GIÁ BẠT THÁI LAN HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá bạt Thái Lan hôm nay

Giá bạt Thái Lan tương đương 683.50 đồng. Phạm vi ngày hôm nay: 679.84-681.98. Tỷ giá của ngày hôm qua: 683.98. Sự thay đổi của ngày hôm nay là -0.48 đồng, -0.07%.

DOWN683.50 -0.07%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
23/02 Thứ Sáu 676 696 686
26/02 Thứ Hai 678 698 688
27/02 Thứ Ba 677 697 687
28/02 Thứ Tư 679 699 689
29/02 Thứ Năm 682 702 692
01/03 Thứ Sáu 681 701 691
04/03 Thứ Hai 678 698 688
05/03 Thứ Ba 678 698 688
06/03 Thứ Tư 677 697 687
07/03 Thứ Năm 672 692 682
08/03 Thứ Sáu 672 692 682
11/03 Thứ Hai 676 696 686
12/03 Thứ Ba 673 693 683
13/03 Thứ Tư 666 686 676
14/03 Thứ Năm 671 691 681
15/03 Thứ Sáu 668 688 678
18/03 Thứ Hai 666 686 676
19/03 Thứ Ba 667 687 677
20/03 Thứ Tư 669 689 679
21/03 Thứ Năm 668 688 678
22/03 Thứ Sáu 669 689 679
25/03 Thứ Hai 668 688 678
26/03 Thứ Ba 666 686 676
27/03 Thứ Tư 666 686 676

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan vào Thứ Sáu 23 Tháng Hai: 686 đồng, tối đa 696, tối thiểu 676. Dự báo tỷ giá THB vào Thứ Hai 26 Tháng Hai: 688 đồng, tối đa 698, tối thiểu 678. Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan vào Thứ Ba 27 Tháng Hai: 687 đồng, tối đa 697, tối thiểu 677. Dự báo tỷ giá THB vào Thứ Tư 28 Tháng Hai: 689 đồng, tối đa 699, tối thiểu 679.

Trong một tuần. Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan vào Thứ Năm 29 Tháng Hai: 692 đồng, tối đa 702, tối thiểu 682. Dự báo tỷ giá THB vào Thứ Sáu 1 Tháng Ba: 691 đồng, tối đa 701, tối thiểu 681. Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan vào Thứ Hai 4 Tháng Ba: 688 đồng, tối đa 698, tối thiểu 678. Dự báo tỷ giá THB vào Thứ Ba 5 Tháng Ba: 688 đồng, tối đa 698, tối thiểu 678. Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan vào Thứ Tư 6 Tháng Ba: 687 đồng, tối đa 697, tối thiểu 677.

Giá ringgit Mã Lai hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Dự báo tỷ giá THB vào Thứ Năm 7 Tháng Ba: 682 đồng, tối đa 692, tối thiểu 672. Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan vào Thứ Sáu 8 Tháng Ba: 682 đồng, tối đa 692, tối thiểu 672. Dự báo tỷ giá THB vào Thứ Hai 11 Tháng Ba: 686 đồng, tối đa 696, tối thiểu 676. Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan vào Thứ Ba 12 Tháng Ba: 683 đồng, tối đa 693, tối thiểu 673. Dự báo tỷ giá THB vào Thứ Tư 13 Tháng Ba: 676 đồng, tối đa 686, tối thiểu 666.

Trong 3 tuần. Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan vào Thứ Năm 14 Tháng Ba: 681 đồng, tối đa 691, tối thiểu 671. Dự báo tỷ giá THB vào Thứ Sáu 15 Tháng Ba: 678 đồng, tối đa 688, tối thiểu 668. Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan vào Thứ Hai 18 Tháng Ba: 676 đồng, tối đa 686, tối thiểu 666. Dự báo tỷ giá THB vào Thứ Ba 19 Tháng Ba: 677 đồng, tối đa 687, tối thiểu 667. Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan vào Thứ Tư 20 Tháng Ba: 679 đồng, tối đa 689, tối thiểu 669.

Trong 4 tuần. Dự báo tỷ giá THB vào Thứ Năm 21 Tháng Ba: 678 đồng, tối đa 688, tối thiểu 668. Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan vào Thứ Sáu 22 Tháng Ba: 679 đồng, tối đa 689, tối thiểu 669. Dự báo tỷ giá THB vào Thứ Hai 25 Tháng Ba: 678 đồng, tối đa 688, tối thiểu 668.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Hai 676-702 692 +0.7%
Ba 666-711 700 +1.9%
671-700 681 -0.9%
Năm 681-709 699 +1.7%
Sáu 696-718 707 +2.9%
Bảy 707-732 721 +4.9%
Tám 689-721 699 +1.7%
Chín 681-701 691 +0.6%
Mười 691-723 712 +3.6%
Mười Một 691-713 702 +2.2%
Mười Hai 681-702 691 +0.6%
2025
Một 683-703 693 +0.9%
Hai 693-716 705 +2.6%
Ba 674-705 684 -0.4%
684-716 705 +2.6%
Năm 675-705 685 -0.3%
Sáu 685-717 706 +2.8%
Bảy 706-738 727 +5.8%
Tám 703-727 714 +3.9%
Chín 701-723 712 +3.6%
Mười 684-712 694 +1.0%
Mười Một 664-694 674 -1.9%
Mười Hai 674-695 685 -0.3%
2026
Một 656-685 666 -3.1%
Hai 645-666 655 -4.7%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Ba 655-681 671 -2.3%
655-675 665 -3.2%
Năm 665-685 675 -1.7%
Sáu 659-679 669 -2.6%
Bảy 664-684 674 -1.9%
Tám 644-674 654 -4.8%
Chín 652-672 662 -3.6%
Mười 634-662 644 -6.3%
Mười Một 617-644 626 -8.9%
Mười Hai 616-634 625 -9.0%
2027
Một 614-632 623 -9.3%
Hai 597-623 606 -11.8%
Ba 587-606 596 -13.2%
589-607 598 -13.0%
Năm 594-612 603 -12.2%
Sáu 603-629 620 -9.8%
Bảy 620-638 629 -8.4%
Tám 609-629 618 -10.0%
Chín 613-631 622 -9.5%
Mười 605-623 614 -10.6%
Mười Một 614-640 631 -8.2%
Mười Hai 629-649 639 -7.0%
2028
Một 627-647 637 -7.3%
Hai 617-637 626 -8.9%
Ba 612-630 621 -9.6%

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Hai 2024. Lúc đầu trên 687 đồng. Tối đa 702, tối thiểu 676. Tỷ giá hối đoái trung bình là 689. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 692 là sự thay đổi của Tháng Hai là 0.7%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Ba 2024. Lúc đầu trên 692 đồng. Tối đa 711, tối thiểu 666. Tỷ giá hối đoái trung bình là 692. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 700 là sự thay đổi của Tháng Ba là 1.2%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Tư 2024. Lúc đầu trên 700 đồng. Tối đa 700, tối thiểu 671. Tỷ giá hối đoái trung bình là 688. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 681 là sự thay đổi của Tháng Tư là -2.7%.

Giá đôla Hong Kong hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá vàng hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Năm 2024. Lúc đầu trên 681 đồng. Tối đa 709, tối thiểu 681. Tỷ giá hối đoái trung bình là 693. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 699 là sự thay đổi của Tháng Năm là 2.6%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 699 đồng. Tối đa 718, tối thiểu 696. Tỷ giá hối đoái trung bình là 705. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 707 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 1.1%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 707 đồng. Tối đa 732, tối thiểu 707. Tỷ giá hối đoái trung bình là 717. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 721 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 2.0%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 721 đồng. Tối đa 721, tối thiểu 689. Tỷ giá hối đoái trung bình là 708. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 699 là sự thay đổi của Tháng Tám là -3.1%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 699 đồng. Tối đa 701, tối thiểu 681. Tỷ giá hối đoái trung bình là 693. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 691 là sự thay đổi của Tháng Chín là -1.1%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 691 đồng. Tối đa 723, tối thiểu 691. Tỷ giá hối đoái trung bình là 704. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 712 là sự thay đổi của Tháng Mười là 3.0%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 712 đồng. Tối đa 713, tối thiểu 691. Tỷ giá hối đoái trung bình là 705. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 702 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -1.4%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 702 đồng. Tối đa 702, tối thiểu 681. Tỷ giá hối đoái trung bình là 694. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 691 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -1.6%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 691 đồng. Tối đa 703, tối thiểu 683. Tỷ giá hối đoái trung bình là 693. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 693 là sự thay đổi của Tháng Một là 0.3%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 693 đồng. Tối đa 716, tối thiểu 693. Tỷ giá hối đoái trung bình là 702. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 705 là sự thay đổi của Tháng Hai là 1.7%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 705 đồng. Tối đa 705, tối thiểu 674. Tỷ giá hối đoái trung bình là 692. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 684 là sự thay đổi của Tháng Ba là -3.0%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 684 đồng. Tối đa 716, tối thiểu 684. Tỷ giá hối đoái trung bình là 697. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 705 là sự thay đổi của Tháng Tư là 3.1%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 705 đồng. Tối đa 705, tối thiểu 675. Tỷ giá hối đoái trung bình là 693. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 685 là sự thay đổi của Tháng Năm là -2.8%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 685 đồng. Tối đa 717, tối thiểu 685. Tỷ giá hối đoái trung bình là 698. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 706 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 3.1%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 706 đồng. Tối đa 738, tối thiểu 706. Tỷ giá hối đoái trung bình là 719. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 727 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 3.0%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 727 đồng. Tối đa 727, tối thiểu 703. Tỷ giá hối đoái trung bình là 718. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 714 là sự thay đổi của Tháng Tám là -1.8%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 714 đồng. Tối đa 723, tối thiểu 701. Tỷ giá hối đoái trung bình là 713. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 712 là sự thay đổi của Tháng Chín là -0.3%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 712 đồng. Tối đa 712, tối thiểu 684. Tỷ giá hối đoái trung bình là 701. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 694 là sự thay đổi của Tháng Mười là -2.5%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 694 đồng. Tối đa 694, tối thiểu 664. Tỷ giá hối đoái trung bình là 682. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 674 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -2.9%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 674 đồng. Tối đa 695, tối thiểu 674. Tỷ giá hối đoái trung bình là 682. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 685 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 1.6%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 685 đồng. Tối đa 685, tối thiểu 656. Tỷ giá hối đoái trung bình là 673. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 666 là sự thay đổi của Tháng Một là -2.8%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 666 đồng. Tối đa 666, tối thiểu 645. Tỷ giá hối đoái trung bình là 658. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 655 là sự thay đổi của Tháng Hai là -1.7%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 655 đồng. Tối đa 681, tối thiểu 655. Tỷ giá hối đoái trung bình là 666. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 671 là sự thay đổi của Tháng Ba là 2.4%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 671 đồng. Tối đa 675, tối thiểu 655. Tỷ giá hối đoái trung bình là 667. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 665 là sự thay đổi của Tháng Tư là -0.9%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 665 đồng. Tối đa 685, tối thiểu 665. Tỷ giá hối đoái trung bình là 673. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 675 là sự thay đổi của Tháng Năm là 1.5%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 675 đồng. Tối đa 679, tối thiểu 659. Tỷ giá hối đoái trung bình là 671. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 669 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -0.9%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 669 đồng. Tối đa 684, tối thiểu 664. Tỷ giá hối đoái trung bình là 673. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 674 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 0.7%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 674 đồng. Tối đa 674, tối thiểu 644. Tỷ giá hối đoái trung bình là 662. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 654 là sự thay đổi của Tháng Tám là -3.0%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 654 đồng. Tối đa 672, tối thiểu 652. Tỷ giá hối đoái trung bình là 660. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 662 là sự thay đổi của Tháng Chín là 1.2%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 662 đồng. Tối đa 662, tối thiểu 634. Tỷ giá hối đoái trung bình là 651. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 644 là sự thay đổi của Tháng Mười là -2.7%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 644 đồng. Tối đa 644, tối thiểu 617. Tỷ giá hối đoái trung bình là 633. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 626 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -2.8%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 626 đồng. Tối đa 634, tối thiểu 616. Tỷ giá hối đoái trung bình là 625. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 625 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -0.2%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 625 đồng. Tối đa 632, tối thiểu 614. Tỷ giá hối đoái trung bình là 624. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 623 là sự thay đổi của Tháng Một là -0.3%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 623 đồng. Tối đa 623, tối thiểu 597. Tỷ giá hối đoái trung bình là 612. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 606 là sự thay đổi của Tháng Hai là -2.7%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 606 đồng. Tối đa 606, tối thiểu 587. Tỷ giá hối đoái trung bình là 599. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 596 là sự thay đổi của Tháng Ba là -1.7%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 596 đồng. Tối đa 607, tối thiểu 589. Tỷ giá hối đoái trung bình là 598. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 598 là sự thay đổi của Tháng Tư là 0.3%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 598 đồng. Tối đa 612, tối thiểu 594. Tỷ giá hối đoái trung bình là 602. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 603 là sự thay đổi của Tháng Năm là 0.8%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 603 đồng. Tối đa 629, tối thiểu 603. Tỷ giá hối đoái trung bình là 614. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 620 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 2.8%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 620 đồng. Tối đa 638, tối thiểu 620. Tỷ giá hối đoái trung bình là 627. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 629 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 1.5%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 629 đồng. Tối đa 629, tối thiểu 609. Tỷ giá hối đoái trung bình là 621. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 618 là sự thay đổi của Tháng Tám là -1.7%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 618 đồng. Tối đa 631, tối thiểu 613. Tỷ giá hối đoái trung bình là 621. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 622 là sự thay đổi của Tháng Chín là 0.6%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 622 đồng. Tối đa 623, tối thiểu 605. Tỷ giá hối đoái trung bình là 616. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 614 là sự thay đổi của Tháng Mười là -1.3%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 614 đồng. Tối đa 640, tối thiểu 614. Tỷ giá hối đoái trung bình là 625. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 631 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 2.8%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 631 đồng. Tối đa 649, tối thiểu 629. Tỷ giá hối đoái trung bình là 637. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 639 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 1.3%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 639 đồng. Tối đa 647, tối thiểu 627. Tỷ giá hối đoái trung bình là 638. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 637 là sự thay đổi của Tháng Một là -0.3%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 637 đồng. Tối đa 637, tối thiểu 617. Tỷ giá hối đoái trung bình là 629. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 626 là sự thay đổi của Tháng Hai là -1.7%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 626 đồng. Tối đa 630, tối thiểu 612. Tỷ giá hối đoái trung bình là 622. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 621 là sự thay đổi của Tháng Ba là -0.8%.

Một số tiền theo tỷ giá hối đoái hiện tại là bạt Thái Lan đến đồng:

1 THB = 683.50 VND
2 THB = 1,367.00 VND. 3 THB = 2,050.50 VND. 4 THB = 2,734.00 VND. 5 THB = 3,417.50 VND. 6 THB = 4,101.00 VND. 7 THB = 4,784.50 VND. 8 THB = 5,468.00 VND. 9 THB = 6,151.50 VND.

10 THB = 6,835.00 VND
11 THB = 7,518.50 VND. 12 THB = 8,202.00 VND. 13 THB = 8,885.50 VND. 14 THB = 9,569.00 VND. 15 THB = 10,252.50 VND. 16 THB = 10,936.00 VND. 17 THB = 11,619.50 VND. 18 THB = 12,303.00 VND. 19 THB = 12,986.50 VND.

Bấm vào đây để biết thêm số tiền lên tới 15.000.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Tỷ giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.