GIÁ COSMOS HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá Cosmos hôm nay

Giá Cosmos tương đương 9.8121 đô la (0.24063194 triệu đồng). Phạm vi ngày hôm nay: 9.7110-9.9835. Tỷ giá của ngày hôm qua: 9.9799. Sự thay đổi của ngày hôm nay là -0.1678 đô la, -1.68%.

DOWN9.8121 -1.68%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá Cosmos cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
23/02 Thứ Sáu8.8410.189.51
26/02 Thứ Hai8.579.879.22
27/02 Thứ Ba8.579.859.21
28/02 Thứ Tư8.8310.159.49
29/02 Thứ Năm8.8610.209.53
01/03 Thứ Sáu8.7610.089.42
04/03 Thứ Hai8.8110.139.47
05/03 Thứ Ba8.9710.339.65
06/03 Thứ Tư9.1710.559.86
07/03 Thứ Năm9.2710.679.97
08/03 Thứ Sáu9.0510.419.73
11/03 Thứ Hai9.0810.449.76
12/03 Thứ Ba9.4310.8510.14
13/03 Thứ Tư9.4010.8210.11
14/03 Thứ Năm9.9511.4510.70
15/03 Thứ Sáu10.0311.5510.79
18/03 Thứ Hai10.2011.7410.97
19/03 Thứ Ba10.0511.5710.81
20/03 Thứ Tư9.9311.4310.68
21/03 Thứ Năm9.9211.4210.67
22/03 Thứ Sáu9.9611.4610.71
25/03 Thứ Hai9.7311.1910.46
26/03 Thứ Ba9.4910.9110.20
27/03 Thứ Tư9.6411.1010.37

Dự báo giá Cosmos vào Thứ Sáu 23 Tháng Hai: 9.51 đô la, tối đa 10.18, tối thiểu 8.84. Giá Cosmos vào Thứ Hai 26 Tháng Hai: 9.22 đô la, tối đa 9.87, tối thiểu 8.57. Dự báo giá Cosmos vào Thứ Ba 27 Tháng Hai: 9.21 đô la, tối đa 9.85, tối thiểu 8.57. Giá Cosmos vào Thứ Tư 28 Tháng Hai: 9.49 đô la, tối đa 10.15, tối thiểu 8.83.

Trong một tuần. Dự báo giá Cosmos vào Thứ Năm 29 Tháng Hai: 9.53 đô la, tối đa 10.20, tối thiểu 8.86. Giá Cosmos vào Thứ Sáu 1 Tháng Ba: 9.42 đô la, tối đa 10.08, tối thiểu 8.76. Dự báo giá Cosmos vào Thứ Hai 4 Tháng Ba: 9.47 đô la, tối đa 10.13, tối thiểu 8.81. Giá Cosmos vào Thứ Ba 5 Tháng Ba: 9.65 đô la, tối đa 10.33, tối thiểu 8.97. Dự báo giá Cosmos vào Thứ Tư 6 Tháng Ba: 9.86 đô la, tối đa 10.55, tối thiểu 9.17.

Giá JasmyCoin hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Giá Cosmos vào Thứ Năm 7 Tháng Ba: 9.97 đô la, tối đa 10.67, tối thiểu 9.27. Dự báo giá Cosmos vào Thứ Sáu 8 Tháng Ba: 9.73 đô la, tối đa 10.41, tối thiểu 9.05. Giá Cosmos vào Thứ Hai 11 Tháng Ba: 9.76 đô la, tối đa 10.44, tối thiểu 9.08. Dự báo giá Cosmos vào Thứ Ba 12 Tháng Ba: 10.14 đô la, tối đa 10.85, tối thiểu 9.43. Giá Cosmos vào Thứ Tư 13 Tháng Ba: 10.11 đô la, tối đa 10.82, tối thiểu 9.40.

Trong 3 tuần. Dự báo giá Cosmos vào Thứ Năm 14 Tháng Ba: 10.70 đô la, tối đa 11.45, tối thiểu 9.95. Giá Cosmos vào Thứ Sáu 15 Tháng Ba: 10.79 đô la, tối đa 11.55, tối thiểu 10.03. Dự báo giá Cosmos vào Thứ Hai 18 Tháng Ba: 10.97 đô la, tối đa 11.74, tối thiểu 10.20. Giá Cosmos vào Thứ Ba 19 Tháng Ba: 10.81 đô la, tối đa 11.57, tối thiểu 10.05. Dự báo giá Cosmos vào Thứ Tư 20 Tháng Ba: 10.68 đô la, tối đa 11.43, tối thiểu 9.93.

Trong 4 tuần. Giá Cosmos vào Thứ Năm 21 Tháng Ba: 10.67 đô la, tối đa 11.42, tối thiểu 9.92. Dự báo giá Cosmos vào Thứ Sáu 22 Tháng Ba: 10.71 đô la, tối đa 11.46, tối thiểu 9.96. Giá Cosmos vào Thứ Hai 25 Tháng Ba: 10.46 đô la, tối đa 11.19, tối thiểu 9.73.

Dự báo tỷ giá Cosmos năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Hai 8.57-10.75 9.53 4.3%
Ba 8.54-11.74 9.18 0.4%
7.29-9.18 7.84 -14.2%
Năm 7.84-9.73 9.09 -0.5%
Sáu 9.09-11.28 10.54 15.3%
Bảy 10.54-12.36 11.55 26.4%
Tám 11.23-12.93 12.08 32.2%
Chín 11.68-13.44 12.56 37.4%
Mười 11.82-13.60 12.71 39.1%
Mười Một 12.16-13.98 13.07 43.0%
Mười Hai 12.43-14.31 13.37 46.3%
2025
Một 12.82-14.74 13.78 50.8%
Hai 13.09-15.07 14.08 54.0%
Ba 13.36-15.38 14.37 57.2%
14.37-17.84 16.67 82.4%
Năm 15.88-18.28 17.08 86.9%
Sáu 16.52-19.00 17.76 94.3%
Bảy 17.76-20.89 19.52 114%
Tám 19.52-23.03 21.52 135%
Chín 21.52-26.27 24.55 169%
Mười 24.55-30.47 28.48 212%
Mười Một 22.25-28.48 23.92 162%
Mười Hai 18.68-23.92 20.09 120%
2026
Một 15.70-20.09 16.88 84.7%
Hai 14.05-16.88 15.11 65.3%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Ba 15.11-18.13 16.94 85.3%
13.60-16.94 14.62 60.0%
Năm 14.62-18.15 16.96 85.6%
Sáu 13.25-16.96 14.25 55.9%
Bảy 13.62-15.66 14.64 60.2%
Tám 14.64-18.17 16.98 85.8%
Chín 16.98-21.08 19.70 116%
Mười 19.14-22.02 20.58 125%
Mười Một 16.53-20.58 17.77 94.4%
Mười Hai 13.88-17.77 14.93 63.3%
2027
Một 14.93-18.53 17.32 89.5%
Hai 16.73-19.25 17.99 96.8%
Ba 17.99-22.33 20.87 128%
20.87-25.90 24.21 165%
Năm 24.21-30.05 28.08 207%
Sáu 28.08-34.85 32.57 256%
Bảy 28.02-32.57 30.13 230%
Tám 28.81-33.15 30.98 239%
Chín 30.98-38.46 35.94 293%
Mười 32.36-37.24 34.80 281%
Mười Một 34.80-40.81 38.14 317%
Mười Hai 38.14-47.34 44.24 384%
2028
Một 34.56-44.24 37.16 307%
Hai 31.58-37.16 33.96 272%
Ba 33.96-42.15 39.39 331%

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Hai 2024. Lúc đầu trên 9.14 đô la. Tối đa 10.75, tối thiểu 8.57. Tỷ giá hối đoái trung bình là 9.50. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 9.53 là sự thay đổi của Tháng Hai là 4.3%.

Giá Cosmos cho Tháng Ba 2024. Lúc đầu trên 9.53 đô la. Tối đa 11.74, tối thiểu 8.54. Tỷ giá hối đoái trung bình là 9.75. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 9.18 là sự thay đổi của Tháng Ba là -3.7%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Tư 2024. Lúc đầu trên 9.18 đô la. Tối đa 9.18, tối thiểu 7.29. Tỷ giá hối đoái trung bình là 8.37. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 7.84 là sự thay đổi của Tháng Tư là -14.6%.

Giá Internet Computer hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la Úc hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá Cosmos cho Tháng Năm 2024. Lúc đầu trên 7.84 đô la. Tối đa 9.73, tối thiểu 7.84. Tỷ giá hối đoái trung bình là 8.63. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 9.09 là sự thay đổi của Tháng Năm là 15.9%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 9.09 đô la. Tối đa 11.28, tối thiểu 9.09. Tỷ giá hối đoái trung bình là 10.00. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 10.54 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 16.0%.

Giá Cosmos cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 10.54 đô la. Tối đa 12.36, tối thiểu 10.54. Tỷ giá hối đoái trung bình là 11.25. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 11.55 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 9.6%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 11.55 đô la. Tối đa 12.93, tối thiểu 11.23. Tỷ giá hối đoái trung bình là 11.95. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 12.08 là sự thay đổi của Tháng Tám là 4.6%.

Giá Cosmos cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 12.08 đô la. Tối đa 13.44, tối thiểu 11.68. Tỷ giá hối đoái trung bình là 12.44. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 12.56 là sự thay đổi của Tháng Chín là 4.0%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 12.56 đô la. Tối đa 13.60, tối thiểu 11.82. Tỷ giá hối đoái trung bình là 12.67. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 12.71 là sự thay đổi của Tháng Mười là 1.2%.

Giá Cosmos cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 12.71 đô la. Tối đa 13.98, tối thiểu 12.16. Tỷ giá hối đoái trung bình là 12.98. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 13.07 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 2.8%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 13.07 đô la. Tối đa 14.31, tối thiểu 12.43. Tỷ giá hối đoái trung bình là 13.30. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 13.37 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 2.3%.

Giá Cosmos cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 13.37 đô la. Tối đa 14.74, tối thiểu 12.82. Tỷ giá hối đoái trung bình là 13.68. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 13.78 là sự thay đổi của Tháng Một là 3.1%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 13.78 đô la. Tối đa 15.07, tối thiểu 13.09. Tỷ giá hối đoái trung bình là 14.01. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 14.08 là sự thay đổi của Tháng Hai là 2.2%.

Giá Cosmos cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 14.08 đô la. Tối đa 15.38, tối thiểu 13.36. Tỷ giá hối đoái trung bình là 14.30. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 14.37 là sự thay đổi của Tháng Ba là 2.1%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 14.37 đô la. Tối đa 17.84, tối thiểu 14.37. Tỷ giá hối đoái trung bình là 15.81. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 16.67 là sự thay đổi của Tháng Tư là 16.0%.

Giá Cosmos cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 16.67 đô la. Tối đa 18.28, tối thiểu 15.88. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16.98. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 17.08 là sự thay đổi của Tháng Năm là 2.5%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 17.08 đô la. Tối đa 19.00, tối thiểu 16.52. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17.59. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 17.76 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 4.0%.

Giá Cosmos cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 17.76 đô la. Tối đa 20.89, tối thiểu 17.76. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18.98. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 19.52 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 9.9%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 19.52 đô la. Tối đa 23.03, tối thiểu 19.52. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20.90. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 21.52 là sự thay đổi của Tháng Tám là 10.2%.

Giá Cosmos cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 21.52 đô la. Tối đa 26.27, tối thiểu 21.52. Tỷ giá hối đoái trung bình là 23.47. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 24.55 là sự thay đổi của Tháng Chín là 14.1%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 24.55 đô la. Tối đa 30.47, tối thiểu 24.55. Tỷ giá hối đoái trung bình là 27.01. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 28.48 là sự thay đổi của Tháng Mười là 16.0%.

Giá Cosmos cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 28.48 đô la. Tối đa 28.48, tối thiểu 22.25. Tỷ giá hối đoái trung bình là 25.78. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 23.92 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -16.0%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 23.92 đô la. Tối đa 23.92, tối thiểu 18.68. Tỷ giá hối đoái trung bình là 21.65. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 20.09 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -16.0%.

Giá Cosmos cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 20.09 đô la. Tối đa 20.09, tối thiểu 15.70. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18.19. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 16.88 là sự thay đổi của Tháng Một là -16.0%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 16.88 đô la. Tối đa 16.88, tối thiểu 14.05. Tỷ giá hối đoái trung bình là 15.73. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 15.11 là sự thay đổi của Tháng Hai là -10.5%.

Giá Cosmos cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 15.11 đô la. Tối đa 18.13, tối thiểu 15.11. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16.32. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 16.94 là sự thay đổi của Tháng Ba là 12.1%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 16.94 đô la. Tối đa 16.94, tối thiểu 13.60. Tỷ giá hối đoái trung bình là 15.53. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 14.62 là sự thay đổi của Tháng Tư là -13.7%.

Giá Cosmos cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 14.62 đô la. Tối đa 18.15, tối thiểu 14.62. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16.09. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 16.96 là sự thay đổi của Tháng Năm là 16.0%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 16.96 đô la. Tối đa 16.96, tối thiểu 13.25. Tỷ giá hối đoái trung bình là 15.36. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 14.25 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -16.0%.

Giá Cosmos cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 14.25 đô la. Tối đa 15.66, tối thiểu 13.62. Tỷ giá hối đoái trung bình là 14.54. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 14.64 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 2.7%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 14.64 đô la. Tối đa 18.17, tối thiểu 14.64. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16.11. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 16.98 là sự thay đổi của Tháng Tám là 16.0%.

Giá Cosmos cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 16.98 đô la. Tối đa 21.08, tối thiểu 16.98. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18.69. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 19.70 là sự thay đổi của Tháng Chín là 16.0%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 19.70 đô la. Tối đa 22.02, tối thiểu 19.14. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20.36. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 20.58 là sự thay đổi của Tháng Mười là 4.5%.

Giá Cosmos cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 20.58 đô la. Tối đa 20.58, tối thiểu 16.53. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18.87. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 17.77 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -13.7%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 17.77 đô la. Tối đa 17.77, tối thiểu 13.88. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16.09. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 14.93 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -16.0%.

Giá Cosmos cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 14.93 đô la. Tối đa 18.53, tối thiểu 14.93. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16.43. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 17.32 là sự thay đổi của Tháng Một là 16.0%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 17.32 đô la. Tối đa 19.25, tối thiểu 16.73. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17.82. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 17.99 là sự thay đổi của Tháng Hai là 3.9%.

Giá Cosmos cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 17.99 đô la. Tối đa 22.33, tối thiểu 17.99. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19.80. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 20.87 là sự thay đổi của Tháng Ba là 16.0%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 20.87 đô la. Tối đa 25.90, tối thiểu 20.87. Tỷ giá hối đoái trung bình là 22.96. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 24.21 là sự thay đổi của Tháng Tư là 16.0%.

Giá Cosmos cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 24.21 đô la. Tối đa 30.05, tối thiểu 24.21. Tỷ giá hối đoái trung bình là 26.64. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 28.08 là sự thay đổi của Tháng Năm là 16.0%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 28.08 đô la. Tối đa 34.85, tối thiểu 28.08. Tỷ giá hối đoái trung bình là 30.90. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 32.57 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 16.0%.

Giá Cosmos cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 32.57 đô la. Tối đa 32.57, tối thiểu 28.02. Tỷ giá hối đoái trung bình là 30.82. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 30.13 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -7.5%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 30.13 đô la. Tối đa 33.15, tối thiểu 28.81. Tỷ giá hối đoái trung bình là 30.77. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 30.98 là sự thay đổi của Tháng Tám là 2.8%.

Giá Cosmos cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 30.98 đô la. Tối đa 38.46, tối thiểu 30.98. Tỷ giá hối đoái trung bình là 34.09. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 35.94 là sự thay đổi của Tháng Chín là 16.0%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 35.94 đô la. Tối đa 37.24, tối thiểu 32.36. Tỷ giá hối đoái trung bình là 35.09. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 34.80 là sự thay đổi của Tháng Mười là -3.2%.

Giá Cosmos cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 34.80 đô la. Tối đa 40.81, tối thiểu 34.80. Tỷ giá hối đoái trung bình là 37.14. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 38.14 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 9.6%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 38.14 đô la. Tối đa 47.34, tối thiểu 38.14. Tỷ giá hối đoái trung bình là 41.97. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 44.24 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 16.0%.

Giá Cosmos cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 44.24 đô la. Tối đa 44.24, tối thiểu 34.56. Tỷ giá hối đoái trung bình là 40.05. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 37.16 là sự thay đổi của Tháng Một là -16.0%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 37.16 đô la. Tối đa 37.16, tối thiểu 31.58. Tỷ giá hối đoái trung bình là 34.97. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 33.96 là sự thay đổi của Tháng Hai là -8.6%.

Giá Cosmos cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 33.96 đô la. Tối đa 42.15, tối thiểu 33.96. Tỷ giá hối đoái trung bình là 37.37. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 39.39 là sự thay đổi của Tháng Ba là 16.0%.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.