GIÁ ETHEREUM HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá Ethereum hôm nay

Giá Ethereum tương đương 3556.48 đô la (90.51 triệu đồng). Phạm vi ngày hôm nay: 3471.43-3591.34. Tỷ giá của ngày hôm qua: 3479.74. Sự thay đổi của ngày hôm nay là +76.74 đô la, +2.21%.

UP3556.48 +2.21%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá Ethereum cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
17/06 Thứ Hai324837363492
18/06 Thứ Ba316536413403
19/06 Thứ Tư322037043462
20/06 Thứ Năm307235343303
21/06 Thứ Sáu303834963267
24/06 Thứ Hai305935193289
25/06 Thứ Ba306235243293
26/06 Thứ Tư295433983176
27/06 Thứ Năm291233503131
28/06 Thứ Sáu295533993177
01/07 Thứ Hai299034403215
02/07 Thứ Ba298034283204
03/07 Thứ Tư295333973175
04/07 Thứ Năm299634463221
05/07 Thứ Sáu300534573231
08/07 Thứ Hai299334433218
09/07 Thứ Ba293133733152
10/07 Thứ Tư289333293111
11/07 Thứ Năm294333873165
12/07 Thứ Sáu300234543228
15/07 Thứ Hai302034743247
16/07 Thứ Ba297634243200
17/07 Thứ Tư301134653238
18/07 Thứ Năm296934153192

Dự báo giá Ethereum vào Thứ Hai 17 Tháng Sáu: 3492 đô la, tối đa 3736, tối thiểu 3248. Giá Ethereum vào Thứ Ba 18 Tháng Sáu: 3403 đô la, tối đa 3641, tối thiểu 3165. Dự báo giá Ethereum vào Thứ Tư 19 Tháng Sáu: 3462 đô la, tối đa 3704, tối thiểu 3220. Giá Ethereum vào Thứ Năm 20 Tháng Sáu: 3303 đô la, tối đa 3534, tối thiểu 3072. Dự báo giá Ethereum vào Thứ Sáu 21 Tháng Sáu: 3267 đô la, tối đa 3496, tối thiểu 3038.

Trong một tuần. Giá Ethereum vào Thứ Hai 24 Tháng Sáu: 3289 đô la, tối đa 3519, tối thiểu 3059. Dự báo giá Ethereum vào Thứ Ba 25 Tháng Sáu: 3293 đô la, tối đa 3524, tối thiểu 3062. Giá Ethereum vào Thứ Tư 26 Tháng Sáu: 3176 đô la, tối đa 3398, tối thiểu 2954. Dự báo giá Ethereum vào Thứ Năm 27 Tháng Sáu: 3131 đô la, tối đa 3350, tối thiểu 2912. Giá Ethereum vào Thứ Sáu 28 Tháng Sáu: 3177 đô la, tối đa 3399, tối thiểu 2955.

Giá Lite coin hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Dự báo giá Ethereum vào Thứ Hai 1 Tháng Bảy: 3215 đô la, tối đa 3440, tối thiểu 2990. Giá Ethereum vào Thứ Ba 2 Tháng Bảy: 3204 đô la, tối đa 3428, tối thiểu 2980. Dự báo giá Ethereum vào Thứ Tư 3 Tháng Bảy: 3175 đô la, tối đa 3397, tối thiểu 2953. Giá Ethereum vào Thứ Năm 4 Tháng Bảy: 3221 đô la, tối đa 3446, tối thiểu 2996. Dự báo giá Ethereum vào Thứ Sáu 5 Tháng Bảy: 3231 đô la, tối đa 3457, tối thiểu 3005.

Trong 3 tuần. Giá Ethereum vào Thứ Hai 8 Tháng Bảy: 3218 đô la, tối đa 3443, tối thiểu 2993. Dự báo giá Ethereum vào Thứ Ba 9 Tháng Bảy: 3152 đô la, tối đa 3373, tối thiểu 2931. Giá Ethereum vào Thứ Tư 10 Tháng Bảy: 3111 đô la, tối đa 3329, tối thiểu 2893. Dự báo giá Ethereum vào Thứ Năm 11 Tháng Bảy: 3165 đô la, tối đa 3387, tối thiểu 2943. Giá Ethereum vào Thứ Sáu 12 Tháng Bảy: 3228 đô la, tối đa 3454, tối thiểu 3002.

Trong 4 tuần. Dự báo giá Ethereum vào Thứ Hai 15 Tháng Bảy: 3247 đô la, tối đa 3474, tối thiểu 3020. Giá Ethereum vào Thứ Ba 16 Tháng Bảy: 3200 đô la, tối đa 3424, tối thiểu 2976.

Dự báo tỷ giá Ethereum năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Sáu 2912-3879 3177 -15.2%
Bảy 2698-3474 2901 -22.6%
Tám 2901-3601 3365 -10.2%
Chín 2869-3365 3085 -17.7%
Mười 2977-3425 3201 -14.6%
Mười Một 3201-3973 3713 -0.9%
Mười Hai 3458-3978 3718 -0.8%
2025
Một 3718-4452 4161 11.0%
Hai 4161-5028 4699 25.4%
Ba 4699-5463 5106 36.3%
4821-5547 5184 38.4%
Năm 4958-5704 5331 42.3%
Sáu 5007-5761 5384 43.7%
Bảy 5166-5944 5555 48.3%
Tám 5176-5956 5566 48.5%
Chín 5313-6113 5713 52.5%
Mười 5713-6955 6500 73.5%
Mười Một 6115-7035 6575 75.5%
Mười Hai 6575-8161 7627 104%
2026
Một 6564-7627 7058 88.4%
Hai 5514-7058 5929 58.2%
Ba 5929-7359 6878 83.6%
5468-6878 5880 56.9%
Năm 5059-5880 5440 45.2%
Sáu 5440-6752 6310 68.4%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Bảy 4929-6310 5300 41.4%
Tám 4140-5300 4452 18.8%
Chín 3478-4452 3740 -0.2%
Mười 3740-4461 4169 11.3%
Mười Một 4169-4882 4563 21.8%
Mười Hai 3565-4563 3833 2.3%
2027
Một 2995-3833 3220 -14.1%
Hai 3220-3797 3549 -5.3%
Ba 3549-4405 4117 9.9%
3344-4117 3596 -4.0%
Năm 3596-4463 4171 11.3%
Sáu 4171-4957 4633 23.6%
Bảy 3622-4633 3895 3.9%
Tám 3533-4065 3799 1.4%
Chín 3799-4715 4407 17.6%
Mười 4407-5470 5112 36.4%
Mười Một 5112-6165 5762 53.8%
Mười Hai 5762-7152 6684 78.4%
2028
Một 6684-8296 7753 107%
Hai 7753-9623 8993 140%
Ba 8993-10454 9770 161%
7633-9770 8207 119%
Năm 8207-10186 9520 154%
Sáu 9520-11816 11043 195%
Bảy 9998-11503 10750 187%

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 3747 đô la. Tối đa 3879, tối thiểu 2912. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3429. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 3177 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -15.2%.

Giá Ethereum cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 3177 đô la. Tối đa 3474, tối thiểu 2698. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3063. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 2901 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -8.7%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 2901 đô la. Tối đa 3601, tối thiểu 2901. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3192. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 3365 là sự thay đổi của Tháng Tám là 16.0%.

Giá Ripple hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la Úc hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá Ethereum cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 3365 đô la. Tối đa 3365, tối thiểu 2869. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3171. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 3085 là sự thay đổi của Tháng Chín là -8.3%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 3085 đô la. Tối đa 3425, tối thiểu 2977. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3172. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 3201 là sự thay đổi của Tháng Mười là 3.8%.

Giá Ethereum cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 3201 đô la. Tối đa 3973, tối thiểu 3201. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3522. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 3713 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 16.0%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 3713 đô la. Tối đa 3978, tối thiểu 3458. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3717. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 3718 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 0.1%.

Giá Ethereum cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 3718 đô la. Tối đa 4452, tối thiểu 3718. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4012. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 4161 là sự thay đổi của Tháng Một là 11.9%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 4161 đô la. Tối đa 5028, tối thiểu 4161. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4512. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 4699 là sự thay đổi của Tháng Hai là 12.9%.

Giá Ethereum cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 4699 đô la. Tối đa 5463, tối thiểu 4699. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4992. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 5106 là sự thay đổi của Tháng Ba là 8.7%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 5106 đô la. Tối đa 5547, tối thiểu 4821. Tỷ giá hối đoái trung bình là 5165. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 5184 là sự thay đổi của Tháng Tư là 1.5%.

Giá Ethereum cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 5184 đô la. Tối đa 5704, tối thiểu 4958. Tỷ giá hối đoái trung bình là 5294. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 5331 là sự thay đổi của Tháng Năm là 2.8%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 5331 đô la. Tối đa 5761, tối thiểu 5007. Tỷ giá hối đoái trung bình là 5371. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 5384 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 1.0%.

Giá Ethereum cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 5384 đô la. Tối đa 5944, tối thiểu 5166. Tỷ giá hối đoái trung bình là 5512. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 5555 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 3.2%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 5555 đô la. Tối đa 5956, tối thiểu 5176. Tỷ giá hối đoái trung bình là 5563. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 5566 là sự thay đổi của Tháng Tám là 0.2%.

Giá Ethereum cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 5566 đô la. Tối đa 6113, tối thiểu 5313. Tỷ giá hối đoái trung bình là 5676. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 5713 là sự thay đổi của Tháng Chín là 2.6%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 5713 đô la. Tối đa 6955, tối thiểu 5713. Tỷ giá hối đoái trung bình là 6220. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 6500 là sự thay đổi của Tháng Mười là 13.8%.

Giá Ethereum cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 6500 đô la. Tối đa 7035, tối thiểu 6115. Tỷ giá hối đoái trung bình là 6556. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 6575 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 1.2%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 6575 đô la. Tối đa 8161, tối thiểu 6575. Tỷ giá hối đoái trung bình là 7235. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 7627 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 16.0%.

Giá Ethereum cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 7627 đô la. Tối đa 7627, tối thiểu 6564. Tỷ giá hối đoái trung bình là 7219. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 7058 là sự thay đổi của Tháng Một là -7.5%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 7058 đô la. Tối đa 7058, tối thiểu 5514. Tỷ giá hối đoái trung bình là 6390. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 5929 là sự thay đổi của Tháng Hai là -16.0%.

Giá Ethereum cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 5929 đô la. Tối đa 7359, tối thiểu 5929. Tỷ giá hối đoái trung bình là 6524. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 6878 là sự thay đổi của Tháng Ba là 16.0%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 6878 đô la. Tối đa 6878, tối thiểu 5468. Tỷ giá hối đoái trung bình là 6276. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 5880 là sự thay đổi của Tháng Tư là -14.5%.

Giá Ethereum cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 5880 đô la. Tối đa 5880, tối thiểu 5059. Tỷ giá hối đoái trung bình là 5565. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 5440 là sự thay đổi của Tháng Năm là -7.5%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 5440 đô la. Tối đa 6752, tối thiểu 5440. Tỷ giá hối đoái trung bình là 5986. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 6310 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 16.0%.

Giá Ethereum cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 6310 đô la. Tối đa 6310, tối thiểu 4929. Tỷ giá hối đoái trung bình là 5712. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 5300 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -16.0%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 5300 đô la. Tối đa 5300, tối thiểu 4140. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4798. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 4452 là sự thay đổi của Tháng Tám là -16.0%.

Giá Ethereum cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 4452 đô la. Tối đa 4452, tối thiểu 3478. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4031. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 3740 là sự thay đổi của Tháng Chín là -16.0%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 3740 đô la. Tối đa 4461, tối thiểu 3740. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4028. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 4169 là sự thay đổi của Tháng Mười là 11.5%.

Giá Ethereum cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 4169 đô la. Tối đa 4882, tối thiểu 4169. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4446. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 4563 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 9.5%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 4563 đô la. Tối đa 4563, tối thiểu 3565. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4131. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 3833 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -16.0%.

Giá Ethereum cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 3833 đô la. Tối đa 3833, tối thiểu 2995. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3470. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 3220 là sự thay đổi của Tháng Một là -16.0%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 3220 đô la. Tối đa 3797, tối thiểu 3220. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3447. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 3549 là sự thay đổi của Tháng Hai là 10.2%.

Giá Ethereum cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 3549 đô la. Tối đa 4405, tối thiểu 3549. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3905. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 4117 là sự thay đổi của Tháng Ba là 16.0%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 4117 đô la. Tối đa 4117, tối thiểu 3344. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3794. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 3596 là sự thay đổi của Tháng Tư là -12.7%.

Giá Ethereum cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 3596 đô la. Tối đa 4463, tối thiểu 3596. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3957. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 4171 là sự thay đổi của Tháng Năm là 16.0%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 4171 đô la. Tối đa 4957, tối thiểu 4171. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4483. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 4633 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 11.1%.

Giá Ethereum cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 4633 đô la. Tối đa 4633, tối thiểu 3622. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4196. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 3895 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -15.9%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 3895 đô la. Tối đa 4065, tối thiểu 3533. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3823. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 3799 là sự thay đổi của Tháng Tám là -2.5%.

Giá Ethereum cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 3799 đô la. Tối đa 4715, tối thiểu 3799. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4180. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 4407 là sự thay đổi của Tháng Chín là 16.0%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 4407 đô la. Tối đa 5470, tối thiểu 4407. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4849. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 5112 là sự thay đổi của Tháng Mười là 16.0%.

Giá Ethereum cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 5112 đô la. Tối đa 6165, tối thiểu 5112. Tỷ giá hối đoái trung bình là 5538. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 5762 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 12.7%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 5762 đô la. Tối đa 7152, tối thiểu 5762. Tỷ giá hối đoái trung bình là 6340. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 6684 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 16.0%.

Giá Ethereum cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 6684 đô la. Tối đa 8296, tối thiểu 6684. Tỷ giá hối đoái trung bình là 7354. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 7753 là sự thay đổi của Tháng Một là 16.0%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 7753 đô la. Tối đa 9623, tối thiểu 7753. Tỷ giá hối đoái trung bình là 8531. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 8993 là sự thay đổi của Tháng Hai là 16.0%.

Giá Ethereum cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 8993 đô la. Tối đa 10454, tối thiểu 8993. Tỷ giá hối đoái trung bình là 9553. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 9770 là sự thay đổi của Tháng Ba là 8.6%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Tư 2028. Lúc đầu trên 9770 đô la. Tối đa 9770, tối thiểu 7633. Tỷ giá hối đoái trung bình là 8845. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 8207 là sự thay đổi của Tháng Tư là -16.0%.

Giá Ethereum cho Tháng Năm 2028. Lúc đầu trên 8207 đô la. Tối đa 10186, tối thiểu 8207. Tỷ giá hối đoái trung bình là 9030. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 9520 là sự thay đổi của Tháng Năm là 16.0%.

Dự báo giá Ethereum cho Tháng Sáu 2028. Lúc đầu trên 9520 đô la. Tối đa 11816, tối thiểu 9520. Tỷ giá hối đoái trung bình là 10475. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 11043 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 16.0%.

Giá Ethereum cho Tháng Bảy 2028. Lúc đầu trên 11043 đô la. Tối đa 11503, tối thiểu 9998. Tỷ giá hối đoái trung bình là 10824. Kỳ vọng Ethereum vào cuối tháng, 10750 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -2.7%.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.