GIÁ RIPPLE HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá Ripple hôm nay

Giá Ripple tương đương 0.5430 đô la (0.01331653 triệu đồng). Phạm vi ngày hôm nay: 0.5387-0.5491. Tỷ giá của ngày hôm qua: 0.5491. Sự thay đổi của ngày hôm nay là -0.0061 đô la, -1.11%.

DOWN0.5430 -1.11%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá Ripple cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
23/02 Thứ Sáu0.490.570.53
26/02 Thứ Hai0.490.570.53
27/02 Thứ Ba0.490.570.53
28/02 Thứ Tư0.500.580.54
29/02 Thứ Năm0.490.570.53
01/03 Thứ Sáu0.490.570.53
04/03 Thứ Hai0.510.590.55
05/03 Thứ Ba0.530.610.57
06/03 Thứ Tư0.520.600.56
07/03 Thứ Năm0.520.600.56
08/03 Thứ Sáu0.520.600.56
11/03 Thứ Hai0.520.600.56
12/03 Thứ Ba0.530.610.57
13/03 Thứ Tư0.530.610.57
14/03 Thứ Năm0.540.620.58
15/03 Thứ Sáu0.540.620.58
18/03 Thứ Hai0.540.620.58
19/03 Thứ Ba0.520.600.56
20/03 Thứ Tư0.530.610.57
21/03 Thứ Năm0.530.610.57
22/03 Thứ Sáu0.530.610.57
25/03 Thứ Hai0.520.600.56
26/03 Thứ Ba0.490.570.53
27/03 Thứ Tư0.500.580.54

Dự báo giá Ripple vào Thứ Sáu 23 Tháng Hai: 0.53 đô la, tối đa 0.57, tối thiểu 0.49. Giá Ripple vào Thứ Hai 26 Tháng Hai: 0.53 đô la, tối đa 0.57, tối thiểu 0.49. Dự báo giá Ripple vào Thứ Ba 27 Tháng Hai: 0.53 đô la, tối đa 0.57, tối thiểu 0.49. Giá Ripple vào Thứ Tư 28 Tháng Hai: 0.54 đô la, tối đa 0.58, tối thiểu 0.50.

Trong một tuần. Dự báo giá Ripple vào Thứ Năm 29 Tháng Hai: 0.53 đô la, tối đa 0.57, tối thiểu 0.49. Giá Ripple vào Thứ Sáu 1 Tháng Ba: 0.53 đô la, tối đa 0.57, tối thiểu 0.49. Dự báo giá Ripple vào Thứ Hai 4 Tháng Ba: 0.55 đô la, tối đa 0.59, tối thiểu 0.51. Giá Ripple vào Thứ Ba 5 Tháng Ba: 0.57 đô la, tối đa 0.61, tối thiểu 0.53. Dự báo giá Ripple vào Thứ Tư 6 Tháng Ba: 0.56 đô la, tối đa 0.60, tối thiểu 0.52.

Giá Terra hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Giá Ripple vào Thứ Năm 7 Tháng Ba: 0.56 đô la, tối đa 0.60, tối thiểu 0.52. Dự báo giá Ripple vào Thứ Sáu 8 Tháng Ba: 0.56 đô la, tối đa 0.60, tối thiểu 0.52. Giá Ripple vào Thứ Hai 11 Tháng Ba: 0.56 đô la, tối đa 0.60, tối thiểu 0.52. Dự báo giá Ripple vào Thứ Ba 12 Tháng Ba: 0.57 đô la, tối đa 0.61, tối thiểu 0.53. Giá Ripple vào Thứ Tư 13 Tháng Ba: 0.57 đô la, tối đa 0.61, tối thiểu 0.53.

Trong 3 tuần. Dự báo giá Ripple vào Thứ Năm 14 Tháng Ba: 0.58 đô la, tối đa 0.62, tối thiểu 0.54. Giá Ripple vào Thứ Sáu 15 Tháng Ba: 0.58 đô la, tối đa 0.62, tối thiểu 0.54. Dự báo giá Ripple vào Thứ Hai 18 Tháng Ba: 0.58 đô la, tối đa 0.62, tối thiểu 0.54. Giá Ripple vào Thứ Ba 19 Tháng Ba: 0.56 đô la, tối đa 0.60, tối thiểu 0.52. Dự báo giá Ripple vào Thứ Tư 20 Tháng Ba: 0.57 đô la, tối đa 0.61, tối thiểu 0.53.

Trong 4 tuần. Giá Ripple vào Thứ Năm 21 Tháng Ba: 0.57 đô la, tối đa 0.61, tối thiểu 0.53. Dự báo giá Ripple vào Thứ Sáu 22 Tháng Ba: 0.57 đô la, tối đa 0.61, tối thiểu 0.53. Giá Ripple vào Thứ Hai 25 Tháng Ba: 0.56 đô la, tối đa 0.60, tối thiểu 0.52.

Dự báo tỷ giá Ripple năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Hai 0.49-0.58 0.53 6.0%
Ba 0.47-0.62 0.51 2.0%
0.40-0.51 0.43 -14.0%
Năm 0.41-0.47 0.44 -12.0%
Sáu 0.41-0.47 0.44 -12.0%
Bảy 0.44-0.55 0.51 2.0%
Tám 0.47-0.55 0.51 2.0%
Chín 0.49-0.57 0.53 6.0%
Mười 0.53-0.65 0.61 22.0%
Mười Một 0.58-0.66 0.62 24.0%
Mười Hai 0.62-0.73 0.68 36.0%
2025
Một 0.65-0.75 0.70 40.0%
Hai 0.70-0.87 0.81 62.0%
Ba 0.76-0.88 0.82 64.0%
0.82-1.02 0.95 90.0%
Năm 0.92-1.06 0.99 98.0%
Sáu 0.95-1.09 1.02 104%
Bảy 0.92-1.06 0.99 98.0%
Tám 0.99-1.23 1.15 130%
Chín 0.92-1.15 0.99 98.0%
Mười 0.99-1.21 1.13 126%
Mười Một 0.88-1.13 0.95 90.0%
Mười Hai 0.74-0.95 0.80 60.0%
2026
Một 0.62-0.80 0.67 34.0%
Hai 0.65-0.75 0.70 40.0%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Ba 0.70-0.87 0.81 62.0%
0.63-0.81 0.68 36.0%
Năm 0.53-0.68 0.57 14.0%
Sáu 0.48-0.57 0.52 4.0%
Bảy 0.52-0.64 0.60 20.0%
Tám 0.47-0.60 0.50 0.0%
Chín 0.50-0.62 0.58 16.0%
Mười 0.57-0.65 0.61 22.0%
Mười Một 0.47-0.61 0.51 2.0%
Mười Hai 0.40-0.51 0.43 -14.0%
2027
Một 0.43-0.54 0.50 0.0%
Hai 0.50-0.62 0.58 16.0%
Ba 0.48-0.58 0.52 4.0%
0.52-0.64 0.60 20.0%
Năm 0.47-0.60 0.50 0.0%
Sáu 0.50-0.62 0.58 16.0%
Bảy 0.54-0.62 0.58 16.0%
Tám 0.46-0.58 0.49 -2.0%
Chín 0.49-0.59 0.55 10.0%
Mười 0.55-0.68 0.64 28.0%
Mười Một 0.51-0.64 0.55 10.0%
Mười Hai 0.49-0.57 0.53 6.0%
2028
Một 0.53-0.65 0.61 22.0%
Hai 0.47-0.61 0.51 2.0%
Ba 0.46-0.52 0.49 -2.0%

Dự báo giá Ripple cho Tháng Hai 2024. Lúc đầu trên 0.50 đô la. Tối đa 0.58, tối thiểu 0.49. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.53. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.53 là sự thay đổi của Tháng Hai là 6.0%.

Giá Ripple cho Tháng Ba 2024. Lúc đầu trên 0.53 đô la. Tối đa 0.62, tối thiểu 0.47. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.53. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.51 là sự thay đổi của Tháng Ba là -3.8%.

Dự báo giá Ripple cho Tháng Tư 2024. Lúc đầu trên 0.51 đô la. Tối đa 0.51, tối thiểu 0.40. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.46. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.43 là sự thay đổi của Tháng Tư là -15.7%.

Giá Terra Classic hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la Úc hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá Ripple cho Tháng Năm 2024. Lúc đầu trên 0.43 đô la. Tối đa 0.47, tối thiểu 0.41. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.44. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.44 là sự thay đổi của Tháng Năm là 2.3%.

Dự báo giá Ripple cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 0.44 đô la. Tối đa 0.47, tối thiểu 0.41. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.44. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.44 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 0.0%.

Giá Ripple cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 0.44 đô la. Tối đa 0.55, tối thiểu 0.44. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.49. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.51 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 15.9%.

Dự báo giá Ripple cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 0.51 đô la. Tối đa 0.55, tối thiểu 0.47. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.51. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.51 là sự thay đổi của Tháng Tám là 0.0%.

Giá Ripple cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 0.51 đô la. Tối đa 0.57, tối thiểu 0.49. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.53. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.53 là sự thay đổi của Tháng Chín là 3.9%.

Dự báo giá Ripple cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 0.53 đô la. Tối đa 0.65, tối thiểu 0.53. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.58. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.61 là sự thay đổi của Tháng Mười là 15.1%.

Giá Ripple cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 0.61 đô la. Tối đa 0.66, tối thiểu 0.58. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.62. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.62 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 1.6%.

Dự báo giá Ripple cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 0.62 đô la. Tối đa 0.73, tối thiểu 0.62. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.66. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.68 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 9.7%.

Giá Ripple cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 0.68 đô la. Tối đa 0.75, tối thiểu 0.65. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.70. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.70 là sự thay đổi của Tháng Một là 2.9%.

Dự báo giá Ripple cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 0.70 đô la. Tối đa 0.87, tối thiểu 0.70. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.77. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.81 là sự thay đổi của Tháng Hai là 15.7%.

Giá Ripple cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 0.81 đô la. Tối đa 0.88, tối thiểu 0.76. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.82. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.82 là sự thay đổi của Tháng Ba là 1.2%.

Dự báo giá Ripple cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 0.82 đô la. Tối đa 1.02, tối thiểu 0.82. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.90. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.95 là sự thay đổi của Tháng Tư là 15.9%.

Giá Ripple cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 0.95 đô la. Tối đa 1.06, tối thiểu 0.92. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.98. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.99 là sự thay đổi của Tháng Năm là 4.2%.

Dự báo giá Ripple cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 0.99 đô la. Tối đa 1.09, tối thiểu 0.95. Tỷ giá hối đoái trung bình là 1.01. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 1.02 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 3.0%.

Giá Ripple cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 1.02 đô la. Tối đa 1.06, tối thiểu 0.92. Tỷ giá hối đoái trung bình là 1.00. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.99 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -2.9%.

Dự báo giá Ripple cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 0.99 đô la. Tối đa 1.23, tối thiểu 0.99. Tỷ giá hối đoái trung bình là 1.09. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 1.15 là sự thay đổi của Tháng Tám là 16.2%.

Giá Ripple cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 1.15 đô la. Tối đa 1.15, tối thiểu 0.92. Tỷ giá hối đoái trung bình là 1.05. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.99 là sự thay đổi của Tháng Chín là -13.9%.

Dự báo giá Ripple cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 0.99 đô la. Tối đa 1.21, tối thiểu 0.99. Tỷ giá hối đoái trung bình là 1.08. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 1.13 là sự thay đổi của Tháng Mười là 14.1%.

Giá Ripple cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 1.13 đô la. Tối đa 1.13, tối thiểu 0.88. Tỷ giá hối đoái trung bình là 1.02. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.95 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -15.9%.

Dự báo giá Ripple cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 0.95 đô la. Tối đa 0.95, tối thiểu 0.74. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.86. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.80 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -15.8%.

Giá Ripple cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 0.80 đô la. Tối đa 0.80, tối thiểu 0.62. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.72. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.67 là sự thay đổi của Tháng Một là -16.3%.

Dự báo giá Ripple cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 0.67 đô la. Tối đa 0.75, tối thiểu 0.65. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.69. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.70 là sự thay đổi của Tháng Hai là 4.5%.

Giá Ripple cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 0.70 đô la. Tối đa 0.87, tối thiểu 0.70. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.77. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.81 là sự thay đổi của Tháng Ba là 15.7%.

Dự báo giá Ripple cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 0.81 đô la. Tối đa 0.81, tối thiểu 0.63. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.73. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.68 là sự thay đổi của Tháng Tư là -16.0%.

Giá Ripple cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 0.68 đô la. Tối đa 0.68, tối thiểu 0.53. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.62. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.57 là sự thay đổi của Tháng Năm là -16.2%.

Dự báo giá Ripple cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 0.57 đô la. Tối đa 0.57, tối thiểu 0.48. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.54. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.52 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -8.8%.

Giá Ripple cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 0.52 đô la. Tối đa 0.64, tối thiểu 0.52. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.57. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.60 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 15.4%.

Dự báo giá Ripple cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 0.60 đô la. Tối đa 0.60, tối thiểu 0.47. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.54. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.50 là sự thay đổi của Tháng Tám là -16.7%.

Giá Ripple cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 0.50 đô la. Tối đa 0.62, tối thiểu 0.50. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.55. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.58 là sự thay đổi của Tháng Chín là 16.0%.

Dự báo giá Ripple cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 0.58 đô la. Tối đa 0.65, tối thiểu 0.57. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.60. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.61 là sự thay đổi của Tháng Mười là 5.2%.

Giá Ripple cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 0.61 đô la. Tối đa 0.61, tối thiểu 0.47. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.55. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.51 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -16.4%.

Dự báo giá Ripple cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 0.51 đô la. Tối đa 0.51, tối thiểu 0.40. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.46. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.43 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -15.7%.

Giá Ripple cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 0.43 đô la. Tối đa 0.54, tối thiểu 0.43. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.48. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.50 là sự thay đổi của Tháng Một là 16.3%.

Dự báo giá Ripple cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 0.50 đô la. Tối đa 0.62, tối thiểu 0.50. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.55. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.58 là sự thay đổi của Tháng Hai là 16.0%.

Giá Ripple cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 0.58 đô la. Tối đa 0.58, tối thiểu 0.48. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.54. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.52 là sự thay đổi của Tháng Ba là -10.3%.

Dự báo giá Ripple cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 0.52 đô la. Tối đa 0.64, tối thiểu 0.52. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.57. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.60 là sự thay đổi của Tháng Tư là 15.4%.

Giá Ripple cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 0.60 đô la. Tối đa 0.60, tối thiểu 0.47. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.54. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.50 là sự thay đổi của Tháng Năm là -16.7%.

Dự báo giá Ripple cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 0.50 đô la. Tối đa 0.62, tối thiểu 0.50. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.55. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.58 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 16.0%.

Giá Ripple cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 0.58 đô la. Tối đa 0.62, tối thiểu 0.54. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.58. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.58 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 0.0%.

Dự báo giá Ripple cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 0.58 đô la. Tối đa 0.58, tối thiểu 0.46. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.53. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.49 là sự thay đổi của Tháng Tám là -15.5%.

Giá Ripple cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 0.49 đô la. Tối đa 0.59, tối thiểu 0.49. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.53. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.55 là sự thay đổi của Tháng Chín là 12.2%.

Dự báo giá Ripple cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 0.55 đô la. Tối đa 0.68, tối thiểu 0.55. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.61. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.64 là sự thay đổi của Tháng Mười là 16.4%.

Giá Ripple cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 0.64 đô la. Tối đa 0.64, tối thiểu 0.51. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.59. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.55 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -14.1%.

Dự báo giá Ripple cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 0.55 đô la. Tối đa 0.57, tối thiểu 0.49. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.54. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.53 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -3.6%.

Giá Ripple cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 0.53 đô la. Tối đa 0.65, tối thiểu 0.53. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.58. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.61 là sự thay đổi của Tháng Một là 15.1%.

Dự báo giá Ripple cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 0.61 đô la. Tối đa 0.61, tối thiểu 0.47. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.55. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.51 là sự thay đổi của Tháng Hai là -16.4%.

Giá Ripple cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 0.51 đô la. Tối đa 0.52, tối thiểu 0.46. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.50. Kỳ vọng Ripple vào cuối tháng, 0.49 là sự thay đổi của Tháng Ba là -3.9%.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.