. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 420 là sự thay đổi của Tháng Năm là 3.7%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 420 đô la. Tối đa 452, tối thiểu 392. Tỷ giá hối đoái trung bình là 422. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 422 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 0.5%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 422 đô la. Tối đa 433, tối thiểu 377. Tỷ giá hối đoái trung bình là 409. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 405 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -4.0%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 405 đô la. Tối đa 452, tối thiểu 392. Tỷ giá hối đoái trung bình là 418. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 422 là sự thay đổi của Tháng Tám là 4.2%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 422 đô la. Tối đa 422, tối thiểu 329. Tỷ giá hối đoái trung bình là 382. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 354 là sự thay đổi của Tháng Chín là -16.1%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 354 đô la. Tối đa 440, tối thiểu 354. Tỷ giá hối đoái trung bình là 390. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 411 là sự thay đổi của Tháng Mười là 16.1%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 411 đô la. Tối đa 411, tối thiểu 321. Tỷ giá hối đoái trung bình là 372. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 345 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -16.1%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 345 đô la. Tối đa 345, tối thiểu 270. Tỷ giá hối đoái trung bình là 313. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 290 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -15.9%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 290 đô la. Tối đa 290, tối thiểu 227. Tỷ giá hối đoái trung bình là 263. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 244 là sự thay đổi của Tháng Một là -15.9%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 244 đô la. Tối đa 295, tối thiểu 244. Tỷ giá hối đoái trung bình là 265. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 276 là sự thay đổi của Tháng Hai là 13.1%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 276 đô la. Tối đa 342, tối thiểu 276. Tỷ giá hối đoái trung bình là 304. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 320 là sự thay đổi của Tháng Ba là 15.9%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 320 đô la. Tối đa 320, tối thiểu 250. Tỷ giá hối đoái trung bình là 290. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 269 là sự thay đổi của Tháng Tư là -15.9%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 269 đô la. Tối đa 269, tối thiểu 210. Tỷ giá hối đoái trung bình là 244. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 226 là sự thay đổi của Tháng Năm là -16.0%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 226 đô la. Tối đa 233, tối thiểu 203. Tỷ giá hối đoái trung bình là 220. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 218 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -3.5%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 218 đô la. Tối đa 271, tối thiểu 218. Tỷ giá hối đoái trung bình là 240. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 253 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 16.1%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 253 đô la. Tối đa 253, tối thiểu 198. Tỷ giá hối đoái trung bình là 229. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 213 là sự thay đổi của Tháng Tám là -15.8%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 213 đô la. Tối đa 264, tối thiểu 213. Tỷ giá hối đoái trung bình là 234. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 247 là sự thay đổi của Tháng Chín là 16.0%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 247 đô la. Tối đa 274, tối thiểu 238. Tỷ giá hối đoái trung bình là 254. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 256 là sự thay đổi của Tháng Mười là 3.6%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 256 đô la. Tối đa 256, tối thiểu 200. Tỷ giá hối đoái trung bình là 232. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 215 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -16.0%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 215 đô la. Tối đa 215, tối thiểu 168. Tỷ giá hối đoái trung bình là 195. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 181 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -15.8%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 181 đô la. Tối đa 225, tối thiểu 181. Tỷ giá hối đoái trung bình là 199. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 210 là sự thay đổi của Tháng Một là 16.0%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 210 đô la. Tối đa 260, tối thiểu 210. Tỷ giá hối đoái trung bình là 231. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 243 là sự thay đổi của Tháng Hai là 15.7%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 243 đô la. Tối đa 302, tối thiểu 243. Tỷ giá hối đoái trung bình là 268. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 282 là sự thay đổi của Tháng Ba là 16.0%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 282 đô la. Tối đa 346, tối thiểu 282. Tỷ giá hối đoái trung bình là 308. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 323 là sự thay đổi của Tháng Tư là 14.5%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 323 đô la. Tối đa 378, tối thiểu 323. Tỷ giá hối đoái trung bình là 344. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 353 là sự thay đổi của Tháng Năm là 9.3%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 353 đô la. Tối đa 438, tối thiểu 353. Tỷ giá hối đoái trung bình là 388. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 409 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 15.9%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 409 đô la. Tối đa 506, tối thiểu 409. Tỷ giá hối đoái trung bình là 449. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 473 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 15.6%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 473 đô la. Tối đa 473, tối thiểu 369. Tỷ giá hối đoái trung bình là 428. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 397 là sự thay đổi của Tháng Tám là -16.1%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 397 đô la. Tối đa 397, tối thiểu 340. Tỷ giá hối đoái trung bình là 375. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 366 là sự thay đổi của Tháng Chín là -7.8%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 366 đô la. Tối đa 455, tối thiểu 366. Tỷ giá hối đoái trung bình là 403. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 425 là sự thay đổi của Tháng Mười là 16.1%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 425 đô la. Tối đa 425, tối thiểu 368. Tỷ giá hối đoái trung bình là 404. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 396 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -6.8%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 396 đô la. Tối đa 404, tối thiểu 352. Tỷ giá hối đoái trung bình là 383. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 378 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -4.5%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 378 đô la. Tối đa 463, tối thiểu 378. Tỷ giá hối đoái trung bình là 413. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 433 là sự thay đổi của Tháng Một là 14.6%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 433 đô la. Tối đa 433, tối thiểu 339. Tỷ giá hối đoái trung bình là 392. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 364 là sự thay đổi của Tháng Hai là -15.9%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 364 đô la. Tối đa 364, tối thiểu 285. Tỷ giá hối đoái trung bình là 330. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 306 là sự thay đổi của Tháng Ba là -15.9%.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.