GIÁ SHIBA INU HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá Shiba Inu hôm nay

Giá Shiba Inu tương đương 0.00000947 đô la (0.00000023 triệu đồng). Phạm vi ngày hôm nay: 0.00000939-0.00000955. Tỷ giá của ngày hôm qua: 0.00000955. Sự thay đổi của ngày hôm nay là -0.00000008 đô la, -0.84%.

Dự báo tỷ giá Shiba Inu cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Giá
23/02 Thứ Sáu0.00000927
26/02 Thứ Hai0.00000919
27/02 Thứ Ba0.00000922
28/02 Thứ Tư0.00000938
29/02 Thứ Năm0.00000920
01/03 Thứ Sáu0.00000917
04/03 Thứ Hai0.00000919
05/03 Thứ Ba0.00000961
06/03 Thứ Tư0.00000932
07/03 Thứ Năm0.00000958
08/03 Thứ Sáu0.00000961
11/03 Thứ Hai0.00000960
12/03 Thứ Ba0.00000978
13/03 Thứ Tư0.00000993
14/03 Thứ Năm0.00001021
15/03 Thứ Sáu0.00001019
18/03 Thứ Hai0.00001021
19/03 Thứ Ba0.00000996
20/03 Thứ Tư0.00000997
21/03 Thứ Năm0.00000999
22/03 Thứ Sáu0.00001006
25/03 Thứ Hai0.00000997
26/03 Thứ Ba0.00000985
27/03 Thứ Tư0.00001005

Dự báo giá Shiba Inu vào Thứ Sáu 23 Tháng Hai: 0.00000927 đô la, tối đa 0.00000992, tối thiểu 0.00000862. Giá Shiba Inu vào Thứ Hai 26 Tháng Hai: 0.00000919 đô la, tối đa 0.00000983, tối thiểu 0.00000855. Dự báo giá Shiba Inu vào Thứ Ba 27 Tháng Hai: 0.00000922 đô la, tối đa 0.00000987, tối thiểu 0.00000857. Giá Shiba Inu vào Thứ Tư 28 Tháng Hai: 0.00000938 đô la, tối đa 0.00001004, tối thiểu 0.00000872.

Trong một tuần. Dự báo giá Shiba Inu vào Thứ Năm 29 Tháng Hai: 0.00000920 đô la, tối đa 0.00000984, tối thiểu 0.00000856. Giá Shiba Inu vào Thứ Sáu 1 Tháng Ba: 0.00000917 đô la, tối đa 0.00000981, tối thiểu 0.00000853. Dự báo giá Shiba Inu vào Thứ Hai 4 Tháng Ba: 0.00000919 đô la, tối đa 0.00000983, tối thiểu 0.00000855. Giá Shiba Inu vào Thứ Ba 5 Tháng Ba: 0.00000961 đô la, tối đa 0.00001028, tối thiểu 0.00000894. Dự báo giá Shiba Inu vào Thứ Tư 6 Tháng Ba: 0.00000932 đô la, tối đa 0.00000997, tối thiểu 0.00000867.

Giá Cosmos hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Giá Shiba Inu vào Thứ Năm 7 Tháng Ba: 0.00000958 đô la, tối đa 0.00001025, tối thiểu 0.00000891. Dự báo giá Shiba Inu vào Thứ Sáu 8 Tháng Ba: 0.00000961 đô la, tối đa 0.00001028, tối thiểu 0.00000894. Giá Shiba Inu vào Thứ Hai 11 Tháng Ba: 0.00000960 đô la, tối đa 0.00001027, tối thiểu 0.00000893. Dự báo giá Shiba Inu vào Thứ Ba 12 Tháng Ba: 0.00000978 đô la, tối đa 0.00001046, tối thiểu 0.00000910. Giá Shiba Inu vào Thứ Tư 13 Tháng Ba: 0.00000993 đô la, tối đa 0.00001063, tối thiểu 0.00000923.

Trong 3 tuần. Dự báo giá Shiba Inu vào Thứ Năm 14 Tháng Ba: 0.00001021 đô la, tối đa 0.00001092, tối thiểu 0.00000950. Giá Shiba Inu vào Thứ Sáu 15 Tháng Ba: 0.00001019 đô la, tối đa 0.00001090, tối thiểu 0.00000948. Dự báo giá Shiba Inu vào Thứ Hai 18 Tháng Ba: 0.00001021 đô la, tối đa 0.00001092, tối thiểu 0.00000950. Giá Shiba Inu vào Thứ Ba 19 Tháng Ba: 0.00000996 đô la, tối đa 0.00001066, tối thiểu 0.00000926. Dự báo giá Shiba Inu vào Thứ Tư 20 Tháng Ba: 0.00000997 đô la, tối đa 0.00001067, tối thiểu 0.00000927.

Trong 4 tuần. Giá Shiba Inu vào Thứ Năm 21 Tháng Ba: 0.00000999 đô la, tối đa 0.00001069, tối thiểu 0.00000929. Dự báo giá Shiba Inu vào Thứ Sáu 22 Tháng Ba: 0.00001006 đô la, tối đa 0.00001076, tối thiểu 0.00000936. Giá Shiba Inu vào Thứ Hai 25 Tháng Ba: 0.00000997 đô la, tối đa 0.00001067, tối thiểu 0.00000927.

Dự báo tỷ giá Shiba Inu năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Hai 0.00000855-0.00001004 0.00000920 2.3%
Ba 0.00000828-0.00001092 0.00000890 -1.0%
0.00000717-0.00000890 0.00000771 -14.2%
Năm 0.00000771-0.00000957 0.00000894 -0.6%
Sáu 0.00000884-0.00001017 0.00000950 5.7%
Bảy 0.00000937-0.00001079 0.00001008 12.1%
Tám 0.00000957-0.00001101 0.00001029 14.5%
Chín 0.00000971-0.00001117 0.00001044 16.1%
Mười 0.00001044-0.00001253 0.00001171 30.3%
Mười Một 0.00001122-0.00001290 0.00001206 34.1%
Mười Hai 0.00001163-0.00001339 0.00001251 39.2%
2025
Một 0.00001184-0.00001362 0.00001273 41.6%
Hai 0.00001213-0.00001395 0.00001304 45.1%
Ba 0.00001234-0.00001420 0.00001327 47.6%
0.00001327-0.00001647 0.00001539 71.2%
Năm 0.00001479-0.00001701 0.00001590 76.9%
Sáu 0.00001538-0.00001770 0.00001654 84.0%
Bảy 0.00001654-0.00001945 0.00001818 102%
Tám 0.00001582-0.00001820 0.00001701 89.2%
Chín 0.00001636-0.00001882 0.00001759 95.7%
Mười 0.00001759-0.00002131 0.00001992 122%
Mười Một 0.00001633-0.00001992 0.00001756 95.3%
Mười Hai 0.00001372-0.00001756 0.00001475 64.1%
2026
Một 0.00001152-0.00001475 0.00001239 37.8%
Hai 0.00001141-0.00001313 0.00001227 36.5%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Ba 0.00001227-0.00001523 0.00001423 58.3%
0.00001111-0.00001423 0.00001195 32.9%
Năm 0.00000934-0.00001195 0.00001004 11.7%
Sáu 0.00000784-0.00001004 0.00000843 -6.2%
Bảy 0.00000843-0.00001046 0.00000978 8.8%
Tám 0.00000954-0.00001098 0.00001026 14.1%
Chín 0.00001026-0.00001205 0.00001126 25.3%
Mười 0.00001126-0.00001321 0.00001235 37.4%
Mười Một 0.00001235-0.00001533 0.00001433 59.4%
Mười Hai 0.00001433-0.00001778 0.00001662 84.9%
2027
Một 0.00001662-0.00002063 0.00001928 115%
Hai 0.00001660-0.00001928 0.00001785 98.6%
Ba 0.00001705-0.00001961 0.00001833 104%
0.00001833-0.00002275 0.00002126 137%
Năm 0.00001914-0.00002202 0.00002058 129%
Sáu 0.00002058-0.00002409 0.00002251 150%
Bảy 0.00002251-0.00002794 0.00002611 190%
Tám 0.00002039-0.00002611 0.00002193 144%
Chín 0.00001863-0.00002193 0.00002003 123%
Mười 0.00002003-0.00002486 0.00002323 158%
Mười Một 0.00002045-0.00002353 0.00002199 145%
Mười Hai 0.00001718-0.00002199 0.00001847 106%
2028
Một 0.00001847-0.00002181 0.00002038 127%
Hai 0.00001644-0.00002038 0.00001768 96.7%
Ba 0.00001570-0.00001806 0.00001688 87.8%

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Hai 2024. Lúc đầu trên 0.00000899 đô la. Tối đa 0.00001004, tối thiểu 0.00000855. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00000920. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00000920 là sự thay đổi của Tháng Hai là 2.3%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Ba 2024. Lúc đầu trên 0.00000920 đô la. Tối đa 0.00001092, tối thiểu 0.00000828. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00000933. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00000890 là sự thay đổi của Tháng Ba là -3.3%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Tư 2024. Lúc đầu trên 0.00000890 đô la. Tối đa 0.00000890, tối thiểu 0.00000717. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00000817. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00000771 là sự thay đổi của Tháng Tư là -13.4%.

Giá JasmyCoin hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la Úc hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá Shiba Inu cho Tháng Năm 2024. Lúc đầu trên 0.00000771 đô la. Tối đa 0.00000957, tối thiểu 0.00000771. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00000848. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00000894 là sự thay đổi của Tháng Năm là 16.0%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 0.00000894 đô la. Tối đa 0.00001017, tối thiểu 0.00000884. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00000936. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00000950 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 6.3%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 0.00000950 đô la. Tối đa 0.00001079, tối thiểu 0.00000937. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00000994. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001008 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 6.1%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 0.00001008 đô la. Tối đa 0.00001101, tối thiểu 0.00000957. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001024. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001029 là sự thay đổi của Tháng Tám là 2.1%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 0.00001029 đô la. Tối đa 0.00001117, tối thiểu 0.00000971. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001040. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001044 là sự thay đổi của Tháng Chín là 1.5%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 0.00001044 đô la. Tối đa 0.00001253, tối thiểu 0.00001044. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001128. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001171 là sự thay đổi của Tháng Mười là 12.2%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 0.00001171 đô la. Tối đa 0.00001290, tối thiểu 0.00001122. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001197. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001206 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 3.0%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 0.00001206 đô la. Tối đa 0.00001339, tối thiểu 0.00001163. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001240. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001251 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 3.7%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 0.00001251 đô la. Tối đa 0.00001362, tối thiểu 0.00001184. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001268. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001273 là sự thay đổi của Tháng Một là 1.8%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 0.00001273 đô la. Tối đa 0.00001395, tối thiểu 0.00001213. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001296. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001304 là sự thay đổi của Tháng Hai là 2.4%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 0.00001304 đô la. Tối đa 0.00001420, tối thiểu 0.00001234. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001321. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001327 là sự thay đổi của Tháng Ba là 1.8%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 0.00001327 đô la. Tối đa 0.00001647, tối thiểu 0.00001327. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001460. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001539 là sự thay đổi của Tháng Tư là 16.0%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 0.00001539 đô la. Tối đa 0.00001701, tối thiểu 0.00001479. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001577. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001590 là sự thay đổi của Tháng Năm là 3.3%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 0.00001590 đô la. Tối đa 0.00001770, tối thiểu 0.00001538. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001638. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001654 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 4.0%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 0.00001654 đô la. Tối đa 0.00001945, tối thiểu 0.00001654. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001768. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001818 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 9.9%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 0.00001818 đô la. Tối đa 0.00001820, tối thiểu 0.00001582. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001730. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001701 là sự thay đổi của Tháng Tám là -6.4%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 0.00001701 đô la. Tối đa 0.00001882, tối thiểu 0.00001636. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001745. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001759 là sự thay đổi của Tháng Chín là 3.4%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 0.00001759 đô la. Tối đa 0.00002131, tối thiểu 0.00001759. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001910. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001992 là sự thay đổi của Tháng Mười là 13.2%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 0.00001992 đô la. Tối đa 0.00001992, tối thiểu 0.00001633. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001843. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001756 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -11.8%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 0.00001756 đô la. Tối đa 0.00001756, tối thiểu 0.00001372. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001590. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001475 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -16.0%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 0.00001475 đô la. Tối đa 0.00001475, tối thiểu 0.00001152. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001335. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001239 là sự thay đổi của Tháng Một là -16.0%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 0.00001239 đô la. Tối đa 0.00001313, tối thiểu 0.00001141. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001230. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001227 là sự thay đổi của Tháng Hai là -1.0%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 0.00001227 đô la. Tối đa 0.00001523, tối thiểu 0.00001227. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001350. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001423 là sự thay đổi của Tháng Ba là 16.0%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 0.00001423 đô la. Tối đa 0.00001423, tối thiểu 0.00001111. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001288. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001195 là sự thay đổi của Tháng Tư là -16.0%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 0.00001195 đô la. Tối đa 0.00001195, tối thiểu 0.00000934. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001082. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001004 là sự thay đổi của Tháng Năm là -16.0%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 0.00001004 đô la. Tối đa 0.00001004, tối thiểu 0.00000784. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00000909. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00000843 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -16.0%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 0.00000843 đô la. Tối đa 0.00001046, tối thiểu 0.00000843. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00000928. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00000978 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 16.0%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 0.00000978 đô la. Tối đa 0.00001098, tối thiểu 0.00000954. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001014. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001026 là sự thay đổi của Tháng Tám là 4.9%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 0.00001026 đô la. Tối đa 0.00001205, tối thiểu 0.00001026. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001096. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001126 là sự thay đổi của Tháng Chín là 9.7%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 0.00001126 đô la. Tối đa 0.00001321, tối thiểu 0.00001126. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001202. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001235 là sự thay đổi của Tháng Mười là 9.7%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 0.00001235 đô la. Tối đa 0.00001533, tối thiểu 0.00001235. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001359. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001433 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 16.0%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 0.00001433 đô la. Tối đa 0.00001778, tối thiểu 0.00001433. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001577. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001662 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 16.0%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 0.00001662 đô la. Tối đa 0.00002063, tối thiểu 0.00001662. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001829. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001928 là sự thay đổi của Tháng Một là 16.0%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 0.00001928 đô la. Tối đa 0.00001928, tối thiểu 0.00001660. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001825. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001785 là sự thay đổi của Tháng Hai là -7.4%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 0.00001785 đô la. Tối đa 0.00001961, tối thiểu 0.00001705. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001821. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001833 là sự thay đổi của Tháng Ba là 2.7%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 0.00001833 đô la. Tối đa 0.00002275, tối thiểu 0.00001833. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002017. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00002126 là sự thay đổi của Tháng Tư là 16.0%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 0.00002126 đô la. Tối đa 0.00002202, tối thiểu 0.00001914. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002075. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00002058 là sự thay đổi của Tháng Năm là -3.2%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 0.00002058 đô la. Tối đa 0.00002409, tối thiểu 0.00002058. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002194. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00002251 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 9.4%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 0.00002251 đô la. Tối đa 0.00002794, tối thiểu 0.00002251. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002477. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00002611 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 16.0%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 0.00002611 đô la. Tối đa 0.00002611, tối thiểu 0.00002039. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002364. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00002193 là sự thay đổi của Tháng Tám là -16.0%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 0.00002193 đô la. Tối đa 0.00002193, tối thiểu 0.00001863. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002063. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00002003 là sự thay đổi của Tháng Chín là -8.7%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 0.00002003 đô la. Tối đa 0.00002486, tối thiểu 0.00002003. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002204. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00002323 là sự thay đổi của Tháng Mười là 16.0%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 0.00002323 đô la. Tối đa 0.00002353, tối thiểu 0.00002045. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002230. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00002199 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -5.3%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 0.00002199 đô la. Tối đa 0.00002199, tối thiểu 0.00001718. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001991. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001847 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -16.0%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 0.00001847 đô la. Tối đa 0.00002181, tối thiểu 0.00001847. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001978. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00002038 là sự thay đổi của Tháng Một là 10.3%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 0.00002038 đô la. Tối đa 0.00002038, tối thiểu 0.00001644. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001872. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001768 là sự thay đổi của Tháng Hai là -13.2%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 0.00001768 đô la. Tối đa 0.00001806, tối thiểu 0.00001570. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001708. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001688 là sự thay đổi của Tháng Ba là -4.5%.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.