GIÁ PALADI HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá paladi hôm nay

Giá paladi tương đương 895.00 đô la mỗi ounce (27.47 triệu đồng mỗi lượng*). Phạm vi ngày hôm nay: 884.00-907.00. Tỷ giá của ngày hôm qua: 888.10. Sự thay đổi của ngày hôm nay là +6.90 đô la, +0.78%.

*Giá được tính toán và không bao gồm phí và thuế địa phương. 1 ounce = 31.1 gram; 1 lượng = 1 1/3 ounce = 37.5 gram.

UP895.00 +0.78%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá paladi cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
17/06 Thứ Hai 882 908 895
18/06 Thứ Ba 863 889 876
19/06 Thứ Tư 877 903 890
20/06 Thứ Năm 859 885 872
21/06 Thứ Sáu 855 881 868
24/06 Thứ Hai 836 862 849
25/06 Thứ Ba 832 858 845
26/06 Thứ Tư 851 877 864
27/06 Thứ Năm 844 870 857
28/06 Thứ Sáu 850 876 863
01/07 Thứ Hai 824 850 837
02/07 Thứ Ba 826 852 839
03/07 Thứ Tư 802 826 814
04/07 Thứ Năm 793 817 805
05/07 Thứ Sáu 815 839 827
08/07 Thứ Hai 811 835 823
09/07 Thứ Ba 790 814 802
10/07 Thứ Tư 766 790 778
11/07 Thứ Năm 766 790 778
12/07 Thứ Sáu 779 803 791
15/07 Thứ Hai 795 819 807
16/07 Thứ Ba 778 802 790
17/07 Thứ Tư 801 825 813
18/07 Thứ Năm 818 842 830

Dự báo giá paladi vào Thứ Hai 17 Tháng Sáu: 895 đô la, tối đa 908, tối thiểu 882. Giá paladi vào Thứ Ba 18 Tháng Sáu: 876 đô la, tối đa 889, tối thiểu 863. Dự báo giá paladi vào Thứ Tư 19 Tháng Sáu: 890 đô la, tối đa 903, tối thiểu 877. Giá paladi vào Thứ Năm 20 Tháng Sáu: 872 đô la, tối đa 885, tối thiểu 859. Dự báo giá paladi vào Thứ Sáu 21 Tháng Sáu: 868 đô la, tối đa 881, tối thiểu 855.

Trong một tuần. Giá paladi vào Thứ Hai 24 Tháng Sáu: 849 đô la, tối đa 862, tối thiểu 836. Dự báo giá paladi vào Thứ Ba 25 Tháng Sáu: 845 đô la, tối đa 858, tối thiểu 832. Giá paladi vào Thứ Tư 26 Tháng Sáu: 864 đô la, tối đa 877, tối thiểu 851. Dự báo giá paladi vào Thứ Năm 27 Tháng Sáu: 857 đô la, tối đa 870, tối thiểu 844. Giá paladi vào Thứ Sáu 28 Tháng Sáu: 863 đô la, tối đa 876, tối thiểu 850.

Giá dầu hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Dự báo giá paladi vào Thứ Hai 1 Tháng Bảy: 837 đô la, tối đa 850, tối thiểu 824. Giá paladi vào Thứ Ba 2 Tháng Bảy: 839 đô la, tối đa 852, tối thiểu 826. Dự báo giá paladi vào Thứ Tư 3 Tháng Bảy: 814 đô la, tối đa 826, tối thiểu 802. Giá paladi vào Thứ Năm 4 Tháng Bảy: 805 đô la, tối đa 817, tối thiểu 793. Dự báo giá paladi vào Thứ Sáu 5 Tháng Bảy: 827 đô la, tối đa 839, tối thiểu 815.

Trong 3 tuần. Giá paladi vào Thứ Hai 8 Tháng Bảy: 823 đô la, tối đa 835, tối thiểu 811. Dự báo giá paladi vào Thứ Ba 9 Tháng Bảy: 802 đô la, tối đa 814, tối thiểu 790. Giá paladi vào Thứ Tư 10 Tháng Bảy: 778 đô la, tối đa 790, tối thiểu 766. Dự báo giá paladi vào Thứ Năm 11 Tháng Bảy: 778 đô la, tối đa 790, tối thiểu 766. Giá paladi vào Thứ Sáu 12 Tháng Bảy: 791 đô la, tối đa 803, tối thiểu 779.

Trong 4 tuần. Dự báo giá paladi vào Thứ Hai 15 Tháng Bảy: 807 đô la, tối đa 819, tối thiểu 795. Giá paladi vào Thứ Ba 16 Tháng Bảy: 790 đô la, tối đa 802, tối thiểu 778.

Dự báo tỷ giá paladi năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Sáu 832-953 863 -6.6%
Bảy 766-863 837 -9.4%
Tám 800-837 812 -12.1%
Chín 776-812 788 -14.7%
Mười 788-824 812 -12.1%
Mười Một 776-812 788 -14.7%
Mười Hai 753-788 764 -17.3%
2025
Một 764-799 787 -14.8%
Hai 752-787 763 -17.4%
Ba 729-763 740 -19.9%
740-773 762 -17.5%
Năm 728-762 739 -20.0%
Sáu 739-772 761 -17.6%
Bảy 727-761 738 -20.1%
Tám 705-738 716 -22.5%
Chín 716-748 737 -20.2%
Mười 737-769 758 -18.0%
Mười Một 724-758 735 -20.5%
Mười Hai 702-735 713 -22.8%
2026
Một 682-713 692 -25.1%
Hai 692-714 703 -23.9%
Ba 672-703 682 -26.2%
682-713 702 -24.0%
Năm 679-702 689 -25.4%
Sáu 689-721 710 -23.2%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Bảy 679-710 689 -25.4%
Tám 658-689 668 -27.7%
Chín 668-695 685 -25.9%
Mười 654-685 664 -28.1%
Mười Một 664-694 684 -26.0%
Mười Hai 684-716 705 -23.7%
2027
Một 705-737 726 -21.4%
Hai 693-726 704 -23.8%
Ba 704-736 725 -21.5%
692-725 703 -23.9%
Năm 672-703 682 -26.2%
Sáu 652-682 662 -28.4%
Bảy 640-662 650 -29.7%
Tám 622-650 631 -31.7%
Chín 631-660 650 -29.7%
Mười 650-680 670 -27.5%
Mười Một 670-700 690 -25.3%
Mười Hai 659-690 669 -27.6%
2028
Một 669-699 689 -25.4%
Hai 680-700 690 -25.3%
Ba 690-722 711 -23.1%
680-711 690 -25.3%
Năm 690-717 706 -23.6%
Sáu 706-738 727 -21.3%
Bảy 727-760 749 -18.9%

Dự báo giá paladi cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 924 đô la. Tối đa 953, tối thiểu 832. Tỷ giá hối đoái trung bình là 893. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 863 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -6.6%.

Giá paladi cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 863 đô la. Tối đa 863, tối thiểu 766. Tỷ giá hối đoái trung bình là 832. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 837 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 837 đô la. Tối đa 837, tối thiểu 800. Tỷ giá hối đoái trung bình là 822. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 812 là sự thay đổi của Tháng Tám là -3.0%.

Giá vàng hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la Úc hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá paladi cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 812 đô la. Tối đa 812, tối thiểu 776. Tỷ giá hối đoái trung bình là 797. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 788 là sự thay đổi của Tháng Chín là -3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 788 đô la. Tối đa 824, tối thiểu 788. Tỷ giá hối đoái trung bình là 803. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 812 là sự thay đổi của Tháng Mười là 3.0%.

Giá paladi cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 812 đô la. Tối đa 812, tối thiểu 776. Tỷ giá hối đoái trung bình là 797. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 788 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 788 đô la. Tối đa 788, tối thiểu 753. Tỷ giá hối đoái trung bình là 773. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 764 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -3.0%.

Giá paladi cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 764 đô la. Tối đa 799, tối thiểu 764. Tỷ giá hối đoái trung bình là 779. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 787 là sự thay đổi của Tháng Một là 3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 787 đô la. Tối đa 787, tối thiểu 752. Tỷ giá hối đoái trung bình là 772. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 763 là sự thay đổi của Tháng Hai là -3.0%.

Giá paladi cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 763 đô la. Tối đa 763, tối thiểu 729. Tỷ giá hối đoái trung bình là 749. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 740 là sự thay đổi của Tháng Ba là -3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 740 đô la. Tối đa 773, tối thiểu 740. Tỷ giá hối đoái trung bình là 754. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 762 là sự thay đổi của Tháng Tư là 3.0%.

Giá paladi cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 762 đô la. Tối đa 762, tối thiểu 728. Tỷ giá hối đoái trung bình là 748. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 739 là sự thay đổi của Tháng Năm là -3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 739 đô la. Tối đa 772, tối thiểu 739. Tỷ giá hối đoái trung bình là 753. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 761 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 3.0%.

Giá paladi cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 761 đô la. Tối đa 761, tối thiểu 727. Tỷ giá hối đoái trung bình là 747. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 738 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 738 đô la. Tối đa 738, tối thiểu 705. Tỷ giá hối đoái trung bình là 724. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 716 là sự thay đổi của Tháng Tám là -3.0%.

Giá paladi cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 716 đô la. Tối đa 748, tối thiểu 716. Tỷ giá hối đoái trung bình là 729. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 737 là sự thay đổi của Tháng Chín là 2.9%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 737 đô la. Tối đa 769, tối thiểu 737. Tỷ giá hối đoái trung bình là 750. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 758 là sự thay đổi của Tháng Mười là 2.8%.

Giá paladi cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 758 đô la. Tối đa 758, tối thiểu 724. Tỷ giá hối đoái trung bình là 744. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 735 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 735 đô la. Tối đa 735, tối thiểu 702. Tỷ giá hối đoái trung bình là 721. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 713 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -3.0%.

Giá paladi cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 713 đô la. Tối đa 713, tối thiểu 682. Tỷ giá hối đoái trung bình là 700. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 692 là sự thay đổi của Tháng Một là -2.9%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 692 đô la. Tối đa 714, tối thiểu 692. Tỷ giá hối đoái trung bình là 700. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 703 là sự thay đổi của Tháng Hai là 1.6%.

Giá paladi cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 703 đô la. Tối đa 703, tối thiểu 672. Tỷ giá hối đoái trung bình là 690. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 682 là sự thay đổi của Tháng Ba là -3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 682 đô la. Tối đa 713, tối thiểu 682. Tỷ giá hối đoái trung bình là 695. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 702 là sự thay đổi của Tháng Tư là 2.9%.

Giá paladi cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 702 đô la. Tối đa 702, tối thiểu 679. Tỷ giá hối đoái trung bình là 693. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 689 là sự thay đổi của Tháng Năm là -1.9%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 689 đô la. Tối đa 721, tối thiểu 689. Tỷ giá hối đoái trung bình là 702. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 710 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 3.0%.

Giá paladi cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 710 đô la. Tối đa 710, tối thiểu 679. Tỷ giá hối đoái trung bình là 697. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 689 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 689 đô la. Tối đa 689, tối thiểu 658. Tỷ giá hối đoái trung bình là 676. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 668 là sự thay đổi của Tháng Tám là -3.0%.

Giá paladi cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 668 đô la. Tối đa 695, tối thiểu 668. Tỷ giá hối đoái trung bình là 679. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 685 là sự thay đổi của Tháng Chín là 2.5%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 685 đô la. Tối đa 685, tối thiểu 654. Tỷ giá hối đoái trung bình là 672. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 664 là sự thay đổi của Tháng Mười là -3.1%.

Giá paladi cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 664 đô la. Tối đa 694, tối thiểu 664. Tỷ giá hối đoái trung bình là 677. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 684 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 684 đô la. Tối đa 716, tối thiểu 684. Tỷ giá hối đoái trung bình là 697. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 705 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 3.1%.

Giá paladi cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 705 đô la. Tối đa 737, tối thiểu 705. Tỷ giá hối đoái trung bình là 718. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 726 là sự thay đổi của Tháng Một là 3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 726 đô la. Tối đa 726, tối thiểu 693. Tỷ giá hối đoái trung bình là 712. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 704 là sự thay đổi của Tháng Hai là -3.0%.

Giá paladi cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 704 đô la. Tối đa 736, tối thiểu 704. Tỷ giá hối đoái trung bình là 717. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 725 là sự thay đổi của Tháng Ba là 3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 725 đô la. Tối đa 725, tối thiểu 692. Tỷ giá hối đoái trung bình là 711. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 703 là sự thay đổi của Tháng Tư là -3.0%.

Giá paladi cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 703 đô la. Tối đa 703, tối thiểu 672. Tỷ giá hối đoái trung bình là 690. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 682 là sự thay đổi của Tháng Năm là -3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 682 đô la. Tối đa 682, tối thiểu 652. Tỷ giá hối đoái trung bình là 670. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 662 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -2.9%.

Giá paladi cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 662 đô la. Tối đa 662, tối thiểu 640. Tỷ giá hối đoái trung bình là 654. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 650 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -1.8%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 650 đô la. Tối đa 650, tối thiểu 622. Tỷ giá hối đoái trung bình là 638. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 631 là sự thay đổi của Tháng Tám là -2.9%.

Giá paladi cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 631 đô la. Tối đa 660, tối thiểu 631. Tỷ giá hối đoái trung bình là 643. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 650 là sự thay đổi của Tháng Chín là 3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 650 đô la. Tối đa 680, tối thiểu 650. Tỷ giá hối đoái trung bình là 663. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 670 là sự thay đổi của Tháng Mười là 3.1%.

Giá paladi cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 670 đô la. Tối đa 700, tối thiểu 670. Tỷ giá hối đoái trung bình là 683. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 690 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 690 đô la. Tối đa 690, tối thiểu 659. Tỷ giá hối đoái trung bình là 677. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 669 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -3.0%.

Giá paladi cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 669 đô la. Tối đa 699, tối thiểu 669. Tỷ giá hối đoái trung bình là 682. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 689 là sự thay đổi của Tháng Một là 3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 689 đô la. Tối đa 700, tối thiểu 680. Tỷ giá hối đoái trung bình là 690. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 690 là sự thay đổi của Tháng Hai là 0.1%.

Giá paladi cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 690 đô la. Tối đa 722, tối thiểu 690. Tỷ giá hối đoái trung bình là 703. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 711 là sự thay đổi của Tháng Ba là 3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Tư 2028. Lúc đầu trên 711 đô la. Tối đa 711, tối thiểu 680. Tỷ giá hối đoái trung bình là 698. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 690 là sự thay đổi của Tháng Tư là -3.0%.

Giá paladi cho Tháng Năm 2028. Lúc đầu trên 690 đô la. Tối đa 717, tối thiểu 690. Tỷ giá hối đoái trung bình là 701. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 706 là sự thay đổi của Tháng Năm là 2.3%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Sáu 2028. Lúc đầu trên 706 đô la. Tối đa 738, tối thiểu 706. Tỷ giá hối đoái trung bình là 719. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 727 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 3.0%.

Giá paladi cho Tháng Bảy 2028. Lúc đầu trên 727 đô la. Tối đa 760, tối thiểu 727. Tỷ giá hối đoái trung bình là 741. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 749 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 3.0%.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Tỷ giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.