GIÁ TERRA CLASSIC HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá Terra Classic hôm nay

Giá Terra Classic tương đương 0.00012129 đô la (0.00000297 triệu đồng). Phạm vi ngày hôm nay: 0.00011927-0.00012254. Tỷ giá của ngày hôm qua: 0.00012219. Sự thay đổi của ngày hôm nay là -0.00000090 đô la, -0.74%.

Dự báo tỷ giá Terra Classic cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Giá
23/02 Thứ Sáu0.00011863
26/02 Thứ Hai0.00011439
27/02 Thứ Ba0.00011171
28/02 Thứ Tư0.00011377
29/02 Thứ Năm0.00011567
01/03 Thứ Sáu0.00011221
04/03 Thứ Hai0.00012259
05/03 Thứ Ba0.00012991
06/03 Thứ Tư0.00012461
07/03 Thứ Năm0.00012647
08/03 Thứ Sáu0.00012474
11/03 Thứ Hai0.00013054
12/03 Thứ Ba0.00013557
13/03 Thứ Tư0.00013415
14/03 Thứ Năm0.00013758
15/03 Thứ Sáu0.00013376
18/03 Thứ Hai0.00013933
19/03 Thứ Ba0.00013303
20/03 Thứ Tư0.00015182
21/03 Thứ Năm0.00015282
22/03 Thứ Sáu0.00015376
25/03 Thứ Hai0.00015071
26/03 Thứ Ba0.00014604
27/03 Thứ Tư0.00014654

Dự báo giá Terra Classic vào Thứ Sáu 23 Tháng Hai: 0.00011863 đô la, tối đa 0.00012693, tối thiểu 0.00011033. Giá Terra Classic vào Thứ Hai 26 Tháng Hai: 0.00011439 đô la, tối đa 0.00012240, tối thiểu 0.00010638. Dự báo giá Terra Classic vào Thứ Ba 27 Tháng Hai: 0.00011171 đô la, tối đa 0.00011953, tối thiểu 0.00010389. Giá Terra Classic vào Thứ Tư 28 Tháng Hai: 0.00011377 đô la, tối đa 0.00012173, tối thiểu 0.00010581.

Trong một tuần. Dự báo giá Terra Classic vào Thứ Năm 29 Tháng Hai: 0.00011567 đô la, tối đa 0.00012377, tối thiểu 0.00010757. Giá Terra Classic vào Thứ Sáu 1 Tháng Ba: 0.00011221 đô la, tối đa 0.00012006, tối thiểu 0.00010436. Dự báo giá Terra Classic vào Thứ Hai 4 Tháng Ba: 0.00012259 đô la, tối đa 0.00013117, tối thiểu 0.00011401. Giá Terra Classic vào Thứ Ba 5 Tháng Ba: 0.00012991 đô la, tối đa 0.00013900, tối thiểu 0.00012082. Dự báo giá Terra Classic vào Thứ Tư 6 Tháng Ba: 0.00012461 đô la, tối đa 0.00013333, tối thiểu 0.00011589.

Giá Apecoin hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Giá Terra Classic vào Thứ Năm 7 Tháng Ba: 0.00012647 đô la, tối đa 0.00013532, tối thiểu 0.00011762. Dự báo giá Terra Classic vào Thứ Sáu 8 Tháng Ba: 0.00012474 đô la, tối đa 0.00013347, tối thiểu 0.00011601. Giá Terra Classic vào Thứ Hai 11 Tháng Ba: 0.00013054 đô la, tối đa 0.00013968, tối thiểu 0.00012140. Dự báo giá Terra Classic vào Thứ Ba 12 Tháng Ba: 0.00013557 đô la, tối đa 0.00014506, tối thiểu 0.00012608. Giá Terra Classic vào Thứ Tư 13 Tháng Ba: 0.00013415 đô la, tối đa 0.00014354, tối thiểu 0.00012476.

Trong 3 tuần. Dự báo giá Terra Classic vào Thứ Năm 14 Tháng Ba: 0.00013758 đô la, tối đa 0.00014721, tối thiểu 0.00012795. Giá Terra Classic vào Thứ Sáu 15 Tháng Ba: 0.00013376 đô la, tối đa 0.00014312, tối thiểu 0.00012440. Dự báo giá Terra Classic vào Thứ Hai 18 Tháng Ba: 0.00013933 đô la, tối đa 0.00014908, tối thiểu 0.00012958. Giá Terra Classic vào Thứ Ba 19 Tháng Ba: 0.00013303 đô la, tối đa 0.00014234, tối thiểu 0.00012372. Dự báo giá Terra Classic vào Thứ Tư 20 Tháng Ba: 0.00015182 đô la, tối đa 0.00016245, tối thiểu 0.00014119.

Trong 4 tuần. Giá Terra Classic vào Thứ Năm 21 Tháng Ba: 0.00015282 đô la, tối đa 0.00016352, tối thiểu 0.00014212. Dự báo giá Terra Classic vào Thứ Sáu 22 Tháng Ba: 0.00015376 đô la, tối đa 0.00016452, tối thiểu 0.00014300. Giá Terra Classic vào Thứ Hai 25 Tháng Ba: 0.00015071 đô la, tối đa 0.00016126, tối thiểu 0.00014016.

Dự báo tỷ giá Terra Classic năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Hai 0.00009494-0.00013196 0.00011567 21.6%
Ba 0.00010287-0.00016452 0.00011061 16.3%
0.00008641-0.00011061 0.00009291 -2.3%
Năm 0.00009291-0.00011532 0.00010778 13.3%
Sáu 0.00010778-0.00013377 0.00012502 31.4%
Bảy 0.00011811-0.00013589 0.00012700 33.5%
Tám 0.00011975-0.00013777 0.00012876 35.3%
Chín 0.00012454-0.00014328 0.00013391 40.8%
Mười 0.00012696-0.00014608 0.00013652 43.5%
Mười Một 0.00013104-0.00015076 0.00014090 48.1%
Mười Hai 0.00013628-0.00015680 0.00014654 54.0%
2025
Một 0.00014038-0.00016152 0.00015095 58.7%
Hai 0.00014600-0.00016798 0.00015699 65.0%
Ba 0.00014815-0.00017045 0.00015930 67.4%
0.00015930-0.00019773 0.00018479 94.2%
Năm 0.00017606-0.00020256 0.00018931 99.0%
Sáu 0.00018310-0.00021066 0.00019688 107%
Bảy 0.00015380-0.00019688 0.00016538 73.8%
Tám 0.00016538-0.00020527 0.00019184 102%
Chín 0.00019184-0.00023811 0.00022253 134%
Mười 0.00017912-0.00022253 0.00019260 102%
Mười Một 0.00017647-0.00020303 0.00018975 99.4%
Mười Hai 0.00018975-0.00022241 0.00020786 119%
2026
Một 0.00016882-0.00020786 0.00018153 90.8%
Hai 0.00014680-0.00018153 0.00015785 65.9%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Ba 0.00014471-0.00016649 0.00015560 63.5%
0.00015560-0.00019314 0.00018050 89.7%
Năm 0.00015491-0.00018050 0.00016657 75.1%
Sáu 0.00015442-0.00017766 0.00016604 74.5%
Bảy 0.00016604-0.00020157 0.00018838 98.0%
Tám 0.00014716-0.00018838 0.00015824 66.3%
Chín 0.00015824-0.00019641 0.00018356 92.9%
Mười 0.00018356-0.00022784 0.00021293 124%
Mười Một 0.00019802-0.00022784 0.00021293 124%
Mười Hai 0.00016634-0.00021293 0.00017886 88.0%
2027
Một 0.00017886-0.00022049 0.00020607 117%
Hai 0.00020607-0.00024616 0.00023006 142%
Ba 0.00017972-0.00023006 0.00019325 103%
0.00015650-0.00019325 0.00016828 76.9%
Năm 0.00016828-0.00020678 0.00019325 103%
Sáu 0.00019325-0.00023986 0.00022417 136%
Bảy 0.00020484-0.00023568 0.00022026 132%
Tám 0.00022026-0.00025817 0.00024128 154%
Chín 0.00018849-0.00024128 0.00020268 113%
Mười 0.00017451-0.00020268 0.00018764 97.2%
Mười Một 0.00018764-0.00022553 0.00021078 122%
Mười Hai 0.00021078-0.00025824 0.00024135 154%
2028
Một 0.00019603-0.00024135 0.00021078 122%
Hai 0.00017046-0.00021078 0.00018329 92.7%
Ba 0.00016802-0.00019332 0.00018067 89.9%

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Hai 2024. Lúc đầu trên 0.00009514 đô la. Tối đa 0.00013196, tối thiểu 0.00009494. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00010943. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00011567 là sự thay đổi của Tháng Hai là 21.6%.

Giá Terra Classic cho Tháng Ba 2024. Lúc đầu trên 0.00011567 đô la. Tối đa 0.00016452, tối thiểu 0.00010287. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00012342. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00011061 là sự thay đổi của Tháng Ba là -4.4%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Tư 2024. Lúc đầu trên 0.00011061 đô la. Tối đa 0.00011061, tối thiểu 0.00008641. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00010014. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00009291 là sự thay đổi của Tháng Tư là -16.0%.

Giá Avalanche hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la Úc hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá Terra Classic cho Tháng Năm 2024. Lúc đầu trên 0.00009291 đô la. Tối đa 0.00011532, tối thiểu 0.00009291. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00010223. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00010778 là sự thay đổi của Tháng Năm là 16.0%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 0.00010778 đô la. Tối đa 0.00013377, tối thiểu 0.00010778. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00011859. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00012502 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 16.0%.

Giá Terra Classic cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 0.00012502 đô la. Tối đa 0.00013589, tối thiểu 0.00011811. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00012651. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00012700 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 1.6%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 0.00012700 đô la. Tối đa 0.00013777, tối thiểu 0.00011975. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00012832. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00012876 là sự thay đổi của Tháng Tám là 1.4%.

Giá Terra Classic cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 0.00012876 đô la. Tối đa 0.00014328, tối thiểu 0.00012454. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00013262. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00013391 là sự thay đổi của Tháng Chín là 4.0%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 0.00013391 đô la. Tối đa 0.00014608, tối thiểu 0.00012696. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00013587. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00013652 là sự thay đổi của Tháng Mười là 1.9%.

Giá Terra Classic cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 0.00013652 đô la. Tối đa 0.00015076, tối thiểu 0.00013104. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00013981. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00014090 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 3.2%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 0.00014090 đô la. Tối đa 0.00015680, tối thiểu 0.00013628. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00014513. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00014654 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 4.0%.

Giá Terra Classic cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 0.00014654 đô la. Tối đa 0.00016152, tối thiểu 0.00014038. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00014985. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00015095 là sự thay đổi của Tháng Một là 3.0%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 0.00015095 đô la. Tối đa 0.00016798, tối thiểu 0.00014600. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00015548. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00015699 là sự thay đổi của Tháng Hai là 4.0%.

Giá Terra Classic cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 0.00015699 đô la. Tối đa 0.00017045, tối thiểu 0.00014815. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00015872. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00015930 là sự thay đổi của Tháng Ba là 1.5%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 0.00015930 đô la. Tối đa 0.00019773, tối thiểu 0.00015930. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00017528. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00018479 là sự thay đổi của Tháng Tư là 16.0%.

Giá Terra Classic cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 0.00018479 đô la. Tối đa 0.00020256, tối thiểu 0.00017606. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00018818. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00018931 là sự thay đổi của Tháng Năm là 2.4%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 0.00018931 đô la. Tối đa 0.00021066, tối thiểu 0.00018310. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00019499. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00019688 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 4.0%.

Giá Terra Classic cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 0.00019688 đô la. Tối đa 0.00019688, tối thiểu 0.00015380. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00017824. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00016538 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -16.0%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 0.00016538 đô la. Tối đa 0.00020527, tối thiểu 0.00016538. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00018197. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00019184 là sự thay đổi của Tháng Tám là 16.0%.

Giá Terra Classic cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 0.00019184 đô la. Tối đa 0.00023811, tối thiểu 0.00019184. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00021108. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00022253 là sự thay đổi của Tháng Chín là 16.0%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 0.00022253 đô la. Tối đa 0.00022253, tối thiểu 0.00017912. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00020420. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00019260 là sự thay đổi của Tháng Mười là -13.4%.

Giá Terra Classic cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 0.00019260 đô la. Tối đa 0.00020303, tối thiểu 0.00017647. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00019046. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00018975 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -1.5%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 0.00018975 đô la. Tối đa 0.00022241, tối thiểu 0.00018975. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00020244. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00020786 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 9.5%.

Giá Terra Classic cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 0.00020786 đô la. Tối đa 0.00020786, tối thiểu 0.00016882. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00019152. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00018153 là sự thay đổi của Tháng Một là -12.7%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 0.00018153 đô la. Tối đa 0.00018153, tối thiểu 0.00014680. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00016693. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00015785 là sự thay đổi của Tháng Hai là -13.0%.

Giá Terra Classic cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 0.00015785 đô la. Tối đa 0.00016649, tối thiểu 0.00014471. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00015616. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00015560 là sự thay đổi của Tháng Ba là -1.4%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 0.00015560 đô la. Tối đa 0.00019314, tối thiểu 0.00015560. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00017121. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00018050 là sự thay đổi của Tháng Tư là 16.0%.

Giá Terra Classic cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 0.00018050 đô la. Tối đa 0.00018050, tối thiểu 0.00015491. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00017062. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00016657 là sự thay đổi của Tháng Năm là -7.7%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 0.00016657 đô la. Tối đa 0.00017766, tối thiểu 0.00015442. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00016617. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00016604 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -0.3%.

Giá Terra Classic cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 0.00016604 đô la. Tối đa 0.00020157, tối thiểu 0.00016604. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00018051. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00018838 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 13.5%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 0.00018838 đô la. Tối đa 0.00018838, tối thiểu 0.00014716. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00017054. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00015824 là sự thay đổi của Tháng Tám là -16.0%.

Giá Terra Classic cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 0.00015824 đô la. Tối đa 0.00019641, tối thiểu 0.00015824. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00017411. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00018356 là sự thay đổi của Tháng Chín là 16.0%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 0.00018356 đô la. Tối đa 0.00022784, tối thiểu 0.00018356. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00020197. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00021293 là sự thay đổi của Tháng Mười là 16.0%.

Giá Terra Classic cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 0.00021293 đô la. Tối đa 0.00022784, tối thiểu 0.00019802. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00021293. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00021293 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 0.0%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 0.00021293 đô la. Tối đa 0.00021293, tối thiểu 0.00016634. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00019277. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00017886 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -16.0%.

Giá Terra Classic cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 0.00017886 đô la. Tối đa 0.00022049, tối thiểu 0.00017886. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00019607. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00020607 là sự thay đổi của Tháng Một là 15.2%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 0.00020607 đô la. Tối đa 0.00024616, tối thiểu 0.00020607. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00022209. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00023006 là sự thay đổi của Tháng Hai là 11.6%.

Giá Terra Classic cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 0.00023006 đô la. Tối đa 0.00023006, tối thiểu 0.00017972. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00020827. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00019325 là sự thay đổi của Tháng Ba là -16.0%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 0.00019325 đô la. Tối đa 0.00019325, tối thiểu 0.00015650. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00017782. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00016828 là sự thay đổi của Tháng Tư là -12.9%.

Giá Terra Classic cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 0.00016828 đô la. Tối đa 0.00020678, tối thiểu 0.00016828. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00018415. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00019325 là sự thay đổi của Tháng Năm là 14.8%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 0.00019325 đô la. Tối đa 0.00023986, tối thiểu 0.00019325. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00021263. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00022417 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 16.0%.

Giá Terra Classic cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 0.00022417 đô la. Tối đa 0.00023568, tối thiểu 0.00020484. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00022124. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00022026 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -1.7%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 0.00022026 đô la. Tối đa 0.00025817, tối thiểu 0.00022026. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00023499. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00024128 là sự thay đổi của Tháng Tám là 9.5%.

Giá Terra Classic cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 0.00024128 đô la. Tối đa 0.00024128, tối thiểu 0.00018849. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00021843. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00020268 là sự thay đổi của Tháng Chín là -16.0%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 0.00020268 đô la. Tối đa 0.00020268, tối thiểu 0.00017451. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00019188. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00018764 là sự thay đổi của Tháng Mười là -7.4%.

Giá Terra Classic cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 0.00018764 đô la. Tối đa 0.00022553, tối thiểu 0.00018764. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00020290. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00021078 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 12.3%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 0.00021078 đô la. Tối đa 0.00025824, tối thiểu 0.00021078. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00023029. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00024135 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 14.5%.

Giá Terra Classic cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 0.00024135 đô la. Tối đa 0.00024135, tối thiểu 0.00019603. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00022238. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00021078 là sự thay đổi của Tháng Một là -12.7%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 0.00021078 đô la. Tối đa 0.00021078, tối thiểu 0.00017046. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00019383. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00018329 là sự thay đổi của Tháng Hai là -13.0%.

Giá Terra Classic cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 0.00018329 đô la. Tối đa 0.00019332, tối thiểu 0.00016802. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00018133. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00018067 là sự thay đổi của Tháng Ba là -1.4%.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.