GIÁ BẠT THÁI LAN HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá bạt Thái Lan hôm nay

Giá bạt Thái Lan tương đương 694.60 đồng. Phạm vi ngày hôm nay: 690.49-694.79. Tỷ giá của ngày hôm qua: 693.43. Sự thay đổi của ngày hôm nay là +1.17 đồng, +0.17%.

UP694.60 +0.17%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
17/06 Thứ Hai 687 707 697
18/06 Thứ Ba 686 706 696
19/06 Thứ Tư 686 706 696
20/06 Thứ Năm 687 707 697
21/06 Thứ Sáu 688 708 698
24/06 Thứ Hai 681 701 691
25/06 Thứ Ba 684 704 694
26/06 Thứ Tư 685 705 695
27/06 Thứ Năm 684 704 694
28/06 Thứ Sáu 687 707 697
01/07 Thứ Hai 685 705 695
02/07 Thứ Ba 687 707 697
03/07 Thứ Tư 683 703 693
04/07 Thứ Năm 683 703 693
05/07 Thứ Sáu 683 703 693
08/07 Thứ Hai 683 703 693
09/07 Thứ Ba 680 700 690
10/07 Thứ Tư 679 699 689
11/07 Thứ Năm 673 693 683
12/07 Thứ Sáu 674 694 684
15/07 Thứ Hai 677 697 687
16/07 Thứ Ba 679 699 689
17/07 Thứ Tư 699 721 710
18/07 Thứ Năm 679 699 689

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan vào Thứ Hai 17 Tháng Sáu: 697 đồng, tối đa 707, tối thiểu 687. Dự báo tỷ giá THB vào Thứ Ba 18 Tháng Sáu: 696 đồng, tối đa 706, tối thiểu 686. Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan vào Thứ Tư 19 Tháng Sáu: 696 đồng, tối đa 706, tối thiểu 686. Dự báo tỷ giá THB vào Thứ Năm 20 Tháng Sáu: 697 đồng, tối đa 707, tối thiểu 687. Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan vào Thứ Sáu 21 Tháng Sáu: 698 đồng, tối đa 708, tối thiểu 688.

Trong một tuần. Dự báo tỷ giá THB vào Thứ Hai 24 Tháng Sáu: 691 đồng, tối đa 701, tối thiểu 681. Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan vào Thứ Ba 25 Tháng Sáu: 694 đồng, tối đa 704, tối thiểu 684. Dự báo tỷ giá THB vào Thứ Tư 26 Tháng Sáu: 695 đồng, tối đa 705, tối thiểu 685. Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan vào Thứ Năm 27 Tháng Sáu: 694 đồng, tối đa 704, tối thiểu 684. Dự báo tỷ giá THB vào Thứ Sáu 28 Tháng Sáu: 697 đồng, tối đa 707, tối thiểu 687.

Giá ringgit Mã Lai hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan vào Thứ Hai 1 Tháng Bảy: 695 đồng, tối đa 705, tối thiểu 685. Dự báo tỷ giá THB vào Thứ Ba 2 Tháng Bảy: 697 đồng, tối đa 707, tối thiểu 687. Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan vào Thứ Tư 3 Tháng Bảy: 693 đồng, tối đa 703, tối thiểu 683. Dự báo tỷ giá THB vào Thứ Năm 4 Tháng Bảy: 693 đồng, tối đa 703, tối thiểu 683. Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan vào Thứ Sáu 5 Tháng Bảy: 693 đồng, tối đa 703, tối thiểu 683.

Trong 3 tuần. Dự báo tỷ giá THB vào Thứ Hai 8 Tháng Bảy: 693 đồng, tối đa 703, tối thiểu 683. Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan vào Thứ Ba 9 Tháng Bảy: 690 đồng, tối đa 700, tối thiểu 680. Dự báo tỷ giá THB vào Thứ Tư 10 Tháng Bảy: 689 đồng, tối đa 699, tối thiểu 679. Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan vào Thứ Năm 11 Tháng Bảy: 683 đồng, tối đa 693, tối thiểu 673. Dự báo tỷ giá THB vào Thứ Sáu 12 Tháng Bảy: 684 đồng, tối đa 694, tối thiểu 674.

Trong 4 tuần. Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan vào Thứ Hai 15 Tháng Bảy: 687 đồng, tối đa 697, tối thiểu 677. Dự báo tỷ giá THB vào Thứ Ba 16 Tháng Bảy: 689 đồng, tối đa 699, tối thiểu 679.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Sáu 661-708 697 +0.9%
Bảy 673-721 699 +1.2%
Tám 697-719 708 +2.5%
Chín 696-718 707 +2.3%
Mười 692-714 703 +1.7%
Mười Một 692-714 703 +1.7%
Mười Hai 674-703 684 -1.0%
2025
Một 684-713 702 +1.6%
Hai 699-721 710 +2.7%
Ba 710-735 724 +4.8%
691-724 702 +1.6%
Năm 684-704 694 +0.4%
Sáu 694-726 715 +3.5%
Bảy 694-716 705 +2.0%
Tám 684-705 694 +0.4%
Chín 686-706 696 +0.7%
Mười 696-719 708 +2.5%
Mười Một 677-708 687 -0.6%
Mười Hai 687-719 708 +2.5%
2026
Một 678-708 688 -0.4%
Hai 688-720 709 +2.6%
Ba 709-741 730 +5.6%
706-730 717 +3.8%
Năm 704-726 715 +3.5%
Sáu 687-715 697 +0.9%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Bảy 667-697 677 -2.0%
Tám 677-698 688 -0.4%
Chín 659-688 669 -3.2%
Mười 648-669 658 -4.8%
Mười Một 658-684 674 -2.5%
Mười Hai 658-678 668 -3.3%
2027
Một 668-689 679 -1.7%
Hai 663-683 673 -2.6%
Ba 668-688 678 -1.9%
648-678 658 -4.8%
Năm 656-676 666 -3.6%
Sáu 638-666 648 -6.2%
Bảy 621-648 630 -8.8%
Tám 620-638 629 -9.0%
Chín 618-636 627 -9.3%
Mười 601-627 610 -11.7%
Mười Một 591-610 600 -13.2%
Mười Hai 593-611 602 -12.9%
2028
Một 598-616 607 -12.2%
Hai 607-634 625 -9.6%
Ba 624-644 634 -8.2%
614-634 623 -9.8%
Năm 618-636 627 -9.3%
Sáu 610-628 619 -10.4%
Bảy 619-646 636 -8.0%

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 691 đồng. Tối đa 708, tối thiểu 661. Tỷ giá hối đoái trung bình là 689. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 697 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 0.9%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 697 đồng. Tối đa 721, tối thiểu 673. Tỷ giá hối đoái trung bình là 698. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 699 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 0.3%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 699 đồng. Tối đa 719, tối thiểu 697. Tỷ giá hối đoái trung bình là 706. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 708 là sự thay đổi của Tháng Tám là 1.3%.

Giá đôla Hong Kong hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá vàng hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 708 đồng. Tối đa 718, tối thiểu 696. Tỷ giá hối đoái trung bình là 707. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 707 là sự thay đổi của Tháng Chín là -0.1%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 707 đồng. Tối đa 714, tối thiểu 692. Tỷ giá hối đoái trung bình là 704. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 703 là sự thay đổi của Tháng Mười là -0.6%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 703 đồng. Tối đa 714, tối thiểu 692. Tỷ giá hối đoái trung bình là 703. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 703 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 0.0%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 703 đồng. Tối đa 703, tối thiểu 674. Tỷ giá hối đoái trung bình là 691. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 684 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -2.7%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 684 đồng. Tối đa 713, tối thiểu 684. Tỷ giá hối đoái trung bình là 696. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 702 là sự thay đổi của Tháng Một là 2.6%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 702 đồng. Tối đa 721, tối thiểu 699. Tỷ giá hối đoái trung bình là 708. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 710 là sự thay đổi của Tháng Hai là 1.1%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 710 đồng. Tối đa 735, tối thiểu 710. Tỷ giá hối đoái trung bình là 720. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 724 là sự thay đổi của Tháng Ba là 2.0%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 724 đồng. Tối đa 724, tối thiểu 691. Tỷ giá hối đoái trung bình là 710. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 702 là sự thay đổi của Tháng Tư là -3.0%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 702 đồng. Tối đa 704, tối thiểu 684. Tỷ giá hối đoái trung bình là 696. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 694 là sự thay đổi của Tháng Năm là -1.1%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 694 đồng. Tối đa 726, tối thiểu 694. Tỷ giá hối đoái trung bình là 707. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 715 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 3.0%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 715 đồng. Tối đa 716, tối thiểu 694. Tỷ giá hối đoái trung bình là 708. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 705 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -1.4%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 705 đồng. Tối đa 705, tối thiểu 684. Tỷ giá hối đoái trung bình là 697. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 694 là sự thay đổi của Tháng Tám là -1.6%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 694 đồng. Tối đa 706, tối thiểu 686. Tỷ giá hối đoái trung bình là 696. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 696 là sự thay đổi của Tháng Chín là 0.3%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 696 đồng. Tối đa 719, tối thiểu 696. Tỷ giá hối đoái trung bình là 705. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 708 là sự thay đổi của Tháng Mười là 1.7%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 708 đồng. Tối đa 708, tối thiểu 677. Tỷ giá hối đoái trung bình là 695. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 687 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -3.0%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 687 đồng. Tối đa 719, tối thiểu 687. Tỷ giá hối đoái trung bình là 700. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 708 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 3.1%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 708 đồng. Tối đa 708, tối thiểu 678. Tỷ giá hối đoái trung bình là 696. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 688 là sự thay đổi của Tháng Một là -2.8%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 688 đồng. Tối đa 720, tối thiểu 688. Tỷ giá hối đoái trung bình là 701. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 709 là sự thay đổi của Tháng Hai là 3.1%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 709 đồng. Tối đa 741, tối thiểu 709. Tỷ giá hối đoái trung bình là 722. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 730 là sự thay đổi của Tháng Ba là 3.0%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 730 đồng. Tối đa 730, tối thiểu 706. Tỷ giá hối đoái trung bình là 721. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 717 là sự thay đổi của Tháng Tư là -1.8%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 717 đồng. Tối đa 726, tối thiểu 704. Tỷ giá hối đoái trung bình là 716. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 715 là sự thay đổi của Tháng Năm là -0.3%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 715 đồng. Tối đa 715, tối thiểu 687. Tỷ giá hối đoái trung bình là 704. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 697 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -2.5%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 697 đồng. Tối đa 697, tối thiểu 667. Tỷ giá hối đoái trung bình là 685. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 677 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -2.9%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 677 đồng. Tối đa 698, tối thiểu 677. Tỷ giá hối đoái trung bình là 685. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 688 là sự thay đổi của Tháng Tám là 1.6%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 688 đồng. Tối đa 688, tối thiểu 659. Tỷ giá hối đoái trung bình là 676. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 669 là sự thay đổi của Tháng Chín là -2.8%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 669 đồng. Tối đa 669, tối thiểu 648. Tỷ giá hối đoái trung bình là 661. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 658 là sự thay đổi của Tháng Mười là -1.6%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 658 đồng. Tối đa 684, tối thiểu 658. Tỷ giá hối đoái trung bình là 669. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 674 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 2.4%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 674 đồng. Tối đa 678, tối thiểu 658. Tỷ giá hối đoái trung bình là 670. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 668 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -0.9%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 668 đồng. Tối đa 689, tối thiểu 668. Tỷ giá hối đoái trung bình là 676. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 679 là sự thay đổi của Tháng Một là 1.6%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 679 đồng. Tối đa 683, tối thiểu 663. Tỷ giá hối đoái trung bình là 675. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 673 là sự thay đổi của Tháng Hai là -0.9%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 673 đồng. Tối đa 688, tối thiểu 668. Tỷ giá hối đoái trung bình là 677. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 678 là sự thay đổi của Tháng Ba là 0.7%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 678 đồng. Tối đa 678, tối thiểu 648. Tỷ giá hối đoái trung bình là 666. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 658 là sự thay đổi của Tháng Tư là -2.9%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 658 đồng. Tối đa 676, tối thiểu 656. Tỷ giá hối đoái trung bình là 664. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 666 là sự thay đổi của Tháng Năm là 1.2%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 666 đồng. Tối đa 666, tối thiểu 638. Tỷ giá hối đoái trung bình là 655. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 648 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -2.7%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 648 đồng. Tối đa 648, tối thiểu 621. Tỷ giá hối đoái trung bình là 637. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 630 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -2.8%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 630 đồng. Tối đa 638, tối thiểu 620. Tỷ giá hối đoái trung bình là 629. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 629 là sự thay đổi của Tháng Tám là -0.2%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 629 đồng. Tối đa 636, tối thiểu 618. Tỷ giá hối đoái trung bình là 628. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 627 là sự thay đổi của Tháng Chín là -0.3%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 627 đồng. Tối đa 627, tối thiểu 601. Tỷ giá hối đoái trung bình là 616. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 610 là sự thay đổi của Tháng Mười là -2.7%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 610 đồng. Tối đa 610, tối thiểu 591. Tỷ giá hối đoái trung bình là 603. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 600 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -1.6%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 600 đồng. Tối đa 611, tối thiểu 593. Tỷ giá hối đoái trung bình là 602. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 602 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 0.3%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 602 đồng. Tối đa 616, tối thiểu 598. Tỷ giá hối đoái trung bình là 606. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 607 là sự thay đổi của Tháng Một là 0.8%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 607 đồng. Tối đa 634, tối thiểu 607. Tỷ giá hối đoái trung bình là 618. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 625 là sự thay đổi của Tháng Hai là 3.0%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 625 đồng. Tối đa 644, tối thiểu 624. Tỷ giá hối đoái trung bình là 632. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 634 là sự thay đổi của Tháng Ba là 1.4%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Tư 2028. Lúc đầu trên 634 đồng. Tối đa 634, tối thiểu 614. Tỷ giá hối đoái trung bình là 626. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 623 là sự thay đổi của Tháng Tư là -1.7%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Năm 2028. Lúc đầu trên 623 đồng. Tối đa 636, tối thiểu 618. Tỷ giá hối đoái trung bình là 626. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 627 là sự thay đổi của Tháng Năm là 0.6%.

Dự báo tỷ giá bạt Thái Lan cho Tháng Sáu 2028. Lúc đầu trên 627 đồng. Tối đa 628, tối thiểu 610. Tỷ giá hối đoái trung bình là 621. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 619 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -1.3%.

Dự báo tỷ giá THB cho Tháng Bảy 2028. Lúc đầu trên 619 đồng. Tối đa 646, tối thiểu 619. Tỷ giá hối đoái trung bình là 630. Kỳ vọng bạt Thái Lan vào cuối tháng, 636 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 2.7%.

Một số tiền theo tỷ giá hối đoái hiện tại là bạt Thái Lan đến đồng:

1 THB = 694.60 VND
2 THB = 1,389.20 VND. 3 THB = 2,083.80 VND. 4 THB = 2,778.40 VND. 5 THB = 3,473.00 VND. 6 THB = 4,167.60 VND. 7 THB = 4,862.20 VND. 8 THB = 5,556.80 VND. 9 THB = 6,251.40 VND.

10 THB = 6,946.00 VND
11 THB = 7,640.60 VND. 12 THB = 8,335.20 VND. 13 THB = 9,029.80 VND. 14 THB = 9,724.40 VND. 15 THB = 10,419.00 VND. 16 THB = 11,113.60 VND. 17 THB = 11,808.20 VND. 18 THB = 12,502.80 VND. 19 THB = 13,197.40 VND.

Bấm vào đây để biết thêm số tiền lên tới 15.000.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Tỷ giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.