GIÁ PALADI HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá paladi hôm nay

Giá paladi tương đương 954.50 đô la mỗi ounce (28.23 triệu đồng mỗi lượng*). Phạm vi ngày hôm nay: 946.10-946.10. Tỷ giá của ngày hôm qua: 949.90. Sự thay đổi của ngày hôm nay là +4.60 đô la, +0.48%.

*Giá được tính toán và không bao gồm phí và thuế địa phương. 1 ounce = 31.1 gram; 1 lượng = 1 1/3 ounce = 37.5 gram.

UP954.50 +0.48%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá paladi cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
23/02 Thứ Sáu 920 948 934
26/02 Thứ Hai 942 970 956
27/02 Thứ Ba 947 975 961
28/02 Thứ Tư 940 968 954
29/02 Thứ Năm 957 987 972
01/03 Thứ Sáu 986 1016 1001
04/03 Thứ Hai 956 986 971
05/03 Thứ Ba 985 1015 1000
06/03 Thứ Tư 955 985 970
07/03 Thứ Năm 950 978 964
08/03 Thứ Sáu 921 949 935
11/03 Thứ Hai 918 946 932
12/03 Thứ Ba 923 951 937
13/03 Thứ Tư 906 934 920
14/03 Thứ Năm 891 919 905
15/03 Thứ Sáu 895 923 909
18/03 Thứ Hai 887 914 900
19/03 Thứ Ba 913 941 927
20/03 Thứ Tư 933 961 947
21/03 Thứ Năm 908 936 922
22/03 Thứ Sáu 923 951 937
25/03 Thứ Hai 935 963 949
26/03 Thứ Ba 924 952 938
27/03 Thứ Tư 934 962 948

Dự báo giá paladi vào Thứ Sáu 23 Tháng Hai: 934 đô la, tối đa 948, tối thiểu 920. Giá paladi vào Thứ Hai 26 Tháng Hai: 956 đô la, tối đa 970, tối thiểu 942. Dự báo giá paladi vào Thứ Ba 27 Tháng Hai: 961 đô la, tối đa 975, tối thiểu 947. Giá paladi vào Thứ Tư 28 Tháng Hai: 954 đô la, tối đa 968, tối thiểu 940.

Trong một tuần. Dự báo giá paladi vào Thứ Năm 29 Tháng Hai: 972 đô la, tối đa 987, tối thiểu 957. Giá paladi vào Thứ Sáu 1 Tháng Ba: 1001 đô la, tối đa 1016, tối thiểu 986. Dự báo giá paladi vào Thứ Hai 4 Tháng Ba: 971 đô la, tối đa 986, tối thiểu 956. Giá paladi vào Thứ Ba 5 Tháng Ba: 1000 đô la, tối đa 1015, tối thiểu 985. Dự báo giá paladi vào Thứ Tư 6 Tháng Ba: 970 đô la, tối đa 985, tối thiểu 955.

Giá dầu hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Giá paladi vào Thứ Năm 7 Tháng Ba: 964 đô la, tối đa 978, tối thiểu 950. Dự báo giá paladi vào Thứ Sáu 8 Tháng Ba: 935 đô la, tối đa 949, tối thiểu 921. Giá paladi vào Thứ Hai 11 Tháng Ba: 932 đô la, tối đa 946, tối thiểu 918. Dự báo giá paladi vào Thứ Ba 12 Tháng Ba: 937 đô la, tối đa 951, tối thiểu 923. Giá paladi vào Thứ Tư 13 Tháng Ba: 920 đô la, tối đa 934, tối thiểu 906.

Trong 3 tuần. Dự báo giá paladi vào Thứ Năm 14 Tháng Ba: 905 đô la, tối đa 919, tối thiểu 891. Giá paladi vào Thứ Sáu 15 Tháng Ba: 909 đô la, tối đa 923, tối thiểu 895. Dự báo giá paladi vào Thứ Hai 18 Tháng Ba: 900 đô la, tối đa 914, tối thiểu 887. Giá paladi vào Thứ Ba 19 Tháng Ba: 927 đô la, tối đa 941, tối thiểu 913. Dự báo giá paladi vào Thứ Tư 20 Tháng Ba: 947 đô la, tối đa 961, tối thiểu 933.

Trong 4 tuần. Giá paladi vào Thứ Năm 21 Tháng Ba: 922 đô la, tối đa 936, tối thiểu 908. Dự báo giá paladi vào Thứ Sáu 22 Tháng Ba: 937 đô la, tối đa 951, tối thiểu 923. Giá paladi vào Thứ Hai 25 Tháng Ba: 949 đô la, tối đa 963, tối thiểu 935.

Dự báo tỷ giá paladi năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Hai 852-994 972 -1.3%
Ba 887-1016 989 +0.4%
945-989 959 -2.6%
Năm 959-1003 988 +0.3%
Sáu 944-988 958 -2.7%
Bảy 915-958 929 -5.7%
Tám 929-971 957 -2.8%
Chín 914-957 928 -5.8%
Mười 928-970 956 -2.9%
Mười Một 913-956 927 -5.9%
Mười Hai 886-927 899 -8.7%
2025
Một 899-940 926 -6.0%
Hai 926-966 952 -3.4%
Ba 909-952 923 -6.3%
882-923 895 -9.1%
Năm 855-895 868 -11.9%
Sáu 868-895 882 -10.5%
Bảy 843-882 856 -13.1%
Tám 856-895 882 -10.5%
Chín 853-882 866 -12.1%
Mười 866-905 892 -9.4%
Mười Một 852-892 865 -12.2%
Mười Hai 826-865 839 -14.8%
2026
Một 839-874 861 -12.6%
Hai 822-861 835 -15.2%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Ba 835-873 860 -12.7%
860-899 886 -10.1%
Năm 886-927 913 -7.3%
Sáu 873-913 886 -10.1%
Bảy 886-927 913 -7.3%
Tám 873-913 886 -10.1%
Chín 846-886 859 -12.8%
Mười 821-859 833 -15.4%
Mười Một 806-833 818 -17.0%
Mười Hai 781-818 793 -19.5%
2027
Một 793-829 817 -17.1%
Hai 817-855 842 -14.5%
Ba 842-880 867 -12.0%
828-867 841 -14.6%
Năm 841-879 866 -12.1%
Sáu 854-880 867 -12.0%
Bảy 867-906 893 -9.3%
Tám 853-893 866 -12.1%
Chín 866-899 886 -10.1%
Mười 886-927 913 -7.3%
Mười Một 913-954 940 -4.6%
Mười Hai 919-947 933 -5.3%
2028
Một 925-953 939 -4.7%
Hai 897-939 911 -7.5%
Ba 871-911 884 -10.3%

Dự báo giá paladi cho Tháng Hai 2024. Lúc đầu trên 985 đô la. Tối đa 994, tối thiểu 852. Tỷ giá hối đoái trung bình là 951. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 972 là sự thay đổi của Tháng Hai là -1.3%.

Giá paladi cho Tháng Ba 2024. Lúc đầu trên 972 đô la. Tối đa 1016, tối thiểu 887. Tỷ giá hối đoái trung bình là 966. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 989 là sự thay đổi của Tháng Ba là 1.7%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Tư 2024. Lúc đầu trên 989 đô la. Tối đa 989, tối thiểu 945. Tỷ giá hối đoái trung bình là 971. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 959 là sự thay đổi của Tháng Tư là -3.0%.

Giá vàng hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la Úc hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá paladi cho Tháng Năm 2024. Lúc đầu trên 959 đô la. Tối đa 1003, tối thiểu 959. Tỷ giá hối đoái trung bình là 977. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 988 là sự thay đổi của Tháng Năm là 3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 988 đô la. Tối đa 988, tối thiểu 944. Tỷ giá hối đoái trung bình là 970. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 958 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -3.0%.

Giá paladi cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 958 đô la. Tối đa 958, tối thiểu 915. Tỷ giá hối đoái trung bình là 940. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 929 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 929 đô la. Tối đa 971, tối thiểu 929. Tỷ giá hối đoái trung bình là 947. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 957 là sự thay đổi của Tháng Tám là 3.0%.

Giá paladi cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 957 đô la. Tối đa 957, tối thiểu 914. Tỷ giá hối đoái trung bình là 939. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 928 là sự thay đổi của Tháng Chín là -3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 928 đô la. Tối đa 970, tối thiểu 928. Tỷ giá hối đoái trung bình là 946. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 956 là sự thay đổi của Tháng Mười là 3.0%.

Giá paladi cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 956 đô la. Tối đa 956, tối thiểu 913. Tỷ giá hối đoái trung bình là 938. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 927 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 927 đô la. Tối đa 927, tối thiểu 886. Tỷ giá hối đoái trung bình là 910. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 899 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -3.0%.

Giá paladi cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 899 đô la. Tối đa 940, tối thiểu 899. Tỷ giá hối đoái trung bình là 916. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 926 là sự thay đổi của Tháng Một là 3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 926 đô la. Tối đa 966, tối thiểu 926. Tỷ giá hối đoái trung bình là 943. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 952 là sự thay đổi của Tháng Hai là 2.8%.

Giá paladi cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 952 đô la. Tối đa 952, tối thiểu 909. Tỷ giá hối đoái trung bình là 934. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 923 là sự thay đổi của Tháng Ba là -3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 923 đô la. Tối đa 923, tối thiểu 882. Tỷ giá hối đoái trung bình là 906. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 895 là sự thay đổi của Tháng Tư là -3.0%.

Giá paladi cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 895 đô la. Tối đa 895, tối thiểu 855. Tỷ giá hối đoái trung bình là 878. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 868 là sự thay đổi của Tháng Năm là -3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 868 đô la. Tối đa 895, tối thiểu 868. Tỷ giá hối đoái trung bình là 878. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 882 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 1.6%.

Giá paladi cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 882 đô la. Tối đa 882, tối thiểu 843. Tỷ giá hối đoái trung bình là 866. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 856 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -2.9%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 856 đô la. Tối đa 895, tối thiểu 856. Tỷ giá hối đoái trung bình là 872. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 882 là sự thay đổi của Tháng Tám là 3.0%.

Giá paladi cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 882 đô la. Tối đa 882, tối thiểu 853. Tỷ giá hối đoái trung bình là 871. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 866 là sự thay đổi của Tháng Chín là -1.8%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 866 đô la. Tối đa 905, tối thiểu 866. Tỷ giá hối đoái trung bình là 882. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 892 là sự thay đổi của Tháng Mười là 3.0%.

Giá paladi cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 892 đô la. Tối đa 892, tối thiểu 852. Tỷ giá hối đoái trung bình là 875. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 865 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 865 đô la. Tối đa 865, tối thiểu 826. Tỷ giá hối đoái trung bình là 849. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 839 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -3.0%.

Giá paladi cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 839 đô la. Tối đa 874, tối thiểu 839. Tỷ giá hối đoái trung bình là 853. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 861 là sự thay đổi của Tháng Một là 2.6%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 861 đô la. Tối đa 861, tối thiểu 822. Tỷ giá hối đoái trung bình là 845. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 835 là sự thay đổi của Tháng Hai là -3.0%.

Giá paladi cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 835 đô la. Tối đa 873, tối thiểu 835. Tỷ giá hối đoái trung bình là 851. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 860 là sự thay đổi của Tháng Ba là 3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 860 đô la. Tối đa 899, tối thiểu 860. Tỷ giá hối đoái trung bình là 876. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 886 là sự thay đổi của Tháng Tư là 3.0%.

Giá paladi cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 886 đô la. Tối đa 927, tối thiểu 886. Tỷ giá hối đoái trung bình là 903. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 913 là sự thay đổi của Tháng Năm là 3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 913 đô la. Tối đa 913, tối thiểu 873. Tỷ giá hối đoái trung bình là 896. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 886 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -3.0%.

Giá paladi cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 886 đô la. Tối đa 927, tối thiểu 886. Tỷ giá hối đoái trung bình là 903. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 913 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 913 đô la. Tối đa 913, tối thiểu 873. Tỷ giá hối đoái trung bình là 896. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 886 là sự thay đổi của Tháng Tám là -3.0%.

Giá paladi cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 886 đô la. Tối đa 886, tối thiểu 846. Tỷ giá hối đoái trung bình là 869. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 859 là sự thay đổi của Tháng Chín là -3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 859 đô la. Tối đa 859, tối thiểu 821. Tỷ giá hối đoái trung bình là 843. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 833 là sự thay đổi của Tháng Mười là -3.0%.

Giá paladi cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 833 đô la. Tối đa 833, tối thiểu 806. Tỷ giá hối đoái trung bình là 823. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 818 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -1.8%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 818 đô la. Tối đa 818, tối thiểu 781. Tỷ giá hối đoái trung bình là 803. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 793 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -3.1%.

Giá paladi cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 793 đô la. Tối đa 829, tối thiểu 793. Tỷ giá hối đoái trung bình là 808. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 817 là sự thay đổi của Tháng Một là 3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 817 đô la. Tối đa 855, tối thiểu 817. Tỷ giá hối đoái trung bình là 833. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 842 là sự thay đổi của Tháng Hai là 3.1%.

Giá paladi cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 842 đô la. Tối đa 880, tối thiểu 842. Tỷ giá hối đoái trung bình là 858. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 867 là sự thay đổi của Tháng Ba là 3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 867 đô la. Tối đa 867, tối thiểu 828. Tỷ giá hối đoái trung bình là 851. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 841 là sự thay đổi của Tháng Tư là -3.0%.

Giá paladi cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 841 đô la. Tối đa 879, tối thiểu 841. Tỷ giá hối đoái trung bình là 857. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 866 là sự thay đổi của Tháng Năm là 3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 866 đô la. Tối đa 880, tối thiểu 854. Tỷ giá hối đoái trung bình là 867. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 867 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 0.1%.

Giá paladi cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 867 đô la. Tối đa 906, tối thiểu 867. Tỷ giá hối đoái trung bình là 883. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 893 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 893 đô la. Tối đa 893, tối thiểu 853. Tỷ giá hối đoái trung bình là 876. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 866 là sự thay đổi của Tháng Tám là -3.0%.

Giá paladi cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 866 đô la. Tối đa 899, tối thiểu 866. Tỷ giá hối đoái trung bình là 879. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 886 là sự thay đổi của Tháng Chín là 2.3%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 886 đô la. Tối đa 927, tối thiểu 886. Tỷ giá hối đoái trung bình là 903. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 913 là sự thay đổi của Tháng Mười là 3.0%.

Giá paladi cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 913 đô la. Tối đa 954, tối thiểu 913. Tỷ giá hối đoái trung bình là 930. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 940 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 3.0%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 940 đô la. Tối đa 947, tối thiểu 919. Tỷ giá hối đoái trung bình là 935. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 933 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -0.7%.

Giá paladi cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 933 đô la. Tối đa 953, tối thiểu 925. Tỷ giá hối đoái trung bình là 938. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 939 là sự thay đổi của Tháng Một là 0.6%.

Dự báo giá paladi cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 939 đô la. Tối đa 939, tối thiểu 897. Tỷ giá hối đoái trung bình là 922. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 911 là sự thay đổi của Tháng Hai là -3.0%.

Giá paladi cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 911 đô la. Tối đa 911, tối thiểu 871. Tỷ giá hối đoái trung bình là 894. Kỳ vọng paladi vào cuối tháng, 884 là sự thay đổi của Tháng Ba là -3.0%.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Tỷ giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.