GIÁ LITE COIN HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá Lite coin hôm nay

Giá Lite coin tương đương 68.3513 đô la (1.68 triệu đồng). Phạm vi ngày hôm nay: 67.9544-68.9366. Tỷ giá của ngày hôm qua: 68.9362. Sự thay đổi của ngày hôm nay là -0.5849 đô la, -0.85%.

DOWN68.3513 -0.85%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá Lite coin cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
23/02 Thứ Sáu63.2172.7367.97
26/02 Thứ Hai61.6470.9266.28
27/02 Thứ Ba61.6970.9766.33
28/02 Thứ Tư62.5171.9167.21
29/02 Thứ Năm62.1871.5466.86
01/03 Thứ Sáu62.6672.1067.38
04/03 Thứ Hai61.9971.3366.66
05/03 Thứ Ba63.6573.2368.44
06/03 Thứ Tư59.9368.9564.44
07/03 Thứ Năm60.9770.1565.56
08/03 Thứ Sáu61.8171.1166.46
11/03 Thứ Hai61.7871.0866.43
12/03 Thứ Ba62.2471.6066.92
13/03 Thứ Tư63.4673.0268.24
14/03 Thứ Năm64.1273.7868.95
15/03 Thứ Sáu64.6874.4269.55
18/03 Thứ Hai65.4175.2570.33
19/03 Thứ Ba63.6073.1868.39
20/03 Thứ Tư64.2473.9269.08
21/03 Thứ Năm64.7974.5569.67
22/03 Thứ Sáu65.5775.4570.51
25/03 Thứ Hai64.8374.5969.71
26/03 Thứ Ba64.3073.9869.14
27/03 Thứ Tư64.2473.9269.08

Dự báo giá Lite coin vào Thứ Sáu 23 Tháng Hai: 67.97 đô la, tối đa 72.73, tối thiểu 63.21. Giá Lite coin vào Thứ Hai 26 Tháng Hai: 66.28 đô la, tối đa 70.92, tối thiểu 61.64. Dự báo giá Lite coin vào Thứ Ba 27 Tháng Hai: 66.33 đô la, tối đa 70.97, tối thiểu 61.69. Giá Lite coin vào Thứ Tư 28 Tháng Hai: 67.21 đô la, tối đa 71.91, tối thiểu 62.51.

Trong một tuần. Dự báo giá Lite coin vào Thứ Năm 29 Tháng Hai: 66.86 đô la, tối đa 71.54, tối thiểu 62.18. Giá Lite coin vào Thứ Sáu 1 Tháng Ba: 67.38 đô la, tối đa 72.10, tối thiểu 62.66. Dự báo giá Lite coin vào Thứ Hai 4 Tháng Ba: 66.66 đô la, tối đa 71.33, tối thiểu 61.99. Giá Lite coin vào Thứ Ba 5 Tháng Ba: 68.44 đô la, tối đa 73.23, tối thiểu 63.65. Dự báo giá Lite coin vào Thứ Tư 6 Tháng Ba: 64.44 đô la, tối đa 68.95, tối thiểu 59.93.

Giá Ripple hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Giá Lite coin vào Thứ Năm 7 Tháng Ba: 65.56 đô la, tối đa 70.15, tối thiểu 60.97. Dự báo giá Lite coin vào Thứ Sáu 8 Tháng Ba: 66.46 đô la, tối đa 71.11, tối thiểu 61.81. Giá Lite coin vào Thứ Hai 11 Tháng Ba: 66.43 đô la, tối đa 71.08, tối thiểu 61.78. Dự báo giá Lite coin vào Thứ Ba 12 Tháng Ba: 66.92 đô la, tối đa 71.60, tối thiểu 62.24. Giá Lite coin vào Thứ Tư 13 Tháng Ba: 68.24 đô la, tối đa 73.02, tối thiểu 63.46.

Trong 3 tuần. Dự báo giá Lite coin vào Thứ Năm 14 Tháng Ba: 68.95 đô la, tối đa 73.78, tối thiểu 64.12. Giá Lite coin vào Thứ Sáu 15 Tháng Ba: 69.55 đô la, tối đa 74.42, tối thiểu 64.68. Dự báo giá Lite coin vào Thứ Hai 18 Tháng Ba: 70.33 đô la, tối đa 75.25, tối thiểu 65.41. Giá Lite coin vào Thứ Ba 19 Tháng Ba: 68.39 đô la, tối đa 73.18, tối thiểu 63.60. Dự báo giá Lite coin vào Thứ Tư 20 Tháng Ba: 69.08 đô la, tối đa 73.92, tối thiểu 64.24.

Trong 4 tuần. Giá Lite coin vào Thứ Năm 21 Tháng Ba: 69.67 đô la, tối đa 74.55, tối thiểu 64.79. Dự báo giá Lite coin vào Thứ Sáu 22 Tháng Ba: 70.51 đô la, tối đa 75.45, tối thiểu 65.57. Giá Lite coin vào Thứ Hai 25 Tháng Ba: 69.71 đô la, tối đa 74.59, tối thiểu 64.83.

Dự báo tỷ giá Lite coin năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Hai 61.64-73.18 66.86 0.2%
Ba 59.93-75.45 65.16 -2.4%
55.38-65.16 59.55 -10.8%
Năm 58.37-67.15 62.76 -6.0%
Sáu 58.69-67.53 63.11 -5.5%
Bảy 61.31-70.55 65.93 -1.2%
Tám 63.32-72.86 68.09 2.0%
Chín 65.85-75.77 70.81 6.1%
Mười 68.32-78.60 73.46 10.1%
Mười Một 73.46-91.17 85.21 27.7%
Mười Hai 81.29-93.53 87.41 31.0%
2025
Một 81.62-93.90 87.76 31.5%
Hai 82.55-94.97 88.76 33.0%
Ba 82.92-95.40 89.16 33.6%
89.16-110.67 103.43 55.0%
Năm 98.85-113.73 106.29 59.2%
Sáu 106.29-131.93 123.30 84.7%
Bảy 117.97-135.73 126.85 90.0%
Tám 117.16-134.80 125.98 88.7%
Chín 105.54-125.98 113.48 70.0%
Mười 113.48-135.08 126.24 89.1%
Mười Một 98.62-126.24 106.04 58.9%
Mười Hai 82.84-106.04 89.07 33.4%
2026
Một 69.58-89.07 74.82 12.1%
Hai 74.82-86.47 80.81 21.1%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Ba 79.00-90.90 84.95 27.3%
66.36-84.95 71.36 6.9%
Năm 55.74-71.36 59.94 -10.2%
Sáu 59.94-70.40 65.79 -1.4%
Bảy 65.79-81.66 76.32 14.3%
Tám 63.36-76.32 68.13 2.1%
Chín 68.13-84.56 79.03 18.4%
Mười 73.46-84.52 78.99 18.3%
Mười Một 61.71-78.99 66.35 -0.6%
Mười Hai 51.83-66.35 55.73 -16.5%
2027
Một 55.73-69.18 64.65 -3.1%
Hai 64.65-80.24 74.99 12.3%
Ba 74.99-93.08 86.99 30.3%
83.10-95.62 89.36 33.9%
Năm 89.36-110.92 103.66 55.3%
Sáu 103.66-128.67 120.25 80.1%
Bảy 120.25-149.25 139.49 109%
Tám 108.97-139.49 117.17 75.5%
Chín 115.33-132.69 124.01 85.8%
Mười 124.01-153.92 143.85 116%
Mười Một 120.87-143.85 129.97 94.7%
Mười Hai 118.84-136.72 127.78 91.4%
2028
Một 127.78-158.60 148.22 122%
Hai 115.79-148.22 124.50 86.5%
Ba 98.98-124.50 106.43 59.4%

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Hai 2024. Lúc đầu trên 66.75 đô la. Tối đa 73.18, tối thiểu 61.64. Tỷ giá hối đoái trung bình là 67.11. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 66.86 là sự thay đổi của Tháng Hai là 0.2%.

Giá Lite coin cho Tháng Ba 2024. Lúc đầu trên 66.86 đô la. Tối đa 75.45, tối thiểu 59.93. Tỷ giá hối đoái trung bình là 66.85. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 65.16 là sự thay đổi của Tháng Ba là -2.5%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Tư 2024. Lúc đầu trên 65.16 đô la. Tối đa 65.16, tối thiểu 55.38. Tỷ giá hối đoái trung bình là 61.31. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 59.55 là sự thay đổi của Tháng Tư là -8.6%.

Giá Terra hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la Úc hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá Lite coin cho Tháng Năm 2024. Lúc đầu trên 59.55 đô la. Tối đa 67.15, tối thiểu 58.37. Tỷ giá hối đoái trung bình là 61.96. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 62.76 là sự thay đổi của Tháng Năm là 5.4%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 62.76 đô la. Tối đa 67.53, tối thiểu 58.69. Tỷ giá hối đoái trung bình là 63.02. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 63.11 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 0.6%.

Giá Lite coin cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 63.11 đô la. Tối đa 70.55, tối thiểu 61.31. Tỷ giá hối đoái trung bình là 65.23. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 65.93 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 4.5%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 65.93 đô la. Tối đa 72.86, tối thiểu 63.32. Tỷ giá hối đoái trung bình là 67.55. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 68.09 là sự thay đổi của Tháng Tám là 3.3%.

Giá Lite coin cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 68.09 đô la. Tối đa 75.77, tối thiểu 65.85. Tỷ giá hối đoái trung bình là 70.13. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 70.81 là sự thay đổi của Tháng Chín là 4.0%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 70.81 đô la. Tối đa 78.60, tối thiểu 68.32. Tỷ giá hối đoái trung bình là 72.80. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 73.46 là sự thay đổi của Tháng Mười là 3.7%.

Giá Lite coin cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 73.46 đô la. Tối đa 91.17, tối thiểu 73.46. Tỷ giá hối đoái trung bình là 80.83. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 85.21 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 16.0%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 85.21 đô la. Tối đa 93.53, tối thiểu 81.29. Tỷ giá hối đoái trung bình là 86.86. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 87.41 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 2.6%.

Giá Lite coin cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 87.41 đô la. Tối đa 93.90, tối thiểu 81.62. Tỷ giá hối đoái trung bình là 87.67. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 87.76 là sự thay đổi của Tháng Một là 0.4%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 87.76 đô la. Tối đa 94.97, tối thiểu 82.55. Tỷ giá hối đoái trung bình là 88.51. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 88.76 là sự thay đổi của Tháng Hai là 1.1%.

Giá Lite coin cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 88.76 đô la. Tối đa 95.40, tối thiểu 82.92. Tỷ giá hối đoái trung bình là 89.06. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 89.16 là sự thay đổi của Tháng Ba là 0.5%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 89.16 đô la. Tối đa 110.67, tối thiểu 89.16. Tỷ giá hối đoái trung bình là 98.11. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 103.43 là sự thay đổi của Tháng Tư là 16.0%.

Giá Lite coin cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 103.43 đô la. Tối đa 113.73, tối thiểu 98.85. Tỷ giá hối đoái trung bình là 105.58. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 106.29 là sự thay đổi của Tháng Năm là 2.8%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 106.29 đô la. Tối đa 131.93, tối thiểu 106.29. Tỷ giá hối đoái trung bình là 116.95. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 123.30 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 16.0%.

Giá Lite coin cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 123.30 đô la. Tối đa 135.73, tối thiểu 117.97. Tỷ giá hối đoái trung bình là 125.96. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 126.85 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 2.9%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 126.85 đô la. Tối đa 134.80, tối thiểu 117.16. Tỷ giá hối đoái trung bình là 126.20. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 125.98 là sự thay đổi của Tháng Tám là -0.7%.

Giá Lite coin cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 125.98 đô la. Tối đa 125.98, tối thiểu 105.54. Tỷ giá hối đoái trung bình là 117.75. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 113.48 là sự thay đổi của Tháng Chín là -9.9%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 113.48 đô la. Tối đa 135.08, tối thiểu 113.48. Tỷ giá hối đoái trung bình là 122.07. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 126.24 là sự thay đổi của Tháng Mười là 11.2%.

Giá Lite coin cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 126.24 đô la. Tối đa 126.24, tối thiểu 98.62. Tỷ giá hối đoái trung bình là 114.29. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 106.04 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -16.0%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 106.04 đô la. Tối đa 106.04, tối thiểu 82.84. Tỷ giá hối đoái trung bình là 96.00. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 89.07 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -16.0%.

Giá Lite coin cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 89.07 đô la. Tối đa 89.07, tối thiểu 69.58. Tỷ giá hối đoái trung bình là 80.64. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 74.82 là sự thay đổi của Tháng Một là -16.0%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 74.82 đô la. Tối đa 86.47, tối thiểu 74.82. Tỷ giá hối đoái trung bình là 79.23. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 80.81 là sự thay đổi của Tháng Hai là 8.0%.

Giá Lite coin cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 80.81 đô la. Tối đa 90.90, tối thiểu 79.00. Tỷ giá hối đoái trung bình là 83.92. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 84.95 là sự thay đổi của Tháng Ba là 5.1%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 84.95 đô la. Tối đa 84.95, tối thiểu 66.36. Tỷ giá hối đoái trung bình là 76.91. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 71.36 là sự thay đổi của Tháng Tư là -16.0%.

Giá Lite coin cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 71.36 đô la. Tối đa 71.36, tối thiểu 55.74. Tỷ giá hối đoái trung bình là 64.60. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 59.94 là sự thay đổi của Tháng Năm là -16.0%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 59.94 đô la. Tối đa 70.40, tối thiểu 59.94. Tỷ giá hối đoái trung bình là 64.02. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 65.79 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 9.8%.

Giá Lite coin cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 65.79 đô la. Tối đa 81.66, tối thiểu 65.79. Tỷ giá hối đoái trung bình là 72.39. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 76.32 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 16.0%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 76.32 đô la. Tối đa 76.32, tối thiểu 63.36. Tỷ giá hối đoái trung bình là 71.03. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 68.13 là sự thay đổi của Tháng Tám là -10.7%.

Giá Lite coin cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 68.13 đô la. Tối đa 84.56, tối thiểu 68.13. Tỷ giá hối đoái trung bình là 74.96. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 79.03 là sự thay đổi của Tháng Chín là 16.0%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 79.03 đô la. Tối đa 84.52, tối thiểu 73.46. Tỷ giá hối đoái trung bình là 79.00. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 78.99 là sự thay đổi của Tháng Mười là -0.1%.

Giá Lite coin cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 78.99 đô la. Tối đa 78.99, tối thiểu 61.71. Tỷ giá hối đoái trung bình là 71.51. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 66.35 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -16.0%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 66.35 đô la. Tối đa 66.35, tối thiểu 51.83. Tỷ giá hối đoái trung bình là 60.07. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 55.73 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -16.0%.

Giá Lite coin cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 55.73 đô la. Tối đa 69.18, tối thiểu 55.73. Tỷ giá hối đoái trung bình là 61.32. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 64.65 là sự thay đổi của Tháng Một là 16.0%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 64.65 đô la. Tối đa 80.24, tối thiểu 64.65. Tỷ giá hối đoái trung bình là 71.13. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 74.99 là sự thay đổi của Tháng Hai là 16.0%.

Giá Lite coin cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 74.99 đô la. Tối đa 93.08, tối thiểu 74.99. Tỷ giá hối đoái trung bình là 82.51. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 86.99 là sự thay đổi của Tháng Ba là 16.0%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 86.99 đô la. Tối đa 95.62, tối thiểu 83.10. Tỷ giá hối đoái trung bình là 88.77. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 89.36 là sự thay đổi của Tháng Tư là 2.7%.

Giá Lite coin cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 89.36 đô la. Tối đa 110.92, tối thiểu 89.36. Tỷ giá hối đoái trung bình là 98.33. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 103.66 là sự thay đổi của Tháng Năm là 16.0%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 103.66 đô la. Tối đa 128.67, tối thiểu 103.66. Tỷ giá hối đoái trung bình là 114.06. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 120.25 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 16.0%.

Giá Lite coin cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 120.25 đô la. Tối đa 149.25, tối thiểu 120.25. Tỷ giá hối đoái trung bình là 132.31. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 139.49 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 16.0%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 139.49 đô la. Tối đa 139.49, tối thiểu 108.97. Tỷ giá hối đoái trung bình là 126.28. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 117.17 là sự thay đổi của Tháng Tám là -16.0%.

Giá Lite coin cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 117.17 đô la. Tối đa 132.69, tối thiểu 115.33. Tỷ giá hối đoái trung bình là 122.30. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 124.01 là sự thay đổi của Tháng Chín là 5.8%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 124.01 đô la. Tối đa 153.92, tối thiểu 124.01. Tỷ giá hối đoái trung bình là 136.45. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 143.85 là sự thay đổi của Tháng Mười là 16.0%.

Giá Lite coin cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 143.85 đô la. Tối đa 143.85, tối thiểu 120.87. Tỷ giá hối đoái trung bình là 134.64. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 129.97 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -9.6%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 129.97 đô la. Tối đa 136.72, tối thiểu 118.84. Tỷ giá hối đoái trung bình là 128.33. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 127.78 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -1.7%.

Giá Lite coin cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 127.78 đô la. Tối đa 158.60, tối thiểu 127.78. Tỷ giá hối đoái trung bình là 140.60. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 148.22 là sự thay đổi của Tháng Một là 16.0%.

Dự báo giá Lite coin cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 148.22 đô la. Tối đa 148.22, tối thiểu 115.79. Tỷ giá hối đoái trung bình là 134.18. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 124.50 là sự thay đổi của Tháng Hai là -16.0%.

Giá Lite coin cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 124.50 đô la. Tối đa 124.50, tối thiểu 98.98. Tỷ giá hối đoái trung bình là 113.60. Kỳ vọng Lite coin vào cuối tháng, 106.43 là sự thay đổi của Tháng Ba là -14.5%.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.