GIÁ BIT COIN CASH HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá Bit coin cash hôm nay

Giá Bit coin cash tương đương 429.72 đô la (10.94 triệu đồng). Phạm vi ngày hôm nay: 429.33-430.02. Tỷ giá của ngày hôm qua: 429.93. Sự thay đổi của ngày hôm nay là -0.21 đô la, -0.05%.

DOWN429.72 -0.05%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá Bit coin cash cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
17/06 Thứ Hai406468437
18/06 Thứ Ba398458428
19/06 Thứ Tư379435407
20/06 Thứ Năm385443414
21/06 Thứ Sáu366422394
24/06 Thứ Hai362416389
25/06 Thứ Ba365421393
26/06 Thứ Tư359413386
27/06 Thứ Năm346398372
28/06 Thứ Sáu347399373
01/07 Thứ Hai360414387
02/07 Thứ Ba369425397
03/07 Thứ Tư375431403
04/07 Thứ Năm370426398
05/07 Thứ Sáu378434406
08/07 Thứ Hai369425397
09/07 Thứ Ba369425397
10/07 Thứ Tư365421393
11/07 Thứ Năm352404378
12/07 Thứ Sáu355409382
15/07 Thứ Hai349401375
16/07 Thứ Ba348400374
17/07 Thứ Tư351403377
18/07 Thứ Năm345397371

Dự báo giá Bit coin cash vào Thứ Hai 17 Tháng Sáu: 437 đô la, tối đa 468, tối thiểu 406. Giá Bit coin cash vào Thứ Ba 18 Tháng Sáu: 428 đô la, tối đa 458, tối thiểu 398. Dự báo giá Bit coin cash vào Thứ Tư 19 Tháng Sáu: 407 đô la, tối đa 435, tối thiểu 379. Giá Bit coin cash vào Thứ Năm 20 Tháng Sáu: 414 đô la, tối đa 443, tối thiểu 385. Dự báo giá Bit coin cash vào Thứ Sáu 21 Tháng Sáu: 394 đô la, tối đa 422, tối thiểu 366.

Trong một tuần. Giá Bit coin cash vào Thứ Hai 24 Tháng Sáu: 389 đô la, tối đa 416, tối thiểu 362. Dự báo giá Bit coin cash vào Thứ Ba 25 Tháng Sáu: 393 đô la, tối đa 421, tối thiểu 365. Giá Bit coin cash vào Thứ Tư 26 Tháng Sáu: 386 đô la, tối đa 413, tối thiểu 359. Dự báo giá Bit coin cash vào Thứ Năm 27 Tháng Sáu: 372 đô la, tối đa 398, tối thiểu 346. Giá Bit coin cash vào Thứ Sáu 28 Tháng Sáu: 373 đô la, tối đa 399, tối thiểu 347.

Giá Ethereum hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Dự báo giá Bit coin cash vào Thứ Hai 1 Tháng Bảy: 387 đô la, tối đa 414, tối thiểu 360. Giá Bit coin cash vào Thứ Ba 2 Tháng Bảy: 397 đô la, tối đa 425, tối thiểu 369. Dự báo giá Bit coin cash vào Thứ Tư 3 Tháng Bảy: 403 đô la, tối đa 431, tối thiểu 375. Giá Bit coin cash vào Thứ Năm 4 Tháng Bảy: 398 đô la, tối đa 426, tối thiểu 370. Dự báo giá Bit coin cash vào Thứ Sáu 5 Tháng Bảy: 406 đô la, tối đa 434, tối thiểu 378.

Trong 3 tuần. Giá Bit coin cash vào Thứ Hai 8 Tháng Bảy: 397 đô la, tối đa 425, tối thiểu 369. Dự báo giá Bit coin cash vào Thứ Ba 9 Tháng Bảy: 397 đô la, tối đa 425, tối thiểu 369. Giá Bit coin cash vào Thứ Tư 10 Tháng Bảy: 393 đô la, tối đa 421, tối thiểu 365. Dự báo giá Bit coin cash vào Thứ Năm 11 Tháng Bảy: 378 đô la, tối đa 404, tối thiểu 352. Giá Bit coin cash vào Thứ Sáu 12 Tháng Bảy: 382 đô la, tối đa 409, tối thiểu 355.

Trong 4 tuần. Dự báo giá Bit coin cash vào Thứ Hai 15 Tháng Bảy: 375 đô la, tối đa 401, tối thiểu 349. Giá Bit coin cash vào Thứ Ba 16 Tháng Bảy: 374 đô la, tối đa 400, tối thiểu 348.

Dự báo tỷ giá Bit coin cash năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Sáu 346-520 373 -19.8%
Bảy 301-434 324 -30.3%
Tám 301-347 324 -30.3%
Chín 253-324 272 -41.5%
Mười 272-338 316 -32.0%
Mười Một 316-393 367 -21.1%
Mười Hai 350-402 376 -19.1%
2025
Một 376-467 436 -6.2%
Hai 416-478 447 -3.9%
Ba 435-501 468 0.6%
468-565 528 13.5%
Năm 511-587 549 18.1%
Sáu 531-611 571 22.8%
Bảy 571-708 662 42.4%
Tám 621-715 668 43.7%
Chín 630-724 677 45.6%
Mười 640-736 688 48.0%
Mười Một 631-727 679 46.0%
Mười Hai 679-843 788 69.5%
2026
Một 624-788 671 44.3%
Hai 613-705 659 41.7%
Ba 588-676 632 35.9%
613-705 659 41.7%
Năm 515-659 554 19.1%
Sáu 554-688 643 38.3%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Bảy 502-643 540 16.1%
Tám 422-540 454 -2.4%
Chín 354-454 381 -18.1%
Mười 381-461 431 -7.3%
Mười Một 431-535 500 7.5%
Mười Hai 391-500 420 -9.7%
2027
Một 328-420 353 -24.1%
Hai 316-364 340 -26.9%
Ba 340-422 394 -15.3%
308-394 331 -28.8%
Năm 331-411 384 -17.4%
Sáu 369-425 397 -14.6%
Bảy 310-397 333 -28.4%
Tám 260-333 280 -39.8%
Chín 280-348 325 -30.1%
Mười 325-402 376 -19.1%
Mười Một 376-467 436 -6.2%
Mười Hai 436-534 499 7.3%
2028
Một 499-583 545 17.2%
Hai 545-676 632 35.9%
Ba 632-781 730 57.0%
570-730 613 31.8%
Năm 525-613 565 21.5%
Sáu 565-701 655 40.9%
Bảy 567-655 610 31.2%

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 465 đô la. Tối đa 520, tối thiểu 346. Tỷ giá hối đoái trung bình là 426. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 373 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -19.8%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 373 đô la. Tối đa 434, tối thiểu 301. Tỷ giá hối đoái trung bình là 358. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 324 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -13.1%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 324 đô la. Tối đa 347, tối thiểu 301. Tỷ giá hối đoái trung bình là 324. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 324 là sự thay đổi của Tháng Tám là 0.0%.

Giá Lite coin hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la Úc hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá Bit coin cash cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 324 đô la. Tối đa 324, tối thiểu 253. Tỷ giá hối đoái trung bình là 293. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 272 là sự thay đổi của Tháng Chín là -16.0%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 272 đô la. Tối đa 338, tối thiểu 272. Tỷ giá hối đoái trung bình là 300. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 316 là sự thay đổi của Tháng Mười là 16.2%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 316 đô la. Tối đa 393, tối thiểu 316. Tỷ giá hối đoái trung bình là 348. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 367 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 16.1%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 367 đô la. Tối đa 402, tối thiểu 350. Tỷ giá hối đoái trung bình là 374. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 376 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 2.5%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 376 đô la. Tối đa 467, tối thiểu 376. Tỷ giá hối đoái trung bình là 414. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 436 là sự thay đổi của Tháng Một là 16.0%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 436 đô la. Tối đa 478, tối thiểu 416. Tỷ giá hối đoái trung bình là 444. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 447 là sự thay đổi của Tháng Hai là 2.5%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 447 đô la. Tối đa 501, tối thiểu 435. Tỷ giá hối đoái trung bình là 463. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 468 là sự thay đổi của Tháng Ba là 4.7%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 468 đô la. Tối đa 565, tối thiểu 468. Tỷ giá hối đoái trung bình là 507. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 528 là sự thay đổi của Tháng Tư là 12.8%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 528 đô la. Tối đa 587, tối thiểu 511. Tỷ giá hối đoái trung bình là 544. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 549 là sự thay đổi của Tháng Năm là 4.0%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 549 đô la. Tối đa 611, tối thiểu 531. Tỷ giá hối đoái trung bình là 566. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 571 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 4.0%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 571 đô la. Tối đa 708, tối thiểu 571. Tỷ giá hối đoái trung bình là 628. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 662 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 15.9%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 662 đô la. Tối đa 715, tối thiểu 621. Tỷ giá hối đoái trung bình là 667. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 668 là sự thay đổi của Tháng Tám là 0.9%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 668 đô la. Tối đa 724, tối thiểu 630. Tỷ giá hối đoái trung bình là 675. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 677 là sự thay đổi của Tháng Chín là 1.3%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 677 đô la. Tối đa 736, tối thiểu 640. Tỷ giá hối đoái trung bình là 685. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 688 là sự thay đổi của Tháng Mười là 1.6%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 688 đô la. Tối đa 727, tối thiểu 631. Tỷ giá hối đoái trung bình là 681. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 679 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -1.3%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 679 đô la. Tối đa 843, tối thiểu 679. Tỷ giá hối đoái trung bình là 747. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 788 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 16.1%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 788 đô la. Tối đa 788, tối thiểu 624. Tỷ giá hối đoái trung bình là 718. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 671 là sự thay đổi của Tháng Một là -14.8%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 671 đô la. Tối đa 705, tối thiểu 613. Tỷ giá hối đoái trung bình là 662. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 659 là sự thay đổi của Tháng Hai là -1.8%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 659 đô la. Tối đa 676, tối thiểu 588. Tỷ giá hối đoái trung bình là 639. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 632 là sự thay đổi của Tháng Ba là -4.1%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 632 đô la. Tối đa 705, tối thiểu 613. Tỷ giá hối đoái trung bình là 652. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 659 là sự thay đổi của Tháng Tư là 4.3%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 659 đô la. Tối đa 659, tối thiểu 515. Tỷ giá hối đoái trung bình là 597. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 554 là sự thay đổi của Tháng Năm là -15.9%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 554 đô la. Tối đa 688, tối thiểu 554. Tỷ giá hối đoái trung bình là 610. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 643 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 16.1%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 643 đô la. Tối đa 643, tối thiểu 502. Tỷ giá hối đoái trung bình là 582. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 540 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -16.0%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 540 đô la. Tối đa 540, tối thiểu 422. Tỷ giá hối đoái trung bình là 489. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 454 là sự thay đổi của Tháng Tám là -15.9%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 454 đô la. Tối đa 454, tối thiểu 354. Tỷ giá hối đoái trung bình là 411. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 381 là sự thay đổi của Tháng Chín là -16.1%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 381 đô la. Tối đa 461, tối thiểu 381. Tỷ giá hối đoái trung bình là 414. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 431 là sự thay đổi của Tháng Mười là 13.1%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 431 đô la. Tối đa 535, tối thiểu 431. Tỷ giá hối đoái trung bình là 474. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 500 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 16.0%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 500 đô la. Tối đa 500, tối thiểu 391. Tỷ giá hối đoái trung bình là 453. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 420 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -16.0%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 420 đô la. Tối đa 420, tối thiểu 328. Tỷ giá hối đoái trung bình là 380. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 353 là sự thay đổi của Tháng Một là -16.0%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 353 đô la. Tối đa 364, tối thiểu 316. Tỷ giá hối đoái trung bình là 343. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 340 là sự thay đổi của Tháng Hai là -3.7%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 340 đô la. Tối đa 422, tối thiểu 340. Tỷ giá hối đoái trung bình là 374. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 394 là sự thay đổi của Tháng Ba là 15.9%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 394 đô la. Tối đa 394, tối thiểu 308. Tỷ giá hối đoái trung bình là 357. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 331 là sự thay đổi của Tháng Tư là -16.0%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 331 đô la. Tối đa 411, tối thiểu 331. Tỷ giá hối đoái trung bình là 364. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 384 là sự thay đổi của Tháng Năm là 16.0%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 384 đô la. Tối đa 425, tối thiểu 369. Tỷ giá hối đoái trung bình là 394. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 397 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 3.4%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 397 đô la. Tối đa 397, tối thiểu 310. Tỷ giá hối đoái trung bình là 359. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 333 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -16.1%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 333 đô la. Tối đa 333, tối thiểu 260. Tỷ giá hối đoái trung bình là 302. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 280 là sự thay đổi của Tháng Tám là -15.9%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 280 đô la. Tối đa 348, tối thiểu 280. Tỷ giá hối đoái trung bình là 308. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 325 là sự thay đổi của Tháng Chín là 16.1%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 325 đô la. Tối đa 402, tối thiểu 325. Tỷ giá hối đoái trung bình là 357. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 376 là sự thay đổi của Tháng Mười là 15.7%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 376 đô la. Tối đa 467, tối thiểu 376. Tỷ giá hối đoái trung bình là 414. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 436 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 16.0%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 436 đô la. Tối đa 534, tối thiểu 436. Tỷ giá hối đoái trung bình là 476. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 499 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 14.4%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 499 đô la. Tối đa 583, tối thiểu 499. Tỷ giá hối đoái trung bình là 532. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 545 là sự thay đổi của Tháng Một là 9.2%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 545 đô la. Tối đa 676, tối thiểu 545. Tỷ giá hối đoái trung bình là 600. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 632 là sự thay đổi của Tháng Hai là 16.0%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 632 đô la. Tối đa 781, tối thiểu 632. Tỷ giá hối đoái trung bình là 694. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 730 là sự thay đổi của Tháng Ba là 15.5%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Tư 2028. Lúc đầu trên 730 đô la. Tối đa 730, tối thiểu 570. Tỷ giá hối đoái trung bình là 661. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 613 là sự thay đổi của Tháng Tư là -16.0%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Năm 2028. Lúc đầu trên 613 đô la. Tối đa 613, tối thiểu 525. Tỷ giá hối đoái trung bình là 579. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 565 là sự thay đổi của Tháng Năm là -7.8%.

Dự báo giá Bit coin cash cho Tháng Sáu 2028. Lúc đầu trên 565 đô la. Tối đa 701, tối thiểu 565. Tỷ giá hối đoái trung bình là 622. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 655 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 15.9%.

Giá Bit coin cash cho Tháng Bảy 2028. Lúc đầu trên 655 đô la. Tối đa 655, tối thiểu 567. Tỷ giá hối đoái trung bình là 622. Kỳ vọng Bit coin cash vào cuối tháng, 610 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -6.9%.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.