GIÁ DOGE COIN HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá Doge coin hôm nay

Giá Doge coin tương đương 0.1365 đô la (0.00347393 triệu đồng). Phạm vi ngày hôm nay: 0.1364-0.1367. Tỷ giá của ngày hôm qua: 0.1367. Sự thay đổi của ngày hôm nay là -0.0002 đô la, -0.15%.

DOWN0.1365 -0.15%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá Doge coin cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
17/06 Thứ Hai0.130.150.14
18/06 Thứ Ba0.120.140.13
19/06 Thứ Tư0.120.140.13
20/06 Thứ Năm0.130.150.14
21/06 Thứ Sáu0.120.140.13
24/06 Thứ Hai0.120.140.13
25/06 Thứ Ba0.120.140.13
26/06 Thứ Tư0.120.140.13
27/06 Thứ Năm0.110.130.12
28/06 Thứ Sáu0.110.130.12
01/07 Thứ Hai0.110.130.12
02/07 Thứ Ba0.110.130.12
03/07 Thứ Tư0.110.130.12
04/07 Thứ Năm0.110.130.12
05/07 Thứ Sáu0.110.130.12
08/07 Thứ Hai0.110.130.12
09/07 Thứ Ba0.110.130.12
10/07 Thứ Tư0.110.130.12
11/07 Thứ Năm0.110.130.12
12/07 Thứ Sáu0.110.130.12
15/07 Thứ Hai0.100.120.11
16/07 Thứ Ba0.110.130.12
17/07 Thứ Tư0.110.130.12
18/07 Thứ Năm0.110.130.12

Dự báo giá Doge coin vào Thứ Hai 17 Tháng Sáu: 0.14 đô la, tối đa 0.15, tối thiểu 0.13. Giá Doge coin vào Thứ Ba 18 Tháng Sáu: 0.13 đô la, tối đa 0.14, tối thiểu 0.12. Dự báo giá Doge coin vào Thứ Tư 19 Tháng Sáu: 0.13 đô la, tối đa 0.14, tối thiểu 0.12. Giá Doge coin vào Thứ Năm 20 Tháng Sáu: 0.14 đô la, tối đa 0.15, tối thiểu 0.13. Dự báo giá Doge coin vào Thứ Sáu 21 Tháng Sáu: 0.13 đô la, tối đa 0.14, tối thiểu 0.12.

Trong một tuần. Giá Doge coin vào Thứ Hai 24 Tháng Sáu: 0.13 đô la, tối đa 0.14, tối thiểu 0.12. Dự báo giá Doge coin vào Thứ Ba 25 Tháng Sáu: 0.13 đô la, tối đa 0.14, tối thiểu 0.12. Giá Doge coin vào Thứ Tư 26 Tháng Sáu: 0.13 đô la, tối đa 0.14, tối thiểu 0.12. Dự báo giá Doge coin vào Thứ Năm 27 Tháng Sáu: 0.12 đô la, tối đa 0.13, tối thiểu 0.11. Giá Doge coin vào Thứ Sáu 28 Tháng Sáu: 0.12 đô la, tối đa 0.13, tối thiểu 0.11.

Giá Shiba Inu hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Dự báo giá Doge coin vào Thứ Hai 1 Tháng Bảy: 0.12 đô la, tối đa 0.13, tối thiểu 0.11. Giá Doge coin vào Thứ Ba 2 Tháng Bảy: 0.12 đô la, tối đa 0.13, tối thiểu 0.11. Dự báo giá Doge coin vào Thứ Tư 3 Tháng Bảy: 0.12 đô la, tối đa 0.13, tối thiểu 0.11. Giá Doge coin vào Thứ Năm 4 Tháng Bảy: 0.12 đô la, tối đa 0.13, tối thiểu 0.11. Dự báo giá Doge coin vào Thứ Sáu 5 Tháng Bảy: 0.12 đô la, tối đa 0.13, tối thiểu 0.11.

Trong 3 tuần. Giá Doge coin vào Thứ Hai 8 Tháng Bảy: 0.12 đô la, tối đa 0.13, tối thiểu 0.11. Dự báo giá Doge coin vào Thứ Ba 9 Tháng Bảy: 0.12 đô la, tối đa 0.13, tối thiểu 0.11. Giá Doge coin vào Thứ Tư 10 Tháng Bảy: 0.12 đô la, tối đa 0.13, tối thiểu 0.11. Dự báo giá Doge coin vào Thứ Năm 11 Tháng Bảy: 0.12 đô la, tối đa 0.13, tối thiểu 0.11. Giá Doge coin vào Thứ Sáu 12 Tháng Bảy: 0.12 đô la, tối đa 0.13, tối thiểu 0.11.

Trong 4 tuần. Dự báo giá Doge coin vào Thứ Hai 15 Tháng Bảy: 0.11 đô la, tối đa 0.12, tối thiểu 0.10. Giá Doge coin vào Thứ Ba 16 Tháng Bảy: 0.12 đô la, tối đa 0.13, tối thiểu 0.11.

Dự báo tỷ giá Doge coin năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Sáu 0.11-0.17 0.12 -25.0%
Bảy 0.10-0.13 0.11 -31.3%
Tám 0.11-0.13 0.12 -25.0%
Chín 0.09-0.12 0.10 -37.5%
Mười 0.10-0.13 0.12 -25.0%
Mười Một 0.12-0.15 0.14 -12.5%
Mười Hai 0.13-0.15 0.14 -12.5%
2025
Một 0.14-0.16 0.15 -6.3%
Hai 0.15-0.18 0.17 6.3%
Ba 0.17-0.20 0.19 18.8%
0.18-0.20 0.19 18.8%
Năm 0.19-0.21 0.20 25.0%
Sáu 0.20-0.25 0.23 43.8%
Bảy 0.21-0.25 0.23 43.8%
Tám 0.22-0.26 0.24 50.0%
Chín 0.23-0.27 0.25 56.3%
Mười 0.23-0.27 0.25 56.3%
Mười Một 0.20-0.25 0.21 31.3%
Mười Hai 0.21-0.26 0.24 50.0%
2026
Một 0.19-0.24 0.20 25.0%
Hai 0.16-0.20 0.17 6.3%
Ba 0.17-0.21 0.20 25.0%
0.19-0.21 0.20 25.0%
Năm 0.17-0.20 0.18 12.5%
Sáu 0.17-0.19 0.18 12.5%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Bảy 0.14-0.18 0.15 -6.3%
Tám 0.12-0.15 0.13 -18.8%
Chín 0.11-0.13 0.12 -25.0%
Mười 0.11-0.13 0.12 -25.0%
Mười Một 0.10-0.12 0.11 -31.3%
Mười Hai 0.08-0.11 0.09 -43.8%
2027
Một 0.07-0.09 0.08 -50.0%
Hai 0.07-0.08 0.07 -56.3%
Ba 0.07-0.09 0.08 -50.0%
0.07-0.08 0.07 -56.3%
Năm 0.07-0.09 0.08 -50.0%
Sáu 0.07-0.08 0.07 -56.3%
Bảy 0.06-0.07 0.06 -62.5%
Tám 0.06-0.06 0.06 -62.5%
Chín 0.06-0.07 0.07 -56.3%
Mười 0.07-0.09 0.08 -50.0%
Mười Một 0.08-0.10 0.09 -43.8%
Mười Hai 0.09-0.11 0.10 -37.5%
2028
Một 0.10-0.13 0.12 -25.0%
Hai 0.12-0.15 0.14 -12.5%
Ba 0.12-0.14 0.13 -18.8%
0.12-0.14 0.13 -18.8%
Năm 0.13-0.16 0.15 -6.3%
Sáu 0.13-0.15 0.14 -12.5%
Bảy 0.14-0.16 0.15 -6.3%

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 0.16 đô la. Tối đa 0.17, tối thiểu 0.11. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.14. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.12 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -25.0%.

Giá Doge coin cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 0.12 đô la. Tối đa 0.13, tối thiểu 0.10. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.12. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.11 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -8.3%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 0.11 đô la. Tối đa 0.13, tối thiểu 0.11. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.12. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.12 là sự thay đổi của Tháng Tám là 9.1%.

Giá Cosmos hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la Úc hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá Doge coin cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 0.12 đô la. Tối đa 0.12, tối thiểu 0.09. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.11. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.10 là sự thay đổi của Tháng Chín là -16.7%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 0.10 đô la. Tối đa 0.13, tối thiểu 0.10. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.11. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.12 là sự thay đổi của Tháng Mười là 20.0%.

Giá Doge coin cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 0.12 đô la. Tối đa 0.15, tối thiểu 0.12. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.13. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.14 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 16.7%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 0.14 đô la. Tối đa 0.15, tối thiểu 0.13. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.14. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.14 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 0.0%.

Giá Doge coin cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 0.14 đô la. Tối đa 0.16, tối thiểu 0.14. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.15. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.15 là sự thay đổi của Tháng Một là 7.1%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 0.15 đô la. Tối đa 0.18, tối thiểu 0.15. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.16. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.17 là sự thay đổi của Tháng Hai là 13.3%.

Giá Doge coin cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 0.17 đô la. Tối đa 0.20, tối thiểu 0.17. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.18. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.19 là sự thay đổi của Tháng Ba là 11.8%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 0.19 đô la. Tối đa 0.20, tối thiểu 0.18. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.19. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.19 là sự thay đổi của Tháng Tư là 0.0%.

Giá Doge coin cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 0.19 đô la. Tối đa 0.21, tối thiểu 0.19. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.20. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.20 là sự thay đổi của Tháng Năm là 5.3%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 0.20 đô la. Tối đa 0.25, tối thiểu 0.20. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.22. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.23 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 15.0%.

Giá Doge coin cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 0.23 đô la. Tối đa 0.25, tối thiểu 0.21. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.23. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.23 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 0.0%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 0.23 đô la. Tối đa 0.26, tối thiểu 0.22. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.24. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.24 là sự thay đổi của Tháng Tám là 4.3%.

Giá Doge coin cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 0.24 đô la. Tối đa 0.27, tối thiểu 0.23. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.25. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.25 là sự thay đổi của Tháng Chín là 4.2%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 0.25 đô la. Tối đa 0.27, tối thiểu 0.23. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.25. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.25 là sự thay đổi của Tháng Mười là 0.0%.

Giá Doge coin cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 0.25 đô la. Tối đa 0.25, tối thiểu 0.20. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.23. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.21 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -16.0%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 0.21 đô la. Tối đa 0.26, tối thiểu 0.21. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.23. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.24 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 14.3%.

Giá Doge coin cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 0.24 đô la. Tối đa 0.24, tối thiểu 0.19. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.22. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.20 là sự thay đổi của Tháng Một là -16.7%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 0.20 đô la. Tối đa 0.20, tối thiểu 0.16. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.18. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.17 là sự thay đổi của Tháng Hai là -15.0%.

Giá Doge coin cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 0.17 đô la. Tối đa 0.21, tối thiểu 0.17. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.19. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.20 là sự thay đổi của Tháng Ba là 17.6%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 0.20 đô la. Tối đa 0.21, tối thiểu 0.19. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.20. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.20 là sự thay đổi của Tháng Tư là 0.0%.

Giá Doge coin cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 0.20 đô la. Tối đa 0.20, tối thiểu 0.17. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.19. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.18 là sự thay đổi của Tháng Năm là -10.0%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 0.18 đô la. Tối đa 0.19, tối thiểu 0.17. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.18. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.18 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 0.0%.

Giá Doge coin cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 0.18 đô la. Tối đa 0.18, tối thiểu 0.14. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.16. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.15 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -16.7%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 0.15 đô la. Tối đa 0.15, tối thiểu 0.12. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.14. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.13 là sự thay đổi của Tháng Tám là -13.3%.

Giá Doge coin cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 0.13 đô la. Tối đa 0.13, tối thiểu 0.11. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.12. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.12 là sự thay đổi của Tháng Chín là -7.7%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 0.12 đô la. Tối đa 0.13, tối thiểu 0.11. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.12. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.12 là sự thay đổi của Tháng Mười là 0.0%.

Giá Doge coin cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 0.12 đô la. Tối đa 0.12, tối thiểu 0.10. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.11. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.11 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -8.3%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 0.11 đô la. Tối đa 0.11, tối thiểu 0.08. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.10. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.09 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -18.2%.

Giá Doge coin cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 0.09 đô la. Tối đa 0.09, tối thiểu 0.07. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.08. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.08 là sự thay đổi của Tháng Một là -11.1%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 0.08 đô la. Tối đa 0.08, tối thiểu 0.07. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.08. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.07 là sự thay đổi của Tháng Hai là -12.5%.

Giá Doge coin cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 0.07 đô la. Tối đa 0.09, tối thiểu 0.07. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.08. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.08 là sự thay đổi của Tháng Ba là 14.3%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 0.08 đô la. Tối đa 0.08, tối thiểu 0.07. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.08. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.07 là sự thay đổi của Tháng Tư là -12.5%.

Giá Doge coin cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 0.07 đô la. Tối đa 0.09, tối thiểu 0.07. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.08. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.08 là sự thay đổi của Tháng Năm là 14.3%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 0.08 đô la. Tối đa 0.08, tối thiểu 0.07. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.08. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.07 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -12.5%.

Giá Doge coin cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 0.07 đô la. Tối đa 0.07, tối thiểu 0.06. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.07. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.06 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -14.3%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 0.06 đô la. Tối đa 0.06, tối thiểu 0.06. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.06. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.06 là sự thay đổi của Tháng Tám là 0.0%.

Giá Doge coin cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 0.06 đô la. Tối đa 0.07, tối thiểu 0.06. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.07. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.07 là sự thay đổi của Tháng Chín là 16.7%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 0.07 đô la. Tối đa 0.09, tối thiểu 0.07. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.08. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.08 là sự thay đổi của Tháng Mười là 14.3%.

Giá Doge coin cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 0.08 đô la. Tối đa 0.10, tối thiểu 0.08. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.09. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.09 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 12.5%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 0.09 đô la. Tối đa 0.11, tối thiểu 0.09. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.10. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.10 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 11.1%.

Giá Doge coin cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 0.10 đô la. Tối đa 0.13, tối thiểu 0.10. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.11. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.12 là sự thay đổi của Tháng Một là 20.0%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 0.12 đô la. Tối đa 0.15, tối thiểu 0.12. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.13. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.14 là sự thay đổi của Tháng Hai là 16.7%.

Giá Doge coin cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 0.14 đô la. Tối đa 0.14, tối thiểu 0.12. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.13. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.13 là sự thay đổi của Tháng Ba là -7.1%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Tư 2028. Lúc đầu trên 0.13 đô la. Tối đa 0.14, tối thiểu 0.12. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.13. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.13 là sự thay đổi của Tháng Tư là 0.0%.

Giá Doge coin cho Tháng Năm 2028. Lúc đầu trên 0.13 đô la. Tối đa 0.16, tối thiểu 0.13. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.14. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.15 là sự thay đổi của Tháng Năm là 15.4%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Sáu 2028. Lúc đầu trên 0.15 đô la. Tối đa 0.15, tối thiểu 0.13. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.14. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.14 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -6.7%.

Giá Doge coin cho Tháng Bảy 2028. Lúc đầu trên 0.14 đô la. Tối đa 0.16, tối thiểu 0.14. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.15. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.15 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 7.1%.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.