GIÁ ETHEREUM HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá Ethereum hôm nay

Giá Ethereum tương đương 2929.96 đô la (71.85 triệu đồng). Phạm vi ngày hôm nay: 2906.44-2969.15. Tỷ giá của ngày hôm qua: 2968.67. Sự thay đổi của ngày hôm nay là -38.71 đô la, -1.30%.

DOWN2929.96 -1.30%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá Ethereum cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
23/02 Thứ Sáu267830822880
26/02 Thứ Hai274131532947
27/02 Thứ Ba280132233012
28/02 Thứ Tư288433183101
29/02 Thứ Năm287533073091
01/03 Thứ Sáu283132573044
04/03 Thứ Hai285332833068
05/03 Thứ Ba305635163286
06/03 Thứ Tư301434683241
07/03 Thứ Năm319836803439
08/03 Thứ Sáu321136953453
11/03 Thứ Hai323437203477
12/03 Thứ Ba331938193569
13/03 Thứ Tư330438023553
14/03 Thứ Năm338138913636
15/03 Thứ Sáu349840243761
18/03 Thứ Hai352840603794
19/03 Thứ Ba350040263763
20/03 Thứ Tư347840023740
21/03 Thứ Năm348340073745
22/03 Thứ Sáu352640563791
25/03 Thứ Hai343839563697
26/03 Thứ Ba349040163753
27/03 Thứ Tư356541013833

Dự báo giá Ethereum vào Thứ Sáu 23 Tháng Hai: 2880 đô la, tối đa 3082, tối thiểu 2678. Giá Ethereum vào Thứ Hai 26 Tháng Hai: 2947 đô la, tối đa 3153, tối thiểu 2741. Dự báo giá Ethereum vào Thứ Ba 27 Tháng Hai: 3012 đô la, tối đa 3223, tối thiểu 2801. Giá Ethereum vào Thứ Tư 28 Tháng Hai: 3101 đô la, tối đa 3318, tối thiểu 2884.

Trong một tuần. Dự báo giá Ethereum vào Thứ Năm 29 Tháng Hai: 3091 đô la, tối đa 3307, tối thiểu 2875. Giá Ethereum vào Thứ Sáu 1 Tháng Ba: 3044 đô la, tối đa 3257, tối thiểu 2831. Dự báo giá Ethereum vào Thứ Hai 4 Tháng Ba: 3068 đô la, tối đa 3283, tối thiểu 2853. Giá Ethereum vào Thứ Ba 5 Tháng Ba: 3286 đô la, tối đa 3516, tối thiểu 3056. Dự báo giá Ethereum vào Thứ Tư 6 Tháng Ba: 3241 đô la, tối đa 3468, tối thiểu 3014.

Giá Lite coin hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Giá Ethereum vào Thứ Năm 7 Tháng Ba: 3439 đô la, tối đa 3680, tối thiểu 3198. Dự báo giá Ethereum vào Thứ Sáu 8 Tháng Ba: 3453 đô la, tối đa 3695, tối thiểu 3211. Giá Ethereum vào Thứ Hai 11 Tháng Ba: 3477 đô la, tối đa 3720, tối thiểu 3234. Dự báo giá Ethereum vào Thứ Ba 12 Tháng Ba: 3569 đô la, tối đa 3819, tối thiểu 3319. Giá Ethereum vào Thứ Tư 13 Tháng Ba: 3553 đô la, tối đa 3802, tối thiểu 3304.

Trong 3 tuần. Dự báo giá Ethereum vào Thứ Năm 14 Tháng Ba: 3636 đô la, tối đa 3891, tối thiểu 3381. Giá Ethereum vào Thứ Sáu 15 Tháng Ba: 3761 đô la, tối đa 4024, tối thiểu 3498. Dự báo giá Ethereum vào Thứ Hai 18 Tháng Ba: 3794 đô la, tối đa 4060, tối thiểu 3528. Giá Ethereum vào Thứ Ba 19 Tháng Ba: 3763 đô la, tối đa 4026, tối thiểu 3500. Dự báo giá Ethereum vào Thứ Tư 20 Tháng Ba: 3740 đô la, tối đa 4002, tối thiểu 3478.

Trong 4 tuần. Giá Ethereum vào Thứ Năm 21 Tháng Ba: 3745 đô la, tối đa 4007, tối thiểu 3483. Dự báo giá Ethereum vào Thứ Sáu 22 Tháng Ba: 3791 đô la, tối đa 4056, tối thiểu 3526. Giá Ethereum vào Thứ Hai 25 Tháng Ba: 3697 đô la, tối đa 3956, tối thiểu 3438.

Dự báo tỷ giá Ethereum năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Hai 2278-3318 3091 35.5%
Ba 2831-4101 3248 42.3%
3004-3456 3230 41.5%
Năm 3230-3868 3615 58.4%
Sáu 3615-4369 4083 78.9%
Bảy 4083-4748 4437 94.4%
Tám 4190-4820 4505 97.4%
Chín 4309-4957 4633 103%
Mười 4351-5007 4679 105%
Mười Một 4489-5165 4827 112%
Mười Hai 4497-5175 4836 112%
2025
Một 4617-5311 4964 118%
Hai 4964-6043 5648 148%
Ba 5313-6113 5713 150%
5713-7091 6627 190%
Năm 6278-7224 6751 196%
Sáu 6530-7512 7021 208%
Bảy 7021-8714 8144 257%
Tám 6475-8144 6962 205%
Chín 5990-6962 6441 182%
Mười 6441-7995 7472 227%
Mười Một 5837-7472 6276 175%
Mười Hai 4903-6276 5272 131%
2026
Một 4118-5272 4428 94.0%
Hai 4428-5282 4936 116%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Ba 4936-5781 5403 137%
4221-5403 4539 98.9%
Năm 3546-4539 3813 67.1%
Sáu 3813-4497 4203 84.2%
Bảy 4203-5216 4875 114%
Tám 3960-4875 4258 86.6%
Chín 4258-5285 4939 116%
Mười 4939-5870 5486 140%
Mười Một 4289-5486 4612 102%
Mười Hai 4183-4813 4498 97.1%
2027
Một 4498-5583 5218 129%
Hai 5218-6477 6053 165%
Ba 6053-7301 6823 199%
6823-8469 7915 247%
Năm 7915-9824 9181 302%
Sáu 9181-11396 10650 367%
Bảy 10650-12381 11571 407%
Tám 9040-11571 9720 326%
Chín 9720-12064 11275 394%
Mười 11275-13995 13079 473%
Mười Một 11841-13623 12732 458%
Mười Hai 12732-15300 14299 527%
2028
Một 14299-17748 16587 627%
Hai 12958-16587 13933 511%
Ba 13933-17293 16162 608%

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Hai 2024. Lúc đầu trên 2282 đô la. Tối đa 3318, tối thiểu 2278. Tỷ giá hối đoái trung bình là 2742. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 3091 là sự thay đổi của Tháng Hai là 35.5%.

Giá Ethereum cho Tháng Ba 2024. Lúc đầu trên 3091 đô la. Tối đa 4101, tối thiểu 2831. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3318. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 3248 là sự thay đổi của Tháng Ba là 5.1%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Tư 2024. Lúc đầu trên 3248 đô la. Tối đa 3456, tối thiểu 3004. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3235. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 3230 là sự thay đổi của Tháng Tư là -0.6%.

Giá Ripple hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la Úc hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá Ethereum cho Tháng Năm 2024. Lúc đầu trên 3230 đô la. Tối đa 3868, tối thiểu 3230. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3486. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 3615 là sự thay đổi của Tháng Năm là 11.9%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 3615 đô la. Tối đa 4369, tối thiểu 3615. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3921. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 4083 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 12.9%.

Giá Ethereum cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 4083 đô la. Tối đa 4748, tối thiểu 4083. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4338. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 4437 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 8.7%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 4437 đô la. Tối đa 4820, tối thiểu 4190. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4488. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 4505 là sự thay đổi của Tháng Tám là 1.5%.

Giá Ethereum cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 4505 đô la. Tối đa 4957, tối thiểu 4309. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4601. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 4633 là sự thay đổi của Tháng Chín là 2.8%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 4633 đô la. Tối đa 5007, tối thiểu 4351. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4668. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 4679 là sự thay đổi của Tháng Mười là 1.0%.

Giá Ethereum cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 4679 đô la. Tối đa 5165, tối thiểu 4489. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4790. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 4827 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 3.2%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 4827 đô la. Tối đa 5175, tối thiểu 4497. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4834. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 4836 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 0.2%.

Giá Ethereum cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 4836 đô la. Tối đa 5311, tối thiểu 4617. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4932. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 4964 là sự thay đổi của Tháng Một là 2.6%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 4964 đô la. Tối đa 6043, tối thiểu 4964. Tỷ giá hối đoái trung bình là 5405. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 5648 là sự thay đổi của Tháng Hai là 13.8%.

Giá Ethereum cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 5648 đô la. Tối đa 6113, tối thiểu 5313. Tỷ giá hối đoái trung bình là 5697. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 5713 là sự thay đổi của Tháng Ba là 1.2%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 5713 đô la. Tối đa 7091, tối thiểu 5713. Tỷ giá hối đoái trung bình là 6286. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 6627 là sự thay đổi của Tháng Tư là 16.0%.

Giá Ethereum cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 6627 đô la. Tối đa 7224, tối thiểu 6278. Tỷ giá hối đoái trung bình là 6720. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 6751 là sự thay đổi của Tháng Năm là 1.9%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 6751 đô la. Tối đa 7512, tối thiểu 6530. Tỷ giá hối đoái trung bình là 6954. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 7021 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 4.0%.

Giá Ethereum cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 7021 đô la. Tối đa 8714, tối thiểu 7021. Tỷ giá hối đoái trung bình là 7725. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 8144 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 16.0%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 8144 đô la. Tối đa 8144, tối thiểu 6475. Tỷ giá hối đoái trung bình là 7431. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 6962 là sự thay đổi của Tháng Tám là -14.5%.

Giá Ethereum cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 6962 đô la. Tối đa 6962, tối thiểu 5990. Tỷ giá hối đoái trung bình là 6589. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 6441 là sự thay đổi của Tháng Chín là -7.5%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 6441 đô la. Tối đa 7995, tối thiểu 6441. Tỷ giá hối đoái trung bình là 7087. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 7472 là sự thay đổi của Tháng Mười là 16.0%.

Giá Ethereum cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 7472 đô la. Tối đa 7472, tối thiểu 5837. Tỷ giá hối đoái trung bình là 6764. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 6276 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -16.0%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 6276 đô la. Tối đa 6276, tối thiểu 4903. Tỷ giá hối đoái trung bình là 5682. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 5272 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -16.0%.

Giá Ethereum cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 5272 đô la. Tối đa 5272, tối thiểu 4118. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4773. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 4428 là sự thay đổi của Tháng Một là -16.0%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 4428 đô la. Tối đa 5282, tối thiểu 4428. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4769. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 4936 là sự thay đổi của Tháng Hai là 11.5%.

Giá Ethereum cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 4936 đô la. Tối đa 5781, tối thiểu 4936. Tỷ giá hối đoái trung bình là 5264. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 5403 là sự thay đổi của Tháng Ba là 9.5%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 5403 đô la. Tối đa 5403, tối thiểu 4221. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4892. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 4539 là sự thay đổi của Tháng Tư là -16.0%.

Giá Ethereum cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 4539 đô la. Tối đa 4539, tối thiểu 3546. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4109. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 3813 là sự thay đổi của Tháng Năm là -16.0%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 3813 đô la. Tối đa 4497, tối thiểu 3813. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4082. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 4203 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 10.2%.

Giá Ethereum cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 4203 đô la. Tối đa 5216, tối thiểu 4203. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4624. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 4875 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 16.0%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 4875 đô la. Tối đa 4875, tối thiểu 3960. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4492. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 4258 là sự thay đổi của Tháng Tám là -12.7%.

Giá Ethereum cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 4258 đô la. Tối đa 5285, tối thiểu 4258. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4685. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 4939 là sự thay đổi của Tháng Chín là 16.0%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 4939 đô la. Tối đa 5870, tối thiểu 4939. Tỷ giá hối đoái trung bình là 5309. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 5486 là sự thay đổi của Tháng Mười là 11.1%.

Giá Ethereum cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 5486 đô la. Tối đa 5486, tối thiểu 4289. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4968. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 4612 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -15.9%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 4612 đô la. Tối đa 4813, tối thiểu 4183. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4527. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 4498 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -2.5%.

Giá Ethereum cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 4498 đô la. Tối đa 5583, tối thiểu 4498. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4949. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 5218 là sự thay đổi của Tháng Một là 16.0%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 5218 đô la. Tối đa 6477, tối thiểu 5218. Tỷ giá hối đoái trung bình là 5742. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 6053 là sự thay đổi của Tháng Hai là 16.0%.

Giá Ethereum cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 6053 đô la. Tối đa 7301, tối thiểu 6053. Tỷ giá hối đoái trung bình là 6558. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 6823 là sự thay đổi của Tháng Ba là 12.7%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 6823 đô la. Tối đa 8469, tối thiểu 6823. Tỷ giá hối đoái trung bình là 7508. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 7915 là sự thay đổi của Tháng Tư là 16.0%.

Giá Ethereum cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 7915 đô la. Tối đa 9824, tối thiểu 7915. Tỷ giá hối đoái trung bình là 8709. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 9181 là sự thay đổi của Tháng Năm là 16.0%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 9181 đô la. Tối đa 11396, tối thiểu 9181. Tỷ giá hối đoái trung bình là 10102. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 10650 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 16.0%.

Giá Ethereum cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 10650 đô la. Tối đa 12381, tối thiểu 10650. Tỷ giá hối đoái trung bình là 11313. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 11571 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 8.6%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 11571 đô la. Tối đa 11571, tối thiểu 9040. Tỷ giá hối đoái trung bình là 10476. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 9720 là sự thay đổi của Tháng Tám là -16.0%.

Giá Ethereum cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 9720 đô la. Tối đa 12064, tối thiểu 9720. Tỷ giá hối đoái trung bình là 10695. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 11275 là sự thay đổi của Tháng Chín là 16.0%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 11275 đô la. Tối đa 13995, tối thiểu 11275. Tỷ giá hối đoái trung bình là 12406. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 13079 là sự thay đổi của Tháng Mười là 16.0%.

Giá Ethereum cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 13079 đô la. Tối đa 13623, tối thiểu 11841. Tỷ giá hối đoái trung bình là 12819. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 12732 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -2.7%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 12732 đô la. Tối đa 15300, tối thiểu 12732. Tỷ giá hối đoái trung bình là 13766. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 14299 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 12.3%.

Giá Ethereum cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 14299 đô la. Tối đa 17748, tối thiểu 14299. Tỷ giá hối đoái trung bình là 15733. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 16587 là sự thay đổi của Tháng Một là 16.0%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 16587 đô la. Tối đa 16587, tối thiểu 12958. Tỷ giá hối đoái trung bình là 15016. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 13933 là sự thay đổi của Tháng Hai là -16.0%.

Giá Ethereum cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 13933 đô la. Tối đa 17293, tối thiểu 13933. Tỷ giá hối đoái trung bình là 15330. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 16162 là sự thay đổi của Tháng Ba là 16.0%.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.