GIÁ RÚP NGA HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá rúp Nga hôm nay

Giá rúp Nga tương đương 284.07 đồng. Phạm vi ngày hôm nay: 281.57-289.70. Tỷ giá của ngày hôm qua: 289.46. Sự thay đổi của ngày hôm nay là -5.39 đồng, -1.86%.

DOWN284.07 -1.86%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá rúp Nga cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
17/06 Thứ Hai 276 284 280
18/06 Thứ Ba 278 286 282
19/06 Thứ Tư 278 286 282
20/06 Thứ Năm 276 284 280
21/06 Thứ Sáu 279 287 283
24/06 Thứ Hai 277 285 281
25/06 Thứ Ba 277 285 281
26/06 Thứ Tư 277 285 281
27/06 Thứ Năm 278 286 282
28/06 Thứ Sáu 281 289 285
01/07 Thứ Hai 280 288 284
02/07 Thứ Ba 279 287 283
03/07 Thứ Tư 276 284 280
04/07 Thứ Năm 276 284 280
05/07 Thứ Sáu 279 287 283
08/07 Thứ Hai 281 289 285
09/07 Thứ Ba 281 289 285
10/07 Thứ Tư 281 289 285
11/07 Thứ Năm 283 291 287
12/07 Thứ Sáu 284 292 288
15/07 Thứ Hai 284 292 288
16/07 Thứ Ba 284 292 288
17/07 Thứ Tư 293 301 297
18/07 Thứ Năm 284 292 288

Dự báo tỷ giá rúp Nga vào Thứ Hai 17 Tháng Sáu: 280 đồng, tối đa 284, tối thiểu 276. Dự báo tỷ giá RUB vào Thứ Ba 18 Tháng Sáu: 282 đồng, tối đa 286, tối thiểu 278. Dự báo tỷ giá rúp Nga vào Thứ Tư 19 Tháng Sáu: 282 đồng, tối đa 286, tối thiểu 278. Dự báo tỷ giá RUB vào Thứ Năm 20 Tháng Sáu: 280 đồng, tối đa 284, tối thiểu 276. Dự báo tỷ giá rúp Nga vào Thứ Sáu 21 Tháng Sáu: 283 đồng, tối đa 287, tối thiểu 279.

Trong một tuần. Dự báo tỷ giá RUB vào Thứ Hai 24 Tháng Sáu: 281 đồng, tối đa 285, tối thiểu 277. Dự báo tỷ giá rúp Nga vào Thứ Ba 25 Tháng Sáu: 281 đồng, tối đa 285, tối thiểu 277. Dự báo tỷ giá RUB vào Thứ Tư 26 Tháng Sáu: 281 đồng, tối đa 285, tối thiểu 277. Dự báo tỷ giá rúp Nga vào Thứ Năm 27 Tháng Sáu: 282 đồng, tối đa 286, tối thiểu 278. Dự báo tỷ giá RUB vào Thứ Sáu 28 Tháng Sáu: 285 đồng, tối đa 289, tối thiểu 281.

Giá đô hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá bạc hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Dự báo tỷ giá rúp Nga vào Thứ Hai 1 Tháng Bảy: 284 đồng, tối đa 288, tối thiểu 280. Dự báo tỷ giá RUB vào Thứ Ba 2 Tháng Bảy: 283 đồng, tối đa 287, tối thiểu 279. Dự báo tỷ giá rúp Nga vào Thứ Tư 3 Tháng Bảy: 280 đồng, tối đa 284, tối thiểu 276. Dự báo tỷ giá RUB vào Thứ Năm 4 Tháng Bảy: 280 đồng, tối đa 284, tối thiểu 276. Dự báo tỷ giá rúp Nga vào Thứ Sáu 5 Tháng Bảy: 283 đồng, tối đa 287, tối thiểu 279.

Trong 3 tuần. Dự báo tỷ giá RUB vào Thứ Hai 8 Tháng Bảy: 285 đồng, tối đa 289, tối thiểu 281. Dự báo tỷ giá rúp Nga vào Thứ Ba 9 Tháng Bảy: 285 đồng, tối đa 289, tối thiểu 281. Dự báo tỷ giá RUB vào Thứ Tư 10 Tháng Bảy: 285 đồng, tối đa 289, tối thiểu 281. Dự báo tỷ giá rúp Nga vào Thứ Năm 11 Tháng Bảy: 287 đồng, tối đa 291, tối thiểu 283. Dự báo tỷ giá RUB vào Thứ Sáu 12 Tháng Bảy: 288 đồng, tối đa 292, tối thiểu 284.

Trong 4 tuần. Dự báo tỷ giá rúp Nga vào Thứ Hai 15 Tháng Bảy: 288 đồng, tối đa 292, tối thiểu 284. Dự báo tỷ giá RUB vào Thứ Ba 16 Tháng Bảy: 288 đồng, tối đa 292, tối thiểu 284.

Dự báo tỷ giá rúp Nga năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Sáu 266-297 285 +1.1%
Bảy 276-301 286 +1.4%
Tám 286-299 295 +4.6%
Chín 295-303 299 +6.0%
Mười 293-301 297 +5.3%
Mười Một 292-300 296 +5.0%
Mười Hai 295-303 299 +6.0%
2025
Một 292-300 296 +5.0%
Hai 296-310 305 +8.2%
Ba 305-319 314 +11.3%
306-316 311 +10.3%
Năm 297-311 302 +7.1%
Sáu 293-302 297 +5.3%
Bảy 284-297 288 +2.1%
Tám 281-289 285 +1.1%
Chín 273-285 277 -1.8%
Mười 265-277 269 -4.6%
Mười Một 257-269 261 -7.4%
Mười Hai 260-268 264 -6.4%
2026
Một 252-264 256 -9.2%
Hai 254-262 258 -8.5%
Ba 257-265 261 -7.4%
261-269 265 -6.0%
Năm 265-277 273 -3.2%
Sáu 261-273 265 -6.0%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Bảy 265-277 273 -3.2%
Tám 273-285 281 -0.4%
Chín 281-293 289 +2.5%
Mười 289-302 298 +5.7%
Mười Một 285-298 289 +2.5%
Mười Hai 276-289 280 -0.7%
2027
Một 280-288 284 +0.7%
Hai 271-284 275 -2.5%
Ba 275-287 283 +0.4%
281-289 285 +1.1%
Năm 277-285 281 -0.4%
Sáu 277-285 281 -0.4%
Bảy 278-286 282 0.0%
Tám 282-292 288 +2.1%
Chín 284-292 288 +2.1%
Mười 280-288 284 +0.7%
Mười Một 284-293 289 +2.5%
Mười Hai 278-289 282 0.0%
2028
Một 282-294 290 +2.8%
Hai 290-303 299 +6.0%
Ba 288-299 292 +3.5%
279-292 283 +0.4%
Năm 279-287 283 +0.4%
Sáu 271-283 275 -2.5%
Bảy 265-275 269 -4.6%

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 282 đồng. Tối đa 297, tối thiểu 266. Tỷ giá hối đoái trung bình là 283. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 285 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 1.1%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 285 đồng. Tối đa 301, tối thiểu 276. Tỷ giá hối đoái trung bình là 287. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 286 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 0.4%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 286 đồng. Tối đa 299, tối thiểu 286. Tỷ giá hối đoái trung bình là 292. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 295 là sự thay đổi của Tháng Tám là 3.1%.

Giá đô la Úc hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá vàng hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 295 đồng. Tối đa 303, tối thiểu 295. Tỷ giá hối đoái trung bình là 298. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 299 là sự thay đổi của Tháng Chín là 1.4%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 299 đồng. Tối đa 301, tối thiểu 293. Tỷ giá hối đoái trung bình là 298. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 297 là sự thay đổi của Tháng Mười là -0.7%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 297 đồng. Tối đa 300, tối thiểu 292. Tỷ giá hối đoái trung bình là 296. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 296 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -0.3%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 296 đồng. Tối đa 303, tối thiểu 295. Tỷ giá hối đoái trung bình là 298. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 299 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 1.0%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 299 đồng. Tối đa 300, tối thiểu 292. Tỷ giá hối đoái trung bình là 297. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 296 là sự thay đổi của Tháng Một là -1.0%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 296 đồng. Tối đa 310, tối thiểu 296. Tỷ giá hối đoái trung bình là 302. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 305 là sự thay đổi của Tháng Hai là 3.0%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 305 đồng. Tối đa 319, tối thiểu 305. Tỷ giá hối đoái trung bình là 311. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 314 là sự thay đổi của Tháng Ba là 3.0%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 314 đồng. Tối đa 316, tối thiểu 306. Tỷ giá hối đoái trung bình là 312. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 311 là sự thay đổi của Tháng Tư là -1.0%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 311 đồng. Tối đa 311, tối thiểu 297. Tỷ giá hối đoái trung bình là 305. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 302 là sự thay đổi của Tháng Năm là -2.9%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 302 đồng. Tối đa 302, tối thiểu 293. Tỷ giá hối đoái trung bình là 299. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 297 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -1.7%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 297 đồng. Tối đa 297, tối thiểu 284. Tỷ giá hối đoái trung bình là 292. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 288 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -3.0%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 288 đồng. Tối đa 289, tối thiểu 281. Tỷ giá hối đoái trung bình là 286. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 285 là sự thay đổi của Tháng Tám là -1.0%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 285 đồng. Tối đa 285, tối thiểu 273. Tỷ giá hối đoái trung bình là 280. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 277 là sự thay đổi của Tháng Chín là -2.8%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 277 đồng. Tối đa 277, tối thiểu 265. Tỷ giá hối đoái trung bình là 272. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 269 là sự thay đổi của Tháng Mười là -2.9%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 269 đồng. Tối đa 269, tối thiểu 257. Tỷ giá hối đoái trung bình là 264. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 261 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -3.0%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 261 đồng. Tối đa 268, tối thiểu 260. Tỷ giá hối đoái trung bình là 263. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 264 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 1.1%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 264 đồng. Tối đa 264, tối thiểu 252. Tỷ giá hối đoái trung bình là 259. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 256 là sự thay đổi của Tháng Một là -3.0%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 256 đồng. Tối đa 262, tối thiểu 254. Tỷ giá hối đoái trung bình là 258. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 258 là sự thay đổi của Tháng Hai là 0.8%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 258 đồng. Tối đa 265, tối thiểu 257. Tỷ giá hối đoái trung bình là 260. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 261 là sự thay đổi của Tháng Ba là 1.2%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 261 đồng. Tối đa 269, tối thiểu 261. Tỷ giá hối đoái trung bình là 264. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 265 là sự thay đổi của Tháng Tư là 1.5%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 265 đồng. Tối đa 277, tối thiểu 265. Tỷ giá hối đoái trung bình là 270. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 273 là sự thay đổi của Tháng Năm là 3.0%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 273 đồng. Tối đa 273, tối thiểu 261. Tỷ giá hối đoái trung bình là 268. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 265 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -2.9%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 265 đồng. Tối đa 277, tối thiểu 265. Tỷ giá hối đoái trung bình là 270. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 273 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 3.0%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 273 đồng. Tối đa 285, tối thiểu 273. Tỷ giá hối đoái trung bình là 278. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 281 là sự thay đổi của Tháng Tám là 2.9%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 281 đồng. Tối đa 293, tối thiểu 281. Tỷ giá hối đoái trung bình là 286. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 289 là sự thay đổi của Tháng Chín là 2.8%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 289 đồng. Tối đa 302, tối thiểu 289. Tỷ giá hối đoái trung bình là 295. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 298 là sự thay đổi của Tháng Mười là 3.1%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 298 đồng. Tối đa 298, tối thiểu 285. Tỷ giá hối đoái trung bình là 293. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 289 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -3.0%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 289 đồng. Tối đa 289, tối thiểu 276. Tỷ giá hối đoái trung bình là 284. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 280 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -3.1%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 280 đồng. Tối đa 288, tối thiểu 280. Tỷ giá hối đoái trung bình là 283. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 284 là sự thay đổi của Tháng Một là 1.4%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 284 đồng. Tối đa 284, tối thiểu 271. Tỷ giá hối đoái trung bình là 279. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 275 là sự thay đổi của Tháng Hai là -3.2%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 275 đồng. Tối đa 287, tối thiểu 275. Tỷ giá hối đoái trung bình là 280. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 283 là sự thay đổi của Tháng Ba là 2.9%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 283 đồng. Tối đa 289, tối thiểu 281. Tỷ giá hối đoái trung bình là 285. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 285 là sự thay đổi của Tháng Tư là 0.7%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 285 đồng. Tối đa 285, tối thiểu 277. Tỷ giá hối đoái trung bình là 282. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 281 là sự thay đổi của Tháng Năm là -1.4%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 281 đồng. Tối đa 285, tối thiểu 277. Tỷ giá hối đoái trung bình là 281. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 281 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 0.0%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 281 đồng. Tối đa 286, tối thiểu 278. Tỷ giá hối đoái trung bình là 282. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 282 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 0.4%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 282 đồng. Tối đa 292, tối thiểu 282. Tỷ giá hối đoái trung bình là 286. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 288 là sự thay đổi của Tháng Tám là 2.1%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 288 đồng. Tối đa 292, tối thiểu 284. Tỷ giá hối đoái trung bình là 288. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 288 là sự thay đổi của Tháng Chín là 0.0%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 288 đồng. Tối đa 288, tối thiểu 280. Tỷ giá hối đoái trung bình là 285. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 284 là sự thay đổi của Tháng Mười là -1.4%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 284 đồng. Tối đa 293, tối thiểu 284. Tỷ giá hối đoái trung bình là 288. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 289 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 1.8%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 289 đồng. Tối đa 289, tối thiểu 278. Tỷ giá hối đoái trung bình là 285. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 282 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -2.4%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 282 đồng. Tối đa 294, tối thiểu 282. Tỷ giá hối đoái trung bình là 287. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 290 là sự thay đổi của Tháng Một là 2.8%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 290 đồng. Tối đa 303, tối thiểu 290. Tỷ giá hối đoái trung bình là 296. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 299 là sự thay đổi của Tháng Hai là 3.1%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 299 đồng. Tối đa 299, tối thiểu 288. Tỷ giá hối đoái trung bình là 295. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 292 là sự thay đổi của Tháng Ba là -2.3%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Tư 2028. Lúc đầu trên 292 đồng. Tối đa 292, tối thiểu 279. Tỷ giá hối đoái trung bình là 287. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 283 là sự thay đổi của Tháng Tư là -3.1%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Năm 2028. Lúc đầu trên 283 đồng. Tối đa 287, tối thiểu 279. Tỷ giá hối đoái trung bình là 283. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 283 là sự thay đổi của Tháng Năm là 0.0%.

Dự báo tỷ giá rúp Nga cho Tháng Sáu 2028. Lúc đầu trên 283 đồng. Tối đa 283, tối thiểu 271. Tỷ giá hối đoái trung bình là 278. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 275 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -2.8%.

Dự báo tỷ giá RUB cho Tháng Bảy 2028. Lúc đầu trên 275 đồng. Tối đa 275, tối thiểu 265. Tỷ giá hối đoái trung bình là 271. Kỳ vọng rúp Nga vào cuối tháng, 269 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -2.2%.

Một số tiền theo tỷ giá hối đoái hiện tại là rúp Nga đến đồng:

1 RUB = 284.07 VND
2 RUB = 568.14 VND. 3 RUB = 852.21 VND. 4 RUB = 1,136.28 VND. 5 RUB = 1,420.35 VND. 6 RUB = 1,704.42 VND. 7 RUB = 1,988.49 VND. 8 RUB = 2,272.56 VND. 9 RUB = 2,556.63 VND.

10 RUB = 2,840.70 VND
11 RUB = 3,124.77 VND. 12 RUB = 3,408.84 VND. 13 RUB = 3,692.91 VND. 14 RUB = 3,976.98 VND. 15 RUB = 4,261.05 VND. 16 RUB = 4,545.12 VND. 17 RUB = 4,829.19 VND. 18 RUB = 5,113.26 VND. 19 RUB = 5,397.33 VND.

Bấm vào đây để biết thêm số tiền lên tới 15.000.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Tỷ giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.