GIÁ INTERNET COMPUTER HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá Internet Computer hôm nay

Giá Internet Computer tương đương 12.9729 đô la (0.31814740 triệu đồng). Phạm vi ngày hôm nay: 12.7888-13.1908. Tỷ giá của ngày hôm qua: 13.1842. Sự thay đổi của ngày hôm nay là -0.2113 đô la, -1.60%.

DOWN12.9729 -1.60%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá Internet Computer cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
23/02 Thứ Sáu11.6513.4112.53
26/02 Thứ Hai11.0812.7411.91
27/02 Thứ Ba11.5713.3112.44
28/02 Thứ Tư11.8913.6912.79
29/02 Thứ Năm12.0313.8512.94
01/03 Thứ Sáu11.7613.5212.64
04/03 Thứ Hai11.5813.3212.45
05/03 Thứ Ba12.2914.1513.22
06/03 Thứ Tư11.8513.6312.74
07/03 Thứ Năm12.0613.8812.97
08/03 Thứ Sáu11.9813.7812.88
11/03 Thứ Hai12.4514.3313.39
12/03 Thứ Ba12.9914.9513.97
13/03 Thứ Tư12.5814.4813.53
14/03 Thứ Năm13.0815.0414.06
15/03 Thứ Sáu12.8214.7613.79
18/03 Thứ Hai12.6314.5313.58
19/03 Thứ Ba12.4014.2613.33
20/03 Thứ Tư12.4014.2613.33
21/03 Thứ Năm13.2715.2714.27
22/03 Thứ Sáu13.7015.7614.73
25/03 Thứ Hai13.6115.6514.63
26/03 Thứ Ba12.7114.6313.67
27/03 Thứ Tư12.8314.7713.80

Dự báo giá Internet Computer vào Thứ Sáu 23 Tháng Hai: 12.53 đô la, tối đa 13.41, tối thiểu 11.65. Giá Internet Computer vào Thứ Hai 26 Tháng Hai: 11.91 đô la, tối đa 12.74, tối thiểu 11.08. Dự báo giá Internet Computer vào Thứ Ba 27 Tháng Hai: 12.44 đô la, tối đa 13.31, tối thiểu 11.57. Giá Internet Computer vào Thứ Tư 28 Tháng Hai: 12.79 đô la, tối đa 13.69, tối thiểu 11.89.

Trong một tuần. Dự báo giá Internet Computer vào Thứ Năm 29 Tháng Hai: 12.94 đô la, tối đa 13.85, tối thiểu 12.03. Giá Internet Computer vào Thứ Sáu 1 Tháng Ba: 12.64 đô la, tối đa 13.52, tối thiểu 11.76. Dự báo giá Internet Computer vào Thứ Hai 4 Tháng Ba: 12.45 đô la, tối đa 13.32, tối thiểu 11.58. Giá Internet Computer vào Thứ Ba 5 Tháng Ba: 13.22 đô la, tối đa 14.15, tối thiểu 12.29. Dự báo giá Internet Computer vào Thứ Tư 6 Tháng Ba: 12.74 đô la, tối đa 13.63, tối thiểu 11.85.

Giá Bit coin hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá vàng hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Giá Internet Computer vào Thứ Năm 7 Tháng Ba: 12.97 đô la, tối đa 13.88, tối thiểu 12.06. Dự báo giá Internet Computer vào Thứ Sáu 8 Tháng Ba: 12.88 đô la, tối đa 13.78, tối thiểu 11.98. Giá Internet Computer vào Thứ Hai 11 Tháng Ba: 13.39 đô la, tối đa 14.33, tối thiểu 12.45. Dự báo giá Internet Computer vào Thứ Ba 12 Tháng Ba: 13.97 đô la, tối đa 14.95, tối thiểu 12.99. Giá Internet Computer vào Thứ Tư 13 Tháng Ba: 13.53 đô la, tối đa 14.48, tối thiểu 12.58.

Trong 3 tuần. Dự báo giá Internet Computer vào Thứ Năm 14 Tháng Ba: 14.06 đô la, tối đa 15.04, tối thiểu 13.08. Giá Internet Computer vào Thứ Sáu 15 Tháng Ba: 13.79 đô la, tối đa 14.76, tối thiểu 12.82. Dự báo giá Internet Computer vào Thứ Hai 18 Tháng Ba: 13.58 đô la, tối đa 14.53, tối thiểu 12.63. Giá Internet Computer vào Thứ Ba 19 Tháng Ba: 13.33 đô la, tối đa 14.26, tối thiểu 12.40. Dự báo giá Internet Computer vào Thứ Tư 20 Tháng Ba: 13.33 đô la, tối đa 14.26, tối thiểu 12.40.

Trong 4 tuần. Giá Internet Computer vào Thứ Năm 21 Tháng Ba: 14.27 đô la, tối đa 15.27, tối thiểu 13.27. Dự báo giá Internet Computer vào Thứ Sáu 22 Tháng Ba: 14.73 đô la, tối đa 15.76, tối thiểu 13.70. Giá Internet Computer vào Thứ Hai 25 Tháng Ba: 14.63 đô la, tối đa 15.65, tối thiểu 13.61.

Dự báo tỷ giá Internet Computer năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Hai 11.08-14.70 12.94 11.8%
Ba 11.58-15.76 12.82 10.8%
10.02-12.82 10.77 -6.9%
Năm 10.77-13.36 12.49 8.0%
Sáu 12.49-15.38 14.37 24.2%
Bảy 14.37-17.84 16.67 44.1%
Tám 15.71-18.07 16.89 46.0%
Chín 16.34-18.80 17.57 51.9%
Mười 16.81-19.35 18.08 56.3%
Mười Một 17.34-19.96 18.65 61.2%
Mười Hai 18.04-20.76 19.40 67.7%
2025
Một 19.40-24.08 22.50 94.5%
Hai 21.45-24.67 23.06 99.3%
Ba 21.63-24.89 23.26 101%
23.26-28.87 26.98 133%
Năm 25.29-29.09 27.19 135%
Sáu 26.30-30.26 28.28 144%
Bảy 22.90-28.28 24.62 113%
Tám 22.25-25.59 23.92 107%
Chín 18.68-23.92 20.09 73.6%
Mười 20.09-24.93 23.30 101%
Mười Một 18.20-23.30 19.57 69.1%
Mười Hai 15.29-19.57 16.44 42.1%
2026
Một 12.84-16.44 13.81 19.4%
Hai 13.27-15.27 14.27 23.3%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Ba 13.54-15.58 14.56 25.8%
11.37-14.56 12.23 5.7%
Năm 9.55-12.23 10.27 -11.2%
Sáu 8.81-10.27 9.47 -18.2%
Bảy 8.78-10.10 9.44 -18.4%
Tám 7.37-9.44 7.93 -31.5%
Chín 7.93-9.84 9.20 -20.5%
Mười 7.19-9.20 7.73 -33.2%
Mười Một 6.04-7.73 6.49 -43.9%
Mười Hai 5.80-6.68 6.24 -46.1%
2027
Một 6.24-7.75 7.24 -37.4%
Hai 7.24-8.99 8.40 -27.4%
Ba 8.40-10.42 9.74 -15.8%
8.38-9.74 9.01 -22.1%
Năm 8.61-9.91 9.26 -20.0%
Sáu 9.26-11.49 10.74 -7.2%
Bảy 9.67-11.13 10.40 -10.1%
Tám 10.40-12.18 11.38 -1.6%
Chín 11.38-14.12 13.20 14.1%
Mười 10.31-13.20 11.09 -4.1%
Mười Một 9.42-11.09 10.13 -12.4%
Mười Hai 10.13-12.57 11.75 1.6%
2028
Một 10.36-11.92 11.14 -3.7%
Hai 8.70-11.14 9.36 -19.1%
Ba 9.36-11.04 10.32 -10.8%

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Hai 2024. Lúc đầu trên 11.57 đô la. Tối đa 14.70, tối thiểu 11.08. Tỷ giá hối đoái trung bình là 12.57. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 12.94 là sự thay đổi của Tháng Hai là 11.8%.

Giá Internet Computer cho Tháng Ba 2024. Lúc đầu trên 12.94 đô la. Tối đa 15.76, tối thiểu 11.58. Tỷ giá hối đoái trung bình là 13.28. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 12.82 là sự thay đổi của Tháng Ba là -0.9%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Tư 2024. Lúc đầu trên 12.82 đô la. Tối đa 12.82, tối thiểu 10.02. Tỷ giá hối đoái trung bình là 11.61. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 10.77 là sự thay đổi của Tháng Tư là -16.0%.

Giá Bit coin cash hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la Úc hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá Internet Computer cho Tháng Năm 2024. Lúc đầu trên 10.77 đô la. Tối đa 13.36, tối thiểu 10.77. Tỷ giá hối đoái trung bình là 11.85. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 12.49 là sự thay đổi của Tháng Năm là 16.0%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 12.49 đô la. Tối đa 15.38, tối thiểu 12.49. Tỷ giá hối đoái trung bình là 13.68. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 14.37 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 15.1%.

Giá Internet Computer cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 14.37 đô la. Tối đa 17.84, tối thiểu 14.37. Tỷ giá hối đoái trung bình là 15.81. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 16.67 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 16.0%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 16.67 đô la. Tối đa 18.07, tối thiểu 15.71. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16.84. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 16.89 là sự thay đổi của Tháng Tám là 1.3%.

Giá Internet Computer cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 16.89 đô la. Tối đa 18.80, tối thiểu 16.34. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17.40. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 17.57 là sự thay đổi của Tháng Chín là 4.0%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 17.57 đô la. Tối đa 19.35, tối thiểu 16.81. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17.95. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 18.08 là sự thay đổi của Tháng Mười là 2.9%.

Giá Internet Computer cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 18.08 đô la. Tối đa 19.96, tối thiểu 17.34. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18.51. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 18.65 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 3.2%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 18.65 đô la. Tối đa 20.76, tối thiểu 18.04. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19.21. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 19.40 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 4.0%.

Giá Internet Computer cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 19.40 đô la. Tối đa 24.08, tối thiểu 19.40. Tỷ giá hối đoái trung bình là 21.35. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 22.50 là sự thay đổi của Tháng Một là 16.0%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 22.50 đô la. Tối đa 24.67, tối thiểu 21.45. Tỷ giá hối đoái trung bình là 22.92. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 23.06 là sự thay đổi của Tháng Hai là 2.5%.

Giá Internet Computer cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 23.06 đô la. Tối đa 24.89, tối thiểu 21.63. Tỷ giá hối đoái trung bình là 23.21. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 23.26 là sự thay đổi của Tháng Ba là 0.9%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 23.26 đô la. Tối đa 28.87, tối thiểu 23.26. Tỷ giá hối đoái trung bình là 25.59. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 26.98 là sự thay đổi của Tháng Tư là 16.0%.

Giá Internet Computer cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 26.98 đô la. Tối đa 29.09, tối thiểu 25.29. Tỷ giá hối đoái trung bình là 27.14. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 27.19 là sự thay đổi của Tháng Năm là 0.8%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 27.19 đô la. Tối đa 30.26, tối thiểu 26.30. Tỷ giá hối đoái trung bình là 28.01. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 28.28 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 4.0%.

Giá Internet Computer cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 28.28 đô la. Tối đa 28.28, tối thiểu 22.90. Tỷ giá hối đoái trung bình là 26.02. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 24.62 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -12.9%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 24.62 đô la. Tối đa 25.59, tối thiểu 22.25. Tỷ giá hối đoái trung bình là 24.10. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 23.92 là sự thay đổi của Tháng Tám là -2.8%.

Giá Internet Computer cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 23.92 đô la. Tối đa 23.92, tối thiểu 18.68. Tỷ giá hối đoái trung bình là 21.65. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 20.09 là sự thay đổi của Tháng Chín là -16.0%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 20.09 đô la. Tối đa 24.93, tối thiểu 20.09. Tỷ giá hối đoái trung bình là 22.10. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 23.30 là sự thay đổi của Tháng Mười là 16.0%.

Giá Internet Computer cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 23.30 đô la. Tối đa 23.30, tối thiểu 18.20. Tỷ giá hối đoái trung bình là 21.09. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 19.57 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -16.0%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 19.57 đô la. Tối đa 19.57, tối thiểu 15.29. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17.72. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 16.44 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -16.0%.

Giá Internet Computer cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 16.44 đô la. Tối đa 16.44, tối thiểu 12.84. Tỷ giá hối đoái trung bình là 14.88. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 13.81 là sự thay đổi của Tháng Một là -16.0%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 13.81 đô la. Tối đa 15.27, tối thiểu 13.27. Tỷ giá hối đoái trung bình là 14.16. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 14.27 là sự thay đổi của Tháng Hai là 3.3%.

Giá Internet Computer cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 14.27 đô la. Tối đa 15.58, tối thiểu 13.54. Tỷ giá hối đoái trung bình là 14.49. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 14.56 là sự thay đổi của Tháng Ba là 2.0%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 14.56 đô la. Tối đa 14.56, tối thiểu 11.37. Tỷ giá hối đoái trung bình là 13.18. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 12.23 là sự thay đổi của Tháng Tư là -16.0%.

Giá Internet Computer cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 12.23 đô la. Tối đa 12.23, tối thiểu 9.55. Tỷ giá hối đoái trung bình là 11.07. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 10.27 là sự thay đổi của Tháng Năm là -16.0%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 10.27 đô la. Tối đa 10.27, tối thiểu 8.81. Tỷ giá hối đoái trung bình là 9.71. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 9.47 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -7.8%.

Giá Internet Computer cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 9.47 đô la. Tối đa 10.10, tối thiểu 8.78. Tỷ giá hối đoái trung bình là 9.45. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 9.44 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -0.3%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 9.44 đô la. Tối đa 9.44, tối thiểu 7.37. Tỷ giá hối đoái trung bình là 8.55. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 7.93 là sự thay đổi của Tháng Tám là -16.0%.

Giá Internet Computer cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 7.93 đô la. Tối đa 9.84, tối thiểu 7.93. Tỷ giá hối đoái trung bình là 8.73. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 9.20 là sự thay đổi của Tháng Chín là 16.0%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 9.20 đô la. Tối đa 9.20, tối thiểu 7.19. Tỷ giá hối đoái trung bình là 8.33. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 7.73 là sự thay đổi của Tháng Mười là -16.0%.

Giá Internet Computer cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 7.73 đô la. Tối đa 7.73, tối thiểu 6.04. Tỷ giá hối đoái trung bình là 7.00. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 6.49 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -16.0%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 6.49 đô la. Tối đa 6.68, tối thiểu 5.80. Tỷ giá hối đoái trung bình là 6.30. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 6.24 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -3.9%.

Giá Internet Computer cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 6.24 đô la. Tối đa 7.75, tối thiểu 6.24. Tỷ giá hối đoái trung bình là 6.87. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 7.24 là sự thay đổi của Tháng Một là 16.0%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 7.24 đô la. Tối đa 8.99, tối thiểu 7.24. Tỷ giá hối đoái trung bình là 7.97. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 8.40 là sự thay đổi của Tháng Hai là 16.0%.

Giá Internet Computer cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 8.40 đô la. Tối đa 10.42, tối thiểu 8.40. Tỷ giá hối đoái trung bình là 9.24. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 9.74 là sự thay đổi của Tháng Ba là 16.0%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 9.74 đô la. Tối đa 9.74, tối thiểu 8.38. Tỷ giá hối đoái trung bình là 9.22. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 9.01 là sự thay đổi của Tháng Tư là -7.5%.

Giá Internet Computer cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 9.01 đô la. Tối đa 9.91, tối thiểu 8.61. Tỷ giá hối đoái trung bình là 9.20. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 9.26 là sự thay đổi của Tháng Năm là 2.8%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 9.26 đô la. Tối đa 11.49, tối thiểu 9.26. Tỷ giá hối đoái trung bình là 10.19. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 10.74 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 16.0%.

Giá Internet Computer cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 10.74 đô la. Tối đa 11.13, tối thiểu 9.67. Tỷ giá hối đoái trung bình là 10.49. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 10.40 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -3.2%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 10.40 đô la. Tối đa 12.18, tối thiểu 10.40. Tỷ giá hối đoái trung bình là 11.09. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 11.38 là sự thay đổi của Tháng Tám là 9.4%.

Giá Internet Computer cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 11.38 đô la. Tối đa 14.12, tối thiểu 11.38. Tỷ giá hối đoái trung bình là 12.52. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 13.20 là sự thay đổi của Tháng Chín là 16.0%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 13.20 đô la. Tối đa 13.20, tối thiểu 10.31. Tỷ giá hối đoái trung bình là 11.95. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 11.09 là sự thay đổi của Tháng Mười là -16.0%.

Giá Internet Computer cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 11.09 đô la. Tối đa 11.09, tối thiểu 9.42. Tỷ giá hối đoái trung bình là 10.43. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 10.13 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -8.7%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 10.13 đô la. Tối đa 12.57, tối thiểu 10.13. Tỷ giá hối đoái trung bình là 11.15. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 11.75 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 16.0%.

Giá Internet Computer cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 11.75 đô la. Tối đa 11.92, tối thiểu 10.36. Tỷ giá hối đoái trung bình là 11.29. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 11.14 là sự thay đổi của Tháng Một là -5.2%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 11.14 đô la. Tối đa 11.14, tối thiểu 8.70. Tỷ giá hối đoái trung bình là 10.09. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 9.36 là sự thay đổi của Tháng Hai là -16.0%.

Giá Internet Computer cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 9.36 đô la. Tối đa 11.04, tối thiểu 9.36. Tỷ giá hối đoái trung bình là 10.02. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 10.32 là sự thay đổi của Tháng Ba là 10.3%.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.