GIÁ BIT COIN HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá Bit coin hôm nay

Giá Bit coin tương đương 51584 đô la (1265.05 triệu đồng). Phạm vi ngày hôm nay: 51158-51874. Tỷ giá của ngày hôm qua: 51854. Sự thay đổi của ngày hôm nay là -270 đô la, -0.52%.

DOWN51584 -0.52%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá Bit coin cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
23/02 Thứ Sáu473245444850886
26/02 Thứ Hai478215501951420
27/02 Thứ Ba473205444450882
28/02 Thứ Tư477825497451378
29/02 Thứ Năm474625460651034
01/03 Thứ Sáu475275468151104
04/03 Thứ Hai471705427050720
05/03 Thứ Ba498735738153627
06/03 Thứ Tư492825670052991
07/03 Thứ Năm508035845154627
08/03 Thứ Sáu517205950655613
11/03 Thứ Hai524206031256366
12/03 Thứ Ba545096271558612
13/03 Thứ Tư553006362459462
14/03 Thứ Năm573336596361648
15/03 Thứ Sáu580386677462406
18/03 Thứ Hai583316711362722
19/03 Thứ Ba574416608961765
20/03 Thứ Tư571496575361451
21/03 Thứ Năm572216583561528
22/03 Thứ Sáu581816693962560
25/03 Thứ Hai575296618961859
26/03 Thứ Ba572056581761511
27/03 Thứ Tư588456770363274

Dự báo giá Bit coin vào Thứ Sáu 23 Tháng Hai: 50886 đô la, tối đa 54448, tối thiểu 47324. Giá Bit coin vào Thứ Hai 26 Tháng Hai: 51420 đô la, tối đa 55019, tối thiểu 47821. Dự báo giá Bit coin vào Thứ Ba 27 Tháng Hai: 50882 đô la, tối đa 54444, tối thiểu 47320. Giá Bit coin vào Thứ Tư 28 Tháng Hai: 51378 đô la, tối đa 54974, tối thiểu 47782.

Trong một tuần. Dự báo giá Bit coin vào Thứ Năm 29 Tháng Hai: 51034 đô la, tối đa 54606, tối thiểu 47462. Giá Bit coin vào Thứ Sáu 1 Tháng Ba: 51104 đô la, tối đa 54681, tối thiểu 47527. Dự báo giá Bit coin vào Thứ Hai 4 Tháng Ba: 50720 đô la, tối đa 54270, tối thiểu 47170. Giá Bit coin vào Thứ Ba 5 Tháng Ba: 53627 đô la, tối đa 57381, tối thiểu 49873. Dự báo giá Bit coin vào Thứ Tư 6 Tháng Ba: 52991 đô la, tối đa 56700, tối thiểu 49282.

Giá Bit coin cash hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá vàng hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Giá Bit coin vào Thứ Năm 7 Tháng Ba: 54627 đô la, tối đa 58451, tối thiểu 50803. Dự báo giá Bit coin vào Thứ Sáu 8 Tháng Ba: 55613 đô la, tối đa 59506, tối thiểu 51720. Giá Bit coin vào Thứ Hai 11 Tháng Ba: 56366 đô la, tối đa 60312, tối thiểu 52420. Dự báo giá Bit coin vào Thứ Ba 12 Tháng Ba: 58612 đô la, tối đa 62715, tối thiểu 54509. Giá Bit coin vào Thứ Tư 13 Tháng Ba: 59462 đô la, tối đa 63624, tối thiểu 55300.

Trong 3 tuần. Dự báo giá Bit coin vào Thứ Năm 14 Tháng Ba: 61648 đô la, tối đa 65963, tối thiểu 57333. Giá Bit coin vào Thứ Sáu 15 Tháng Ba: 62406 đô la, tối đa 66774, tối thiểu 58038. Dự báo giá Bit coin vào Thứ Hai 18 Tháng Ba: 62722 đô la, tối đa 67113, tối thiểu 58331. Giá Bit coin vào Thứ Ba 19 Tháng Ba: 61765 đô la, tối đa 66089, tối thiểu 57441. Dự báo giá Bit coin vào Thứ Tư 20 Tháng Ba: 61451 đô la, tối đa 65753, tối thiểu 57149.

Trong 4 tuần. Giá Bit coin vào Thứ Năm 21 Tháng Ba: 61528 đô la, tối đa 65835, tối thiểu 57221. Dự báo giá Bit coin vào Thứ Sáu 22 Tháng Ba: 62560 đô la, tối đa 66939, tối thiểu 58181. Giá Bit coin vào Thứ Hai 25 Tháng Ba: 61859 đô la, tối đa 66189, tối thiểu 57529.

Dự báo tỷ giá Bit coin năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Hai 42340-55019 51034 20.2%
Ba 47002-67703 50540 19.1%
46992-54066 50529 19.0%
Năm 50529-60910 56925 34.1%
Sáu 56925-66236 61903 45.8%
Bảy 61903-76833 71807 69.2%
Tám 69428-79880 74654 75.9%
Chín 71385-82131 76758 80.8%
Mười 72111-82967 77539 82.7%
Mười Một 77539-92885 86808 105%
Mười Hai 82126-94488 88307 108%
2025
Một 84318-97010 90664 114%
Hai 90664-112532 105170 148%
Ba 97883-112619 105251 148%
105251-130637 122091 188%
Năm 114598-131850 123224 190%
Sáu 119182-137124 128153 202%
Bảy 125728-144654 135191 219%
Tám 121810-140148 130979 209%
Chín 104774-130979 112660 165%
Mười 112660-139834 130686 208%
Mười Một 102092-130686 109776 159%
Mười Hai 86181-109776 92668 118%
2026
Một 72392-92668 77841 83.4%
Hai 75663-87053 81358 91.7%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Ba 81358-98854 92387 118%
72173-92387 77605 82.8%
Năm 60625-77605 65188 53.6%
Sáu 56940-65512 61226 44.2%
Bảy 61226-75994 71022 67.3%
Tám 61386-71022 66006 55.5%
Chín 66006-80439 75177 77.1%
Mười 75177-93309 87205 105%
Mười Một 76237-87713 81975 93.1%
Mười Hai 64039-81975 68859 62.2%
2027
Một 62912-72382 67647 59.4%
Hai 67647-83964 78471 84.9%
Ba 78471-97398 91026 114%
91026-109252 102105 141%
Năm 102105-126733 118442 179%
Sáu 118442-147011 137393 224%
Bảy 137393-170532 159376 275%
Tám 135660-159376 145871 244%
Chín 141404-162690 152047 258%
Mười 152047-188721 176375 316%
Mười Một 158558-182428 170493 302%
Mười Hai 170493-199591 186534 339%
2028
Một 186534-231526 216379 410%
Hai 169035-216379 181758 328%
Ba 154435-181758 166059 291%

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Hai 2024. Lúc đầu trên 42450 đô la. Tối đa 55019, tối thiểu 42340. Tỷ giá hối đoái trung bình là 47711. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 51034 là sự thay đổi của Tháng Hai là 20.2%.

Giá Bit coin cho Tháng Ba 2024. Lúc đầu trên 51034 đô la. Tối đa 67703, tối thiểu 47002. Tỷ giá hối đoái trung bình là 54070. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 50540 là sự thay đổi của Tháng Ba là -1.0%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Tư 2024. Lúc đầu trên 50540 đô la. Tối đa 54066, tối thiểu 46992. Tỷ giá hối đoái trung bình là 50532. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 50529 là sự thay đổi của Tháng Tư là 0.0%.

Giá Ethereum hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la Úc hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá Bit coin cho Tháng Năm 2024. Lúc đầu trên 50529 đô la. Tối đa 60910, tối thiểu 50529. Tỷ giá hối đoái trung bình là 54723. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 56925 là sự thay đổi của Tháng Năm là 12.7%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 56925 đô la. Tối đa 66236, tối thiểu 56925. Tỷ giá hối đoái trung bình là 60497. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 61903 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 8.7%.

Giá Bit coin cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 61903 đô la. Tối đa 76833, tối thiểu 61903. Tỷ giá hối đoái trung bình là 68112. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 71807 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 16.0%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 71807 đô la. Tối đa 79880, tối thiểu 69428. Tỷ giá hối đoái trung bình là 73942. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 74654 là sự thay đổi của Tháng Tám là 4.0%.

Giá Bit coin cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 74654 đô la. Tối đa 82131, tối thiểu 71385. Tỷ giá hối đoái trung bình là 76232. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 76758 là sự thay đổi của Tháng Chín là 2.8%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 76758 đô la. Tối đa 82967, tối thiểu 72111. Tỷ giá hối đoái trung bình là 77344. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 77539 là sự thay đổi của Tháng Mười là 1.0%.

Giá Bit coin cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 77539 đô la. Tối đa 92885, tối thiểu 77539. Tỷ giá hối đoái trung bình là 83693. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 86808 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 12.0%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 86808 đô la. Tối đa 94488, tối thiểu 82126. Tỷ giá hối đoái trung bình là 87932. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 88307 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 1.7%.

Giá Bit coin cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 88307 đô la. Tối đa 97010, tối thiểu 84318. Tỷ giá hối đoái trung bình là 90075. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 90664 là sự thay đổi của Tháng Một là 2.7%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 90664 đô la. Tối đa 112532, tối thiểu 90664. Tỷ giá hối đoái trung bình là 99758. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 105170 là sự thay đổi của Tháng Hai là 16.0%.

Giá Bit coin cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 105170 đô la. Tối đa 112619, tối thiểu 97883. Tỷ giá hối đoái trung bình là 105231. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 105251 là sự thay đổi của Tháng Ba là 0.1%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 105251 đô la. Tối đa 130637, tối thiểu 105251. Tỷ giá hối đoái trung bình là 115808. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 122091 là sự thay đổi của Tháng Tư là 16.0%.

Giá Bit coin cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 122091 đô la. Tối đa 131850, tối thiểu 114598. Tỷ giá hối đoái trung bình là 122941. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 123224 là sự thay đổi của Tháng Năm là 0.9%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 123224 đô la. Tối đa 137124, tối thiểu 119182. Tỷ giá hối đoái trung bình là 126921. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 128153 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 4.0%.

Giá Bit coin cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 128153 đô la. Tối đa 144654, tối thiểu 125728. Tỷ giá hối đoái trung bình là 133432. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 135191 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 5.5%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 135191 đô la. Tối đa 140148, tối thiểu 121810. Tỷ giá hối đoái trung bình là 132032. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 130979 là sự thay đổi của Tháng Tám là -3.1%.

Giá Bit coin cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 130979 đô la. Tối đa 130979, tối thiểu 104774. Tỷ giá hối đoái trung bình là 119848. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 112660 là sự thay đổi của Tháng Chín là -14.0%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 112660 đô la. Tối đa 139834, tối thiểu 112660. Tỷ giá hối đoái trung bình là 123960. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 130686 là sự thay đổi của Tháng Mười là 16.0%.

Giá Bit coin cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 130686 đô la. Tối đa 130686, tối thiểu 102092. Tỷ giá hối đoái trung bình là 118310. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 109776 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -16.0%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 109776 đô la. Tối đa 109776, tối thiểu 86181. Tỷ giá hối đoái trung bình là 99600. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 92668 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -15.6%.

Giá Bit coin cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 92668 đô la. Tối đa 92668, tối thiểu 72392. Tỷ giá hối đoái trung bình là 83892. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 77841 là sự thay đổi của Tháng Một là -16.0%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 77841 đô la. Tối đa 87053, tối thiểu 75663. Tỷ giá hối đoái trung bình là 80479. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 81358 là sự thay đổi của Tháng Hai là 4.5%.

Giá Bit coin cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 81358 đô la. Tối đa 98854, tối thiểu 81358. Tỷ giá hối đoái trung bình là 88489. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 92387 là sự thay đổi của Tháng Ba là 13.6%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 92387 đô la. Tối đa 92387, tối thiểu 72173. Tỷ giá hối đoái trung bình là 83638. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 77605 là sự thay đổi của Tháng Tư là -16.0%.

Giá Bit coin cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 77605 đô la. Tối đa 77605, tối thiểu 60625. Tỷ giá hối đoái trung bình là 70256. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 65188 là sự thay đổi của Tháng Năm là -16.0%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 65188 đô la. Tối đa 65512, tối thiểu 56940. Tỷ giá hối đoái trung bình là 62217. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 61226 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -6.1%.

Giá Bit coin cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 61226 đô la. Tối đa 75994, tối thiểu 61226. Tỷ giá hối đoái trung bình là 67367. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 71022 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 16.0%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 71022 đô la. Tối đa 71022, tối thiểu 61386. Tỷ giá hối đoái trung bình là 67359. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 66006 là sự thay đổi của Tháng Tám là -7.1%.

Giá Bit coin cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 66006 đô la. Tối đa 80439, tối thiểu 66006. Tỷ giá hối đoái trung bình là 71907. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 75177 là sự thay đổi của Tháng Chín là 13.9%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 75177 đô la. Tối đa 93309, tối thiểu 75177. Tỷ giá hối đoái trung bình là 82717. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 87205 là sự thay đổi của Tháng Mười là 16.0%.

Giá Bit coin cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 87205 đô la. Tối đa 87713, tối thiểu 76237. Tỷ giá hối đoái trung bình là 83283. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 81975 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -6.0%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 81975 đô la. Tối đa 81975, tối thiểu 64039. Tỷ giá hối đoái trung bình là 74212. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 68859 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -16.0%.

Giá Bit coin cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 68859 đô la. Tối đa 72382, tối thiểu 62912. Tỷ giá hối đoái trung bình là 67950. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 67647 là sự thay đổi của Tháng Một là -1.8%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 67647 đô la. Tối đa 83964, tối thiểu 67647. Tỷ giá hối đoái trung bình là 74432. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 78471 là sự thay đổi của Tháng Hai là 16.0%.

Giá Bit coin cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 78471 đô la. Tối đa 97398, tối thiểu 78471. Tỷ giá hối đoái trung bình là 86342. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 91026 là sự thay đổi của Tháng Ba là 16.0%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 91026 đô la. Tối đa 109252, tối thiểu 91026. Tỷ giá hối đoái trung bình là 98352. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 102105 là sự thay đổi của Tháng Tư là 12.2%.

Giá Bit coin cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 102105 đô la. Tối đa 126733, tối thiểu 102105. Tỷ giá hối đoái trung bình là 112346. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 118442 là sự thay đổi của Tháng Năm là 16.0%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 118442 đô la. Tối đa 147011, tối thiểu 118442. Tỷ giá hối đoái trung bình là 130322. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 137393 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 16.0%.

Giá Bit coin cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 137393 đô la. Tối đa 170532, tối thiểu 137393. Tỷ giá hối đoái trung bình là 151174. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 159376 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 16.0%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 159376 đô la. Tối đa 159376, tối thiểu 135660. Tỷ giá hối đoái trung bình là 150071. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 145871 là sự thay đổi của Tháng Tám là -8.5%.

Giá Bit coin cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 145871 đô la. Tối đa 162690, tối thiểu 141404. Tỷ giá hối đoái trung bình là 150503. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 152047 là sự thay đổi của Tháng Chín là 4.2%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 152047 đô la. Tối đa 188721, tối thiểu 152047. Tỷ giá hối đoái trung bình là 167298. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 176375 là sự thay đổi của Tháng Mười là 16.0%.

Giá Bit coin cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 176375 đô la. Tối đa 182428, tối thiểu 158558. Tỷ giá hối đoái trung bình là 171964. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 170493 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -3.3%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 170493 đô la. Tối đa 199591, tối thiểu 170493. Tỷ giá hối đoái trung bình là 181778. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 186534 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 9.4%.

Giá Bit coin cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 186534 đô la. Tối đa 231526, tối thiểu 186534. Tỷ giá hối đoái trung bình là 205243. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 216379 là sự thay đổi của Tháng Một là 16.0%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 216379 đô la. Tối đa 216379, tối thiểu 169035. Tỷ giá hối đoái trung bình là 195888. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 181758 là sự thay đổi của Tháng Hai là -16.0%.

Giá Bit coin cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 181758 đô la. Tối đa 181758, tối thiểu 154435. Tỷ giá hối đoái trung bình là 171003. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 166059 là sự thay đổi của Tháng Ba là -8.6%.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.