GIÁ INTERNET COMPUTER HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá Internet Computer hôm nay

Giá Internet Computer tương đương 9.1398 đô la (0.23260791 triệu đồng). Phạm vi ngày hôm nay: 9.0062-9.3767. Tỷ giá của ngày hôm qua: 9.3032. Sự thay đổi của ngày hôm nay là -0.1634 đô la, -1.76%.

DOWN9.1398 -1.76%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá Internet Computer cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
17/06 Thứ Hai8.209.448.82
18/06 Thứ Ba7.678.838.25
19/06 Thứ Tư7.999.198.59
20/06 Thứ Năm7.268.367.81
21/06 Thứ Sáu7.308.407.85
24/06 Thứ Hai7.408.527.96
25/06 Thứ Ba6.998.057.52
26/06 Thứ Tư6.677.677.17
27/06 Thứ Năm6.537.517.02
28/06 Thứ Sáu6.557.537.04
01/07 Thứ Hai6.727.747.23
02/07 Thứ Ba6.797.817.30
03/07 Thứ Tư6.677.677.17
04/07 Thứ Năm6.807.827.31
05/07 Thứ Sáu6.737.757.24
08/07 Thứ Hai6.687.687.18
09/07 Thứ Ba6.667.667.16
10/07 Thứ Tư6.507.486.99
11/07 Thứ Năm6.697.697.19
12/07 Thứ Sáu6.537.517.02
15/07 Thứ Hai6.487.466.97
16/07 Thứ Ba6.557.537.04
17/07 Thứ Tư6.287.226.75
18/07 Thứ Năm6.056.966.50

Dự báo giá Internet Computer vào Thứ Hai 17 Tháng Sáu: 8.82 đô la, tối đa 9.44, tối thiểu 8.20. Giá Internet Computer vào Thứ Ba 18 Tháng Sáu: 8.25 đô la, tối đa 8.83, tối thiểu 7.67. Dự báo giá Internet Computer vào Thứ Tư 19 Tháng Sáu: 8.59 đô la, tối đa 9.19, tối thiểu 7.99. Giá Internet Computer vào Thứ Năm 20 Tháng Sáu: 7.81 đô la, tối đa 8.36, tối thiểu 7.26. Dự báo giá Internet Computer vào Thứ Sáu 21 Tháng Sáu: 7.85 đô la, tối đa 8.40, tối thiểu 7.30.

Trong một tuần. Giá Internet Computer vào Thứ Hai 24 Tháng Sáu: 7.96 đô la, tối đa 8.52, tối thiểu 7.40. Dự báo giá Internet Computer vào Thứ Ba 25 Tháng Sáu: 7.52 đô la, tối đa 8.05, tối thiểu 6.99. Giá Internet Computer vào Thứ Tư 26 Tháng Sáu: 7.17 đô la, tối đa 7.67, tối thiểu 6.67. Dự báo giá Internet Computer vào Thứ Năm 27 Tháng Sáu: 7.02 đô la, tối đa 7.51, tối thiểu 6.53. Giá Internet Computer vào Thứ Sáu 28 Tháng Sáu: 7.04 đô la, tối đa 7.53, tối thiểu 6.55.

Giá Bit coin hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá vàng hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Dự báo giá Internet Computer vào Thứ Hai 1 Tháng Bảy: 7.23 đô la, tối đa 7.74, tối thiểu 6.72. Giá Internet Computer vào Thứ Ba 2 Tháng Bảy: 7.30 đô la, tối đa 7.81, tối thiểu 6.79. Dự báo giá Internet Computer vào Thứ Tư 3 Tháng Bảy: 7.17 đô la, tối đa 7.67, tối thiểu 6.67. Giá Internet Computer vào Thứ Năm 4 Tháng Bảy: 7.31 đô la, tối đa 7.82, tối thiểu 6.80. Dự báo giá Internet Computer vào Thứ Sáu 5 Tháng Bảy: 7.24 đô la, tối đa 7.75, tối thiểu 6.73.

Trong 3 tuần. Giá Internet Computer vào Thứ Hai 8 Tháng Bảy: 7.18 đô la, tối đa 7.68, tối thiểu 6.68. Dự báo giá Internet Computer vào Thứ Ba 9 Tháng Bảy: 7.16 đô la, tối đa 7.66, tối thiểu 6.66. Giá Internet Computer vào Thứ Tư 10 Tháng Bảy: 6.99 đô la, tối đa 7.48, tối thiểu 6.50. Dự báo giá Internet Computer vào Thứ Năm 11 Tháng Bảy: 7.19 đô la, tối đa 7.69, tối thiểu 6.69. Giá Internet Computer vào Thứ Sáu 12 Tháng Bảy: 7.02 đô la, tối đa 7.51, tối thiểu 6.53.

Trong 4 tuần. Dự báo giá Internet Computer vào Thứ Hai 15 Tháng Bảy: 6.97 đô la, tối đa 7.46, tối thiểu 6.48. Giá Internet Computer vào Thứ Ba 16 Tháng Bảy: 7.04 đô la, tối đa 7.53, tối thiểu 6.55.

Dự báo tỷ giá Internet Computer năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Sáu 6.53-12.99 7.04 -41.1%
Bảy 5.50-7.82 5.91 -50.6%
Tám 4.89-5.91 5.26 -56.0%
Chín 4.11-5.26 4.42 -63.0%
Mười 4.42-5.49 5.13 -57.1%
Mười Một 5.13-6.08 5.68 -52.5%
Mười Hai 5.50-6.32 5.91 -50.6%
2025
Một 5.91-7.34 6.86 -42.6%
Hai 6.86-8.44 7.89 -34.0%
Ba 7.89-9.79 9.15 -23.5%
8.62-9.92 9.27 -22.5%
Năm 8.97-10.31 9.64 -19.4%
Sáu 9.23-10.61 9.92 -17.1%
Bảy 9.51-10.95 10.23 -14.5%
Tám 9.90-11.38 10.64 -11.0%
Chín 10.64-13.20 12.34 3.2%
Mười 11.76-13.54 12.65 5.8%
Mười Một 11.36-13.06 12.21 2.1%
Mười Hai 12.21-15.15 14.16 18.4%
2026
Một 12.75-14.67 13.71 14.6%
Hai 10.71-13.71 11.52 -3.7%
Ba 9.33-11.52 10.03 -16.1%
9.06-10.42 9.74 -18.6%
Năm 7.61-9.74 8.18 -31.6%
Sáu 8.18-10.15 9.49 -20.7%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Bảy 7.41-9.49 7.97 -33.4%
Tám 6.22-7.97 6.69 -44.1%
Chín 5.23-6.69 5.62 -53.0%
Mười 5.40-6.22 5.81 -51.4%
Mười Một 5.51-6.35 5.93 -50.4%
Mười Hai 4.63-5.93 4.98 -58.4%
2027
Một 3.89-4.98 4.18 -65.1%
Hai 3.58-4.18 3.85 -67.8%
Ba 3.57-4.11 3.84 -67.9%
3.00-3.84 3.23 -73.0%
Năm 3.23-4.01 3.75 -68.6%
Sáu 2.93-3.75 3.15 -73.7%
Bảy 2.46-3.15 2.65 -77.8%
Tám 2.37-2.73 2.55 -78.7%
Chín 2.55-3.17 2.96 -75.3%
Mười 2.96-3.67 3.43 -71.3%
Mười Một 3.43-4.26 3.98 -66.7%
Mười Hai 3.42-3.98 3.68 -69.2%
2028
Một 3.52-4.04 3.78 -68.4%
Hai 3.78-4.69 4.38 -63.4%
Ba 3.94-4.54 4.24 -64.5%
4.24-4.96 4.64 -61.2%
Năm 4.64-5.76 5.38 -55.0%
Sáu 4.20-5.38 4.52 -62.2%
Bảy 3.84-4.52 4.13 -65.5%

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 11.96 đô la. Tối đa 12.99, tối thiểu 6.53. Tỷ giá hối đoái trung bình là 9.63. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 7.04 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -41.1%.

Giá Internet Computer cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 7.04 đô la. Tối đa 7.82, tối thiểu 5.50. Tỷ giá hối đoái trung bình là 6.57. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 5.91 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -16.1%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 5.91 đô la. Tối đa 5.91, tối thiểu 4.89. Tỷ giá hối đoái trung bình là 5.49. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 5.26 là sự thay đổi của Tháng Tám là -11.0%.

Giá Bit coin cash hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la Úc hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá Internet Computer cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 5.26 đô la. Tối đa 5.26, tối thiểu 4.11. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4.76. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 4.42 là sự thay đổi của Tháng Chín là -16.0%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 4.42 đô la. Tối đa 5.49, tối thiểu 4.42. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4.87. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 5.13 là sự thay đổi của Tháng Mười là 16.1%.

Giá Internet Computer cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 5.13 đô la. Tối đa 6.08, tối thiểu 5.13. Tỷ giá hối đoái trung bình là 5.51. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 5.68 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 10.7%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 5.68 đô la. Tối đa 6.32, tối thiểu 5.50. Tỷ giá hối đoái trung bình là 5.85. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 5.91 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 4.0%.

Giá Internet Computer cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 5.91 đô la. Tối đa 7.34, tối thiểu 5.91. Tỷ giá hối đoái trung bình là 6.51. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 6.86 là sự thay đổi của Tháng Một là 16.1%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 6.86 đô la. Tối đa 8.44, tối thiểu 6.86. Tỷ giá hối đoái trung bình là 7.51. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 7.89 là sự thay đổi của Tháng Hai là 15.0%.

Giá Internet Computer cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 7.89 đô la. Tối đa 9.79, tối thiểu 7.89. Tỷ giá hối đoái trung bình là 8.68. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 9.15 là sự thay đổi của Tháng Ba là 16.0%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 9.15 đô la. Tối đa 9.92, tối thiểu 8.62. Tỷ giá hối đoái trung bình là 9.24. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 9.27 là sự thay đổi của Tháng Tư là 1.3%.

Giá Internet Computer cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 9.27 đô la. Tối đa 10.31, tối thiểu 8.97. Tỷ giá hối đoái trung bình là 9.55. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 9.64 là sự thay đổi của Tháng Năm là 4.0%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 9.64 đô la. Tối đa 10.61, tối thiểu 9.23. Tỷ giá hối đoái trung bình là 9.85. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 9.92 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 2.9%.

Giá Internet Computer cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 9.92 đô la. Tối đa 10.95, tối thiểu 9.51. Tỷ giá hối đoái trung bình là 10.15. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 10.23 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 3.1%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 10.23 đô la. Tối đa 11.38, tối thiểu 9.90. Tỷ giá hối đoái trung bình là 10.54. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 10.64 là sự thay đổi của Tháng Tám là 4.0%.

Giá Internet Computer cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 10.64 đô la. Tối đa 13.20, tối thiểu 10.64. Tỷ giá hối đoái trung bình là 11.71. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 12.34 là sự thay đổi của Tháng Chín là 16.0%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 12.34 đô la. Tối đa 13.54, tối thiểu 11.76. Tỷ giá hối đoái trung bình là 12.57. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 12.65 là sự thay đổi của Tháng Mười là 2.5%.

Giá Internet Computer cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 12.65 đô la. Tối đa 13.06, tối thiểu 11.36. Tỷ giá hối đoái trung bình là 12.32. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 12.21 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -3.5%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 12.21 đô la. Tối đa 15.15, tối thiểu 12.21. Tỷ giá hối đoái trung bình là 13.43. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 14.16 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 16.0%.

Giá Internet Computer cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 14.16 đô la. Tối đa 14.67, tối thiểu 12.75. Tỷ giá hối đoái trung bình là 13.82. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 13.71 là sự thay đổi của Tháng Một là -3.2%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 13.71 đô la. Tối đa 13.71, tối thiểu 10.71. Tỷ giá hối đoái trung bình là 12.41. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 11.52 là sự thay đổi của Tháng Hai là -16.0%.

Giá Internet Computer cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 11.52 đô la. Tối đa 11.52, tối thiểu 9.33. Tỷ giá hối đoái trung bình là 10.60. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 10.03 là sự thay đổi của Tháng Ba là -12.9%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 10.03 đô la. Tối đa 10.42, tối thiểu 9.06. Tỷ giá hối đoái trung bình là 9.81. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 9.74 là sự thay đổi của Tháng Tư là -2.9%.

Giá Internet Computer cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 9.74 đô la. Tối đa 9.74, tối thiểu 7.61. Tỷ giá hối đoái trung bình là 8.82. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 8.18 là sự thay đổi của Tháng Năm là -16.0%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 8.18 đô la. Tối đa 10.15, tối thiểu 8.18. Tỷ giá hối đoái trung bình là 9.00. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 9.49 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 16.0%.

Giá Internet Computer cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 9.49 đô la. Tối đa 9.49, tối thiểu 7.41. Tỷ giá hối đoái trung bình là 8.59. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 7.97 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -16.0%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 7.97 đô la. Tối đa 7.97, tối thiểu 6.22. Tỷ giá hối đoái trung bình là 7.21. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 6.69 là sự thay đổi của Tháng Tám là -16.1%.

Giá Internet Computer cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 6.69 đô la. Tối đa 6.69, tối thiểu 5.23. Tỷ giá hối đoái trung bình là 6.06. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 5.62 là sự thay đổi của Tháng Chín là -16.0%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 5.62 đô la. Tối đa 6.22, tối thiểu 5.40. Tỷ giá hối đoái trung bình là 5.76. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 5.81 là sự thay đổi của Tháng Mười là 3.4%.

Giá Internet Computer cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 5.81 đô la. Tối đa 6.35, tối thiểu 5.51. Tỷ giá hối đoái trung bình là 5.90. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 5.93 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 2.1%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 5.93 đô la. Tối đa 5.93, tối thiểu 4.63. Tỷ giá hối đoái trung bình là 5.37. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 4.98 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -16.0%.

Giá Internet Computer cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 4.98 đô la. Tối đa 4.98, tối thiểu 3.89. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4.51. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 4.18 là sự thay đổi của Tháng Một là -16.1%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 4.18 đô la. Tối đa 4.18, tối thiểu 3.58. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3.95. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 3.85 là sự thay đổi của Tháng Hai là -7.9%.

Giá Internet Computer cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 3.85 đô la. Tối đa 4.11, tối thiểu 3.57. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3.84. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 3.84 là sự thay đổi của Tháng Ba là -0.3%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 3.84 đô la. Tối đa 3.84, tối thiểu 3.00. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3.48. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 3.23 là sự thay đổi của Tháng Tư là -15.9%.

Giá Internet Computer cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 3.23 đô la. Tối đa 4.01, tối thiểu 3.23. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3.56. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 3.75 là sự thay đổi của Tháng Năm là 16.1%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 3.75 đô la. Tối đa 3.75, tối thiểu 2.93. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3.40. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 3.15 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -16.0%.

Giá Internet Computer cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 3.15 đô la. Tối đa 3.15, tối thiểu 2.46. Tỷ giá hối đoái trung bình là 2.85. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 2.65 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -15.9%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 2.65 đô la. Tối đa 2.73, tối thiểu 2.37. Tỷ giá hối đoái trung bình là 2.58. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 2.55 là sự thay đổi của Tháng Tám là -3.8%.

Giá Internet Computer cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 2.55 đô la. Tối đa 3.17, tối thiểu 2.55. Tỷ giá hối đoái trung bình là 2.81. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 2.96 là sự thay đổi của Tháng Chín là 16.1%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 2.96 đô la. Tối đa 3.67, tối thiểu 2.96. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3.26. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 3.43 là sự thay đổi của Tháng Mười là 15.9%.

Giá Internet Computer cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 3.43 đô la. Tối đa 4.26, tối thiểu 3.43. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3.78. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 3.98 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 16.0%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 3.98 đô la. Tối đa 3.98, tối thiểu 3.42. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3.77. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 3.68 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -7.5%.

Giá Internet Computer cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 3.68 đô la. Tối đa 4.04, tối thiểu 3.52. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3.76. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 3.78 là sự thay đổi của Tháng Một là 2.7%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 3.78 đô la. Tối đa 4.69, tối thiểu 3.78. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4.16. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 4.38 là sự thay đổi của Tháng Hai là 15.9%.

Giá Internet Computer cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 4.38 đô la. Tối đa 4.54, tối thiểu 3.94. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4.28. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 4.24 là sự thay đổi của Tháng Ba là -3.2%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Tư 2028. Lúc đầu trên 4.24 đô la. Tối đa 4.96, tối thiểu 4.24. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4.52. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 4.64 là sự thay đổi của Tháng Tư là 9.4%.

Giá Internet Computer cho Tháng Năm 2028. Lúc đầu trên 4.64 đô la. Tối đa 5.76, tối thiểu 4.64. Tỷ giá hối đoái trung bình là 5.11. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 5.38 là sự thay đổi của Tháng Năm là 15.9%.

Dự báo giá Internet Computer cho Tháng Sáu 2028. Lúc đầu trên 5.38 đô la. Tối đa 5.38, tối thiểu 4.20. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4.87. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 4.52 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -16.0%.

Giá Internet Computer cho Tháng Bảy 2028. Lúc đầu trên 4.52 đô la. Tối đa 4.52, tối thiểu 3.84. Tỷ giá hối đoái trung bình là 4.25. Kỳ vọng Internet Computer vào cuối tháng, 4.13 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -8.6%.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.