GIÁ RUPI ẤN ĐỘ HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá rupi Ấn Độ hôm nay

Giá rupi Ấn Độ tương đương 304.69 đồng. Phạm vi ngày hôm nay: 304.05-304.72. Tỷ giá của ngày hôm qua: 304.63. Sự thay đổi của ngày hôm nay là +0.06 đồng, +0.02%.

UP304.69 +0.02%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
17/06 Thứ Hai 300 310 305
18/06 Thứ Ba 300 310 305
19/06 Thứ Tư 300 310 305
20/06 Thứ Năm 300 310 305
21/06 Thứ Sáu 300 310 305
24/06 Thứ Hai 300 310 305
25/06 Thứ Ba 300 310 305
26/06 Thứ Tư 300 310 305
27/06 Thứ Năm 298 308 303
28/06 Thứ Sáu 299 309 304
01/07 Thứ Hai 298 308 303
02/07 Thứ Ba 298 308 303
03/07 Thứ Tư 297 307 302
04/07 Thứ Năm 297 307 302
05/07 Thứ Sáu 297 307 302
08/07 Thứ Hai 298 308 303
09/07 Thứ Ba 298 308 303
10/07 Thứ Tư 298 308 303
11/07 Thứ Năm 298 308 303
12/07 Thứ Sáu 298 308 303
15/07 Thứ Hai 299 309 304
16/07 Thứ Ba 299 309 304
17/07 Thứ Tư 308 318 313
18/07 Thứ Năm 299 309 304

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ vào Thứ Hai 17 Tháng Sáu: 305 đồng, tối đa 310, tối thiểu 300. Dự báo tỷ giá INR vào Thứ Ba 18 Tháng Sáu: 305 đồng, tối đa 310, tối thiểu 300. Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ vào Thứ Tư 19 Tháng Sáu: 305 đồng, tối đa 310, tối thiểu 300. Dự báo tỷ giá INR vào Thứ Năm 20 Tháng Sáu: 305 đồng, tối đa 310, tối thiểu 300. Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ vào Thứ Sáu 21 Tháng Sáu: 305 đồng, tối đa 310, tối thiểu 300.

Trong một tuần. Dự báo tỷ giá INR vào Thứ Hai 24 Tháng Sáu: 305 đồng, tối đa 310, tối thiểu 300. Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ vào Thứ Ba 25 Tháng Sáu: 305 đồng, tối đa 310, tối thiểu 300. Dự báo tỷ giá INR vào Thứ Tư 26 Tháng Sáu: 305 đồng, tối đa 310, tối thiểu 300. Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ vào Thứ Năm 27 Tháng Sáu: 303 đồng, tối đa 308, tối thiểu 298. Dự báo tỷ giá INR vào Thứ Sáu 28 Tháng Sáu: 304 đồng, tối đa 309, tối thiểu 299.

Giá rúp Nga hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá bạc hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ vào Thứ Hai 1 Tháng Bảy: 303 đồng, tối đa 308, tối thiểu 298. Dự báo tỷ giá INR vào Thứ Ba 2 Tháng Bảy: 303 đồng, tối đa 308, tối thiểu 298. Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ vào Thứ Tư 3 Tháng Bảy: 302 đồng, tối đa 307, tối thiểu 297. Dự báo tỷ giá INR vào Thứ Năm 4 Tháng Bảy: 302 đồng, tối đa 307, tối thiểu 297. Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ vào Thứ Sáu 5 Tháng Bảy: 302 đồng, tối đa 307, tối thiểu 297.

Trong 3 tuần. Dự báo tỷ giá INR vào Thứ Hai 8 Tháng Bảy: 303 đồng, tối đa 308, tối thiểu 298. Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ vào Thứ Ba 9 Tháng Bảy: 303 đồng, tối đa 308, tối thiểu 298. Dự báo tỷ giá INR vào Thứ Tư 10 Tháng Bảy: 303 đồng, tối đa 308, tối thiểu 298. Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ vào Thứ Năm 11 Tháng Bảy: 303 đồng, tối đa 308, tối thiểu 298. Dự báo tỷ giá INR vào Thứ Sáu 12 Tháng Bảy: 303 đồng, tối đa 308, tối thiểu 298.

Trong 4 tuần. Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ vào Thứ Hai 15 Tháng Bảy: 304 đồng, tối đa 309, tối thiểu 299. Dự báo tỷ giá INR vào Thứ Ba 16 Tháng Bảy: 304 đồng, tối đa 309, tối thiểu 299.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Sáu 287-310 304 -0.3%
Bảy 297-318 303 -0.7%
Tám 299-309 304 -0.3%
Chín 304-315 310 +1.6%
Mười 305-315 310 +1.6%
Mười Một 309-319 314 +3.0%
Mười Hai 311-321 316 +3.6%
2025
Một 312-322 317 +3.9%
Hai 308-318 313 +2.6%
Ba 311-321 316 +3.6%
313-323 318 +4.3%
Năm 316-326 321 +5.2%
Sáu 317-327 322 +5.6%
Bảy 321-331 326 +6.9%
Tám 318-328 323 +5.9%
Chín 320-330 325 +6.6%
Mười 318-328 323 +5.9%
Mười Một 319-329 324 +6.2%
Mười Hai 320-330 325 +6.6%
2026
Một 310-325 315 +3.3%
Hai 313-323 318 +4.3%
Ba 318-331 326 +6.9%
319-329 324 +6.2%
Năm 320-330 325 +6.6%
Sáu 320-330 325 +6.6%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Bảy 315-325 320 +4.9%
Tám 314-324 319 +4.6%
Chín 313-323 318 +4.3%
Mười 312-322 317 +3.9%
Mười Một 310-320 315 +3.3%
Mười Hai 307-317 312 +2.3%
2027
Một 311-321 316 +3.6%
Hai 310-320 315 +3.3%
Ba 307-317 312 +2.3%
302-312 307 +0.7%
Năm 305-315 310 +1.6%
Sáu 305-315 310 +1.6%
Bảy 297-310 302 -1.0%
Tám 302-313 308 +1.0%
Chín 298-308 303 -0.7%
Mười 301-311 306 +0.3%
Mười Một 297-307 302 -1.0%
Mười Hai 298-308 303 -0.7%
2028
Một 302-312 307 +0.7%
Hai 304-314 309 +1.3%
Ba 300-310 305 0.0%
299-309 304 -0.3%
Năm 304-316 311 +2.0%
Sáu 308-318 313 +2.6%
Bảy 307-317 312 +2.3%

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 305 đồng. Tối đa 310, tối thiểu 287. Tỷ giá hối đoái trung bình là 302. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 304 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -0.3%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 304 đồng. Tối đa 318, tối thiểu 297. Tỷ giá hối đoái trung bình là 306. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 303 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -0.3%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 303 đồng. Tối đa 309, tối thiểu 299. Tỷ giá hối đoái trung bình là 304. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 304 là sự thay đổi của Tháng Tám là 0.3%.

Giá đô hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá vàng hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 304 đồng. Tối đa 315, tối thiểu 304. Tỷ giá hối đoái trung bình là 308. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 310 là sự thay đổi của Tháng Chín là 2.0%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 310 đồng. Tối đa 315, tối thiểu 305. Tỷ giá hối đoái trung bình là 310. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 310 là sự thay đổi của Tháng Mười là 0.0%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 310 đồng. Tối đa 319, tối thiểu 309. Tỷ giá hối đoái trung bình là 313. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 314 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 1.3%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 314 đồng. Tối đa 321, tối thiểu 311. Tỷ giá hối đoái trung bình là 316. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 316 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 0.6%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 316 đồng. Tối đa 322, tối thiểu 312. Tỷ giá hối đoái trung bình là 317. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 317 là sự thay đổi của Tháng Một là 0.3%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 317 đồng. Tối đa 318, tối thiểu 308. Tỷ giá hối đoái trung bình là 314. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 313 là sự thay đổi của Tháng Hai là -1.3%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 313 đồng. Tối đa 321, tối thiểu 311. Tỷ giá hối đoái trung bình là 315. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 316 là sự thay đổi của Tháng Ba là 1.0%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 316 đồng. Tối đa 323, tối thiểu 313. Tỷ giá hối đoái trung bình là 318. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 318 là sự thay đổi của Tháng Tư là 0.6%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 318 đồng. Tối đa 326, tối thiểu 316. Tỷ giá hối đoái trung bình là 320. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 321 là sự thay đổi của Tháng Năm là 0.9%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 321 đồng. Tối đa 327, tối thiểu 317. Tỷ giá hối đoái trung bình là 322. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 322 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 0.3%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 322 đồng. Tối đa 331, tối thiểu 321. Tỷ giá hối đoái trung bình là 325. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 326 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 1.2%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 326 đồng. Tối đa 328, tối thiểu 318. Tỷ giá hối đoái trung bình là 324. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 323 là sự thay đổi của Tháng Tám là -0.9%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 323 đồng. Tối đa 330, tối thiểu 320. Tỷ giá hối đoái trung bình là 325. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 325 là sự thay đổi của Tháng Chín là 0.6%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 325 đồng. Tối đa 328, tối thiểu 318. Tỷ giá hối đoái trung bình là 324. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 323 là sự thay đổi của Tháng Mười là -0.6%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 323 đồng. Tối đa 329, tối thiểu 319. Tỷ giá hối đoái trung bình là 324. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 324 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 0.3%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 324 đồng. Tối đa 330, tối thiểu 320. Tỷ giá hối đoái trung bình là 325. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 325 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 0.3%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 325 đồng. Tối đa 325, tối thiểu 310. Tỷ giá hối đoái trung bình là 319. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 315 là sự thay đổi của Tháng Một là -3.1%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 315 đồng. Tối đa 323, tối thiểu 313. Tỷ giá hối đoái trung bình là 317. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 318 là sự thay đổi của Tháng Hai là 1.0%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 318 đồng. Tối đa 331, tối thiểu 318. Tỷ giá hối đoái trung bình là 323. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 326 là sự thay đổi của Tháng Ba là 2.5%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 326 đồng. Tối đa 329, tối thiểu 319. Tỷ giá hối đoái trung bình là 325. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 324 là sự thay đổi của Tháng Tư là -0.6%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 324 đồng. Tối đa 330, tối thiểu 320. Tỷ giá hối đoái trung bình là 325. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 325 là sự thay đổi của Tháng Năm là 0.3%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 325 đồng. Tối đa 330, tối thiểu 320. Tỷ giá hối đoái trung bình là 325. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 325 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 0.0%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 325 đồng. Tối đa 325, tối thiểu 315. Tỷ giá hối đoái trung bình là 321. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 320 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -1.5%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 320 đồng. Tối đa 324, tối thiểu 314. Tỷ giá hối đoái trung bình là 319. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 319 là sự thay đổi của Tháng Tám là -0.3%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 319 đồng. Tối đa 323, tối thiểu 313. Tỷ giá hối đoái trung bình là 318. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 318 là sự thay đổi của Tháng Chín là -0.3%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 318 đồng. Tối đa 322, tối thiểu 312. Tỷ giá hối đoái trung bình là 317. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 317 là sự thay đổi của Tháng Mười là -0.3%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 317 đồng. Tối đa 320, tối thiểu 310. Tỷ giá hối đoái trung bình là 316. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 315 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -0.6%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 315 đồng. Tối đa 317, tối thiểu 307. Tỷ giá hối đoái trung bình là 313. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 312 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -1.0%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 312 đồng. Tối đa 321, tối thiểu 311. Tỷ giá hối đoái trung bình là 315. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 316 là sự thay đổi của Tháng Một là 1.3%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 316 đồng. Tối đa 320, tối thiểu 310. Tỷ giá hối đoái trung bình là 315. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 315 là sự thay đổi của Tháng Hai là -0.3%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 315 đồng. Tối đa 317, tối thiểu 307. Tỷ giá hối đoái trung bình là 313. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 312 là sự thay đổi của Tháng Ba là -1.0%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 312 đồng. Tối đa 312, tối thiểu 302. Tỷ giá hối đoái trung bình là 308. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 307 là sự thay đổi của Tháng Tư là -1.6%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 307 đồng. Tối đa 315, tối thiểu 305. Tỷ giá hối đoái trung bình là 309. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 310 là sự thay đổi của Tháng Năm là 1.0%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 310 đồng. Tối đa 315, tối thiểu 305. Tỷ giá hối đoái trung bình là 310. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 310 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 0.0%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 310 đồng. Tối đa 310, tối thiểu 297. Tỷ giá hối đoái trung bình là 305. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 302 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -2.6%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 302 đồng. Tối đa 313, tối thiểu 302. Tỷ giá hối đoái trung bình là 306. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 308 là sự thay đổi của Tháng Tám là 2.0%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 308 đồng. Tối đa 308, tối thiểu 298. Tỷ giá hối đoái trung bình là 304. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 303 là sự thay đổi của Tháng Chín là -1.6%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 303 đồng. Tối đa 311, tối thiểu 301. Tỷ giá hối đoái trung bình là 305. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 306 là sự thay đổi của Tháng Mười là 1.0%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 306 đồng. Tối đa 307, tối thiểu 297. Tỷ giá hối đoái trung bình là 303. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 302 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -1.3%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 302 đồng. Tối đa 308, tối thiểu 298. Tỷ giá hối đoái trung bình là 303. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 303 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 0.3%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 303 đồng. Tối đa 312, tối thiểu 302. Tỷ giá hối đoái trung bình là 306. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 307 là sự thay đổi của Tháng Một là 1.3%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 307 đồng. Tối đa 314, tối thiểu 304. Tỷ giá hối đoái trung bình là 309. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 309 là sự thay đổi của Tháng Hai là 0.7%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 309 đồng. Tối đa 310, tối thiểu 300. Tỷ giá hối đoái trung bình là 306. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 305 là sự thay đổi của Tháng Ba là -1.3%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Tư 2028. Lúc đầu trên 305 đồng. Tối đa 309, tối thiểu 299. Tỷ giá hối đoái trung bình là 304. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 304 là sự thay đổi của Tháng Tư là -0.3%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Năm 2028. Lúc đầu trên 304 đồng. Tối đa 316, tối thiểu 304. Tỷ giá hối đoái trung bình là 309. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 311 là sự thay đổi của Tháng Năm là 2.3%.

Dự báo tỷ giá rupi Ấn Độ cho Tháng Sáu 2028. Lúc đầu trên 311 đồng. Tối đa 318, tối thiểu 308. Tỷ giá hối đoái trung bình là 313. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 313 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 0.6%.

Dự báo tỷ giá INR cho Tháng Bảy 2028. Lúc đầu trên 313 đồng. Tối đa 317, tối thiểu 307. Tỷ giá hối đoái trung bình là 312. Kỳ vọng rupi Ấn Độ vào cuối tháng, 312 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -0.3%.

Một số tiền theo tỷ giá hối đoái hiện tại là rupi Ấn Độ đến đồng:

1 INR = 304.69 VND
2 INR = 609.38 VND. 3 INR = 914.07 VND. 4 INR = 1,218.76 VND. 5 INR = 1,523.45 VND. 6 INR = 1,828.14 VND. 7 INR = 2,132.83 VND. 8 INR = 2,437.52 VND. 9 INR = 2,742.21 VND.

10 INR = 3,046.90 VND
11 INR = 3,351.59 VND. 12 INR = 3,656.28 VND. 13 INR = 3,960.97 VND. 14 INR = 4,265.66 VND. 15 INR = 4,570.35 VND. 16 INR = 4,875.04 VND. 17 INR = 5,179.73 VND. 18 INR = 5,484.42 VND. 19 INR = 5,789.11 VND.

Bấm vào đây để biết thêm số tiền lên tới 15.000.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Tỷ giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.