GIÁ COSMOS HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá Cosmos hôm nay

Giá Cosmos tương đương 7.1457 đô la (0.18185807 triệu đồng). Phạm vi ngày hôm nay: 7.0870-7.2111. Tỷ giá của ngày hôm qua: 7.1100. Sự thay đổi của ngày hôm nay là +0.0357 đô la, +0.50%.

UP7.1457 +0.50%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá Cosmos cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
17/06 Thứ Hai6.327.286.80
18/06 Thứ Ba6.056.976.51
19/06 Thứ Tư6.267.206.73
20/06 Thứ Năm5.996.896.44
21/06 Thứ Sáu5.976.876.42
24/06 Thứ Hai6.066.986.52
25/06 Thứ Ba5.806.686.24
26/06 Thứ Tư5.466.285.87
27/06 Thứ Năm5.416.235.82
28/06 Thứ Sáu5.516.355.93
01/07 Thứ Hai5.656.496.07
02/07 Thứ Ba5.676.536.10
03/07 Thứ Tư5.656.516.08
04/07 Thứ Năm5.676.536.10
05/07 Thứ Sáu5.516.335.92
08/07 Thứ Hai5.456.275.86
09/07 Thứ Ba5.396.215.80
10/07 Thứ Tư5.416.235.82
11/07 Thứ Năm5.606.446.02
12/07 Thứ Sáu5.546.385.96
15/07 Thứ Hai5.566.405.98
16/07 Thứ Ba5.636.476.05
17/07 Thứ Tư5.506.325.91
18/07 Thứ Năm5.366.165.76

Dự báo giá Cosmos vào Thứ Hai 17 Tháng Sáu: 6.80 đô la, tối đa 7.28, tối thiểu 6.32. Giá Cosmos vào Thứ Ba 18 Tháng Sáu: 6.51 đô la, tối đa 6.97, tối thiểu 6.05. Dự báo giá Cosmos vào Thứ Tư 19 Tháng Sáu: 6.73 đô la, tối đa 7.20, tối thiểu 6.26. Giá Cosmos vào Thứ Năm 20 Tháng Sáu: 6.44 đô la, tối đa 6.89, tối thiểu 5.99. Dự báo giá Cosmos vào Thứ Sáu 21 Tháng Sáu: 6.42 đô la, tối đa 6.87, tối thiểu 5.97.

Trong một tuần. Giá Cosmos vào Thứ Hai 24 Tháng Sáu: 6.52 đô la, tối đa 6.98, tối thiểu 6.06. Dự báo giá Cosmos vào Thứ Ba 25 Tháng Sáu: 6.24 đô la, tối đa 6.68, tối thiểu 5.80. Giá Cosmos vào Thứ Tư 26 Tháng Sáu: 5.87 đô la, tối đa 6.28, tối thiểu 5.46. Dự báo giá Cosmos vào Thứ Năm 27 Tháng Sáu: 5.82 đô la, tối đa 6.23, tối thiểu 5.41. Giá Cosmos vào Thứ Sáu 28 Tháng Sáu: 5.93 đô la, tối đa 6.35, tối thiểu 5.51.

Giá JasmyCoin hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Dự báo giá Cosmos vào Thứ Hai 1 Tháng Bảy: 6.07 đô la, tối đa 6.49, tối thiểu 5.65. Giá Cosmos vào Thứ Ba 2 Tháng Bảy: 6.10 đô la, tối đa 6.53, tối thiểu 5.67. Dự báo giá Cosmos vào Thứ Tư 3 Tháng Bảy: 6.08 đô la, tối đa 6.51, tối thiểu 5.65. Giá Cosmos vào Thứ Năm 4 Tháng Bảy: 6.10 đô la, tối đa 6.53, tối thiểu 5.67. Dự báo giá Cosmos vào Thứ Sáu 5 Tháng Bảy: 5.92 đô la, tối đa 6.33, tối thiểu 5.51.

Trong 3 tuần. Giá Cosmos vào Thứ Hai 8 Tháng Bảy: 5.86 đô la, tối đa 6.27, tối thiểu 5.45. Dự báo giá Cosmos vào Thứ Ba 9 Tháng Bảy: 5.80 đô la, tối đa 6.21, tối thiểu 5.39. Giá Cosmos vào Thứ Tư 10 Tháng Bảy: 5.82 đô la, tối đa 6.23, tối thiểu 5.41. Dự báo giá Cosmos vào Thứ Năm 11 Tháng Bảy: 6.02 đô la, tối đa 6.44, tối thiểu 5.60. Giá Cosmos vào Thứ Sáu 12 Tháng Bảy: 5.96 đô la, tối đa 6.38, tối thiểu 5.54.

Trong 4 tuần. Dự báo giá Cosmos vào Thứ Hai 15 Tháng Bảy: 5.98 đô la, tối đa 6.40, tối thiểu 5.56. Giá Cosmos vào Thứ Ba 16 Tháng Bảy: 6.05 đô la, tối đa 6.47, tối thiểu 5.63.

Dự báo tỷ giá Cosmos năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Sáu 5.41-8.81 5.93 -30.6%
Bảy 4.63-6.53 4.98 -41.7%
Tám 4.85-5.59 5.22 -38.9%
Chín 4.07-5.22 4.38 -48.7%
Mười 4.38-5.05 4.72 -44.7%
Mười Một 4.72-5.86 5.48 -35.8%
Mười Hai 5.28-6.08 5.68 -33.5%
2025
Một 5.68-7.05 6.59 -22.8%
Hai 6.59-8.17 7.64 -10.5%
Ba 7.64-8.96 8.37 -2.0%
8.14-9.36 8.75 2.5%
Năm 8.46-9.74 9.10 6.6%
Sáu 8.57-9.85 9.21 7.8%
Bảy 8.81-10.13 9.47 10.9%
Tám 9.01-10.37 9.69 13.5%
Chín 9.28-10.68 9.98 16.9%
Mười 9.49-10.91 10.20 19.4%
Mười Một 8.70-10.20 9.35 9.5%
Mười Hai 9.35-11.61 10.85 27.0%
2026
Một 9.10-10.85 9.79 14.6%
Hai 7.64-9.79 8.22 -3.7%
Ba 8.22-9.66 9.03 5.7%
9.03-10.65 9.95 16.5%
Năm 9.95-12.14 11.35 32.9%
Sáu 11.35-14.09 13.17 54.2%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Bảy 10.29-13.17 11.06 29.5%
Tám 8.64-11.06 9.29 8.8%
Chín 7.25-9.29 7.80 -8.7%
Mười 6.49-7.80 6.98 -18.3%
Mười Một 6.98-8.38 7.83 -8.3%
Mười Hai 6.29-7.83 6.76 -20.8%
2027
Một 6.76-8.39 7.84 -8.2%
Hai 6.13-7.84 6.59 -22.8%
Ba 6.30-7.24 6.77 -20.7%
6.77-8.40 7.85 -8.1%
Năm 7.85-9.75 9.11 6.7%
Sáu 8.85-10.19 9.52 11.5%
Bảy 7.64-9.52 8.22 -3.7%
Tám 6.42-8.22 6.90 -19.2%
Chín 6.90-8.56 8.00 -6.3%
Mười 7.73-8.89 8.31 -2.7%
Mười Một 8.31-10.31 9.64 12.9%
Mười Hai 9.64-11.96 11.18 30.9%
2028
Một 11.18-13.88 12.97 51.9%
Hai 12.97-16.10 15.05 76.2%
Ba 12.95-15.05 13.92 63.0%
13.31-15.31 14.31 67.6%
Năm 14.31-17.76 16.60 94.4%
Sáu 14.95-17.19 16.07 88.2%
Bảy 16.07-18.84 17.61 106%

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 8.54 đô la. Tối đa 8.81, tối thiểu 5.41. Tỷ giá hối đoái trung bình là 7.17. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 5.93 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -30.6%.

Giá Cosmos cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 5.93 đô la. Tối đa 6.53, tối thiểu 4.63. Tỷ giá hối đoái trung bình là 5.52. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 4.98 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -16.0%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 4.98 đô la. Tối đa 5.59, tối thiểu 4.85. Tỷ giá hối đoái trung bình là 5.16. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 5.22 là sự thay đổi của Tháng Tám là 4.8%.

Giá Internet Computer hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la Úc hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá Cosmos cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 5.22 đô la. Tối đa 5.22, tối thiểu 4.07. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4.72. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 4.38 là sự thay đổi của Tháng Chín là -16.1%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 4.38 đô la. Tối đa 5.05, tối thiểu 4.38. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4.63. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 4.72 là sự thay đổi của Tháng Mười là 7.8%.

Giá Cosmos cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 4.72 đô la. Tối đa 5.86, tối thiểu 4.72. Tỷ giá hối đoái trung bình là 5.20. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 5.48 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 16.1%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 5.48 đô la. Tối đa 6.08, tối thiểu 5.28. Tỷ giá hối đoái trung bình là 5.63. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 5.68 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 3.6%.

Giá Cosmos cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 5.68 đô la. Tối đa 7.05, tối thiểu 5.68. Tỷ giá hối đoái trung bình là 6.25. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 6.59 là sự thay đổi của Tháng Một là 16.0%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 6.59 đô la. Tối đa 8.17, tối thiểu 6.59. Tỷ giá hối đoái trung bình là 7.25. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 7.64 là sự thay đổi của Tháng Hai là 15.9%.

Giá Cosmos cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 7.64 đô la. Tối đa 8.96, tối thiểu 7.64. Tỷ giá hối đoái trung bình là 8.15. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 8.37 là sự thay đổi của Tháng Ba là 9.6%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 8.37 đô la. Tối đa 9.36, tối thiểu 8.14. Tỷ giá hối đoái trung bình là 8.66. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 8.75 là sự thay đổi của Tháng Tư là 4.5%.

Giá Cosmos cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 8.75 đô la. Tối đa 9.74, tối thiểu 8.46. Tỷ giá hối đoái trung bình là 9.01. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 9.10 là sự thay đổi của Tháng Năm là 4.0%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 9.10 đô la. Tối đa 9.85, tối thiểu 8.57. Tỷ giá hối đoái trung bình là 9.18. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 9.21 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 1.2%.

Giá Cosmos cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 9.21 đô la. Tối đa 10.13, tối thiểu 8.81. Tỷ giá hối đoái trung bình là 9.41. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 9.47 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 2.8%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 9.47 đô la. Tối đa 10.37, tối thiểu 9.01. Tỷ giá hối đoái trung bình là 9.64. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 9.69 là sự thay đổi của Tháng Tám là 2.3%.

Giá Cosmos cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 9.69 đô la. Tối đa 10.68, tối thiểu 9.28. Tỷ giá hối đoái trung bình là 9.91. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 9.98 là sự thay đổi của Tháng Chín là 3.0%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 9.98 đô la. Tối đa 10.91, tối thiểu 9.49. Tỷ giá hối đoái trung bình là 10.15. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 10.20 là sự thay đổi của Tháng Mười là 2.2%.

Giá Cosmos cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 10.20 đô la. Tối đa 10.20, tối thiểu 8.70. Tỷ giá hối đoái trung bình là 9.61. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 9.35 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -8.3%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 9.35 đô la. Tối đa 11.61, tối thiểu 9.35. Tỷ giá hối đoái trung bình là 10.29. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 10.85 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 16.0%.

Giá Cosmos cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 10.85 đô la. Tối đa 10.85, tối thiểu 9.10. Tỷ giá hối đoái trung bình là 10.15. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 9.79 là sự thay đổi của Tháng Một là -9.8%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 9.79 đô la. Tối đa 9.79, tối thiểu 7.64. Tỷ giá hối đoái trung bình là 8.86. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 8.22 là sự thay đổi của Tháng Hai là -16.0%.

Giá Cosmos cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 8.22 đô la. Tối đa 9.66, tối thiểu 8.22. Tỷ giá hối đoái trung bình là 8.78. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 9.03 là sự thay đổi của Tháng Ba là 9.9%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 9.03 đô la. Tối đa 10.65, tối thiểu 9.03. Tỷ giá hối đoái trung bình là 9.67. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 9.95 là sự thay đổi của Tháng Tư là 10.2%.

Giá Cosmos cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 9.95 đô la. Tối đa 12.14, tối thiểu 9.95. Tỷ giá hối đoái trung bình là 10.85. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 11.35 là sự thay đổi của Tháng Năm là 14.1%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 11.35 đô la. Tối đa 14.09, tối thiểu 11.35. Tỷ giá hối đoái trung bình là 12.49. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 13.17 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 16.0%.

Giá Cosmos cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 13.17 đô la. Tối đa 13.17, tối thiểu 10.29. Tỷ giá hối đoái trung bình là 11.92. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 11.06 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -16.0%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 11.06 đô la. Tối đa 11.06, tối thiểu 8.64. Tỷ giá hối đoái trung bình là 10.01. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 9.29 là sự thay đổi của Tháng Tám là -16.0%.

Giá Cosmos cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 9.29 đô la. Tối đa 9.29, tối thiểu 7.25. Tỷ giá hối đoái trung bình là 8.41. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 7.80 là sự thay đổi của Tháng Chín là -16.0%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 7.80 đô la. Tối đa 7.80, tối thiểu 6.49. Tỷ giá hối đoái trung bình là 7.27. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 6.98 là sự thay đổi của Tháng Mười là -10.5%.

Giá Cosmos cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 6.98 đô la. Tối đa 8.38, tối thiểu 6.98. Tỷ giá hối đoái trung bình là 7.54. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 7.83 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 12.2%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 7.83 đô la. Tối đa 7.83, tối thiểu 6.29. Tỷ giá hối đoái trung bình là 7.18. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 6.76 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -13.7%.

Giá Cosmos cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 6.76 đô la. Tối đa 8.39, tối thiểu 6.76. Tỷ giá hối đoái trung bình là 7.44. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 7.84 là sự thay đổi của Tháng Một là 16.0%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 7.84 đô la. Tối đa 7.84, tối thiểu 6.13. Tỷ giá hối đoái trung bình là 7.10. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 6.59 là sự thay đổi của Tháng Hai là -15.9%.

Giá Cosmos cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 6.59 đô la. Tối đa 7.24, tối thiểu 6.30. Tỷ giá hối đoái trung bình là 6.73. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 6.77 là sự thay đổi của Tháng Ba là 2.7%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 6.77 đô la. Tối đa 8.40, tối thiểu 6.77. Tỷ giá hối đoái trung bình là 7.45. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 7.85 là sự thay đổi của Tháng Tư là 16.0%.

Giá Cosmos cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 7.85 đô la. Tối đa 9.75, tối thiểu 7.85. Tỷ giá hối đoái trung bình là 8.64. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 9.11 là sự thay đổi của Tháng Năm là 16.1%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 9.11 đô la. Tối đa 10.19, tối thiểu 8.85. Tỷ giá hối đoái trung bình là 9.42. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 9.52 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 4.5%.

Giá Cosmos cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 9.52 đô la. Tối đa 9.52, tối thiểu 7.64. Tỷ giá hối đoái trung bình là 8.73. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 8.22 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -13.7%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 8.22 đô la. Tối đa 8.22, tối thiểu 6.42. Tỷ giá hối đoái trung bình là 7.44. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 6.90 là sự thay đổi của Tháng Tám là -16.1%.

Giá Cosmos cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 6.90 đô la. Tối đa 8.56, tối thiểu 6.90. Tỷ giá hối đoái trung bình là 7.59. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 8.00 là sự thay đổi của Tháng Chín là 15.9%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 8.00 đô la. Tối đa 8.89, tối thiểu 7.73. Tỷ giá hối đoái trung bình là 8.23. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 8.31 là sự thay đổi của Tháng Mười là 3.9%.

Giá Cosmos cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 8.31 đô la. Tối đa 10.31, tối thiểu 8.31. Tỷ giá hối đoái trung bình là 9.14. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 9.64 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 16.0%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 9.64 đô la. Tối đa 11.96, tối thiểu 9.64. Tỷ giá hối đoái trung bình là 10.61. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 11.18 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 16.0%.

Giá Cosmos cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 11.18 đô la. Tối đa 13.88, tối thiểu 11.18. Tỷ giá hối đoái trung bình là 12.30. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 12.97 là sự thay đổi của Tháng Một là 16.0%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 12.97 đô la. Tối đa 16.10, tối thiểu 12.97. Tỷ giá hối đoái trung bình là 14.27. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 15.05 là sự thay đổi của Tháng Hai là 16.0%.

Giá Cosmos cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 15.05 đô la. Tối đa 15.05, tối thiểu 12.95. Tỷ giá hối đoái trung bình là 14.24. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 13.92 là sự thay đổi của Tháng Ba là -7.5%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Tư 2028. Lúc đầu trên 13.92 đô la. Tối đa 15.31, tối thiểu 13.31. Tỷ giá hối đoái trung bình là 14.21. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 14.31 là sự thay đổi của Tháng Tư là 2.8%.

Giá Cosmos cho Tháng Năm 2028. Lúc đầu trên 14.31 đô la. Tối đa 17.76, tối thiểu 14.31. Tỷ giá hối đoái trung bình là 15.75. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 16.60 là sự thay đổi của Tháng Năm là 16.0%.

Dự báo giá Cosmos cho Tháng Sáu 2028. Lúc đầu trên 16.60 đô la. Tối đa 17.19, tối thiểu 14.95. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16.20. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 16.07 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -3.2%.

Giá Cosmos cho Tháng Bảy 2028. Lúc đầu trên 16.07 đô la. Tối đa 18.84, tối thiểu 16.07. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17.15. Kỳ vọng Cosmos vào cuối tháng, 17.61 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 9.6%.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.