GIÁ LITE COIN HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá Lite coin hôm nay

Giá Lite coin tương đương 79.1538 đô la (2.01 triệu đồng). Phạm vi ngày hôm nay: 77.3658-79.4112. Tỷ giá của ngày hôm qua: 77.5705. Sự thay đổi của ngày hôm nay là +1.5833 đô la, +2.04%.

UP79.1538 +2.04%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá Lite coin cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
17/06 Thứ Hai70.7381.3776.05
18/06 Thứ Ba71.2982.0376.66
19/06 Thứ Tư72.4083.3077.85
20/06 Thứ Năm70.2780.8575.56
21/06 Thứ Sáu69.5580.0174.78
24/06 Thứ Hai69.9780.5175.24
25/06 Thứ Ba69.8680.3875.12
26/06 Thứ Tư66.4976.4971.49
27/06 Thứ Năm65.5075.3670.43
28/06 Thứ Sáu66.8776.9371.90
01/07 Thứ Hai67.5677.7472.65
02/07 Thứ Ba67.3577.4972.42
03/07 Thứ Tư67.0877.1872.13
04/07 Thứ Năm67.3177.4572.38
05/07 Thứ Sáu66.2876.2671.27
08/07 Thứ Hai67.0377.1172.07
09/07 Thứ Ba67.1377.2372.18
10/07 Thứ Tư65.7075.5870.64
11/07 Thứ Năm66.7376.7771.75
12/07 Thứ Sáu65.8375.7570.79
15/07 Thứ Hai65.8375.7570.79
16/07 Thứ Ba65.4975.3570.42
17/07 Thứ Tư65.2775.0970.18
18/07 Thứ Năm63.4072.9468.17

Dự báo giá Lite coin vào Thứ Hai 17 Tháng Sáu: 76.05 đô la, tối đa 81.37, tối thiểu 70.73. Giá Lite coin vào Thứ Ba 18 Tháng Sáu: 76.66 đô la, tối đa 82.03, tối thiểu 71.29. Dự báo giá Lite coin vào Thứ Tư 19 Tháng Sáu: 77.85 đô la, tối đa 83.30, tối thiểu 72.40. Giá Lite coin vào Thứ Năm 20 Tháng Sáu: 75.56 đô la, tối đa 80.85, tối thiểu 70.27. Dự báo giá Lite coin vào Thứ Sáu 21 Tháng Sáu: 74.78 đô la, tối đa 80.01, tối thiểu 69.55.

Trong một tuần. Giá Lite coin vào Thứ Hai 24 Tháng Sáu: 75.24 đô la, tối đa 80.51, tối thiểu 69.97. Dự báo giá Lite coin vào Thứ Ba 25 Tháng Sáu: 75.12 đô la, tối đa 80.38, tối thiểu 69.86. Giá Lite coin vào Thứ Tư 26 Tháng Sáu: 71.49 đô la, tối đa 76.49, tối thiểu 66.49. Dự báo giá Lite coin vào Thứ Năm 27 Tháng Sáu: 70.43 đô la, tối đa 75.36, tối thiểu 65.50. Giá Lite coin vào Thứ Sáu 28 Tháng Sáu: 71.90 đô la, tối đa 76.93, tối thiểu 66.87.

Giá Ripple hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Dự báo giá Lite coin vào Thứ Hai 1 Tháng Bảy: 72.65 đô la, tối đa 77.74, tối thiểu 67.56. Giá Lite coin vào Thứ Ba 2 Tháng Bảy: 72.42 đô la, tối đa 77.49, tối thiểu 67.35. Dự báo giá Lite coin vào Thứ Tư 3 Tháng Bảy: 72.13 đô la, tối đa 77.18, tối thiểu 67.08. Giá Lite coin vào Thứ Năm 4 Tháng Bảy: 72.38 đô la, tối đa 77.45, tối thiểu 67.31. Dự báo giá Lite coin vào Thứ Sáu 5 Tháng Bảy: 71.27 đô la, tối đa 76.26, tối thiểu 66.28.

Trong 3 tuần. Giá Lite coin vào Thứ Hai 8 Tháng Bảy: 72.07 đô la, tối đa 77.11, tối thiểu 67.03. Dự báo giá Lite coin vào Thứ Ba 9 Tháng Bảy: 72.18 đô la, tối đa 77.23, tối thiểu 67.13. Giá Lite coin vào Thứ Tư 10 Tháng Bảy: 70.64 đô la, tối đa 75.58, tối thiểu 65.70. Dự báo giá Lite coin vào Thứ Năm 11 Tháng Bảy: 71.75 đô la, tối đa 76.77, tối thiểu 66.73. Giá Lite coin vào Thứ Sáu 12 Tháng Bảy: 70.79 đô la, tối đa 75.75, tối thiểu 65.83.

Trong 4 tuần. Dự báo giá Lite coin vào Thứ Hai 15 Tháng Bảy: 70.79 đô la, tối đa 75.75, tối thiểu 65.83. Giá Lite coin vào Thứ Ba 16 Tháng Bảy: 70.42 đô la, tối đa 75.35, tối thiểu 65.49.

Dự báo tỷ giá Lite coin năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Sáu 65.50-85.78 71.90 -14.8%
Bảy 61.98-77.74 66.64 -21.1%
Tám 62.67-72.11 67.39 -20.2%
Chín 52.65-67.39 56.61 -32.9%
Mười 56.61-70.27 65.67 -22.2%
Mười Một 65.67-81.51 76.18 -9.8%
Mười Hai 72.37-83.27 77.82 -7.8%
2025
Một 76.27-87.75 82.01 -2.9%
Hai 76.69-88.23 82.46 -2.3%
Ba 80.11-92.17 86.14 2.0%
82.73-95.19 88.96 5.4%
Năm 86.04-99.00 92.52 9.6%
Sáu 89.27-102.71 95.99 13.7%
Bảy 95.99-119.14 111.35 31.9%
Tám 106.23-122.23 114.23 35.3%
Chín 106.66-122.72 114.69 35.9%
Mười 107.88-124.12 116.00 37.4%
Mười Một 105.95-121.91 113.93 35.0%
Mười Hai 113.93-141.41 132.16 56.6%
2026
Một 109.31-132.16 117.54 39.2%
Hai 117.54-145.89 136.35 61.5%
Ba 130.46-150.10 140.28 66.2%
129.57-149.07 139.32 65.0%
Năm 116.72-139.32 125.50 48.7%
Sáu 125.50-149.38 139.61 65.4%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Bảy 109.06-139.61 117.27 38.9%
Tám 91.61-117.27 98.51 16.7%
Chín 76.96-98.51 82.75 -2.0%
Mười 82.75-95.63 89.37 5.9%
Mười Một 87.37-100.53 93.95 11.3%
Mười Hai 73.40-93.95 78.92 -6.5%
2027
Một 61.65-78.92 66.29 -21.5%
Hai 66.29-77.85 72.76 -13.8%
Ba 72.76-90.31 84.40 0.0%
70.07-84.40 75.34 -10.8%
Năm 75.34-93.51 87.39 3.5%
Sáu 81.23-93.45 87.34 3.5%
Bảy 68.23-87.34 73.37 -13.1%
Tám 57.32-73.37 61.63 -27.0%
Chín 61.63-76.49 71.49 -15.3%
Mười 71.49-88.74 82.93 -1.8%
Mười Một 82.93-102.93 96.20 14.0%
Mười Hai 91.90-105.74 98.82 17.1%
2028
Một 98.82-122.65 114.63 35.8%
Hai 114.63-142.28 132.97 57.5%
Ba 132.97-165.05 154.25 82.7%
120.50-154.25 129.57 53.5%
Năm 127.53-146.73 137.13 62.4%
Sáu 137.13-170.20 159.07 88.4%
Bảy 133.66-159.07 143.72 70.2%

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 84.42 đô la. Tối đa 85.78, tối thiểu 65.50. Tỷ giá hối đoái trung bình là 76.90. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 71.90 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -14.8%.

Giá Lite coin cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 71.90 đô la. Tối đa 77.74, tối thiểu 61.98. Tỷ giá hối đoái trung bình là 69.57. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 66.64 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -7.3%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 66.64 đô la. Tối đa 72.11, tối thiểu 62.67. Tỷ giá hối đoái trung bình là 67.20. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 67.39 là sự thay đổi của Tháng Tám là 1.1%.

Giá Terra hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la Úc hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá Lite coin cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 67.39 đô la. Tối đa 67.39, tối thiểu 52.65. Tỷ giá hối đoái trung bình là 61.01. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 56.61 là sự thay đổi của Tháng Chín là -16.0%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 56.61 đô la. Tối đa 70.27, tối thiểu 56.61. Tỷ giá hối đoái trung bình là 62.29. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 65.67 là sự thay đổi của Tháng Mười là 16.0%.

Giá Lite coin cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 65.67 đô la. Tối đa 81.51, tối thiểu 65.67. Tỷ giá hối đoái trung bình là 72.26. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 76.18 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 16.0%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 76.18 đô la. Tối đa 83.27, tối thiểu 72.37. Tỷ giá hối đoái trung bình là 77.41. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 77.82 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 2.2%.

Giá Lite coin cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 77.82 đô la. Tối đa 87.75, tối thiểu 76.27. Tỷ giá hối đoái trung bình là 80.96. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 82.01 là sự thay đổi của Tháng Một là 5.4%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 82.01 đô la. Tối đa 88.23, tối thiểu 76.69. Tỷ giá hối đoái trung bình là 82.35. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 82.46 là sự thay đổi của Tháng Hai là 0.5%.

Giá Lite coin cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 82.46 đô la. Tối đa 92.17, tối thiểu 80.11. Tỷ giá hối đoái trung bình là 85.22. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 86.14 là sự thay đổi của Tháng Ba là 4.5%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 86.14 đô la. Tối đa 95.19, tối thiểu 82.73. Tỷ giá hối đoái trung bình là 88.26. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 88.96 là sự thay đổi của Tháng Tư là 3.3%.

Giá Lite coin cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 88.96 đô la. Tối đa 99.00, tối thiểu 86.04. Tỷ giá hối đoái trung bình là 91.63. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 92.52 là sự thay đổi của Tháng Năm là 4.0%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 92.52 đô la. Tối đa 102.71, tối thiểu 89.27. Tỷ giá hối đoái trung bình là 95.12. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 95.99 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 3.8%.

Giá Lite coin cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 95.99 đô la. Tối đa 119.14, tối thiểu 95.99. Tỷ giá hối đoái trung bình là 105.62. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 111.35 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 16.0%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 111.35 đô la. Tối đa 122.23, tối thiểu 106.23. Tỷ giá hối đoái trung bình là 113.51. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 114.23 là sự thay đổi của Tháng Tám là 2.6%.

Giá Lite coin cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 114.23 đô la. Tối đa 122.72, tối thiểu 106.66. Tỷ giá hối đoái trung bình là 114.58. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 114.69 là sự thay đổi của Tháng Chín là 0.4%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 114.69 đô la. Tối đa 124.12, tối thiểu 107.88. Tỷ giá hối đoái trung bình là 115.67. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 116.00 là sự thay đổi của Tháng Mười là 1.1%.

Giá Lite coin cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 116.00 đô la. Tối đa 121.91, tối thiểu 105.95. Tỷ giá hối đoái trung bình là 114.45. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 113.93 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -1.8%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 113.93 đô la. Tối đa 141.41, tối thiểu 113.93. Tỷ giá hối đoái trung bình là 125.36. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 132.16 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 16.0%.

Giá Lite coin cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 132.16 đô la. Tối đa 132.16, tối thiểu 109.31. Tỷ giá hối đoái trung bình là 122.79. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 117.54 là sự thay đổi của Tháng Một là -11.1%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 117.54 đô la. Tối đa 145.89, tối thiểu 117.54. Tỷ giá hối đoái trung bình là 129.33. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 136.35 là sự thay đổi của Tháng Hai là 16.0%.

Giá Lite coin cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 136.35 đô la. Tối đa 150.10, tối thiểu 130.46. Tỷ giá hối đoái trung bình là 139.30. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 140.28 là sự thay đổi của Tháng Ba là 2.9%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 140.28 đô la. Tối đa 149.07, tối thiểu 129.57. Tỷ giá hối đoái trung bình là 139.56. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 139.32 là sự thay đổi của Tháng Tư là -0.7%.

Giá Lite coin cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 139.32 đô la. Tối đa 139.32, tối thiểu 116.72. Tỷ giá hối đoái trung bình là 130.22. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 125.50 là sự thay đổi của Tháng Năm là -9.9%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 125.50 đô la. Tối đa 149.38, tối thiểu 125.50. Tỷ giá hối đoái trung bình là 135.00. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 139.61 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 11.2%.

Giá Lite coin cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 139.61 đô la. Tối đa 139.61, tối thiểu 109.06. Tỷ giá hối đoái trung bình là 126.39. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 117.27 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -16.0%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 117.27 đô la. Tối đa 117.27, tối thiểu 91.61. Tỷ giá hối đoái trung bình là 106.17. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 98.51 là sự thay đổi của Tháng Tám là -16.0%.

Giá Lite coin cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 98.51 đô la. Tối đa 98.51, tối thiểu 76.96. Tỷ giá hối đoái trung bình là 89.18. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 82.75 là sự thay đổi của Tháng Chín là -16.0%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 82.75 đô la. Tối đa 95.63, tối thiểu 82.75. Tỷ giá hối đoái trung bình là 87.63. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 89.37 là sự thay đổi của Tháng Mười là 8.0%.

Giá Lite coin cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 89.37 đô la. Tối đa 100.53, tối thiểu 87.37. Tỷ giá hối đoái trung bình là 92.81. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 93.95 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 5.1%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 93.95 đô la. Tối đa 93.95, tối thiểu 73.40. Tỷ giá hối đoái trung bình là 85.06. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 78.92 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -16.0%.

Giá Lite coin cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 78.92 đô la. Tối đa 78.92, tối thiểu 61.65. Tỷ giá hối đoái trung bình là 71.45. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 66.29 là sự thay đổi của Tháng Một là -16.0%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 66.29 đô la. Tối đa 77.85, tối thiểu 66.29. Tỷ giá hối đoái trung bình là 70.80. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 72.76 là sự thay đổi của Tháng Hai là 9.8%.

Giá Lite coin cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 72.76 đô la. Tối đa 90.31, tối thiểu 72.76. Tỷ giá hối đoái trung bình là 80.06. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 84.40 là sự thay đổi của Tháng Ba là 16.0%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 84.40 đô la. Tối đa 84.40, tối thiểu 70.07. Tỷ giá hối đoái trung bình là 78.55. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 75.34 là sự thay đổi của Tháng Tư là -10.7%.

Giá Lite coin cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 75.34 đô la. Tối đa 93.51, tối thiểu 75.34. Tỷ giá hối đoái trung bình là 82.90. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 87.39 là sự thay đổi của Tháng Năm là 16.0%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 87.39 đô la. Tối đa 93.45, tối thiểu 81.23. Tỷ giá hối đoái trung bình là 87.35. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 87.34 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -0.1%.

Giá Lite coin cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 87.34 đô la. Tối đa 87.34, tối thiểu 68.23. Tỷ giá hối đoái trung bình là 79.07. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 73.37 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -16.0%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 73.37 đô la. Tối đa 73.37, tối thiểu 57.32. Tỷ giá hối đoái trung bình là 66.42. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 61.63 là sự thay đổi của Tháng Tám là -16.0%.

Giá Lite coin cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 61.63 đô la. Tối đa 76.49, tối thiểu 61.63. Tỷ giá hối đoái trung bình là 67.81. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 71.49 là sự thay đổi của Tháng Chín là 16.0%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 71.49 đô la. Tối đa 88.74, tối thiểu 71.49. Tỷ giá hối đoái trung bình là 78.66. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 82.93 là sự thay đổi của Tháng Mười là 16.0%.

Giá Lite coin cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 82.93 đô la. Tối đa 102.93, tối thiểu 82.93. Tỷ giá hối đoái trung bình là 91.25. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 96.20 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 16.0%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 96.20 đô la. Tối đa 105.74, tối thiểu 91.90. Tỷ giá hối đoái trung bình là 98.17. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 98.82 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 2.7%.

Giá Lite coin cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 98.82 đô la. Tối đa 122.65, tối thiểu 98.82. Tỷ giá hối đoái trung bình là 108.73. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 114.63 là sự thay đổi của Tháng Một là 16.0%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 114.63 đô la. Tối đa 142.28, tối thiểu 114.63. Tỷ giá hối đoái trung bình là 126.13. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 132.97 là sự thay đổi của Tháng Hai là 16.0%.

Giá Lite coin cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 132.97 đô la. Tối đa 165.05, tối thiểu 132.97. Tỷ giá hối đoái trung bình là 146.31. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 154.25 là sự thay đổi của Tháng Ba là 16.0%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Tư 2028. Lúc đầu trên 154.25 đô la. Tối đa 154.25, tối thiểu 120.50. Tỷ giá hối đoái trung bình là 139.64. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 129.57 là sự thay đổi của Tháng Tư là -16.0%.

Giá Lite coin cho Tháng Năm 2028. Lúc đầu trên 129.57 đô la. Tối đa 146.73, tối thiểu 127.53. Tỷ giá hối đoái trung bình là 135.24. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 137.13 là sự thay đổi của Tháng Năm là 5.8%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Sáu 2028. Lúc đầu trên 137.13 đô la. Tối đa 170.20, tối thiểu 137.13. Tỷ giá hối đoái trung bình là 150.88. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 159.07 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 16.0%.

Giá Lite coin cho Tháng Bảy 2028. Lúc đầu trên 159.07 đô la. Tối đa 159.07, tối thiểu 133.66. Tỷ giá hối đoái trung bình là 148.88. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 143.72 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -9.6%.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.