GIÁ RUPI ẤN ĐỘ HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá rupi Ấn Độ hôm nay

Giá rupi Ấn Độ tương đương 295.75 đồng. Phạm vi ngày hôm nay: 295.89-295.58. Tỷ giá của ngày hôm qua: 295.80. Sự thay đổi của ngày hôm nay là -0.05 đồng, -0.02%.

DOWN295.75 -0.02%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
23/02 Thứ Sáu 292 300 296
26/02 Thứ Hai 293 301 297
27/02 Thứ Ba 293 301 297
28/02 Thứ Tư 294 302 298
29/02 Thứ Năm 295 303 299
01/03 Thứ Sáu 295 303 299
04/03 Thứ Hai 295 303 299
05/03 Thứ Ba 295 303 299
06/03 Thứ Tư 295 303 299
07/03 Thứ Năm 295 303 299
08/03 Thứ Sáu 296 305 300
11/03 Thứ Hai 296 305 300
12/03 Thứ Ba 296 305 300
13/03 Thứ Tư 295 303 299
14/03 Thứ Năm 295 303 299
15/03 Thứ Sáu 295 303 299
18/03 Thứ Hai 293 301 297
19/03 Thứ Ba 292 300 296
20/03 Thứ Tư 292 300 296
21/03 Thứ Năm 292 300 296
22/03 Thứ Sáu 293 301 297
25/03 Thứ Hai 293 301 297
26/03 Thứ Ba 293 301 297
27/03 Thứ Tư 293 301 297

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ vào Thứ Sáu 23 Tháng Hai: 296 đồng, tối đa 300, tối thiểu 292. Dự báo tỷ giá INR vào Thứ Hai 26 Tháng Hai: 297 đồng, tối đa 301, tối thiểu 293. Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ vào Thứ Ba 27 Tháng Hai: 297 đồng, tối đa 301, tối thiểu 293. Dự báo tỷ giá INR vào Thứ Tư 28 Tháng Hai: 298 đồng, tối đa 302, tối thiểu 294.

Trong một tuần. Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ vào Thứ Năm 29 Tháng Hai: 299 đồng, tối đa 303, tối thiểu 295. Dự báo tỷ giá INR vào Thứ Sáu 1 Tháng Ba: 299 đồng, tối đa 303, tối thiểu 295. Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ vào Thứ Hai 4 Tháng Ba: 299 đồng, tối đa 303, tối thiểu 295. Dự báo tỷ giá INR vào Thứ Ba 5 Tháng Ba: 299 đồng, tối đa 303, tối thiểu 295. Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ vào Thứ Tư 6 Tháng Ba: 299 đồng, tối đa 303, tối thiểu 295.

Giá rúp Nga hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá bạc hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Dự báo tỷ giá INR vào Thứ Năm 7 Tháng Ba: 299 đồng, tối đa 303, tối thiểu 295. Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ vào Thứ Sáu 8 Tháng Ba: 300 đồng, tối đa 305, tối thiểu 296. Dự báo tỷ giá INR vào Thứ Hai 11 Tháng Ba: 300 đồng, tối đa 305, tối thiểu 296. Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ vào Thứ Ba 12 Tháng Ba: 300 đồng, tối đa 305, tối thiểu 296. Dự báo tỷ giá INR vào Thứ Tư 13 Tháng Ba: 299 đồng, tối đa 303, tối thiểu 295.

Trong 3 tuần. Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ vào Thứ Năm 14 Tháng Ba: 299 đồng, tối đa 303, tối thiểu 295. Dự báo tỷ giá INR vào Thứ Sáu 15 Tháng Ba: 299 đồng, tối đa 303, tối thiểu 295. Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ vào Thứ Hai 18 Tháng Ba: 297 đồng, tối đa 301, tối thiểu 293. Dự báo tỷ giá INR vào Thứ Ba 19 Tháng Ba: 296 đồng, tối đa 300, tối thiểu 292. Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ vào Thứ Tư 20 Tháng Ba: 296 đồng, tối đa 300, tối thiểu 292.

Trong 4 tuần. Dự báo tỷ giá INR vào Thứ Năm 21 Tháng Ba: 296 đồng, tối đa 300, tối thiểu 292. Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ vào Thứ Sáu 22 Tháng Ba: 297 đồng, tối đa 301, tối thiểu 293. Dự báo tỷ giá INR vào Thứ Hai 25 Tháng Ba: 297 đồng, tối đa 301, tối thiểu 293.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Hai 292-303 299 +1.7%
Ba 292-307 302 +2.7%
299-309 304 +3.4%
Năm 300-310 305 +3.7%
Sáu 296-306 301 +2.4%
Bảy 299-309 304 +3.4%
Tám 301-311 306 +4.1%
Chín 304-314 309 +5.1%
Mười 305-315 310 +5.4%
Mười Một 308-318 313 +6.5%
Mười Hai 305-315 310 +5.4%
2025
Một 307-317 312 +6.1%
Hai 305-315 310 +5.4%
Ba 306-316 311 +5.8%
307-317 312 +6.1%
Năm 298-312 303 +3.1%
Sáu 301-311 306 +4.1%
Bảy 306-319 314 +6.8%
Tám 307-317 312 +6.1%
Chín 308-318 313 +6.5%
Mười 308-318 313 +6.5%
Mười Một 303-313 308 +4.8%
Mười Hai 302-312 307 +4.4%
2026
Một 301-311 306 +4.1%
Hai 300-310 305 +3.7%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Ba 298-308 303 +3.1%
296-305 300 +2.0%
Năm 299-309 304 +3.4%
Sáu 298-308 303 +3.1%
Bảy 296-305 300 +2.0%
Tám 291-300 295 +0.3%
Chín 294-302 298 +1.4%
Mười 294-302 298 +1.4%
Mười Một 286-298 290 -1.4%
Mười Hai 290-300 296 +0.7%
2027
Một 287-296 291 -1.0%
Hai 290-298 294 0.0%
Ba 286-294 290 -1.4%
287-295 291 -1.0%
Năm 291-299 295 +0.3%
Sáu 293-301 297 +1.0%
Bảy 289-297 293 -0.3%
Tám 288-296 292 -0.7%
Chín 292-303 299 +1.7%
Mười 296-306 301 +2.4%
Mười Một 296-305 300 +2.0%
Mười Hai 293-301 297 +1.0%
2028
Một 290-298 294 0.0%
Hai 282-294 286 -2.7%
Ba 280-288 284 -3.4%

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Hai 2024. Lúc đầu trên 294 đồng. Tối đa 303, tối thiểu 292. Tỷ giá hối đoái trung bình là 297. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 299 là sự thay đổi của Tháng Hai là 1.7%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Ba 2024. Lúc đầu trên 299 đồng. Tối đa 307, tối thiểu 292. Tỷ giá hối đoái trung bình là 300. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 302 là sự thay đổi của Tháng Ba là 1.0%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Tư 2024. Lúc đầu trên 302 đồng. Tối đa 309, tối thiểu 299. Tỷ giá hối đoái trung bình là 304. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 304 là sự thay đổi của Tháng Tư là 0.7%.

Giá đô hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá vàng hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Năm 2024. Lúc đầu trên 304 đồng. Tối đa 310, tối thiểu 300. Tỷ giá hối đoái trung bình là 305. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 305 là sự thay đổi của Tháng Năm là 0.3%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 305 đồng. Tối đa 306, tối thiểu 296. Tỷ giá hối đoái trung bình là 302. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 301 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -1.3%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 301 đồng. Tối đa 309, tối thiểu 299. Tỷ giá hối đoái trung bình là 303. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 304 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 1.0%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 304 đồng. Tối đa 311, tối thiểu 301. Tỷ giá hối đoái trung bình là 306. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 306 là sự thay đổi của Tháng Tám là 0.7%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 306 đồng. Tối đa 314, tối thiểu 304. Tỷ giá hối đoái trung bình là 308. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 309 là sự thay đổi của Tháng Chín là 1.0%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 309 đồng. Tối đa 315, tối thiểu 305. Tỷ giá hối đoái trung bình là 310. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 310 là sự thay đổi của Tháng Mười là 0.3%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 310 đồng. Tối đa 318, tối thiểu 308. Tỷ giá hối đoái trung bình là 312. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 313 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 1.0%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 313 đồng. Tối đa 315, tối thiểu 305. Tỷ giá hối đoái trung bình là 311. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 310 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -1.0%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 310 đồng. Tối đa 317, tối thiểu 307. Tỷ giá hối đoái trung bình là 312. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 312 là sự thay đổi của Tháng Một là 0.6%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 312 đồng. Tối đa 315, tối thiểu 305. Tỷ giá hối đoái trung bình là 311. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 310 là sự thay đổi của Tháng Hai là -0.6%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 310 đồng. Tối đa 316, tối thiểu 306. Tỷ giá hối đoái trung bình là 311. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 311 là sự thay đổi của Tháng Ba là 0.3%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 311 đồng. Tối đa 317, tối thiểu 307. Tỷ giá hối đoái trung bình là 312. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 312 là sự thay đổi của Tháng Tư là 0.3%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 312 đồng. Tối đa 312, tối thiểu 298. Tỷ giá hối đoái trung bình là 306. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 303 là sự thay đổi của Tháng Năm là -2.9%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 303 đồng. Tối đa 311, tối thiểu 301. Tỷ giá hối đoái trung bình là 305. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 306 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 1.0%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 306 đồng. Tối đa 319, tối thiểu 306. Tỷ giá hối đoái trung bình là 311. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 314 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 2.6%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 314 đồng. Tối đa 317, tối thiểu 307. Tỷ giá hối đoái trung bình là 313. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 312 là sự thay đổi của Tháng Tám là -0.6%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 312 đồng. Tối đa 318, tối thiểu 308. Tỷ giá hối đoái trung bình là 313. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 313 là sự thay đổi của Tháng Chín là 0.3%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 313 đồng. Tối đa 318, tối thiểu 308. Tỷ giá hối đoái trung bình là 313. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 313 là sự thay đổi của Tháng Mười là 0.0%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 313 đồng. Tối đa 313, tối thiểu 303. Tỷ giá hối đoái trung bình là 309. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 308 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -1.6%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 308 đồng. Tối đa 312, tối thiểu 302. Tỷ giá hối đoái trung bình là 307. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 307 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -0.3%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 307 đồng. Tối đa 311, tối thiểu 301. Tỷ giá hối đoái trung bình là 306. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 306 là sự thay đổi của Tháng Một là -0.3%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 306 đồng. Tối đa 310, tối thiểu 300. Tỷ giá hối đoái trung bình là 305. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 305 là sự thay đổi của Tháng Hai là -0.3%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 305 đồng. Tối đa 308, tối thiểu 298. Tỷ giá hối đoái trung bình là 304. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 303 là sự thay đổi của Tháng Ba là -0.7%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 303 đồng. Tối đa 305, tối thiểu 296. Tỷ giá hối đoái trung bình là 301. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 300 là sự thay đổi của Tháng Tư là -1.0%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 300 đồng. Tối đa 309, tối thiểu 299. Tỷ giá hối đoái trung bình là 303. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 304 là sự thay đổi của Tháng Năm là 1.3%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 304 đồng. Tối đa 308, tối thiểu 298. Tỷ giá hối đoái trung bình là 303. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 303 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -0.3%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 303 đồng. Tối đa 305, tối thiểu 296. Tỷ giá hối đoái trung bình là 301. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 300 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -1.0%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 300 đồng. Tối đa 300, tối thiểu 291. Tỷ giá hối đoái trung bình là 297. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 295 là sự thay đổi của Tháng Tám là -1.7%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 295 đồng. Tối đa 302, tối thiểu 294. Tỷ giá hối đoái trung bình là 297. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 298 là sự thay đổi của Tháng Chín là 1.0%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 298 đồng. Tối đa 302, tối thiểu 294. Tỷ giá hối đoái trung bình là 298. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 298 là sự thay đổi của Tháng Mười là 0.0%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 298 đồng. Tối đa 298, tối thiểu 286. Tỷ giá hối đoái trung bình là 293. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 290 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -2.7%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 290 đồng. Tối đa 300, tối thiểu 290. Tỷ giá hối đoái trung bình là 294. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 296 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 2.1%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 296 đồng. Tối đa 296, tối thiểu 287. Tỷ giá hối đoái trung bình là 293. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 291 là sự thay đổi của Tháng Một là -1.7%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 291 đồng. Tối đa 298, tối thiểu 290. Tỷ giá hối đoái trung bình là 293. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 294 là sự thay đổi của Tháng Hai là 1.0%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 294 đồng. Tối đa 294, tối thiểu 286. Tỷ giá hối đoái trung bình là 291. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 290 là sự thay đổi của Tháng Ba là -1.4%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 290 đồng. Tối đa 295, tối thiểu 287. Tỷ giá hối đoái trung bình là 291. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 291 là sự thay đổi của Tháng Tư là 0.3%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 291 đồng. Tối đa 299, tối thiểu 291. Tỷ giá hối đoái trung bình là 294. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 295 là sự thay đổi của Tháng Năm là 1.4%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 295 đồng. Tối đa 301, tối thiểu 293. Tỷ giá hối đoái trung bình là 297. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 297 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 0.7%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 297 đồng. Tối đa 297, tối thiểu 289. Tỷ giá hối đoái trung bình là 294. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 293 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -1.3%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 293 đồng. Tối đa 296, tối thiểu 288. Tỷ giá hối đoái trung bình là 292. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 292 là sự thay đổi của Tháng Tám là -0.3%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 292 đồng. Tối đa 303, tối thiểu 292. Tỷ giá hối đoái trung bình là 297. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 299 là sự thay đổi của Tháng Chín là 2.4%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 299 đồng. Tối đa 306, tối thiểu 296. Tỷ giá hối đoái trung bình là 301. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 301 là sự thay đổi của Tháng Mười là 0.7%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 301 đồng. Tối đa 305, tối thiểu 296. Tỷ giá hối đoái trung bình là 301. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 300 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -0.3%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 300 đồng. Tối đa 301, tối thiểu 293. Tỷ giá hối đoái trung bình là 298. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 297 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -1.0%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 297 đồng. Tối đa 298, tối thiểu 290. Tỷ giá hối đoái trung bình là 295. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 294 là sự thay đổi của Tháng Một là -1.0%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 294 đồng. Tối đa 294, tối thiểu 282. Tỷ giá hối đoái trung bình là 289. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 286 là sự thay đổi của Tháng Hai là -2.7%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 286 đồng. Tối đa 288, tối thiểu 280. Tỷ giá hối đoái trung bình là 285. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 284 là sự thay đổi của Tháng Ba là -0.7%.

Một số tiền theo tỷ giá hối đoái hiện tại là rupi Ấn Độ đến đồng:

1 INR = 295.75 VND
2 INR = 591.50 VND. 3 INR = 887.25 VND. 4 INR = 1,183.00 VND. 5 INR = 1,478.75 VND. 6 INR = 1,774.50 VND. 7 INR = 2,070.25 VND. 8 INR = 2,366.00 VND. 9 INR = 2,661.75 VND.

10 INR = 2,957.50 VND
11 INR = 3,253.25 VND. 12 INR = 3,549.00 VND. 13 INR = 3,844.75 VND. 14 INR = 4,140.50 VND. 15 INR = 4,436.25 VND. 16 INR = 4,732.00 VND. 17 INR = 5,027.75 VND. 18 INR = 5,323.50 VND. 19 INR = 5,619.25 VND.

Bấm vào đây để biết thêm số tiền lên tới 15.000.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Tỷ giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.