GIÁ YEN NHẬT HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá yen Nhật hôm nay

Giá yen Nhật tương đương 163.03 đồng. Phạm vi ngày hôm nay: 161.19-163.37. Tỷ giá của ngày hôm qua: 162.95. Sự thay đổi của ngày hôm nay là +0.08 đồng, +0.05%.

UP163.03 +0.05%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá yen Nhật cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
23/05 Thứ Năm 160 164 162
24/05 Thứ Sáu 160 164 162
27/05 Thứ Hai 159 163 161
28/05 Thứ Ba 164 168 166
29/05 Thứ Tư 159 163 161
30/05 Thứ Năm 159 163 161
31/05 Thứ Sáu 159 163 161
03/06 Thứ Hai 159 163 161
04/06 Thứ Ba 158 162 160
05/06 Thứ Tư 157 161 159
06/06 Thứ Năm 156 160 158
07/06 Thứ Sáu 157 161 159
10/06 Thứ Hai 159 163 161
11/06 Thứ Ba 162 166 164
12/06 Thứ Tư 162 166 164
13/06 Thứ Năm 163 167 165
14/06 Thứ Sáu 160 164 162
17/06 Thứ Hai 159 163 161
18/06 Thứ Ba 158 162 160
19/06 Thứ Tư 158 162 160
20/06 Thứ Năm 158 162 160
21/06 Thứ Sáu 158 162 160
24/06 Thứ Hai 158 162 160
25/06 Thứ Ba 159 163 161

Dự báo tỷ giá yen Nhật vào Thứ Năm 23 Tháng Năm: 162 đồng, tối đa 164, tối thiểu 160. Dự báo tỷ giá JPY vào Thứ Sáu 24 Tháng Năm: 162 đồng, tối đa 164, tối thiểu 160. Dự báo tỷ giá yen Nhật vào Thứ Hai 27 Tháng Năm: 161 đồng, tối đa 163, tối thiểu 159. Dự báo tỷ giá JPY vào Thứ Ba 28 Tháng Năm: 166 đồng, tối đa 168, tối thiểu 164.

Trong một tuần. Dự báo tỷ giá yen Nhật vào Thứ Tư 29 Tháng Năm: 161 đồng, tối đa 163, tối thiểu 159. Dự báo tỷ giá JPY vào Thứ Năm 30 Tháng Năm: 161 đồng, tối đa 163, tối thiểu 159. Dự báo tỷ giá yen Nhật vào Thứ Sáu 31 Tháng Năm: 161 đồng, tối đa 163, tối thiểu 159. Dự báo tỷ giá JPY vào Thứ Hai 3 Tháng Sáu: 161 đồng, tối đa 163, tối thiểu 159. Dự báo tỷ giá yen Nhật vào Thứ Ba 4 Tháng Sáu: 160 đồng, tối đa 162, tối thiểu 158.

Giá euro hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Dự báo tỷ giá JPY vào Thứ Tư 5 Tháng Sáu: 159 đồng, tối đa 161, tối thiểu 157. Dự báo tỷ giá yen Nhật vào Thứ Năm 6 Tháng Sáu: 158 đồng, tối đa 160, tối thiểu 156. Dự báo tỷ giá JPY vào Thứ Sáu 7 Tháng Sáu: 159 đồng, tối đa 161, tối thiểu 157. Dự báo tỷ giá yen Nhật vào Thứ Hai 10 Tháng Sáu: 161 đồng, tối đa 163, tối thiểu 159. Dự báo tỷ giá JPY vào Thứ Ba 11 Tháng Sáu: 164 đồng, tối đa 166, tối thiểu 162.

Trong 3 tuần. Dự báo tỷ giá yen Nhật vào Thứ Tư 12 Tháng Sáu: 164 đồng, tối đa 166, tối thiểu 162. Dự báo tỷ giá JPY vào Thứ Năm 13 Tháng Sáu: 165 đồng, tối đa 167, tối thiểu 163. Dự báo tỷ giá yen Nhật vào Thứ Sáu 14 Tháng Sáu: 162 đồng, tối đa 164, tối thiểu 160. Dự báo tỷ giá JPY vào Thứ Hai 17 Tháng Sáu: 161 đồng, tối đa 163, tối thiểu 159. Dự báo tỷ giá yen Nhật vào Thứ Ba 18 Tháng Sáu: 160 đồng, tối đa 162, tối thiểu 158.

Trong 4 tuần. Dự báo tỷ giá JPY vào Thứ Tư 19 Tháng Sáu: 160 đồng, tối đa 162, tối thiểu 158. Dự báo tỷ giá yen Nhật vào Thứ Năm 20 Tháng Sáu: 160 đồng, tối đa 162, tối thiểu 158. Dự báo tỷ giá JPY vào Thứ Sáu 21 Tháng Sáu: 160 đồng, tối đa 162, tối thiểu 158.

Dự báo tỷ giá yen Nhật năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Năm 148-168 161 0.0%
Sáu 156-167 159 -1.2%
Bảy 154-159 156 -3.1%
Tám 154-158 156 -3.1%
Chín 152-156 154 -4.3%
Mười 147-154 149 -7.5%
Mười Một 149-155 153 -5.0%
Mười Hai 153-157 155 -3.7%
2025
Một 152-156 154 -4.3%
Hai 149-154 151 -6.2%
Ba 148-152 150 -6.8%
150-155 153 -5.0%
Năm 146-153 148 -8.1%
Sáu 143-148 145 -9.9%
Bảy 139-145 141 -12.4%
Tám 141-145 143 -11.2%
Chín 137-143 139 -13.7%
Mười 137-141 139 -13.7%
Mười Một 138-142 140 -13.0%
Mười Hai 140-146 144 -10.6%
2026
Một 144-148 146 -9.3%
Hai 141-146 143 -11.2%
Ba 137-143 139 -13.7%
139-144 142 -11.8%
Năm 136-142 138 -14.3%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Sáu 138-144 142 -11.8%
Bảy 136-142 138 -14.3%
Tám 132-138 134 -16.8%
Chín 133-137 135 -16.1%
Mười 132-136 134 -16.8%
Mười Một 131-135 133 -17.4%
Mười Hai 131-135 133 -17.4%
2027
Một 128-133 130 -19.3%
Hai 126-130 128 -20.5%
Ba 124-128 126 -21.7%
126-130 128 -20.5%
Năm 124-128 126 -21.7%
Sáu 124-128 126 -21.7%
Bảy 125-129 127 -21.1%
Tám 121-127 123 -23.6%
Chín 119-123 121 -24.8%
Mười 117-121 119 -26.1%
Mười Một 118-122 120 -25.5%
Mười Hai 118-122 120 -25.5%
2028
Một 119-123 121 -24.8%
Hai 119-123 121 -24.8%
Ba 119-123 121 -24.8%
121-125 123 -23.6%
Năm 120-124 122 -24.2%
Sáu 118-122 120 -25.5%

Dự báo tỷ giá yen Nhật cho Tháng Năm 2024. Lúc đầu trên 161 đồng. Tối đa 168, tối thiểu 148. Tỷ giá hối đoái trung bình là 160. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 161 là sự thay đổi của Tháng Năm là 0.0%.

Dự báo tỷ giá JPY cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 161 đồng. Tối đa 167, tối thiểu 156. Tỷ giá hối đoái trung bình là 161. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 159 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -1.2%.

Dự báo tỷ giá yen Nhật cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 159 đồng. Tối đa 159, tối thiểu 154. Tỷ giá hối đoái trung bình là 157. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 156 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -1.9%.

Giá bảng ANH hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá vàng hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Dự báo tỷ giá JPY cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 156 đồng. Tối đa 158, tối thiểu 154. Tỷ giá hối đoái trung bình là 156. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 156 là sự thay đổi của Tháng Tám là 0.0%.

Dự báo tỷ giá yen Nhật cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 156 đồng. Tối đa 156, tối thiểu 152. Tỷ giá hối đoái trung bình là 155. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 154 là sự thay đổi của Tháng Chín là -1.3%.

Dự báo tỷ giá JPY cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 154 đồng. Tối đa 154, tối thiểu 147. Tỷ giá hối đoái trung bình là 151. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 149 là sự thay đổi của Tháng Mười là -3.2%.

Dự báo tỷ giá yen Nhật cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 149 đồng. Tối đa 155, tối thiểu 149. Tỷ giá hối đoái trung bình là 152. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 153 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 2.7%.

Dự báo tỷ giá JPY cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 153 đồng. Tối đa 157, tối thiểu 153. Tỷ giá hối đoái trung bình là 155. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 155 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 1.3%.

Dự báo tỷ giá yen Nhật cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 155 đồng. Tối đa 156, tối thiểu 152. Tỷ giá hối đoái trung bình là 154. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 154 là sự thay đổi của Tháng Một là -0.6%.

Dự báo tỷ giá JPY cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 154 đồng. Tối đa 154, tối thiểu 149. Tỷ giá hối đoái trung bình là 152. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 151 là sự thay đổi của Tháng Hai là -1.9%.

Dự báo tỷ giá yen Nhật cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 151 đồng. Tối đa 152, tối thiểu 148. Tỷ giá hối đoái trung bình là 150. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 150 là sự thay đổi của Tháng Ba là -0.7%.

Dự báo tỷ giá JPY cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 150 đồng. Tối đa 155, tối thiểu 150. Tỷ giá hối đoái trung bình là 152. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 153 là sự thay đổi của Tháng Tư là 2.0%.

Dự báo tỷ giá yen Nhật cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 153 đồng. Tối đa 153, tối thiểu 146. Tỷ giá hối đoái trung bình là 150. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 148 là sự thay đổi của Tháng Năm là -3.3%.

Dự báo tỷ giá JPY cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 148 đồng. Tối đa 148, tối thiểu 143. Tỷ giá hối đoái trung bình là 146. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 145 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -2.0%.

Dự báo tỷ giá yen Nhật cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 145 đồng. Tối đa 145, tối thiểu 139. Tỷ giá hối đoái trung bình là 143. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 141 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -2.8%.

Dự báo tỷ giá JPY cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 141 đồng. Tối đa 145, tối thiểu 141. Tỷ giá hối đoái trung bình là 143. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 143 là sự thay đổi của Tháng Tám là 1.4%.

Dự báo tỷ giá yen Nhật cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 143 đồng. Tối đa 143, tối thiểu 137. Tỷ giá hối đoái trung bình là 141. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 139 là sự thay đổi của Tháng Chín là -2.8%.

Dự báo tỷ giá JPY cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 139 đồng. Tối đa 141, tối thiểu 137. Tỷ giá hối đoái trung bình là 139. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 139 là sự thay đổi của Tháng Mười là 0.0%.

Dự báo tỷ giá yen Nhật cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 139 đồng. Tối đa 142, tối thiểu 138. Tỷ giá hối đoái trung bình là 140. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 140 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 0.7%.

Dự báo tỷ giá JPY cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 140 đồng. Tối đa 146, tối thiểu 140. Tỷ giá hối đoái trung bình là 143. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 144 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 2.9%.

Dự báo tỷ giá yen Nhật cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 144 đồng. Tối đa 148, tối thiểu 144. Tỷ giá hối đoái trung bình là 146. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 146 là sự thay đổi của Tháng Một là 1.4%.

Dự báo tỷ giá JPY cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 146 đồng. Tối đa 146, tối thiểu 141. Tỷ giá hối đoái trung bình là 144. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 143 là sự thay đổi của Tháng Hai là -2.1%.

Dự báo tỷ giá yen Nhật cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 143 đồng. Tối đa 143, tối thiểu 137. Tỷ giá hối đoái trung bình là 141. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 139 là sự thay đổi của Tháng Ba là -2.8%.

Dự báo tỷ giá JPY cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 139 đồng. Tối đa 144, tối thiểu 139. Tỷ giá hối đoái trung bình là 141. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 142 là sự thay đổi của Tháng Tư là 2.2%.

Dự báo tỷ giá yen Nhật cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 142 đồng. Tối đa 142, tối thiểu 136. Tỷ giá hối đoái trung bình là 140. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 138 là sự thay đổi của Tháng Năm là -2.8%.

Dự báo tỷ giá JPY cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 138 đồng. Tối đa 144, tối thiểu 138. Tỷ giá hối đoái trung bình là 141. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 142 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 2.9%.

Dự báo tỷ giá yen Nhật cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 142 đồng. Tối đa 142, tối thiểu 136. Tỷ giá hối đoái trung bình là 140. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 138 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -2.8%.

Dự báo tỷ giá JPY cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 138 đồng. Tối đa 138, tối thiểu 132. Tỷ giá hối đoái trung bình là 136. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 134 là sự thay đổi của Tháng Tám là -2.9%.

Dự báo tỷ giá yen Nhật cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 134 đồng. Tối đa 137, tối thiểu 133. Tỷ giá hối đoái trung bình là 135. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 135 là sự thay đổi của Tháng Chín là 0.7%.

Dự báo tỷ giá JPY cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 135 đồng. Tối đa 136, tối thiểu 132. Tỷ giá hối đoái trung bình là 134. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 134 là sự thay đổi của Tháng Mười là -0.7%.

Dự báo tỷ giá yen Nhật cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 134 đồng. Tối đa 135, tối thiểu 131. Tỷ giá hối đoái trung bình là 133. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 133 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -0.7%.

Dự báo tỷ giá JPY cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 133 đồng. Tối đa 135, tối thiểu 131. Tỷ giá hối đoái trung bình là 133. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 133 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 0.0%.

Dự báo tỷ giá yen Nhật cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 133 đồng. Tối đa 133, tối thiểu 128. Tỷ giá hối đoái trung bình là 131. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 130 là sự thay đổi của Tháng Một là -2.3%.

Dự báo tỷ giá JPY cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 130 đồng. Tối đa 130, tối thiểu 126. Tỷ giá hối đoái trung bình là 129. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 128 là sự thay đổi của Tháng Hai là -1.5%.

Dự báo tỷ giá yen Nhật cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 128 đồng. Tối đa 128, tối thiểu 124. Tỷ giá hối đoái trung bình là 127. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 126 là sự thay đổi của Tháng Ba là -1.6%.

Dự báo tỷ giá JPY cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 126 đồng. Tối đa 130, tối thiểu 126. Tỷ giá hối đoái trung bình là 128. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 128 là sự thay đổi của Tháng Tư là 1.6%.

Dự báo tỷ giá yen Nhật cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 128 đồng. Tối đa 128, tối thiểu 124. Tỷ giá hối đoái trung bình là 127. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 126 là sự thay đổi của Tháng Năm là -1.6%.

Dự báo tỷ giá JPY cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 126 đồng. Tối đa 128, tối thiểu 124. Tỷ giá hối đoái trung bình là 126. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 126 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 0.0%.

Dự báo tỷ giá yen Nhật cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 126 đồng. Tối đa 129, tối thiểu 125. Tỷ giá hối đoái trung bình là 127. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 127 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 0.8%.

Dự báo tỷ giá JPY cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 127 đồng. Tối đa 127, tối thiểu 121. Tỷ giá hối đoái trung bình là 125. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 123 là sự thay đổi của Tháng Tám là -3.1%.

Dự báo tỷ giá yen Nhật cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 123 đồng. Tối đa 123, tối thiểu 119. Tỷ giá hối đoái trung bình là 122. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 121 là sự thay đổi của Tháng Chín là -1.6%.

Dự báo tỷ giá JPY cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 121 đồng. Tối đa 121, tối thiểu 117. Tỷ giá hối đoái trung bình là 120. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 119 là sự thay đổi của Tháng Mười là -1.7%.

Dự báo tỷ giá yen Nhật cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 119 đồng. Tối đa 122, tối thiểu 118. Tỷ giá hối đoái trung bình là 120. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 120 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 0.8%.

Dự báo tỷ giá JPY cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 120 đồng. Tối đa 122, tối thiểu 118. Tỷ giá hối đoái trung bình là 120. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 120 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 0.0%.

Dự báo tỷ giá yen Nhật cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 120 đồng. Tối đa 123, tối thiểu 119. Tỷ giá hối đoái trung bình là 121. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 121 là sự thay đổi của Tháng Một là 0.8%.

Dự báo tỷ giá JPY cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 121 đồng. Tối đa 123, tối thiểu 119. Tỷ giá hối đoái trung bình là 121. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 121 là sự thay đổi của Tháng Hai là 0.0%.

Dự báo tỷ giá yen Nhật cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 121 đồng. Tối đa 123, tối thiểu 119. Tỷ giá hối đoái trung bình là 121. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 121 là sự thay đổi của Tháng Ba là 0.0%.

Dự báo tỷ giá JPY cho Tháng Tư 2028. Lúc đầu trên 121 đồng. Tối đa 125, tối thiểu 121. Tỷ giá hối đoái trung bình là 123. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 123 là sự thay đổi của Tháng Tư là 1.7%.

Dự báo tỷ giá yen Nhật cho Tháng Năm 2028. Lúc đầu trên 123 đồng. Tối đa 124, tối thiểu 120. Tỷ giá hối đoái trung bình là 122. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 122 là sự thay đổi của Tháng Năm là -0.8%.

Dự báo tỷ giá JPY cho Tháng Sáu 2028. Lúc đầu trên 122 đồng. Tối đa 122, tối thiểu 118. Tỷ giá hối đoái trung bình là 121. Kỳ vọng yen Nhật vào cuối tháng, 120 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -1.6%.

Một số tiền theo tỷ giá hối đoái hiện tại là yen Nhật đến đồng:

1 JPY = 163.03 VND
2 JPY = 326.06 VND. 3 JPY = 489.09 VND. 4 JPY = 652.12 VND. 5 JPY = 815.15 VND. 6 JPY = 978.18 VND. 7 JPY = 1,141.21 VND. 8 JPY = 1,304.24 VND. 9 JPY = 1,467.27 VND.

10 JPY = 1,630.30 VND
11 JPY = 1,793.33 VND. 12 JPY = 1,956.36 VND. 13 JPY = 2,119.39 VND. 14 JPY = 2,282.42 VND. 15 JPY = 2,445.45 VND. 16 JPY = 2,608.48 VND. 17 JPY = 2,771.51 VND. 18 JPY = 2,934.54 VND. 19 JPY = 3,097.57 VND.

Bấm vào đây để biết thêm số tiền lên tới 15.000.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Tỷ giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.