GIÁ BIT COIN HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá Bit coin hôm nay

Giá Bit coin tương đương 69381 đô la (1766.44 triệu đồng). Phạm vi ngày hôm nay: 69159-71965. Tỷ giá của ngày hôm qua: 71430. Sự thay đổi của ngày hôm nay là -2049 đô la, -2.87%.

DOWN69381 -2.87%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá Bit coin cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
23/05 Thứ Năm716058238576995
24/05 Thứ Sáu708998157376236
27/05 Thứ Hai707688142276095
28/05 Thứ Ba727258367378199
29/05 Thứ Tư716328241677024
30/05 Thứ Năm771048871082907
31/05 Thứ Sáu754008675081075
03/06 Thứ Hai772088883083019
04/06 Thứ Ba780158975983887
05/06 Thứ Tư780488979883923
06/06 Thứ Năm752298655380891
07/06 Thứ Sáu775708924883409
10/06 Thứ Hai761368759881867
11/06 Thứ Ba751218642980775
12/06 Thứ Tư740948524879671
13/06 Thứ Năm742538543179842
14/06 Thứ Sáu754188677281095
17/06 Thứ Hai803089239886353
18/06 Thứ Ba814039365787530
19/06 Thứ Tư782589003884148
20/06 Thứ Năm743278551579921
21/06 Thứ Sáu751838650180842
24/06 Thứ Hai748038606380433
25/06 Thứ Ba744338563780035

Dự báo giá Bit coin vào Thứ Năm 23 Tháng Năm: 76995 đô la, tối đa 82385, tối thiểu 71605. Giá Bit coin vào Thứ Sáu 24 Tháng Năm: 76236 đô la, tối đa 81573, tối thiểu 70899. Dự báo giá Bit coin vào Thứ Hai 27 Tháng Năm: 76095 đô la, tối đa 81422, tối thiểu 70768. Giá Bit coin vào Thứ Ba 28 Tháng Năm: 78199 đô la, tối đa 83673, tối thiểu 72725.

Trong một tuần. Dự báo giá Bit coin vào Thứ Tư 29 Tháng Năm: 77024 đô la, tối đa 82416, tối thiểu 71632. Giá Bit coin vào Thứ Năm 30 Tháng Năm: 82907 đô la, tối đa 88710, tối thiểu 77104. Dự báo giá Bit coin vào Thứ Sáu 31 Tháng Năm: 81075 đô la, tối đa 86750, tối thiểu 75400. Giá Bit coin vào Thứ Hai 3 Tháng Sáu: 83019 đô la, tối đa 88830, tối thiểu 77208. Dự báo giá Bit coin vào Thứ Ba 4 Tháng Sáu: 83887 đô la, tối đa 89759, tối thiểu 78015.

Giá Bit coin cash hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá vàng hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Giá Bit coin vào Thứ Tư 5 Tháng Sáu: 83923 đô la, tối đa 89798, tối thiểu 78048. Dự báo giá Bit coin vào Thứ Năm 6 Tháng Sáu: 80891 đô la, tối đa 86553, tối thiểu 75229. Giá Bit coin vào Thứ Sáu 7 Tháng Sáu: 83409 đô la, tối đa 89248, tối thiểu 77570. Dự báo giá Bit coin vào Thứ Hai 10 Tháng Sáu: 81867 đô la, tối đa 87598, tối thiểu 76136. Giá Bit coin vào Thứ Ba 11 Tháng Sáu: 80775 đô la, tối đa 86429, tối thiểu 75121.

Trong 3 tuần. Dự báo giá Bit coin vào Thứ Tư 12 Tháng Sáu: 79671 đô la, tối đa 85248, tối thiểu 74094. Giá Bit coin vào Thứ Năm 13 Tháng Sáu: 79842 đô la, tối đa 85431, tối thiểu 74253. Dự báo giá Bit coin vào Thứ Sáu 14 Tháng Sáu: 81095 đô la, tối đa 86772, tối thiểu 75418. Giá Bit coin vào Thứ Hai 17 Tháng Sáu: 86353 đô la, tối đa 92398, tối thiểu 80308. Dự báo giá Bit coin vào Thứ Ba 18 Tháng Sáu: 87530 đô la, tối đa 93657, tối thiểu 81403.

Trong 4 tuần. Giá Bit coin vào Thứ Tư 19 Tháng Sáu: 84148 đô la, tối đa 90038, tối thiểu 78258. Dự báo giá Bit coin vào Thứ Năm 20 Tháng Sáu: 79921 đô la, tối đa 85515, tối thiểu 74327. Giá Bit coin vào Thứ Sáu 21 Tháng Sáu: 80842 đô la, tối đa 86501, tối thiểu 75183.

Dự báo tỷ giá Bit coin năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Năm 56936-88710 81075 27.0%
Sáu 74094-98464 92022 44.1%
Bảy 78474-92022 84381 32.2%
Tám 84381-102182 95497 49.6%
Chín 95497-118531 110777 73.5%
Mười 103028-118538 110783 73.5%
Mười Một 110783-133542 124806 95.5%
Mười Hai 124806-145221 135721 113%
2025
Một 135721-168457 157436 147%
Hai 152220-175134 163677 156%
Ba 156510-180070 168290 164%
158103-181903 170003 166%
Năm 170003-203648 190325 198%
Sáu 180058-207164 193611 203%
Bảy 184864-212692 198778 211%
Tám 198778-246723 230582 261%
Chín 214607-246913 230760 262%
Mười 230760-286420 267682 319%
Mười Một 239699-275783 257741 304%
Mười Hai 201347-257741 216502 239%
2026
Một 212405-244379 228392 258%
Hai 205787-236765 221276 247%
Ba 177004-221276 190327 198%
190327-236234 220779 246%
Năm 172472-220779 185454 191%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Sáu 145593-185454 156552 145%
Bảy 122299-156552 131504 106%
Tám 127824-147066 137445 115%
Chín 137445-167003 156078 145%
Mười 121929-156078 131106 105%
Mười Một 102420-131106 110129 72.5%
Mười Hai 96195-110675 103435 62.0%
2027
Một 103435-128384 119985 87.9%
Hai 103705-119985 111511 74.7%
Ba 111511-135894 127004 98.9%
127004-157638 147325 131%
Năm 128795-148183 138489 117%
Sáu 108188-138489 116331 82.2%
Bảy 106283-122283 114283 79.0%
Tám 114283-141848 132568 108%
Chín 132568-164544 153779 141%
Mười 153779-184571 172496 170%
Mười Một 172496-214102 200095 213%
Mười Hai 200095-248358 232110 264%
2028
Một 232110-288095 269248 322%
Hai 229183-269248 246433 286%
Ba 238885-274847 256866 302%
256866-318823 297965 367%
Năm 267866-308190 288028 351%
Sáu 288028-337186 315127 394%

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Năm 2024. Lúc đầu trên 63841 đô la. Tối đa 88710, tối thiểu 56936. Tỷ giá hối đoái trung bình là 72641. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 81075 là sự thay đổi của Tháng Năm là 27.0%.

Giá Bit coin cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 81075 đô la. Tối đa 98464, tối thiểu 74094. Tỷ giá hối đoái trung bình là 86414. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 92022 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 13.5%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 92022 đô la. Tối đa 92022, tối thiểu 78474. Tỷ giá hối đoái trung bình là 86725. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 84381 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -8.3%.

Giá Ethereum hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la Úc hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá Bit coin cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 84381 đô la. Tối đa 102182, tối thiểu 84381. Tỷ giá hối đoái trung bình là 91610. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 95497 là sự thay đổi của Tháng Tám là 13.2%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 95497 đô la. Tối đa 118531, tối thiểu 95497. Tỷ giá hối đoái trung bình là 105076. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 110777 là sự thay đổi của Tháng Chín là 16.0%.

Giá Bit coin cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 110777 đô la. Tối đa 118538, tối thiểu 103028. Tỷ giá hối đoái trung bình là 110782. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 110783 là sự thay đổi của Tháng Mười là 0.0%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 110783 đô la. Tối đa 133542, tối thiểu 110783. Tỷ giá hối đoái trung bình là 119979. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 124806 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 12.7%.

Giá Bit coin cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 124806 đô la. Tối đa 145221, tối thiểu 124806. Tỷ giá hối đoái trung bình là 132639. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 135721 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 8.7%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 135721 đô la. Tối đa 168457, tối thiểu 135721. Tỷ giá hối đoái trung bình là 149334. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 157436 là sự thay đổi của Tháng Một là 16.0%.

Giá Bit coin cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 157436 đô la. Tối đa 175134, tối thiểu 152220. Tỷ giá hối đoái trung bình là 162117. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 163677 là sự thay đổi của Tháng Hai là 4.0%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 163677 đô la. Tối đa 180070, tối thiểu 156510. Tỷ giá hối đoái trung bình là 167137. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 168290 là sự thay đổi của Tháng Ba là 2.8%.

Giá Bit coin cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 168290 đô la. Tối đa 181903, tối thiểu 158103. Tỷ giá hối đoái trung bình là 169575. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 170003 là sự thay đổi của Tháng Tư là 1.0%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 170003 đô la. Tối đa 203648, tối thiểu 170003. Tỷ giá hối đoái trung bình là 183495. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 190325 là sự thay đổi của Tháng Năm là 12.0%.

Giá Bit coin cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 190325 đô la. Tối đa 207164, tối thiểu 180058. Tỷ giá hối đoái trung bình là 192790. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 193611 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 1.7%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 193611 đô la. Tối đa 212692, tối thiểu 184864. Tỷ giá hối đoái trung bình là 197486. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 198778 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 2.7%.

Giá Bit coin cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 198778 đô la. Tối đa 246723, tối thiểu 198778. Tỷ giá hối đoái trung bình là 218715. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 230582 là sự thay đổi của Tháng Tám là 16.0%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 230582 đô la. Tối đa 246913, tối thiểu 214607. Tỷ giá hối đoái trung bình là 230716. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 230760 là sự thay đổi của Tháng Chín là 0.1%.

Giá Bit coin cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 230760 đô la. Tối đa 286420, tối thiểu 230760. Tỷ giá hối đoái trung bình là 253906. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 267682 là sự thay đổi của Tháng Mười là 16.0%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 267682 đô la. Tối đa 275783, tối thiểu 239699. Tỷ giá hối đoái trung bình là 260226. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 257741 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -3.7%.

Giá Bit coin cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 257741 đô la. Tối đa 257741, tối thiểu 201347. Tỷ giá hối đoái trung bình là 233333. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 216502 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -16.0%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 216502 đô la. Tối đa 244379, tối thiểu 212405. Tỷ giá hối đoái trung bình là 225420. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 228392 là sự thay đổi của Tháng Một là 5.5%.

Giá Bit coin cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 228392 đô la. Tối đa 236765, tối thiểu 205787. Tỷ giá hối đoái trung bình là 223055. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 221276 là sự thay đổi của Tháng Hai là -3.1%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 221276 đô la. Tối đa 221276, tối thiểu 177004. Tỷ giá hối đoái trung bình là 202471. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 190327 là sự thay đổi của Tháng Ba là -14.0%.

Giá Bit coin cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 190327 đô la. Tối đa 236234, tối thiểu 190327. Tỷ giá hối đoái trung bình là 209417. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 220779 là sự thay đổi của Tháng Tư là 16.0%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 220779 đô la. Tối đa 220779, tối thiểu 172472. Tỷ giá hối đoái trung bình là 199871. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 185454 là sự thay đổi của Tháng Năm là -16.0%.

Giá Bit coin cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 185454 đô la. Tối đa 185454, tối thiểu 145593. Tỷ giá hối đoái trung bình là 168263. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 156552 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -15.6%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 156552 đô la. Tối đa 156552, tối thiểu 122299. Tỷ giá hối đoái trung bình là 141727. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 131504 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -16.0%.

Giá Bit coin cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 131504 đô la. Tối đa 147066, tối thiểu 127824. Tỷ giá hối đoái trung bình là 135960. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 137445 là sự thay đổi của Tháng Tám là 4.5%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 137445 đô la. Tối đa 167003, tối thiểu 137445. Tỷ giá hối đoái trung bình là 149493. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 156078 là sự thay đổi của Tháng Chín là 13.6%.

Giá Bit coin cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 156078 đô la. Tối đa 156078, tối thiểu 121929. Tỷ giá hối đoái trung bình là 141298. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 131106 là sự thay đổi của Tháng Mười là -16.0%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 131106 đô la. Tối đa 131106, tối thiểu 102420. Tỷ giá hối đoái trung bình là 118690. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 110129 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -16.0%.

Giá Bit coin cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 110129 đô la. Tối đa 110675, tối thiểu 96195. Tỷ giá hối đoái trung bình là 105109. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 103435 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -6.1%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 103435 đô la. Tối đa 128384, tối thiểu 103435. Tỷ giá hối đoái trung bình là 113810. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 119985 là sự thay đổi của Tháng Một là 16.0%.

Giá Bit coin cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 119985 đô la. Tối đa 119985, tối thiểu 103705. Tỷ giá hối đoái trung bình là 113797. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 111511 là sự thay đổi của Tháng Hai là -7.1%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 111511 đô la. Tối đa 135894, tối thiểu 111511. Tỷ giá hối đoái trung bình là 121480. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 127004 là sự thay đổi của Tháng Ba là 13.9%.

Giá Bit coin cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 127004 đô la. Tối đa 157638, tối thiểu 127004. Tỷ giá hối đoái trung bình là 139743. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 147325 là sự thay đổi của Tháng Tư là 16.0%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 147325 đô la. Tối đa 148183, tối thiểu 128795. Tỷ giá hối đoái trung bình là 140698. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 138489 là sự thay đổi của Tháng Năm là -6.0%.

Giá Bit coin cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 138489 đô la. Tối đa 138489, tối thiểu 108188. Tỷ giá hối đoái trung bình là 125374. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 116331 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -16.0%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 116331 đô la. Tối đa 122283, tối thiểu 106283. Tỷ giá hối đoái trung bình là 114795. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 114283 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -1.8%.

Giá Bit coin cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 114283 đô la. Tối đa 141848, tối thiểu 114283. Tỷ giá hối đoái trung bình là 125746. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 132568 là sự thay đổi của Tháng Tám là 16.0%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 132568 đô la. Tối đa 164544, tối thiểu 132568. Tỷ giá hối đoái trung bình là 145865. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 153779 là sự thay đổi của Tháng Chín là 16.0%.

Giá Bit coin cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 153779 đô la. Tối đa 184571, tối thiểu 153779. Tỷ giá hối đoái trung bình là 166156. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 172496 là sự thay đổi của Tháng Mười là 12.2%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 172496 đô la. Tối đa 214102, tối thiểu 172496. Tỷ giá hối đoái trung bình là 189797. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 200095 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 16.0%.

Giá Bit coin cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 200095 đô la. Tối đa 248358, tối thiểu 200095. Tỷ giá hối đoái trung bình là 220165. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 232110 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 16.0%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 232110 đô la. Tối đa 288095, tối thiểu 232110. Tỷ giá hối đoái trung bình là 255391. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 269248 là sự thay đổi của Tháng Một là 16.0%.

Giá Bit coin cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 269248 đô la. Tối đa 269248, tối thiểu 229183. Tỷ giá hối đoái trung bình là 253528. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 246433 là sự thay đổi của Tháng Hai là -8.5%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 246433 đô la. Tối đa 274847, tối thiểu 238885. Tỷ giá hối đoái trung bình là 254258. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 256866 là sự thay đổi của Tháng Ba là 4.2%.

Giá Bit coin cho Tháng Tư 2028. Lúc đầu trên 256866 đô la. Tối đa 318823, tối thiểu 256866. Tỷ giá hối đoái trung bình là 282630. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 297965 là sự thay đổi của Tháng Tư là 16.0%.

Dự báo giá Bit coin cho Tháng Năm 2028. Lúc đầu trên 297965 đô la. Tối đa 308190, tối thiểu 267866. Tỷ giá hối đoái trung bình là 290512. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 288028 là sự thay đổi của Tháng Năm là -3.3%.

Giá Bit coin cho Tháng Sáu 2028. Lúc đầu trên 288028 đô la. Tối đa 337186, tối thiểu 288028. Tỷ giá hối đoái trung bình là 307092. Kỳ vọng Bit coin vào cuối tháng, 315127 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 9.4%.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.