GIÁ RÚP NGA HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá rúp Nga hôm nay

Giá rúp Nga tương đương 264.98 đồng. Phạm vi ngày hôm nay: 266.10-264.84. Tỷ giá của ngày hôm qua: 265.55. Sự thay đổi của ngày hôm nay là -0.57 đồng, -0.21%.

DOWN264.98 -0.21%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá rúp Nga cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
23/02 Thứ Sáu 260 268 264
26/02 Thứ Hai 260 268 264
27/02 Thứ Ba 260 268 264
28/02 Thứ Tư 261 269 265
29/02 Thứ Năm 259 267 263
01/03 Thứ Sáu 259 267 263
04/03 Thứ Hai 259 267 263
05/03 Thứ Ba 258 266 262
06/03 Thứ Tư 258 266 262
07/03 Thứ Năm 259 267 263
08/03 Thứ Sáu 259 267 263
11/03 Thứ Hai 257 265 261
12/03 Thứ Ba 259 267 263
13/03 Thứ Tư 257 265 261
14/03 Thứ Năm 256 264 260
15/03 Thứ Sáu 255 263 259
18/03 Thứ Hai 251 259 255
19/03 Thứ Ba 252 260 256
20/03 Thứ Tư 249 257 253
21/03 Thứ Năm 248 256 252
22/03 Thứ Sáu 249 257 253
25/03 Thứ Hai 247 255 251
26/03 Thứ Ba 248 256 252
27/03 Thứ Tư 250 258 254

Dự báo tỷ giá rúp Nga vào Thứ Sáu 23 Tháng Hai: 264 đồng, tối đa 268, tối thiểu 260. Dự báo tỷ giá RUB vào Thứ Hai 26 Tháng Hai: 264 đồng, tối đa 268, tối thiểu 260. Dự báo tỷ giá rúp Nga vào Thứ Ba 27 Tháng Hai: 264 đồng, tối đa 268, tối thiểu 260. Dự báo tỷ giá RUB vào Thứ Tư 28 Tháng Hai: 265 đồng, tối đa 269, tối thiểu 261.

Trong một tuần. Dự báo tỷ giá rúp Nga vào Thứ Năm 29 Tháng Hai: 263 đồng, tối đa 267, tối thiểu 259. Dự báo tỷ giá RUB vào Thứ Sáu 1 Tháng Ba: 263 đồng, tối đa 267, tối thiểu 259. Dự báo tỷ giá rúp Nga vào Thứ Hai 4 Tháng Ba: 263 đồng, tối đa 267, tối thiểu 259. Dự báo tỷ giá RUB vào Thứ Ba 5 Tháng Ba: 262 đồng, tối đa 266, tối thiểu 258. Dự báo tỷ giá rúp Nga vào Thứ Tư 6 Tháng Ba: 262 đồng, tối đa 266, tối thiểu 258.

Giá đô hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá bạc hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Dự báo tỷ giá RUB vào Thứ Năm 7 Tháng Ba: 263 đồng, tối đa 267, tối thiểu 259. Dự báo tỷ giá rúp Nga vào Thứ Sáu 8 Tháng Ba: 263 đồng, tối đa 267, tối thiểu 259. Dự báo tỷ giá RUB vào Thứ Hai 11 Tháng Ba: 261 đồng, tối đa 265, tối thiểu 257. Dự báo tỷ giá rúp Nga vào Thứ Ba 12 Tháng Ba: 263 đồng, tối đa 267, tối thiểu 259. Dự báo tỷ giá RUB vào Thứ Tư 13 Tháng Ba: 261 đồng, tối đa 265, tối thiểu 257.

Trong 3 tuần. Dự báo tỷ giá rúp Nga vào Thứ Năm 14 Tháng Ba: 260 đồng, tối đa 264, tối thiểu 256. Dự báo tỷ giá RUB vào Thứ Sáu 15 Tháng Ba: 259 đồng, tối đa 263, tối thiểu 255. Dự báo tỷ giá rúp Nga vào Thứ Hai 18 Tháng Ba: 255 đồng, tối đa 259, tối thiểu 251. Dự báo tỷ giá RUB vào Thứ Ba 19 Tháng Ba: 256 đồng, tối đa 260, tối thiểu 252. Dự báo tỷ giá rúp Nga vào Thứ Tư 20 Tháng Ba: 253 đồng, tối đa 257, tối thiểu 249.

Trong 4 tuần. Dự báo tỷ giá RUB vào Thứ Năm 21 Tháng Ba: 252 đồng, tối đa 256, tối thiểu 248. Dự báo tỷ giá rúp Nga vào Thứ Sáu 22 Tháng Ba: 253 đồng, tối đa 257, tối thiểu 249. Dự báo tỷ giá RUB vào Thứ Hai 25 Tháng Ba: 251 đồng, tối đa 255, tối thiểu 247.

Dự báo tỷ giá rúp Nga năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Hai 259-271 263 -3.0%
Ba 247-267 261 -3.7%
260-268 264 -2.6%
Năm 257-265 261 -3.7%
Sáu 261-273 269 -0.7%
Bảy 269-281 277 +2.2%
Tám 270-278 274 +1.1%
Chín 262-274 266 -1.8%
Mười 257-266 261 -3.7%
Mười Một 249-261 253 -6.6%
Mười Hai 247-255 251 -7.4%
2025
Một 240-251 244 -10.0%
Hai 233-244 237 -12.5%
Ba 227-237 230 -15.1%
230-236 233 -14.0%
Năm 223-233 226 -16.6%
Sáu 225-231 228 -15.9%
Bảy 227-233 230 -15.1%
Tám 230-236 233 -14.0%
Chín 233-244 240 -11.4%
Mười 230-240 233 -14.0%
Mười Một 233-244 240 -11.4%
Mười Hai 240-251 247 -8.9%
2026
Một 247-258 254 -6.3%
Hai 254-266 262 -3.3%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Ba 250-262 254 -6.3%
242-254 246 -9.2%
Năm 246-254 250 -7.7%
Sáu 239-250 243 -10.3%
Bảy 243-254 250 -7.7%
Tám 248-256 252 -7.0%
Chín 245-253 249 -8.1%
Mười 245-253 249 -8.1%
Mười Một 246-254 250 -7.7%
Mười Hai 250-260 256 -5.5%
2027
Một 252-260 256 -5.5%
Hai 248-256 252 -7.0%
Ba 252-260 256 -5.5%
246-256 250 -7.7%
Năm 250-262 258 -4.8%
Sáu 258-270 266 -1.8%
Bảy 256-266 260 -4.1%
Tám 248-260 252 -7.0%
Chín 248-256 252 -7.0%
Mười 240-252 244 -10.0%
Mười Một 235-244 239 -11.8%
Mười Hai 239-250 246 -9.2%
2028
Một 246-257 253 -6.6%
Hai 241-253 245 -9.6%
Ba 234-245 238 -12.2%

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Hai 2024. Lúc đầu trên 271 đồng. Tối đa 271, tối thiểu 259. Tỷ giá hối đoái trung bình là 266. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 263 là sự thay đổi của Tháng Hai là -3.0%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Ba 2024. Lúc đầu trên 263 đồng. Tối đa 267, tối thiểu 247. Tỷ giá hối đoái trung bình là 260. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 261 là sự thay đổi của Tháng Ba là -0.8%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Tư 2024. Lúc đầu trên 261 đồng. Tối đa 268, tối thiểu 260. Tỷ giá hối đoái trung bình là 263. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 264 là sự thay đổi của Tháng Tư là 1.1%.

Giá đô la Úc hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá vàng hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Năm 2024. Lúc đầu trên 264 đồng. Tối đa 265, tối thiểu 257. Tỷ giá hối đoái trung bình là 262. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 261 là sự thay đổi của Tháng Năm là -1.1%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 261 đồng. Tối đa 273, tối thiểu 261. Tỷ giá hối đoái trung bình là 266. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 269 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 3.1%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 269 đồng. Tối đa 281, tối thiểu 269. Tỷ giá hối đoái trung bình là 274. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 277 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 3.0%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 277 đồng. Tối đa 278, tối thiểu 270. Tỷ giá hối đoái trung bình là 275. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 274 là sự thay đổi của Tháng Tám là -1.1%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 274 đồng. Tối đa 274, tối thiểu 262. Tỷ giá hối đoái trung bình là 269. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 266 là sự thay đổi của Tháng Chín là -2.9%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 266 đồng. Tối đa 266, tối thiểu 257. Tỷ giá hối đoái trung bình là 263. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 261 là sự thay đổi của Tháng Mười là -1.9%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 261 đồng. Tối đa 261, tối thiểu 249. Tỷ giá hối đoái trung bình là 256. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 253 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -3.1%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 253 đồng. Tối đa 255, tối thiểu 247. Tỷ giá hối đoái trung bình là 252. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 251 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -0.8%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 251 đồng. Tối đa 251, tối thiểu 240. Tỷ giá hối đoái trung bình là 247. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 244 là sự thay đổi của Tháng Một là -2.8%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 244 đồng. Tối đa 244, tối thiểu 233. Tỷ giá hối đoái trung bình là 240. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 237 là sự thay đổi của Tháng Hai là -2.9%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 237 đồng. Tối đa 237, tối thiểu 227. Tỷ giá hối đoái trung bình là 233. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 230 là sự thay đổi của Tháng Ba là -3.0%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 230 đồng. Tối đa 236, tối thiểu 230. Tỷ giá hối đoái trung bình là 232. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 233 là sự thay đổi của Tháng Tư là 1.3%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 233 đồng. Tối đa 233, tối thiểu 223. Tỷ giá hối đoái trung bình là 229. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 226 là sự thay đổi của Tháng Năm là -3.0%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 226 đồng. Tối đa 231, tối thiểu 225. Tỷ giá hối đoái trung bình là 228. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 228 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 0.9%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 228 đồng. Tối đa 233, tối thiểu 227. Tỷ giá hối đoái trung bình là 230. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 230 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 0.9%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 230 đồng. Tối đa 236, tối thiểu 230. Tỷ giá hối đoái trung bình là 232. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 233 là sự thay đổi của Tháng Tám là 1.3%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 233 đồng. Tối đa 244, tối thiểu 233. Tỷ giá hối đoái trung bình là 238. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 240 là sự thay đổi của Tháng Chín là 3.0%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 240 đồng. Tối đa 240, tối thiểu 230. Tỷ giá hối đoái trung bình là 236. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 233 là sự thay đổi của Tháng Mười là -2.9%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 233 đồng. Tối đa 244, tối thiểu 233. Tỷ giá hối đoái trung bình là 238. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 240 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 3.0%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 240 đồng. Tối đa 251, tối thiểu 240. Tỷ giá hối đoái trung bình là 245. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 247 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 2.9%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 247 đồng. Tối đa 258, tối thiểu 247. Tỷ giá hối đoái trung bình là 252. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 254 là sự thay đổi của Tháng Một là 2.8%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 254 đồng. Tối đa 266, tối thiểu 254. Tỷ giá hối đoái trung bình là 259. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 262 là sự thay đổi của Tháng Hai là 3.1%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 262 đồng. Tối đa 262, tối thiểu 250. Tỷ giá hối đoái trung bình là 257. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 254 là sự thay đổi của Tháng Ba là -3.1%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 254 đồng. Tối đa 254, tối thiểu 242. Tỷ giá hối đoái trung bình là 249. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 246 là sự thay đổi của Tháng Tư là -3.1%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 246 đồng. Tối đa 254, tối thiểu 246. Tỷ giá hối đoái trung bình là 249. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 250 là sự thay đổi của Tháng Năm là 1.6%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 250 đồng. Tối đa 250, tối thiểu 239. Tỷ giá hối đoái trung bình là 246. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 243 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -2.8%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 243 đồng. Tối đa 254, tối thiểu 243. Tỷ giá hối đoái trung bình là 248. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 250 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 2.9%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 250 đồng. Tối đa 256, tối thiểu 248. Tỷ giá hối đoái trung bình là 252. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 252 là sự thay đổi của Tháng Tám là 0.8%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 252 đồng. Tối đa 253, tối thiểu 245. Tỷ giá hối đoái trung bình là 250. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 249 là sự thay đổi của Tháng Chín là -1.2%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 249 đồng. Tối đa 253, tối thiểu 245. Tỷ giá hối đoái trung bình là 249. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 249 là sự thay đổi của Tháng Mười là 0.0%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 249 đồng. Tối đa 254, tối thiểu 246. Tỷ giá hối đoái trung bình là 250. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 250 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 0.4%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 250 đồng. Tối đa 260, tối thiểu 250. Tỷ giá hối đoái trung bình là 254. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 256 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 2.4%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 256 đồng. Tối đa 260, tối thiểu 252. Tỷ giá hối đoái trung bình là 256. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 256 là sự thay đổi của Tháng Một là 0.0%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 256 đồng. Tối đa 256, tối thiểu 248. Tỷ giá hối đoái trung bình là 253. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 252 là sự thay đổi của Tháng Hai là -1.6%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 252 đồng. Tối đa 260, tối thiểu 252. Tỷ giá hối đoái trung bình là 255. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 256 là sự thay đổi của Tháng Ba là 1.6%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 256 đồng. Tối đa 256, tối thiểu 246. Tỷ giá hối đoái trung bình là 252. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 250 là sự thay đổi của Tháng Tư là -2.3%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 250 đồng. Tối đa 262, tối thiểu 250. Tỷ giá hối đoái trung bình là 255. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 258 là sự thay đổi của Tháng Năm là 3.2%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 258 đồng. Tối đa 270, tối thiểu 258. Tỷ giá hối đoái trung bình là 263. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 266 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 3.1%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 266 đồng. Tối đa 266, tối thiểu 256. Tỷ giá hối đoái trung bình là 262. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 260 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -2.3%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 260 đồng. Tối đa 260, tối thiểu 248. Tỷ giá hối đoái trung bình là 255. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 252 là sự thay đổi của Tháng Tám là -3.1%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 252 đồng. Tối đa 256, tối thiểu 248. Tỷ giá hối đoái trung bình là 252. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 252 là sự thay đổi của Tháng Chín là 0.0%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 252 đồng. Tối đa 252, tối thiểu 240. Tỷ giá hối đoái trung bình là 247. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 244 là sự thay đổi của Tháng Mười là -3.2%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 244 đồng. Tối đa 244, tối thiểu 235. Tỷ giá hối đoái trung bình là 241. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 239 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -2.0%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 239 đồng. Tối đa 250, tối thiểu 239. Tỷ giá hối đoái trung bình là 244. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 246 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 2.9%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 246 đồng. Tối đa 257, tối thiểu 246. Tỷ giá hối đoái trung bình là 251. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 253 là sự thay đổi của Tháng Một là 2.8%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 253 đồng. Tối đa 253, tối thiểu 241. Tỷ giá hối đoái trung bình là 248. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 245 là sự thay đổi của Tháng Hai là -3.2%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 245 đồng. Tối đa 245, tối thiểu 234. Tỷ giá hối đoái trung bình là 241. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 238 là sự thay đổi của Tháng Ba là -2.9%.

Một số tiền theo tỷ giá hối đoái hiện tại là rúp Nga đến đồng:

1 RUB = 264.98 VND
2 RUB = 529.96 VND. 3 RUB = 794.94 VND. 4 RUB = 1,059.92 VND. 5 RUB = 1,324.90 VND. 6 RUB = 1,589.88 VND. 7 RUB = 1,854.86 VND. 8 RUB = 2,119.84 VND. 9 RUB = 2,384.82 VND.

10 RUB = 2,649.80 VND
11 RUB = 2,914.78 VND. 12 RUB = 3,179.76 VND. 13 RUB = 3,444.74 VND. 14 RUB = 3,709.72 VND. 15 RUB = 3,974.70 VND. 16 RUB = 4,239.68 VND. 17 RUB = 4,504.66 VND. 18 RUB = 4,769.64 VND. 19 RUB = 5,034.62 VND.

Bấm vào đây để biết thêm số tiền lên tới 15.000.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Tỷ giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.