GIÁ DOGE COIN HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá Doge coin hôm nay

Giá Doge coin tương đương 0.0839 đô la (0.00205756 triệu đồng). Phạm vi ngày hôm nay: 0.0830-0.0846. Tỷ giá của ngày hôm qua: 0.0846. Sự thay đổi của ngày hôm nay là -0.0007 đô la, -0.83%.

DOWN0.0839 -0.83%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá Doge coin cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
23/02 Thứ Sáu0.0770.0890.083
26/02 Thứ Hai0.0730.0850.079
27/02 Thứ Ba0.0770.0890.083
28/02 Thứ Tư0.0790.0910.085
29/02 Thứ Năm0.0770.0890.083
01/03 Thứ Sáu0.0770.0890.083
04/03 Thứ Hai0.0760.0880.082
05/03 Thứ Ba0.0820.0940.088
06/03 Thứ Tư0.0800.0920.086
07/03 Thứ Năm0.0820.0940.088
08/03 Thứ Sáu0.0820.0940.088
11/03 Thứ Hai0.0820.0940.088
12/03 Thứ Ba0.0840.0960.090
13/03 Thứ Tư0.0840.0960.090
14/03 Thứ Năm0.0860.0980.092
15/03 Thứ Sáu0.0860.1000.093
18/03 Thứ Hai0.0860.1000.093
19/03 Thứ Ba0.0860.0980.092
20/03 Thứ Tư0.0860.0980.092
21/03 Thứ Năm0.0860.0980.092
22/03 Thứ Sáu0.0860.0980.092
25/03 Thứ Hai0.0850.0970.091
26/03 Thứ Ba0.0840.0960.090
27/03 Thứ Tư0.0860.1000.093

Dự báo giá Doge coin vào Thứ Sáu 23 Tháng Hai: 0.083 đô la, tối đa 0.089, tối thiểu 0.077. Giá Doge coin vào Thứ Hai 26 Tháng Hai: 0.079 đô la, tối đa 0.085, tối thiểu 0.073. Dự báo giá Doge coin vào Thứ Ba 27 Tháng Hai: 0.083 đô la, tối đa 0.089, tối thiểu 0.077. Giá Doge coin vào Thứ Tư 28 Tháng Hai: 0.085 đô la, tối đa 0.091, tối thiểu 0.079.

Trong một tuần. Dự báo giá Doge coin vào Thứ Năm 29 Tháng Hai: 0.083 đô la, tối đa 0.089, tối thiểu 0.077. Giá Doge coin vào Thứ Sáu 1 Tháng Ba: 0.083 đô la, tối đa 0.089, tối thiểu 0.077. Dự báo giá Doge coin vào Thứ Hai 4 Tháng Ba: 0.082 đô la, tối đa 0.088, tối thiểu 0.076. Giá Doge coin vào Thứ Ba 5 Tháng Ba: 0.088 đô la, tối đa 0.094, tối thiểu 0.082. Dự báo giá Doge coin vào Thứ Tư 6 Tháng Ba: 0.086 đô la, tối đa 0.092, tối thiểu 0.080.

Giá Shiba Inu hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Giá Doge coin vào Thứ Năm 7 Tháng Ba: 0.088 đô la, tối đa 0.094, tối thiểu 0.082. Dự báo giá Doge coin vào Thứ Sáu 8 Tháng Ba: 0.088 đô la, tối đa 0.094, tối thiểu 0.082. Giá Doge coin vào Thứ Hai 11 Tháng Ba: 0.088 đô la, tối đa 0.094, tối thiểu 0.082. Dự báo giá Doge coin vào Thứ Ba 12 Tháng Ba: 0.090 đô la, tối đa 0.096, tối thiểu 0.084. Giá Doge coin vào Thứ Tư 13 Tháng Ba: 0.090 đô la, tối đa 0.096, tối thiểu 0.084.

Trong 3 tuần. Dự báo giá Doge coin vào Thứ Năm 14 Tháng Ba: 0.092 đô la, tối đa 0.098, tối thiểu 0.086. Giá Doge coin vào Thứ Sáu 15 Tháng Ba: 0.093 đô la, tối đa 0.100, tối thiểu 0.086. Dự báo giá Doge coin vào Thứ Hai 18 Tháng Ba: 0.093 đô la, tối đa 0.100, tối thiểu 0.086. Giá Doge coin vào Thứ Ba 19 Tháng Ba: 0.092 đô la, tối đa 0.098, tối thiểu 0.086. Dự báo giá Doge coin vào Thứ Tư 20 Tháng Ba: 0.092 đô la, tối đa 0.098, tối thiểu 0.086.

Trong 4 tuần. Giá Doge coin vào Thứ Năm 21 Tháng Ba: 0.092 đô la, tối đa 0.098, tối thiểu 0.086. Dự báo giá Doge coin vào Thứ Sáu 22 Tháng Ba: 0.092 đô la, tối đa 0.098, tối thiểu 0.086. Giá Doge coin vào Thứ Hai 25 Tháng Ba: 0.091 đô la, tối đa 0.097, tối thiểu 0.085.

Dự báo tỷ giá Doge coin năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Hai 0.073-0.092 0.083 5.1%
Ba 0.076-0.100 0.082 3.8%
0.067-0.082 0.072 -8.9%
Năm 0.072-0.083 0.078 -1.3%
Sáu 0.078-0.096 0.090 13.9%
Bảy 0.090-0.106 0.099 25.3%
Tám 0.093-0.107 0.100 26.6%
Chín 0.097-0.111 0.104 31.6%
Mười 0.104-0.129 0.121 53.2%
Mười Một 0.114-0.132 0.123 55.7%
Mười Hai 0.117-0.135 0.126 59.5%
2025
Một 0.121-0.139 0.130 64.6%
Hai 0.122-0.140 0.131 65.8%
Ba 0.126-0.146 0.136 72.2%
0.136-0.169 0.158 100%
Năm 0.153-0.175 0.164 108%
Sáu 0.159-0.183 0.171 117%
Bảy 0.171-0.212 0.198 151%
Tám 0.185-0.213 0.199 152%
Chín 0.166-0.199 0.179 127%
Mười 0.171-0.197 0.184 133%
Mười Một 0.144-0.184 0.155 96.2%
Mười Hai 0.121-0.155 0.130 64.6%
2026
Một 0.112-0.130 0.120 51.9%
Hai 0.115-0.133 0.124 57.0%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Ba 0.109-0.125 0.117 48.1%
0.091-0.117 0.098 24.1%
Năm 0.076-0.098 0.082 3.8%
Sáu 0.064-0.082 0.069 -12.7%
Bảy 0.069-0.086 0.080 1.3%
Tám 0.062-0.080 0.067 -15.2%
Chín 0.067-0.083 0.078 -1.3%
Mười 0.061-0.078 0.066 -16.5%
Mười Một 0.051-0.066 0.055 -30.4%
Mười Hai 0.049-0.057 0.053 -32.9%
2027
Một 0.053-0.065 0.061 -22.8%
Hai 0.061-0.072 0.067 -15.2%
Ba 0.067-0.083 0.078 -1.3%
0.078-0.096 0.090 13.9%
Năm 0.090-0.111 0.104 31.6%
Sáu 0.104-0.129 0.121 53.2%
Bảy 0.104-0.121 0.112 41.8%
Tám 0.107-0.123 0.115 45.6%
Chín 0.115-0.142 0.133 68.4%
Mười 0.119-0.137 0.128 62.0%
Mười Một 0.128-0.151 0.141 78.5%
Mười Hai 0.141-0.175 0.164 108%
2028
Một 0.128-0.164 0.138 74.7%
Hai 0.118-0.138 0.127 60.8%
Ba 0.127-0.157 0.147 86.1%

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Hai 2024. Lúc đầu trên 0.079 đô la. Tối đa 0.092, tối thiểu 0.073. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.082. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.083 là sự thay đổi của Tháng Hai là 5.1%.

Giá Doge coin cho Tháng Ba 2024. Lúc đầu trên 0.083 đô la. Tối đa 0.100, tối thiểu 0.076. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.085. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.082 là sự thay đổi của Tháng Ba là -1.2%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Tư 2024. Lúc đầu trên 0.082 đô la. Tối đa 0.082, tối thiểu 0.067. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.076. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.072 là sự thay đổi của Tháng Tư là -12.2%.

Giá Cosmos hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la Úc hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá Doge coin cho Tháng Năm 2024. Lúc đầu trên 0.072 đô la. Tối đa 0.083, tối thiểu 0.072. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.076. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.078 là sự thay đổi của Tháng Năm là 8.3%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 0.078 đô la. Tối đa 0.096, tối thiểu 0.078. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.086. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.090 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 15.4%.

Giá Doge coin cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 0.090 đô la. Tối đa 0.106, tối thiểu 0.090. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.096. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.099 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 10.0%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 0.099 đô la. Tối đa 0.107, tối thiểu 0.093. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.100. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.100 là sự thay đổi của Tháng Tám là 1.0%.

Giá Doge coin cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 0.100 đô la. Tối đa 0.111, tối thiểu 0.097. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.103. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.104 là sự thay đổi của Tháng Chín là 4.0%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 0.104 đô la. Tối đa 0.129, tối thiểu 0.104. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.115. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.121 là sự thay đổi của Tháng Mười là 16.3%.

Giá Doge coin cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 0.121 đô la. Tối đa 0.132, tối thiểu 0.114. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.123. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.123 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 1.7%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 0.123 đô la. Tối đa 0.135, tối thiểu 0.117. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.125. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.126 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 2.4%.

Giá Doge coin cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 0.126 đô la. Tối đa 0.139, tối thiểu 0.121. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.129. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.130 là sự thay đổi của Tháng Một là 3.2%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 0.130 đô la. Tối đa 0.140, tối thiểu 0.122. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.131. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.131 là sự thay đổi của Tháng Hai là 0.8%.

Giá Doge coin cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 0.131 đô la. Tối đa 0.146, tối thiểu 0.126. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.135. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.136 là sự thay đổi của Tháng Ba là 3.8%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 0.136 đô la. Tối đa 0.169, tối thiểu 0.136. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.150. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.158 là sự thay đổi của Tháng Tư là 16.2%.

Giá Doge coin cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 0.158 đô la. Tối đa 0.175, tối thiểu 0.153. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.163. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.164 là sự thay đổi của Tháng Năm là 3.8%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 0.164 đô la. Tối đa 0.183, tối thiểu 0.159. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.169. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.171 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 4.3%.

Giá Doge coin cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 0.171 đô la. Tối đa 0.212, tối thiểu 0.171. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.188. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.198 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 15.8%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 0.198 đô la. Tối đa 0.213, tối thiểu 0.185. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.199. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.199 là sự thay đổi của Tháng Tám là 0.5%.

Giá Doge coin cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 0.199 đô la. Tối đa 0.199, tối thiểu 0.166. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.186. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.179 là sự thay đổi của Tháng Chín là -10.1%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 0.179 đô la. Tối đa 0.197, tối thiểu 0.171. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.183. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.184 là sự thay đổi của Tháng Mười là 2.8%.

Giá Doge coin cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 0.184 đô la. Tối đa 0.184, tối thiểu 0.144. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.167. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.155 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -15.8%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 0.155 đô la. Tối đa 0.155, tối thiểu 0.121. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.140. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.130 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -16.1%.

Giá Doge coin cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 0.130 đô la. Tối đa 0.130, tối thiểu 0.112. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.123. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.120 là sự thay đổi của Tháng Một là -7.7%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 0.120 đô la. Tối đa 0.133, tối thiểu 0.115. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.123. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.124 là sự thay đổi của Tháng Hai là 3.3%.

Giá Doge coin cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 0.124 đô la. Tối đa 0.125, tối thiểu 0.109. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.119. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.117 là sự thay đổi của Tháng Ba là -5.6%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 0.117 đô la. Tối đa 0.117, tối thiểu 0.091. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.106. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.098 là sự thay đổi của Tháng Tư là -16.2%.

Giá Doge coin cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 0.098 đô la. Tối đa 0.098, tối thiểu 0.076. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.089. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.082 là sự thay đổi của Tháng Năm là -16.3%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 0.082 đô la. Tối đa 0.082, tối thiểu 0.064. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.074. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.069 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -15.9%.

Giá Doge coin cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 0.069 đô la. Tối đa 0.086, tối thiểu 0.069. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.076. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.080 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 15.9%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 0.080 đô la. Tối đa 0.080, tối thiểu 0.062. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.072. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.067 là sự thay đổi của Tháng Tám là -16.3%.

Giá Doge coin cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 0.067 đô la. Tối đa 0.083, tối thiểu 0.067. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.074. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.078 là sự thay đổi của Tháng Chín là 16.4%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 0.078 đô la. Tối đa 0.078, tối thiểu 0.061. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.071. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.066 là sự thay đổi của Tháng Mười là -15.4%.

Giá Doge coin cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 0.066 đô la. Tối đa 0.066, tối thiểu 0.051. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.060. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.055 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -16.7%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 0.055 đô la. Tối đa 0.057, tối thiểu 0.049. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.054. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.053 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -3.6%.

Giá Doge coin cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 0.053 đô la. Tối đa 0.065, tối thiểu 0.053. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.058. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.061 là sự thay đổi của Tháng Một là 15.1%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 0.061 đô la. Tối đa 0.072, tối thiểu 0.061. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.065. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.067 là sự thay đổi của Tháng Hai là 9.8%.

Giá Doge coin cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 0.067 đô la. Tối đa 0.083, tối thiểu 0.067. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.074. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.078 là sự thay đổi của Tháng Ba là 16.4%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 0.078 đô la. Tối đa 0.096, tối thiểu 0.078. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.086. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.090 là sự thay đổi của Tháng Tư là 15.4%.

Giá Doge coin cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 0.090 đô la. Tối đa 0.111, tối thiểu 0.090. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.099. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.104 là sự thay đổi của Tháng Năm là 15.6%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 0.104 đô la. Tối đa 0.129, tối thiểu 0.104. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.115. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.121 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 16.3%.

Giá Doge coin cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 0.121 đô la. Tối đa 0.121, tối thiểu 0.104. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.115. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.112 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -7.4%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 0.112 đô la. Tối đa 0.123, tối thiểu 0.107. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.114. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.115 là sự thay đổi của Tháng Tám là 2.7%.

Giá Doge coin cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 0.115 đô la. Tối đa 0.142, tối thiểu 0.115. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.126. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.133 là sự thay đổi của Tháng Chín là 15.7%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 0.133 đô la. Tối đa 0.137, tối thiểu 0.119. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.129. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.128 là sự thay đổi của Tháng Mười là -3.8%.

Giá Doge coin cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 0.128 đô la. Tối đa 0.151, tối thiểu 0.128. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.137. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.141 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 10.2%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 0.141 đô la. Tối đa 0.175, tối thiểu 0.141. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.155. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.164 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 16.3%.

Giá Doge coin cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 0.164 đô la. Tối đa 0.164, tối thiểu 0.128. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.149. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.138 là sự thay đổi của Tháng Một là -15.9%.

Dự báo giá Doge coin cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 0.138 đô la. Tối đa 0.138, tối thiểu 0.118. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.130. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.127 là sự thay đổi của Tháng Hai là -8.0%.

Giá Doge coin cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 0.127 đô la. Tối đa 0.157, tối thiểu 0.127. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.140. Kỳ vọng Doge coin vào cuối tháng, 0.147 là sự thay đổi của Tháng Ba là 15.7%.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.